YONGYINGTANG
YONGYINGTANG
既得雍容何羡锦衣玉面; 喜闻婴语常怀稚趣童心。

博客信息
栏目分类
最新文章
最新评论
留言
标签列表
博客搜索
日志存档
友情链接
统计信息
  • 访问:273959 次
  • 今日访问:1次
  • 日志: -203篇
  • 评论: 16 个
  • 留言: 1 个
  • 建站时间: 2006-9-5
博客成员
最近访客


封泥拓存
作者:老佩 提交日期:2008-9-11 23:01:00 正常 | 分类: | 访问量:3307

 戊子立夏,吾於舊肆得《封泥拓存》(1964)一冊。此乃吾所得封泥之第一冊專輯,共有二十三枚封泥拓片。
 秋來,睡眠不佳,遂坐而起於雍嬰堂燈下細細讀之,與重慶出版社出版黃惇先生主編之《中國歷代印風系列*歷代印匋封泥印風》相校,竟然有11枚與之完全重合。估計這批封泥來源於出土實物,由魯盦輯存,售置於肆中,當為何氏收入。原件當在某博物館內。
 本冊封面題簽“封泥拓存,一九六四年何光甫題。”第一頁鈐有“魯盦所藏”白文印章一枚。尾頁有出售簽格,有“乙類”字樣。現將目錄記於後:

頁碼 目錄
封面 封泥拓存,一九六四年何光甫題
01 趙黽p260 收藏印:[魯盦所藏] 白文
02 王簡P262
03 夜印P254
04 朱虛P205
05 西平P254
06 來無P245[同名異印]
07 即墨P241[同名異印]
08 博昌P203
09 徐度p260
10 臨淄市丞
11 郿右尉印p226
12 定陽市丞
13 臨淄右丞p229[同名異印]
14 遂闕右尉
15 梓潼之印
16 南宮□丞
17 □之右丞
18 雲坳之印
19 東武右尉P226
20 樂成之印
21 臨淄司馬
22 常安東市印P236
23 平原太尹章
 備註:P乃《中國歷代印風系列*歷代印匋封泥印風》頁碼

 查資料,尋知者,得以下文字:
1、何光甫,民國四川宜賓人,中醫世家。
2、魯盦。民國時期有浙江張英者,號魯盦,以篆刻家、鑒藏家名世。不知此魯盦是否彼魯盦?
 張魯盦(1901~1962) 現代篆刻家、鑒藏家。原名錫誠,改名英、咀英,號魯盦,以號行。浙江慈溪人。世設參行藥鋪于滬杭。幼好詩文篆刻。1927年定居上海,師從趙叔孺習印,初從趙之琛,改宗鄧石如,兼法古璽漢印,皆有法度。收藏善本印譜433部,秦漢官私印、明至近代篆刻家刻印1524方,身後捐獻西泠印社。1955年秋籌組中國金石篆刻研究社,邀約同道集體合作刻成《魯迅筆名印譜》等。擅制印泥和刻刀,“魯盦印泥”馳名海內外。著有《魯盦仿完白山人印譜》,輯有《秦漢小私印選》、《張氏魯盦印選》、《何雪漁印譜》、《橫雲山民印聚》、《黃牧甫印存》、《金罍印摭》等。


 四川有王家葵者,著《近代印壇點將錄•地佐星小溫侯呂方•張咀英(魯盦)》一條,兹錄如下:
 魯庵名咀英,室名望雲草堂,浙江慈溪人。魯庵篆刻初學浙派,善用細碎切刀,意在陳秋堂與黃小松之間,後以姻兄林爾卿之介,識鄞趙叔孺,以沖刀仿古璽漢印,亦能安祥凝重。中年時以重值得鄧石如刻燕翼堂五面印,因致力皖派,先後搜集完白印作百數十枚,摹成《魯庵仿完白山人印譜》兩冊,叔孺為撰序言雲:“有安吳而鄧氏以顯,有張子而鄧氏之印以廣,蓋鄧固有不朽者在,而張子自此遠矣”。以魯庵與安吳包慎伯相提並論,褒獎之至。若以篆刻成就論,二弩精舍門弟子中,張魯庵不是特絕者,而其畢生致力印譜裒集與整理,搜羅秦漢明清璽印凡四千餘鈕,又窮數十年心力,羅致明清以來印譜四百餘種,編成《張魯庵所藏印譜目錄》,古譜若《顧氏集古印譜》《范氏集古印譜》《松談閣印史》等,皆稀世之珍,故趙叔孺有域中第一集譜家之譽。魯庵複精調製印泥,采艾研朱,皆親手操作,自號“印泥工人”,所制魯庵印泥,堪與西泠潛泉印泥、宣和節庵印泥媲美。尤可貴者,魯庵身後,家屬遵其遺願,將全部收藏悉數捐贈西泠印社,使流傳久遠。印社為辟專室保存,並由社長張冷僧手“望雲草堂”橫額張於室內,用為紀念。
 贊曰:
 調朱手段未尋常,
 譜印百千甲一方。
 身後琅嬛何處在,
 西泠新構望雲堂。

 又,魯盦所輯之印蛻一般為親自所為,此冊倘若是魯盦所輯,是否也是張氏親拓?

 佩玉記於中秋前二日。

附图片:
[因技术原因,只能上这几件作品]
#日志日期:2008-9-11 星期四(Thursday) 晴 复制链接 举报登录 | 新人注册>>
输入您的评论:(不支持HTML标签)


验证码
本文所属博客:YONGYINGTANG
引用地址:


© 天涯社区