Dewert电动系统


Dewert电动系统
rose_bopla.blog.tianya.cn [复制] [收藏]
Dewert电动系统已经成为先进的驱动技术在世界各地。 Dewert电动系统制成品直流电压线性凤凰美卡诺家族企业 凤凰城美卡诺公司销售其产品和服务在北美市场通过三个产品部门从总部的设施,弗雷德里克,马里兰。 PMI是凤凰城的一部分,美卡诺公司,国际公司总部设在瑞士,它是由20个独立的生产厂。
博客信息
博主:kk_kkk_kk 
栏目分类
友情博客
标签列表
博客搜索
日志存档
友情链接
统计信息
  • 访问:19227 次
  • 今日访问:2次
  • 日志: -92篇
  • 评论: 2 个
  • 留言: 2 个
  • 建站时间: 2009-1-16
博客成员
最近访客



同源达电子现货库存
作者:kk_kkk_kk 提交日期:2010-9-27 19:47:00 正常 | 分类: | 访问量:10580

  型号 封装 厂家 批号 数量
0-0100860-1 SMD AMP 97 3000
0-0204938-3 AMP 92 456
0-0215297-4 AMP 96 552
0-0215307-6 AMP -- 178
0-0215311-8 AMP 00 3000
0-0215311-9 AMP -- 240
0-0216602-8 AMP 01 360
0-0233051-B AMP 94 7
0-0338088-3 SMD AMP 98+ 750
0-0342706-7 AMP 00 1000
0-0350824-1 AMP 02 1900
0-0352068-1 AMP 01 3000
0-0352152-1 AMP 01 3000
0-0619072-1 SMD TYCO 01 675
0-0787780-1 AMP 99 3000
0-0825440-3 AMP 97 800
0-0826467-6 AMP 88 1000
0-0826629-4 AMP 00 538
0-0826658-4 AMP 97 432
0-0826937-2 AMP 92 6000
0-0826942-3 AMP 99 663
0-0826953-2 AMP -- 800
0-0829264-7 AMP 99 102
0-0829559-2 AMP 91 32
0-0927215-1 AMP 00 1589
0-1348347-1 AMP 99 29
0-1437522-8 PIM321 PIN PGA n/a n/a 24
0-282841-3 TYCO 04 595
0-5406721-2 SMD TYCO 06 52
0-6339160-3 RoHS SMD TYCO 07 1600
0-821579-1 28 PIN PLCC-SMD AMP 90 155
0-966491-3 48 95 AMP -- 45
0.2F/3.3V SMD n/a n/a 720
00 6208 520 310 000 SMD KYOCERAELC 05 1000
000-7197-37R-LF1 MIDCOM 07 268
000.043.034 12VDC DEWERT -- 154
000.043.069 9,0VDC DEWERT -- 277
00006 BOSCH -- 136
00008 BOSCH -- 106
00011 BOSCH -- 19
00012 3496 BOSCH -- 17
00015 BOSCH -- 250
000C0031357 n/a -- 460
003 71633 n/a -- 3000
0045 BOSCH -- 124
004502/0000 ERNI 99 441
0046 BOSCH -- 142
0047 BOSCH -- 187
0048 BOSCH -- 111
0049 BOSCH -- 15
00751606-000 EPITAX 98 418
010-14-03-232-014 n/a 02 35
013211/0000 ERNI 00 110
013579/0000 ERNI 02 15
018EF01 SHARP 02 740
01J-JA224012 SEIJERMYN 00 3850
020122MR008S536ZA RoHS SUYIN 07 197
020122MR008S536ZA SUYIN 05 1540
0273300022 BOSCH 99 800
03062PC SMD-FBGA680 LUCENT -- 9
033354/0000 ERNI -- 678
033426/0000 ERNI -- 40
039288120 MOLEX 00 200
03FMS-01SP-TF SMD JST 98+ 473
04 6214 0090 10 800 SMD KYOCERA 98 500
04 6227 0131 00 800 SMD KYOCERAELC -- 2990
04 6227 020 100 800 SMD KYOCERAELC 06 3000
04 6232 0100 10 000 SMD KYOCERAELC 05 6000
04 6239 0100 01 800 SMD KYOCERAELC -- 3000
04 6239 0100 01 800 SMD KYOCERAELC 00 3000
04 6239 0100 01 800 SMD KYOCERAELC -- 3000
04 6239 0120 01 800 SMD KYOCERAELC 01 3000
04 6239 0160 01 800 SMD KYOCERAELC -- 3000
04 6239 0200 01 800 SMD KYOCERAELC 02 3000
04 6239 0220 01 800 SMD KYOCERAELC 00 537
04 6239 0230 01 800 SMD KYOCERAELC 00 3000
04 6239 0240 01 800 SMD KYOCERAELC 01 1600
04 6239 0260 01 800 SMD KYOCERA 00 6000
04 6239 0260 01 800 SMD KYOCERAELC 00 6000
04 6239 0280 01 800 SMD KYOCERA 01 3000
04 6239 0280 01 800 SMD KYOCERAELC 01 3000
04 6239 0300 01 800 SMD KYOCERA 00 3000
04 6244 0200 00 800 SMD KYOCERAELC -- 1500
04 6249 0200 00 800 SMD KYOCERAELC -- 3000
04 6249 0400 03 800 SMD KYOCERAELC 02 3000
040010MB003Q200ZL RoHS SUYIN 06 3000
040169FA003K101ZL RoHS SUYIN 06 3000
040169FA003K101ZL SUYIN -- 1600
040169FA003K101ZL SUYIN 01 2550
040169FA003Q205ZL SUYIN 04 530
0402CG3R3C500NT SMD-0402 00 3000
0402CS-15NXJBW SMD-0402 COILCRAFT -- 3250
0402CS-15NXJBW SMD-0402 COILCRAFT 03 5000
0402YC102JAT2A SMD-0402 AVX 00 5294
041-17-SF-211-026-1 n/a n/a 93
041-17-SF-211-036-1 n/a -- 95
0429001.WRM SMD-1206 LITTELFUSE 05 6000
0430451009 RoHS MOLEX 05 200
0433B BS2 93 39
043765/0000 ERNI -- 300
0444830003 MOLEX 02 896
0447-0040-A4 DIP-14 BELLFUSE 00 304
0447-1000-10 DIP-14 BELLFUSE 92 71
044897/0000 ERNI 04 400
045202.5MR SMD LITTELFUSE 04 3574
045202.5MRL RoHS SMD LITTELFUSE 05 6000
045202.5MRL RoHS SMD LITTELFUSE 05 2070
045203.5MR SMD LITTELFUSE 04 770
046167MB005K100ZL RoHS SUYIN 06 39
046167MB005K100ZL SUYIN 04 494
0471510001 RoHS MOLEX 06 3000
0490001.MR SMD LITTELFUSE 05 1079
05-532-04700 2X4.7MH n/a 99 2197
0505-0767 PRCCARRIER 01 10
0522071690 SMD MOLEX -- 210
0524353091 SMD MOLEX 00 826
0527451290 SMD MOLEX 00 842
0528931290 SMD MOLEX 00 3000
0529910808 MOLEX 03 1600
0533980390 SMD MOLEX 03 1000
0533980890 MOLEX 02 663
053595/0000 ERNI n/a 580
053595/0000 ERNI n/a 786
0541043590 SMD MOLEX 00 1280
0547220207 SMD MOLEX 03+ 3000
0555600407 MOLEX 01 168
0556503038 SMD MOLEX 03 988
06035A560GA700J SMD-0603 AVX 97 4000
06035C102KAT2A SMD-0603 AVX 01 3880
06035C103KA700J SMD-0603 KYOCERA 00 4000
06035C152JAT2A SMD-0603 KEMET 00 3900
06035C472KAT2A SMD-0603 AVX 00 2520
0603C0G560J050P07 SMD-0603 EPCOS 01 1129
0603CS-10NXGBW SMD-0603 COILCRAFT 02 30000
0603G224ZYNT SMD-0603 00 3000
0603HC-3N9XKBW SMD-0603 COILCRAFT -- 1674
0603HC-3N9XKBW SMD-0603 COILCRAFT 00 12000
0603HC-3N9XKBW SMD-0603 COILCRAFT 02 9937
0603HC-6N8XKBW SMD-0603 COILCRAFT -- 11648
0603X7R473K016P07 SMD-0603 EPCOS 99 4080
0612ZD225MAT2A SMD-0612 AVX 04 2870
0624-SMT-30M SMD n/a n/a 6000
063077/0000 ERNI -- 300
063179/0000 ERNI 05 107
063299/0000 n/a n/a 36
063399/0000 ERNI -- 80
064169 ERNI -- 42
064784/0000 ERNI 01 53
064785/0000 ERNI 01 1600
064P9774203 64P SPECTROL 94 3000
0655-614 1K LIN RUF 02 2170
0663002 2A/250V LITTELFUSE -- 602
0674903220 MOLEX -- 2766
08 6210 0120 10 800A SMD KYOCERA 98 6000
08051A471KA7RCY SMD-0805 AVX 98 8500
08051C103KA7AHJ SMD-0805 AVX 00 30000
08051C222KA7RCY SMD-0805 AVX 98 9240
08051C681KA7AHJ SMD-0805 AVX 00 7340
08052R272K9BB00 SMD-0805 PHILIPS -- 3000
08055A102KAT2A SMD-0805 AVX 00 9735
08055A391JA700J SMD-0805 AVX 99 11700
08055A820JAT2A SMD-0805 AVX 00 3000
08055C103KA7RCY SMD-0805 AVX 98 9043
08055C103KAT4A SMD-0805 AVX 03 10500
08055C222K47HGJ SMD-0805 AVX 00 30000
08055C223K47HGJ SMD-0805 AVX 00 30000
08055C332KAT2A SMD-0805 TDK 00 3000
08055C472KA7RCY SMD-0805 AVX 98 10000
08056D106KAT2A SMD-0805 KYOCERA 00 330
0805CG100J9B200 SMD-0805 PHYCOMP 00 5300
0805CS-120XKBC SMD-0805 COILCRAFT -- 138
0805CS-121XGBD SMD-0805 COILCRAFT 05 2216
0805CS-150XJBC SMD-0805 COILCRAFT 00 1290
0805CS-150XJBD SMD-0805 COILCRAFT 98 20400
0805CS-150XKGC SMD-0805 COILCRAFT 94 141
0805CS-151XGBD SMD-0805 COILCRAFT 04 5870
0805CS-180XGBD SMD-0805 COILCRAFT 00 30000
0805CS-270XKBC SMD-0805 COILCRAFT -- 740
0805CS-820XGBC SMD-0805 COILCRAFT 04 1860
0805HS-030TJBC SMD-0805 COILCRAFT 00 5750
0874370343 RoHS MOLEX 06 3000
09 03 132 6958.00 HARTING -- 160
09 06 231 6822.00 HARTING -- 50
09 18 520 5324.02 HARTING -- 300
09 18 520 6924.03 HARTING 01 300
09 18 540 6903.03 HARTING 93 3000
09 3441 496 05 FRANZBIND -- 268
09 3442 496 05 FRANZBIND -- 84
09 66 155 6512.03 HARTING 98 250
09 66 155 6512.03 HARTING -- 100
09 79 196 2931.01 HARTING 97 456
09006B HITACHI -- 101
090Q -- 655
0910529001 SMD MOLEX 98 42
0912280001 SMD MOLEX 01 60
1-0084108-1 AMP 97 1410
1-016-905 SMD-QFP120 NEC 89 100
1-0166591-1 MOD-2 REC AMP 90 360
1-0215309-0 AMP 95 155
1-0215311-1 AMP -- 2232
1-0216601-0 AMP 99 587
1-0216601-0 AMP 99 3000
1-0216602-0 AMP 01 76
1-0216603-0 AMP 99 840
1-0281742-0 AMP -- 375
1-0281789-5 AMP -- 900
1-0281792-5 AMP -- 800
1-06534-1 AMP 01 330
1-0827746-4 AMP 01 206
1-0969973-5 SMD AMP 99 600
1-103916-6 00 AMP 97 16
1-104656-0 SMD TYCO n/a 29
1-104693-0 SMD TYCO -- 19
1-1241050-0 TYCO 05 784
1-1241050-1 TYCO 03 237
1-1393665-7 TYCO -- 19
1-1393680-6 TYCO -- 12
1-142367-8 AMP 91 25
1-1437020-3 TYCO 03 750
1-1437025-2 TYCO 03 100
1-146130-1 AMP n/a 195
1-218-953-81 SMD-0402 KAMAYA 93 10000
1-435-525-11 NECTOKIN 03 200
1-502776-0 00 AMP 99 45
1.0UF/35V SMD-B -- 3000
1.0UF/6V SMD-A KEMET -- 328
1.5KE100A CB-429 GI 95 3620
1.5KE27A CB-429 GI -- 3490
1.5KE62ARL4 CB-429 MOTOROLA 99 1500
1.5SMC18AT3 SMD-SMC ONSEMI 00 2500
1.843200 MHZ SMD-SG8002JF SEIKOEPSON 01 490
1.8801.082 SMD n/a -- 22
10 MHZ -- 1040
10.000 MHZ HC-49-U QSEMIC 97 445
10.000 MHZ HC-49-U TQG 99 52
10.000 MHZ ATS-49-U SUNNY 99 750
10.000 MHZ NX5032GA NDK -- 3000
10.000000 MHZ TQG 95 1670
10.000000 MHZ HC-49-U SEL 99 469
10.000000 MHZ HC-49-U KSS 96 1200
10.000000 MHZ HC-49-U-S NDK 79+ 6000
10.00T -- 1654
10.04 MHZ X2-A6 NDK 78 49
10.368 MHZ TOYOCOM 00 3000
10.368 MHZ SMD-NX6035SA NDK -- 706
10.368 MHZ SMD-TSX-1A TOYOCOM 99 3000
10.368 MHZ SMD-TSX-5S TOYOCOM -- 880
10.368 MHZ SMD-UM1S TQG 00 3000
10.368 MHZ SMD-TSS-3B TEWTOKYO 01 965
10.36800 MHZ SMD-UM1S CORNING 03 3000
10.368000 MHZ SMD-UM1S CORNING 03+ 3000
10.368000 MHZ SMD-UM1S CORNING 04 1250
10.368000 MHZ SMD-UM1S CORNING 02 2727
10.368000 MHZ RoHS SMD-UM1S VECTRON 05+ 3000
10.368000 MHZ SMD-UM1S VECTRON 05 684
10.368000 MHZ RoHS SMD-UM1S TTAITIEN 07 1147
10.368000 MHZ SMD-UM1S CORNING 04 1208
10.44400 MHZ HC-49-U TXC -- 360
10.752 MHZ HC-49-U-S KSSKINSEKI 94 1020
100-529-10-1003 52 PIN-GOLD R22.5 n/a -- 70
100-5825-04 -BGA IC SMD-BGA784 SUN -- 13
100.00 MHZ SMD-UM1S TQG 94 6000
1000UF/16V BCCOM n/a 110
1000UF/16V PANASONIC -- 2795
1000UF/25V BCCOM n/a 1200
1000UF/25V BCCOM n/a 1599
100102SB SMD SIGNETICS 88+ 106
100125FC SMD NSC 90 32
100131DC DIP-24-MC NSC 91 14
100131FCQR SMD NSC 90 76
100145-1 AMP 99 22
100145-1 AMP 99 99
100145-1 AMP 98 11
100151FC SMD NSC 89 6
100171SB SMD SIGNETICS 87 10
100180DC DIP-24-MC NSC 90 20
100181DC DIP-24-MC NSC 91 30
100181FC SMD NSC 90 24
1002-171-024 CAB 97 3000
100236FA004M505-ZL SMD SUYIN 04 70
100236FA004M506-ZL SMD SUYIN -- 64
100236FB002S502ZL SMD SUYIN 05 1390
100236FB006M501ZL SMD SUYIN -- 104
100236FB008S500ZL SMD SUYIN 01 526
100314DC DIP-24-MC NSC 94 15
100321DC DIP-24-MC NSC 91 8
100322DC DIP-24-MC NSC 90 6
100323DC DIP-24-MC NSC 91 12
100325PC DIP-24-M NSC 94 14
100329 80C562WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 95 8
100336FC SMD NSC 94 84
100344-1 AMP 96 914
100355DC DIP-24-MC NSC 91 8
100355PC DIP-24-M NSC 93 13
100363DC DIP-24-MC NSC 91 5
100363FC SMD NSC 95 28
100669-1 AMP -- 44
1008CS-100XKBD SMD-1008 COILCRAFT 00 4630
1008CS-120XKGC SMD-1008 COILCRAFT 94 1329
1008CS-121XKGC SMD-1008 COILCRAFT 93 534
1008CS-181XGBC SMD-1008 COILCRAFT 05 820
1008CS-222XGBC SMD-1008 COILCRAFT 04 1660
1008CS-222XGBD SMD-1008 COILCRAFT 00 3089
1008CS-222XJBC SMD-1008 COILCRAFT 05 22000
1008CS-222XJBD SMD-1008 COILCRAFT -- 3379
1008CS-222XJLC RoHS SMD-1008 COILCRAFT 05 9660
1008CS-271XKBC SMD-1008 COILCRAFT 05 400
1008CS-331XJBD SMD-1008 COILCRAFT 00 18720
1008CS-332XKBD SMD-1008 COILCRAFT -- 5070
1008CS-751XKBD SMD-1008 COILCRAFT 05 1156
1008CS-820XGBC SMD-1008 COILCRAFT 98 6000
1008CS-820XGBC SMD-1008 COILCRAFT 05 2000
1008CS-820XGBD SMD-1008 COILCRAFT 03 11977
1008CS-820XGLC RoHS SMD-1008 COILCRAFT 02 1603
1008CT-040XMGC SMD-1008 COILCRAFT 95 2420
1008HS-102TJBD SMD-1008 COILCRAFT 00 8720
1008LS-562XKBC RoHS SMD-1008 COILCRAFT 04 1138
100958-1 AMP 01 70
100K 10% 0120620 RFT -- 19
100K 10% 0120620 RFT -- 480
100LVEL17 SMD-SO20L ONSEMI 00 456
100UF/40V [CUT] PHILIPS n/a 6615
100UF/50V SMD-10X10,2L ELNA 98 631
100UF/50V SMD-10X10,2L ELNA -- 474
100UF/6.3V n/a n/a 1500
100UF/63V SICSAFCO -- 30
101-183-10-1673 18 PIN-GOLD W R7.5 ECAMTECH -- 44
10101B DIP-16 SIGNETICS 76 46
10104A [LOOSE] SMD-SO16L ELSMOS -- 72
10108N DIP-16 SIGNETICS 85 550
10110N DIP-16 SIGNETICS 84 450
10124N - ECL DIP-16 SIGNETICS 82+ 7
10124NA - ECL DIP-16 SIGNETICS 84 18
10131 SMD-PLCC20 MOTOROLA 90 43
10131N - ECL DIP-16 SIGNETICS 84 20
10136N DIP-16 SIGNETICS 87 50
10149F DIP-16-C SIGNETICS 76 120
1016B SMD EPCOS 01 305
10192N DIP-16 SIGNETICS 90 64
10216F DIP-16-C SIGNETICS 86+ 275
1025A3 EMU-A DIP-16 LUCENT 99 100
1028BR-DT SMD-PLCC84 LUCENT 99 146
103908-1 AMP 98 852
104-60064 EPT -- 10
104068-3 TYCO 00 20
104069-5 AMP 02 119
104069-5 00 TYCO 02 238
104069-5 00 TYCO 02 80
104128-3 TYCO 04 176
104518/0000 ERNI 99 506
104549-5 00 SMD AMP 93 273
104549-9 00 AMP 00 37
104550-9 00 AMP 99 9
10464-20 DIP-40 ROCKWELL 93 639
104655-5 SMD TYCO -- 522
104693-4 SMD TYCO -- 651
104693-8 SMD TYCO n/a 9
104763-1 SMD AMP 93 3000
1051CW-DB SMD-QFP132 AT&T 96 920
1051CW SMD-QFP132 LUCENT 96 106
1051CY-DB SMD-QFP132 AT&T 96 312
1051CY SMD-QFP132 LUCENT 96 132
10525/BEAJC DIP-16-C MOTOROLA 88 12
106A129 SWITCH SANSEI n/a 2300
1076339 SMD IMS -- 1900
1078375 SMD IMS 02 800
1078387 IMS 02 235
1078859 IMS 02 935
1078963 IMS 03 3000
1079349 IMS 04 3465
108612961 DC/DC 5V / 3.3V TYCO 02 230
109.000 MHZ SMD-HC-48T TQG 97 720
10934EC ROCKWELL 80 287
10938P-50 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 88+ 9
10938P-50 DIP-40 ROCKWELL 88 5
10939P-50 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 89+ 1
109L0812S4D01 SANYODENKI 00 44
10FMN-BMT-TF SMD JST -- 575
10G0018 DIP-8 STM 94 757
10H105 [LOOSE] SMD-PLCC20 MOTOROLA 97 47
10H106 SMD-PLCC20 MOTOROLA 91 24
10H116 [LOOSE] SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 75
10H116 SMD-PLCC20 MOTOROLA 96 93
10H124 SMD-PLCC20 MOTOROLA 97 72
10H131 [LOOSE] SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 22
10H350 [LOOSE] SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 58
10K 10% RFT -- 20
10K 10% 0120620 RFT -- 40
10KHT5541 SMD-SO24L TI 93 75
10MQ040NTR SMD-SMA IR 99 1962
10NF 3KV DRALORIC n/a 190
10NH + - 20% SMD-1008 STELCO 00 30000
10UF/16V SMD-D NEC 01 378
10UF/16V [LOOSE] SMD-B -- 4040
10UF/16V [LOOSE] SMD-C -- 6000
10X50001 SMD-QFP32 HP 94 156
11-21SURC/S530-A2/TR8 SMD-LED-RED EVERLIGHT 03 286
11-5016-200-810-081 KYOCERAELC 02 473
11.0 MHZ MURATA -- 547
11.0000 MHZ HC-49-U TXC -- 700
11.0592 MHZ HC-49-U SUNNY -- 53
11.0592 MHZ HC-49-U -- 27
11.0592 MHZ HC-49-U PHILIPS 95 50
11.13552 MHZ SMD-UM1S n/a n/a 690
110-91-324-41-001 24 PIN R7.5 PRECIDIP 00 1785
110-91-632-41-001 32 PIN-GOLD R15 PRECIDIP -- 312
1102-141-064 CAB n/a 500
110B-28-102-01-MTD 3M -- 940
1110-2778 TEXTRON 99 3000
1114193-01 TO-3 GI 88 58
112935-1 AMP -- 52
11331-502 SMD-QFP AMICTECH -- 66
1151-821269 n/a n/a 600
1151-821271 n/a 95 800
115S0002-A SMD-SO20L 91 76
11743.00 DIP-22-M STM -- 13
11C91DMQB DIP-16-C NSC 00 826
11CT401B TAKT-SWITCH LEONHARDY -- 1610
12.000 MHZ HC-49-U SRD -- 468
12.000 MHZ HC-49-U KYUSHUDENT -- 969
12.000 MHZ SMD-CX49G JAUCH 01 190
12.000 MHZ HC-49-U-S KSSKINSEKI 02 745
12.000 MHZ LN-G8-39 HC-49-U-S NDK -- 6000
12.000 MHZ SMD-CX1255GB KSS -- 32
12.00000 MHZ HC-49-U TQG 95 248
12.000000 MHZ n/a 01 400
12.000000 MHZ n/a n/a 1879
12.000000 MHZ SMD-CX4025S KSS -- 6000
12.000000 MHZ SMD-CX4025S KSS -- 6000
12.2880 MHZ SMD-UM1S TQG 97 2105
12.2880 MHZ SMD-1629 NDK 98 569
12.288000 MHZ SMD-CX49G n/a 01 2420
12.504 MHZ NDK 04 3000
12.800 MHZ CO-T27HAZ HCJ -- 3000
12011 SMD-PLCC20 MOTOROLA 94 29
1201442 PHOENIX 00 192
120220-0201-100 SMD ITTCANON 04 3000
1202B SMD-QFP n/a 97 24
120528-1 SMD TYCO 01 406
120528-1 00 SMD TYCO 01 1600
12061C103KAT2A SMD-1206 AVX 00 3900
12062B102M9ABB SMD-1206 n/a -- 1100
12063C105KA8ZEJ SMD-1206 KYOCERA 03 4420
12065C104KA8RCY SMD-1206 AVX 98 9500
12065C223KA7RCY SMD-1206 AVX 98 8700
12065C273KAT2A SMD-1206 AVX -- 4000
12067A560KAT2A SMD-1206 AVX 00 6000
1210-10UF/10V SMD-1210 04 480
12114204 LITTON 00 310
12135AF [LOOSE] SMD-SO16L HITACHI -- 2315
1219A2-DB SMD-QFP240 LUCENT 97 213
1219A2 SMD-QFP240 LUCENT 97 11
1219B2-DB SMD-QFP240 LUCENT 97 50
122-000-901L001 AMSOPTO 99 40
122083.HA000 LITTELFUSE 03 200
1230-06-01-10-MTD n/a 01 2233
123080/0000 ERNI 99 30
1240.6541 MENTOR n/a 100
1241.1072 TAKT-SWITCH SCHURTER 92 1690
1241150-4 RoHS TYCO 06 292
1241150-4 RoHS TYCO 06 1000
124281-2X24POL. STL2R-BR50-217E 3M -- 182
1242P2 SMD-QFP208 SIEMENS 05 183
125MA FUSE BT05X20 70 001 35 SIBA -- 1642
127153MA06045062V SUYIN -- 43
127193MA020S200ZR SUYIN 650
1277632508 SMD BOSCH -- 461
127A AT&T 95- 30
127A4 LUCENT 00 42
127A4 LUCENT 00 1
127F AT&T 94 1
127F1 AT&T 95 14
127F2 AT&T 95+ 1
12CTQ040 TO-220 IR 00 45
12M256A-15K [LOOSE] DIP-28-L TEMTECH 95 14
13.000 MHZ SMD-CX-91F KSS 01 3000
13.000 MHZ SMD-NX6035SA NDK n/a 444
13.000 MHZ SMD-NX6035SA NDK 03 3000
13.000 MHZ SMD-TSS-3B TEWTOKYO 00 3000
13.000 MHZ CORNING 02 3000
13.000 MHZ SMD-CX-91F KSSKINSEKI 98+ 414
13.000 MHZ SMD-FRB3127A NDK 97 3000
13.000 MHZ SMD-FXO-31FL KSSKINSEKI 96 1682
13.000 MHZ SMD-G300-Y25 TOYOCOM 00 1204
13.000 MHZ SMD-TCO-975S2 TOYOCOM 99 339
13.000 MHZ SMD-TCO-975S3 TOYOCOM 00 3000
13.000 MHZ SMD-TCO-977M2 TOYOCOM 00+ 3000
13.000 MHZ SMD-TCO-977S TOYOCOM 97 888
13.000 MHZ SMD-TCO-977S2 TOYOCOM 99 3000
13.000 MHZ SMD-TCO-977Y2 TOYOCOM 03 3000
13.000 MHZ SMD-TSX-5 TOYOCOM 00 1079
13.000 MHZ SMD-TSX-5 TOYOCOM 99+ 2497
13.000 MHZ SMD-VCXO-401C2N KSSKINSEKI -- 1112
13.000 MHZ SMD-VCXO-401C2T KSSKINSEKI 99 1503
13.000 MHZ SMD-VG-2320SC SEIKOEPSON -- 468
13.000 MHZ SMD-VG-2320SC SEIKOEPSON -- 1190
13.0000 MHZ HC-49-U VIG 00 1499
13.000000 MHZ SMD-TSS-3B TEWTOKYO -- 3000
13.000000 MHZ SMD-CX-91F KSS 00 3000
13.104000 MHZ HC-49-U KSS 95 2380
13.333333 MHZ SMD-CX-11F KSSKINSEKI 01 1000
13.824 MHZ SMD-TSX-5S TOYOCOM 04 1164
13.8240 MHZ HC-49-U KEUMSEOK 93 995
13.8240 MHZ HC-49-U-S PHILIPS 00 94
13.875000 MHZ HC-49-U KSS 95 800
13.875000 MHZ HC-49-U KDS n/a 498
13.875000 MHZ HC-49-U PHILIPS 01 287
133E84010 [PULLS] SMD-LCC68-CG MOTOROLA 90 9
134 575 1 AMP 97 75
134 575 2 AMP 96 170
134 787 2 AMP 96 5
134 989 1 AMP 97 34
134974-2 AMP n/a 22
135-049-1 AMP n/a 10
137-04-3-810-2668-2-2 n/a n/a 98
1393743-1 TYCO 06- 2643
14.31 MHZ CXO-826 KSS -- 3000
14.318 MHZ HC-49-US n/a -- 400
14.3181 MHZ CXO-042C KSS -- 3000
14.31818 MHZ HC-49-U VALVO 88 200
14.31818 MHZ LN-G8-79 SMD-CP12A NDK 95 6000
14.400000 MHZ SMD-HC-R-U-D TQG 01 3000
14.74500 MHZ TO-39-1 TQG 96 386
14.7456 MHZ SMD-SG8002JA EPSON 02 235
14.745600 MHZ SMD-MA506 SEIKOEPSON 02 1045
1402-9 n/a 02 1396
140BK SMXI 312B DIP-24 LUCENT 97 30
141-08023-09507 68PIN PLCC ROBINSON 00 794
141686-1 AMP -- 220
1437020-8 TYCO 03 60
1437027-7 TYCO 04 300
1445.1237 MENTOR -- 250
145-068-1120-04 68 PIN PGA n/a -- 197
145-119-1355-04 119 PIN PGA n/a -- 31
145-145-1527-01 145 PIN PGA ECAMTECH -- 5
146130-9 TYCO 05 296
146132-1 SMD TYCO 01 6000
1461B 229 SMD-PLCC68 ATMEL 99 64
147349 R7.5 4 PIN-GOLD R7.5 PRECIDIP 02 685
1489791/2 TYCO 03 50
14DN259B SDIP-64 n/a -- 15
15.0000 MHZ SMD-CP12A NDK 92 1170
15.000000 MHZ Z54-A30 CORNING -- 840
15.06.167 SI-HALT.5X20-6,3A/MSSN ETTINGER 02 360
15.360 MHZ SMD-CP12A NDK 97 1879
15.360 MHZ SMD-UM4S TQG 97 1689
15.3600 MHZ SMD-CX-5F KSS 94 900
15.3600 MHZ SMD-MA506 SEIKOEPSON 98 1980
15.552 MHZ SMD-UM1S KSSKINSEKI 96 6000
15.552 MHZ SMD-UM4S TQG 95 646
15.710300 MHZ SMD-HC-48T TQG 93 250
15021261209 32 PIN PLCC-SMD ROBINSON -- 885
15021261308 PLCC-44-SMT-TT 44 PIN PLCC-SMD ROBINSON -- 613
15021262108 52 PIN PLCC-SMD 3M n/a 200
1515003 CAB -- 41
153-702-129L010 DIAMOND 01 100
1546109-4 TYCO 04 150
15528-003 SMD-QFP FORCE 01 10
156 944-46 AMPHENOL 96 171
159 7440 DO-35 ITT -- 3000
15UF/3V n/a n/a 800
15UF/50V CASE-D SIEMENS 95 94
15UH SMD-12 n/a n/a 493
16 802 26 SMD-SO28L HEKATRON 92 799
16.00 MHZ CXO-826 KSS -- 1038
16.00 MHZ Z55-A59 NDK 96 315
16.000 MHZ Z55-A26 FOQ -- 680
16.0000 MHZ CXO-042C KSS -- 294
16.00000 MHZ LN-G8-51 HC-49-U-S NDK -- 80
16.2570 MHZ CXO-043C KSS -- 250
16.3825 MHZ HC-49-U-S TQG 00 2414
16.384000 MHZ Z54-A88 TQG 00 515
16.384000 MHZ Z54-B3 FOQ 98 594
16.384000 MHZ Z54-B6-03 TQG 97 65
16.800000 MHZ SMD-CX-5F KSSKINSEKI 92 4745
16.9344 MHZ HC-49-U SUNNY 98 410
161-224-10-21 22 PIN R12.5 ECAMTECH n/a 666
161-246-10-41 24 PIN R15 ECAMTECH -- 133
161-286-10-41 R15 28 PIN-GOLD R15 ECAMTECH -- 14
161-486-10-11 48 PIN R15 ECAMTECH n/a 71
161390-1 DIP-2 AMP 01 550
161390-4 AMP n/a 200
1620T32 SMD-TQFP144 LUCENT 00 29
16246476 SMD-QFP80 PHILIPS 96 1600
16256EU-55LLT SMD-BGA48 01 926
167460 1 AMP -- 293
17-5016-2020-10-001 ELCOTOR -- 2407
17 21 110 2102.03 HARTING 01 20
17 23 055 2102 HARTING -- 24
17 23 055 2102.03 HARTING -- 132
17 24 110 2102.03 HARTING 01 40
17.472 MHZ HC-49-U KSS 93 6000
17.7344 MHZ HC-49-U KSS 99 410
17.7344 MHZ CXO-043C KSS -- 50
17128 DIP-8 EXRAR 94 84
17128DJC SMD-PLCC20 XICOR 97 34
17128DJC SMD-PLCC20 XILINX 94 45
17128EPC DIP-8 EXRAR 93 50
175641A ARTESYN 01 3000
1765EJC SMD-PLCC20 XILINX 99 123
1775365-4 RoHS SMD TYCO 06 550
17780-000-000 GROTE&HART 91 6000
17809909-1 [LOOSE] SMD-SO28L STM -- 38
18.000 MHZ HC-49-U SUNNY 96 3000
18.000 MHZ MCO1610B TQG 97 300
18.000 MHZ SMD-MA506 SEIKOEPSON -- 124
18.356000 MHZ SMD-SG8002CE SEIKOEPSON 02 870
18.359000 MHZ SMD-SG310SCF SEIKOEPSON 04 3000
18.359000 MHZ SMD-SG310SCF SEIKOEPSON 04 3000
1806 SMD FUJITSU 97 4
180UF/50V PHILIPS -- 439
180UF/50V [CUT] BCCOM n/a 1364
180UF/50V [CUT] BCCOM n/a 7083
18125C474KAT1A SMD-1812 AVX 00 1530
1812AC103MAT00F SMD-1812 AVX 94 700
1812B394K251NXT SMD-1812 NOVACAP 98 2948
1820-2869 PGA65CG [PULLS] HP 84 8
1820-8077 DIP-24-L AMD 93 15
1824AG111 24 PIN-GOLD R15 AUGAT n/a 1934
1826-333/015-F R5 ROEDERST 95 2270
183135-25 00 5
1834 1271 DIP-40-C n/a 80 10
1841-322/105 R22.5 ROEDERST 97 226
1844.6835 SWITCH MENTOR n/a 227
1847.1032 SWITCH MENTOR n/a 118
1847.3132 SWITCH MENTOR n/a 40
1857381-1 SMD TYCO 06 2347
1857381-1 SMD TYCO 06 210
1857885-1 TYCO 01 139
188836-1 AMP -- 48
19-213/GHC-YR1S2M/3T RoHS SMD-LED-GREEN EVERLIGHT 06 2888
19-213AUWD/S365/TR8SM RoHS SMD-LED-WHITE EVERLIGHT 05 1920
19-215SUBC/S400-A5/S2 SMD-LED-BLUE EVERLIGHT 05 1720
19.200000 MHZ HC-49-U-S KSS 94 2570
19.4400 MHZ SMD-HG2010JA SEIKOEPSON -- 259
19.67 MHZ SMD-NX1255GA NDK -- 3000
19370 200MA FUSE WICKMANN -- 4528
19370 315MA FUSE WICKMANN 88 1130
19372 630MA FUSE WICKMANN -- 96
19791A [LOOSE] SMD-PLCC68 ATMEL 00 288
19A-DSZ1-M8 [LOOSE] SMD-LCC68-CG FERRANTI 86- 14
1A137A OC-2 TO-46 ABB 96 155
1AB00924BAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95 33
1AB00925BAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95 85
1AB02402AAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 94 3
1AB03162ACAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 93+ 27
1AB03162BBAA [LOOSE] SMD-PLCC44 ALCATEL -- 133
1AB03162BCAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 94+ 29
1AB03393BBAA [LOOSE] SMD-PLCC28 ALCATEL -- 162
1AB03531BBAA [LOOSE] SMD-PLCC20 ALCATEL -- 175
1AB03544CAAA [LOOSE] DIP-28-C ALCATEL 92+ 138
1AB03908ABAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95 147
1AB03910AAAA PGA132CG [PULLS] ALCATEL 94 182
1AB03911ABAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 93+ 145
1AB03911CAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95+ 475
1AB03920ABAA [LOOSE] SMD-PLCC28 ALCATEL -- 18
1AB03927AAAA [PULLS] DIP-40-C ALCATEL 93 57
1AB04048AAAA [LOOSE] SMD-PLCC28 ALCATEL 96 268
1AB04093ABAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95+ 210
1AB04354AAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 96 3
1AB09315AAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 97 21
1AB09549AAAA [LOOSE] SMD-PLCC84 ALCATEL 95 2
1AB11217AAAA SMD-TQFP ALCATEL 01 80
1B02 DIP-8-4 IR 98 3620
1CMJ 20237 AAW [LOOSE] SMD-BGA576 NEC 01 117
1CX20229AB6 SIEMENS n/a 889
1HAK60852CAY-EFA GPT -- 30
1HAT60589ABJ -- 24
1HAT60591ACY -- 1
1HAT60591AHL -- 55
1HAT60593ABL GPT -- 33
1HAW20005AAL HP -- 80
1K 10% 0120620 RFT -- 1096
1K 10% 0120621 RFT -- 554
1K OHM POTI AB ELEKTR -- 450
1M 10% 0120620 RFT n/a 10
1M 10% 0120621 RFT n/a 10
1MBB60711AAR SIEMENS -- 49
1MBB60764AAY SIEMENS -- 478
1N3070 DO-35 NSC 94 30000
1N3754 RCA -- 83
1N4003 DO-15 GI 98 2900
1N4003 DO-15 MOTOROLA -- 400
1N4004 DO-15 GI 98 27213
1N4148 DO-35 -- 2350
1N4148 DO-35 PHILIPS 01 5030
1N4150 DO-35 ITT 93 30000
1N4151 DO-35 ITT 92 30000
1N4151TAP DO-35 TEMIC 95 6100
1N4406B DO-41 APD -- 3000
1N4408B DO-41 APD -- 3000
1N4449TAP DO-35 TEMIC 96 5900
1N459A DO-07 UNITRODE 89 3135
1N4686 DO-41 MOTOROLA 95 188
1N4689RL DO-41 MOTOROLA 95 3190
1N4744 DO-35 MOTOROLA -- 2996
1N4935 DO-41 MOTOROLA -- 150
1N4936 DO-41 GI 95 667
1N4937 DO-41 GSE 97 14740
1N4942GP DO-41 GI 93 3085
1N5060GP DO-204AC GI 96 6000
1N5062 DO-204AC GI 88 6000
1N5221B DO-41 MOTOROLA n/a 1000
1N5302 DO-204AA COMPDEV 97 1600
1N5337B CB-417 STM 97 930
1N5349B [CUT] CB-417 MOTOROLA 92 400
1N5353BRL CB-417 MOTOROLA 98 4100
1N5353BRL CB-417 ABSEMICON 99 5325
1N5365B CB-417 MOTOROLA 95 552
1N5366B CB-417 ONSEMI -- 33
1N5370B CB-417 MOTOROLA 98 697
1N5374B CB-417 MOTOROLA 97 720
1N5375BRL CB-417 MOTOROLA 97 565
1N5384BRL CB-417 MOTOROLA 95 847
1N5388BRL CB-417 ONSEMI 00 2058
1N5400 P-300 GI 98 704
1N5401 P-300 DIOTEC 96 400
1N5401RL P-300 MOTOROLA 95 1200
1N5408 P-300 GI 1704
1N5408 P-300 DIOTEC 93 1460
1N5629 DO-13 GSE -- 262
1N5634A DO-13 GI 94 3399
1N5658A DO-13 SGS n/a 76
1N5817 DO-41 ITT 02 196
1N5818 DO-41 GSE -- 690
1N5819 DO-41 ITT 98 1454
1N5831 DO-04 MOTOROLA 95 1600
1N914B DO-35 n/a -- 1418
1P1825HA681KAT1A SMD-1825 KYOCERA 06 634
1PIN0512D POWERIND -- 6
1PIN0512S POWERIND -- 1
1PM1 ROUND IPRS 89 350
1PM2 ROUND n/a n/a 444
1PS88SB82 SMD-SOT23-6 PHILIPS 04 6000
1RTSD1AVB477MAP6L011 SAMWHA 01 1490
1SMB150AT3 SMD-SMB ONSEMI 01 1515
1SR154-400 TE25 SMD-DO214AB ROHM 98 1500
1SS352 SMD-SOD123 TOSHIBA -- 1930
1SS355 TE-17 SMD-SOD123 ROHM 98 100
1SS355 TE-17 SMD-SOD123 ROHM 01 2900
1SS388 RoHS SMD-I-1G1A TOSHIBA 05 30000
1SS400 SMD-SOD123 ROHM 01 2980
1SS400 SMD-SOD123 ROHM 01 2894
1SS400 TE61 SMD-SOD123 ROHM 01 1286
1SV214 SMD-1-1E1A TOSHIBA 03 6000
1SV305 SMD-1-1G1A TOSHIBA -- 6000
1SV305 SMD-1-1G1A TOSHIBA -- 6000
1SV314 SMD-1-1G1A TOSHIBA -- 6000
1X1 PIN BLOCK GOLD AMP n/a 4700
1X10 PIN BLOCK SMD n/a n/a 1000
1X10 PIN BLOCKS SMD n/a n/a 54
1X12 PIN SOCKET SMD n/a -- 150
1X12 PIN SOCKET SMD n/a n/a 200
1X13 PIN BLOCK GOLD n/a -- 46
1X15 LONG PIN BLOCK AMP n/a 2710
1X15 PIN BLOCK AMP n/a 630
1X15 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 519
1X2 PIN BLOCK GOLD AMP n/a 2153
1X2 DOUBLE ROW GOLD-PIN AMP n/a 2250
1X2 DOUBLE ROW GOLD-PIN AMP n/a 4734
1X2 PIN BLOCK n/a n/a 188
1X2 PIN BLOCK n/a n/a 133
1X22 PIN SOCKET n/a n/a 100
1X3 PIN BLOCK n/a n/a 237
1X3 PIN BLOCK GOLD AMP n/a 2060
1X36 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 107
1X4 PIN BLOCK n/a n/a 2000
1X4 PIN SUPPLY PLUG n/a n/a 2700
1X4/1X3 PIN SOCKET MEN n/a -- 110
1X4+1X3 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 1302
1X5 PIN BLOCK n/a n/a 210
1X5 PIN BLOCK GOLD AMP -- 602
1X5 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 106
1X6 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 6000
1X6 PIN BLOCK GOLD TYCO n/a 186
1X6 PIN BLOCKS n/a n/a 300
1X7 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 392
1X8 PIN BLOCK ANGLED GOLD SAMTEC -- 270
1X8 PIN BLOCK GOLD n/a -- 92
1X8 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 3592
1X8 PIN BLOCKS n/a n/a 397
1X9 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 259
2-0052-06233-000-038 52 PIN PLCC 3M 89 11
2-0068-05400-011-011-002 68 PIN LCC TEXTOOL n/a 716
2-0166428-6 AMP 94 888
2-0188446-2 AMP 97 10
2-0767004-2 SMD AMP -- 64
2-0825440-5 AMP 96 277
2-1393531-9 TYCO -- 92
2-435802-0-AMP AMP -- 145
2-487953-1 00 AMP 97 840
2-640358-1 16 PIN R7.5 TYCO n/a 1013
2-640360-3 22 PIN R12.5 AMP -- 874
2-641360-3 22 PIN R12.5 AMP n/a 606
2-641360-3 22 PIN R12.5 AMP n/a 19
2-641604-3 24 PIN R15 AMP n/a 32
2-644018-3 32 PIN R15 AMP n/a 468
2-767004-2 SMD TYCO 01 160
2-828581-0 TYCO 03 56
2-828581-6 TYCO 03 14
2 WAY SPLITTER FS27 n/a -- 78
2,2UH SMD COILCRAFT -- 139
2.2M 10% 0120620 RFT -- 20
2.2M 10% 0120621 RFT -- 20
2.450 MHZ -REZ.CER. MURATA -- 820
2.450 MHZ -REZ.CER. n/a -- 80
2.54 MSAR1-01/4 n/a n/a 6000
2/1437024/8 TYCO 03 286
20-90-00126 TRANS FLASH ADAPTER SANDISK 05 94
20.000 MHZ HC-49-S n/a 99 400
20.000 MHZ HC-49-U KYUSHUDENT -- 680
20.000 MHZ HC-49-U TQG 99 844
20.000 MHZ HC-49-U-S KSS 91 3000
20.000 MHZ SMD-CX-5F KSS 96 3000
20.000 MHZ SEIKOEPSON -- 157
20.000 MHZ SMD-CX49G n/a n/a 730
20.000 MHZ SMD-CX-96F KYOCERA n/a 936
20.000000 MHZ HC-49-U NDK 98 700
20.000000 MHZ SMD-CX-5F KSSKINSEKI 01 3000
20.000000 MHZ SMD-CX-5F KYOCERA 04 809
20.000000 MHZ SMD-MA406 SEIKOEPSON 97+ 1834
20.000000 MHZ SMD-MA406 SEIKOEPSON 00 3000
20.000000 MHZ SMD-CX-8045G KSSKINSEKI n/a 633
20.33325 MHZ HC-49-U TXC -- 880
20.736 MHZ SMD-NR2B NDK -- 20
20.736 MHZ SMD-UM1J KSS 97 770
200116MA050S201ZU SUYIN 04 853
20062566A1/C707 10M006 500 2 F SMD AMPHENOLDE 00 3000
200CNQ045 TO-244AB IR 96 18
2010 392R F SMD-2010 KYOCERA 99 4000
20188 SDIP-42 SONY 98 12
2020 024 90591 RUBYCON 04 200
20200 LCD 2X20 CHARACTER n/a n/a 95
202768 ERNI 01 3000
203 SWITCH ALPS n/a 60
20371 SMD-SO8 TI 98 150
203HTS SMD-1206 SEMITEC -- 1432
205002 n/a -- 150
205055 -- 30
205S5HI2 CDI -- 15
206-0950-4 MQ172-3PA SMD HIROSE n/a 957
208-AG1900-032597 8 PIN R7.5 AUGAT n/a 58
20A-EAC1-M [LOOSE] SMD-LCC68-CG FERRANTI 86- 12
20FLZ-SM1-TB SMD JST 96 1035
2101A-2 DIP-22-M SYNERTEK 81 40
21041-TB SMD-TQFP DIGEQCO 97 7
2108298Z01 SIEMENS -- 1600
21128874AAAA [LOOSE] DIP-28-C MIETEC 90+ 12
21128874ABAA [LOOSE] DIP-28-C ALCATEL 91 2
21140AF SMD-QFP144 INTEL 00 627
21143TD [BULK] SMD-QFP144 INTEL 00 7
2114L-3A DIP-18 ELCAP -- 300
2126.93.0420.029 n/a 97 3000
213-052-602 52 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 28
213.068.602 68 PIN PLCC-SMD METHODE -- 45
213.068.602 68 PIN PLCC-SMD METHODE -- 40
213020602 04-92-AC 20 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 119
213020602 05-92-AC 20 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 41
213028601 28 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 332
213084602 05-04-FJ 84 PIN PLCC-SMD METHODE -- 249
2137.93.1120.029 IMS 00 335
2140 GIOTTO-1A01 [LOOSE] SMD-BGA420 ALCATEL 01 464
2142C49T SMD-SO8 TI -- 75
2142C56T SMD-SO8 TI -- 781
215R3QZSB22 SMD-QFP208 99 42
2166.93.1120.029 IMS 98 35
218-AG290 050490 1 18 PIN R7.5 AUGAT -- 728
22.330 MHZ HC-49-U KEUMSEOK n/a 49
22.67136 MHZ HC-49-U TXC -- 40
220 OM 10% 0120620 RFT -- 9
220 OM 10% 0120621 RFT -- 20
220 OM 20% 0120620 RFT n/a 1101
2200UF/16V NIPPONCHEM -- 407
220K 10% 0120620 RFT -- 10
220K 10% 0120621 RFT n/a 9
220UF/35V GLUXON n/a 443
222 863 12569 SMD-1206 PHILIPS n/a 1370
222092-1 TYCO 00 35
222092-1 COAXICON 00 35
2222 058 49102 BCCOM 03 600
2222 114 18332 RoHS BCCOM 03 10
2222 116 31479 BCCOM 00 3000
2222 155 18102 RoHS BCCOM 04 100
2222 347 90232 BCCOM 04 3000
2222 580 15646 SMD-0805 PHILIPS 98 1300
2222 580 16523 SMD-0805 PHILIPS -- 2720
2222 580 16613 SMD-0805 PHILIPS -- 3000
2222 580 16622 SMD-0805 PHILIPS 92 1500
2222 581 16621 SMD-1206 PHILIPS 91 1480
2222 581 16629 SMD-1206 PHILIPS 89 3000
2222 581 16736 SMD-1206 PHILIPS 91 1650
2222 592 16643 SMD-1210 PHILIPS 90 3000
2222 791 90001 SMD-1206 PHILIPS 99 30000
2222 861 12561 SMD-0805 PHILIPS 95 1920
2222 861 12567 SMD-0805 PHILIPS 91 4000
2222 861 15182 SMD-0805 PHILIPS 00 8000
2222 863 12689 SMD-1206 PHILIPS -- 1620
2222 867 75569 SMD-0603 PHILIPS 96 13749
2222 891 16654 SMD-1206 PHILIPS 98 30000
2238 580 55627 SMD-0805 PHYCOMP 00 30000
2238 780 19861 SMD-0805 PHILIPS 00 4000
2238 786 19758 SMD-0603 PHYCOMP 00 3500
2238 861-15229 SMD-0805 PHYCOMP 04 12000
2238 861 15829 SMD-0805 PHILIPS 00 3000
2238 867 15338 SMD-0603 PHILIPS 99 3000
2238 867 74108 SMD-0603 PHILIPS 03 30000
2238 916 15541 SMD-0603 PHYCOMP 01 30000
225-406 WAGO -- 28
2250 146 11528 SMD-1632 PHILIPS 98 3970
2255.93.1420.023 IMS 99 1334
227671-1 00 AMP 00 207
227677-1 TYCO 02 105
2278.31.1610.003 IMS 01 1555
2278.31.1610.003 IMS 01 3000
228-AG190C 28 PIN R15 AUGAT -- 118
228596-1 AMP 97 50
229-2020-986-C TRISTAR 00 45
229JY FAU30.3 DIP-40 LUCENT 96 360
22K 10% 0120620 RFT -- 348
22K 10% 0120621 RFT -- 630
22K 20% 0120620 RFT -- 30
22UF/20V SMD-D n/a n/a 238
23-21BUSRC/S119/TR8 RoHS SMD-LED-RED EVERLIGHT 05 2000
23-21BUYC/S119/TR8 RoHS SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT 06 4000
23000/2H VAC n/a 22
2307.93.1420.029 IMS 00 3000
232-1285-00-SOCKET-T. 32 PIN R15 TEXTOOL 00 63
2322 484 24222 2322-484 PHILIPS 01 350
2322 484 24727 2322-484 PHILIPS 01 700
2322 594 32317 PHILIPS 96 6000
2322 662 96176 PHILIPS 91 395
2322 702 75109 SMD-0603 PHILIPS 97 30000
2322 702 75159 SMD-0603 PHILIPS 97 15700
2322 702 75205 SMD-0603 PHILIPS 98 30000
2322 702 75229 SMD-0603 PHILIPS 93+ 19200
2322 702 75331 SMD-0603 PHILIPS 97 19600
2322 702 75334 SMD-0603 PHILIPS 98 17900
2322 702 75471 SMD-0603 PHILIPS 97 13900
2322 702 75681 SMD-0603 PHILIPS 97 17900
2322 702 75753 SMD-0603 PHILIPS 97 16360
2322 702 81478 SMD-0603 PHILIPS 96 15100
2322 704 65104 SMD-0603 PHILIPS 00 4750
2322 711 61334 SMD-1206 PHILIPS 00 5000
2322 711 61472 SMD-1206 PHILIPS 98 5000
2322 711 61563 SMD-1206 PHILIPS 00 9830
2322 711 81478 SMD-1206 PHILIPS 00 30000
2322 724 61101 SMD-1206 PHILIPS 97 4650
2322 724 63008 SMD-1206 PHILIPS 98 5000
2322 730 41152 SMD-0805 PHILIPS 95 15000
2322 730 41155 SMD-0805 PHILIPS 94 11800
2322 730 41223 SMD-0805 PHILIPS 97 11850
2322 730 41272 SMD-0805 PHILIPS 95 9500
2322 730 41332 SMD-0805 PHILIPS 97 13600
2322 730 41333 SMD-0805 PHILIPS 97 24033
2322 730 41391 SMD-0805 PHILIPS 97 8996
2322 730 41474 SMD-0805 PHILIPS 02 9900
2322 730 61183 SMD-0805 PHILIPS 96 30000
2322 730 61472 SMD-0805 PHILIPS 98 4770
2322 734 61201 SMD-0805 PHILIPS 98 3210
2322 734 62871 SMD-0805 PHILIPS 99 5000
2322 734 63003 SMD-0805 PHILIPS 97 5000
2322 734 63483 SMD-0805 PHILIPS 00 10000
2322 734 65104 SMD-0805 PHILIPS 98 4620
2322 734 65901 SMD-0805 PHILIPS -- 10000
2322 734 67153 SMD-0805 PHILIPS 00 15000
2322 734 81001 SMD-0805 BCCOM 00 30000
2322 735 60331 SMD-1218 PHILIPS 99 3000
2322 735 60339 SMD-1218 PHILIPS 00 30000
234-206 WAGO n/a 260
234-508 WAGO 00 1600
234-L10-H-SI-4.0 AMP ETA -- 26
234-L10-SI-1.8AMP ETA -- 156
2350 034 10561 SMD PHILIPS 00 30000
236-008/058-000 5-PIN WAGO 00 357
2381 645 90097 RoHS VISHAY 08 3000
23Z106SM-T PULSE 05 3000
23Z180SM SMD TWN 95 344
24 8005 0021 00 867 SMD KYOCERAELC 00 6000
24.00 MHZ CXO-826 KSS -- 2800
24.000 MHZ HC-49-U-S KSS n/a 3317
24.000 MHZ HC-49-U-S NDK 98 1000
24.000 MHZ SMD-CX49G KSS n/a 90
24.000 MHZ SMD-CX49G NDK -- 595
24.000 MHZ SMD-CX49G VECTRON -- 157
24.000000 MHZ SMD-CX49G KYOCERA n/a 198
24.576 MHZ NDK 02 3000
24.576 MHZ Z55-A108 FOQ -- 196
24.5760 MHZ NDK -- 160
24.5760 MHZ HC-49-U-S TQG n/a 31
2403 995 20363 PHILIPS 02 2390
2414-6003 3M -- 411
243100 51 HARTU 99 3000
246-61300-15/1 EPT -- 11
246AB LUCENT 96 1
246Y LUCENT 96 2
24AA08 [LOOSE] SMD-SO8 MICROCHIP -- 540
24AA128-I/MS SMD-TSSOP8 MICROCHIP 03 132
24AA32AT-I/SNG RoHS SMD-SO8 MICROCHIP 05 2990
24AA64T-I/ST SMD-TSSOP8 MICROCHIP 04 1822
24LC01B/SN SMD-SO8 MICROCHIP 94 5773
24LC04B I/SN [LOOSE] SMD-SO8 MICROCHIP -- 200
24LC32A-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 00 147
24LC32AT-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 02 3000
24LC32AT/SM SMD-SO8 MICROCHIP 95+ 3000
25-21SYGC/S388/TR8 SMD-LED-Y-G RoHS EVERLIGHT 06 6000
25-21UYC/S552/TR8 RoHS SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT 06 3960
25.000 MHZ SMD-NX8045GB NDK -- 3000
25.000 MHZ SMD-FXO-31FL KYOCERA 03 378
25.000000 MHZ SMD-KF095AT FOX 00 1000
25.000000 MHZ SMD-SG8002JC SEIKOEPSON 00 3000
25.00X 98 972
25.1750 MHZ CXO-042C KSS -- 1600
250MA FUSE BT05X20 19195 WICKMANN -- 790
2512066017Y1 RoHS SMD-1206 FAIR-RITE 05 2315
251641-01 [LOOSE] DIP-28 MOSPEC -- 5
251828-01 [LOOSE] DIP-40 CSG 87 22
251828-01 [LOOSE] DIP-40 MOSPEC 91 3
251913-01 DIP-28 CSG 89 46
2532 [PULLS] DIP-24-CW TI -- 272
25351 SMD SUYIN -- 299
2540-5002-3M 3M -- 100
257BN VTC 312B DIP-32 LUCENT 00 41
25C04M8 SMD-SO8 NSC 94 380
25HP512W2 SMD-SO20L ATMEL 02 111
25SMT-4442-03 GORE 04 6000
26-40.01004 LED-5MM-YELLOW SIEMENS -- 5990
26-41.00014 LED-5MM-GREEN SIEMENS -- 380
26-43.0034000 LED-3MM-GREEN SIEMENS 96 2699
26-43.0054000 LED-3MM-RED SIEMENS 96 1799
26.000 MHZ SMD-NR2B TQG 97 245
26.000 MHZ SMD-TSS-3B TEWTOKYO -- 2000
26.000 MHZ SMD-TSS-6035B TEWTOKYO 04 3000
26070000 LEDS-2M-120-48 RICHCO 00 17499
2607AR-02G2T SMD SUYIN -- 1200
260UH 1A NKL 95 3000
261SM SMD TWN -- 130
26259001 MENTOR 00- 1501
262LYF-0082K TOKO 95 6000
262LYF-0096K TOKO 97 2300
2650AN DIP-40 SIGNETICS 82 18
268-7165-071-011-057 68PIN RoHS PLCC 3M 00 264
268-7234 68 PIN PLCC TEXTOOL -- 10
27-21SUBC/S400-A5/S20 SMD-LED-BLUE EVERLIGHT 03 6000
27-21SUBC/S400-A5/S20 SMD-LED-BLUE EVERLIGHT 02 5950
27-21USRC/S259/TR8 SMD-LED-RED EVERLIGHT 03 6000
27-21UYC/S530-A3/S119 RoHS SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT 06 6000
27.000 MHZ HC-49-U KSS n/a 1725
27.000 MHZ SMD-CX49F KSS 93 3000
27.000 MHZ SMD-CX49 NDK 06 1975
27.00000 MHZ SMD CTS 05 1000
27.000000 MHZ SMD-VG-4030JA EPSON 05 1791
2700UF 25V BCCOM 04 6000
2700UF 25V BCCOM 04 6000
2708 DIP-24-CGW RFT 84 348
271/2-24-A006 5,0VDC STEINECKER 02 1138
27128 [PULLS] DIP-28-CW n/a -- 1550
27256-20 [PULLS] DIP-28-CW GI 86+ 131
27256 [PULLS] DIP-28-CW n/a -- 1502
2732 [PULLS] DIP-24 n/a -- 271
2735D0080-01 SMD STMICW 94 550
2735D0080-01 SMD STMICW 94 8
27512 [PULLS] DIP-28-CW n/a n/a 147
2764 [PULLS] DIP-28-CW n/a -- 3000
278.528000 MHZ Z20-A13-01 FOQ 00 1600
27C010 [PULLS] SMD-LCC32-CGW n/a -- 694
27C040 [PULLS] DIP-32-CW n/a -- 717
27C1000 [PULLS] DIP-32-CW n/a -- 714
27C1000 [PULLS] DIP-32-CW n/a n/a 152
27C101 [PULLS] SMD-PLCC32 n/a -- 7
27C1024 [PULLS] DIP-40-CW n/a -- 778
27C210-15FA [PULLS] DIP-40-CW SIGNETICS 91 20
27C210-20FA DIP-40-CW SIGNETICS 89 72
27C210-20N DIP-40 SIGNETICS 91 45
27C210A-15 [PULLS] DIP-40-CW TI -- 8
27C256-10/P DIP-28 MICROCHIP 94 9
27C256-12FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 89+ 175
27C256-15FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 89+ 720
27C256-17FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 91 244
27C256-20FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 92- 2578
27C256-25FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 88+ 123
27C256 [PULLS] DIP-28-CW n/a -- 16
27C256 [PULLS] DIP-28-CW n/a -- 3000
27C256L-12 [PULLS] DIP-28-CLW WAFERSCALE 91 17
27C4000DC-15 [PULLS] DIP-40-CW MACRONIX 95 22
27C4001 [PULLS] DIP-32-CW n/a -- 12
27C408 [PULLS] DIP-32-CW n/a -- 347
27C512-15/SO SMD-SO28L MICROCHIP 94 18
27C512-15FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 91+ 324
27C512-20FA [PULLS] DIP-28-CW SIGNETICS 91+ 390
27C512DC-15 [PULLS] DIP-28-CW MACRONIX 95+ 11
27C64-25/P DIP-28 MICROCHIP 96 30
27C64A-20 SMD-PLCC32 SIGNETICS -- 55
28.000 MHZ SMD TOYOCOM 03 65
28.500 MHZ HC-49-U-S NDK -- 795
2808309Z01 n/a 93 2396
281271-1 TYCO 01 480
281273/1 AMP 00 330
281274/1 AMP 96 68
281451/5 AMP 89 70
281789-5 AMP -- 800
287663-EZ SUMMIT n/a 3000
28C64A-20/P [PULLS] DIP-28 MICROCHIP 92 39
28F128W18TD PROG. SMD-BGA56 INTEL 05 48
28F320C3TC SMD-BGA INTEL 02 532
28F6408W18T SMD-BGA56 INTEL -- 226
28F800B3-10TD SMD-BGA MICRON 01 187
28SF040-120-4C-NH SMD-PLCC32 98 299
29.4912 MHZ SMD-UM1S TQG 95 598
29.4989 MHZ SMD-SG636PCV SEIKOEPSON -- 1265
29.757 MHZ SMD-CX-11F KSSKINSEKI 98 2065
29.757 MHZ SMD-CX-11F KSSKINSEKI -- 815
293D-336X9016D2T SMD-D VISHAYSPRA 94 497
293D105X9016A2T SMD-A VISHAY 00 1423
293D107X96R3D2T SMD-D VISHAY 00 3000
293D156X9025D2T SMD-D VISHAY 00 952
293D225X9020B2T SMD-B VISHAY 99 6000
293D225X9035C2T SMD-D VISHAY 00 493
293D226X0010C SMD-D VISHAY 00 310
293D335X0010D2T SMD-D SPRAGUE 00 499
293D336X0025D2T SMD-D VISHAY 00 2380
293D475X0010A2W SMD-A VISHAYSPRA 98 14088
293D476X9016D SMD-D VISHAY 00 3000
293D476X9016D2T SMD-D VISHAY 02 2032
293D685X9020B2T SMD-B VISHAY 00 6000
298 n/a n/a 14
29BDS128HND8VLI SMD-BGA56 AMD 03 9
29DL322BD-90PFTN SMD-TSOP48 FUJITSU 99 127
29F52SDC DIP-24-CL FAIRCHILD 86 11
29FCT52ATSO SMD-SO24L IDT 97 416
29l7235 9314 PQ SMD-BGA119 INTEL 00 960
29LV160TE-70PFTN SMD-TSOP48 FUJITSU 00 373
2C87-10 [PULLS] DIP-40-CG IIT -- 14
2C87-12 [PULLS] DIP-40-CG IIT -- 19
2C87-20 [PULLS] DIP-40-CG IIT -- 6
2E5/104/Z SMD-1206 n/a n/a 2460
2K2 10% 0120621 RFT -- 204
2K78B SMD-SO16L MOTOROLA 00 1985
2KBP02 SIL-4 IR -- 75
2KBP02M SIL-4 GI 99 80
2N1040 TO-18 THSESCOSEM n/a 1500
2N1599 TO-39 CENTRALSEM 90 584
2N1613 TO-39 SGS 95 99
2N2195 TO-39 CDIL -- 85
2N2369 TO-18 PHILIPS 95 100
2N2539 TO-18 n/a -- 360
2N2540 TO-18 n/a -- 250
2N2894 TO-18 STM 99 937
2N2894A TO-18 PHILIPS 96 93
2N2905A TO-39 MEV 93 645
2N2905A TO-39 MOTOROLA 95 183
2N2915 TO-99-6 MOTOROLA 90- 390
2N2915 TO-99-6 STM 88 44
2N3073 TO-18 n/a -- 320
2N3209 TO-18 n/a -- 350
2N3227 TO-18 MOTOROLA 93 44
2N3251 TO-18 n/a -- 110
2N3416 TO-92 NSC 92 952
2N3439 TO-39 MOTOROLA 92+ 112
2N3439 TO-39 MOTOROLA 97 659
2N3440 TO-39 STM 99 500
2N3585 TO-66 MOTOROLA 92 36
2N3703 TO-92 SGS -- 1140
2N3704 TO-92 n/a -- 62
2N3711 TO-92 SGS 94 470
2N3725 TO-39 NSC 92 260
2N3819 TO-92 SILICONIX 98 320
2N3906 TO-92 CDIL -- 1370
2N3906 TO-92 MOTOROLA 95 15000
2N3963 TO-18 MOTOROLA n/a 124
2N4123 TO-92 MOTOROLA 93 4000
2N4125 TO-92 CDIL -- 1392
2N4261/A TO-18-4 MOTOROLA 87 320
2N4286 SOT-33 n/a -- 2390
2N4287 SOT-33 n/a -- 470
2N4287C SOT-33 PIHER -- 2700
2N4290 SOT-33 PIHER -- 4460
2N4290A SOT-33 PIHER -- 1000
2N4291 SOT-33 PIHER -- 5697
2N4340 TO-18 SILICONIX 98 64
2N4400 TO-92 n/a -- 470
2N4905 TO-3 TI 89 100
2N4906 TO-3 TI 89 32
2N4915 TO-3 TI 89 124
2N5401 TO-92 PHILIPS 93+ 14776
2N5401 TO-92 FAIRCHILD 98 500
2N5415 TO-39 MOTOROLA 98 746
2N5415 TO-39 NSC 91 110
2N5416 TO-39 STM 99 200
2N5416 TO-39 PHILIPS 94 547
2N5447 TO-92 n/a -- 475
2N5457 TO-92 MOTOROLA 92 390
2N6057 TO-3 SGS 85 7
2N6730 TO-92 NI 97 3000
2N7002 SMD-SOT23 PHILIPS 95+ 15925
2N7002LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 00 1305
2N735 TO-18 n/a -- 470
2N910 TO-18 n/a -- 320
2N929 TO-18 n/a n/a 17
2PA1576R SMD-SOT323 PHILIPS 94 8150
2PB709 SMD-SOT23 PHILIPS 93 3000
2PB709A-ST1 SMD-SOT23 MOTOROLA 94 15900
2PB710A-ST1 SMD-SOT23 MOTOROLA 93 5700
2PB711A-ST1 SMD-SOT23 MOTOROLA 93 3000
2PC4081R SMD-SOT323 PHILIPS 94 5250
2PIN0512D POWERIND -- 10
2PIN1205S POWERIND -- 10
2PIR0505S POWERIND 90 4
2PIR0515D ERICSSON -- 5
2PIR1215D POWERIND -- 1
2PKV4815S ERICSSON -- 2
2PPR2412S POWERIND 90 5
2SA1179Z SMD-SOT23 SANYO 94 30000
2SA1207 TO-92 SONY 95 850
2SA1221 TO-92 NEC -- 3000
2SA1282 TO-92 -- 3000
2SA1370 2006B SANYO -- 6000
2SA1601 TO-220F 01 65
2SA1812 RoHS SMD-SOT89 ROHM 02 800
2SA1812 SMD-SOT89 ROHM 02 855
2SA608 TO-92 SONY -- 121
2SB1115-T1 SMD-SOT89 NEC -- 6000
2SB1116A-T TO-92 NEC -- 2500
2SB1185 TO-220-F ROHM -- 388
2SB1333 TO-92LS -- 1611
2SB734-T TO-92 NEC -- 5870
2SB908 SMD-DPAK SANYO 93 80
2SB985 2006B TOSHIBA 91 3000
2SC1623 T1B SMD-SOT23 NEC -- 4918
2SC1756 TO-220 SANYO n/a 495
2SC1815 TO-92 TOSHIBA -- 231
2SC2412K T146 SMD-SOT23 ROHM -- 3000
2SC2688 TO-126 NEC 98 98
2SC3112B TO-92 TOSHIBA 98 83
2SC3243 TO-92MOD -- 2393
2SC3328-Y TO-92MOD TOSHIBA 98 6000
2SC3504 2006B TOSHIBA 91 630
2SC3675 TO-220 n/a 93 1485
2SC4177-T1 SMD-SOT23 NEC -- 3000
2SC4617 TL R SMD-SC75A ROHM 00 30000
2SC4957-T1 SMD-SO4-MM NEC 93 3000
2SC5006-T1 SMD-SOT23 NEC 00 6000
2SC5010-T1 SMD-SOT23 NEC 00 4200
2SD1450S TO-92 SANYO -- 484
2SD1929 2006B n/a -- 780
2SD2088 [HOUS] TO-92MOD TOSHIBA -- 346
2SD2406 TO-220-F TOSHIBA 97 611
2SD2537 RoHS SMD-SOT223 ROHM 06 6000
2SJ178 TO-92 NEC -- 5112
2SJ178/JM TO-92 NEC 02 3840
2SJ204-T1B SMD-SOT23 NEC 98 2436
2SJ281-TL SMD-DPAK SANYO 94 3000
2SJ448 TO-220-F NEC -- 621
2SJ461-T1B SMD-SOT23 NEC -- 14700
2SK1622 SMD-D2PAK HITACHI 92 500
2SK2365 [LOOSE] SMD-D2PAK NEC -- 602
2SK2365 [LOOSE] TO-220 NEC -- 109
2SK2858-T1 SMD-SC70 NEC 00 6000
2SK2876-01MR-F122 TO-220-F FUII 02 3000
2SK3116-ZJ-E1 SMD-TO263 NEC -- 3000
2SK372 TO-92 SANYO 91 1110
2X10 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 1847
2X10 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a -- 467
2X10 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 63
2X10 PIN BLOCK ANGLED GOLD n/a n/a 1090
2X11 PIN SOCKET DOUBLE ROW n/a -- 437
2X12 DOUBLE ROW PIN BLOCK SAMTEC -- 17
2X12 DOUBLE ROW PIN BLOCK n/a n/a 230
2X14 PIN BLOCK ANGLED GOLD n/a n/a 33
2X15 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a -- 450
2X17 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD DUPONT n/a 1591
2X17 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 59
2X18 PIN BLOCK ANGLED n/a n/a 711
2X19 PIN BARS DOUBLE ROW SMD SAMTEC 00 95
2X2 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD AMP -- 911
2X2 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD SMD FOCUS n/a 756
2X2 PIN SOCKET DOUBLE ROW MOLEX -- 620
2X20 PIN BARS DOUBLE ROW n/a n/a 140
2X20 PIN BARS DOUBLE ROW SMD n/a n/a 218
2X20 PIN BARS DOUBLE ROW SMD n/a n/a 470
2X20 PIN SOCKED DOUBLE ROW SMD n/a n/a 152
2X20 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD ELCOTOR -- 1374
2X21 PIN BLOCK n/a -- 448
2X25 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a -- 95
2X25 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 187
2X3 PIN BLOCK ANGLED GOLD AMP -- 364
2X3 PIN BLOCK GOLD AMP n/a 368
2X3 PIN SOCKET DOUBLE ROW n/a n/a 3000
2X30 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD SAMTEC n/a 90
2X30 PIN BAR DOUBLE ROW SAMTEC -- 306
2X32 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 353
2X34 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD n/a n/a 1190
2X36 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 50
2X36 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 15
2X36 PIN BLOCK ANGLED GOLD n/a n/a 85
2X4 PIN SOCKET DOUBLE ROW n/a -- 882
2X4.7UH SMD VOGTELEC -- 308
2X40 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD n/a n/a 944
2X40 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD n/a n/a 968
2X40 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD n/a n/a 952
2X5 PIN BLOCK ANGLED GOLD n/a n/a 1350
2X5 PIN BLOCK ANGLED GOLD SMD n/a n/a 42
2X5 PIN SOCKET DOUBLE ROW n/a n/a 763
2X50 PIN BLOCK ANGLED n/a n/a 214
2X51 PIN SOCKED DOUBLE ROW SMD ELCOTOR -- 183
2X6 DOUBLE ROW PIN BLOCK n/a -- 144
2X6 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 1282
2X7 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 2140
2X7 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a -- 135
2X76 PIN SOCKET DOUBLE ROW SMD BLACKPOCET -- 184
2X8 A015 RFT 92 898
2X8 DOUBLE ROW PIN BLOCK GOLD n/a n/a 257
2X8 PIN SOCKET DOUBLE ROW DUPONT -- 35
2X9 PIN BLOCK ANGLED n/a n/a 200
3-0166591-0 MOD-2 AMP 89 187
3-0215297-2 AMP 93 588
3-0215911-4 AMP 98 489
3-0828588-4 AMP 98 297
3-216791-4 AMP 98 150
3-821575-1 44 PIN PLCC AMP 96 95
3-822273-1 32 PIN PLCC-SMD AMP 98 3000
3,3UF /16V SMD-B -- 1000
3.000 MHZ HC-49-U KVG -- 528
3.0720 MHZ HC-49-U SUNNY 01 50
3.2768 MHZ HC-47-U n/a -- 175
3.2768 MHZ SMD-UM4S KSS 94 1990
3.57+4.43 MHZ HC-49-U3 KSS 79 3000
3.579 MHZ MCO1425B TQG 95 75
3.579545 MHZ HC-47-U n/a -- 76
3.579545 MHZ HC-49-U QRT 86 750
3.579545 MHZ HC-49-U SPK -- 6000
3.579545 MHZ HC-49-U KSS 96 980
3.579545 MHZ HC-49-U-S TQG 99- 485
3.579545 MHZ SMD-MG3A n/a 93 1990
3.579545 MHZ SMD-SCM309 SPK 91 810
3.5795450 MHZ SG51K SEIKOEPSON -- 175
3.5795450 MHZ Z54-A83 NDK 91- 100
3.582056 MHZ HC-49-U PHILIPS 94 3000
3.6864 MHZ HC-49-U n/a -- 392
3.6864 MHZ HC-49-U-S NDK -- 500
3.6864 MHZ HC-49-U-S KSSKINSEKI 94 156
3.6864 MHZ SMD-CP12A NDK 96 1584
3.6864 MHZ SMD-NX1255GA NDK -- 1545
3.686400 MHZ HC-49-U-S HCJ 02 3000
3.686400 MHZ SMD-SG8002JA SEIKOEPSON 01 1815
30.000 MHZ SMD-NX8045GB NDK 04 2208
30.000000 MHZ HC-49-U n/a n/a 4300
30.720 MHZ Z21-A60 FOQ 87 17
30.720000 MHZ Z21-A71-01 FOQ 00 38
30021 [LOOSE] SMD-D2PAK BOSCH 99 777
30021 SMD-D2PAK BOSCH 98 100
30022 TO-218 BOSCH 01 46
30023 TO-218 BOSCH 97 26
30028 [LOOSE] SMD-D2PAK BOSCH 99 18
30028 SMD-D2PAK BOSCH 02 734
30032 TO-218 BOSCH 01 40
30039 [LOOSE] DIP-8 BOSCH 93 14
30043 TO-218 BOSCH -- 13
30046 [LOOSE] TO-220 BOSCH 00 2549
30047 DIP-20 BOSCH n/a 97
30049 [LOOSE] DIP-14 BOSCH -- 43
30052 TO-218 BOSCH 98 70
30053 [LOOSE] SMD-PLCC68 BOSCH 01 12
30053 3688 SMD-PLCC68 PHILIPS 91 922
3006P-1-202 3006P BOURNS 01 150
3006P-201 3006P BOURNS 95 467
3006P001201 3006P BOURNS 98 539
30074 [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 91 316
30074 SMD-PLCC68 BOSCH -- 35
30088 [LOOSE] DIP-8 BOSCH 99 139
30091 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH 94 3000
30097 [LOOSE] SMD-SO24L BOSCH -- 545
30098 [LOOSE] SMD-SO20L BOSCH -- 138
30100 [LOOSE] HEPTAWATT-V7 BOSCH -- 27
30106 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 8
30106 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH -- 443
30112 [LOOSE] DIP-8 BOSCH 99 113
30117 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH -- 670
30127 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 74
30131 [LOOSE] SMD-SO20L BOSCH -- 137
30154 [LOOSE] SMD-PLCC44 BOSCH 99 510
30155 [LOOSE] SMD-PLCC44 BOSCH 97 561
30156 [LOOSE] SMD-PLCC20 BOSCH 97 1016
30186 [LOOSE] DIP-8 BOSCH 99 215
30191 - TLE4258 TO-220-7 SIEMENS 94 1600
30191 [LOOSE] HEPTAWATT-H7 BOSCH 99 244
30191 HEPTAWATT-H7 SIEMENS 94 213
302 N1515X 681 KR TEMEX 01 243
30209 SIL-15 BOSCH -- 149
30214 - TLE4260 HEPTAWATT-V5 SIEMENS 95 142
30214 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH 99 213
30214 HEPTAWATT-V5 SIEMENS 96 87
30218 MULTIWATT-V21 BOSCH 97 27
30235 SMD-PLCC44 BOSCH 99 19
30240 [LOOSE] SMD-PLCC68 BOSCH 91 8
30250 [LOOSE] SMD-PLCC20 BOSCH -- 99
3025163 PHOENIX 01 100
30259 [LOOSE] SMD-SO20L BOSCH -- 226
30268 SMD-SO24L BOSCH -- 201
30271 [LOOSE] SMD-SO16L BOSCH -- 91
30279 [LOOSE] SMD-PLCC44 BOSCH -- 2114
30280 [LOOSE] SMD-SO20L BOSCH --- 80
30287 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 1600
30296 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH 99 197
30296 SMD-PLCC28 BOSCH 01 37
3030-125M44 SMD-PLCC44 LUCENT 98 183
30301 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH -- 160
30301 SMD-PLCC28 BOSCH -- 13
30304 [LOOSE] DIP-8 BOSCH -- 197
30306 [LOOSE] SMD-PLCC44 BOSCH 97 42
30313 [LOOSE] MULTIWATT-V21 BOSCH 99 70
30313 MULTIWATT-V21 BOSCH 96 15
30317 SIL-15 BOSCH 95 337
30322 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 98 27
30327 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 6
30330 SMD-SO20L BOSCH 01 1600
30332 [LOOSE] MULTIWATT-V22 BOSCH 99 15
30333 SMD-SO16L BOSCH -- 174
30342 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 148
30342 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH -- 102
30343 [LOOSE] SMD-POWER-SO36 BOSCH 99 466
30344 [LOOSE] SMD BOSCH 99 530
30344 SMD BOSCH 97 415
30345 [LOOSE] SMD-SO16L BOSCH 99 18
30348 [LOOSE] SMD-POWER-SO36 BOSCH 99 98
30356 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 267
30356 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH -- 139
30359 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 642
30364 [LOOSE] SMD-QFP BOSCH 98 8
30372 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 99 59
30373 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 1600
30374 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 99 1600
30375 SMD-SO24L BOSCH -- 288
30376 SMD-PLCC44 BOSCH 98 29
30377 [LOOSE] SMD-PLCC44 BOSCH 98 210
30380 SMD-QFP80 BOSCH 01 728
30381 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 99 249
30381 SMD-POWER-SO20 BOSCH 03 9
30382 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 99 486
30383 SMD-POWER-SO36 BOSCH 01 22
30388 SMD-PLCC44 BOSCH 00 3000
30389 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 45
30393 [LOOSE] SMD-QFP BOSCH 99 82
30401 [LOOSE] SMD-QFP100 BOSCH 99 6
30402 [LOOSE] SMD BOSCH 01 220
30405 DE608.1 SMD-QFP BOSCH 98 170
30410 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 04 19
30411 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 97 12
30412 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 98 90
30414 [LOOSE] HEPTAWATT-H7 BOSCH 99 401
30414 [LOOSE] HEPTAWATT-V7 BOSCH 00 378
30414 HEPTAWATT-V7 BOSCH 98 245
30421 [LOOSE] SMD-QFP BOSCH 99 19
30421 SMD-QFP64 BOSCH 01 484
30423 SMD-SO28L BOSCH -- 18
30424 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 302
30424 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH 99 203
30424 SMD-PLCC28 BOSCH 02 546
30430 SMD-POWER-SO36 BOSCH 01 64
30440 SMD-POWER-SO36 BOSCH -- 609
30442 [BULK] SMD-PLCC28 BOSCH -- 42
30442 [LOOSE] SMD-PLCC28 BOSCH 99 140
30444 SMD-POWER-SO36 BOSCH 01 919
30468 SMD-PLCC44 BOSCH 05 3000
30484 SMD-POWER-SO36 BOSCH 99 132
30489 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH 01 1256
30511 SMD-POWER-SO36 BOSCH -- 8
30519 SMD-POWER-SO36 BOSCH 01 567
30520 SMD-TQFP64 BOSCH -- 3000
30536 SMD-POWER-SO36 BOSCH 04 5
306-061 RS -- 59
30601 SMD-QFP32 BOSCH 04 20
30FLT-SM1-TB SMD JST 04 3000
31-20355-02-02201 GOULDFIBER -- 12
31-20355-04-02201 GOULDFIBER -- 286
310-91-116-41-001-PD PRECIDIP -- 42
310-93-113-41-001001 CAB 00 823
310-97-120-41-001001 CAB -- 8
31007106 RIAELECTR -- 190
3101.8511 SCHURTER 00 100
3116-91-112-41-012 CAB 00 837
3116-91-124-41-012 CAB 00 200
312D24FR MARTEK 05 4
313-2-20-014-60 n/a -- 1520
315027068010871 SMD KYOCERAELC -- 186
315027068010871 SMD KYOCERAELC -- 470
315027068110871 SMD KYOCERAELC -- 300
31602105 RIAELECTR -- 300
317054-01 [LOOSE] DIP-28 MOSPEC 84 90
31818 98 388
31A-5400 DIP ESAN -- 44
31DQ10 C-16 DO-201AD IR -- 16
32.000 MHZ NR-2D n/a 98 3000
32.000 MHZ 7100B REIN 95 564
32.0000 MHZ Z55-A60 NDK 95 58
32.00000 MHZ NR-2D TQG 99 37
32.000000 MHZ CXO-042C KSS -- 3000
32.000000 MHZ CXO-829 KSS -- 1648
32.000000 MHZ SMD-UM1S TQG 00 578
32.000000 MHZ SMD-UM1S TQG 97- 397
32.764 MHZ 3601 VIG 98 200
32.768 KHZ SMD-C002RX SEIKOEPSON 95 6000
32.768 KHZ SMD-MS2V-TS MCRYSTALSW 99+ 6000
32.768 KHZ SMD-SM14J KDS 00 6000
32.768 KHZ SMD-SSP-T6 SEIKOEPSON 04 6000
32.768 MHZ SMD-SPT1A SEIKOEPSON 98 3440
32.768 KHZ QRT38Y SEL -- 6000
32.768 KHZ SMD-SPT1A SEIKOEPSON 02- 6000
32.768000 KHZ SMD-MC-405 SEIKOEPSON 01 255
3200920 PHOENIX 00 30000
320AIC21C SMD-TQFP48 TI 04 265
320CB SMD-POWER-SO36 BOSCH 04 5
3224J-1-201E SMD BOURNS 04 275
3224W-1-103E SMD BOURNS 04 247
3240LL-035-XD SMD-SOT89 ALLEGRO 03 1529
325302-01 [LOOSE] DIP-24 MOSPEC -- 50
325302-01 DIP-24 MOSPEC 86 51
325572-01 [LOOSE] DIP-40 MOSPEC 93 38
3266W001102 BOURNS 00 365
3296W-001-104R 3296W BOURNS 00 1451
3296W-1-104LF BOURNS 05 100
3296W-1-503LF BOURNS 05 100
3296Z001202 3296Z BOURNS 98 481
3299P-001-102 3299P BOURNS 05 87
3299W-001-503 3299W BOURNS -- 2000
32R117-6H SMD-PLCC28 SSI 89 6000
33.000 MHZ NDK 05 1940
33.000 MHZ NDK -- 3000
33.33 MHZ CXO-826 KSS -- 650
330UF/10V SMD ELNA -- 244
330UF/25V GLUXON -- 585
330UF/6.3V SMD-D n/a n/a 272
3314J-1-102E RoHS SMD BOURNS 07 400
33571DC DIP-16 FAIRCHILD 80 32
3359/VA05 103 3359VA BOURNS 94 2892
3362U-1-500R BOURNS 05 692
336416-001 FCIELECTR -- 73
336650-001 BERG -- 48
3386F-1-103 BOURNS 04 603
3386H001104 3386H BOURNS -- 50
3386PY46101 3386PY BOURNS 96 100
3386XY46100 3386XY BOURNS 94 578
339414 n/a n/a 78
33UF 16V 10% SMD-D n/a n/a 479
34.368000 MHZ VIG 03 100
34.560 MHZ LN-G8-80 SMD-CP31C NDK -- 1011
34.816 MHZ HC-49-U TQG 96 50
341-0860LL DIP-32 SHARP 92 13
342-722 5,0VDC RS -- 4
343S0061-A SMD-PLCC44 PHILIPS 91 26
346-643 24VDC RS -- 12
346-700 24VDC RS -- 43
34C169-04 [PULLS] DIP-28-C AMI 87 10
34C169 [PULLS] DIP-28-C AMI 85 23
34C171 [PULLS] DIP-40-CG AMI 86 9
34G3098 SMD-SO16L n/a 95 358
35.328 MHZ HC-49-U-S TXC 04 25
35.328 MHZ SMD-CX49G VECTRON 05 3000
35.328 MHZ SMD-CX49G KYOCERA 04 48
35.3280 MHZ MCO1425B TQG 88 50
3500-L10 2.5 AMP ETA -- 103
3500006MA002U100PL SMD SUYIN 05 374
3500006MA002U400PL SMD SUYIN 04 624
350826-1 00 AMP -- 425
3515-0609-AAC n/a n/a 13
3570.1301.121 12VDC GUNTHER -- 60
3572.1220.051 5,0VDC GUNTHER 99 225
3573.1231.054 5,0VDC GUNTHER -- 21
3579.1261.051 5,0VDC GUNTHER -- 40
359641-001 BERG -- 14
359641-001 BERG -- 134
359642-001 BERG -- 121
359644-001 BERG -- 112
359645-001 BERG -- 14
36.8640 MHZ SMD-1633 NDK -- 451
3600-PIO-SI-G-4.0 AMP ETA -- 186
361 40P -- 6000
3613A100K SMD MEGGITT 98 6000
365PP2 [LOOSE] DIP-16 n/a 79 48
36A01001FP SWITCH 2 CONTACT SWITCH C&K -- 299
37-07287-0075 (022035025) SEIJERMYN 00 1240
3727A SMD-TSSOP20 MICROCHIP 02 120
38.000 MHZ NDK 02 2973
38.8800 MHZ SMD-SG615PH SEIKOEPSON 01 672
382-44830-9258 T&B -- 21
3850PC [LOOSE] DIP-40 FAIRCHILD 81 8
38615 SMD-PLCC28 BOSCH 01 72
387DX-33 PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 5
387DX-40 PGA68CG [PULLS] CYRIX 92 5
38HC44 DIP-8 n/a -- 43
39.321 MHZ SMD-SG615PH SEIKOEPSON 00 651
390261-2 8 PIN R7.5 AMP 02 239
390261-5 18 PIN R7.5 TYCO 05 416
390433-02 [LOOSE] DIP-48 CSG -- 84
3B37-X-00 AD 91 1
3C87-20 PGA68CG [PULLS] IIT 90 8
3C87-25 PGA68CG [PULLS] IIT -- 30
3C87-25 PGA68CG [PULLS] IIT 91 14
3C87-33 PGA68CG [PULLS] IIT 91 25
3C87-40 PGA68-C [PULLS] IIT 92 55
3C87-40 PGA68CG [PULLS] IIT 92 10
3H281X-CCD MODUL n/a n/a 279
3H301X-CCD MODUL n/a n/a 176
3I011X n/a n/a 48
3KB205G TESLA 89 570
3N201 TO-18-4 MOTOROLA 83+ 25
3N205 TO-72 MOTOROLA -- 2077
3X23 PIN BLOCK MULTIPOLE ROW CAB -- 65
3X7 PIN BLOCK GOLD n/a n/a 705
4-0166591-1 AMP 91 279
4-0215915-0 AMP 93 770
4-0828588-0 AMP -- 21
4-1437719-2 TYCO 02 124
4-LUTROC00-1B SMD NEOSID -- 760
4,7UF/50V BCCOM -- 1900
4.000 MHZ SMD-CP12A -- 1
4.000 MHZ HC-49-U -- 400
4.000 MHZ JAUCH 04 2000
4.000000 MHZ HC-49-U-S n/a n/a 450
4.096 MHZ ATS-49/U SUNNY -- 34
4.096000 MHZ CORNIN 04 845
4.1920 MHZ HC-49-U SUNNY 99 750
4.194304 MHZ HC-49-U SUNNY 99 930
4.194304 MHZ SMD-CXG49G KSS 97 2478
4.2V/0.77A PHILIPS -- 85
4.33619 MHZ HC-49-U MERCURY 97 259
4.433619 MHZ HC-49-U KSS 96 848
4.7K 10% 0120620 RFT -- 38
4.7M 10% 0120620 RFT -- 20
4.7UF/10V-TANTAL SMD-B n/a -- 3348
4.7UF/16V-TANTAL SMD-B S+M -- 3780
4.7UF/25V- TANTAL SMD-C KEMET 01 500
4.915200 MHZ X0-105BAC TTAITIEN 94 150
40.000 MHZ SMD-CX49G KSS 02 3000
40.000 MHZ SMD-NX5032SA NDK 05- 3000
40.000 MHZ SMD-SG615H SEIKOEPSON -- 436
40.000000 MHZ SMD NDK 05- 308
40.96 MHZ SMD-UM1J KSSKINSEKI 97 2780
40.960 MHZ SMD-UM1S TQG 96+ 3000
40.96MHZHC45/USMD SMD-UM1S TQG 98 3000
4002 [LOOSE] DIP-14 RCA 84 253
40071148127/A n/a 00 1078
40071148170/A n/a n/a 1118
4011UBCL DIP-14-C MOTOROLA 85 90
4014BDC DIP-16-C FAIRCHILD 82 20
4025BDC DIP-14-C FAIRCHILD 80 25
4034 [LOOSE] DIP-24 RCA 79 508
403GCX-3BC66C2 SMD-BGA160 IBM 1122
404477 n/a -- 3000
404487 AMP n/a 856
4044BCP DIP-16 MOTOROLA 89 25
404688 SMD AMP 01 3000
405 829 0000 SMD WEIDMULLER -- 240
4051C SMD-TSSOP16 PHILIPS -- 776
405243 n/a -- 297
405243 n/a -- 1299
4068BF DIP-14-C MOTOROLA 92 13
40CPQ045 TO-247 IR 00 1600
40CPQ045 TO-247 IR 00 1220
4116H-G90-472 DIP-16 BOURNS 00 416
413864/0000 ERNI -- 400
413985-7 00 AMP 97 100
414363-6 00 AMP 97 100
42.4569 MHZ 5954937 KSS -- 550
4200BCD DIP-22-MC GTE 81 204
4256AW6 SMD-SO8 STM 99 177
430450209 SMD MOLEX 99 359
431125876742 n/a n/a 41
4311R-SPEACKER n/a n/a 559
4317-93-390-61-014 CAB -- 448
435166-5 AMP -- 50
435321 30032 BOSCH 98 20
43P-202 SPECTROL -- 120
43P201200R SPECTROL -- 146
43P2022K SPECTROL -- 344
43P501 500R-K 43P VISAYSPECT 03 98
45.00000 MHZ HC-49-U SEL 94 19
450 KHZ-CER/RESONAT MURATA n/a 565
4506500 n/a n/a 1000
4506778 DETEWE n/a 3000
450NR-12D PANASONIC -- 1670
4608X-102-222 SIL-8 BOURNS 00 580
463-394 RS -- 10
470 OM 10% 0120620 RFT -- 30
470 OM 10% 0120621 RFT -- 35
470K 10% 0120620 RFT -- 27
470UF/50V PHILIPS -- 2065
4772845106440 PRONER 99 528
478-IC-14YDBP 28 PIN-GOLD R15 n/a 88 1374
47C400RN-JA14 [LOOSE] SDIP-42 n/a 96 118
47C847F-G408 SMD-PQFP n/a 00 80
47UF/16V RICON -- 3000
47UF/25V PHILIPS -- 700
47UF/400V n/a -- 100
47UF/50V n/a -- 1482
47UF/63V NKL n/a 900
48.0000 MHZ SMD-1633 NDK 02 900
48.0000000 MHZ HC-49-U TXC -- 158
480051 30023 BOSCH 01 12
487DLC-33GP PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 4
488D AT&T06491TS55 DIP-20 AT&T -- 875
489D-105X0035B2B SPRAGUE 92 1000
49,1520 MHZ SMD-1633 NDK 96 3000
49002H n/a n/a 476
49SMLB25.0000-20GHC PERICOM 05 1000
4A FUSE BT6,3X32 202000 PUSCHEL -- 240
4C092J-SX n/a -- 3000
4C87DLC-40 PGA68-C [PULLS] IIT 94 37
4CCN0515D MICROGISCO 91 9
4CCR0512S MICROGISCO 93 48
4DX005 n/a -- 1600
4N25H DIP-6 SIEMENS 90 275
4N26 DIP-6 QTCINC 93 37
4N27 DIP-6 PHILIPS 91 13
4N33 DIP-6 MOTOROLA 93 50
4N35 DIP-6 TFK 94 5925
4N37 DIP-6 HARRIS -- 1944
4N46 DIP-6 HP 95 147
4PIR0512S POWERIND 89 7
4PIR1205S POWERIND -- 1
4PIR2412D POWERIND -- 1
4PIR2412S POWERIND 89 4
4T888 [LOOSE] DIP-14-C n/a 88 396
4XLED-3MM-RED IN CASE n/a n/a 1000
5-179009-1 SMD TYCO 01 1600
5-1900270-09K n/a 98 531
5-555176-300 AMP 98 84
5-8001500-04BK LED-3MM-GREEN ERICHROTE -- 2864
5-8001500-04BK LED-3MM-RED ERICHROTE -- 375
5-8001500-04BK LED-3MM-YELLOW ERICHROTE -- 1236
5.000 MHZ HC-49-U PHILIPS 92 1300
5.000 MHZ HC-49-U MERCURY -- 450
5.00000 MHZ HC-49-U SEL 96 2730
5.00000 MHZ SMD-3J0A/BB n/a 02 500
5.00MHZ SMD MURATA n/a 1360
5.068000 MHZ Z54-A43 CORNING -- 850
5.120000 MHZ HC-49-U VALVO 92 572
5.120000 MHZ HC-49-U PHILIPS 93 14
5.30000 MHZ SMD-CX-5F KSS 95 611
5.752 MHZ HC-49-U TXC -- 3000
50.35 MHZ CXO-829 KSS -- 49
500L18L4R0XG4E-5000 SMD-1206 TEKELECTMX 96 3000
500L18L4R0XG4T-5000 SMD-1206 TEKELECTMX 97 3000
501-0 50 12K1 1% BO SMD-0204 VITROHM 01 9614
501-0 50 1K1 1% BE SMD-0204 VITROHM 04 30000
501-0 50 1K5 1% BO SMD-0204 VITROHM 01 30000
501-0 50 220R 1% BO SMD-0204 VITROHM 01 30000
501-0 50 240R 1% BE SMD-0204 VITROHM 01 30000
501-0 50 240R 1% BO SMD-0204 VITROHM 01 30000
501-0 50 240R 1% BX SMD-0204 VITROHM 01 850
501-0 50 392R 1% B0 SMD-0204 VITROHM 01 10000
501-0 50 3K16 1% B0 SMD-0204 VITROHM 01 10000
501-0 50 3K32 1% BO SMD-0204 VITROHM 01 3800
501-0 50 3K65 1% B0 SMD-0204 VITROHM 00 10000
501-0 50 4K7 1% B0 SMD-0204 VITROHM 00 8800
501-3427E T&B -- 100
501 -0 50 180R 1% BE SMD-0204 VITROHM 01 30000
501 -0 50 182R 1% B0 SMD-0204 VITROHM 00 9627
501 -0 50 22K1 1% B0 SMD-0204 VITROHM 00 9990
501 -0 50 4R7 1% BE SMD-0204 VITROHM 01 2500
501 -0 50 680R 1% BE SMD-0204 VITROHM 01 30000
501 0 50 11K8 1% B0 SMD-0204 VITROHM 01 10000
50238-05 [PULLS] DIP-48-C n/a 87 7
503 05 903 00 SMD VOGTELEC 03 232
503 20 916 00 SMD VOGTELEC 00 838
503 20 936 00 VOGTELEC 05 19
50413 050 00 VOGTELEC 06 600
504600-1 AMP 96 10
505 03 033 00 SMD VOGTELEC 97 468
505 03 036 00 SMD VOGTELEC 99 1108
5081 12800#T25 DO-41 HP 99 1629
5082-2396 BR-2W HP 96 20
5082-2774 SMD HP 95+ 35
5082-7405 RED-NUMERIC HP 91 10
5082-7650 RED-NUMERIC HP 86 25
511.152.803.010.010 SMD ODUSTECK -- 23
511.152.803.034.010 ODUSTECK -- 60
513048 SMD-D VISHAYSPRA 99 480
51321 DIP-20 STM 99 20
515.055.205.024.050 SMD ODUSTECK 00 3000
515.568.035.030.050 SMD ODUSTECK 02 3000
51C806-8EM [LOOSE] SMD-QFP80 SIEMENS 99 483
51C806-8EM [LOOSE] SMD-QFP80 INFINEON 99 171
51C806-8RMA1 [LOOSE] SMD-QFP80 SIEMENS 99 1960
51C806-M D12 [LOOSE] SMD-QFP80 SIEMENS 97 255
52.416 MHZ HC-49-U TXC -- 500
52.992000 MHZ SMD-CX49G TXC 06 182
520250-2 AMP 95 3000
52150R-LF1 WURTH 06 142
5219 A5783 92 100
522072690 MOLEX 00 877
522072690 MOLEX 00 3000
52237R-LF1 MIDCOM 07 3000
522710890 MOLEX -- 327
522711290 SMD MOLEX 97 567
524654091 SMD MOLEX -- 997
5246WWA-APR APEM 96 28
525-03-0-I MEDER -- 1
525.005.035.024.050 SMD ODUSTECK n/a 600
525.031.035.030.050 SMD ODUSTECK 03 2575
52715-0809 MOLEX 00 3000
528-22005 28 PIN-GOLD R15 AUGAT n/a 126
53019413000635 SMD-SM3-UL WICKMANN 91 1950
53047-0410 MOLEX n/a 2100
530843-3 TYCO 92 220
532047-1510 MOLEX 93 6000
532610490 SMD MOLEX 00 795
533210/0000 ERNI -- 31
533401/0000 ERNI 00 1
533402/0000 ERNI -- 703
533410/0000 ERNI 00 30
533980280 SMD MOLEX 99 1000
534-101 SPECTROL n/a 10
53441-0809 MOLEX 04 1600
535613-1 00 AMP 94 3151
535959-4 00 SMD AMP 95 840
536279-4 TYCO 00 22
536279-5 00 TYCO 00 123
536317-4 AMP 00 811
536507-1 AMP -- 854
53C710 SMD-QFP160 NCR 95 18
53C720 SMD-QFP208 NCR 94 3
53CF90A-1 CP04433 SMD-PLCC68 NCR 95 184
54019413000620 SMD-SM3-UL WICKMANN 91 2670
541ER B1 SMD-BGA196 INTEL 05 10
5434-0137 [PULLS] DIP-28-CG n/a 81 41
54AC00FMQB/QS SMD-14L-CERPACK NSC 02 11
54AC04FMQB/Q SMD-14L-CERPACK NSC 04 14
54AC08LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 49
54AC109FMQB/QS SMD-16L-CERPACK NSC 02 50
54AC138FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 03 5
54AC138LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 17
54AC14FMQB/Q SMD-14L-CERPACK NSC 04 2
54AC163FMQB/QS SMD-16L-CERPACK NSC 00 50
54AC175FMQB/Q SMD-16L-CERPACK NSC 02 28
54AC175FMQB/QS SMD-16L-CERPACK NSC 01 17
54AC240FMQB/Q SMD-20L-CERPACK NSC 03 18
54AC244FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 04 13
54AC245FMQB/Q SMD-20L-CERPACK NSC 04 21
54AC245LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 05 22
54AC253DMQB DIP-16-C NSC 91 5
54AC257FMQB/Q SMD-16L-CERPACK NSC 04 12
54AC74LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 51
54ACT00FMQB/Q SMD-14L-CERPACK NSC 04 22
54ACT00LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 19
54ACT109FMQB SMD-16L-CERPACK NSC 02 8
54ACT109LNQB SMD-LCC20-C NSC 92 25
54ACT240FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 02 6
54ACT244LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 35
54ACT373LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 02 5
54ACT374FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 02 3
54ACT534LMQB SMD-LCC20-C NSC 91 29
54ACT573LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 83
54ACT574FMQB SMD-20L-CERPACK NSC 99 48
54ACT74FMQB/QS SMD-14L-CERPACK NSC 02 6
54ACT74LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 02 60
54ACTQ08LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 03 37
54ACTQ14FMQB/QS SMD-14L-CERPACK NSC 03 7
54ACTQ245FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 03 12
54ACTQ245LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 40
54ACTQ374LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 00 28
54ACTQ541FMBQ/QS SMD-20L-CERPACK NSC 02 17
54ACTQ646LMQB/QSM [LOOSE] SMD-LCC28-C NSC 92 61
54F00FMQB/Q SMD-14L-CERPACK NSC 05 1
54F00LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 2
54F02DMQB DIP-14-C NSC 93 29
54F04LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 18
54F109LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 14
54F14FMQB/QS SMD-14L-CERPACK NSC 02 3
54F158ALMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 02 14
54F164ALMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 02 40
54F174LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 44
54F190DMQB DIP-16-C NSC 92 8
54F245/FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 00 19
54F245/LMQB/Q [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 04 22
54F373LMQB SMD-LCC20-C NSC 91 30
54F374LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 02 9
54F64LMQB SMD-LCC20-C NSC 92 27
54F74FMQB/QS SMD-14L-CERPACK NSC 00 15
54F86LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 01 19
54FCT138ADM DIP-16-C IDT 89 32
54FCT245FMQB/QS SMD-20L-CERPACK NSC 03 4
54FCT245LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 03 7
54FCT573LMQB/QS [LOOSE] SMD-LCC20-C NSC 03 40
54FCT646DM DIP-24-C IDT 88 12
54FCT646TDM DIP-24-C IDT 91 14
54LS20J DIP-14-C MOTOROLA 86 8
54LS30 DIP-14-C MOTOROLA 92 3
55.000000 MHZ SMD-SG615PTJ SEIKOEPSON 00 758
550 WICKMANN 99 2430
55300-201 SMD FCIBESAN 05 2500
55308-121 SMD FCIBESAN 02 195
55311-121 SMD FCIBESAN 01 1121
55580E 210 SMD-SO16L ATMEL 99 1733
5558178-1 SMD TYCO 06 126
556416-1 TYCO 03 3000
557388.0-001 ALARMCOM 01 3000
5598-17CPB MOLEX 93 6000
5598-17CPB MOLEX 93 848
5600UF 25V BCCOM -- 130
560176-7 SMD AMP 98 6000
5615861-51557 DIP-14 TI 94 100
5692248399 SMD-PLCC28 BOSCH 01 25
569234 SMD-PLCC28 BOSCH 01 9
56UF/80V NIPPONCHEM -- 3000
57-10360-D29 AMPHENOL 98 255
57.65MHZ/ V30145-F180 HC-52 TQG 95 6000
57/34 HARTING -- 60
57C49B-55 DIP-28-CW WAFERSCALE 90 26
57C51C-55 DIP-28 WAFERSCALE 94 325
58 9152 014 000 006 ELCOEU -- 3000
58 9152 014 000 010 ELCOEU -- 2889
58 9158 028 000 017 SMD ELCOEU 99 640
589158028000017 SMD KYOCERAELC -- 1035
592D158X0004X2T VISHAY 02 1080
593776/0000 ERNI 99 227
593812/0000 ERNI 99 188
593818/0000 ERNI -- 46
593D227X06R3D2T SMD-D VISHAY 04 1601
594752/0000 AMP 03 88
594833/0000 ERNI 99 181
5962R8776001S2A SMD-LCC20-CG NSC 01 80
5CT 312AN-1031Z TOKO 95 1448
6-0080091 DIP-28 NCR 86 98
6-0166591-5 AMP 90 93
6.00 MHZ HC-49-U GECPLESSEY 95 3000
6.00 MHZ HC-49-U SUNNY -- 50
6.00 MHZ MURATA -- 243
6.000 MHZ NDK 01 825
6.000 MHZ HC-49-U KSS 91 3000
6.000 MHZ SMD-UM4S NDK 94 3000
6.000 MHZ ATS-49/U SUNNY 00 47
6.00000 MHZ HC-49-U TQG 97 34
6.00000 MHZ NR-2D NDK 95 2433
6.000000 MHZ HC-49-U NDK 97 1100
6.8UF 6.3V [LOOSE] SMD-B n/a -- 8700
6.8UF 6.3V SMD-B n/a -- 17387
601-19074 [PULLS] COSMOSPWR 91 150
602-19250 COSMOSPWR 91 456
602-29213 COSMOSPWR 91 380
602-29259 COSMOSPWR 91 471
609-3427E T&B 01 49
609-5027E TYCO 00 98
609-6027ES T&B 91 50
60F1101-SCHWRZ 05 80
60F1102-ROT 05 40
61083-162002 SMD FCIELECTR 02 249
6116ASP-20 [LOOSE] DIP-24-L HITACHI 85 71
6122-X006 VAC -- 698
614-08202-07 ANSLEY 95 200
61698-302TR FCIBESAN 04 720
61837-0641 BERG 98 1530
619072-1 SMD TYCO 03 3000
619088-1 SMD TYCO 00 312
619088-2 SMD TYCO 00 3000
619088-2 SMD TYCO 00 3000
619089-1 TYCO 00 3000
619089-2 SMD TYCO 03 1644
62.500 MHZ HXO-8C MERCURY -- 98
6206 [PULLS] SMD-SOJ28 n/a n/a 3000
6240-1 C0TO SMD-DIP6 n/a 95 5
6241CQ6/HBLTM$U1 SMD-QFP80 STM 00 350
625-0420-101-2-00 n/a -- 3000
6264 [PULLS] DIP-28 n/a -- 594
6264BPL-10L DIP-28 -- 12
628B102TR4T SMD-SO16 BITECH 99 1130
629500-05090-01 CORNIN 01 46
629500-05090-02 CORNINGOCA 00 22
629500-05091-02 CORNINGOCA 00 16
629500-05091-02 CORNIN 00 20
630 R14 X 103 MPE SMD-0603 TEKELEC 95 3045
6300-1N DIP-16 MMI 85 167
6301-1N DIP-16 MMI 84 122
635032-5 AMP -- 149
63531S-50GZT SMD SUYIN -- 30
6373 1X2 PIN BLOCK ANGLED n/a n/a 1600
63L05F1A50F SMD-QFP B&R 95 450
63S104100K SPECTROL n/a 400
64.000 MHZ MCO1425B TQG 99 99
64.00000 MHZ Z54-A36 NDK -- 543
64.000000 MHZ SMD-SG615PH SEIKOEPSON 00 2940
640388-2 TYCO 01 459
640583-1 AMP 01 269
6425.0101 00 957980 TAKT-SWITCH MARQUARDT -- 300
643228-2 AMP 01 280
64P10K SPECTROL -- 290
64P201200R SPECTROL n/a 146
64X101100R SPECTROL n/a 116
65-21/GVC-AG1H2X/3AA RoHS SMD-LED-GREEN EVERLIGHT 05 3000
65-21/GVC-AK2M1Z/3AA(SM) RoHS SMD-LED-GREEN EVERLIGHT 06 6000
65-21/R7C-AH2K1X/3AA RoHS SMD-LED-RED EVERLIGHT 05 2200
65-21/R7C-AH2K1X/5AA RoHS SMD-LED-RED EVERLIGHT - 4258
65.472 MHZ CXO-829 VIG 01 99
650090-1 AMP 97 172
650090-3 AMP 98 62
65039-033 BERG 01 4800
650947-5 AMP -- 30
65441-006 DUPONT n/a 28
65692-007 BERG 94 100
65801-010 DUPONT 90 3000
65801-016 DUPONT 93 300
65801-020 DUPONT 92 900
65801-022 DUPONT 85 100
65801-025 DUPONT 91 60
65801-027 DUPONT 91 100
65863 DUPONT n/a 41
65A176 DIP-8 TI 97 53
66564-826 DUPONT -- 33
669 n/a n/a 124
66900 DUPONT n/a 46
66900 DUPONT -- 59
67.59680 MHZ HC-49-U TQG 99 498
67094-003 BERG 95 500
67232-U11 DUPONT -- 15
673104ANL [BULK] SMD-PLCC68 MMI 90 128
67C401-10N DIP-16 MMI 91 24
67C4023-25N DIP-18 MMI 91 20
67YR10K BITECH 99 3000
67YR500K 67Y BITECH 99 896
68.73600 MHZ HC-49-U TQG 99 206
68.85000 MHZ HC-49-U TQG 95 240
68.850000 MHZ HC-49-U TQG 00 345
68000P10 [PULLS] DIP-64 n/a n/a 5
68005A1-MFSQ10FAA SMD-PLCC44 LSI 02 1047
68005A1-MFSQ10FPA SMD-PLCC44 LSI 02 3000
6800UF 25V BCCOM -- 127
68046-315 SMD DUPONT -- 54
68152-016 BERG 94 190
68301-906-H1144053 n/a -- 16
68402-308 SMD DUPONT -- 42
685-0006-6 59 SMD n/a -- 994
6860116351 SMD-PLCC28 BOSCH 01 66
688-0303-0 51 DF23C-4 SMD HIROSE 03 3000
688676-00 JST -- 296
68HC05C4 - [LOOSE] DIP-40 HARRIS 91 379
68HC05C4 [LOOSE] DIP-40 RCA 99 474
68HC05C4 [PULLS] DIP-40 HARRIS 94 1064
68J-OM03 HONDA 96 10
68J-OM03 HONDA 97 77
68UF 20V 10% SMD-D n/a n/a 369
68UF/16V SMD-D n/a n/a 414
6A352 1AB069320024 PONTIACCOI 00 3000
6B13 AD 90 1
6ESK1 CORCOM 98 652
6I.5494.043.00-A005 84 PIN PLCC-SMD AMP -- 919
6I.5494.043.00-A005 84 PIN PLCC-SMD AMP -- 92
6L.5053.035.44-170UH n/a -- 722
6N135 DIP-8 SHARP -- 285
6N135 DIP-8 ISOCOM 96 41
6N137 DIP-8 90 10
6T15281-6 SMD-QFP128 SHUTTLE 99 22
7-0188275-8 AMP 00 1439
7-1393161-1 TYCO 03 60
7-1393740-8 TYCO 01 242
7.15909 MHZ HC-49-U-S n/a 00 3000
7.164112 MHZ HC-49-U PHILIPS 90 320
7.1641125 MHZ HC-49-U VALVO 96 470
7.200 MHZ HC-49-U 98 124
7.680 MHZ LN-G8-70 SMD-CP12A NDK 98 244
7.680 MHZ SMD-NX1255GA NDK 03 1962
7.680 MHZ MCO1425A TQG 96 1350
70012BB DIP-8 SGS 87 146
70020-000 DUPONT -- 246
70042-125 DUPONT -- 100
70042-415 DUPONT -- 49
70042-520 DUPONT -- 57
70067-0224 TYCO 00 168
70075-205-H1229059 DUPONT 00 20
70133 TO-218 BOSCH 00 101
70228-201 DUPONT -- 43
70231-111 n/a n/a 39
70264-102 DUPONT -- 45
70264-901 DUPONT -- 100
70286-101 FCIELECTR 02 24
70355-301-16 FCIBESAN 00 400
7035A491 SL4JP SMD-BGA520 INTEL n/a 6
7040PC52002NL DIP-28 TI 87 211
705-0000-901L001 DIAMOND 01 35
706AZ511-5.3 QTOPTO 99 1500
706LX511-5.3 QTOPTO 98 2000
70B300 SIEMENS -- 50
710144302RP (F1250T) SMD TECCOR 00 3701
7107CPL DIP-40 TELEDYNE 80 14
715-2833-003 BGA DATAIO -- 87
715-2834-001 BGA DATAIO -- 96
715-2834-002 BGA DATAIO -- 51
715-2872-001 BGA DATAIO -- 108
715-2873-001 BGA DATAIO -- 90
715-2890-001 BGA DATAIO -- 35
715-2891-001 BGA DATAIO -- 23
715-2982-001 BGA DATAIO -- 109
715-3079-001 BGA DATAIO -- 80
71603-110 DUPONT -- 39
71603-116 DUPONT -- 74
71609-308 SMD n/a -- 129
71609-406A SMD BERG 00 1200
71918-164 DUPONT -- 47
71918-226 FCIELECTR -- 7
71922-110 FCIBESAN 02 231
71922-164 DUPONT 90 50
71991-409B BERG n/a 6000
71S101-141A3 ROSENBERGE -- 345
7201Q5BT SMD-SO8 TI n/a 36
7201Q73T AR77 SMD-SO8 TI n/a 300
723-603/019-042 WAGO -- 100
72PR50K 72PR BITECH 00 23
72XR20K BITECH n/a 23
72XR20K BITECH 02 746
72XR22K BITECH 02 300
72XR22K BITECH 02 74
7304147441 SMD-PLCC44 BOSCH 02 117
73055-A06 PANASONIC 00 1914
73055-A08 PANASONIC -- 172
733008/00 (80C562WP) SMD-PLCC68 PHILIPS 94 150
73325-311LF SMD FCIBESAN 06 2473
73326-311LF RoHS SMD FCIBESAN 06 2829
7336A901 SL6NC SMD-BGA INTEL 02 276
733W02191 DIP-16 MOTOROLA 84 50
733W02380 [PULLS] SMD-LCC68-CG MOTOROLA 87 70
733W02945 TOSHIBA 95 266
733W03102 PGA120CG [PULLS] n/a 86 75
734K203-3V2H3 ROSENBERGE 00 1600
73C41 C56700NF SDIP-40 TI -- 501
73K324L-28IH [LOOSE] SMD-PLCC28 n/a 94 13
73K324L-CP [LOOSE] DIP-28 n/a 91 10
740 946-1 AMP -- 202
7402N SIGNETICS 77 875
7403DC FAIRCHILD 87 1094
7403N SIGNETICS 87 390
7406 FAIRCHILD 84 282
7406N ITT 74 25
7406N SIGNETICS 84+ 97
7406PC MEV 93 72
7406PC MEV 85+ 6000
74109 [LOOSE] DIP-16 n/a -- 39
7410NA DIP-14 SIGNETICS 84 850
7410PC DIP-14 n/a 79 25
74116 [LOOSE] DIP-24 n/a -- 35
74122N DIP-14 SIGNETICS 79 100
74125 [LOOSE] DIP-14 TI 80 242
74128N [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 84 504
74128N DIP-14 SIGNETICS 85 56
74156 [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 84 66
74157N DIP-16 SIGNETICS 87 25
74161N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 85 45
74166N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 86 55
7417N DIP-14 SIGNETICS 89- 334
74180 [LOOSE] DIP-16 n/a -- 49
74193N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 84 31
74199N DIP-24 SIGNETICS 85 15
7426 [LOOSE] DIP-14 RFT 90 54
74279204R SMD WURTH 99 3000
7430PC DIP-14 FAIRCHILD 79 50
7433N [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 84 173
7437 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 33
7437N DIP-14 SIGNETICS 89+ 1768
7438D SMD-SO14 SIGNETICS 89 263
7438N DIP-14 SIGNETICS 88 25
7438PC [LOOSE] DIP-14 n/a -- 37
7442N DIP-16 SIGNETICS 88 472
744824433/LF RoHS WURTH 04 98
744923 n/a n/a 924
7453 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 50
745782-6 AMP 92 1162
745967-6 TYCO 02 196
746 288 LED-RED-GREEN n/a n/a 555
7460 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 54
747306-2 AMPLIMITE -- 120
747321-3 AMP -- 40
7474N DIP-14 SIGNETICS 79 475
748915-1 AMP -- 658
749109-5 TYCO 03 77
749109-7 TYCO 03 245
7493ADC DIP-14-C FAIRCHILD 80 25
7493N DIP-14 SIGNETICS 90 33
7494N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 84 200
7496DC [LOOSE] DIP-16-C FAIRCHILD 75 118
7496N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 81 97
74AB245 SMD-SSOP20 NSC 94 630
74AB245 SMD-SSOP20 TI 94 560
74ABT125CSCX SMD-SO14 NSC 97 3699
74ABT16374ADGGR SMD-TSOP48 TI 02 77
74ABT16374CSSCX SMD-SSOP48 FAIRCHILD 00 998
74ABT16652C SMD-TSOP56 FAIRCHILD 02 719
74ABT2240CSCX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 680
74ABT2241BDR SMD-TSSOP20 TI 00 1227
74ABT2244CSCX SMD-SO20L NSC 98 1000
74ABT2244CSCX SMD-SO20L FAIRCHILD 01 760
74ABT2244D SMD-SO20L PHILIPS 01 3000
74ABT2244DB SMD-SSOP20 PHILIPS 00 701
74ABT240D SMD-SO20L SIGNETICS 93 444
74ABT240D SMD-SO20L SIGNETICS 92 97
74ABT240DB SMD-SO20L PHILIPS 00 131
74ABT241D SMD-SO20L SIGNETICS 93- 1502
74ABT241D SMD-SO20L SIGNETICS 00 279
74ABT244A SMD-SO20L TI 00 50
74ABT244DB SMD-TSSOP20 PHILIPS 98+ 691
74ABT245D SMD-SO20L PHILIPS 97 1459
74ABT245DB SMD-SSOP20 PHILIPS 02 555
74ABT273ADB SMD-SSOP20 PHILIPS 01 1663
74ABT373AD SMD-SO20L PHILIPS 97 1204
74ABT373C SMD-SSOP20 FAIRCHILD 00 66
74ABT374AD SMD-SO20L SIGNETICS 94 265
74ABT374AD SMD-SO20L PHILIPS 95 878
74ABT543ADB SMD-TSSOP24 PHILIPS 99+ 1600
74ABT543N DIP-24-L SIGNETICS 91 44
74ABT574C SMD-SO20L NSC 96 71
74ABT574D SMD-SO20L SIGNETICS 94 942
74ABT640D SMD-SO20L PHILIPS 98 387
74ABT646ADB SMD-TSSOP24 PHILIPS 00 1207
74ABT646DB SMD-TSSOP24 PHILIPS 05 25
74ABT657D SMD-SO24L PHILIPS 97 73
74ABT657DB SMD-TSSOP24 PHILIPS 00 3000
74ABT899D SMD-SO28 PHILIPS 97 67
74AC00SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 6000
74AC02 [LOOSE] SMD-SO14 MOTOROLA 94 361
74AC02 [LOOSE] SMD-SO14 FAIRCHILD 93 158
74AC02 SMD-SO14 FAIRCHILD 88+ 605
74AC04PC DIP-14 NSC 93+ 250
74AC04SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 98 4762
74AC08 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 90
74AC08PC DIP-14 FAIRCHILD 87 58
74AC08SCX SMD-SO14 NSC 97 1158
74AC10 SMD-SO14 FAIRCHILD 89 211
74AC109 SMD-SO16 FAIRCHILD 86+ 191
74AC109 SMD-SO16 NSC 93 1188
74AC10MTCX SMD-SSOP14 NSC 98 727
74AC10PC DIP-14 NSC 90 64
74AC11008D SMD-SO16 SIGNETICS 89 450
74AC11074D SMD-SO14 SIGNETICS 90 976
74AC11SCX SMD-SO14 NSC 97 5139
74AC138PC DIP-16 NSC 95 900
74AC138SCX SMD-SO16 FAIRCHILD 99 100
74AC151SCX SMD-SO16 FAIRCHILD 98 29
74AC161 SMD-SO16 FAIRCHILD 98 1887
74AC163 SMD-SO16 FAIRCHILD 88+ 70
74AC163SCX SMD-SO16 NSC 97 1877
74AC169SCX SMD-SO16 NSC 97 1317
74AC174 SMD-SO16 MOTOROLA 98 1386
74AC174PC DIP-16 NSC 95 486
74AC175 SMD-SO16 FAIRCHILD 03 76
74AC20SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 98 238
74AC240 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 152
74AC240 SMD-SO20L NSC 89 80
74AC240M SMD-SO20L STM 96 200
74AC244 [LOOSE] SMD-SO20L MOTOROLA 89 92
74AC244 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 671
74AC245 (L) SMD-SO20L TOSHIBA 95 857
74AC245M SMD-SO20L STM 96 80
74AC253 SMD-SO16 FAIRCHILD 87 135
74AC257 SMD-SO16 FAIRCHILD 00 840
74AC257PC DIP-16 NSC 92 109
74AC273 SMD-SO20L HARRIS 93 513
74AC273 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 30
74AC273SCX SMD-SO20L NSC 97- 3933
74AC299 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 135
74AC299PC DIP-20 NSC 91+ 937
74AC299SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 98 69
74AC32 SMD-SO14 NSC -- 550
74AC32MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 00+ 6000
74AC32PC DIP-14 NSC 91+ 42
74AC32SCX SMD-SO14 NSC 97- 2875
74AC373M SMD-SO20L TI 96 68
74AC373SCX SMD-SO20L NSC 95 2048
74AC521SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 98 2284
74AC521SCX SMD-SO20L NSC 98 1000
74AC541SCX SMD-SO20L NSC 94+ 1230
74AC573 [LOOSE] SMD-SO20L MOTOROLA 97 366
74AC573 SMD-SO20L HARRIS 90 654
74AC574 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 20
74AC646 SMD-SO24L FAIRCHILD 88 222
74AC646 SMD-SO24L HARRIS 90 31
74AC74PC DIP-14 NSC 94 70
74AC74SCX SMD-SO14 NSC 97- 500
74AC86 SMD-SO14 NSC 97- 4426
74AC86SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 98 4915
74AC86SCX SMD-SO14 NSC 97 1670
74ACQ573PC DIP-20 NSC 98 318
74ACQ574 SMD-SO20L NSC 91 36
74ACT00 SMD-SO14 NSC 90 2140
74ACT00 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 297
74ACT02 SMD-SO14 FAIRCHILD 00 715
74ACT04SCX SMD-SO14 NSC 97- 6000
74ACT08 SMD-SO14 FAIRCHILD 00 142
74ACT08SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 2747
74ACT11821NT DIP-28-L TI 92 40
74ACT125 SMD-SO14 NSC 97 735
74ACT125PC DIP-14 FAIRCHILD 00 434
74ACT125SCX SMD-SO14 NSC 98 4900
74ACT138 SMD-SO16 FAIRCHILD 88 450
74ACT138SCX SMD-SO16 NSC 97 1325
74ACT138SCX SMD-SO16 FAIRCHILD 04 928
74ACT139 SMD-SO16 NSC 91 148
74ACT153 SMD-SO16 NSC 00 55
74ACT157PC DIP-16 FAIRCHILD 87 35
74ACT158PC DIP-16 NSC 89 63
74ACT163 SMD-SO16 NSC 89+ 201
74ACT163SCX SMD-SO16 NSC 97 4834
74ACT163SCX SMD-SO16 FAIRCHILD 04 295
74ACT20 SMD-SO14 HARRIS 90 64
74ACT240 DIP-20 NSC 90 18
74ACT240 SMD-SO20L NSC 96 89
74ACT241 SMD-SO20L NSC 97- 183
74ACT244 SMD-SO20L FAIRCHILD 88 544
74ACT244MSAX SMD-TSSOP20 FAIRCHILD 01 1497
74ACT244SCX SMD-SO20L NSC 97+ 2155
74ACT245 SMD-SO20L FAIRCHILD 89 500
74ACT245PC DIP-20 NSC 95 67
74ACT245SCX SMD-SO20L NSC 97 768
74ACT253 SMD-SO16 NSC 94 625
74ACT253SCX SMD-SO16 NSC 97- 3000
74ACT257 SMD-SO16 NSC 97 605
74ACT257 SMD-SO16 FAIRCHILD 00 43
74ACT257SCX SMD-SO16 FAIRCHILD 01 1170
74ACT258 SMD-SO16 FAIRCHILD 95 48
74ACT2708 DIP-28-C FAIRCHILD 88 10
74ACT299SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 152
74ACT32 SMD-SO14 FAIRCHILD 00 128
74ACT32SCX SMD-SO14 NSC 95+ 6000
74ACT374PC DIP-20 NSC 98 445
74ACT374SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 1445
74ACT541 SMD-SO20L MOTOROLA 98 57
74ACT573 SMD-SO20L FAIRCHILD 88+ 1305
74ACT574 SMD-SO20L FAIRCHILD 87 121
74ACT574SCX SMD-SO20L NSC 97 1898
74ACT646 [LOOSE] SMD-SO24L MOTOROLA 95 399
74ACT708 DIP-28-C FAIRCHILD 87 13
74ACT74 SMD-SO14 NSC 91 18
74ACT74 SMD-SO14 TOSHIBA 96 550
74ACT74SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 99 659
74ACT825SCX SMD-SO24L NSC 97 305
74ACT841 [LOOSE] SMD-SO24L NSC 97 96
74ACT841 DIP-24-L NSC 90 32
74ACT841SCX SMD-SO24L NSC 96+ 1600
74ACT845 DIP-24-L NSC 91 60
74ACT86 SMD-SO14 TOSHIBA 96 2402
74ACTQ08SCX SMD-SO14 NSC 96 2117
74ACTQ14 SMD-SO14 NSC 96 1750
74ACTQ240 SMD-SO20L NSC 95 175
74ACTQ244 SMD-SO20L NSC 97 900
74ACTQ245 SMD-SO20L NSC -- 379
74ACTQ245MTC SMD-SSOP20 NSC 97+ 3000
74ACTQ245SCX SMD-SO20L NSC 96 2140
74ACTQ273 SMD-SO20L NSC 95 6000
74ACTQ373 SMD-SO20L NSC 00 42
74ACTQ541 SMD-SO20L NSC 92 87
74ACTQ541SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 05 1069
74ACTQ573 SMD-SO20L NSC 92 192
74ACTQ574 SMD-SO20L NSC 96 311
74ACTQ652SCX SMD-SO24L NSC 96+ 1600
74AHC157PW SMD-TSSOP16 PHILIPS 00 4449
74AHC1G14GW SMD-SOT23-5 PHILIPS 00 1180
74AHC573D SMD-SO20L PHILIPS 00 3000
74AHCU04D SMD-SO14 PHILIPS 06 3000
74AHCU04D RoHS SMD-SO14 PHILIPS 06 2286
74ALS139D SMD-SO16 SIGNETICS 91 699
74ALS161BN [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 92 8
74ALS163BN [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 92 52
74ALS175 [LOOSE] DIP-16 NSC 91 283
74ALS257N [LOOSE] DIP-16 TI 92 16
74ALS257N DIP-16 SIGNETICS 92 59
74ALS373N [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 95 169
74ALVCHR16601GR SMD-TSSOP56 TI 99 1600
74ALVT16601DGG SMD-SSOP56 PHILIPS 00+ 1600
74ALVT16601DGG SMD-SSOP56 PHILIPS 00 1600
74ALVTH16244DGG SMD-TSSOP48 TI 03 1083
74CT244 SMD-TSSOP20 NSC -- 2123
74F00 [LOOSE] SMD-SO14 NSC 93 121
74F00 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 43
74F00 SMD-SO14 NSC 97- 315
74F00D SMD-SO14 SIGNETICS 93 23
74F00N [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 893
74F00PC DIP-14 FAIRCHILD 88 18
74F00PC DIP-14 NSC 90+ 4199
74F02 SMD-SO14 NSC 97- 413
74F02 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 88
74F02D SMD-SO14 PHILIPS 96 50
74F02N [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 236
74F02PC DIP-14 FAIRCHILD 84 126
74F04 SMD-SO14 NSC 00 147
74F04D SMD-SO14 PHILIPS 95 245
74F04N DIP-14 SIGNETICS 94 246
74F04N DIP-14 PHILIPS 99 592
74F04PC DIP-14 NSC 92 1022
74F04PC DIP-14 FAIRCHILD 84 24
74F06D SMD-SO14 SIGNETICS 97 630
74F08 [LOOSE] DIP-14 NSC 90 559
74F08 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 94
74F08N DIP-14 PHILIPS 98 72
74F08N DIP-14 PHILIPS 99 193
74F08PC DIP-14 NSC 93 1278
74F08PC DIP-14 FAIRCHILD 88 199
74F10 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 126
74F10 [LOOSE] SMD-SO14 NSC 92+ 107
74F10 SMD-SO14 NSC 92+ 321
74F109 [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 448
74F109 SMD-SO16 NSC 96 191
74F109PC DIP-16 FAIRCHILD 87 40
74F10N DIP-14 SIGNETICS 93 225
74F10PC DIP-14 NSC 94 1131
74F10PC DIP-14 NSC 90 175
74F11 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 125
74F11 [LOOSE] SMD-SO14 NSC 93 24
74F11 SMD-SO14 NSC 96 99
74F112 [LOOSE] DIP-16 NSC 91 26
74F112 [LOOSE] SMD-SO16 NSC 94 91
74F112 SMD-SO16 FAIRCHILD 88 180
74F112 SMD-SO16 NSC 90 112
74F112D [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 96 120
74F112D SMD-SO16 PHILIPS 95+ 5131
74F112N DIP-16 PHILIPS 00 36
74F112N DIP-16 SIGNETICS 88 146
74F112PC DIP-16 FAIRCHILD 87 74
74F112PC DIP-16 NSC 93 1616
74F112SCX SMD-SO16 NSC 97 2138
74F113N DIP-14 PHILIPS 99 13
74F114PC DIP-16 FAIRCHILD 84 125
74F11D [LOOSE] SMD-SO14 PHILIPS 95 30
74F11D SMD-SO14 SIGNETICS 94 328
74F11N DIP-14 PHILIPS 99 415
74F11N DIP-14 SIGNETICS 93 25
74F11PC DIP-14 NSC 98 500
74F11SCX SMD-SO14 NSC 96 389
74F1244D SMD-SO20L SIGNETICS 88 121
74F1244D SMD-SO20L PHILIPS 98 70
74F1245D SMD-SO20L PHILIPS 98 116
74F125 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 90 47
74F125 SMD-SO14 NSC 93 200
74F125N DIP-14 SIGNETICS 90 1750
74F126D SMD-SO16 PHILIPS 00 960
74F138 SMD-SO16 FAIRCHILD 87+ 248
74F138N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 89 56
74F138PC DIP-16 FAIRCHILD 84 3373
74F138PC DIP-16 NSC 92+ 768
74F139 SMD-SO16 NSC 90 100
74F139D SMD-SO16 PHILIPS 02 238
74F139PC [LOOSE] DIP-16 NSC 90 15
74F13D SMD-SO14 SIGNETICS 87 165
74F13PC DIP-14 NSC 90 105
74F14 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 37
74F14D SMD-SO14 SIGNETICS 92 114
74F14N DIP-14 SIGNETICS 90 75
74F14SCX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 600
74F153 [LOOSE] DIP-16 NSC 91 55
74F153PC DIP-16 FAIRCHILD 88 211
74F153PC DIP-16 NSC 90 43
74F157ASCX SMD-SO16 NSC 94+ 3096
74F158APC DIP-16 NSC 90 142
74F158APC DIP-16 FAIRCHILD 88 84
74F158ASC SMD-SO16 NSC 92 4222
74F158N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 83
74F158N DIP-16 SIGNETICS 90 499
74F161AD SMD-SO16 SIGNETICS 93 565
74F161AN [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 182
74F161PC DIP-16 FAIRCHILD 86 112
74F161PC DIP-16 NSC 90 275
74F163APC [LOOSE] DIP-16 NSC 91 400
74F163APC DIP-16 NSC 90 698
74F163APC DIP-16 FAIRCHILD 99 135
74F163PC - [LOOSE] DIP-16 NSC 91 273
74F164 SMD-SO16 NSC 95 2400
74F164N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 108
74F164N DIP-16 PHILIPS 95 695
74F174PC [LOOSE] DIP-16 NSC 91 66
74F175D SMD-SO16 SIGNETICS 94 62
74F175D SMD-SO16 SIGNETICS 94 632
74F175N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 415
74F175PC DIP-16 NSC 90- 1400
74F175SCX SMD-SO16 NSC 95+ 3820
74F181N DIP-24 SIGNETICS 92 1005
74F181N DIP-24 SIGNETICS 94 1080
74F181PC DIP-24 NSC 94 1248
74F181SCX SMD-SO24L FAIRCHILD 99 297
74F182PC [LOOSE] DIP-16 NSC 91 31
74F182PC DIP-16 NSC 94 1314
74F182SCX SMD-SO16 NSC 94 785
74F194 [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 93
74F194 SMD-SO16 NSC 92 36
74F194PC DIP-16 NSC 93 1238
74F195N DIP-16 SIGNETICS 90 289
74F20 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 162
74F20 SMD-SO14 NSC 96- 719
74F20D [LOOSE] SMD-SO14 SIGNETICS 94 69
74F20PC DIP-14 NSC 90 61
74F2241PC DIP-20 NSC 89 21
74F2244 [LOOSE] SMD-SO20L NSC 93 26
74F2244PC DIP-20 NSC 97 18
74F240 SMD-SO20L NSC 90 103
74F240D SMD-SO20L PHILIPS 96 231
74F240N [LOOSE] DIP-20 SIGNETICS 91 45
74F240PC DIP-20 FAIRCHILD 87 152
74F240PC DIP-20 FAIRCHILD 89 39
74F241N DIP-20 PHILIPS 96 13
74F241PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 23
74F244 SMD-SO20L NSC 95- 205
74F244 SMD-SO20L NSC 93+ 61
74F244PC DIP-20 NSC 91 13
74F244PC DIP-20 FAIRCHILD 89 444
74F244SCX SMD-SO20L NSC 96 1975
74F245N [LOOSE] DIP-20 SIGNETICS 91 94
74F245N DIP-20 PHILIPS 96 167
74F245PC DIP-20 NSC 90 499
74F245SC SMD-SO20L NSC 97 1116
74F245SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 98 3000
74F253PC [LOOSE] DIP-16 NSC 91 34
74F253PC DIP-16 NSC 93 223
74F253PC DIP-16 FAIRCHILD 84 44
74F253PC DIP-16 FAIRCHILD 84 35
74F257AD SMD-SO16 SIGNETICS 94- 73
74F257AN [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 171
74F257APC DIP-16 FAIRCHILD 88 114
74F258APC DIP-16 NSC 90 30
74F258APC DIP-16 FAIRCHILD 87 9
74F260N DIP-14 SIGNETICS 93 165
74F260N DIP-14 PHILIPS 00 37
74F27PC DIP-14 FAIRCHILD 88 50
74F280 SMD-SO14 NSC 95 1335
74F280 SMD-SO14 FAIRCHILD 87+ 199
74F280AN [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 212
74F280B SMD-SO14 TI 95 311
74F280BD SMD-SO14 PHILIPS 00 165
74F280PC DIP-14 FAIRCHILD 84 78
74F283PC [LOOSE] DIP-16 NSC 91 70
74F283PC DIP-16 NSC 95 415
74F283PC DIP-16 FAIRCHILD 83 25
74F299PC DIP-20 NSC 89 20
74F299PC DIP-20 FAIRCHILD 88 10
74F30PC DIP-14 FAIRCHILD 87 250
74F32 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 529
74F32D SMD-SO14 PHILIPS 95 23
74F32D SMD-SO14 PHILIPS 00 1175
74F32PC DIP-14 NSC 89 275
74F32PC DIP-14 FAIRCHILD 99+ 368
74F32PC DIP-14 NSC 98 50
74F352 SMD-SO16 NSC 91 221
74F353 DIP-16 NSC 89 28
74F366PC DIP-16 FAIRCHILD 91 50
74F367N DIP-16 SIGNETICS 86 45
74F368 SMD-SO16 NSC 91 95
74F373 SMD-SO20L NSC 95 1252
74F373N DIP-20 SIGNETICS 90 780
74F373N DIP-20 PHILIPS 99 125
74F373PC DIP-20 NSC 91+ 573
74F373SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 98 1034
74F373SCX SMD-SO20L NSC 93 2347
74F374 SMD-SO20L FAIRCHILD 00 136
74F374D SMD-SO20L SIGNETICS 93 700
74F374N DIP-20 SIGNETICS 91 1718
74F374N DIP-20 PHILIPS 98 26
74F374PCW DIP-20 FAIRCHILD 84 19
74F374SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 97 330
74F377N DIP-20 SIGNETICS 90 18
74F377SCX SMD-SO20L NSC 98 2000
74F37PC DIP-14 NSC 93 3000
74F38 SMD-SO14 NSC 96 49
74F38 SMD-SO14 NSC 96 594
74F38 SMD-SO14 FAIRCHILD 00 2016
74F38 SMD-SO14 NSC 96 113
74F382PC DIP-20 NSC 89 58
74F38N DIP-14 PHILIPS 00 69
74F38PC DIP-14 FAIRCHILD 87 100
74F38SCX SMD-SO14 NSC 97 617
74F393D SMD-SO14 SIGNETICS 88 184
74F395N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 92 86
74F398PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 39
74F398PC DIP-20 NSC 93 107
74F521D SMD-SO20L SIGNETICS 93 37
74F521N [LOOSE] DIP-20 SIGNETICS 91 280
74F521PC DIP-20 NSC 98 1599
74F521SCX SMD-SO20L FAIRCHILD 98 1950
74F524D SMD-SO20L PHILIPS 99 92
74F524PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 197
74F533N DIP-20 SIGNETICS 93 504
74F533PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 38
74F533PC DIP-20 NSC 93 299
74F533PC DIP-20 FAIRCHILD 82 36
74F538PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 47
74F538PC DIP-20 NSC 97 808
74F539PC [LOOSE] DIP-20 NSC 91 39
74F540PC DIP-20 NSC 92 101
74F543SPC [LOOSE] DIP-24-L NSC 91 267
74F573 SMD-SO20L NSC 96+ 164
74F573PC DIP-20 FAIRCHILD 97 30
74F574PC DIP-20 FAIRCHILD 87 38
74F574PC DIP-20 FAIRCHILD 87 46
74F579SCX SMD-SO24L NSC 97 3000
74F64 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 233
74F641D SMD-SO20L PHILIPS 94 56
74F646D SMD-SO24L SIGNETICS 92 100
74F646N DIP-24-L SIGNETICS 90 59
74F646N DIP-24-L PHILIPS 97 67
74F64PC DIP-14 NSC 89+ 1075
74F657D SMD-SO24L SIGNETICS 90 1754
74F657SPC [LOOSE] DIP-24-L NSC 91 71
74F657SPC DIP-24-L NSC 94 99
74F676D SMD-SO24L PHILIPS 98 21
74F74 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 912
74F74 SMD-SO14 NSC 95 29
74F74 SMD-SO14 NSC 89+ 189
74F74 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 169
74F74D SMD-SO14 SIGNETICS 94 132
74F74PC DIP-14 FAIRCHILD 85 75
74F74PC DIP-14 FAIRCHILD 01 82
74F74PC DIP-14 NSC 94- 2413
74F74SCX SMD-SO14 NSC 96 2350
74F827N DIP-24-L SIGNETICS 92 35
74F827SCX SMD-SO24L NSC 97 1600
74F827SPC DIP-24-L NSC 97 345
74F841N DIP-24-L SIGNETICS 92 67
74F845 DIP-24-L FAIRCHILD 87 37
74F85N DIP-16 SIGNETICS 91 106
74F86 [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 91 496
74F86 SMD-SO14 FAIRCHILD 88 90
74F86N DIP-14 SIGNETICS 90 40
74F86N DIP-14 SIGNETICS 94 1111
74F86PC [LOOSE] DIP-14 NSC 91 1000
74F86PC DIP-14 NSC 91+ 4702
74F86SCX SMD-SO14 NSC 95 5439
74F899QC SMD-PLCC28 NSC 20 20
74FCT138TSO SMD-SO16L IDT 93 34
74FCT161ASO SMD-SO16L IDT 90 57
74FCT240ASO SMD-SO20L IDT 90+ 111
74FCT244A DIP-20 NSC 91 1240
74FCT244ADM DIP-20-C IDT 89 17
74FCT244ASO SMD-SO20L IDT 94 400
74FCT244SO SMD-SO20L IDT 96 1117
74FCT244TPY SMD-TSSOP20 IDT 96 658
74FCT245ASO SMD-SO20L IDT 91 1088
74FCT245ATSO SMD-SO20L IDT 95 268
74FCT245M SMD-SO20L HARRIS 95 100
74FCT245TSO SMD-SO20L IDT 98 96
74FCT299ADM DIP-20-C IDT 91 12
74FCT299P DIP-20 IDT 91+ 107
74FCT540ATP DIP-20 IDT 94 1380
74FCT821ASO SMD-SO24L IDT 95 30
74FCT823ASO SMD-SO24L IDT 92 31
74FCT827ASO SMD-SO24L IDT 94 29
74FST163212PA SMD-TSSOP56 IDT 00- 3000
74HC00D SMD-SO14 PHILIPS 94+ 6000
74HC02 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 9
74HC02AP DIP-14 TOSHIBA 92 125
74HC02D SMD-SO14 PHILIPS 97 3069
74HC02N DIP-14 PHILIPS 97 50
74HC03D SMD-SO14 PHILIPS 97+ 6000
74HC03D SMD-SO14 PHILIPS 97- 2772
74HC04D SMD-SO14 PHILIPS 97 6000
74HC04D SMD-SO14 PHILIPS 99 6000
74HC04D RoHS SMD-SO14 PHILIPS 05 5138
74HC04N DIP-14 PHILIPS 97 597
74HC08 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 166
74HC08 SMD-SO14 TI 99 217
74HC08A SMD-SO14 TOSHIBA 95 1420
74HC08D SMD-SO14 PHILIPS 99 2122
74HC08D SMD-SO14 PHILIPS 95+ 6000
74HC08N [LOOSE] DIP-14 PHILIPS 99 306
74HC08N DIP-14 PHILIPS 97+ 2980
74HC10 SMD-SO14 SGS 87 720
74HC107A SMD-SO14 TOSHIBA 91 37
74HC107D SMD-SO14 PHILIPS 94 5643
74HC109D SMD-SO16 PHILIPS 97+ 3355
74HC10AP (L) DIP-14 TOSHIBA 95- 305
74HC10D SMD-SO14 PHILIPS 97+ 6000
74HC112 SMD-SO16 HARRIS 98 943
74HC112 SMD-SO16 RCA 97 88
74HC11N DIP-14 PHILIPS 99 38
74HC123D SMD-SO16 PHILIPS 93+ 4045
74HC125D SMD-SO14 PHILIPS 93 103
74HC126 SMD-SO14 SGS 89 3549
74HC133 DIP-16 STM 96 200
74HC137AP DIP-16 TOSHIBA 89 275
74HC137D SMD-SO16 PHILIPS 95 50
74HC137N DIP-16 PHILIPS 95 50
74HC138D SMD-SO16 PHILIPS 98 4880
74HC138N DIP-16 PHILIPS 98+ 101
74HC139N DIP-16 PHILIPS 96+ 659
74HC147D SMD-SO16 PHILIPS 95 29
74HC148 SMD-SO16 STM 00 400
74HC148AP DIP-16 TOSHIBA 95 793
74HC148M SMD-SO16 FAIRCHILD 00 507
74HC14D SMD-SO14 PHILIPS 98+ 2778
74HC14D (37F8996) SMD-SO14 PHILIPS 93 2340
74HC151 SMD-SO16 HARRIS 91 10
74HC153D SMD-SO16 PHILIPS 93 3055
74HC153D SMD-SO16 PHILIPS 97 1870
74HC153N DIP-16 PHILIPS 96- 2675
74HC154 SMD-SO24L HARRIS 95 173
74HC154M SMD-SO24L TI -- 125
74HC157AP /L/ DIP-16 TOSHIBA 98 6000
74HC161D SMD-SO16 PHILIPS 99+ 4766
74HC163D SMD-SO16 PHILIPS 01 303
74HC164D SMD-SO14 PHILIPS 95 250
74HC166D SMD-SO16 PHILIPS 99 114
74HC174 SMD-SO16 HARRIS 95 48
74HC174A SMD-TSSOP16 MOTOROLA 00 574
74HC174D SMD-SO16 PHILIPS 98 5781
74HC175D SMD-SO16 PHILIPS 94 3890
74HC175N DIP-16 PHILIPS 93 125
74HC190D SMD-SO16 PHILIPS 95 135
74HC191AP DIP-16 TOSHIBA 90 25
74HC191D SMD-SO16 PHILIPS 93+ 1570
74HC193 SMD-SO16 HARRIS 99 128
74HC193D SMD-SO16 PHILIPS 96 1490
74HC195D SMD-SO16 PHILIPS 94 100
74HC1G08GW RoHS SMD-SOT353 PHILIPS 05+ 30000
74HC1G125GW SMD-SOT23-5 PHILIPS 99 5772
74HC20 SMD-SO14 SGS 86 613
74HC20 SMD-SO14 MOTOROLA 92 59
74HC20D SMD-SO14 PHILIPS 94 741
74HC20N DIP-14 PHILIPS 97 1317
74HC21N DIP-14 PHILIPS 96 1145
74HC221 SMD-SO16 SGS 96 2021
74HC237 SMD-SO16 RCA 93 300
74HC237D SMD-SO16 PHILIPS 93 700
74HC237N DIP-16 PHILIPS 95 88
74HC238N DIP-16 TI 92 150
74HC240AP [LOOSE] DIP-20 TOSHIBA 97 50
74HC241N DIP-20 SIGNETICS 85 54
74HC244A (L) SMD-SO20L TOSHIBA 94 617
74HC244D SMD-SO20L PHILIPS 00- 6000
74HC245D SMD-SO20L PHILIPS 93+ 18
74HC251 SMD-SO16 TI 94 792
74HC251 SMD-SO16 STM 00 200
74HC251D SMD-SO16 PHILIPS 94+ 6000
74HC253 SMD-SO16 MOTOROLA 91 35
74HC253D SMD-SO16 PHILIPS 94 1900
74HC259D SMD-SO16 PHILIPS 95 1045
74HC259D SMD-SO16 PHILIPS 98 3240
74HC27 SMD-SO14 HARRIS 94 35
74HC273D SMD-SO20L PHILIPS 97 100
74HC273N DIP-20 SIGNETICS 89 51
74HC27D SMD-SO14 PHILIPS 98 2422
74HC280AP DIP-14 TOSHIBA 97 25
74HC32A SMD-TSSOP14 TI 00 458
74HC32D SMD-SO14 PHILIPS 94+ 6000
74HC32N DIP-14 PHILIPS 96 819
74HC32PW SMD-TSSOP14 PHILIPS 01 1585
74HC365D SMD-SO16 PHILIPS 94 2850
74HC366AP (L) DIP-16 TOSHIBA 93 972
74HC368D SMD-SO16 PHILIPS 94 198
74HC373D SMD-SO20L PHILIPS 93 22
74HC374D SMD-SO20L PHILIPS 99 3021
74HC390N DIP-16 MOTOROLA 88 168
74HC393N DIP-14 PHILIPS 98 180
74HC40105D SMD-SO16 PHILIPS 95 1909
74HC4017 SMD-SO16 RCA 91 20
74HC4017D SMD-SO16 PHILIPS 93+ 5544
74HC4020 [LOOSE] DIP-16 n/a -- 368
74HC4020D SMD-SO16 PHILIPS 93+ 3848
74HC4024AP DIP-14 TOSHIBA 96 25
74HC4040 [LOOSE] DIP-16 n/a -- 125
74HC4040N DIP-16 PHILIPS 99 84
74HC4049 SMD-SO16 SGS 86 48
74HC4049D SMD-SO16 PHILIPS 96 1079
74HC4049N DIP-16 PHILIPS 95 49
74HC4051 SMD-SO16L MOTOROLA 96 34
74HC4052N DIP-16 PHILIPS 98 275
74HC4053 SMD-TSSOP16 TI 07 3000
74HC4053M SMD-SO16 TI 01 2
74HC4059N DIP-24 PHILIPS 93 183
74HC4060 SMD-SO16 HARRIS 99 48
74HC4060N DIP-16 PHILIPS 99 200
74HC4066D SMD-SO14 PHILIPS 97- 6000
74HC4066N DIP-14 PHILIPS 97 16
74HC4075N DIP-14 PHILIPS 98 1000
74HC4351D SMD-SO20L PHILIPS 93 450
74HC4520D SMD-SO16 PHILIPS 95+ 42
74HC4538A SMD-SO16 ONSEMI 00 194
74HC540N DIP-20 PHILIPS 97 422
74HC541D SMD-SO20L PHILIPS 99- 2139
74HC563N DIP-20 PHILIPS 97 3000
74HC564N DIP-20 PHILIPS 95+ 2540
74HC573D SMD-SO20L PHILIPS 99 4768
74HC58D SMD-SO14 PHILIPS 97+ 5198
74HC58N DIP-14 PHILIPS 94+ 1600
74HC594D SMD-SO16 PHILIPS -- 40
74HC595N DIP-16 PHILIPS 98 325
74HC597N DIP-16 PHILIPS 97 75
74HC640N DIP-20 PHILIPS 97 282
74HC646N DIP-24 PHILIPS 93 1565
74HC688 SMD-SO20L MOTOROLA 91 38
74HC688D SMD-SO20L PHILIPS 95 935
74HC7046AD SMD-SO16 PHILIPS 98 2500
74HC74D SMD-SO14 PHILIPS 99- 6000
74HC74N DIP-14 PHILIPS 95 6000
74HC75 DIP-16 MOTOROLA 84+ 985
74HC75D SMD-SO16 PHILIPS 96 3795
74HC77 SMD-SO14 SGS 88 130
74HC85 DIP-16 STM 96 2925
74HC85D SMD-SO16 PHILIPS 99- 500
74HC86D SMD-SO14 PHILIPS 00 315
74HC86N DIP-14 PHILIPS 97 6000
74HCT02D SMD-SO14 PHILIPS 95+ 970
74HCT02N DIP-14 PHILIPS 96 22
74HCT04 [LOOSE] SMD-SO14 n/a -- 670
74HCT04D SMD-SO14 PHILIPS 99 6000
74HCT04N DIP-14 PHILIPS 00 841
74HCT08D SMD-SO14 PHILIPS 94+ 6000
74HCT10 SMD-SO14 STM 96 580
74HCT109D SMD-SO16 PHILIPS 94 3000
74HCT10N DIP-14 PHILIPS 96- 1488
74HCT123D SMD-SO16 PHILIPS 99 154
74HCT123N DIP-16 PHILIPS 98 1111
74HCT125N DIP-14 PHILIPS 95 458
74HCT126D SMD-SO14 PHILIPS 98- 5016
74HCT132 DIP-14 PHILIPS 00 1465
74HCT132D SMD-SO14 PHILIPS 99+ 6000
74HCT137N DIP-16 PHILIPS 93 1100
74HCT138D SMD-SO16 PHILIPS 98+ 1381
74HCT139D SMD-SO16 PHILIPS 98- 1035
74HCT139N DIP-16 PHILIPS 93 537
74HCT14D SMD-SO14 PHILIPS 99+ 2267
74HCT14N DIP-14 PHILIPS 97 1609
74HCT151PW SMD-SSOP16 PHILIPS 02 5000
74HCT153N DIP-16 PHILIPS 93 1558
74HCT162D SMD-SO16 PHILIPS 93 1850
74HCT163D SMD-SO16 PHILIPS 94 2065
74HCT166D SMD-SO16 PHILIPS 96+ 1935
74HCT166N DIP-16 PHILIPS 94- 975
74HCT174D SMD-SO16 PHILIPS 95+ 2659
74HCT190N DIP-16 PHILIPS 94 954
74HCT1G04GW SMD-SOT353 PHILIPS 03 5837
74HCT240 SMD-SO20L SGS 87 150
74HCT240A SMD-SO20L MOTOROLA 92 77
74HCT244DB SMD-SSOP20 PHILIPS 00 400
74HCT253D SMD-SO16 PHILIPS 94 2409
74HCT257D SMD-SO16 PHILIPS 00 1662
74HCT273D SMD-SO20L PHILIPS 99 399
74HCT273N DIP-20 PHILIPS 93 87
74HCT27D SMD-SO14 PHILIPS 94+ 1962
74HCT27N DIP-14 PHILIPS 93 31
74HCT30 [LOOSE] SMD-SO14 HARRIS 92 130
74HCT30N DIP-14 PHILIPS 97 3300
74HCT32D SMD-SO14 PHILIPS 92 260
74HCT32D SMD-SO14 PHILIPS 99 6000
74HCT32N DIP-14 PHILIPS 97 525
74HCT32N DIP-14 PHILIPS 98 2275
74HCT373AP DIP-20 TOSHIBA 94 20
74HCT373N DIP-20 PHILIPS 00 679
74HCT374AP DIP-20 TOSHIBA 97 53
74HCT377D SMD-SO20L PHILIPS 95 216
74HCT390N DIP-16 PHILIPS 95 750
74HCT4040N DIP-16-C PHILIPS 93 138
74HCT4052N DIP-16 PHILIPS 04 975
74HCT4066D SMD-SO14 PHILIPS 95- 6000
74HCT4067D SMD-SO24L PHILIPS 95 29
74HCT42N DIP-16 PHILIPS 97 27
74HCT4511D SMD-SO16 PHILIPS 95 1938
74HCT4520D SMD-SO16 PHILIPS 94 750
74HCT540D SMD-SO20L PHILIPS 94+ 1149
74HCT541 DIP-20 STM 95 6000
74HCT541N DIP-20 PHILIPS 89 29
74HCT5555N DIP-16 PHILIPS 95 40
74HCT564D SMD-SO20L PHILIPS 95- 928
74HCT564N DIP-20 PHILIPS 93 396
74HCT573D SMD-SO20L PHILIPS 00- 1431
74HCT573D RoHS SMD-SO20L PHILIPS 00- 100
74HCT574D SMD-SO20L PHILIPS 00 2663
74HCT646AP DIP-24 TOSHIBA 92 400
74HCT7030D SMD-SO28 PHILIPS 94 62
74HCT73N DIP-14 PHILIPS 93 98
74HCT74D SMD-SO14 PHILIPS 94 5073
74HCT74N DIP-14 PHILIPS 96 758
74HCT85N DIP-16 PHILIPS 94 509
74HCT86 SMD-TSSOP14 PHILIPS 99 3056
74HCT86D SMD-SO14 PHILIPS 98 600
74HCT86D SMD-SO14 PHILIPS 94 1256
74HCU04 DIP-14 STM 96 70
74HCU04 SMD-SO14 SGS 95 600
74LC374 SMD-TSSOP20 TI -- 171
74LCX07MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 00 2549
74LCX07MTCX RoHS SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 05 1844
74LCX125MX SMD-SO14 FAIRCHILD 92 1635
74LCX125MX SMD-SO14 FAIRCHILD 03 4821
74LCX14 SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 69
74LCX14MX SMD-SO14 FAIRCHILD 03 902
74LCX240MTC SMD-SSOP20 FAIRCHILD 01 102
74LCX244WMX SMD-SO20L NSC 96 66
74LCX32 SMD-SO14 FAIRCHILD 01 713
74LCX32 SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 01 3000
74LCX373MSAX SMD-SOP20 NSC 98 1900
74LCX374 SMD-SO20L MOTOROLA 95 70
74LCX74 SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 30
74LS02N DIP-14 MOTOROLA 92 283
74LS03 DIP-14 RFT 90+ 616
74LS109 PC DIP-16 FAIRCHILD 83 25
74LS109A PC DIP-16 FAIRCHILD 84 125
74LS109AN DIP-16 SIGNETICS 91 1000
74LS10N DIP-14 SIGNETICS 81+ 749
74LS10N DIP-14 SIGNETICS 89 242
74LS10PC DIP-14 FAIRCHILD 81+ 313
74LS112N DIP-16 SIGNETICS 84 1210
74LS126A SMD-SO16 MOTOROLA 98 220
74LS132 SMD-SO14 MOTOROLA 91 45
74LS136N DIP-14 SIGNETICS 81 25
74LS139D SMD-SO16 SIGNETICS 92 3075
74LS151PC DIP-16 FAIRCHILD 83 90
74LS151PC DIP-16 FAIRCHILD 84 50
74LS153N DIP-16 SIGNETICS 87 50
74LS153PC DIP-16 FAIRCHILD 87 1000
74LS153PC/WYLUT DIP-16 FAIRCHILD 87 518
74LS157N DIP-16 SIGNETICS 86 47
74LS157PC DIP-16 FAIRCHILD 87 550
74LS157PC DIP-16 FAIRCHILD 85 25
74LS161AD SMD-SO16 SIGNETICS 84 139
74LS163AN [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 74
74LS163PC DIP-16 FAIRCHILD 81 25
74LS165N [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 82
74LS169DC DIP-16 FAIRCHILD 82 9
74LS169DC DIP-16-C FAIRCHILD 82 25
74LS170N DIP-16 SIGNETICS 87 25
74LS175N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 92 18
74LS175N DIP-16 SIGNETICS 91 175
74LS175PC DIP-16 FAIRCHILD 86 1265
74LS175PC DIP-16 FAIRCHILD 85 5975
74LS181N DIP-24 SIEMENS 84 110
74LS195AN DIP-16 SIGNETICS 86 759
74LS21N DIP-14 SIGNETICS 86+ 219
74LS240N DIP-20 SIGNETICS 86+ 1548
74LS241D SMD-SO20L SIGNETICS 87 7
74LS241N DIP-20 SIGNETICS 86 6000
74LS242N DIP-14 SIGNETICS 86+ 625
74LS243N DIP-14 SIGNETICS 90 200
74LS244 SMD-SO20L MOTOROLA 98- 324
74LS244N [LOOSE] DIP-20 SIGNETICS 92 32
74LS253 DIP-16 MITSUBISHI 96 2350
74LS253N DIP-16 SIGNETICS 80+ 481
74LS253PC [LOOSE] DIP-16 FAIRCHILD 91 18
74LS253PC DIP-16 FAIRCHILD 85 275
74LS256N [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 27
74LS256N [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 43
74LS257AD SMD-SO16 SIGNETICS 87- 2496
74LS257AN DIP-16 SIGNETICS 86+ 62
74LS258AN DIP-16 SIGNETICS 86 41
74LS266N DIP-14 SIGNETICS 88 25
74LS26N DIP-14 SIGNETICS 91- 1373
74LS27 DIP-14 MATSUSHITA 91 25
74LS279PC [LOOSE] DIP-16 FAIRCHILD 82 233
74LS27N DIP-14 SIGNETICS 86+ 210
74LS27N DIP-14 SIGNETICS 86+ 201
74LS283N DIP-16 SIGNETICS 92 333
74LS298N [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 156
74LS298N DIP-16 SIGNETICS 87 167
74LS30 DIP-14 RFT 90+ 10
74LS30N [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 91 34
74LS30N DIP-14 SIGNETICS 88- 884
74LS33 DIP-14 SIGNETICS 83 245
74LS365AN DIP-16 SIGNETICS 86+ 600
74LS366AN DIP-16 SIGNETICS 86 22
74LS368D SMD-SO16 SIGNETICS 91 558
74LS373 SMD-SO20L MOTOROLA 98 58
74LS377N DIP-20 SIGNETICS 85+ 35
74LS379N [LOOSE] DIP-16 TI 89 12
74LS38N DIP-14 SIGNETICS 91 75
74LS395AN DIP-16 SIGNETICS 84 118
74LS395AN DIP-16 SIGNETICS 88 150
74LS40N DIP-14 SIGNETICS 82+ 438
74LS51 SMD-SO14 SIGNETICS 87 475
74LS51D SMD-SO14 SIGNETICS 87 6000
74LS51N DIP-14 SIGNETICS 82+ 289
74LS54N DIP-14 SIGNETICS 84 975
74LS640DW SMD-SO20L MOTOROLA 90 38
74LS645N DIP-20 SIGNETICS 85 990
74LS688 SMD-SO20L MOTOROLA 97 268
74LS73N DIP-14 SIGNETICS 82 384
74LS85PC DIP-16 FAIRCHILD 81 25
74LS86 [LOOSE] DIP-14 NSC 91 191
74LV04D SMD-SO14 PHILIPS 93 43
74LV08D SMD-SO14 PHILIPS 92 1244
74LV125D SMD-SO14 PHILIPS 92+ 1761
74LV138D SMD-SO16 PHILIPS 93 642
74LV138N DIP-16 PHILIPS 93 400
74LV244N DIP-20 PHILIPS 92 324
74LV245N DIP-20 PHILIPS 93 684
74LV377D SMD-SO20L PHILIPS 03 103
74LV393D SMD-SO14 PHILIPS 03 2500
74LV393D SMD-SO14 PHILIPS 03 3000
74LV573N DIP-20 PHILIPS 93 720
74LVC02AD SMD-SO14 PHILIPS 01 2319
74LVC02ADB SMD-TSSOP14 PHILIPS 97 1944
74LVC07A SMD-SO14 TI 00 941
74LVC08APW/S440 SMD-TSSOP14 PHILIPS 00 6000
74LVC14APW SMD-TSSOP14 PHILIPS 00 2220
74LVC14APW RoHS SMD-TSSOP14 NXP 07 4200
74LVC14DB SMD-SSOP14 PHILIPS 98 2642
74LVC14DB SMD-SSOP14 PHILIPS 97 1630
74LVC1G14GW SMD-SOT23-5 PHILIPS 01 1420
74LVC1G32GW SMD-SOT23-5 PHILIPS 01 3350
74LVC245APW SMD-TSSOP20 PHILIPS 04 2268
74LVC2G38DP RoHS SMD-TSSOP8 PHILIPS 05 3000
74LVC74AD SMD-SO14 PHILIPS 01 4830
74LVC827APW SMD-TSSOP24 PHILIPS 93 1000
74LVCH16245APA SMD-SSOP48 IDT 00 1007
74LVCV2G66DC PHILIPS 05 3000
74LVT125PW SMD-TSSOP14 PHILIPS 00 1294
74LVT162244BDGG SMD-SOP48 PHILIPS 98 1600
74LVT16373ADL SMD-SSOP48 PHILIPS 98 952
74LVT240 SMD-TSSOP20 FAIRCHILD -- 2399
74LVT244A SMD-TSSOP20 PHILIPS 96 100
74LVT244AD SMD-SO20L PHILIPS 95 76
74LVT245DB SMD-TSSOP20 PHILIPS 99 3014
74LVX00 SMD-SO14 FAIRCHILD 00 311
74LVX02 SMD-SO14 FAIRCHILD 01 388
74LVX02MX SMD-SO14 NSC 96 3320
74LVX138 SMD-TSSOP16 MOTOROLA -- 171
74LVX4245 SMD-TSSOP24 TI 98 55
74S04D SMD-SO14 SIGNETICS 90+ 2899
74S04PC DIP-14 FAIRCHILD 87 120
74S05N DIP-14 SIGNETICS 87 100
74S08N DIP-14 SIGNETICS 82 143
74S133PC DIP-16 FAIRCHILD 87 1758
74S138N DIP-16 SIGNETICS 83+ 6000
74S157D SMD-SO16 SIGNETICS 87 48
74S157N DIP-16 SIGNETICS 88 50
74S175DC DIP-16-C FAIRCHILD 87 1600
74S175N DIP-16 SIGNETICS 88 532
74S182N DIP-16 SIGNETICS 85 25
74S194N DIP-16 SIGNETICS 89 25
74S20N DIP-14 SIGNETICS 88 475
74S244N DIP-20 SIGNETICS 88 528
74S257N DIP-16 SIGNETICS 89 25
74S280N DIP-14 SIGNETICS 86 425
74S51PC DIP-14 FAIRCHILD 88 850
74S64PC DIP-14 FAIRCHILD 88 1047
74S74PC DIP-14 FAIRCHILD 87 19
74S85N DIP-16 SIGNETICS 88 373
74THC2400 SMD-SO20 TI 91 14
74V1T14CTR SMD-SOT23-5 STM 00 6000
74V2G70STR SMD-SOT23-8L STM 03 2983
74VHC00 SMD-SO14 FAIRCHILD -- 385
74VHC00MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 3259
74VHC02MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 01 6000
74VHC14MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 3425
74VHC273MTCX RoHS SMD-TSSOP20 FAIRCHILD 06 6000
74VHC32MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 01 554
74VHC393MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 1043
74VHC573MTCX SMD-TSSOP20 FAIRCHILD 01 6000
74VHC86 SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 99 1447
74VHCT00A SMD-TSSOP14 MOTOROLA -- 96
75.000 MHZ K1600 CTI 98 25
75.0000 MHZ K1300 CTI 96 261
75.0000 MHZ S11041C SARONIX 97 250
750108023 CCD MODUL n/a n/a 39
750295-2 00 TYCO 00 650
75108BJ DIP-14-C AMD 74 25
75138811 n/a n/a 41
75150 DIP-8 MEV -- 240
75150PC DIP-14 MEV 90+ 3000
75150PC DIP-14 MEV 83 1500
75154PC DIP-16 MEV 84 400
75160-118-03 DUPONT 92 290
75160-139-08 DUPONT 93 370
75160-922-36 DUPONT 90 348
75450APC DIP-14 MEV 90 65
75450APC DIP-14 MEV -- 325
75477 [BULK] SMD-SO8 TI 97 967
75844-118-06 BERG 93 552
75844-118-14 DUPONT 93 100
75844-318-72 DUPONT n/a 138
75869-105 BERG 95 100
75885-101 DUPONT -- 100
75959-396-H1007223 n/a -- 20
75LVT16245BDGG SMD-SOP48 PHILIPS 98 1600
75T 202 SPECTROL 96 200
7602 000 TUSONIX 00 504
76281-332 DUPONT -- 15
76282-330 BERG 00 93
76310-908 DUPONT 96 347
76323-203 DUPONT 93 100
76342-304 BERG 00 3000
76342-309 DUPONT 91 94
76342-310 BERG -- 487
76342-328 DUPONT -- 97
76342-330 DUPONT -- 3000
76342-407 n/a n/a 33
76342-408 DUPONT -- 33
76382-336 DUPONT -- 100
76382-408 DUPONT -- 16
76382-411 DUPONT -- 70
76382-412 DUPONT -- 36
76382-415 DUPONT -- 29
76382-416 DUPONT -- 78
76382-420 DUPONT -- 49
76383-310 BERG n/a 75
76383-406 DUPONT 90 100
76385-332 DUPONT 92 126
76745-105-26-FCI FCIELECTR n/a 100
76SB08S DIP-16 GRAYHILL 00 100
77313-118-20 FCIBESAN 00 700
77313-127-72 BERG 94 389
77313-846-10 BERG 94 700
77313-846-64 BERG 93 245
77315-825-20 BERG 01 566
77317-803-32 n/a n/a 242
77335-020 DUPONT n/a 60
7742 6-PIN AMP -- 1254
78 K 205-400L3 ROSENBERGE 00 1448
78 K 206-400H2 ROSENBERGE -- 617
78 K 208-302H3 ROSENBERGE -- 945
78 K 501-002H3 ROSENBERGE -- 596
78 K 505-200H3 ROSENBERGE -- 700
7814G-001-051E SMD-SWITCH BOURNS -- 3000
7814G-001-051E SMD-SWITCH BOURNS 94 3000
784035YGC701 SMD-QFP NEC 98 300
786555-7 00 TYCO 00 16
787066-2 AMP 99 125
787082-2 00 TYCO -- 172
787170-4 AMP 00 402
787171-5 AMP 00 257
787190-5 TYCO 04 20
788752-1-Q TYCO 04 350
78F9026CU [LOOSE] SDIP-42 NEC 99 767
78F9136 [LOOSE] SMD-TSSOP30 NEC 99 1076
78L05A SMD-SO8 STM 94 6000
78L08AC TO-92 TI 96 788
78L12 SMD-SO8 MOTOROLA 91 613
78L12A SMD-SO8 TI 93 225
78L12A SMD-SO8 MOTOROLA 92 96
78L15A SMD-SO8 MOTOROLA 92 1582
78M12CT TO-220 MOTOROLA 95 27
78M24CV TO-220 STM 88 44
7910E DIP-16 SEIKOEPSON 96 188
7E06NA 220 SMD-7 SAGAMI 06 1300
7EZSC1HRB227MVR1010M SMD SAMWHA 00 845
7KCSC1ERB476MVR6L005 SMD-06,3X5,0 SAMWHA 01 2840
7KCSC1HRB106MVR6L005 SMD-06,3X5,0 SAMWHA 01 4820
7LB176 SMD-SO8 TI 94 87
7PIR0515D ERICSSON 90 7
7PKV1205S ERICSSON -- 1
7PKV4815D ERICSSON 95 47
7R248-S010 MACCOM -- 1600
7R248-S010 MACCOM -- 1600
8-0188275-0 AMP 99 724
8-1437026-500 TYCO 04 540
8-1437044-0 TYCO 03 100
8 638 801 383 KONTEK n/a 824
8 638 801 384 SMD FCIBESAN 03 170
8 905 958 460 MOTOROLA -- 112
8 948 417 036 SMD MITSUMI 00 6000
8.000 MHZ n/a n/a 79
8.000 MHZ SMD-CX-11F KSSKINSEKI -- 3000
8.000 MHZ SMD-SXO-4110C n/a -- 940
8.000 MHZ HC-49-U JAUCH 00 1800
8.000 MHZ HC-49-U SUNNY n/a 300
8.000 MHZ HC-49-U-S SUNNY -- 1000
8.000 MHZ HC-49-U-S NDK -- 450
8.000 MHZ HC-49-U TEWTOKYO 95 500
8.00000 MHZ SMD-CP12A -- 500
8.000000 MHZ SMD-CX-5F KSSKINSEKI 03 1606
8.000000 MHZ HC-49-U JAUCH 00 2590
8.192 MHZ SMD-HC-48T TQG 98 494
8.192 MHZ SMD-NX1255GA NDK 01 992
8.192000 MHZ ATS-49/U SUNNY -- 60
8.601600 MHZ Z54-A64 NDK 94 50
8.664000 MHZ HC-49-U-S KSS 97 270
8.867 MHZ HC-49-U TEWTOKYO -- 2100
8.908.043.506 TAKT-SWITCH -- 1300
8.925.406.032 SMD-LED-GREEN VISHAY 03 1000
8/1437023/9 TYCO 03 643
80-6104-6839-1 3M -- 500
80.000000 MHZ SCO-010 SUNNY 97 20
80.000000 MHZ SMD-SG636PCV SEIKOEPSON 00 1895
800017 SAKC167 HA SMD-QFP144 INFINEON 02 10
800021FB124G100PA SMD SUYIN -- 20
801-93-014-10-003001 PRECIDIP -- 2729
8031 DIP-40 PHILIPS 96 10
803662-9B ARTESYN 01 250
80386SX-33 SMD-MQFP100 INTEL 88 6
8039 SMD-PLCC44 PHILIPS -- 70
8041 (V22916-X9-A46-3 DIP-40 PHILIPS 91 890
8041 (V22916-X9-A58) DIP-40 PHILIPS 91 793
8049 HELLA-716331-01 DIP-40 IIT 91 2826
8052 SMD-PLCC44 PHILIPS 93 1984
80535N [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 95- 125
8060523-0000 SMD ARTESYN 02 95
80722 V5P02 [LOOSE] SMD-QFP64 ASCOM 98 275
8086 [PULLS] DIP-40 n/a -- 88
80C166W-MT4 SMD-MQFP100 SIEMENS 97 98
80C186 [PULLS] SMD-PLCC68 n/a -- 48
80C196 /B57972 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL -- 91
80C451 DIP-64 SIGNETICS 86 35
80C49-G0616AAA WPL106 SMD-PLCC44 PHILIPS 88 5
80C49-IMC5000DWPA127 SMD-PLCC44 PHILIPS 89 235
80C49-VZ1760A105WPG04 SMD-PLCC44 PHILIPS 87 10
80C49-VZ1760A105WPL16 SMD-PLCC44 PHILIPS 89 53
80C49 [PULLS] DIP-40 NEC 87+ 1638
80C49 WP SMD-PLCC44 PHILIPS 90 5
80C52X2-MC [LOOSE] DIP-40 ATMEL 02 39
80X800021FB124S102PA SMD SUYIN -- 45
8121SD9AV2GE TAKT-SWITCH C&K 99 130
8125 TAKT-SWITCH C&K -- 100
8155 [PULLS] DIP-40 n/a -- 181
8156 [PULLS] DIP-40 n/a -- 63
818-AG11D-ESL 18 PIN-GOLD R7.5 AUGAT -- 52
81AB-C2A [LOOSE] TO-220 n/a 94 1710
81AB-C2A [LOOSE] TO-220 n/a 94 3000
81C55 [PULLS] DIP-40 n/a -- 24
821574-1 68 PIN PLCC AMP n/a 1247
821574-1 68 PIN PLCC AMP -- 230
8216PC DIP-16 n/a 87 514
82175R-LF1 SMD WURTH 08 3000
821942-1 SOCKET 132 PIN PQFP AMP n/a 16
821949-4 100 PIN SMD-PQFP TYCO n/a 14
821949-5 132 PIN PQFP TYCO -- 20
822034-1 00 32 PIN PLCC-SMD AMP -- 151
822035-3 44 PIN PLCC-SMD AMP n/a 1950
822114-4 160 PIN PQFP TYCO 04 475
822115-3 144 PIN SMD PQFP AMP n/a 26
822115-4 160 PIN PQFP AMP n/a 154
822151-1 84 PIN PLCC-SMD AMP n/a 34
822269-1 20 PIN PLCC-SMD AMP 00 2432
822269-1 20 PIN PLCC-SMD AMP -- 76
822269-1 20 PIN PLCC-SMD AMP -- 3000
822273-1 32 PIN PLCC-SMD AMP -- 28
822275-1 44 PIN PLCC-SMD AMP n/a 833
822275-1 44 PIN PLCC-SMD TYCO -- 111
822277-1 52 PIN PLCC-SMD AMP 94 71
822277-1 52 PIN PLCC-SMD AMP n/a 894
822279-1 68 PIN PLCC-SMD AMP n/a 197
822279-1 68 PIN PLCC-SMD AMP -- 637
822279-1 68 PIN PLCC-SMD AMP 96 485
822472-3 32 PIN PLCC AMP 04 81
8245 DIP-40-C INTEL 82 10
82541EI SMD-BGA196 INTEL 02 22
8256A-2P [PULLS] DIP-40 n/a -- 96
8257(P) [PULLS] DIP-40 INTEL 90 9
8259 [PULLS] DIP-28 n/a -- 172
82C11 [PULLS] DIP-40 SIS 89 40
82C450 [LOOSE] DIP-40 SIS 89+ 30
82C50B [PULLS] DIP-40 SIS 88 14
82CNQ030SM D61-8-SM IR 95 193
8333015 T&B 00 245
8364R7 [LOOSE] DIP-48 CSG -- 7
83898-315A SMD BERG 97 746
83C528 SMD-PLCC44 PHILIPS 92+ 524
83C851 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 38
84-6036 n/a -- 101
840BA SMD-QFP BOSCH 01 100
840BC SMD-QFP BOSCH 01 451
84520-102 400 PIN BGA FCIELECTR 04 30
846456184 / AM1 LUCENT 99 180
85-04-4213 MOLEX -- 1363
8501 [LOOSE] DIP-40 MOSPEC 89 46
8501 [LOOSE] DIP-40 CSG 90 7
85108-3005 MOLEX 97 130
85502-0011 RoHS SMD MOLEX 06 3000
855966 SMD SAWTEK 02 3000
856021 SMD SAWTEK 01 1600
856022 SMD SAWTEK 03 1600
856278 SMD SAWTEK 04 999
8562R4 [LOOSE] DIP-40 MOSPEC -- 11
856490 RoHS SMD SAWTEK 05 492
8582-2V1 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS n/a 426
85822 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS -- 129
85822/USED DIP-8 PHILIPS n/a 697
8582E2TS [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 147
85C407 SMD-QFP SIS 95 39
85C471 SMD-QFP SIS 96 41
85C72/SM SMD-SO8 MICROCHIP 90 185
85C82 [LOOSE] SMD-SO8 MICROCHIP 97 84
86026732 SMD-43E ALBA 03 4140
8604-068 68 PIN LCC n/a -- 13
8607 245 000 n/a n/a 180
8609-264-51-28-745-00 FCIELECTR -- 77
8609-348-71-13-748-00 FCIELECTR -- 91
8609-360-D1-15-745-00 FCIELECTR -- 16
8609-432-71-28-748-00 FCIELECTR -- 96
8609-464-81-24-755-00 FCIELECTR -- 12
8609-464-89-13-755-00 FCIELECTR -- 12
8609-748-61-25-746-00 FCIELECTR -- 55
8613-010-21-13-345-00 FCIELECTR 89- 260
8613-010-21-14-345-00 FCIELECTR -- 124
8613-016-22-14-365-00 FCIELECTR -- 75
8613-016-31-30-345-00 FCIELECTR 01 159
8613-026-21-14-345-00 FCIELECTR -- 242
8613-026-22-14-365-00 FCIELECTR n/a 43
8613-034-21-13-345-00 FCIELECTR -- 400
8613-034-21-14-345-00 FCIELECTR -- 108
8613-040-20-15-345-00 FCIELECTR -- 35
8613-040-21-13-355-00 FCIELECTR -- 72
8613-040-21-14-355-00 FCIELECTR -- 27
8613-040-23-23-345-00 FCIELECTR -- 200
8613-050-21-14-355-00 FCIELECTR -- 50
8613020101143450001 FOCUS 99 982
8623-03-54-13-335 SOURIAU n/a 271
8638801219 SMD KYOCERAELC 98 3995
86964-040 BERG 94 710
87124-6801 68 PIN PLCC MOLEX n/a 1500
87131-140 FCICONN 00 100
8722R2 [LOOSE] DIP-48 MOSPEC -- 7
87400-130 DUPONT 91 94
87401-130 SMD DUPONT -- 84
87409-115TR SMD DUPONT 03 132
8741 [PULLS] DIP-40 INTEL 82 370
8745BM-21LF SMD-SO20L INTCIRCSYS 06 682
8751 [PULLS] DIP-40-CW n/a -- 469
87606-316 BERG 99 1600
87628-305 BERG 96 395
878007-01 D ARTESYN 01 3000
878011-01 D ARTESYN 00 798
878026-01 SMD ARTESYN 98 600
878134-01B ARTESYN 01 387
87C196 (B58244) [PULLS] SMD-PLCC84 INTEL -- 80
87CC70F-6197 SMD-QFP64 n/a 94 32
88 206-2 AMP 82 105
8801 A 04 SMD LUMBERG 02 1150
8801 A 04 K45 SMD LUMBERG 03 1350
8801 A 07 L55 SMD LUMBERG 04 1360
8801 A 12 R65 SMD LUMBERG 04 2540
883-110-12V 12VDC -- 20
8830 12 SMD LUMBERG 01 1644
8830 12 SMD LUMBERG 01 2410
8830 A 02 SMD LUMBERG 02 3000
8830 A 03 NANO SMD LUMBERG 04 203
8830 A 03 NANO SMD LUMBERG 04 1600
8840A 07 SMD LUMBERG 02 1246
8840A 07 SMD LUMBERG 01 600
8840A 07 SMD LUMBERG 01 788
8840A 07 K45 SMD LUMBERG 04 3000
8840A 07 L55 SMD LUMBERG 05 1724
8840A 12 L55 SMD LUMBERG 03 1222
8840A 12 L55 SMD LUMBERG -- 1296
8840A 15 SL55 SMD LUMBERG 04 1398
8860 A 07 SL55 FUG SMD LUMBERG 03 3000
8860 A 07 SL55 FUG SMD LUMBERG 04 2337
88C681P/40 DIP-40 XICOR 87+ 282
88E3015-NNP1 MARVELL 06 11
88W8200-NNP MARVELL 02 169
89.472 MHZ 3601 VIG 01 1947
89049-902 n/a n/a 25
8905958748 SMD-QFP100 SIEMENS 98 6
8905959183 [LOOSE] SMD-PLCC44 ELSMOS 91 10
89099-111 FRAMATOME 00 1104
893BSE DIP-8 TFK 94 260
8941481061 SWITCH ALPS -- 117
8952122409 SMD-1206 PHILIPS 98 860
8958411132 C8-R5L R12 MITSUMI 03 2848
89847-406 FCIELECTR 00 2000
89883-325 BERG 00 549
89898-315B BERG -- 695
89898-315B BERG n/a 50
89990-0015 SMD MOLEX n/a 102
89PR50K 89PR BITECH 98 23
89PR5K 89PR BITECH 00 419
8GB6224 SIEMENS -- 29
8PIR1205S POWERIND 92 2
8PIR2405S POWERIND 92 2
8UG2001CC5-TBRX SMD-SO16 ATMEL 06 3000
8X83104AKAB SMD-QFP208 8X8 97+ 112
8X83104ARAB SMD-BGA225 8X8 97 72
8X83606AKAC SMD-QFP208 8X8 98 174
8X83606AKBD SMD-QFP208 8X8 98 150
8X83606ARBC SMD-BGA272 8X8 98 30
9-0188275-0 AMP 03 3000
9-0188275-0 SMD AMP 00 1670
9-0912058-0 SMD AMP -- 145
9-0912058-5 TYCO -- 112
9-1437539-2 28 PIN-GOLD R15 TYCO 01 3000
9-1437539-2 28 PIN-GOLD R15 TYCO n/a 93
9.60 MHZ CXO-826 KSS 92- 750
9.60000 MHZ HC-49-U-S KSS 95 505
9.600000 MHZ SMD-MA506 SEIKOEPSON 00 3000
9.830400 MHZ HC-49-U NARVA 90 3000
9.830400 MHZ HC-49-U KSS 93 3000
9.830400 MHZ Z54-A85 NDK 91 300
90-2401X-000 SMD DALLAS 97 2000
900 604 ARESTOR DEHN&SOHNE 00 25
90021407 SMD n/a 01 6000
901225-01 [LOOSE] DIP-24 CSG -- 22
901226-01 [LOOSE] DIP-24 CSG -- 3
90598-001 BERG 98 6000
907427 288223 3M -- 170
90937-013 BERG 94 15
90HBW08P SMD-SWITCH GRAYHILL 00 400
90HBW10P SMD-SWITCH GRAYHILL 00 320
90HGBW10S GRAYHILL -- 3000
91-2138 ZABEL 92 29
91001B [LOOSE] SMD-SO20L ELSMOS 06 36
91036-150 SMD FCIELECTR 00 27
91052-9001 MOLEX 96 548
911H4 [LOOSE] SMD-POWER-SO36 BOSCH 98 310
911H4 [LOOSE] SMD-POWER-SO36 BOSCH 98 8
9128C-1639 [LOOSE] DIP-28 KONAMI 84 100
91294-003 SMD BERG 97 106
91322 SMD MOLEX -- 1700
91324 MXI1 SMD MOLEX 02 699
91324 MXI1 SMD MOLEX -- 20
9135-0434 HP -- 1
91500229 MOLEX -- 593
91500234 n/a - 3140
91500261 MOLEX n/a 2600
91500279 n/a -- 4626
91615-305B SMD BERG n/a 318
91615-313B SMD BERG 00 515
91615-325 SMD BERG n/a 192
91813-120 BERG -- 1000
91813-124 BERG -- 975
91813-31121 FCICONN -- 618
91911-31309LF RoHS FCIELECTR 06 612
92-0036 TO-220 IR 96 46
920H2 SMD-QFP BOSCH 96 513
92376-213 BERG 94 1200
92429-130 SMD BERG -- 499
925 DUAL F-OPTION 100VAC AD -- 4
93.032.3553.0 WIELAND 04 346
93186-620 SMD BERG -- 17
93188-620 SMD BERG -- 70
93206-120 SMD DUPONT -- 77
9322D4 AMP -- 35
9326.1 SMD-PLCC28 n/a 90 969
93451DC [PULLS] DIP-24-C FAIRCHILD 84 83
936-71727 EPT 00 2952
93C06/SN SMD-SO8 MICROCHIP 90 106
93C06N DIP-8 NSC 94 369
93C46 SMD-SO8 NSC 94 24
93C46P DIP-8 n/a 89 37
93C46VN DIP-8 FAIRCHILD -- 10
93C66 SMD-SO8 FAIRCHILD 99 32
93CS66 SMD-SO14 FAIRCHILD 98 961
93L422PCQR DIP-22-M NSC 89 9
93LC46BT-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 02 5065
93LC46BT/SN SMD-SO8 MICROCHIP 00 2298
93LC46CT-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 04 1960
93LC56 DIP-8 MICROCHIP 94 10
93LC66A-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 00 176
93LC66AT-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 03 3000
93LC66AT-I/SN SMD-SO8 MICROCHIP 02 74
93LC66AT/ST SMD-TSSOP8 MICROCHIP 00 2284
9401.1.295 DIP-18 n/a -- 21
94064791 SMD S+M 96 697
94270-004TR SMD FOCUS 01 575
95-21SRC/S178/TR10 SMD-LED-RED EVERLIGHT 05 389
95-21SRC/S178/TR7 SMD-LED-RED EVERLIGHT 03 3289
95-21UYC/S289/TR10 SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT 03 628
95-21UYC/S289/TR10 RoHS SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT 07 5004
95003-2641 MOLEX 94 1078
95278-101A10 SMD FCIBESAN 05 1409
95278-101A12 FCIBESAN n/a 569
95278-401A12 FCIBESAN n/a 430
9602PC DIP-16 FAIRCHILD 78 22
96111Z RADIALL -- 60
966 A95692A n/a n/a 76
9665PC [LOOSE] DIP-16 n/a 76 123
966851-1 SMD AMP 97 1600
9722161351 SMD-PLCC28 BOSCH 02 30
9722161371 SMD-PLCC28 BOSCH 02 31
98-0221 SMD-SO16 IR 03 1483
9822S-Y44Y913 n/a n/a 1499
98320-088 SMD FCIELECTR 04 2520
98320-088 SMD FCIELECTR 04 63
9842B-70A-GFS SMD n/a -- 197
98432-111LF SMD FCIBESAN 06 307
98432-114 SMD FCIBESAN 04 202
98432-114LF SMD FCIELECTR 05 2400
98433-111 SMD FCIBESAN 03 485
98435-111 SMD FOCUS 00 250
98435-113 SMD FCIBESAN 04 1957
9847GFC SMD-PLCC28 AMS -- 17
98F1543 [LOOSE] SMD-PLCC32 INTEL 94 29
99.202.3025.1 WIELAND -- 248
99024-0028 MOLEX -- 3000
9B-TPI-J [PULLS] DIP-40-CG FERRANTI 85 26
A-21140-04 n/a n/a 57
A-284C SR RED-NUMERIC PARALIGHT 99 762
A-40-KT-103/D/7 ASSMAN 92 110
A-41-1263 n/a n/a 9
A-BH127-G50-SM/R RoHS ASSMAN 06 3000
A-BL127-DG-G16SM-R -- 508
A0-42-24V 24VDC ERNI -- 24
A05T SMD-MSA COILCRAFT 97 6571
A1-2425-5 DIP-14-C HARRIS 97 25
A1010B-PQ100C SMD-QFP100 ACTEL 95 191
A1020APL68C (PULLS) SMD-PLCC68 ACTEL 93 60
A1020B-1 PL84I (PULLS) SMD-PLCC84 ACTEL 00 37
A109D DIP-14 RFT 90+ 1999
A110D DIP-14 RFT 90+ 5303
A12-260 002 [LOOSE] SMD-PLCC68 JECCS -- 71
A12-281001 [LOOSE] SMD-PLCC68 JECCS 99 98
A1225A PL84C [PULLS] SMD-PLCC84 ACTEL 97 62
A14V25A PL84C SMD-PLCC84 ACTEL 01- 51
A160CT12VI SMD-BGA AMD 02 3000
A1A-390-2020-80 NIPPONCHEM -- 107
A2014DC DIP-8 RFT 90+ 1885
A205K DIP RFT 85 80
A211D DIP-14 RFT 84 3000
A220D DIP-14 RFT 90+ 600
A224D DIP-14 RFT 90+ 46
A225D DIP-18 RFT 90+ 1529
A232D DIP-16 RFT 90+ 1560
A232D DIP-16 RFT 89 3000
A241D DIP-14 RFT 90+ 50
A270D DIP-16 RFT 90+ 3000
A274D DIP-16 RFT 90 1039
A290D DIP-14 RFT 90+ 1702
A3-5104-5 DIP-14 HARRIS 87 14
A301D DIP-14 RFT 90+ 5693
A302D DIP-4 RFT 88+ 1775
A3143LL-275-AO SMD-SOT89 ALLEGRO 04 545
A40MX04-F PULLS PL44 SMD-PLCC44 ACTEL 04 23
A43L4616V-7F RoHS SMD-TSOP54 AMICTECH 05 20
A447-0050-01 DIP-14 BELLFUSE 94 175
A447-0150-02 DIP-14 BELLFUSE 93 50
A447-0200-10 DIP-14 BELLFUSE 99+ 455
A447-0300-02 DIP-14 BELLFUSE 98 442
A447-0300-10 DIP-14 BELLFUSE 92 516
A447-0500-10 DIP-14 BELLFUSE 91 600
A5-4.2-5V 5,0VDC ERNI -- 8
A5B00075 n/a n/a 515
A5B00075004777 SIEMENS n/a 50
A5B00075156341 22UH SAGAMI 06 3007
A5BHTN00102609 DELTA n/a 1
A60CR-16R BCD SWITCH DIP-6 OMRON n/a 640
A61 SIL-4 RFT 90 6000
A6155A SMD-SO8 UEM 96 285
A6155A SMD-SO8 UEM 97 1524
A6155A SMD-SO8 UEM 98 780
A6155A SMD-SO8 UEM 99 5943
A62S7316G-70SI SMD-BGA AMICTECH 00 50
A7887-11 DIP-42 n/a -- 351
A80-A230X Q69-X224 ARESTOR SIEMENS 92 2638
A80186 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 32
A80188 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 76
A80386DX-25 PGA132CG INTEL 96 300
A80387-16 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 9
A80387-16B PGA68CG [PULLS] INTEL -- 11
A80387-20 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 28
A80387-25 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 18
A80387DX-16 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 35
A80387DX-16 33 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 68
A80387DX-20 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 74
A80387DX-25 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 80
A80387DX-33 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 78
A80486DX-33 PGA168CG INTEL 94 9
A80960CA-25 PGA168CG [PULLS] INTEL -- 8
A80960CA-33 PGA168CG [PULLS] INTEL -- 5
A80960CF-25 PGA168CG [PULLS] INTEL -- 22
A80960CF-33 PGA168CG [PULLS] INTEL 95 13
A80960HT-75 PGA168CG [PULLS] INTEL -- 15
A80C186-16 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 31
A80C188-12 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 19
A80C188-16 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 14
A80C188 PGA68CG [PULLS] INTEL n/a 332
A80C188XL10 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 26
A80C188XL12 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 28
A80C188XL16 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 8
A81DC DIP-8 -- 50
A8206 PGA68 INTEL 82 16
A82497-66 PGA INTEL 95 1
A82596CA-33 PGA132CG [PULLS] INTEL -- 12
AA-151ABN -- 51
AA09-F001A-C SIEMENS -- 4
AA09-K001A-A SIEMENS -- 6
AA10B-012L-033S ASTECPWR 97 270
AA117 DO-35 BKC n/a 2266
AAA2801P-08 DIP-16 89 260
AB28F200BRB80 [LOOSE] SMD-SO44L INTEL 99 475
AB28F200BXB90 SMD-SO44L INTEL 96 69
AC10 DO-35 n/a n/a 282
ACW-6X n/a -- 17
AD-B204K4 n/a n/a 17
AD1868R SMD-SO16 AD 91 26
AD1981A SMD-TQFP48 AD 01 565
AD22004BN DIP-24-L AD 00 500
AD22050R [LOOSE] SMD-SO8 AD 98 13
AD22057R SMD-SO8 AD 04 1144
AD232JN DIP-16 AD 90 103
AD5200BRM50 SMD-USOIC10 AD 02 408
AD5200BRM50 RoHS SMD-USOIC10 AD 06 1600
AD5200BRM50 SMD-USOIC10 AD 05 1600
AD537JD DIP-14-C AD 94 10
AD544LH TO-99 AD 96 2
AD547JH TO-99 AD 91 2
AD558JD DIP-16-CG AD 97 5
AD565AJD -PULLS DIP-24-C AD 87 50
AD565AJD [PULLS] DIP-24-C AD 87 8
AD567KD [LOOSE] DIP-28-CG AD 87 12
AD569JN DIP-28 AD 00 60
AD569JP (L) SMD-PLCC28 AD 94 8
AD573JD DIP-18-CG AD 89+ 9
AD573KD DIP-18-CG AD 89+ 14
AD574AJD [PULLS] DIP-28-C AD 91 1
AD574ASD/883B DIP-28-CG AD 91 1
AD574JD DIP-28-CG AD 83 37
AD584JM TO-99 AD 84 44
AD588AD DIP-16-C AD 91 4
AD60003RS24XRL7 SMD-SSOP24 AD 01 1781
AD608AR SMD-SO16 AD 95+ 39
AD612 SMD-SO8 AD 95 83
AD622 SMD-SO8 AD 01 90
AD625JN [LOOSE] DIP-16 AD 95 11
AD636KD DIP-14-CG AD 87+ 17
AD637SD/883B DIP-14-CG AD 91 25
AD651BQ DIP-16-C AD 90 5
AD6522-PGA 1.2F PGA257CG n/a n/a 3
AD6549BCPZ RoHS AD 07 490
AD7015AST SMD-QFP80 AD 97 284
AD704JR SMD-SO16L AD 92 10
AD707AH TO-99 AD 89 29
AD711JN DIP-8 AD 88 15
AD7224BQ DIP-18-C AD 88 27
AD7248JP SMD-PLCC20 AD 99 257
AD73311ARS SMD-SSOP20 AD 00 1600
AD73322LAR SMD-SO28L AD 00 60
AD743AQ DIP-8-C AD 91 3
AD746AQ DIP-8-C AD 96 78
AD7501JQ DIP-16-C AD 90 2
AD7502JN [LOOSE] DIP-16 AD 95 12
AD7506JN [PULLS] DIP-28 AD 93 13
AD7506KQ DIP-28-C AD 90 7
AD7511DIJN DIP-16 AD 97 80
AD7524LN DIP-16 AD 96 94
AD7575JN DIP-18 AD 86 736
AD7628KP SMD-PLCC20 AD 94 10
AD7804BR SMD-SO16L AD 98 42
AD7853AN DIP-24 AD 95 12
AD7853LAR [LOOSE] SMD-SO24L AD 97 13
AD7878KN DIP-28 AD 88 12
AD7890AN-10 DIP-24-L AD 93 8
AD7892AR-1 [LOOSE] SMD-SO24L AD 97 6
AD7893AN2 DIP-8 AD 95 12
AD8009JRT SMD-SOT23-5 AD 00 1600
AD8016XRP SMD-POWER-SO20 AD 99 565
AD802KR / (AD60000) SMD-SO20L AD 96 257
AD8042AR AD 00 479
AD811AR-16 SMD-SO16L AD 97 675
AD8130 SMD-SO8 AD 01 646
AD815ARB-24 SMD-SO24L AD 00 1600
AD823AR SMD-SO8 AD 00 23
AD826AR SMD-SO8 AD 97 86
AD8400AR10 SMD-SO8 AD 00 568
AD8512AR SMD-SO8 AD 04 980
AD8534 SMD-SO14 AD 00 27
AD8602AR SMD-SO8 AD 02 171
AD890JQ DIP-24-CL AD 90 20
AD9066J SMD-SO28L AD 00 3000
AD9201ARS SMD-TSSOP28 MAXIM 01 59
AD9354XCPZ SMD-LQFP56 RoHS AD 07 6
AD947 SMD-SO8 AD 99 969
AD9698TQ DIP-16-C AD 92 1
AD9765ASTZ RoHS SMD-LQFP48 AD 07 6
ADAV4422BSTZ RoHS SMD-LQFP80 AD 07+ 3000
ADC08032CIN DIP-8 NSC 89 38
ADC08032CIWM SMD-SO14L NSC -- 16
ADC08034CIWM [LOOSE] SMD-SO14L NSC -- 60
ADC0804-LCN DIP-20 NSC 88 54
ADC0808CCV SMD-PLCC28 NSC 96 225
ADC0808N DIP-28 TI n/a 3
ADC08134CIWM [LOOSE] SMD-SO14L NSC 02 29
ADC0820CCWM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 00 993
ADC0838CCV [LOOSE] SMD-PLCC20 NSC -- 32
ADC0858CIN DIP-20 NSC 91 9
ADC0858J DIP-20-C NSC 92 12
ADC10061BIJ DIP-20-C NSC 92 1
ADC10158CIWM [LOOSE] SMD-SO28L NSC 96+ 43
ADC1034 [PULLS] SMD-SO16 NSC -- 209
ADC2300 DIP-24 ITT -- 345
ADC2311E DIP-24 ITT 92 365
ADC3400E DIP-24 ITT -- 345
ADC80AGZ-12 [PULLS] DIP-32-C BB -- 5
ADC80AGZ-12 DIP-32-C BB 92 5
ADCM-1700-1002 AGILENT 03 40
ADCM-1700-1102 AGILENT 04 3000
ADCM-1700-1202 AGILENT 04 1600
ADCM-1700-1301 AGILENT 05 644
ADCM-1700-PR01 AGILENT 03 1600
ADF03 ALCOSW -- 40
ADF04STTR ALCOSW 05 288
ADF4208 SMD-TSSOP20 AD 00 74
ADG201ABQ DIP-16 AD 93 40
ADG201ABQ DIP-16-C AD 93 29
ADG221BQ DIP-16-C AD 91 9
ADG526ABQ DIP-28-C AD 91 8
ADG529ATQ DIP-18-C AD 89+ 15
ADG801BRMZ RoHS SMD-TSSOP8 AD 05 211
ADM1020AAR-REEL7 SMD-SO8 AD 99 1000
ADM1485JN DIP-8 AD 96 50
ADM209AN DIP-24-L AD 96 10
ADM242AR SMD-SO18L AD 97 24
ADM5120 V.16 RoHS INFINEON 07 20
ADM690AAR SMD-SO8 AD 00 220
ADM691AR SMD-SO16L AD 95 12
ADM6996L-AA-T-1 SMD-MQFP128 INFINEON 04 458
ADM6996LC-AC-T-1-AC INFINEON 05 188
ADM8840ACP SMD-CP32 AD 03 3000
ADN2841ACPZ-48 RoHS SMD-LFCSP48 AD 07 400
ADP-5JB/AC ADAP.5V/1A DELTA n/a 275
ADP02S ALCOSW n/a 150
ADP3308ART-3.3 RL SMD-SOT23-5 AD 99 1600
ADR291FR SMD-SO8 AD 00 80
ADRC2 [BULK] SMD-MQFP NEC 97 13
ADSP1010B DIP-64-CG AD 91 37
ADSP2100A JG PGA101CG [PULLS] AD 90 19
ADSP2101KP-40 SMD-PLCC68 AD 91+ 20
ADSP2101KP-66 SMD-PLCC68 AD 97+ 20
ADSP2105 KP-40 SMD-PLCC68 AD 92+ 23
ADSP21062 KS-160 SMD-QFP160 AD 96 1600
ADSP21062 KS-160 SMD-QFP160 AD 96 28
ADSP21062 KS-160 SMD-QFP160 AD 96 9
ADSP21062 KS-160XV1.2 SMD-QFP160 AD 95 22
ADSP2111BS-52 SMD-QFP100 AD 93+ 556
ADSP2186L BST-115 [BULK] SMD-TQFP100 AD 01- 270
ADSP21MSP56AX SMD-QFP100 AD 94 356
ADSPBF532SKBCE10 SMD-BGA160 AD 04 945
ADT2-1T SMD-DIP6 MINICIRC 03 446
ADV476(EL171) DIP-28 AD 91 346
ADV478KP35E SMD-PLCC44 AD 90 29
ADV478KP66E SMD-PLCC44 AD 90 79
ADV478KP80E SMD-PLCC44 AD 90 33
ADV7128KR30 SMD-SO28 AD 96 60
ADV7146KN50 DIP-28 n/a -- 14
ADV7176AKS SMD-QFP44 AD 98 45
ADV7493B BSTZ-150 SMD-LQFP144 AD 07 3000
ADW9515 ADSP-BF531 [LOOSE] SMD-BGA169 AD 08 16
AE88128AK-15 [LOOSE] DIP-28-L ASTER 93 12
AET TRD2 4926 010 01 DIP-40 PHILIPS 92 159
AF133-1CJ DIP-24-C NSC 92 106
AFC5-05D12F ARTESYN 01 1
AFC5-12S12F ARTESYN 01 20
AGC070V200T n/a -- 55
AGC070V240T n/a n/a 98
AGK 2854 IMS 99 2698
AIC-3860Q SMD-QFP ADAPTEC 93 30
AIC-6251AL SMD-PLCC68 ADAPTEC 93 125
AIC37C65L-TR/C SMD-PLCC44 STM 01 500
AIC37C65L/C SMD-PLCC44 STANDARDMC 01 107
AJ403-3-SMT-TR n/a n/a 2922
AJ87C196KR SMD-PLCC68-CW INTEL -- 26
AJ87C196KT [PULLS] SMD-PLCC68-CW INTEL -- 18
AK317DC DIP-16 RFT 90+ 6000
AK631D DIP-18 RFT 90+ 402
AK802D4-24 SMD-SO14 AI 96 364
AK845.1 SMD BOSCH -- 95
AKD12000 TO-99 ANADIGICS -- 745
AKD12100T4 TO-99 ANADIGICS -- 750
AKO-449505 DIP-20 PHILIPS 88 104
AKO-449675 DIP-20 PHILIPS 89 36
ALD9W-K 9,0VDC TAKAMISAWA 96 1600
AM-1200800V GCITECH -- 17
AM-1201000V GCITECH -- 4
AM186ED-33KC SMD-TQFP100 AMD 02 330
AM188ER-40VI SMD-TQFP100 AMD 04 596
AM2018-33J 084 SMD-PLCC84 AMD -- 15
AM2085JC SMD-PLCC44 SIEMENS 99 44
AM2130-10PC [PULLS] DIP-48 AMD 91 187
AM2130-12DC [PULLS] DIP-48 AMD -- 88
AM2130-12DC [PULLS] DIP-48-CG AMD 88 32
AM2130-12DC DIP-48-CG AMD -- 28
AM2130-12PC [PULLS] DIP-48 AMD 99 205
AM2147-70DCB DIP-18-C AMD 93 100
AM2149-55DC DIP-18-C AMD 86 28
AM2149-55DCB [LOOSE] DIP-18-C AMD 93 391
AM21L41-20PC DIP-18 AMD 84 20
AM21L48-55DC DIP-18-C AMD 88 37
AM25LS14PC DIP-16 AMD 79 80
AM25LS15PC DIP-20 AMD 80 70
AM25LS22PC DIP-20 AMD 81 173
AM25LS2517PC DIP-20 AMD 84+ 666
AM25LS2521PC DIP-20 AMD 95- 16
AM25LS38IPC DIP-20 AMD 84 17
AM26C31C [LOOSE] SMD-SO16 TI 98- 282
AM26C32C [LOOSE] SMD-SO16 TI 97 100
AM26C32I [LOOSE] SMD-SO16 TI 97 190
AM26C32IN DIP-16 TI 95 100
AM26LS30PC DIP-16 AMD 80 25
AM26LS31DC [LOOSE] DIP-16-C AMD 93 55
AM26LS31DC DIP-16-C AMD 80+ 50
AM26LS31PC DIP-16 AMD 91 50
AM26LS32 (DEC26LS32-3 DIP-16-C NSC 94+ 725
AM26LS33PC DIP-16 AMD 91 16
AM26S02DC [LOOSE] DIP-16-C AMD 80 17
AM26S10CN DIP-16 TI 83+ 74
AM26S10CN DIP-16 TI 88 25
AM26S10DC DIP-16-C AMD 78+ 316
AM26S10PCB DIP-16 AMD 86 79
AM2708DC DIP-24-CW AMD 81 18
AM2716-IDC DIP-24-CW AMD -- 5
AM27256-1DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 85 110
AM27256-20DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 83+ 171
AM27256-25DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 87+ 86
AM27256DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 84+ 513
AM2732BDC DIP-24-CW AMD 86 3
AM27512DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 88 13
AM27C010-120DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 00 57
AM27C010-120DC DIP-32-CW AMD 96 11
AM27C010-125DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 92 35
AM27C010-150DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 96 144
AM27C010-150DC DIP-32-CW AMD 98- 122
AM27C010-155DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 91 15
AM27C010-200 DIP-32-CW AMD 94 41
AM27C010-200LC [PULLS] SMD-LCC32-CGW AMD 93 697
AM27C010-205 DIP-32-CW AMD -- 112
AM27C020-120DC [PULLS] DIP-32-CW AMD -94 337
AM27C020-150DC [PULLS] DIP-32-CW AMD -- 46
AM27C020-200DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 93 254
AM27C040-120DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 97+ 194
AM27C040-120JC SMD-PLCC32 AMD 00 567
AM27C040-120LC SMD-LCC32-CGW AMD 94 60
AM27C040-150DC [PULLS] DIP-32-CW AMD 96 135
AM27C100 [PULLS] DIP-32-CW AMD -- 61
AM27C1024-150DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 91 8
AM27C1024-150DC DIP-40-CW AMD 97 8
AM27C1024-200DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 91 81
AM27C1024-70DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 95 9
AM27C2048-120DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 96 83
AM27C2048-150DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 95+ 142
AM27C2048-150DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 90 160
AM27C2048-200DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 92 63
AM27C2048-205DC [PULLS] DIP-40-CW AMD 91 36
AM27C2048-90DC DIP-40-CW AMD 95 9
AM27C256-120DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 96- 3
AM27C256-150DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 94- 1235
AM27C256-150JC SMD-PLCC32 AMD 94+ 618
AM27C256-155DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91- 740
AM27C256-200DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 93 1376
AM27C256-200DI [PULLS] DIP-28-CW AMD 96 37
AM27C256-205DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 94- 1280
AM27C256-255DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 92- 540
AM27C512-120DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 97 157
AM27C512-150DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 93- 1123
AM27C512-150DC DIP-28-CW AMD 99 172
AM27C512-155DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91+ 500
AM27C512-175DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91- 343
AM27C512-200DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 89 1165
AM27C512-205DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91+ 423
AM27C512-250DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 99 5
AM27C512-255DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91+ 183
AM27C512-90DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 91+ 15
AM27C512DC [PULLS] DIP-28-CW AMD 88 7
AM27C64-200DC DIP-28-CW AMD 96 6
AM27LS00PCB DIP-16 AMD -- 1600
AM27LS03PC DIP-16 AMD 94 72
AM27S07PC DIP-16 AMD 85+ 253
AM27S181DC DIP-24-C AMD 84 125
AM27S181PC DIP-24 AMD 00 27
AM27S191AJC [LOOSE] SMD-PLCC28 AMD 93 15
AM27S19PC DIP-16 AMD 91 20
AM27S33PC DIP-18 AMD 87 20
AM2841DC DIP-16-C AMD 90 79
AM28F010-120JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 00 750
AM28F010-120JC SMD-PLCC32 AMD 99+ 26
AM28F010-150JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 93 61
AM28F020-120JI SMD-PLCC32 AMD 94 12
AM28F020-150JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 95 447
AM28F020-150JC SMD-PLCC32 AMD 99+ 357
AM28F020A-120JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 97 269
AM28F256-200JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 96+ 1600
AM29000-25GC PGA168 [LOOSE] AMD 96 10
AM2901ADC - [PULLS] AMD 79 9
AM2901BDC [PULLS] AMD 79 9
AM2901BPC [PULLS] DIP-40 AMD 83 39
AM2901CDC [PULLS] AMD 86 27
AM2901CPC [PULLS] DIP-40 AMD 84 31
AM29030-25GC PGA145CG [PULLS] AMD 99 16
AM29050TM-40GC PGA168CG [PULLS] AMD 93 22
AM2908BDC [PULLS] DIP-24-CG AMD 77 9
AM2910ADC [PULLS] DIP-40-C AMD 94 24
AM2910DC [PULLS] AMD 83 9
AM29116DC [LOOSE] DIP-52-CG AMD 92 7
AM29337DC AMD 87 12
AM29517ADC [LOOSE] DIP-64-CG AMD 86- 3
AM29520DC DIP-24-C AMD 84 30
AM2960-1DC [PULLS] DIP-48-CG AMD 92 33
AM2960-IDC DIP-48-CG AMD 84 14
AM2960DC DIP-48-CG AMD 84 58
AM2960DC DIP-48-CG AMD 93 84
AM2960DCB [PULLS] DIP-48-CG AMD 92 9
AM2964BPC DIP-40 AMD 84 313
AM2965PC [LOOSE] DIP-20 AMD 91 21
AM2966PC [LOOSE] DIP-20 AMD 92 23
AM2966PC DIP-20 AMD 93- 272
AM2971DC DIP-24-C AMD 88 12
AM29821DC DIP-24-C AMD 83 28
AM29821PC DIP-24 AMD 92+ 45
AM29827PC [LOOSE] DIP-24 AMD 95 57
AM29833PC DIP-24 AMD 89 106
AM29841DC DIP-24-CL AMD 86 7
AM29845PC DIP-24 AMD 93 45
AM29BDS1282H SMD-BGA AMD 03 1512
AM29BDS1282HD8 SMD-BGA AMD 04 2000
AM29BDS128HSDS SMD-BGA80 AMD 03 495
AM29C60APC [PULLS] DIP-48 AMD 00 43
AM29C60PC [PULLS] DIP-48 AMD -- 20
AM29C660BJC [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 92 21
AM29C821/BLA DIP-24-CL AMD 91 25
AM29C821AJC SMD-PLCC28 AMD 96 24
AM29C983AKC SMD-QFP80 AMD 94 27
AM29C983JC [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 92 31
AM29DL161DT70WCFT PRO SMD-BGA AMD 06 3000
AM29DL316CT-80EINT SMD-TSOP AMD 00 1390
AM29DL800BT70WBC SMD-BGA48 AMD 04 228
AM29DL800BT70WBCT SMD-BGA AMD 05 1600
AM29DL800BT70WBCT PRO SMD-BGA AMD 05 1600
AM29DL800BT70WBDT PRO SMD-BGA AMD 06 1600
AM29DL800BT70WBI SMD-FBGA48 AMD 05 40
AM29DS323DT110 SMD-FBGA48 AMD 00 3000
AM29DS42702 SMD-FBGA88 AMD 03 418
AM29F010-120PC DIP-32 AMD 92 55
AM29F010-55PC [PULLS] DIP-32 AMD 95 307
AM29F010-55PI [PULLS] DIP-32 AMD 94 627
AM29F016D-90SC SMD-SO44L AMD 00 6
AM29F040-120E SMD-TSOP32 AMD 94 151
AM29F040-120EC SMD-TSOP32 AMD 96+ 168
AM29F040-120K1 SMD-PLCC32 STM 97 12
AM29F040-90JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD -- 7
AM29F040-90K1 [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 00 80
AM29F040B-120EC PROG. SMD-TSOP32 AMD 01 1365
AM29F040B-120EC PROG. SMD-TSOP32 AMD 01 2904
AM29F040B-120EC/PROG. SMD-TSOP32 AMD 00 3000
AM29F040B-120EC\T SMD-TSOP32 AMD 98 507
AM29F040B-120JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 97 24
AM29F040B-120JC SMD-PLCC32 AMD 99 233
AM29F040B-120JC SMD-PLCC32 AMD 98 440
AM29F040B-90JC [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 00 26
AM29F040B-90JC SMD-PLCC32 AMD 01 810
AM29F040C-70 PROG. SMD-PLCC32 AMD 00 10
AM29F080B-75EC SMD-TSOP40 AMD 03 160
AM29F080B-75EC/T PROG SMD-TSOP40 AMD 04 763
AM29F160DB-90EI SMD-TSOP48 AMD 01+ 304
AM29F160DB-90EI/T SMD-TSOP48 AMD 06 1600
AM29F160DB-90EI/T PRO SMD-TSOP48 AMD 06 880
AM29F200AB-90SI [LOOSE] SMD-SO44 AMD 99 3
AM29F200AT-90SE [LOOSE] SMD-SO44 AMD 99 1
AM29F200BB-70SE [LOOSE] SMD-SO44L AMD 98 48
AM29F200BB-90SE [LOOSE] SMD-SO44L AMD 99 4
AM29F400AB-120SC/PROG SMD-SO44 AMD 97+ 1600
AM29F400AB-70SI CODE SMD-SO44 AMD 00 1224
AM29F400AB-90SE [LOOSE] SMD-SO44 AMD 98 85
AM29F400AB-90SE SMD-SO44 AMD 98 393
AM29F400AB-90SI SMD-SO44 AMD 96 45
AM29F400AB-90SI SMD-SO44 AMD 97 849
AM29F400AT-70SE [LOOSE] SMD-SO44 AMD 97 1
AM29F400BB-120SC/PROG SMD-SO44 AMD 98 1600
AM29F400BB-70SE SMD-SO44 AMD 03 1
AM29F400BB-90SC SMD-SO44 AMD 00 483
AM29F400BB-90SI SMD-SO44 AMD 98 236
AM29F400BT-90SE\T SMD-SO44 AMD 04 395
AM29F800BB-55EI/T SMD-TSOP48 AMD 03 183
AM29FL004B-120EI SMD-TSOP40 AMD 96 1316
AM29LV004BB-120EIT SMD-TSOP40 AMD 00 1600
AM29LV008BB-120EIT SMD-TSOP40 AMD 00 1490
AM29LV010B-70EC/T SMD-TSOP32 AMD 05 121
AM29LV017D-120EC SMD-TSOP40 AMD 00 60
AM29LV040B-90JI [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 00 104
AM29LV040B-90JI PROG. [PULLS] SMD-PLCC32 AMD 00 60
AM29LV116DT-90FC SMD-TSOP40 AMD 00 34
AM29LV116DT-90FC SMD-TSOP40 AMD 01 1600
AM29LV128MS100VNIS SMD-BGA AMD 04 1600
AM29LV128MSDS SMD-TSOP40 AMD 03 525
AM29LV160B-WDC SMD-BGA AMD 99 150
AM29LV160BB-120WCC SMD-BGA48 AMD 99 120
AM29LV160BT-90WCI SMD-BGA AMD 01 4
AM29LV160DB-70EI PROG. SMD-TSOP48 AMD 01 779
AM29LV160DB-70EI\T PROG. SMD-TSOP48 AMD 03 526
AM29LV160DB-90EI/T PROG. SMD-TSOP48 AMD 03+ 269
AM29LV160DT-120EI SMD-TSOP48 AMD 02 184
AM29LV200BB-55REDT RoHS SMD-TSOP48 AMD 06 2500
AM29LV200BB-55REDT PR SMD-TSOP48 AMD 06 894
AM29LV320MB90REI SMD-BGA AMD 04 366
AM29LV400BB-55REC SMD-TSOP48 AMD 03 62
AM29LV400BB-70EC SMD-TSOP48 AMD 02 50
AM29LV400BB-70EC PROG SMD-TSOP48 AMD 05 227
AM29LV400BB-70EC/T PROG SMD-TSOP48 AMD 04 66
AM29LV400BB-70EC/T PROG SMD-TSOP48 AMD 05 1453
AM29LV400BB-90EC SMD-TSOP48 AMD 01 180
AM29LV400BB-90SI SMD-SO44L AMD 00 7
AM29LV400BB-90WAI SMD-BGA48 AMD 01 3000
AM29LV400BB12 SMD-BGA48 AMD 00 45
AM29LV800BB-90EI SMD-TSOP48 AMD 99 104
AM29LV800BB-90EI/T SMD-TSOP48 AMD 03 3000
AM29LV800BT-70WBC SMD-BGA AMD 03 896
AM29LV800BT-90EE SMD-TSOP48 AMD 05 799
AM29PDL127H83VKI SMD-BGA80 AMD 04 582
AM29PDL129H83VKI SMD-BGA80 AMD 03 227
AM29S160CT100WCINT SMD-BGA AMD 00 393
AM29SL160CT-100WCI SMD-BGA AMD 00 3000
AM29SL160CT-10VI SMD-BGA48 AMD 00 796
AM29SL160CT-120EIN SMD-TSOP48 AMD 01 890
AM29SL800CT-120EI SMD-TSOP40 AMD 00 1600
AM29SL800CT-120EI SMD-TSOP40 AMD 02 659
AM29SL800CT-120EIT SMD-TSOP40 AMD 00 257
AM29X305APC DIP-50 AMD 87 19
AM5380PC DIP-40 AMD 93 10
AM53C80AJC [LOOSE] SMD-PLCC44 AMD 93 123
AM53C94JC SMD-PLCC84 AMD 97 5
AM685DLB DIP-16-C AMD 83 75
AM7201-65DC DIP-28-C AMD 89 30
AM7204A-35JC SMD-PLCC32 AMD 94 19
AM7204A-50JC [LOOSE] SMD-PLCC32 AMD 93+ 13
AM7905ADC [LOOSE] DIP-24-C AMD -- 24
AM7905ADC [PULLS] DIP-24-C AMD 84 15
AM7905ADC DIP-24-C AMD 00+ 30
AM7905ASDC DIP-24-C AMD 97 7
AM7905ASPC [PULLS] DIP-24-C AMD -- 115
AM7905ASPC DIP-24 AMD 93 15
AM7905AXDC DIP-24-C AMD 87 11
AM7968-125JC [BULK] SMD-PLCC28 AMD 97 5
AM7969-175DC [LOOSE] DIP-24-C AMD 94 10
AM7990DC/70 [LOOSE] DIP-48-CG AMD 86 30
AM7990DC/80 [LOOSE] DIP-48-CG INTEL 89 49
AM7990PC/80 [PULLS] DIP-48 AMD 90 7
AM7992 BDC DIP-24-C AMD 97 39
AM7992BJC SMD-PLCC28 AMD 98+ 106
AM7992BJC SMD-PLCC28 AMD 00 165
AM7992BJCTR SMD-PLCC28 AMD 00 265
AM7996DC DIP-20-C AMD 92 10
AM7996PC DIP-20 AMD 92 188
AM79C02AJC SMD-PLCC44 AMD 00 26
AM79C02AJC SMD-PLCC44 AMD 02 154
AM79C30AJC-E [PULLS] SMD-PLCC44 AMD 94 1600
AM79C30AJC/H [PULLS] SMD-PLCC44 AMD 95 39
AM79C30AJC/J [PULLS] SMD-PLCC44 AMD 97 23
AM79C30AJC/J SMD-PLCC44 AMD 00 135
AM79C90JC SMD-PLCC68 AMD 01 37
AM79C970AKC\W SMD-QFP144 AMD 98 275
AM79C987JC SMD-PLCC28 AMD 94 74
AM8052-6JC [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 98 459
AM8052-6LC [PULLS] SMD-LCC68-CG AMD 85 17
AM8052-8JC/60 SMD-PLCC68 AMD 94 18
AM8052-8LC [PULLS] SMD-LCC68-CG AMD 87 23
AM8530H-6JC [LOOSE] SMD-PLCC44 AMD 00 10
AM8530H-6JC SMD-PLCC44 AMD 85+ 407
AM85C30-10JC [LOOSE] SMD-PLCC44 AMD 93 93
AM85C30-10JC [PULLS] SMD-PLCC44 AMD 92+ 30
AM85C30-8JC [PULLS] SMD-PLCC44 AMD 95 82
AM85C30-8PC [PULLS] DIP-40 AMD -- 9
AM9060DPC DIP-22 AMD 80 57
AM9101 CDC DIP-22-MC AMD 87 141
AM9101 DPC/P DIP-22-M AMD 83 105
AM9114BDC DIP-18-C AMD 91 342
AM9114CPC [PULLS] DIP-18 AMD 98 11
AM9128-10DC-B DIP-24-C AMD 84 25
AM9128-10PC DIP-24 AMD 84 435
AM9128-20DC DIP-24-C AMD 84 45
AM91L14BPC [LOOSE] DIP-18 AMD 91 40
AM91L14BPC DIP-18 AMD 93 566
AM91L14EPCB DIP-18 AMD 02 200
AM9208BPC [LOOSE] DIP-24 AMD 80 16
AM9216BDC [PULLS] DIP-24-CG AMD 80 63
AM9218BDC [PULLS] DIP-24-CG AMD 79 7
AM9218BPC DIP-24 AMD 80 93
AM9218CPC DIP-24 AMD 83 29
AM93422PC DIP-22 AMD 84+ 76
AM93425PC DIP-16 AMD 87 225
AM93L422APC [PULLS] DIP-16 FAIRCHILD 87 134
AM93L422PC DIP-22 AMD 86 304
AM93L422PCB [PULLS] DIP-22-M AMD 92 47
AM93L425DC [PULLS] DIP-16-C AMD 80 385
AM9511DC [PULLS] DIP-24-CG AMD 81 6
AM9513APC [PULLS] DIP-40 AMD 86+ 8
AM9513APCB [PULLS] DIP-40 AMD 85 1
AM9513PC [PULLS] DIP-40 AMD 83+ 5
AM9516A-8PC DIP-40 AMD 85 74
AM9517A-4PC DIP-40 AMD 81 58
AM9517A-5PC [PULLS] DIP-40 AMD 86+ 36
AM9517ACC DIP-40-C AMD 80 16
AM9517APC DIP-40 AMD 81 16
AM9517DC [LOOSE] DIP-40-C AMD 82+ 35
AM9519ADC [PULLS] AMD -- 50
AM9520DC [PULLS] AMD 86 18
AM9708DM [PULLS] DIP-24-CW AMD 81 14
AMD2M-01 [LOOSE] SMD-PLCC68 ITT 91 29
AME8841REHA SMD-SO8 AME 01 6000
AMP01 [LOOSE] DIP-18-C PMI 91- 47
AMP01G SMD-SO20L AD 00+ 16
AMPAL20L10 DIP-24-L AMD 98 14
AMU2481-VS SMD-PLCC44 ITT -- 4
AMU2481 SMD-PLCC44 ITT 92 815
AMZ8127DC DIP-24-CL AMD 89- 450
AN17804A HSIP-12 PANASONIC 03 820
AN28F010-120 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL 97 1016
AN3814K DIP-18 PANASONIC -- 51
AN5026K SIP-10 MATSUSHITA 91 117
AN5276T HSIP-12 PANASONIC 03 745
AN5435 DIP-18 MATSUSHITA 96 21
AN5452 SIL-12 MATSUSHITA -- 45
AN5622 DIP-16 PANASONIC 85 18
AN5662 [LOOSE] DIP-8 MATSUSHITA 98 639
AN5733 [LOOSE] SIL-9 MATSUSHITA 95 72
AN5790 SIL-12 MATSUSHITA 96 10
AN6914 [LOOSE] DIP-8 MATSUSHITA 98 839
AN7223 [LOOSE] DIP-18 PANASONIC 82 55
AN7254 [LOOSE] SIP-9 MATSUSHITA 77 139
AN7273 [LOOSE] DIP-18 MATSUSHITA -- 53
AN7465S [LOOSE] SMD-SO28L PANASONIC 99 192
AN87C196JQ SMD-PLCC52 INTEL 94 55
AN87C196JR SMD-PLCC52 INTEL 97 100
AN87C196JT SMD-PLCC52 INTEL 97 230
AN87C196JV20 SMD-PLCC52 INTEL 97 177
AN87C196KB (lLOOSE) SMD-PLCC68 INTEL 91 9
AN87C196KB (PULLS) SMD-PLCC68 INTEL -- 38
AN87C196KN(B58244)PRO SMD-PLCC84 INTEL 95 1600
AN87C196KS SMD-PLCC68 INTEL 95 15
AN87C51FA ZAPISANE SMD-PLCC44 INTEL 92 31
AN87C54-1-PROG. SMD-PLCC44 INTEL 90 42
AN87C54-PROG. SMD-PLCC44 INTEL 94 309
AN8806SB SMD-TSSOP36 MATSUSHITA 96 100
AN8835SB SMD-TSSOP28 MATSUSHITA -- 143
ANX9021 SMD-TQFP144 ANALOGIX 06 480
APC5568 DS-3V APC 00 32
APU2470 DIP-24 ITT -- 5
AQV212EH SMD-SO4 NAISMATS -- 175
AQY210SX SMD-SO4 NAISMATS 99 1600
AR8749H SMD-LCC44-CGW INTEL -- 137
AR8749H SMD-LCC44-CGW INTEL -- 27
AR87C196KB [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL -- 6
AR9103-AL1E SMD-LQFP68 RoHS ATH 07 511
AR9160-AC1E SMD-BGA273 RoHS ATH 07 631
AR9160-BC1E SMD-BGA273 RoHS ATH 08 10
ARK-10 n/a n/a 31
ARK-16 WZ4 8180 n/a n/a 6
ARK-18 WZ4 8180 n/a n/a 17
ARK-19 WZ4 8180 n/a n/a 77
ARK-2 n/a -- 237
ARK-2 n/a -- 289
ARK-2 n/a -- 184
ARK-4 n/a -- 112
ARK-4 n/a -- 159
ARK-4 n/a -- 172
ARK-4 -- 182
ARK-6/5 AMP n/a 2
ARK-8 -- 912
ARK-8/3,5/WYLUT WECO n/a 3000
ARK-8/5/WYLUT WECO n/a 2928
AS-83C154APM-1 SMD-PLCC44 MATRA 93 14
AS124-61 SMD-QFP32 AI 98+ 1600
AS158-59 SMD-MSOP8 AI 98 3000
AS179-92 SMD-SOT23-6 SKYWORKS 04 2479
AS225-313 SKYWORKS 05 486
AS2514 DIP-28 AMS 95 35
AS4C1M16E5-60JCTR SMD-SOJ42 ALLIANCE 99 210
AS7C256-15JCTR SMD-SOJ28 ALLIANCE 00 1600
AS7C256-15PC [LOOSE] DIP-24-L ALLIANCE 94 14
AS7C256-20JC SMD-SOJ28 ALLIANCE 95 435
AS7C256-20PC [LOOSE] DIP-24-L ALLIANCE 94 46
AS7C3256-12JC SMD-SOJ28 ALLIANCE 00 47
AS7C3256-12TCTR SMD-TSOP28 ALLIANCE 06 1600
AS7C3256-15PC [LOOSE] DIP-24-L ALLIANCE 94 8
AS7C3256-15TCTR RoHS SMD-TSOP28 ALLIANCE 07 337
AS87C196EN SMD-QFP160 INTEL 97 236
ASC02R2-12 SMD-SO8 AI 94 1600
ASL0035.9627.4.4.4.4 BAR-GRAPH SCHURTER 94 400
ASM7017475T-2008 SMD TDK 02 3000
ASP-31624-02 SMD SAMTEC 01 2121
ASX12C TO-5 n/a -- 393
AT-41CD2 27.000 MHZ RoHS NDK 06 6000
AT-41CD2 16.000 MHZ NDK 06 3000
AT-41CD2 27.000 MHZ RoHS NDK 06 445
AT-42086-TR1 SMD HP 95 493
AT-51CD2 20.480 MHZ NDK 05 6000
AT-51CD2 25.000 MHZ NDK 04 147
AT17LV20 SMD-PLCC20 ATMEL 18
AT22V10-25PC [LOOSE] DIP-24-L ATMEL 88 41
AT24C02-10SC SMD-SO14 ATMEL 96 2695
AT24C02N-10SC2.7 SMD-SO8 ATMEL 00 160
AT24C04-10PC 2.5 DIP-8 ATMEL -- 50
AT24C04N-10SC27 SMD-SO8 ATMEL 93 3173
AT24C04N-10SI2.5 SMD-SO8 ATMEL 98 6000
AT24C08AN-10SU-1.8 SMD-SO8 ATMEL 05 4056
AT24C08N [LOOSE] SMD-SO8 ATMEL -- 2383
AT24C08N SMD-SO8 ATMEL 99 6000
AT24C128N-10SI-1.8 SMD-SO8 ATMEL 03 1542
AT24C16-10SC SMD-SO16 ATMEL 01 2750
AT24C164-10SC-2.7 SMD-SO8 ATMEL 99 127
AT24C32A-10TU-1.8 RoHS SMD-TSSOP8 ATMEL 05 6000
AT24C32AN-10SI-1.8 SMD-SO8 ATMEL 03 3000
AT24C32N-10SI-1.8 SMD-SO8 ATMEL 97+ 3000
AT24C32N-10SI-2.7 SMD-SO8 ATMEL 97 250
AT24C32N SC SMD-SO8 ATMEL 96+ 788
AT24C64N [LOOSE] SMD-SO8 ATMEL 00 39
AT25160N-10SI SMD-SO8 ATMEL 97 1054
AT27BV020-10TC 2.5V SMD-TSOP32 ATMEL 98 37
AT27BV020-12TC SMD-TSOP32 ATMEL 98+ 1600
AT27BV040-15TC SMD-TSOP32 ATMEL 97 500
AT27C010-90JI SMD-PLCC32 ATMEL 00 974
AT27C020-12JC SMD-PLCC32 ATMEL 97 1274
AT27C040-12JI SMD-PLCC32 ATMEL 96 1600
AT27C040-150DC [PULLS] DIP-32-CW ATMEL 95 12
AT27C256-25DC [PULLS] DIP-28-CW ATMEL 87 210
AT27C256R-12JC SMD-PLCC32 ATMEL 99 353
AT27C4096-12JI SMD-PLCC44 ATMEL 02 1600
AT27C512-20DC [PULLS] DIP-28-CW ATMEL 87 4
AT27C512R-90JC SMD-PLCC32 ATMEL 99 1600
AT28BV64B-20TC SMD-TSOP28 ATMEL 02 410
AT28C17-25JC SMD-PLCC32 ATMEL 92 324
AT28C256E-15SC SMD-SO28L ATMEL 98 150
AT28C64B-15JI [PULLS] SMD-PLCC32 ATMEL 98+ 38
AT28C64B-20JC [LOOSE] SMD-PLCC32 ATMEL 96 12
AT28C64B-20JC SMD-PLCC32 ATMEL 96 30
AT28C64B-25JC [PULLS] SMD-PLCC32 ATMEL 98 97
AT28C64B-25PC [PULLS] DIP-28 ATMEL 95 784
AT28C64E-15TI SMD-TSOP32 ATMEL 02 1018
AT28HC64B-12SC SMD-PLCC32 ATMEL 95 870
AT28PC64-25JC SMD-PLCC32 ATMEL 92 32
AT29C010A-70JC SMD-PLCC32 ATMEL 98 10
AT29C256 12JI [LOOSE] SMD-PLCC32 ATMEL 96 38
AT29C256 15JI [PULLS] SMD-PLCC32 ATMEL 96 207
AT29LV040A-20TI [LOOSE] SMD-TSOP32 ATMEL 01 2242
AT29LV512-15JC SMD-PLCC32 ATMEL 99+ 189
AT45DB041A-RC-2.5 [LOOSE] SMD-SO28 ATMEL 00 323
AT45DB041A-RC-2.5 [LOOSE] SMD-SO28L ATMEL 01 18
AT45DB041A-RC-2.5 SMD-SO28 ATMEL 01 135
AT45DB041B-RC [LOOSE] SMD-SO28L ATMEL 01 11
AT45DB041B-RC SMD-SO28L ATMEL 03 305
AT45DB041B-RC PROG. SMD-SO28L ATMEL 01 1600
AT45DB041B-SC-2.5 SMD-SO28L ATMEL 03 13
AT45DB081B-RC SMD-SO28L ATMEL 02 9
AT45DB161B-CC SMD-BGA25 ATMEL 01 118
AT49BV002-12TI SMD-TSOP32 ATMEL 01- 1600
AT49BV020-12TC SMD-TSOP32 ATMEL 99 713
AT49BV020-12TI SMD-TSOP32 ATMEL 00 78
AT49BV320S-70CU SMD-CBGA64 ATMEL 07 455
AT49BV320T-90UI SMD-TSOP32 ATMEL 01 100
AT49F080-12TC SMD-TSOP48 ATMEL 00 196
AT89C2051-24PI DIP-20 ATMEL 98 304
AT89C51-12PC DIP-40 ATMEL 96 10
AT89C51-24PI DIP-40 ATMEL 00 65
AT89C52-20JC [PULLS] SMD-PLCC44 ATMEL 96+ 52
AT89C52-20JC PROG. [PULLS] SMD-PLCC44 ATMEL 98 24
AT89C52-20JI [PULLS] SMD-PLCC44 ATMEL 00 16
AT89C52-24PC PROG. [LOOSE] DIP-40 ATMEL 04 11
AT89C52-24PI [PULLS] DIP-40 ATMEL 01 13
AT89C55-24JC SMD-PLCC44 ATMEL 01 96
AT89C55WD-24JI SMD-PLCC44 ATMEL 01 529
AT89C55WD-33JC SMD-PLCC44 ATMEL 02 8
AT89F52-16JC -PROG. SMD-PLCC44 ATMEL 99 845
AT93C46-10SC-2.7 SMD-SO8 ATMEL -- 37
AT93C46A-10TU-2.7 SMD-TSSOP8 ATMEL 04 3000
AT93C56-10SI-2.7 SMD-SO8 ATMEL 98 2410
ATA01501 SMD-SO8 ANADIGICS n/a 184
ATF1508ASL-25AI SMD-TQFP100 ATMEL 01 10
ATI28800-5 SMD-QFP ATI 91 97
ATM30V2.2 SMD-QFP TI -- 9
ATM36N/A2C11827-BD SMD-POWER-SO20 STM 99 490
ATMEGA16L-8MI SMD-MLF44 ATMEL 05 1000
ATT3030-70M84 [PULLS] SMD-PLCC84 AT&T 92 1
ATT3042-70M84I-D SMD-PLCC84 LUCENT 98 1075
ATT7C157M-18 SMD-PLCC52 AT&T 93 10
ATT7C167J/S SMD-SOJ20 AT&T 92 36
ATT7C199P-20 DIP-28 AT&T 92 14
ATTW2020BBU-DB SMD-QFP LUCENT 97 1600
AU2902D SMD-SO14 SIGNETICS 88 110
AVPRO5002CL-CGT SMD-TQFP64 TDK 05 3000
AVPRO5002R-CGT SMD-TQFP64 06 1141
AVPRO5002R-CGT/F SMD-TQFP64 06 472
AVPRO5002R-CGT/F RoHS SMD-TQFP64 TDK 05 373
AVPRO5002R04A64 SMD-TQFP64 TDK 06 3000
AVR-M1608C270KT2AB SMD-0603 TDK 02+ 6000
AVR-M1608C270KT6AB SMD-0603 TDK 06 6000
AVR-M1608C270MTABB SMD-0603 TDK 06 1180
AVR-M2012C390KT6AB SMD-0805 TDK 07 1000
AVS12CB TO-220 STM 95 195
AVX1210YD106KAT2A SMD-1210 AVX 04 1100
AWH-40G-0122 ASSMAN 95 900
AWLP64/3.2-T ASSMAN 04 14
AY-3-1015D [PULLS] DIP-40 GI 84 214
AY-3-8910A [PULLS] DIP-40 GI 87+ 11
AY-3-8910A [PULLS] DIP-40 MICROCHIP 89 8
AY-3-8910A/P [PULLS] DIP-40 MICROCHIP 90 7
AY3-8203 [PULLS] DIP-40-CG GI 78 55
AY311015D/P DIP-40 MICROCHIP 91 60
AY38912A [PULLS] DIP-28 GI 87 10
AY38912A [PULLS] DIP-28 MICROCHIP 88 12
AY38912A/P [PULLS] DIP-28 MICROCHIP 90+ 72
AY5-1013 [PULLS] DIP-40 GI 76+ 12
AY5-1013A S [PULLS] DIP-40 GI 83+ 207
AY5-8146 DIP-14 GI 84 30
AZ23C8V2-GS08 SMD-SOT23 VISHAY 00 2500
AZ2694-518-52 48VDC ZETTLER 99 420
AZ956P2-5DE 5,0VDC ZETTLER 05 149
B-87332-120 MOLEX -- 100
B060 DIP-8 RFT 90+ 392
B061 DIP-8 RFT 90+ 122
B061M DIP-8 RFT 90 103
B07TG SMD-MSB COILCRAFT 01 680
B080 DIP-8 RFT 90+ 2340
B081D DIP-8 RFT 90+ 5816
B082D [LOOSE] DIP-8 RFT -- 285
B082D DIP-8 RFT 90+ 6000
B082D DIP-8 RFT 90 1081
B083D DIP-14 RFT 90+ 221
B083D DIP-14 RFT 90+ 6000
B084D DIP-14 RFT 90+ 5138
B1-C90/20G Q69-X199 ARESTOR SIEMENS 98 1430
B109D DIP-14 RFT 90+ 700
B10B-PH-SM3-TBT JST 04 3000
B10B-PH-SM4-TBT JST 06 3000
B10B-PH-SM4-TBT RoHS JST 07 1000
B110CCS DIP-14 RFT 90+ 72
B110D DIP-14 RFT 90+ 1004
B1200-C968 SIEMENS -- 48
B1200-C968 SIEMENS -- 50
B140 SMD-SMA LITEON 00- 6000
B14B-PH-K RoHS JST 00 112
B14B-PH-SM4-TBT JST 05+ 3000
B15B-PH-K-S RoHS JST 04 250
B165H HEPTAWATT-H5 RFT 90+ 1288
B16B-PH-K-S RoHS JST 06 6000
B176 [LOOSE] DIP-8 RFT 90+ 4153
B177D DIP-14 RFT -- 575
B2086NL RoHS PULSE 07 90
B2086NLT RoHS PULSE 07 283
B2101 1AB069320017 PULSE 00 3000
B2107B [PULLS] DIP-22-MC INTEL 81 20
B222D DIP-14 RFT 90+ 1007
B2424JT PULSE 03 1050
B2470-E201 TYCO -- 80
B250C800M DIP-8-4 GI 95 500
B2761D [LOOSE] DIP-8 RFT 90 198
B2761D DIP-8 RFT 88 320
B2765 DIP-8 RFT 90 100
B2960VG SIL-15 RFT 90+ 651
B2B-EH-A JST 99 6000
B2B-PH-SM3-TB JST 98 1970
B30121-D1011-Q214 SMD EPCOS 03 3000
B30122-M019E-Q412 SMD EPCOS 02 530
B30133-D1008-Q218 SMD EPCOS 04 1186
B30133-D1023-Q218 SMD EPCOS 04 1955
B30133-D1029-Q922 RoHS SMD EPCOS 05 2345
B303D DIP-14 RFT 90+ 45
B304D DIP-14 RFT 90+ 2067
B306D DIP-8 RFT 90+ 1682
B309 0321 SMD-QFP BOSCH -- 415
B315D DIP-14 RFT 90+ 3000
B318D DIP-14 RFT 90 788
B32520-C1684-K289 R7.5 EPCOS 01 2329
B32540-B1224-K63 EPCOS 01 1150
B325D DIP-14 RFT 90+ 1000
B3370V (LM337) TO-220 RFT 90+ 2920
B340D DIP-14 RFT 90+ 3000
B340DC DIP-14 RFT 86 120
B340DD DIP-14 RFT 80 119
B341D DIP-14 RFT 90+ 58
B360D DIP-14 RFT 90+ 2909
B360EC DIP-14 RFT 89 112
B372 42045.1 TO-220 BOSCH 98 61
B37871-K5102-J60 SMD-1206 EPCOS 00 3038
B37871-K5332-J60 SMD-1206 EPCOS 03 3000
B37871-K5470-J60 SMD-1206 EPCOS 01 4000
B37871K1681J60 RoHS SMD-1206 EPCOS 06 3000
B37871K5040C760 SMD-1206 S+M 92 430
B37871K5182J60 SMD-1206 EPCOS 04 8000
B37872-B5104-K72 SMD-1206 EPCOS 02 12000
B37872-B5683-K22 SMD-1206 EPCOS 00 3000
B37872-K1333-K62 SMD-1206 S+M 98 4000
B37872-K2472-K72 SMD-1206 EPCOS 00 3000
B37872-K5823-J62 SMD-1206 EPCOS 02 7100
B37872-L5683-K 62 SMD-1206 S+M 96 2965
B37872K5683K60 SMD-1206 S+M -- 3000
B37876-K5104-K70 SMD-1206 EPCOS 00 15686
B37920K60D860 SMD-0402 EPCOS 04- 30000
B37930-K5030-B370 SMD-0603 S+M 98 14293
B37930-K5030-B370 SMD-0603 EPCOS 03 16000
B37930-K5030-C370 SMD-0603 EPCOS 04 30000
B37930-K5100-J60 SMD-0603 EPCOS 01 4000
B37930-K5101-J60 SMD-0603 EPCOS 03 18680
B37930-K5101-J70 SMD-0603 S+M 97 8290
B37930-K5120-J70 SMD-0603 EPCOS 00 30000
B37930-K5151-J60 SMD-0603 EPCOS 02 7800
B37930-K5151-J70 SMD-0603 EPCOS 02 30000
B37930-K5181-J60 SMD-0603 S+M 99 12000
B37930B1180J60 SMD-0603 EPCOS 07 3000
B37930K5271J70 SMD-0603 EPCOS 04 3000
B37930K5680J70 SMD-0603 EPCOS 04 3000
B37931-K223-K60 SMD-0603 EPCOS 01 3830
B37931-K5101-K60 SMD-0603 EPCOS 03 2100
B37931-K5103-K70 SMD-0603 S+M 97 4370
B37931-K5471-K70 SMD-0603 EPCOS 00 15622
B37931-K5561-K70 SMD-0603 S+M 98 3000
B37931B1102K60 RoHS SMD-0603 EPCOS 07 3000
B37931B1102K60 RoHS SMD-0603 EPCOS 05 3000
B37931K1102K70 SMD-0603 EPCOS 04 30000
B37931K5222K70 SMD-0603 EPCOS 96 3000
B37931K5472K70 SMD-0603 EPCOS 03 3000
B37940-K1820-J60 SMD-0805 S+M 98 1482
B37940-K5101-J60 SMD-0805 EPCOS 00 4700
B37940-K5102-J60 SMD-0805 EPCOS 03 7752
B37940-K5151-J60 SMD-0805 EPCOS 02 9600
B37940-K5180-J60 SMD-0805 EPCOS 01 3828
B37940-K5180-J60 SMD-0805 EPCOS 03 5000
B37940-K5182-J62 SMD-0805 EPCOS 02 5800
B37940-K5390-J60 SMD-0805 S+M 99 3000
B37940-K5470-J 62 SMD-0805 S+M 95 20000
B37940-K5560-J 60 SMD-0805 EPCOS 03 2716
B37940-K5821-J60 SMD-0805 EPCOS 99 11763
B37940K1101J72 SMD-0805 EPCOS 04 15552
B37940K5102J70 SMD-0805 EPCOS 04 12542
B37940K5122J60 SMD-0805 EPCOS 03 20000
B37940K5221J70 SMD-0805 EPCOS 04 3000
B37940K5821J60 RoHS SMD-0805 EPCOS 06 3000
B37941-K1102-K60 SMD-0805 EPCOS 00 3722
B37941-K473-K70 SMD-0805 EPCOS 03 3000
B37941-K5102-K60 SMD-0805 EPCOS 03 15000
B37941-K5102-K70 SMD-0805 S+M 98 12960
B37941-K5153-K 60 SMD-0805 EPCOS 01 4711
B37941-K5223-K60 SMD-0805 EPCOS 01 30000
B37941-K5223-K60 SMD-0805 EPCOS 04 30000
B37941-K5332-K60 SMD-0805 SIEMENS 98 3000
B37941-K5473-K70 SMD-0805 EPCOS 04 19827
B37941K5272K60 SMD-0805 EPCOS 05 3000
B37941K5333K60 SMD-0805 EPCOS 04 9960
B37947-K9103-J62 SMD-0805 EPCOS 03 30000
B37947-K9472-J72 SMD-0805 EPCOS 00 30000
B37947-S9103-J61 SMD-0805 EPCOS 04 3000
B37949-K5332F62 SMD-1210 EPCOS 03 3000
B37950-J5104-K062 SMD-1210 SIEMENS 99 2000
B37950-K1104-K72 SMD-1210 S+M 97 12100
B37950-K1104-K72 SMD-1210 EPCOS 00 3000
B37951-J5105-M62 SMD-1210 S+M 99 1354
B37953-J5224-K62 SMD-1812 EPCOS 01 2400
B37953-K5104-K062 SMD-1812 SIEMENS -- 3640
B37956-K5334-K62 SMD-2220 S+M 98 797
B39111-B3802-Z910 SMD EPCOS 02 3000
B39111-B8100-L100 [LOOSE] RoHS SMD EPCOS 04 160
B39111-B8100-L100 RoHS SMD EPCOS 04 700
B39111-B8101-L100 [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 1000
B39111-B8101-L100 SMD-SO18 S+M 98+ 1000
B39111-B8104-L100 SMD S+M 98+ 1600
B39111-B8105-L100 [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98 950
B39111-B8105-L100 [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98 1000
B39111-B8110-L100 SMD-SO18 EPCOS 00 3000
B39111-B8110-L100 RoHS SMD-SO18 EPCOS 03 642
B39111-X7001-L100 [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 1000
B39111-Y6930-T901 SMD S+M 98- 3000
B39111-Y6971-T901 SMD S+M 99 620
B39111-Y7101-L100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39111-Y7102-L100 [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 1000
B39181-B4864-Z710 SMD EPCOS 03 1600
B39182-B4139-U410 SMD EPCOS 01 3000
B39202-B4148-U410 SMD EPCOS 01 453
B39202-B7709-C610 SMD EPCOS 04 1600
B39202-B7709-C610 SMD EPCOS 02 1600
B39202-B7709-C610 SMD EPCOS 02 1600
B39231-B4846-U310 SMD EPCOS 02 1600
B39251-B4578-Z410 SMD S+M 94 1480
B39251-B4802-Z410 SMD EPCOS 00 1600
B39251-B4812-Z710 SMD EPCOS 01 1600
B39341-B4835-Z910 SMD EPCOS 00 1667
B39361-B4843-U310 SMD EPCOS 01 3000
B39361-B4843-U310 SMD EPCOS 02 1600
B39361-B7302-A910 SMD EPCOS 01 1830
B39361-B7302-A910 SMD EPCOS 02 3000
B39361-X6981-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39361-X6986-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39361-X6991-T100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39361-X6997-T100 [LOOSE] S+M 98+ 631
B39389-G1970-D100 S+M 98+ 1000
B39389-G1970-D100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39389-G1973-M100 [LOOSE] S+M 98+ 785
B39389-G3203-K100 S+M 98+ 1210
B39389-G3203 [LOOSE] S+M 98+ 1210
B39389-G3270-K100 [LOOSE] S+M 98+ 605
B39389-G3270-K100 [LOOSE] S+M 98+ 542
B39389-J3252-K100 S+M 98+ 1140
B39389-J3252-K100 [LOOSE] S+M 98+ 1140
B39389-K6275-K100 S+M 98+ 577
B39389-K6275-K100 [LOOSE] S+M 98+ 570
B39389-K9355-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39389-K9355-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39431-R708-Z10 SMD EPCOS -- 3000
B39458-M1957-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39458-M1957-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39458-M3562-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39458-M3562-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39458-M3563-M100 S+M 98+ 1000
B39458-M3563-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39458-M9370-M100 S+M 98+ 753
B39458-M9370-M100 [LOOSE] S+M 98+ 1000
B39841-B4122-U410 SMD EPCOS 02 1600
B39841-B7723-C610 SMD EPCOS 03 1600
B39841-B7723-C610 SMD EPCOS 02 3000
B39881-B4125-U410 SMD EPCOS 04 3000
B39881-B7842-C710 SMD EPCOS -- 1600
B39901-B4618-Z10 SMD S+M 97 1600
B39901-B4677-Z610 SMD EPCOS 01 1600
B39901-B4679-Z610 SMD EPCOS 00 1600
B39901-B7715-C610 SMD EPCOS 02 1000
B39901-B7726-C610 SMD EPCOS 03 3000
B39941-B4104-Z610 SMD EPCOS 00 1600
B39941-B4127-U410 SMD EPCOS 02 3000
B39941-B4153-U410 SMD EPCOS 03 3000
B39941-B4703-Z610 SMD EPCOS 01 1600
B39941-B4703-Z610 SMD EPCOS 00 1600
B39941-B4835-Z910 SMD EPCOS 01 1600
B39941-B7611-A310 SMD EPCOS 03 1600
B39941-B7611-A310 SMD EPCOS 02 1600
B39941-B7705-B610 SMD EPCOS 02 3000
B39941-B7705-B610 SMD EPCOS 02 3000
B39951-B4606-Z10 SMD SIEMENS 94 1600
B39951-B4636-Z10 SMD S+M 98 1600
B39951-B4678-Z810 SMD S+M 92 1600
B40-C5000/3300 SIL-4 FAGOR 93 200
B4031T PULSE 03 300
B4033 SMD-SO14 STM 95 2500
B411 DIP-8 RFT 90+ 39
B41503-B9228-M S+M 98 680
B41505-A7109-M EPCOS 02 20
B41684-S7477-T1 S+M 99 249
B41859-A3108-M000 EPCOS 01 7990
B43503-P157-M S+M 97 1600
B43503-P157-M EPCOS 00 1007
B43507-F107-M EPCOS 01 130
B43693-KA3733 EPCOS 02 480
B45101A1150G 70 SMD-0603 EPCOS 00 6642
B45181-B7225-K8 CASE-B S+M 95 3000
B45181-C3106-M CASE-C S+M 97 100
B45181-C3155-M CASE-C S+M 96 5600
B45194-E2107-K406 SMD-D EPCOS 01 3000
B45196-B2475-K209 SMD-B S+M 98 1516
B45196-B2476-K9 SMD-D S+M 91 1385
B45196-E1686-K409 SMD-D EPCOS 03 750
B45196-E2225-K109 SMD-A S+M 98 1943
B45196-E2225-M106 SMD-A EPCOS 01 7870
B45196-E2225-M109 SMD-A EPCOS 04 3900
B45196-E2476-K9 SMD-D S+M 93 2805
B45196-E2476-M406 SMD-D EPCOS 01 3000
B45196-E2476-M409 SMD-D S+M 95 6000
B45196-E3105-M109 SMD-A EPCOS 01 13069
B45196-E3106-M306 SMD-C EPCOS 01 1640
B45196-E3226-K409 SMD-D EPCOS 02 750
B45196-E4105-K109 SMD-A EPCOS 01 6000
B45196-E4105-M109 SMD-A EPCOS 01 4618
B45196-E4225-M206 SMD-B S+M 98 1764
B45196-E4225-M209 SMD-B EPCOS 00 833
B45196-E4475-K309 SMD-C S+M 98 3128
B45196-E5106-K409 SMD-D EPCOS 01 3000
B45196-E5106-M406 SMD-D EPCOS 01 2783
B45196-E5335-M309 SMD-C EPCOS 01 1824
B45196-E5475-K309 SMD-C EPCOS 01 1013
B45196-E6105-K206 SMD-B S+M 98 6000
B45196-E6474-K209 SMD-B EPCOS 01 1840
B45196-E6685-M409 SMD-D S+M 98 4800
B45196-H2106-K109 SMD-A EPCOS 02 1717
B45196-H2107-M409 SMD-D EPCOS 00 1900
B45196-H2475-M106 SMD-A EPCOS 00 28040
B45196-H3686-K409 SMD-D EPCOS 01 460
B45196-H3686-M409 SMD-D EPCOS 99 730
B45196-H5226-K409 SMD-D EPCOS 02 2150
B45196-H6475-M309 SMD-C S+M 99 129
B45196-P2225-K9 SMD-A S+M 93 5754
B45196-P2226-K319 SMD-C S+M 95 1976
B45196-P2475-K319 SMD-B S+M 95 1780
B45196-P6335-K319 SMD-C S+M 95 2250
B45196-P6475-K319 SMD-D S+M 98 6000
B45196-S2337-Q576 SMD-E S+M 97 2448
B45196-S5475-M649 SMD-C EPCOS 01 192
B45196B6225-K9 SMD-C S+M 92 3405
B45196E3335K209 SMD-B EPCOS 04 6000
B45196E6225-K309 SMD-C S+M 98 102
B45196H107M209V18 SMD-B EPCOS 02 6000
B45196H2107K306 RoHS SMD-D EPCOS 06 2960
B45196H2107M409 SMD-D EPCOS 04 2250
B45196H3476M406 SMD-D EPCOS 04 2430
B45197-A1337-M509 SMD-E EPCOS 00 400
B45197-A2476-K409 SMD-D EPCOS 01 195
B45197-S2227-K479 SMD-D EPCOS 01 97
B45197A4226M SMD-D S+M 94 22
B45198-P2475-K319 SMD-B EPCOS 01 1123
B452G [LOOSE] SIL-4 RFT -- 105
B461G SIL-4 RFT 90 1485
B462G SIL-4 RFT 88 6000
B466G SIL-4 RFT 90+ 456
B4761D DIP-14 RFT 83+ 125
B4765D DIP-14 RFT 90+ 1414
B4B-EH-A JST 93 4704
B4B-PH-K-S RoHS JST 01 2000
B511N TO-92-2 RFT 90+ 3000
B527 KB/T8 SIEMENS -- 240
B54100-A1150-J 70 SMD-0402 S+M 99 30000
B54101-A1752-G70 SMD-0603 S+M 99 6250
B54101A1134G 70 SMD-0603 EPCOS 00 3286
B54101A2233F260 SMD-0603 EPCOS 01 4885
B54103-A1100-J060 SMD-1206 SIEMENS 94 3737
B5549 S+M -- 82
B556D DIP-14 RFT 90+ 1526
B56397 DIP-14 NSC 92 103
B57164-K102-K S+M 97 870
B57164-K103-K EPCOS 02 1470
B57164-K68 J EPCOS 01 1000
B57231V2103J60 SMD-0402 EPCOS 05 3000
B57235-S0100 RoHS S+M 97 495
B57237-S229-M EPCOS 99 270
B57318 DIP-14 SIGNETICS 89 25
B57345 (ULN2003) DIP-16 STM 98 65
B57356 [LOOSE] DIP-20 TI 97 24
B57408 DIP-14 HARRIS 94 19
B57412 L487 HEPTAWATT-V5 STM 89 20
B57429 A117 DIP-40 PHILIPS -- 9
B57431-V2472-J62 SMD-0805 EPCOS 02 6000
B57461 [LOOSE] TO-220-5 STM -- 108
B57466 DIP-14 HARRIS 95 25
B57474 SIL-9 TOSHIBA 94 473
B57496 -LM2902 SMD-SO14 TI 97 50
B57498 SMD-SO8 TI 91 58
B57512 DIP-40 PHILIPS 89 321
B57513 TO-220 STM 93 103
B57530 DIP-8 HARRIS 96 29
B57544 DIP-40 PHILIPS 89 525
B57545 (LM2903) DIP-8 TI 95 100
B57559 DIP-14 PHILIPS 96 38
B57570 SMD-SO16 PHILIPS 91 350
B57574 [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 355
B57582 [LOOSE] DIP-8 NSC 91 19
B57621-C 154-K62 SMD-1206 S+M 97 6000
B57621-C 223-K62 SMD-1206 S+M 96 2690
B57621-C104-M62 SMD-1206 EPCOS 01 2224
B57622 (80C52) DIP-40 SIEMENS 86 183
B57625 (2764A) DIP-28-CW INTEL 94 126
B57636 DIP-14 PHILIPS 92 319
B57637 DIP-16 RCA 98 18
B57655 SMD-SO20L SIEMENS 92 491
B57656 (80C535) [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 92 473
B57732 DIP-16 HARRIS 95 19
B57733 [LOOSE] HEPTAWATT-V7 INFINEON 99 550
B57748 DIP-40 PHILIPS 88 387
B57748 DIP-40 PHILIPS 90 387
B57750 DIP-40 PHILIPS 90 337
B57758 [LOOSE] SMD-PLCC28 NEC 91 14
B57784 [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 92 9
B57797 SMD-PLCC68 INTEL -- 40
B57826 E [LOOSE] SMD-SO28L FUJITSU 92 200
B57828 (80535) [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 92 403
B57828 (80535) SMD-PLCC68 SIEMENS 89 17
B57846 [LOOSE] DIP-16 HARRIS 98 115
B57846 DIP-16 HARRIS 99 92
B57848 [LOOSE] DIP-14 TI -- 37
B57848 DIP-14 TI 88 42
B57849 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL -- 26
B57887 [LOOSE] DIP-8 SIGNETICS 99 321
B57887 DIP-8 SIGNETICS 94 100
B57891S 103A 12 RoHS EPCOS 05 2000
B57909 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 99 31
B57914 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 92 158
B57923 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH -- 93
B57926 [LOOSE] SMD-SO8 NSC 02 1747
B57945 [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL -- 31
B57945 8232 [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL 95 41
B57947 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL --- 7
B57958 [LOOSE] SMD-PLCC28 SIEMENS 02 91
B57971 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL -- 36
B57972 (80C196) [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL 94 353
B57994 DIP-16 SIEMENS 96 50
B58007 (SAB80C517) [LOOSE] SMD-PLCC84 SIEMENS 92 98
B58007 (SAB80C517) SMD-PLCC84 SIEMENS -- 105
B58010 (6264) [LOOSE] SMD-SO28L NEC 91 240
B58024 SMD-PLCC68 AMD 84 22
B58026 (8582A) [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 92 2745
B58026 8582A SMD-SO16 PHILIPS 91 1666
B58028 [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL 92 20
B58028 SMD-PLCC44 INTEL 02 25
B58029 [LOOSE] SMD-PLCC28 SIEMENS -- 38
B58039 [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL -- 14
B58047 SMD-PLCC68 INTEL 93 13
B58055 [LOOSE] HEPTAWATT-V7 BOSCH 95 113
B58068 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 99 17
B58090 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 92 51
B58095 [LOOSE] TO-220-5 INFINEON 00 74
B58109 DIP-14 SIGNETICS 93 3000
B58115 [LOOSE] SMD-SO28L FUJITSU 91 394
B58126 (27C010-15JI) DIP-32-CW TI 94 33
B58165 SAB80C515A [PULLS] SMD-PLCC68 SIEMENS 03 321
B58171 [LOOSE] TO-220 STM 99 196
B58196 (NS93C46) [LOOSE] DIP-8 NSC 95 58
B58197 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL -- 162
B58228 [LOOSE] SMD-PLCC28 HARRIS 97 245
B58244 [LOOSE] SMD-PLCC84 INTEL 98 144
B58258 (24C02) SMD-SO8 NSC -- 288
B58263 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH 93 80
B58263 HEPTAWATT-H5 BOSCH 93 150
B58264 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH -- 160
B58286 (SAB80C166) SMD-QFP100 SIEMENS 97 7
B58302 [LOOSE] DIP-14 PHILIPS 98 7
B58312 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 BOSCH 91 31
B58313 [LOOSE] TO-220-5 SIEMENS 98 19
B58318 CS3425 [LOOSE] SMD-PLCC52 CYPPRESS 98 122
B58322 [LOOSE] SMD-SO28L SHARP 99 10
B58330 [LOOSE] DIP-8 STM 95 33
B58345 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 99 55
B58353 [LOOSE] SMD-PLCC28 HARRIS 98 6
B58354 [LOOSE] MULTIWATT-V15 BOSCH 98 12
B58382 TO-220-7 SIEMENS 96 3000
B58388 SMD-PLCC28 HARRIS 96 38
B58395 [LOOSE] TO-220 NSC -- 49
B58452 SAB8053 [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 97 151
B58452 (SAB80535-T40-8) SMD-PLCC68 SIEMENS 98 133
B58468 (80C517) [PULLS] SMD-PLCC84 SIEMENS 95+ 228
B58484 (SAB80C517) [LOOSE] SMD-PLCC84 SIEMENS 95 16
B58528 [LOOSE] TO-220-5 NSC -- 268
B58533 (27C4096) [LOOSE] SMD-PLCC44 TI -- 33
B58535 [LOOSE] SMD-PLCC44 HARRIS 98 19
B58548 (TMS27PC210) [LOOSE] SMD-PLCC44 TI 98 283
B58573 [LOOSE] SMD-D2PAK-5 SIEMENS 99 306
B58590 (AS87C196EN) SMD-QFP160 INTEL 99 407
B58606 [LOOSE] TO-220 NSC 99 181
B58692 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL -- 53
B58726 [LOOSE] SMD-SO28L SHARP 00 40
B58727 [LOOSE] SMD-SO28L SHARP 99 55
B58754 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL 99 838
B58775M SMD-SO44 AMD 97 232
B58791 AM29F200AB SMD-SO44L AMD 97 248
B589N TO-92 RFT 91 3000
B59135-P1080-A 62 SMD-3225 EPCOS 04 5825
B59707-A 120-A62 SMD-1210 EPCOS 00 1840
B59758 SAKC167 GA SMD-QFP144 INFINEON 01 12
B59763 SMD-QFP INFINEON 01 67
B59763 SMD-QFP144 INFINEON 01 10
B59870C 120A 70 RoHS EPCOS 06 500
B59980-C120-A70 S+M 95 4055
B621D DIP-6 RFT 90+ 3675
B625D DIP-6 RFT 90 542
B631D DIP-6 RFT 90+ 906
B635 DIP-6 RFT 90+ 34
B65887E R67 EPCOS 02 1107
B66317G 250X167 EPCOS 00 1600
B66344G X187 EPCOS 01 1600
B69610-G1117-J409 SIEMENS 95 2554
B69610-G5206-J410 S+M 95 3000
B69610-G5406-J409 S+M 94 3000
B69610-G9156-J411 S+M 95 3000
B69610-G9156-J411 S+M -- 1379
B69610-G9506-J411 S+M 94 3000
B69610-G9806-H410 S+M 94 1090
B69812-N1747-A375 SMD S+M 98 1870
B69812-N1847-A375 SMD S+M 98 1895
B69812-N1847-B375 SMD EPCOS 00 3000
B69812-N1847-G375 SMD EPCOS 01+ 3000
B69812-N1897-A320 SMD EPCOS 00- 3000
B69812-N1897-A820 SMD S+M 96 593
B69812-N1897-A820 SMD EPCOS 97 3000
B69812-N1897-B820 SMD S+M 96 624
B69812-N1897-D320 SMD EPCOS 03 3000
B69812-N1897-F820 SMD EPCOS 99 3000
B69812-N1897-G320 SMD EPCOS 00 1491
B69812-N1897-G820 SMD EPCOS 01 3000
B69812-N1897-G820 SMD S+M 97+ 3000
B69812-N1927-A830 SMD S+M 97 3000
B69812-N1927-C830 SMD S+M 98 3000
B69812-N1967-B360 SMD EPCOS 01 2969
B69812-N1967-F860 SMD S+M 98 1991
B69812-N1967-M360 SMD EPCOS 01 3000
B69812-N2457-A501 V1 SMD EPCOS 03 1168
B69812-N9146-B401 SMD S+M 94 3000
B69812-N9146-B401 SMD S+M 94 2683
B69812-N9316-C402 SMD S+M 95 3000
B69813-N1747-G875 SMD S+M 98 3000
B69813-N1747-H875 SMD S+M 98 1928
B69813-N1847-B475 SMD EPCOS 00 3000
B69813-N1847-B476 SMD EPCOS 01 3000
B69813-N1847-C475 SMD EPCOS 00 3000
B69813-N1847-X475 SMD EPCOS 02 3000
B69813-N1847-X475 SMD EPCOS 02 3000
B69813-N1887-S860 SMD S+M 98 1996
B69813-N1967-C461 SMD EPCOS 03 2311
B69813-N1967-C641 SMD EPCOS 01 3000
B69813-N2407A502 SMD EPCOS 06 2905
B69814-N1887-B660 SMD EPCOS 01 3000
B69814-N1887-S660 SMD EPCOS 04 3000
B69814-N1887-S660 SMD EPCOS 04 3000
B700 5904LD SMD-SSOP48 BOSCH -- 30
B7336 SMD-TQFP48 SIEMENS -- 38
B78008-S1332-K1 SMD-C S+M 96 3810
B78008-S1472-K1 SMD-C SIEMENS 92+ 6000
B78008S1222K1 SMD-MIFIA01 S+M 98 3248
B78108-S1104-J EPCOS 00 3990
B78108-T3101-K EPCOS 00 3370
B78304A5000A3 SMD S+M 97 524
B78304A5001A3 SMD S+M 97 2327
B78304A5002A3 SMD S+M 98 872
B78304A5008A3 SMD S+M 96 405
B78304A5011A3 SMD S+M 96 1733
B78304A5012A3 SMD S+M 96 415
B78304A5012A3 SMD S+M 98 898
B78304A5013A3 SMD S+M 95 3000
B78304A5014A3 SMD S+M 96 1631
B78304A5018A3 SMD S+M 96 274
B78304A5023A3 SMD S+M 96 657
B78304A5028A3 SMD S+M 96 205
B78304A5030A3 SMD S+M 96 685
B78304A5034A3 SMD S+M 96 798
B78306A5006A3 SMD S+M 96 238
B78306A5020A3 SMD S+M 98 348
B78306A5021A3 SMD EPCOS 99 598
B78306A5021A3 SMD S+M 96 388
B78306A5021A3 SMD S+M 98 1282
B78334B1094A3 EPCOS 01 1450
B78421A1905A3 RoHS EPCOS 06 764
B78476A1890A 3 RoHS EPCOS 06 1600
B78476A1890A003 EPCOS 05 1600
B78476A1891A 3 RoHS EPCOS 06 1600
B7B-PH-K-S RoHS JST 01 1000
B801 DIP-8 RFT 90 200
B80C800DM DIP-8-4 GI n/a 99
B82422-A1103-K100 SMD-B S+M 98 3480
B82422-A1103-K100 SMD-B EPCOS 98 5769
B82422-A1103-M SMD-B S+M 93+ 6000
B82422-A1104-K100 SMD-B S+M 97 1272
B82422-A1183-K100 SMD-B S+M 93 81
B82422-A1223-K100 SMD-B EPCOS 01 6000
B82422-A1333-K SMD-1210 EPCOS 00 1036
B82422-A3100-G100 SMD-B EPCOS 01 777
B82422-A3121-J100 SMD-B EPCOS 01 6000
B82422-A3121-K100 SMD-B EPCOS 00 6000
B82422-A3561J100V1 SMD-B EPCOS 03 4787
B82422-A3680-K100 SMD-B S+M 96+ 1004
B82422-A3681-J100 SMD-B EPCOS 01 394
B82422-A3681J108 RoHS SMD-1210 EPCOS 05 6000
B82422-A3681J108 SMD-B EPCOS 05 6000
B82422-A3820-J100 SMD-B EPCOS 00 1318
B82432-A1154-K SMD-1812 EPCOS 00 2730
B82432-A1474-K SMD-1812 S+M 96 675
B82432-Z1103-K SMD-1812 EPCOS 01 6000
B82442-A1104K SMD-2220 EPCOS 00 900
B82442-A1104K100 SMD-2220 EPCOS 03 5940
B82442-A1334K SMD-2220 EPCOS 00 803
B82442-H1182K SMD-2220 EPCOS 04 603
B82442-H1185J SMD-2220 EPCOS 05 240
B82472G4154M SMD EPCOS 03 493
B82494-A1333K SMD-1008 EPCOS 05 1000
B82496-A3560-J SMD-0603 S+M 99 2220
B82496-A3569-J SMD-0603 S+M 99 1121
B82496-C3220J SMD-0603 EPCOS 02 3100
B82496-C3569-J SMD-0603 EPCOS 00 4000
B82498-B318J SMD-A EPCOS 02 1310
B82499-A3220-J SMD-0603 EPCOS 00 9400
B82499-A3270-J SMD-0402 EPCOS 01 30000
B82499-A3680J SMD-0402 EPCOS 04 30000
B82722-A2102-N1 EPCOS 00 241
B82722-J2102-N1 SIEMENS 94 148
B82723-G2-B9 EPCOS 00 850
B82724-B2602-N1 EPCOS 00 1373
B82790C474N215 SMD S+M 96+ 1998
B82790C474N215 SMD S+M 98 807
B82790C475N240 SMD S+M 97 423
B82790C475N265 SMD EPCOS 97 1500
B82790S253-N201 SMD EPCOS 00 207
B82790S513N201 SMD S+M 95 500
B82791-G 15-A 16 S+M 99 240
B82791-H2501-N1 EPCOS 03 12
B861 DIP-6 RFT 90+ 336
B8632-11 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 83 20
B8656-11 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 86 4
B8656-12 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 86 6
B865D DIP-6 RFT 90+ 371
B8661-12 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 86 20
B8664-12 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 88 21
BA1005-S99C-SAC NAS 94 30000
BA158 DO-15 ITT -- 433
BA159 DO-15 GSE n/a 543
BA1604F-E2 SMD-SO8 ROHM 98- 3000
BA17808T TO-220-F ROHM 94 1300
BA17818T TO-220-F ROHM 94 1200
BA389 DO-35 SIEMENS 99 680
BA4230AF SMD-SO18L ROHM 97- 990
BA4558 DIP-8 ROHM -- 15
BA5152F SMD-SO16 n/a -- 140
BA5810FM [LOOSE] SMD-SO16 ROHM -- 652
BA592 E-6433 SMD-SOD323 SIEMENS 95+ 13079
BA6353S SDIP-42 YAMAHA 99 34
BA6430S DIP-24 SANYO 87 96
BA679 GS08 SMD-SOD80 TEMIC 92 6000
BA94901-01 DIP-32 SHARP 95 550
BAL74 SMD-SOT23 PHILIPS 95 5150
BAL74 E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 94 652
BAL74 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 04 6000
BAP64-05W SMD-SOD323 PHILIPS 03 6000
BAQ34GS08 SMD-SOD80 TEMIC 98 1980
BAR14-1 SMD-SOT23 INFINEON 00 3000
BAR14-1 SMD-SOT23 SIEMENS 97 600
BAR15-1 SMD-SOT23 INFINEON 99+ 53
BAR18 SMD-SOT23 STM 94 3000
BAR43C SMD-SOT23 STM 00 3850
BAR43C SMD-SOT23 FAIRCHILD 02 2455
BAR63-02W E6433 SMD-SOD323 SIEMENS 98 6000
BAR63-02W E6433 SMD-SOD323 INFINEON 03 6000
BAR63-02W E6433 SMD-SOD323 SIEMENS 98 2365
BAR63-03W E6327 SMD-SOD123 INFINEON 00 5600
BAR63-05 E6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BAR63-05 E6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BAR63-05 E6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BAR64-02W E6433 SMD-SCD80 INFINEON 00 6000
BAR64-02W E6433 SMD-SCD80 INFINEON 00 6000
BAR64-05 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BAR64-05 E6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BAR64-05W E6327 SMD-SOT323 INFINEON 04 1380
BAR64-05W E6433 SMD-SOT323 INFINEON 01 6000
BAR65-03 E-6722 SMD-SOD123 INFINEON 99 5250
BAR65-03W E-6722 SMD-SOD123 INFINEON 00 6000
BAR65-03W E-6722 SMD-SOD123 SIEMENS 98 6000
BAR66 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 2820
BAR80 E6433 SMD-SOT143 INFINEON 00 6000
BAR80 E6433 SMD-SOT143 INFINEON 00 6000
BAS116LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 99 2546
BAS125-07W E6327 RoHS SMD-SOD343 INFINEON 05 428
BAS16 SMD-SOT23 PHILIPS 03 3000
BAS16 SMD-SOT23 FAIRCHILD 02 534
BAS16 SMD-SOT23 PHILIPS 95+ 30000
BAS16 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 02 2816
BAS16T SMD-SOT323 PHILIPS 97 2730
BAS170W E6433 SMD-SOD323 INFINEON 01- 15450
BAS20 SMD-SOT23 PHILIPS 90 793
BAS20LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 90 6000
BAS21 SMD-SOT23 PHILIPS 01 480
BAS21 3V-49 SMD-SOT23 NSC 95 18000
BAS21 3V-49 SMD-SOT23 NSC 97 4250
BAS21 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 94 2108
BAS21 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 01 3000
BAS216 RoHS SMD-SOD110 PHILIPS 00 30000
BAS21LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 30000
BAS28 E-6327 SMD-SOT143 SIEMENS 95 1500
BAS28 E-6327 SMD-SOT143 SIEMENS 98 402
BAS31 SMD-SOT23 PHILIPS 99 920
BAS316 RoHS SMD-SOD110 PHILIPS 04 4970
BAS32 SMD-SOD80 PHILIPS 87 1897
BAS32L SMD-SOD80 PHILIPS 95+ 8137
BAS40-05 SMD-SOT23 PHILIPS 01 9320
BAS40-06 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 01 2460
BAS40-06E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 92 4895
BAS40 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 97 3000
BAS516 SMD-SC79 PHILIPS 01 30000
BAS516 SMD-SC79 PHILIPS 01 30000
BAS70-04 E9 SMD-SOT23 VISHAY 03 2400
BAS70-04W SMD-SOT323 PHILIPS 01 2320
BAS70-07 RoHS SMD-SOT143B PHILIPS 03 2820
BAS70 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 96+ 500
BAS70 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 99 949
BAT18-05 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 04 2740
BAT42 DO-35 STM -- 2520
BAT42 DO-35 STM 00 1847
BAT46 DO-35 IIT 00 5486
BAT46 DO-35 STM 94 190
BAT54 SMD-SOT23 ITT 97 2863
BAT54HRT1 SMD-SOT23 LRC 04 18000
BAT54S SMD-SOT23 GSE 97 13375
BAT60A E6327 SMD-SOD123 SIEMENS 98 5097
BAT60A E6327 RoHS SMD-SOD123 INFINEON 07 11780
BAT60A E6433 SMD-SOD123 SIEMENS 98 3270
BAT60B E6327 SMD-SOD123 INFINEON 04 5800
BAT60B E6433 SMD-SOD123 INFINEON 00 237
BAT60JFILM SMD-SOD323 STM 03 27900
BAT60JFILM SMD-SOD323 STM 03 9436
BAT60JFILM SMD-SOD323 STM 02 12000
BAT60JFILM RoHS SMD-SOD323 STM 06 2990
BAT62 E6327 SMD-SOT143 INFINEON 00 3000
BAT62 E6327 SMD-SOT143 INFINEON 00 30000
BAT62 E6433 SMD-SOT143 INFINEON 00+ 30000
BAT62 E6433 SMD-SOT143 INFINEON 00 9328
BAT64-04W SMD-SOT323 INFINEON 01 1300
BAT64-06 E6327 SMD-SOT143 SIEMENS 98 1955
BAT720 SMD-SOD23 RoHS PHILIPS 05 1266
BAT854 RoHS SMD-SOD123 PHILIPS 03 2748
BAV103 SMD-SOD80 PHILIPS 03 10000
BAV103 SMD-SOD80 PHILIPS 01 30000
BAV103 GS08 SMD-SOD80 TEMIC -- 770
BAV103 GS08 SMD-SOD80 VISHAYTFK -- 30000
BAV103 GS18 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 30000
BAV103 GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 05 1740
BAV19 DO-35 ITT 92 30000
BAV20 DO-35 TFK 92 30000
BAV20 DO-35 TFK -- 7800
BAV20 DO-35 n/a n/a 1000
BAV21 DO-35 PHILIPS 95 7500
BAV70 SMD-SOT23 PHILIPS 95 2680
BAV70 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 06 3500
BAV70 RoHS SMD-SOT23 NXP 07 2490
BAV70 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 04 2915
BAV70 (2N-49) SMD-SOT23 NSC 98 15969
BAV70 (2N-49) SMD-SOT23 NSC 95 5030
BAV70 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 96- 3344
BAV70LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95- 4605
BAV70W SMD-SOT323 PHILIPS 00+ 30000
BAV70W SMD-SOT323 PHILIPS 99 17960
BAV70W E6327 SMD-SOT323 INFINEON 00 30000
BAV70W E6327 SMD-SOT323 SIEMENS 99 3000
BAV70W E6433 SMD-SOT323 INFINEON 00 30000
BAV70W E6433 SMD-SOT323 INFINEON 00 30000
BAV70W E6433 SMD-SOT323 INFINEON 02 20000
BAV70WT1 SMD-SOT323 ONSEMI 02 500
BAV70WT1 SMD-SOT323 MOTOROLA 00 30000
BAV74 SMD-SOT23 PHILIPS 90 5950
BAV99S SMD-SOT363 PHILIPS 01 1160
BAV99S E6327 SMD-SOT363 INFINEON 02 9000
BAV99S E6433 SMD-SOT363 INFINEON 02 27126
BAV99S E6433 SMD-SOT363 INFINEON 01 13255
BAV99W SMD-SOT323 PHILIPS 01 22000
BAV99W SMD-SOT323 PHILIPS 00 18738
BAV99W RoHS SMD-SOT323 PHILIPS 06 4263
BAW101 SMD-SOT143 SIEMENS 96+ 290
BAW101 SMD-SOT143 INFINEON 00 567
BAW56-GS08 SMD-SOT23 VISHAYTFK 00 3000
BAW56 SMD-SOT23 PHILIPS 02 3835
BAW56 SMD-SOT23 PHILIPS 00 540
BAW56 SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 21000
BAW56 SMD-SOT23 PHILIPS 95+ 30000
BAW56 SMD-SOT23 PHILIPS 02 9449
BAW56 (2P-49) SMD-SOT23 NSC 98 11000
BAW56 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 97 5224
BAW56 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95+ 30000
BAW56 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 00+ 4338
BAW56 E-6433 SMD-SOT23 INFINEON 02 690
BAW56 E-7874 SMD-SOT23 SIEMENS 92 410
BAW56LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 97 30000
BAW62 DO-35 NSC 98 10000
BAW62 DO-35 PHILIPS -- 30000
BAW62 DO-35 PHILIPS -- 1130
BAW75 DO-35 TFK -- 9250
BAW75 DO-35 TFK -- 2570
BAW76 DO-35 TFK 02 7450
BAW78 E-6327 SMD-SOT89 SIEMENS 90 798
BAY72 DO-35 ITT -- 3000
BB105G CEMI -- 6000
BB112 [KR蔖OWANE] SOD-69 PHILIPS 98 3000
BB131 SMD-SOD123 PHILIPS 95+ 6000
BB132 SMD-SOD123 PHILIPS 95+ 6000
BB135 SMD-SOD123 PHILIPS 95 6000
BB142 SMD-SOD523 PHILIPS -- 3610
BB159 SMD-SOD123 PHILIPS 01 6000
BB505G DO-35 SIEMENS -- 7
BB535 E-7908 SMD-SOD123 INFINEON 00 544
BB545 E7904 SMD-SOD123 INFINEON 03 3000
BB621.QUART SMD-SOD80 ITT 90+ 6000
BB629 SEXT. SMD-SOD80 ITT 90+ 6000
BB639 E-7904 SMD-SOD123 SIEMENS 98 1400
BB639C E-7908 RoHS SMD-SOD123 INFINEON 04 2617
BB640 E-6327 SMD-SOD123 SIEMENS 98 1690
BB640 E-6327 SMD-SOD123 INFINEON 04 3000
BB804-1 GD08 SMD-SOT23 TEMIC 94 2800
BB804-2 GD08 SMD-SOT23 TEMIC 94 3000
BB804-4 GD08 SMD-SOT23 TEMIC 95 3000
BB804 SMD-SOT23 PHILIPS -- 756
BB811 E6327 SMD-SOD123 SIEMENS 98 4310
BBY39 SMD-SOT23 PHILIPS 97 1500
BBY40 SMD-SOT23 PHILIPS 91+ 5500
BBY51-03W E-6637 SMD-SOD123 SIEMENS 95 750
BBY51-03W E-6710 SMD-SOD123 SIEMENS 97 1450
BBY51-07 E7764 SMD-SOT143 SIEMENS 96 4100
BBY51 E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 94 2665
BBY51 E6631 SMD-SOT23 SIEMENS 94 2009
BBY52-03W E6327 SMD-SOD123 SIEMENS 96 550
BBY53-02W E6327 SMD-SOD123 SIEMENS 98 2515
BBY53-03W E6433 SMD-SOD123 INFINEON 02 6000
BBY53-03W E6739 SMD-SOD123 SIEMENS 98 6000
BBY53-05W SMD-SOD123 INFINEON 00 5800
BBY53 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00+ 6000
BBY53 E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 99 2000
BBY53 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BBY53 E6433 SMD-SOT23 INFINEON -00 6000
BBY53 E6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 6000
BBY57-02W E6327 SMD-SOD323 INFINEON 04 2700
BBY58-02V E6327 RoHS SMD-SOT323 INFINEON 07 2782
BBY58-05W SMD-SOT323 INFINEON 03 6000
BBY62 SMD-SOT143 PHILIPS 99 6000
BC108B TO-18 SGS 86 340
BC109B TO-18 CEMI -- 1400
BC140-16 TO-39 PHILIPS n/a 60
BC159 SOT-25 n/a 74 4316
BC160-16 TO-39 PHILIPS 98 1890
BC170B TO-92 n/a n/a 571
BC174B TO-92 KEC n/a 745
BC177 TO-18 CEMI 85 3600
BC177A TO-18 TFK -- 2740
BC177A TO-18 -- 3000
BC179B TO-18 CEMI 85 4500
BC179B TO-18 CEMI 76 300
BC184C TO-92 n/a 91 250
BC213143A-02-ES-RK SMD-BGA CAMPBRIDGE 02 70
BC237 TO-92 CEMI -- 2000
BC237B TO-92 KEC 94 22930
BC237C TO-92 KEC 97 1000
BC238B TO-92 KEC 95 893
BC238C TO-92 ITT 98 3000
BC239C TO-92 KEC 95 2500
BC256A TO-92 KEC 95 500
BC257B TO-92 MICROEL 92 5900
BC258B TO-92 MICROEL 92 2500
BC307B TO-92 KEC 95 7474
BC307C TO-92 KEC 95 1062
BC308B TO-92 TFK -- 86
BC313143A07-IRK-E4 SMD-BGA CAMPBRIDGE 05 24
BC313143A13-IRK-E4 SMD-BGA CAMPBRIDGE 05 974
BC313143A19-IRK-E4 SMD-BGA CAMPBRIDGE 05 865
BC317A TO-92 MOTOROLA 95 4980
BC327-40 TO-92 PHILIPS 98 300
BC327-40 TO-92 KEC 95 1446
BC328 TO-92 ITT 93 1420
BC337-16 TO-92 PHILIPS 98 14000
BC337-16 TO-92 n/a n/a 2684
BC337-25 TO-92 PHILIPS 00 1000
BC338-25 TO-92 KEC 96 9995
BC338 (ON986) TO-92 PHILIPS 93 3500
BC449 TO-92 MOTOROLA 98 6000
BC449B TO-92 MOTOROLA -- 6000
BC490 TO-92 MOTOROLA 97 655
BC490A TO-92 MOTOROLA 94+ 4920
BC517 TO-92 PHILIPS 93 158
BC546B TO-92 KEC 96 30000
BC546B TO-92 PHILIPS 95 85
BC546BR TO-92 HONEY 95 829
BC547B TO-92 PHILIPS 99 425
BC556A TO-92 PHILIPS 92 30000
BC556B TO-92 KEC 95 30000
BC556B TO-92 PHILIPS 00 1000
BC557A TO-92 ITT 92 1995
BC558C TO-92 n/a n/a 9410
BC558C TO-92 n/a n/a 5480
BC559B TO-92 PHILIPS 93 220
BC80661 SMD-QFP80 PHILIPS 96 1600
BC807-25 SMD-SOT23 GSE 98 3263
BC807-40 SMD-SOT23 NSC 95 14305
BC807-40 SMD-SOT23 PHILIPS 96+ 30000
BC807-40 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 91+ 21300
BC807-40 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98 6000
BC807-40CLT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 970
BC807-40W RoHS SMD-SOT323 PHILIPS 05 9406
BC807-40W SMD-SOT323 PHILIPS 00 30000
BC807-40W SMD-SOT323 PHILIPS 00 30000
BC807-40W E6327 SMD-SOT323 INFINEON 01 2935
BC807-40W E6433 SMD-SOT323 INFINEON 02 4762
BC807W SMD-SOT323 PHILIPS 99 3900
BC808-40 SMD-SOT23 ITT 95 3800
BC808-40 SMD-SOT23 PHILIPS 96 6000
BC808-40W SMD-SOT323 PHILIPS 95 3000
BC817-16 SMD-SOT23 PHILIPS 00 2500
BC817-16LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 03 3000
BC817-25 SMD-SOT23 NSC 95 30000
BC817-40 SMD-SOT23 PHILIPS 04 9296
BC817-40 SMD-SOT23 PHILIPS 90+ 6270
BC817-40 SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 364
BC817-40 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 02 153
BC817-40LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 30000
BC818-40 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 1900
BC846A SMD-SOT23 PHILIPS 99 2628
BC846B SMD-SOT23 PHILIPS 00 3149
BC846B/Y SMD-SOT23 PHILIPS 95 7514
BC846BLT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 30000
BC846S E6327 RoHS SMD-SOT363 INFINEON 07 13667
BC847B SMD-SOT23 PHILIPS 00 302
BC847BW SMD-SOT323 PHILIPS 92+ 7950
BC847C SMD-SOT23 INFINEON 01 30000
BC847C SMD-SOT23 PHILIPS 01 30000
BC847C SMD-SOT23 INFINEON 02 937
BC847C T216 SMD-SOT23 ROHM 96 30000
BC847CTA SMD-SOT23 ZETEX 94+ 20040
BC847CW E6327 SMD-SOT323 INFINEON 04 350
BC847PN E-6327 RoHS SMD-SOT23 INFINEON 06 2805
BC847PN E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 05 6533
BC847PN E-6433 SMD-SOT23 SIEMENS 98 7658
BC848C SMD-SOT23 PHILIPS 98 22061
BC848C SMD-SOT23 ITT 97 10700
BC849B SMD-SOT23 PHILIPS 03 6000
BC849BLT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 21000
BC849CW E-6327 SMD-SOT323 SIEMENS 95 23500
BC850B SMD-SOT23 PHILIPS 98 2980
BC850B RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 04 7544
BC856B SMD-SOT23 -- 3860
BC856B SMD-SOT23 SIEMENS 97 500
BC856B SMD-SOT23 PHILIPS 01 1199
BC856B E-6433 SMD-SOT23 S+M 97 6569
BC856B E-6433 SMD-SOT23 INFINEON 02 3925
BC856BW E6327 SMD-SOT323 INFINEON 00 30000
BC857B E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 96 19350
BC857B E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98 1300
BC857B E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 03 18512
BC857BS SMD-SOT363 PHILIPS 00 9648
BC857BW SMD-SOT323 PHILIPS 97 2900
BC857BW SMD-SOT323 PHILIPS 97 1226
BC857C SMD-SOT23 PHILIPS 00- 30000
BC857C SMD-SOT23 SIEMENS 99 1600
BC857C RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 04 30000
BC857C E6327 SMD-SOT23 INFINEON 99 30000
BC857CW RoHS SMD-SOT323 PHILIPS 05 5200
BC857CW SMD-SOT323 PHILIPS 00 3992
BC857S E-6433 SMD-SOT363 SIEMENS 98 11245
BC857S E-6433 SMD-SOT363 INFINEON 03 30000
BC857W SMD-SOT323 PHILIPS 97 1400
BC858A SMD-SOT23 ITT 94+ 8400
BC858B SMD-SOT23 PHILIPS 98 2100
BC858BR SMD-SOT23 PHILIPS 86+ 4328
BC858BW SMD-SOT323 PHILIPS 92 2948
BC858C SMD-SOT23 SIEMENS -- 1950
BC858CLT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 00 694
BC858CW SMD-SOT323 PHILIPS 93 30000
BC859B SMD-SOT23 PHILIPS 01 1775
BC859BW SMD-SOT323 PHILIPS 95 6000
BC859C SMD-SOT23 PHILIPS 96+ 11800
BC860BR SMD-SOT23 PHILIPS 87 2000
BC868-25 RoHS SMD-SOT89 PHILIPS 06- 3037
BC869 SMD-SOT89 PHILIPS 90 3427
BCM5226SKFP SMD-PQFP128 BROADCOM 01 198
BCM5308E SMD-TBGA352 BROADCOM 01 6
BCM6345KPB SMD-BGA BROADCOM 03 264
BCP49 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 98 800
BCP51 SMD-SOT223 PHILIPS 00 194
BCP51 SMD-SOT223 PHILIPS -- 59
BCP52-16 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 99 413
BCP53-10 SMD-SOT223 PHILIPS 94 577
BCP53-16 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 94 159
BCP53-16 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 97 400
BCP54 E-6327 SMD-SOT223 INFINEON 00 402
BCP54 E-6327 SMD-SOT223 INFINEON 02 2432
BCP55-16 SMD-SOT223 INFINEON 04 295
BCP55 SMD-SOT223 PHILIPS 95 110
BCP56-16 SMD-SOT223 PHILIPS 99 17
BCP69-16 SMD-SOT223 PHILIPS -- 21
BCP69 SMD-SOT223 PHILIPS 03 787
BCP72M SMD-SCT595 INFINEON 03 3000
BCR08PN E-6327 SMD-SOT363 SIEMENS 98 1218
BCR108S E-6327 RoHS SMD-SOT363 INFINEON 05 3000
BCR10PN E-6327 SMD-SOT363 INFINEON 01 5797
BCR119S E-6327 SMD-SOT363 SIEMENS 96 1300
BCR119S E-6433 SMD-SOT363 SIEMENS 98 30000
BCR119S E-6433 SMD-SOT363 INFINEON 00+ 30000
BCR135W E6327 SMD-SOT323 INFINEON 01 11950
BCR148S E-6433 SMD-SOT363 SIEMENS 98 9896
BCR183S E-6327 SMD-SOT363 INFINEON 99 2750
BCR198S SMD-SOT363 INFINEON -- 2840
BCR198S E6433 SMD-SOT363 INFINEON 02 30000
BCR22PN E-6433 SMD-SOT363 SIEMENS 99 4543
BCR22PN E-6433 SMD-SOT363 INFINEON 00 30000
BCR400W SMD-SOT343 INFINEON -- 4069
BCR48PN SMD-SOT363 INFINEON 02 12561
BCR48PN SMD-SOT363 INFINEON 01 9387
BCV26 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 90+ 11949
BCV27 SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 23805
BCV27 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 18000
BCV27 E6433 SMD-SOT23 SIEMENS 98 6013
BCV29TA SMD-SOT89 ZETEX 96 320
BCV46 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 6000
BCV47 SMD-SOT23 PHILIPS 98+ 3500
BCV49 SMD-SOT89 PHILIPS 01 1195
BCV61 SMD-SOT143 PHILIPS 87+ 3730
BCV61A SMD-SOT143 PHILIPS 88 1400
BCV61B SMD-SOT143 PHILIPS 89+ 5615
BCV61B E-6433 SMD-SOT143 SIEMENS 98 8590
BCV61C SMD-SOT143 PHILIPS 90 820
BCV63 SMD-SOT143 PHILIPS 87 1400
BCV64 SMD-SOT143 PHILIPS 86 1660
BCW30 SMD-SOT23 PHILIPS 95 20900
BCW33LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 94 2820
BCW60C SMD-SOT23 PHILIPS 96 430
BCW61A SMD-SOT23 SIEMENS 94+ 8945
BCW61C E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98 2000
BCW61D E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 97 2978
BCW66H E6327 SMD-SOT23 INFINEON 01 8393
BCW67 C E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98 944
BCW70 SMD-SOT23 PHILIPS 93 5860
BCX17 SMD-SOT23 PHILIPS 95+ 9135
BCX17LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 94 1740
BCX17LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 1915
BCX18LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 00 249
BCX19 SMD-SOT23 PHILIPS 00 7966
BCX19LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 00 1758
BCX23-S1 TO-18 PHILIPS 97 399
BCX23 TO-18 CENTRALSEM 99 3062
BCX23S TO-18 SIEMENS 89 1950
BCX23S TO-18 SIEMENS 89 620
BCX41 E-6327 RoHS SMD-SOT23 INFINEON 04 2530
BCX42 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 04 3000
BCX42 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 97 1050
BCX51 SMD-SOT89 PHILIPS 88+ 3700
BCX52-16 SMD-SOT89 INFINEON 04 185
BCX53-10 SMD-SOT89 PHILIPS 93 6000
BCX54-16 SMD-SOT89 PHILIPS 00 6000
BCX56-10 E-6327 SMD-SOT89 SIEMENS 94+ 6000
BCX56 SMD-SOT89 PHILIPS 96 89
BCX58K TO-92 SIEMENS -- 4141
BCX59-9 TO-92 SIEMENS 94 1250
BCX59 TO-92 INFINEON 94 4100
BCX59IX TO-92 PHILIPS 92 159
BCX68-25 E-6327 SMD-SOT89 SIEMENS 94+ 1000
BCX69-10 SMD-SOT89 SIEMENS -- 900
BCX69-16 E6327 SMD-SOT89 INFINEON 01 1252
BCX70GLT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 6000
BCX70J E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 01 12640
BCX70J E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 8000
BCX70J E-7874 SMD-SOT23 SIEMENS 95+ 8515
BCX71H E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 94+ 30000
BCX71J SMD-SOT23 SIEMENS 95+ 6050
BCX71J SMD-SOT23 INFINEON 02 880
BCX71J SMD-SOT23 SIEMENS 95+ 3000
BCX71K SMD-SOT23 PHILIPS 99 6457
BCX78X TO-92 PHILIPS 91 408
BCY58/VIII TO-18 n/a n/a 424
BCY58/VIII TO-18 PHILIPS 90 1000
BCY58/VIII TO-18 TFK 90 2000
BCY58/VIII TO-18 PHILIPS 97 940
BCY58IX TO-18 PHILIPS 97 959
BCY58X TO-18 PHILIPS 97- 1064
BCY59VII TO-18 PHILIPS 91 498
BCY59X TO-18 PHILIPS 93 1219
BCY65/VII TO-18 PHILIPS 96 2780
BCY78/IX TO-18 PHILIPS 84 251
BCY78/IX TO-18 PHILIPS 91 470
BCY78/VII TO-18 PHILIPS 94 1990
BCY78/VIII TO-18 PHILIPS 97 2000
BCY7901 TO-18 PHILIPS 92 2100
BCY79VII TO-18 PHILIPS 92+ 329
BCY79VIII TO-18 PHILIPS 97 1060
BD137 TO-126 PHILIPS 88 222
BD138 TO-126 CEMI -- 142
BD159 TO-126 MOTOROLA 95 690
BD235S TO-126 MOTOROLA 92 6000
BD238 TO-126 STM 99 448
BD239A TO-220 TI 96 48
BD239C TO-220 TI 92+ 50
BD240C TO-220 TI 92 100
BD240C TO-220 HARRIS 95 4595
BD241A TO-220 TSL 93 200
BD266238(B58024) [LOOSE] SMD-PLCC68 AMD 92+ 53
BD266238(B58024) SMD-PLCC68 AMD 00 16
BD285939 SMD-PLCC44 INTEL 92 23
BD286528 SMD-PLCC44 PHILIPS 91 101
BD287603 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 26
BD287656 SMD-PLCC44 PHILIPS 93 52
BD287685 SMD-PLCC44 PHILIPS 93 25
BD437 TO-126 STM -- 15
BD438 TO-126 FAIRCHILD 00 2279
BD439 TO-126 SGS 93 1490
BD545A TO-218 TI 89 299
BD546C TO-218 TI 89 175
BD643 TO-220 CEMI -- 542
BD676 TO-126 PHILIPS 92 79
BD678 TO-126 MOTOROLA 95 510
BD679 TO-126 MOTOROLA n/a 26
BD682 TO-126 MOTOROLA 95 630
BD799 TO-220 HARRIS 89 40
BD808 TO-220 MOTOROLA 92 130
BD896A TO-220 n/a 93 300
BD901 [PULLS] TO-220 MOTOROLA 88 3230
BDP491 TO-3 CEMI -- 58
BDS-5845R-470M SMD BUJEON 01 1400
BDS945 SMD-SOT223 PHILIPS 92 6000
BDT93 TO-220 PHILIPS 89 81
BDW42 TO-220 ONSEMI 97 25
BDW47 TO-220 ONSEMI 03 475
BDX33B TO-220 STM 98 6000
BDX33B TO-220 RCA 88 6000
BDX47 TO-126 PHILIPS 90+ 1039
BDX53A TO-220 STM 95 194
BDX53B TO-220 STM 94 3000
BDX53C [PULLS] TO-220 STM 90+ 6000
BDX53C TO-220 STM 95 115
BEC-III C3-5/P5 MCM SMD-BGA ASCOM 97 88
BEEM000020 44 PIN SO-44 YAMAICHI -- 570
BEEM000097 44 PIN SMD-QFP44 YAMAICHI -- 423
BF074D0474K DD R5 TPC 98 985
BF182 TO-18-4 CEMI 74 200
BF214 TO-18 CEMI -- 1160
BF255 TO-92 n/a -- 410
BF256A TO-92 PHILIPS -- 392
BF257 TO-39 CEMI -- 126
BF363 SOT-37 TFK -- 1400
BF365 SOT-37 TFK -- 250
BF393ZL1 TO-92 MOTOROLA 01 1605
BF414 TO-92 SIEMENS 95 2000
BF421 TO-92 PHILIPS 93 3000
BF421L TO-92 PHILIPS 95 2026
BF423 TO-92 SIEMENS 95 2492
BF550 SMD-SOT23 PHILIPS 91 890
BF871S TO-202 TEMIC 95 771
BF982 (ON4100) SOT-103 PHILIPS 89 2375
BFG410W SMD-SOT343 PHILIPS 00 1291
BFG99/GP2 TO-92 PHILIPS 90 6000
BFI 16 0129 K1542-B BFI -- 216
BFN16 E6327 SMD-SOT89 INFINEON 02 820
BFN20 E6327 SMD-SOT89 SIEMENS 96 850
BFN23 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 91 330
BFN26 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 92+ 6000
BFP182W E6327 SMD-SOT343 INFINEON 00 1742
BFP183 E-7764 SMD-SOT143 SIEMENS 95 1300
BFP23E-6288 TO-92 SIEMENS 97 6000
BFP280 E-7764 SMD-SOT143 SIEMENS 94 2791
BFP405 SMD-SOT343 INFINEON 01 1858
BFP405 E6327 SMD-SOT343 SIEMENS 96 3000
BFP405 E6433 SMD-SOT343 INFINEON 04 6000
BFP405 E6433 SMD-SOT343 INFINEON 01 6000
BFP405F E6327 SMD-SOT343 INFINEON 02 2970
BFP420 E6433 SMD-SOT343 INFINEON 01 6000
BFP621 TO-92 CEMI 74 1250
BFQ71 SMD-CEREC-X SIEMENS 96 89
BFQ81 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 94 788
BFR182 E-6433 SMD-SOT23 SIEMENS 96 6000
BFR183 SMD-SOT23 SIEMENS 95 1340
BFR92AW SMD-SOT323 PHILIPS 00 5368
BFR92AW SMD-SOT323 PHILIPS 01 6000
BFR92W E-6433 SMD-SOT323 SIEMENS 97 5750
BFR93A SMD-SOT23 PHILIPS 99 4995
BFS17P E6327 SMD-SOT23 INFINEON 03 1082
BFS17W RoHS SMD-SOT323 PHILIPS 06 30000
BFS19 SMD-SOT23 PHILIPS 90 930
BFS19 L T116 SMD-SOT23 ROHM 94 200
BFS481 E6327 RoHS SMD-SOT363 INFINEON 03 896
BFS55A TO-18-4 SIEMENS 91 605
BFT19B TO-39 HARRIS 92 1600
BFT92 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 810
BFT92W SMD-SOT323 SIEMENS 97 6000
BFT92W E6327 SMD-SOT323 INFINEON 99+ 6000
BFT93 SMD-SOT23 PHILIPS 98 6000
BFW61 TO-18-4 PHILIPS 75 31
BFX156 TO-202 TFK 92 899
BFX59 TO-18-4 SIEMENS 85 62
BFX59F TO-18-4 SIEMENS 85 143
BGA428 E6327 SMD-SOT363 INFINEON 02 451
BGD102/04 PHILIPS 93 22
BGD885 PHILIPS 96 2
BGD906 PHILIPS 99 6
BGX50A E-6327 SMD-SOT143 SIEMENS 95 1610
BGX885 PHILIPS 92 5
BGY15-17610 DIP-16 n/a -- 54
BGY53/01 PHILIPS -- 6
BGY55/01 PHILIPS 86 7
BGY587 PHILIPS 90 135
BGY66B PHILIPS 00 10
BGY71 [PULLS] PHILIPS 89 160
BGY75 PHILIPS 81 1
BGY85 [PULLS] PHILIPS 91 56
BGY85H-01 [PULLS] PHILIPS 92 222
BGY916/5 PHILIPS 96 2
BI372 TO-220 BOSCH 98 496
BIP172 SMD-POWER-SO10 STM 99 48
BL 7/15Z FISCHERELE n/a 5300
BL22-46VGT-10 C1,1-08 SMD n/a n/a 234
BL22-46VGT-14 P C/1.1 n/a n/a 748
BL22-46VGT-30 P C/1.1 n/a -- 349
BL22-46VGT-M-34 PC/1 n/a n/a 647
BL25WSI WIESON -- 154
BLF242 SOT-123A PHILIPS 97 5
BLM10A700SPTM00-03 SMD-0402 MURATA 01 6000
BLM10A700SPTM00-03 SMD-0402 MURATA 01 6000
BLM11B470SBPTM00-954 SMD-0603 MURATA 00 1176
BLM18AG102SH1D RoHS SMD-0603 MURATA -- 10254
BLM18AG102SN1D SMD-0603 MURATA -- 1100
BLM18AG102SN1D RoHS SMD-0603 MURATA -- 12000
BLM18AG102SN1D RoHS SMD-0603 MURATA -- 20000
BLM18AG121SN1J SMD-0603 MURATA 04 8763
BLM18AG121SN1J RoHS SMD-0603 MURATA 06 30000
BLM18AG601SN1J RoHS SMD-0603 MURATA 05 9918
BLM18AG601SN1J SMD-0603 MURATA 04 6744
BLM18AG601SN1J RoHS SMD-0603 MURATA 05 30000
BLM18PG330SH1D RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
BLM18PG600SN1D RoHS SMD-0603 MURATA 04 2776
BLM21A121SPT1M00-03 SMD-0805 MURATA 01- 1906
BLM21A601FPTM00-03 SMD-0805 MURATA -- 3950
BLM21A601SPT1M00-03 SMD-0805 MURATA -- 6000
BLM21AJ601SN1J SMD-0805 MURATA 03 3553
BLM21B050SPTM00-03/T258 SMD-0805 MURATA -- 3572
BLM21P600SGPTM00-03 SMD-0805 MURATA 04 2211
BLM21PG221SN1D RoHS SMD-0805 MURATA 05+ 30000
BLM21PG600SN1D RoHS SMD-0805 MURATA 06 30000
BLM31A601SPTM00-03 SMD-1206 MURATA -- 978
BLM31A601SPTM00-03 SMD-1206 MURATA 01 3373
BLM31B601SPT1M00-03 SMD-1206 MURATA n/a 6000
BLM31B601SPT1M00-03 SMD-1206 MURATA 04 3000
BLM31P500SPTM00-03 SMD-1206 MURATA 00 2917
BLM41P750SPTM00-03 RoHS SMD-1206 MURATA 05 176
BLM41PG600SN1L SMD-1206 MURATA 02+ 4300
BLM41PG750SN1L RoHS SMD-1206 MURATA 05 30000
BM02B-SRSS-TB SMD JST 00 6000
BM02B-SRSS-TB RoHS SMD JST 00 3936
BMA535PLK [LOOSE] DIP-18 n/a 88 128
BMR610 44/13 ERICSSON 96 459
BOF-G4838M18R-P-C4 RoHS BUJEON 06 6000
BOT-03D SMD BUJEON 01+ 6000
BOT-03D SMD BUJEON 03 920
BP1500DB-SM3 JDS 00 1151
BPW34 SIEMENS -- 103
BPW34 SIEMENS -- 1048
BPW34F SIEMENS -- 834
BQ2002SN SMD-SO8 BENCHMARQ 98 3000
BR1102W RoHS SMD-LED-RED STANLEY 01 1830
BR211-100 SOD-84 PHILIPS 91+ 9317
BR211-140 SOD-84 PHILIPS 96 990
BR93C46 SMD-SO8 ROHM -- 2808
BR93LC46F-E2 SMD-SO8 ROHM 03 1800
BRS-201503P08 BUJEON -- 100
BS-115CS [LOOSE] 12VDC PHOENIXMEC -- 3000
BS-115CS [LOOSE] 9,0VDC PHOENIXMEC 01 3000
BS-115CS 9,0VDC PHOENIXMEC 01 3000
BS616LV2010AC-70 SMD-BGA BSI 00 95
BS62LV4001SI-70 SMD-SO32L BSI 02 48
BSN20 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 05 30000
BSN20 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 04 6978
BSP124 / ON4919 SMD-SOT223 PHILIPS 95 6000
BSP128/1 SMD-SOT223 PHILIPS 96 145
BSP19 SMD-SOT223 PHILIPS 97 1115
BSP20 SMD-SOT223 PHILIPS 97 851
BSP205 SMD-SOT223 PHILIPS 96+ 430
BSP230 SMD-SOT223 PHILIPS 95 1140
BSP297 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 94 646
BSP297 E6327 SMD-SOT223 INFINEON 05 290
BSP316 E6327 SMD-SOT223 INFINEON 01 679
BSP317 E6327 SMD-SOT223 INFINEON 01 810
BSP52 SMD-SOT223 SIEMENS 97 1346
BSP52 SMD-SOT223 PHILIPS 94 2800
BSP62 SMD-SOT223 PHILIPS 97+ 1650
BSP62 SMD-SOT223 -- 804
BSP62 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 98 1323
BSP75 SMD-SOT223 INFINEON -- 1220
BSP75 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 99 369
BSP75 E6433 SMD-SOT223 INFINEON 01 3000
BSP89 E6327 SMD-SOT223 SIEMENS 98 2300
BSP92 E6327 SMD-SOT223 INFINEON 01 734
BSP92 E6433 SMD-SOT223 SIEMENS 97+ 6000
BSR13 SMD-SOT23 PHILIPS 95 6000
BSR15 SMD-SOT23 PHILIPS 88 4946
BSR15 SMD-SOT23 NSC 95 3000
BSR18A SMD-SOT23 PHILIPS 90 257
BSR18AR SMD-SOT23 PHILIPS 89 5750
BSR18R SMD-SOT23 PHILIPS 88 6000
BSR30 SMD-SOT89 PHILIPS 95 4500
BSR33 SMD-SOT89 PHILIPS 97+ 6000
BSR57 SMD-SOT23 PHILIPS 87 2090
BSR61 TO-92 PHILIPS 95 3570
BSS123 (G7-49) SMD-SOT23 NSC 97 2700
BSS123 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 3419
BSS123 E-6327 SMD-SOT23 SIEMENS 97 6000
BSS123 E-6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 21000
BSS123 E-6327 RoHS SMD-SOT23 INFINEON 05 1940
BSS123 E-6433 SMD-SOT23 SIEMENS 96 6258
BSS123 E-6433 SMD-SOT23 INFINEON 00 2150
BSS123 E-7874 SMD-SOT23 INFINEON 00 736
BSS123 E6327 SMD-SOT223 INFINEON 02 6000
BSS131 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 1529
BSS131 E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 95 1380
BSS138 SMD-SOT23 n/a n/a 65
BSS138 E6433 SMD-SOT23 SIEMENS 98 3510
BSS138N E7854 SMD-SOT23 INFINEON 05 30000
BSS138W E6327 RoHS SMD-SOT143 INFINEON 04 189
BSS139 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 01 1850
BSS145 E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00 145
BSS64 SMD-SOT23 PHILIPS 96 6000
BSS68 TO-92 PHILIPS 92 6000
BSS71 TO-18 MOTOROLA 89 262
BSS79C E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 89 2870
BSS80C E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98 9650
BSS82 SMD-SOT23 SIEMENS 88 205
BSS83P E6327 SMD-SOT23 INFINEON 00+ 2153
BSS84 RoHS SMD-SOT23 SIEMENS 05 5939
BST16 SMD-SOT89 PHILIPS 98 5522
BST60 SMD-SOT89 PHILIPS 90 6000
BSV12-S20 TO-39 PHILIPS 82 100
BSV52 SMD-SOT23 PHILIPS 98 1840
BSV62-S12 TO-18 PHILIPS 89 3000
BSW21A TO-18 n/a n/a 31
BSW22 TO-18 SGS 80 224
BSW22 TO-18 CSA n/a 385
BSW45 CSA -- 3900
BSX45-10 TO-39-W STM 90 367
BSX45-16 TO-39 PHILIPS 93 550
BSX45M TO-39 MOTOROLA 89 3000
BSX46-10 TO-39 STM 88 806
BSX46-16 TO-39 PHILIPS 94 3000
BT-9007 VER03 DIP-40 95 258
BT148W-400R SMD-SOT223 PHILIPS 99- 6000
BT42003AV-08 4X20 CHARACTER BATRON -- 83
BT451KG125 PGA144CG BROOKTREE 88 10
BT451KG125C PGA144CG BROOKTREE 88 1
BT458KG110 PGA84-CG [PULLS] BROOKTREE 87 52
BT458KG125 PGA84-CG [PULLS] BROOKTREE 89 17
BT459KG135 PGA132CG [PULLS] BROOKTREE 89 10
BT47W/9 9,0VDC FUJITSU 99 321
BT68561AKP DIP-48 n/a 95 37
BT856KPJ SMD-PLCC68 BROOKTREE 96 1127
BT856KPJ SMD-PLCC68 CONEXANT 01 235
BTB 80 H4MM SMD MOLEX 00 3000
BTB 80 H4MM SMD MOLEX 03 3000
BTN7930B SMD-TO263-7 RoHS INFINEON 08 155
BTS113A TO-220 SIEMENS 95 1600
BTS114A E3044A STS SMD-D2PAK INFINEON 00 1600
BTS115A E3045A SMD-D2PAK SIEMENS 98 80
BTS132 [LOOSE] SMD-D2PAK SIEMENS 98 165
BTS133 3267AA TO-220 SIEMENS 97 440
BTS247Z HEPTAWATT-V5 INFINEON 99+ 760
BTS306 HEPTAWATT-V5 SIEMENS 02 10
BTS410E [LOOSE] SMD-D2PAK-5 SIEMENS 98 37
BTS410E [LOOSE] SMD-D2PAK-5 INFINEON -- 237
BTS410F2 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 INFINEON 02 233
BTS410F2 [LOOSE] SMD-D2PAK-5 INFINEON 00 56
BTS410F2 [PULLS] HEPTAWATT-V5 SIEMENS 94 179
BTS425L1 HEPTAWATT-V5 SIEMENS 97 1600
BTS5240L SMD-PDSO12 RoHS INFINEON 07 108
BTS610L1 HEPTAWATT-V7 SIEMENS 96 1600
BTS620L1 HEPTAWATT-V7 SIEMENS 97 1453
BTS723G SMD-SO14 INFINEON 01 1600
BU4001B DIP-14 ROHM 94 200
BU4051BCFV-E2 SMD-TSSOP16 ROHM 97 3000
BU4052BCF-E2 SMD-SO16 ROHM 95 2076
BU4052BCF SMD-SO16 ROHM 95 43
BU4SU69 SMD-SSOP5 ROHM 95 30000
BU7879KVT-E2 RoHS SMD-TQFP64 ROHM 07 3000
BUK101-50DL TO-220 PHILIPS 92+ 58
BUK108-50DL [LOOSE] SMD-D2PAK PHILIPS 97 433
BUK108-50DL SMD-D2PAK-5 PHILIPS 99 245
BUK109-50DL [LOOSE] SMD-D2PAK PHILIPS 96 484
BUK138-50DL SMD-DPAK PHILIPS -- 1068
BUK427-500B TO-218-F PHILIPS 92 26
BUK454-200A TO-220 PHILIPS 95 191
BUK455-200A TO-220 PHILIPS 03 109
BUK456-100A TO-220 PHILIPS 97 3000
BUK552-100A [CUT] TO-220 PHILIPS 99 480
BUK552-100A TO-220 PHILIPS 99 948
BUK553-100A TO-220 PHILIPS 92 17
BUK582-100A SMD-SOT223 PHILIPS 99 560
BUK7230-55A SMD-DPAK PHILIPS 00 754
BUK7508-55A TO-220 PHILIPS 02 93
BUK7514-55 TO-220 PHILIPS 99 38
BUK7608-55A SMD-D2PAK PHILIPS 02 79
BUK7628-55A SMD-D2PAK PHILIPS -- 800
BUK763R1 40B SMD-D2PAK PHILIPS 05 322
BUK9540-100A [LOOSE] TO-220 PHILIPS 03 316
BUK9575-100A [LOOSE] TO-220 PHILIPS 02 378
BUK9620-55A SMD-D2PAK PHILIPS 04 36
BUK9620-55A SMD-D2PAK PHILIPS 02 73
BUK98150-55 SMD-SOT223 PHILIPS 01 467
BUL381 TO-220 STM 00 2480
BUL45 TO-220 ONSEMI 02 2176
BUL58B TO-220 SEMELAB 94 50
BUP302 TO-218 SIEMENS 95 536
BUT21B TO-220 PHILIPS 89 38
BUT93 TO-220 TFK 92 78
BUW13 TO-218 PHILIPS 95+ 1600
BUX84 TO-220 PHILIPS 94 16
BUX86P TO-126 PHILIPS 01 280
BUY55 TO-3 SGS 90 279
BUYP54 TO-3 CEMI -- 150
BUZ100 E3045A SMD-D2PAK SIEMENS 97 3000
BUZ100L [LOOSE] SMD-D2PAK SIEMENS 94 450
BUZ100SL E3045A SMD-D2PAK INFINEON 01 2412
BUZ102 SMD-D2PAK SIEMENS 97 172
BUZ102SL SMD-D2PAK SIEMENS 97 30
BUZ104 [PULLS] TO-220 SIEMENS -- 44
BUZ104L [LOOSE] TO-220 INFINEON 02 97
BUZ104L TO-220-H SIEMENS 97 300
BUZ104L TO-220-H SIEMENS 99 100
BUZ104L TO-220-H SIEMENS 96 247
BUZ104L TO-220-H SIEMENS 99 343
BUZ11 TO-220 FAIRCHILD -- 44
BUZ11 TO-220 SIEMENS 95 350
BUZ110SL SMD-TO263 INFINEON 00 790
BUZ171 TO-220 SIEMENS 00 15
BUZ171 TO-220 SIEMENS 00 794
BUZ21 TO-220 SIEMENS 98+ 280
BUZ271 TO-220 SIEMENS 94 941
BUZ308 TO-218 SIEMENS 95 142
BUZ30A TO-220 INFINEON 00 46
BUZ30A E3045A SMD-D2PAK INFINEON 00 50
BUZ31 [CUT] TO-220 SIEMENS 00 459
BUZ31 [LOOSE] SMD-D2PAK MOTOROLA 99 127
BUZ31 [LOOSE] TO-220 INFINEON 01 117
BUZ31 [LOOSE] TO-220 INFINEON 01 200
BUZ31 [PULLS] TO-220 SIEMENS 97 166
BUZ311 [HOUS] TO-218 SIEMENS 96 199
BUZ41A TO-220 SIEMENS 98 13
BUZ50A TO-220 SIEMENS 90 51
BUZ73 SMD-D2PAK SIEMENS 95 50
BUZ73 TO-220 INFINEON -- 484
BUZ73 TO-220-H SIEMENS 96 2859
BUZ73 TO-220-H INFINEON 01 200
BUZ73A TO-220 SIEMENS 96 1200
BUZZER HDK n/a 6000
BUZZER HDK 02 6000
BWDM SM 1550 NM AMSOPTO 98 2
BWDM SM 1557.5 NM AMSOPTO -- 2
BWDM20D4SMN05 ETEKDYNAM 00 1
BWDM21D4SMN04 ETEKDYNAM 00 14
BWDM21M4SMN01 ETEKDYNAM 00 318
BWDM21M4SMN02 ETEKDYNAM 00 167
BX1066WT PULSE 03 1140
BX2276CT PULSE 03 3000
BX2282CT PULSE 03 330
BX2285CT PULSE 03 1100
BX2478WT PULSE 05 3000
BX2517JT PULSE 03 2100
BXA10-12D12 ARTESYN 02 1
BXA10-12S05 ARTESYN 02 1
BXA10-12S15 ARTESYN 02 5
BXA10-48D12-S ARTESYN 02 8
BXA10-48D12 ARTESYN 02 1
BXA10-48S05-S-OR ARTESYN 01 18
BXA10-48S05-SI [PULLS] ARTESYN 01 8
BXA10-5017 ARTESYN 02 4
BXA10-5017 ARTESYN 01 61
BXA10-5018 ARTESYN 00 115
BXA15-48T05-12-F ARTESYN 01 1
BXA30-24D15 ARTESYN 02 1
BXA30-48S05-F-4 ARTESYN 01 2
BXA30-8981N01 ARTESYN 01 3000
BXA40-48S12-M ARTESYN 99 20
BXA40-48S3V3-SM ARTESYN 99 19
BXA40-48T05-12-M ARTESYN 02 95
BXA40-48T05-12 ARTESYN 00 1
BXA75-48S05 ARTESYN 01 84
BXA75-48S12 ARTESYN 99 3
BXA75-48S3V3 ARTESYN 99 20
BXA75-48S3V3 COMPUTERPR 00 1
BXB100-48S3V3FLT ARTESYN 99 3
BXB50-24S05FLT ARTESYN 02 6
BXB50-48S05-H ARTESYN 01 432
BY296 DO-201AD ITT -- 5900
BY297 DO-201AD TSE 91 1250
BY297 DO-201AD ITT -- 1070
BY298 DO-201AD ITT 98 4400
BYD17D SMD-SOD87 PHILIPS 99 1311
BYD37M [BULK] SMD-SOD87 PHILIPS 93 300
BYD73B SOD-81 PHILIPS 96 1978
BYF407 DO-41 -- 184
BYM10-100 SMD-DO213AB GI 94 4100
BYM10-200 SMD-DO213AB GSE 00 10838
BYM10-400 SMD-DO213AB GSE 98 1019
BYM10-400/26 SMD-DO213AB GSE 04 9310
BYM11-400 SMD-SOD80 GI 95 2135
BYM12-200 SMD-DO213AB GI 93 225
BYM12-200 SMD-DO213AB GSE 98+ 1830
BYM13-30 SMD-DO213AB GI 96 250
BYP150-100 DO-41 CEMI -- 2000
BYP671-100 TO-220-2 CEMI -- 98
BYP671-50 TO-220-2 CEMI -- 1900
BYP671-50R TO-220-2 CEMI -- 6000
BYQ28-200 TO-220 PHILIPS 94 170
BYQ28ED-200 RoHS SMD-DPAK PHILIPS 06 601
BYS22-45 DO-15 SILICONREC -- 500
BYS28-45 [PULLS] TO-3P SIEMENS 94 958
BYT16P-400 TO-220 STM 93 150
BYT52G SOD-57 TFK -- 1810
BYV08-600 TO-220-2 n/a n/a 100
BYV10-40 DO-41 STM 94 30
BYV16 SOD-57 TEMIC 97 790
BYV20-200T TO-220-2 TSE -- 839
BYV28-100 SOD-57 n/a n/a 420
BYV32-100 [LOOSE] TO-220 PHILIPS 89 29
BYV32-50 [LOOSE] TO-220 PHILIPS 90+ 84
BYV32-50 [PULLS] TO-220 PHILIPS 97 952
BYV32E 100 [PULLS] TO-220 PHILIPS 98 801
BYV32EB-200 [LOOSE] SMD-D2PAK PHILIPS 96 306
BYV32EB-200 [LOOSE] SMD-D2PAK PHILIPS 99 50
BYV32EB-200 SMD-D2PAK PHILIPS 05 1777
BYV62 SOD-57 TEMIC - 1100
BYW100-200 DO-15 desolder STM 95+ 780
BYW29-100 [LOOSE] TO-220-2 PHILIPS 98 500
BYW29-100 [LOOSE] TO-220-2 PHILIPS 93 90
BYW29-150 TO-220-2 PHILIPS 97 325
BYW29-200 TO-220-2 PHILIPS 83
BYW29-50 TO-220-2 MOTOROLA -- 200
BYW29E-100 [CUT] TO-220-2 PHILIPS 99 291
BYW29E-100 TO-220-2 PHILIPS 99 20
BYW32 DO-204AP GI 97 14957
BYW32 DO-204AP GSE 98 1880
BYW54-TAP SOD-57 VISHAYTFK 00 918
BYW54G-TAP SOD-57 VISHAYTFK 00 300
BYW74TR SOD-64 VISHAY 03 6000
BYW98-200 DO-201AD n/a 01 3800
BZA408B RoHS SMD-SOT23-6 PHILIPS 06 6000
BZA462A SMD-SOT23-6 PHILIPS 97 3000
BZD23C16 SOD-81 PHILIPS 95 3297
BZD23C180 SOD-81 PHILIPS 00 6000
BZD23C22V SOD-81 PHILIPS 97 3150
BZD23C7V5 SOD-81 PHILIPS -- 277
BZD27C10 SMD-SOD87 PHILIPS 96 3460
BZD27C110 SMD-SOD87 PHILIPS 93+ 230
BZD27C120 SMD-SOD87 PHILIPS 93+ 3100
BZD27C130 SMD-SOD87 PHILIPS 99 3976
BZD27C180 SMD-SOD87 PHILIPS 00 121
BZD27C20 SMD-SOD87 PHILIPS 95 250
BZD27C240 SMD-SOD87 PHILIPS 93 450
BZD27C62 SMD-SOD87 PHILIPS 91 1900
BZD27C75 SMD-SOD87 PHILIPS 94 1780
BZD27C82 SMD-SOD87 PHILIPS 93 3640
BZD27C8V2 SMD-SOD87 PHILIPS 03 290
BZG03C75 SMD-DO214AC PHILIPS 95+ 6000
BZG03C82TR SMD-DO214AC VISHAYTFK 00 1500
BZG05C3V3TR SMD-DO214AC TEMIC 92 3150
BZG05C5V1TR SMD-DO214AC VISHAY 99+ 6000
BZG05C7V5TR SMD-DO214AC TEMIC 97 6000
BZG05C7V5TR SMD-DO214AC TEMIC 98 1310
BZM55C24-TR TEMIC 97 1420
BZP630C33 TO-18-2 CEMI n/a 705
BZP650C8V2 TO-126-2 CEMI -- 300
BZT03C180 SOD-57 PHILIPS 98 2350
BZT03C180TAP SOD-57 TEMIC 95 6000
BZT03C24TAP SOD-57 TFK 2306
BZT03C47TAP SOD-57 PHILIPS -- 2100
BZT52C10V SMD-SOD123 ITT -- 5750
BZT52C5V6 SMD-SOD123 GSE 01 30000
BZT55A7V5 GS08 SMD-SOD80 TEMIC 95 2500
BZT55C22-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 00 3300
BZT55C22-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 96 3540
BZT55C2V7 GS18 SMD-SOD80 VISHAY 01 30000
BZT55C2V7 GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 06 30000
BZT55C5V6 GS18 44 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 18105
BZT55C6V8-GS18 44 SMD-SOD80 VISHAY 00 9379
BZT55C7V5-GS18 44 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 2640
BZT55C8V2-GS18 44 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 7850
BZV49C11 SMD-SOT89 PHILIPS 96 1230
BZV49C15 SMD-SOT89 PHILIPS 02 1105
BZV49C24 SMD-SOT89 PHILIPS 00 627
BZV49C3V6 SMD-SOT89 PHILIPS 91 20800
BZV49C43 SMD-SOT89 PHILIPS 90 500
BZV49C4V7 SMD-SOT89 PHILIPS 93 2677
BZV49C62 SMD-SOT89 PHILIPS 97 2750
BZV55B11 SMD-SOD80C PHILIPS 01 30000
BZV55B5V6 SMD-SOD80C PHILIPS 02- 336
BZV55B6V2 SMD-SOD80C PHILIPS 02 718
BZV55B7V5 SMD-SOD80C PHILIPS 91 134
BZV55C12 SMD-SOD80C PHILIPS 00 11610
BZV55C12 SMD-SOD80C PHILIPS 97- 2783
BZV55C12 SMD-SOD80C ITT 01 19000
BZV55C12 SMD-SOD80C PHILIPS 97+ 5136
BZV55C15 SMD-SOD80C PHILIPS 03 5000
BZV55C15 SMD-SOD80C PHILIPS 00 2900
BZV55C15 SMD-SOD80C PHILIPS 97 5243
BZV55C16 SMD-SOD80C PHILIPS 93 6500
BZV55C18 SMD-SOD80C PHILIPS 97 2000
BZV55C18 SMD-SOD80C PHILIPS 04 30000
BZV55C18 RoHS SMD-SOD80C PHILIPS 07 30000
BZV55C20 RoHS SMD-SOD80C NXP 07 30000
BZV55C20 RoHS SMD-SOD80C PHILIPS 06 30000
BZV55C20 SMD-SOD80C ITT 01 10011
BZV55C24 SMD-SOD80C PHILIPS 03 20389
BZV55C2V7 SMD-SOD80C PHILIPS 01 1243
BZV55C30 SMD-SOD80C PHILIPS 87+ 13580
BZV55C33 SMD-SOD80C PHILIPS 00 12500
BZV55C3V0 SMD-SOD80C PHILIPS 92+ 9500
BZV55C3V0 SMD-SOD80C ITT 03 14127
BZV55C43 SMD-SOD80C PHILIPS 00 7400
BZV55C47 SMD-SOD80C PHILIPS 89 2375
BZV55C4V3 SMD-SOD80C PHILIPS 98 3400
BZV55C4V7 SMD-SOD80C PHILIPS 97 1600
BZV55C56 SMD-SOD80C PHILIPS 96+ 30000
BZV55C56 SMD-SOD80C PHILIPS 93+ 2500
BZV55C5V6 SMD-SOD80C PHILIPS 00+ 335
BZV55C5V6 SMD-SOD80C PHILIPS 94 1000
BZV55C5V6 SMD-SOD80C PHILIPS 94 992
BZV55C5V6 SMD-SOD80C PHILIPS 94 4780
BZV55C62 SMD-SOD80C PHILIPS 97 4030
BZV55C62 SMD-SOD80C PHILIPS 98 978
BZV55C6V2 SMD-SOD80C PHILIPS 00 2500
BZV55C6V8 RoHS SMD-SOD80C PHILIPS 05 30000
BZV55C6V8 SMD-SOD80C PHILIPS 02 5722
BZV55C75 SMD-SOD80C PHILIPS 91+ 6513
BZV55C8V2 SMD-SOD80C PHILIPS 98 7679
BZV55C9V1 SMD-SOD80C PHILIPS 97+ 6038
BZV55C9V1 SMD-SOD80C PHILIPS 98 270
BZV55C9V1 SMD-SOD80C ITT 02 19945
BZV55C9V1 RoHS SMD-SOD80C PHILIPS 05 30000
BZV55C9V1 SMD-SOD80C PHILIPS 04 6215
BZV85C16 DO-41 PHILIPS 95 15000
BZV85C27 DO-41 PHILIPS 96 30000
BZV85C56 DO-41 PHILIPS 94 30000
BZV85C56 DO-41 PHILIPS -- 3584
BZV85C62 DO-41 PHILIPS 96 30000
BZV85C62 DO-41 PHILIPS 96 25000
BZV85C62 DO-41 PHILIPS 96 1000
BZV85C9V1 DO-41 PHILIPS n/a 5000
BZW03C160-TAP 44 SOD-57 VISHAY 00 3000
BZW06-14RL F-126 STM 00 3800
BZX284C10 SMD-SOD110 PHILIPS 02 756
BZX55A3V9 DO-35 STM 91 1370
BZX55C10 DO-35 PHILIPS 93 7712
BZX55C10 DO-35 PHILIPS 93 7320
BZX55C11 DO-35 PHILIPS -- 4150
BZX55C11 DO-35 MOTOROLA n/a 3000
BZX55C11 DO-35 VISHAY 04 10000
BZX55C11 DO-35 MOTOROLA n/a 4940
BZX55C12 DO-35 PHILIPS 94 30000
BZX55C13 DO-35 ITT 95 4010
BZX55C13 DO-35 PHILIPS -- 4047
BZX55C15-TAP 64 DO-35 VISHAY 03 20000
BZX55C15 DO-35 PHILIPS --- 10000
BZX55C15 DO-35 PHILIPS -- 1460
BZX55C16 DO-35 STM 90 2220
BZX55C22 DO-35 PHILIPS -- 5500
BZX55C22 DO-35 PHILIPS -- 1020
BZX55C24 DO-35 TEMIC 97 16480
BZX55C24 DO-35 PHILIPS n/a 299
BZX55C2V4 DO-35 SGS n/a 3997
BZX55C2V4 DO-35 n/a -- 90
BZX55C2V7 DO-35 PHILIPS 96 30000
BZX55C30 DO-35 PHILIPS 94- 13594
BZX55C30 DO-35 IIT 00 7359
BZX55C30 DO-35 PHILIPS -- 180
BZX55C33 DO-35 PHILIPS 97 6051
BZX55C33 DO-35 TEMIC n/a 739
BZX55C3V0 DO-35 PHILIPS 96 30000
BZX55C3V0 DO-35 TFK 94 7282
BZX55C4V3-TR 50 DO-35 VISHAY 03 20000
BZX55C4V3 DO-35 SGS n/a 30000
BZX55C4V3 DO-35 PHILIPS n/a 1370
BZX55C4V3 DO-35 ITT -- 1520
BZX55C51-TAP 64 DO-35 VISHAY 03 8200
BZX55C51 DO-35 TFK n/a 9380
BZX55C5V1 DO-35 TEMIC 99 7528
BZX55C5V1 DO-35 PHILIPS -- 1414
BZX55C5V1 DO-35 ITT -- 350
BZX55C5V6 DO-35 PHILIPS 93 4341
BZX55C5V6 DO-35 n/a n/a 3330
BZX55C6V2 DO-35 TFK -- 11542
BZX55C6V2 DO-35 PHILIPS 97 17288
BZX55C6V8 DO-35 PHILIPS 97 30000
BZX55C7V5 DO-35 PHILIPS 93 4720
BZX55C7V5 DO-35 PHILIPS -- 216
BZX55C7V5 DO-35 STM -- 83
BZX55C8V2 DO-35 PHILIPS -- 18601
BZX585-B6V2 RoHS SMD-SOD523 PHILIPS 03 1790
BZX70C56 SOD-18 PHILIPS 93 100
BZX79B11 DO-35 PHILIPS 93+ 17630
BZX79B6V2 DO-35 PHILIPS 93 10000
BZX79B9V1 DO-35 PHILIPS 90 8101
BZX79C10 DO-35 PHILIPS -- 1020
BZX79C12 DO-35 PHILIPS 95 29856
BZX79C12 DO-35 PHILIPS 00 10000
BZX79C16 DO-35 PHILIPS 96 7000
BZX79C18 DO-35 PHILIPS 97 6424
BZX79C2V4 DO-35 PHILIPS 97 10000
BZX79C2V4 DO-35 PHILIPS -- 605
BZX79C36 DO-35 PHILIPS n/a 4880
BZX79C4V3 DO-35 PHILIPS -- 509
BZX79C56 DO-35 PHILIPS n/a 10450
BZX79C56 DO-35 PHILIPS -- 7695
BZX79C7V5 DO-35 PHILIPS 95+ 11129
BZX79C7V5 DO-35 PHILIPS -- 908
BZX79C7V5 DO-35 PHILIPS n/a 3000
BZX79C8V2 DO-35 PHILIPS 94 1421
BZX84B10 SMD-SOT23 PHILIPS 03 30000
BZX84B11 SMD-SOT23 PHILIPS 92 3900
BZX84B12 SMD-SOT23 PHILIPS 00 3000
BZX84B13 SMD-SOT23 PHILIPS 95 6000
BZX84B2V4 SMD-SOT23 PHILIPS 00 6000
BZX84B4V7 SMD-SOT23 PHILIPS 03 5200
BZX84B5V1 SMD-SOT23 PHILIPS 00 4400
BZX84B5V6 SMD-SOT23 PHILIPS 93+ 6000
BZX84B5V6 SMD-SOT23 PHILIPS 02 6000
BZX84B6V2 SMD-SOT23 PHILIPS 95 654
BZX84B6V8 SMD-SOT23 PHILIPS 01 3000
BZX84B9V1 SMD-SOT23 PHILIPS 03 6000
BZX84B9V1 SMD-SOT23 PHILIPS 03 750
BZX84C10 SMD-SOT23 PHILIPS 96+ 17990
BZX84C10 SMD-SOT23 PHILIPS 98+ 29132
BZX84C10LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95+ 5050
BZX84C11 SMD-SOT23 ITT 00 12709
BZX84C11 SMD-SOT23 PHILIPS 00 3000
BZX84C12 SMD-SOT23 PHILIPS 00 2800
BZX84C12 SMD-SOT23 NSC 97 2809
BZX84C12 SMD-SOT23 PHILIPS 88+ 30000
BZX84C12NEO SMD-SOT23 ITT 95 1000
BZX84C13 SMD-SOT23 PHILIPS 92 1900
BZX84C15 [LOOSE] SMD-SOT23 PHILIPS 87 2500
BZX84C15 SMD-SOT23 PHILIPS 95- 30000
BZX84C15 SMD-SOT23 PHILIPS 97+ 12257
BZX84C15 SMD-SOT23 PHILIPS 03 3000
BZX84C16 SMD-SOT23 PHILIPS 96+ 8350
BZX84C16LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 96+ 2300
BZX84C18 SMD-SOT23 PHILIPS 96 5200
BZX84C18 E9 SMD-SOT23 ITT 98 1186
BZX84C18LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 91+ 2540
BZX84C22 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 03 400
BZX84C24 SMD-SOT23 PHILIPS 98 2970
BZX84C24 SMD-SOT23 PHILIPS 87+ 6210
BZX84C24LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 94+ 2055
BZX84C27 SMD-SOT23 PHILIPS 01- 12177
BZX84C27 SMD-SOT23 PHILIPS 99 17010
BZX84C27LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 00 1460
BZX84C2V7 SMD-SOT23 PHILIPS 91+ 20218
BZX84C2V7 SMD-SOT23 ITT 92 2700
BZX84C2V7 SMD-SOT23 PHILIPS 99 24143
BZX84C30 SMD-SOT23 PHILIPS 00 5900
BZX84C33 SMD-SOT23 PHILIPS 95 3850
BZX84C33 RoHS SMD-SOT23 PHILIPS 03 1153
BZX84C36V SMD-SOT23 SGS 88 300
BZX84C39 SMD-SOT23 n/a n/a 978
BZX84C39LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 97 4044
BZX84C3V0 SMD-SOT23 PHILIPS 92+ 30000
BZX84C3V6 SMD-SOT23 PHILIPS 98 7010
BZX84C3V6LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 833
BZX84C3V6LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 3000
BZX84C3V9 SMD-SOT23 PHILIPS 97 712
BZX84C3V9 SMD-SOT23 PHILIPS 99 4814
BZX84C3V9LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 91 30000
BZX84C4V3 SMD-SOT23 PHILIPS 97 10290
BZX84C4V3 SMD-SOT23 PHILIPS 97 5764
BZX84C5V1 SMD-SOT23 PHILIPS 98 4650
BZX84C5V1LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 93 800
BZX84C5V6 SMD-SOT23 FAIRCHILD 01 2800
BZX84C5V6 SMD-SOT23 ITT 91 4000
BZX84C5V6 SMD-SOT23 PHILIPS 01 3000
BZX84C5V6 SMD-SOT23 PHILIPS 95 4000
BZX84C5V6LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 2600
BZX84C5V6LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 01 18000
BZX84C62 SMD-SOT23 PHILIPS 91+ 5200
BZX84C6V2 SMD-SOT23 PHILIPS 02 30000
BZX84C6V2 SMD-SOT23 PHILIPS 96 30000
BZX84C6V2LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 94 5970
BZX84C6V8 SMD-SOT23 PHILIPS 93+ 14028
BZX84C6V8LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 98 19435
BZX84C6V8LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 03 3000
BZX84C6V8LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 04+ 21550
BZX84C75 SMD-SOT23 PHILIPS 97 8380
BZX84C7V5 SMD-SOT23 PHILIPS 97 1080
BZX84C8V2 SMD-SOT23 PHILIPS 98 1900
BZX84C8V2 SMD-SOT23 PHILIPS 97 2150
BZX84C8V2 LY-49 SMD-SOT23 NSC 98 3910
BZX84C8V2LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 2480
BZX84C9V1 SMD-SOT23 PHILIPS 95+ 1680
BZX84C9V1LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 96+ 11000
BZX85B8V2 DO-41 GSE 00 6000
BZX85C13 DO-41 PHILIPS n/a 2800
BZX85C16 DO-41 IIT 97 4497
BZX85C16A DO-41 MOTOROLA 95 500
BZX85C18 DO-41 PHILIPS n/a 2000
BZX85C20 DO-41 TFK -- 10000
BZX85C20 DO-41 PHILIPS -- 16650
BZX85C20 DO-41 ITT -- 30000
BZX85C22 DO-41 MOTOROLA -- 500
BZX85C36 DO-41 ITT n/a 5000
BZX85C39 DO-41 PHILIPS -- 6160
BZX85C39 DO-41 TEMIC -- 2565
BZX85C3V6 DO-41 n/a n/a 67
BZX85C3V9 DO-41 GSE 99 3700
BZX85C43 DO-41 PHILIPS -- 1300
BZX85C4V3-TAP DO-41 VISHAY 00 2417
BZX85C4V3 DO-41 PHILIPS -- 1890
BZX85C5V6 DO-41 TEMIC 97 8500
BZX85C62 DO-41 PHILIPS 97 1570
BZX85C6V2 DO-41 FAGOR 84 9763
BZX85C6V2 DO-41 GSE 98 1127
BZX85C6V2 DO-41 GSE -- 1429
BZX85C6V8 DO-41 SGS -- 3304
BZX85C7V5 DO-41 PHILIPS 97 1350
BZX85C8V2 DO-41 VISHAYTFK 99 5630
BZX85C9V1 DO-41 PHILIPS n/a 18065
C-0515D +/- 100MA FLOETH 95 55
C-N-R015-F1-K1-1.0 ISABELLEN -- 969
C-N-R015-F1-K1-1.0 ISABELLEN -- 813
C0005207 [LOOSE] SMD-LGA532 SUN 00 9
C002166671 SMD-PLCC28 BOSCH 02 48
C0402KRX7R6BB473 SMD-0402 YAGEO 00 10000
C0402KRX7R8BB472 SMD-0402 PHYCOMP 03 3000
C042334-Z62-C24 ROSENBERGE -- 17
C04705 34C169 [PULLS] DIP-28-CG AMI 84 18
C0603 C153J5RAD7867 SMD-0603 KEMET 01 4000
C0603 JP NP0 9BN 100 SMD-0603 YAGEO 05 3000
C06033G104MAE00C SMD-0603 AVX 00 30000
C0603C0G1E1R5CT00NN SMD-0201 TDK 0,4 3000
C0603C0G1E3R3CT00NN SMD-0201 TDK 04 30000
C0603C0G1E680JT00NA SMD-0201 TDK 04 30000
C0603C0G1E8R2DT00NA SMD-0201 TDK 03 30000
C0603C103K5RAC7867 SMD-0603 KEMET 00 30000
C0603C104M3VAC7867 SMD-0603 KEMET 00 30000
C0603C332K5RAC7867 SMD-0603 KEMET 04 2850
C0603C473K3RAC7867 SMD-0603 KEMET 00 2707
C0603C680J5GAC7886779 SMD-0603 KEMET 02 16000
C0603CPNP09BNR47 SMD-0603 PHYCOMP 03 15000
C0603JPNP09BN101 SMD-0603 YAGEO 04 3000
C0603JPNP09BN101 SMD-0603 YAGEO 06 3000
C0603JPNP09BN120 SMD-0603 YAGEO 05 3000
C0603JPNP09BN150 SMD-0603 YAGEO 05 3000
C0603JPNP09BN150 SMD-0603 PHYCOMP 04 30000
C0603JPNP09BN270 SMD-0603 PHYCOMP 00 3000
C0603JPNP09BN330 SMD-0603 YAGEO 04 3000
C0603JPNP09BN560 SMD-0603 YAGEO 06 3000
C0603JPNP09BN560 SMD-0603 PHYCOMP 00 3000
C0603JPNP09BN680 SMD-0603 PHYCOMP 00 3000
C0603JPNP09BN680 SMD-0603 PHYCOMP 00 3000
C0603JRNP09BN560 SMD-0603 YAGEO 00 3000
C0603JRNP09BN680 SMD-0603 PHYCOMP 00 3000
C063168321 SMD-PLCC28 BOSCH 02 51
C0805 JP NP0 9BN 220 SMD-0805 YAGEO 00 3000
C0805C102K5RAC7867 SMD-0805 KEMET 00 4000
C0805C103K5RAC7189 SMD-0805 KEMET 88 2320
C0805C122J5RAC7800 SMD-0805 KEMET 98 3350
C0805C273J5RAC7800 SMD-0805 KEMET -- 2920
C0805C391J5GAC SMD-0805 KEMET 97 2230
C0805C472K5RAC SMD-0805 KEMET 96 4000
C0805C681K2RAC7800 SMD-0805 KEMET -- 3000
C0805JRNP09BN100 SMD-0805 PHYCOMP 03 8000
C0805KPX7R9BB102 SMD-0805 YAGEO 05 3000
C0805KPX7R9BB153 SMD-0805 YAGEO 05 3000
C0805KRX7R9BB273 SMD-0805 YAGEO 00 3000
C0G3.3PF/63C0805 SMD-0805 S+M 93 740
C1005C0G1E150JT009P SMD-0402 TDK 04 30000
C1005C0G1E151JT009F SMD-0402 TDK 04 3000
C1005C0G1E1R2BT009P RoHS SMD-0402 TDK 05 3000
C1005C0G1E3R3CT009P SMD-0402 TDK 04 3000
C1005C0G1E5R6CT009P SMD-0402 TDK 04 3000
C1005C0G1E8R2CT009P SMD-0402 TDK 04 3000
C1005C0G1ER68BT009P SMD-0402 TDK 04 3000
C1005C0G1H120J SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H150J SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H150K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H151JT SMD-0402 TDK 05 3000
C1005C0G1H180J SMD-0402 TDK n/a 3000
C1005C0G1H1R5CT009P SMD-0402 TDK 01 30000
C1005C0G1H220JT SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H330K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H331JT009F RoHS SMD-0402 TDK 07 3000
C1005C0G1H470J SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1H4R7BT009P SMD-0402 TDK 04 30000
C1005C0G1H680K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005C0G1HR68BT009P SMD-0402 TDK 00 30000
C1005X5R1A473MT009F SMD-0402 TDK 01 3000
C1005X7R1E153K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005X7R1E222KT009F SMD-0402 TDK 03 30000
C1005X7R1E392KT009F SMD-0402 TDK 03 30000
C1005X7R1E472KT009F SMD-0402 TDK 04 3000
C1005X7R1E681KT009F SMD-0402 TDK 01 30000
C1005X7R1E682K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005X8R1H222K SMD-0402 TDK -- 3000
C1005X8R1H392K SMD-0402 TDK -- 3000
C1007-12 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 88 20
C1008-12 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 88 20
C103A004 QEN9 PGA480CG INTEL -- 10
C1157 [LOOSE] SMD-SO8 OKI 93 53
C1206C102K5RAC7800 SMD-1206 KEMET -- 4000
C1206C151J1GAC7800 SMD-1206 KEMET 96 8000
C1206C222J5GAC7210 SMD-1206 KEMET 00 30000
C1206C222J5GAC7800 SMD-1206 KEMET 99 4000
C1206C223K2RAC7210755 SMD-1206 KEMET 98 9700
C1206C333J5RAC3921780 SMD-1206 KEMET -- 1950
C1206C473K1RAC7800 SMD-1206 KEMET 98 2400
C1206C682K5RAC7800 SMD-1206 KEMET 00 4000
C1206KPX7R7BB474 SMD-1206 YAGEO 04 3000
C1206KPX7R9BB683 SMD-1206 PHYCOMP 00 3000
C1206KPX7RABB222 SMD-1206 YAGEO 04 3000
C1206X474K025T SMD-1206 00 3000
C1210C104K1RAC7800 SMD-1210 KEMET 00 2200
C1210C104K5RAC SMD-1210 KEMET -- 2090
C1210C104K5RAC7800798 SMD-1210 KEMET 96 1300
C1210C154K5RAC7800 SMD-1210 KEMET 96 22690
C1210C184K5RAC7800 SMD-1210 KEMET 97 18311
C158 CEMI -- 1500
C1608C0G1H0R5BT00EA SMD-0603 TDK 01 3000
C1608C0G1H100DT009A SMD-0603 TDK 00 3418
C1608C0G1H100DT00EA SMD-0603 TDK 02 21650
C1608C0G1H120GT00EA SMD-0603 TDK 03- 30000
C1608C0G1H120JT009A SMD-0603 TDK -- 3000
C1608C0G1H150JT009A SMD-0603 TDK 98 3000
C1608C0G1H180GT00EA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608C0G1H180JT009A SMD-0603 TDK 01 24007
C1608C0G1H181JT00EN RoHS SMD-0603 TDK 06 3000
C1608C0G1H1R2BT00EA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608C0G1H1R5BT00EA SMD-0603 TDK 99 3000
C1608C0G1H1R5BT0YEN SMD-0603 TDK 06 3000
C1608C0G1H1R8BT009A SMD-0603 TDK 01 1350
C1608C0G1H1R8BT00EA SMD-0603 TDK 01 27000
C1608C0G1H220FT00EA SMD-0603 TDK 03 5700
C1608C0G1H220JT00EA SMD-0603 TDK 00 2640
C1608C0G1H221JT SMD-0603 TDK -- 2834
C1608C0G1H221JT00EN SMD-0603 TDK 05 3000
C1608C0G1H270GT00EA SMD-0603 TDK 99 30000
C1608C0G1H270JT00EA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608C0G1H271JT00EN SMD-0603 TDK 02 3000
C1608C0G1H2R2BT00EA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608C0G1H2R7B SMD-0603 TDK 05 1463
C1608C0G1H2R7BT00EA SMD-0603 TDK 04 30000
C1608C0G1H2R7CT00EA SMD-0603 TDK 02 30000
C1608C0G1H330JT00EA SMD-0603 TDK 04 3000
C1608C0G1H331JT00EN SMD-0603 TDK 05 3000
C1608C0G1H390JT000A SMD-0603 TDK 02 5965
C1608C0G1H391JT00EN SMD-0603 TDK 02 28762
C1608C0G1H3R3CT00EA SMD-0603 TDK 02 3000
C1608C0G1H3R9CT00EA RoHS SMD-0603 TDK 06 3000
C1608C0G1H4R7CT00EA SMD-0603 TDK 02 30000
C1608C0G1H560GT00EA SMD-0603 TDK 00 3000
C1608C0G1H560JT00EA SMD-0603 TDK 00 3000
C1608C0G1H561JT00EN SMD-0603 TDK 05 14930
C1608C0G1H5R6CT00EA SMD-0603 TDK 03+ 30000
C1608C0G1H681JT00EN SMD-0603 TDK 04 3000
C1608C0G1H6R8CT00EA SMD-0603 TDK 00 15000
C1608C0G1H820JT00EA SMD-0603 TDK 01 3000
C1608C0G1H8R2CT00EA SMD-0603 TDK 02 3000
C1608C0G1HR080CT0YEN SMD-0603 TDK 06 3000
C1608C0G1HR56BT00EA SMD-0603 TDK 02 30000
C1608C0G1HR56BT00EA SMD-0603 TDK 02 26838
C1608JB2A472K SMD-0603 TDK -- 2490
C1608UJ1H2R2BT00EA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608UJ1H2R7CTOOEA SMD-0603 TDK 00 30000
C1608X5R0J105MT000N SMD-0603 TDK 00 30000
C1608X5R0J225KT00EN SMD-0603 TDK 03 14000
C1608X5R1A105KT00EE SMD-0603 TDK 03 11780
C1608X5R1A224KT00EN SMD-0603 TDK 01 14980
C1608X5R1A474MT00EN SMD-0603 TDK 04 7465
C1608X5R1C224K SMD-0603 TDK -- 4000
C1608X7R1C104KT0Y0N SMD-0603 TDK 04 3000
C1608X7R1C473MT009N SMD-0603 TDK 00 17700
C1608X7R1C473MT00EN SMD-0603 TDK 00 3000
C1608X7R1E154KT00EN SMD-0603 TDK 03 30000
C1608X7R1H102KT00EA SMD-0603 TDK 00 13700
C1608X7R1H103K SMD-0603 TDK -- 1000
C1608X7R1H103KT0Y9NSMD-0603 TDK 00 3000
C1608X7R1H104K SMD-0603 TDK -- 3000
C1608X7R1H104KT0Y9N SMD-0603 TDK -- 13690
C1608X7R1H222KTOO9A SMD-0603 TDK 00 17100
C1608X7R1H222KTOOEA SMD-0603 TDK 00 14700
C1608X7R1H223KT000N SMD-0603 TDK 05 3000
C1608X7R1H332KT00EN SMD-0603 TDK 00 3000
C1608X7R1H472KT00EN SMD-0603 TDK 02 16720
C1608X7R1H473KT000N SMD-0603 TDK 01 30000
C1608X7R1H561KT00EA SMD-0603 TDK 99 13600
C1608X7R1H821KT00EN SMD-0603 TDK 04 3000
C1608X7R2A102KT0Y9N SMD-0603 TDK 06 3000
C1608X7R2A103KT0Y9N SMD-0603 TDK 06 3000
C1608X7R2A182KT000A SMD-0603 TDK 98 5790
C1608X8R2A102K SMD-0603 TDK -- 3000
C1608X8R2A102KT0Y0H SMD-0603 TDK 06 3000
C1608X8R2A102KT0Y6B SMD-0603 TDK 07 3000
C1608X8R2A103KT0Y6B SMD-0603 TDK 05 3000
C1608X8R2A222KT0Y6B SMD-0603 TDK 00 3000
C1608Y5V1C224ZT000N SMD-0603 TDK -- 1905
C1812C334K1RAC7800 SMD-1812 KEMET -- 1600
C1812C473K1RAC SMD-1812 KEMET 89 1050
C18V DO-35 PHILIPS n/a 3880
C19197 SMD-PLCC68 AMI 93 56
C2012C-18NG SMD-0805 SAGAMI 00 30000
C2012C0G1E153JT009N RoHS SMD-0805 TDK 05 3000
C2012C0G1H100DT001A SMD-0805 TDK 01 3000
C2012C0G1H103K SMD-0805 TDK -- 900
C2012C0G1H122JT001N SMD-0805 TDK 01 20000
C2012C0G1H122JT009A SMD-0805 TDK 00 30000
C2012C0G1H332J SMD-0805 TDK 06 161
C2012C0G1H392J SMD-0805 TDK 07 355
C2012C0G1H472JT0J9N SMD-0805 TDK 04 3000
C2012UJH4R7CT000A SMD-0805 TDK -- 2260
C2012X7R1C224KT009N SMD-0805 TDK 00 3000
C2012X7R1C225K SMD-0805 TDK -- 1710
C2012X7R1C225KT0Y9N SMD-0805 TDK 06 3000
C2012X7R1C474KT0S9N SMD-0805 TDK 00 10335
C2012X7R1E154KT00 SMD-0805 TDK 99 9100
C2012X7R1E474MT009N SMD-0805 TDK 04 10000
C2012X7R1H104KT0Y9N SMD-0805 TDK 05 9670
C2012X7R1H182KT SMD-0805 TDK 00 4000
C2012X7R1H332K SMD-0805 TDK 00 1648
C2012X7R1H332KT000A SMD-0805 TDK 99 3000
C2012X7R1H332KT001A SMD-0805 TDK 00 19160
C2012X7R1H332KT001N SMD-0805 TDK 02 3000
C2012X7R1H334MT0Y0N SMD-0805 TDK 03 23410
C2012X7R1H472KT001N SMD-0805 TDK 01 3000
C2012X7R1H473KTQ09C SMD-0805 TDK 01 30000
C2012X7R1H563KT009N SMD-0805 TDK 05 3000
C2012X7R2A103MTQ06D SMD-0805 TDK 96 20000
C2012X8R1H104KT0Y9B SMD-0805 TDK 00 19000
C2012Y5V1A106ZT009N SMD-0805 TDK 00 1360
C2012Y5V1C105ZT009N SMD-0805 TDK 00 7100
C211-Z1-C50 INGUN 92 500
C211-Z1-C73 INGUN 92 450
C211-Z1-C74 INGUN 92 50
C2220C105K5RAC7800 SMD-2220 KEMET 99 490
C2293N DIP-18 SIGNETICS 91 154
C2301N (L) DIP-20 SIGNETICS 89 14
C2324N (L) DIP-20 SIGNETICS 90 76
C2345 DIP-20 SIGNETICS 91 18
C235167 SMD-PLCC28 BOSCH 01 23
C24105NP SMD SUMIDA 06 319
C24V [LOOSE] DO-35 CEMI n/a 215
C262S DIP-16-C EXRAR 90 246
C295 [LOOSE] TO-18 STM 99 792
C3216C0G1H101JT000A SMD-1206 TDK 00 2897
C3216C0G1H103JT009N SMD-1206 TDK 04 3000
C3216C0G1H472JT000N SMD-1206 TDK 01 3000
C3216C0G1H472JT0H9N SMD-1206 TDK 04 3000
C3216X5R0J106KT009N SMD-1206 TDK 02 6000
C3216X5R0J106KT0S9N SMD-1206 TDK 00 6000
C3216X5R1A225KT0K9N SMD-1206 TDK 00 6000
C3216X5R1A335KT0K9N SMD-1206 TDK 02 6000
C3216X5R1A335KT0K9N SMD-1206 TDK 00 6000
C3216X5R1C106K SMD-1206 TDK 05 300
C3216X5R1C225KT000N SMD-1206 TDK 99 1900
C3216X7R1C105KT0J9N RoHS SMD-1206 TDK 07 6000
C3216X7R1C225KT000N SMD-1206 TDK -- 1600
C3216X7R1C334KT SMD-1206 TDK 04 495
C3216X7R1E105MT0Y9N SMD-1206 TDK 03 3000
C3216X7R1H104KT009N SMD-1206 TDK 01 3000
C3216X7R1H153JTX00A SMD-1206 TDK -- 1060
C3216X7R2A104K SMD-1206 TDK 99 1920
C3216X7R2E333KT029U SMD-1206 TDK 00 10337
C3216X7R2E333KT029U RoHS SMD-1206 TDK 06 3000
C3216Y5V1A226Z SMD-1206 TDK 00 1094
C3216Y5V1C335ZT009N SMD-1206 TDK 99 800
C3225X5R1C226M SMD-1210 TDK 05 368
C3225X7R2E104MT029U SMD-1210 TDK 05 1716
C3225X8R1E335K SMD-1210 TDK -- 340
C3225Y5V1C106ZT000N SMD-1210 TDK 00 1840
C33V [LOOSE] DO-35 n/a n/a 625
C39195-Z7217-A40-WIRE ETHERNET SIEMENS 06 1631
C39195-Z75-A40 ROSENBERGE -- 655
C39195-Z75-A41 SIEMENS 00 50
C39212-Z3-C101 -- 225
C39280-Z4-C168.C59 AC/DC ADAPTER n/a n/a 248
C39280-Z4-C516 AC/DC ADAPTER n/a n/a 16
C39280-Z4-C516/SN AC/DC ADAP SALCOMP -- 13
C39280-Z4-C59 AC/DC ADAPTER n/a n/a 10
C39280-Z4-C59 SNG 2A AC/DC ADAPTER ASPRO -- 23
C39280-Z4-C59/C168 AC/DC ADAPTER ASPRO -- 438
C39280Z4C297 AC/DC ADAPTER n/a -- 32
C39298-A18-89 n/a 91 40
C3933-Z93-C295 SMD IMS 01 880
C39334-Z26C636 06 118
C39334-Z93-C238 IMS 00 900
C39334-Z93-C297 SMD IMS 05 1199
C39334-Z93-C337 SMD SIEMENS 99 1678
C39334-Z96-C131 MOLEX 06 3000
C39334-Z96-C131 IMS 06 1776
C39453-Z5-C300 SAMSUNG 05 819
C39453-Z5-C301 SAMSUNG 05 558
C39RW/U C4000-12 SMD-PLCC84 ROCKWELL 96 38
C4016 [LOOSE] DIP-14 RCA 88 68
C4025 [LOOSE] DIP-14-C FAIRCHILD 84 721
C4042 [LOOSE] DIP-16 TOSHIBA 85 194
C4044 [LOOSE] DIP-16 RCA 82 2605
C4053 [LOOSE] DIP-16 RCA 83 645
C4066 [LOOSE] DIP-14 PHILIPS 93 58
C42230-A5-A7 n/a 92 20
C42315-A1341-A19 DIP-16 SIEMENS -- 194
C42315-A1347-A124 SIEMENS -- 319
C42315-A1347-A212 n/a n/a 114
C42315-A68-A1 SWITCH SIEMENS -- 400
C42315-A68-A1 SWITCH SIEMENS -- 320
C42334-A195-A2 SIEMENS n/a 7
C42334-A199-A10 SIEMENS -- 29
C42334-A207-A2 SIEMENS n/a 12
C42334-A285-A734 SIEMENS -- 65
C42334-A285-A953 SIEMENS -- 24
C42334-A285-B41 SIEMENS 00 25
C42334-A396-A4 SIEMENS -- 20
C42334-A75-A18 SIEMENS 300
C42334-A77-A18 SIEMENS n/a 175
C42334-A78-A4 SIEMENS n/a 62
C42334-A79-A68 SIEMENS -- 46
C42334-A80-A18 SIEMENS -- 40
C42334-A80-A18 SIEMENS -- 179
C42334-A81-A30 SIEMENS -- 25
C42334-A82-A2 SIEMENS -- 10
C42334-A87-A10 SIEMENS n/a 15
C4502 [LOOSE] DIP-16 RCA 82 696
C4510 [LOOSE] DIP-16 RCA 91 2928
C4520X7R3D102KT009N RoHS SMD TDK 06+ 500
C4532 [LOOSE] DIP-16 RCA 83 795
C4555 [LOOSE] DIP-16 RCA 84 338
C4P5502A-5 SMD-PLCC28 HARRIS -- 277
C500D (AD500D) DIP-18 RFT 90- 128
C501D (AD501D) DIP-18 RFT 90 203
C5022-10S 22 PIN-GOLD R12.5 TI -- 3000
C502D (AD502D) DIP-20 RFT 89 1600
C504D (AD504) DIP-28 RFT 90+ 87
C504D (AD504D DIP-28 RFT 89 710
C51C98-25 [LOOSE] DIP-22-CG INTEL 92 10
C55411SN [PULLS] DIP-40 TI 90 1400
C55418 [PULLS] DIP-40 TI 90 630
C55426FNA SMD-PLCC44 TI 92 103
C560C (AD560) DIP-16-CG RFT 90+ 940
C560D (AD560C) DIP-16-CG RFT -- 95
C5650C (AD5650C) DIP-24-CG RFT 90+ 219
C5650C (AD5650C) DIP-24-CG RFT 90+ 109
C5650D (AD5650C) DIP-24 RFT 86+ 50
C5658 (AD5658C) DIP-24-CG RFT 90+ 668
C5658C (AD5658C) [LOOSE] DIP-24-CG RFT 90 14
C5658C (AD5658C) DIP-24-CG RFT 90+ 28
C5658C (AD5658C) DIP-24-CG RFT 90+ 970
C5658C (AD5658C) DIP-24-CG RFT 90+ 396
C5658D (AD5658C) DIP-24 RFT 90+ 32
C565C [LOOSE] DIP-24-CG RFT 90 17
C565C DIP-24-CG RFT 90+ 313
C565C DIP-24-CG RFT 90 36
C565C (AD565C) DIP-24-CG RFT 90 238
C570C (AD570) DIP-18-CG RFT 89+ 974
C574C (AD574) [LOOSE] DIP-28-CG RFT 90+ 76
C574C (AD574) DIP-28-CG RFT 90 22
C5750X7R2E474KT029U SMD-2220 TDK 00 6000
C5V1 DO-35 PHILIPS -- 5306
C670C DIP-18-CG RFT 90 160
C7136D (ICL7136) DIP-40 RFT 90+ 115
C7V5 [LOOSE] TO-18-2 CEMI n/a 156
C80186-3 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 35
C80188-3 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 5
C80287-3 [PULLS] DIP-40-CG INTEL -- 30
C80287XL [PULLS] DIP-40-CG INTEL -- 33
C806170871 SMD-PLCC28 BOSCH 01 45
C8087-2 [PULLS] DIP-40-CG INTEL -- 1
C8087-3 [PULLS] DIP-40-CG INTEL -- 5
C8087 [LOOSE] DIP-40-CG INTEL -- 23
C8087 [PULLS] DIP-40-CG INTEL -- 9
C8207-2 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 12
C8208 [LOOSE] DIP-48-CG INTEL -- 7
C82586 [LOOSE] DIP-48-CG INTEL -- 30
C8744H [PULLS] DIP-40-CGW INTEL 90 305
C8751H [PULLS] DIP-40-CGW INTEL 86+ 28
C8755A [PULLS] DIP-40 INTEL -- 5
C9358702 [LOOSE] SMD-LGA532 SUN 00 9
C9364337 [LOOSE] SMD-LGA532 SUN 00 4
CA0339E DIP-14 HARRIS 93 2000
CA084E DIP-14 HARRIS 90 265
CA1145IB SMD-SO8 HARRIS 97 266
CA1524E DIP-16 HARRIS 93 7
CA224E DIP-14 HARRIS 93 85
CA2252 TRW 87 1
CA2418 TRW 78 1
CA3045F DIP-14-C RCA 86 27
CA3127 SMD-SO16 HARRIS 91+ 100
CA3127E DIP-16 HARRIS 99 4
CA3127E DIP-16 HARRIS 99 50
CA3146E DIP-14 RCA 94 36
CA5260A SMD-SO8 HARRIS 98 980
CA902 MOTOROLA 92 1
CA91L8260-83IE SMD-BGA420 TUNDRA 01 87
CA91L860B-40CE SMD-PBGA256 TUNDRA 02 28
CANON-DB15 n/a -- 198
CANON-DB15 n/a -- 250
CANON-DB15 n/a n/a 163
CANON-DB15 SIEMENS -- 195
CANON-DB9 n/a -- 794
CANON-DB9 n/a -- 13
CANON 25-M-KOWE SIEMENS -- 80
CANON 25-M-PROSTE SIEMENS n/a 470
CANON 37-M-KOWE ERNI n/a 42
CANON 9/CANON 25 n/a n/a 40
CANON 9/CANON 25 YAMAICHI -- 20
CANON DB25 n/a n/a 700
CANON DB25 SMD AMP n/a 240
CAT22C10PIT DIP-18 CATALYST 95 220
CAT24C44 DIP-8 CSI -- 50
CAT25-103JA SMD BOURNS 00 30000
CAT25-272JA SMD BOURNS 00 3000
CAT28C256N-20 SMD-PLCC32 CSI 95 220
CAT28F010N-12 [PULLS] SMD-PLCC32 CATALYST 00 936
CAT28F020N-12 SMD-PLCC32 CSI 00 5
CAT28F020N-12 SMD-PLCC32 CSI 00 215
CAT35C104P DIP-8 CATALYST 92 33
CAT93C46P DIP-8 CATALYST 94 40
CB0283A SMD-PLCC28 NSC 97 1600
CC0603CJRNP09BN3R3 SMD-0603 YAGEO 04 30000
CC0603JRNP09BN561 SMD-0603 YAGEO 00 30000
CC0603KPX7R7BB683 SMD-0603 YAGEO 06 3000
CC0603KPX7R9BB471 SMD-0603 YAGEO 04 3000
CC0603KPX7R9BB472 SMD-0603 YAGEO 00 30000
CC0603KPX7R9BB682 SMD-0603 YAGEO 00 3000
CC1210X7R104K063LR SMD-1210 AVX 87 2020
CC195 SMD-PLCC28 BOSCH -- 59
CC196A0 SMD-SO20L BOSCH n/a 201
CC196A0&B SMD-SO16L BOSCH -- 136
CC196AH SMD-SO16L BOSCH -- 38
CC196DZ SMD-SO20L BOSCH -- 34
CC770B ES SMD-PLCC44 BOSCH -- 1600
CCD MODUL n/a n/a 31
CCD MODUL n/a n/a 1428
CCD MODU? n/a n/a 1228
CCD MODU?M.60 n/a n/a 950
CCS/100-302A-04 SMD FASTRON 02 219
CCS/100-302A-04 RoHS SMD FASTRON 06 6000
CCS/101-532A-04 RoHS SMD FASTRON 06 2525
CCS/101-532A-04 SMD FASTRON 02 238
CCS/102-223A-04 SMD FASTRON 01 6000
CCU-SEL-01 [LOOSE] DIP-40 ITT 85 1
CCU-SEL-02 [LOOSE] DIP-40 ITT 95 1
CCU-SEL-03E DIP-40 ITT 87 19
CCU2031/00 DIP-40 ITT 84 2
CCU2050-PIP 02 SMD-PLCC44 ITT -- 4
CCU2070-PIP-01 SMD-PLCC44 ITT -- 90
CCU3001-AMD-2 SMD-PLCC68 ITT -- 64
CD1316LS/IV-3 RoHS PHILIPS 06 1095
CD22203E DIP-18 HARRIS 94 19
CD22M3493E DIP-40 HARRIS 94 36
CD4002BE DIP-14 HARRIS 94 750
CD4007UBE DIP-14 RFT 86 450
CD4007UBFX DIP-14-C HARRIS 91 17
CD4011 DIP-14 TSL 90 3000
CD4011BCN DIP-14 NSC 88 93
CD4013BCM SMD-SO14 NSC -- 2197
CD4013BCMX SMD-SO14 NSC 94 6000
CD4013BE DIP-14 RCA 97 75
CD4013BF DIP-14-C HARRIS 93+ 9
CD4016BCM SMD-SO14 NSC 97 87
CD40174BCM SMD-SO16 NSC 93 2169
CD4017BJM/883QS DIP-16-C NSC 00 82
CD40181BE DIP-24 RCA 98 15
CD4020BFX DIP-16-C RCA 85 250
CD4023AF DIP-14-C RCA 87 200
CD4023BCJ DIP-14-C NSC 82+ 279
CD4024BFX DIP-14 RCA 85 1600
CD40257BE DIP-16 HARRIS 90 688
CD40257BS DIP-16 HARRIS 90 337
CD4025BE DIP-14 RCA 84 650
CD4027BE DIP-16 RFT 90 2300
CD4028BMJ-883QS [LOOSE] DIP-16-C NSC 01 36
CD4035D DIP-16 RFT 90+ 175
CD4042BCN DIP-16 NSC 88 6000
CD4042BE DIP-16 HARRIS 95 940
CD4043BDWR SMD-SO16 TI 00 2000
CD4046BCM SMD-SO16 NSC 93 15
CD4046BE DIP-16 HARRIS 95 507
CD4048BCN DIP-16 NSC 90+ 4725
CD4049UBM SMD-SO16L TI 91 720
CD4049UBMJ-883QS [LOOSE] DIP-16-C NSC 01 34
CD4050BCM SMD-SO16 NSC 90 6000
CD4050BF DIP-16-C HARRIS 94 7
CD4050BFX DIP-16-C HARRIS 91 9
CD4050BM SMD-SO16L HARRIS 99 528
CD4063BF3A DIP-14-C HARRIS 91 5
CD4066BCN DIP-14 NSC 86 44
CD4066BE DIP-14 HARRIS 97 37
CD4067BE DIP-24 HARRIS 93 605
CD4068BE DIP-14 HARRIS 93 400
CD4069UBCMX SMD-SO14 FAIRCHILD 02 2480
CD4070BCNA DIP-14 NSC 88+ 2568
CD4070BE DIP-14 RCA 84+ 1970
CD4071BCM SMD-SO14 NSC 91 1562
CD4071BEX DIP-14 HARRIS 92 47
CD4073BCM SMD-SO14 NSC 92 1666
CD4076BE DIP-16 HARRIS 92 1009
CD4076BE DIP-16 RCA 87 389
CD4078BE DIP-14 RCA 86+ 3225
CD4078BF DIP-14-C HARRIS 91 5
CD4085BE DIP-14 RCA 91+ 635
CD4086BE DIP-14 RCA 80+ 6000
CD4089BF DIP-16-C HARRIS 90 25
CD4093BE DIP-14 TI 02 114
CD4093BFX DIP-14-C RCA 85 116
CD4093BM SMD-SO14 TI 98 1297
CD43-330KC SMD SUMIDA 00 6000
CD4514BF DIP-24-C HARRIS 92 6
CD4515BCN DIP-24 NSC 97 470
CD4528BCM SMD-SO16 FAIRCHILD 02 32
CD4555BFX DIP-16-C HARRIS -- 20
CD4585BE DIP-16 HARRIS 96 25
CD54AC04F3A DIP-14-C HARRIS 91 12
CD54HC00F3A DIP-14-C HARRIS 96 50
CD54HC257F3A DIP-16-C HARRIS 90 11
CD54HC32F3A DIP-14-C HARRIS 91 25
CD54HC4094F3A DIP-16-C RCA 89 10
CD54HCT03F3A DIP-14-C RCA 89 14
CD54HCT238F DIP-16-C RCA 91 13
CD74AC00M SMD-SO14 HARRIS 93 61
CD74AC10E DIP-14 RCA 90 90
CD74AC244E DIP-20 RCA 88+ 41
CD74AC245M SMD-SO20L HARRIS 94 228
CD74AC257 SMD-SO16 RCA 97 127
CD74AC257 SMD-SO16 HARRIS 90 78
CD74AC280E DIP-14 HARRIS 98 275
CD74AC374E DIP-20 RCA 88+ 113
CD74AC74E DIP-14 RCA 88+ 340
CD74AC74M SMD-SO14 HARRIS 94 900
CD74AC74M96 SMD-SO14 TI 00 5000
CD74AC86 SMD-SO14 HARRIS 90 52
CD74AC86E DIP-14 HARRIS 93 75
CD74ACT02 SMD-SO14 HARRIS 90 127
CD74ACT04E DIP-14 HARRIS 90 32
CD74ACT04M SMD-SO14 HARRIS 94 2745
CD74ACT10 SMD-SO14 HARRIS 90 40
CD74ACT11112 SMD-SO16 TI 93 80
CD74ACT112M SMD-SO16 HARRIS 91 800
CD74ACT112M SMD-SO16 HARRIS 99 270
CD74ACT138M SMD-SO16 HARRIS 94 1584
CD74ACT157M SMD-SO16 HARRIS 94 1574
CD74ACT244E [LOOSE] DIP-20 RCA 87+ 365
CD74ACT244E [LOOSE] DIP-20 HARRIS 90 11
CD74ACT244M SMD-SO20L HARRIS 94 591
CD74ACT273M SMD-SO20L HARRIS 94 641
CD74ACT32M SMD-SO14 HARRIS 94 1385
CD74ACT374E [LOOSE] DIP-20 RCA 88+ 257
CD74ACT574M SMD-SO20L HARRIS 94 89
CD74ACT74E [LOOSE] DIP-14 RCA 88+ 215
CD74ACT74M SMD-SO14 HARRIS 94 1000
CD74FCT574M SMD-SO20L HARRIS 90 45
CD74HC00 SMD-SO14 HARRIS 92 99
CD74HC10E DIP-14 RCA 86 21
CD74HC10M SMD-SO14 HARRIS 94 500
CD74HC137E DIP-16 HARRIS 94 150
CD74HC139E DIP-16 HARRIS 97 189
CD74HC153M SMD-SO16 HARRIS 95 48
CD74HC157E DIP-16 RCA 98 25
CD74HC21 SMD-SO14 RCA 88 2140
CD74HC21E DIP-14 RCA 95+ 227
CD74HC221E DIP-16 HARRIS 90+ 175
CD74HC27E DIP-14 HARRIS 94 1518
CD74HC30E DIP-14 HARRIS 94 25
CD74HC32 (B57466) DIP-14 HARRIS 95 1317
CD74HC4020E DIP-16 RCA 83+ 977
CD74HC4024E DIP-14 RCA 87 200
CD74HC4067E DIP-24 HARRIS 93 81
CD74HC4075E DIP-14 TI 03 25
CD74HC423E DIP-16 HARRIS 92 75
CD74HC4352E DIP-20 HARRIS 90 30
CD74HC4511E DIP-16 HARRIS 97 420
CD74HC533E DIP-18 RCA 88 90
CD74HC540M SMD-SO20L HARRIS 92 1306
CD74HC573E [LOOSE] DIP-20 RCA 94 34
CD74HC573M96 SMD-SO20L TI 99 820
CD74HC583E DIP-16 RCA 99 25
CD74HC640E DIP-20 HARRIS 91 69
CD74HC670E DIP-16 RCA 88 300
CD74HCT04E DIP-14 RCA 98 5
CD74HCT04M96 SMD-SO14 TI 00 410
CD74HCT08 SMD-SO14 HARRIS 95 510
CD74HCT08 SMD-SO14 RCA 98 71
CD74HCT109E DIP-16 RCA 87 244
CD74HCT109E DIP-16 HARRIS 90 200
CD74HCT10E DIP-14 RCA 92 23
CD74HCT10F3A DIP-14-C HARRIS 90 10
CD74HCT112E DIP-16 RCA 86 25
CD74HCT11E DIP-14 HARRIS 91 274
CD74HCT11E DIP-14 RCA 88+ 175
CD74HCT126E DIP-14 RCA 87 100
CD74HCT138E DIP-16 RCA 88 10
CD74HCT139E DIP-16 RCA 99 24
CD74HCT14M96 SMD-SO14 HARRIS 93 609
CD74HCT151M SMD-SO16 HARRIS 88 780
CD74HCT153E DIP-16 RCA 88 98
CD74HCT154E DIP-24 HARRIS 90+ 26
CD74HCT158E DIP-16 RCA 88+ 5258
CD74HCT162E DIP-16 RCA 85 75
CD74HCT191E DIP-16 RCA 87 125
CD74HCT21 SMD-SO14 HARRIS 91 100
CD74HCT21E DIP-14 RCA 85 113
CD74HCT240E DIP-20 HARRIS 90- 84
CD74HCT240M SMD-SO20L HARRIS 91 722
CD74HCT242E DIP-14 HARRIS 91 25
CD74HCT251E DIP-16 RCA 87 100
CD74HCT253E DIP-16 RCA 87- 468
CD74HCT258M SMD-SO16 RCA 97 40
CD74HCT273 SMD-SO20L HARRIS 94 196
CD74HCT273E DIP-20 HARRIS 97 252
CD74HCT273E DIP-20 RCA 87 162
CD74HCT27E DIP-14 HARRIS 91 350
CD74HCT32E DIP-14 RCA 89 675
CD74HCT365M SMD-SO16 HARRIS 93 5335
CD74HCT366E DIP-16 RCA 89 525
CD74HCT367E DIP-16 RCA 88 950
CD74HCT374E DIP-18 RCA 88 341
CD74HCT4002E DIP-14 RCA 87 348
CD74HCT40104E DIP-16 HARRIS 91 6
CD74HCT4040F DIP-16-C HARRIS 92 25
CD74HCT4066E DIP-14 HARRIS 94 1000
CD74HCT4066EX DIP-14 RCA 89 23
CD74HCT533E DIP-20 RCA 87- 646
CD74HCT534E DIP-20 RCA 87+ 10
CD74HCT563E DIP-20 RCA 87 1010
CD74HCT640 SMD-SO20L RCA 85 8
CD74HCT74 SMD-SO14 HARRIS 95 10
CD74HCT74E DIP-14 RCA 98 90
CD74HCT85 SMD-SO16 HARRIS 91 100
CD74HCT85E DIP-16 HARRIS 89 50
CD7609CP [LOOSE] DIP-16 n/a 88 37
CD82C37A-5 [PULLS] DIP-40-C HARRIS 86 12
CD82C37A [PULLS] DIP-40-C HARRIS 86 2
CD82C37A [PULLS] DIP-40-C HARRIS 86 8
CDA10,7MG21 MURATA 94 20
CDBM455 C9 MURATA n/a 6000
CDC208 SMD-SO20 TI 95 65
CDC329A SMD-SO16 TI 99 32
CDCR81 SMD-TSSOP24 TI 99 956
CDP1832CE DIP-24 RCA 88 3
CDP1875CE DIP-22-M RCA 88 38
CDP1882E [LOOSE] DIP-18 RCA 83 9
CDP6402CE [PULLS] DIP-40 HARRIS 90 11
CDP6402E DIP-40 HARRIS 92 4
CDP6805E3E [PULLS] DIP-40 HARRIS 91 12
CDP6805ECE [PULLS] DIP-40 HARRIS 91 8
CDR74-470NC SMD SUMIDA 02+ 3000
CDR74B-100MC SMD SUMIDA 01 330
CDRH104-220MC SMD SUMIDA 02 3000
CDRH125-151MC SMD SUMIDA -- 190
CDRH125-220M53 RoHS SMD SUMIDA 05 365
CDRH3D16/LDNP-4R7NC RoHS SMD SUMIDA 902
CDRH3D17-100-M SMD SUMIDA 05 814
CDRH4D18-2R2 SMD SUMIDA 1738
CDRH5D16F/LD-100M40 SMD SUMIDA 04 474
CDRH73NP-151MC RoHS SMD SUMIDA 06 3000
CDRH73NP-151MC RoHS SMD SUMIDA 06 139
CE EMK212 BJ474KG-L RoHS SMD-0805 TAYIO 06 3000
CE JMK212 BJ475MG-L SMD-0805 TAYIO 04 839
CE JMK316 BJ106KL-L SMD-1206 TAYIO 03 3000
CE0188 -MODUL SIEMENS 96 1600
CE025A SMD-SO28 PHILIPS 89 1079
CE100 0040 SMD-QFP BOSCH -- 12
CE100F24-12-T PANDUITQ 01 3769
CE100F24-16-T PANDUITQ 01 3359
CE100F24-8-C ITWPANCON -- 100
CE13257 SMD-PLCC68 NCR 89 218
CE156F18-5-C PANDUITQ n/a 600
CE156F18-6D PANDUITQ 94 798
CE156F18-8-L PANDUITQ 94 1342
CE51364 [BULK] SMD-MQFP FUJITSU 96 75
CE51364 SMD-MQFP FUJITSU 01 66
CE51484 [BULK] SMD-MQFP212 FUJITSU 96 28
CE51484 SMD-QFP FUJITSU 03 96
CE81256A-20 [LOOSE] DIP-28-L n/a 94 24
CEEMK316BJ225KD-TC SMD-1206 TAYIO 01 6000
CELMK316F106ZL-T SMD-1206 TAYIO 01 6000
CF TMK212 SD223JG-L SMD-0805 TAYIO 05 3000
CF018B0223JBA SMD-1206 AVX 02 27300
CF050P2-0B-00-DS SMD YAMAICHI n/a 50
CF050P2-0B-00-DS SMD YAMAICHI -- 34
CF150C SMD-SO8 BOSCH -- 1060
CF17552 SMD-SO8 n/a -- 189
CF32114 DIP-24-CL TI 87 15
CF32211A DIP-40 TI 88 75
CF32226 SMD-QFP80 TI 93 176
CF32236 [PULLS] SMD-PLCC28 TI 91 563
CF32236N SMD-PLCC28 TI 91 146
CF32239 SMD-SO28L TI 93 40
CF32251 DIP-28 TI 89 1059
CF32252 SMD-PLCC44 TI 93 325
CF32253 SMD-PLCC44 TI 93 12
CF32254 SMD-PLCC44 TI 94 26
CF32263AFN SMD-PLCC68 TI 95 18
CF32316PDN SMD-PQFP304 TI 01 483
CF32316PDN SMD-PQFP304 TI 01 60
CF32316PDN SMD-PQFP304 TI 00 12
CF34061FNR [LOOSE] SMD-PLCC68 TI -- 50
CF34063FNR [LOOSE] SMD-PLCC68 TI -- 53
CF34074A DIP-40 TI 93 5
CF45092PH-A SMD-QFP100 TI 95 1600
CF70200EFNR SMD TI 97 500
CF70200NW E [LOOSE] DIP-28 TI 96 39
CF72214 [PULLS] DIP-40 TI 91 16
CF72216A PGA144 TI -- 1600
CF72220 SMD-PLCC20 TI 90 35
CF72220A [LOOSE] SMD-PLCC20 TI -- 58
CF72220A SMD-PLCC20 SIEMENS -- 114
CF72228A SMD-PLCC68 TI 01 562
CF72231 SMD-QFP80 TI 92 114
CF72232 SMD-QFP64 TI 93 1600
CF72233 SMD-PLCC68 TI 93 50
CF77299FT SMD-QFP TI 91 87
CF930A SMD-SOT143 TFK 93 530
CFAM455 S MURATA -- 195
CFTMK212SD472JD-L SMD-0805 TAYIO 02 30000
CFTMK212SD562JD-L SMD-0805 TAYIO 00 10820
CG10272 SMD-TQFP FUJITSU 93 39
CG10692 SMD-TQFP FUJITSU 93 6
CG120 SMD-POWER-SO36 BOSCH 00 340
CG202 SMD-SO16L BOSCH -- 133
CG21303 SMD-TQFP FUJITSU 94 3
CG24512 SMD-PLCC68 FUJITSU 94 8
CG250 MULTIWATT-V21 BOSCH 99 406
CG31423-2213 SMD-MQFP FUJITSU 95 14
CG31633 SMD-QFP FUJITSU 98 33
CG32 [LOOSE] HEPTAWATT-V5 SIEMENS 01 29
CG51114 SMD-MQFP FUJITSU 95 25
CG51164-274 SMD-QFP FUJITSU 98 10
CG51164 SMD-QFP FUJITSU 95 8
CG51484 PGA FUJITSU 01 15
CG51654 SMD-BGA FUJITSU 96 38
CG570-Q SMD-SO16L BOSCH -- 45
CG685 SMD-SO24L BOSCH -- 27
CG687 SMD-SO24L BOSCH 00 30
CG690C SMD-PLCC44 BOSCH -- 550
CGY2032TS-C1 SMD-TSSOP16 PHILIPS 92 1600
CHARGER 12-24V FOR BATTERY C39280 STM 02 1600
CHARGER 12V FOR BATTERY n/a -- 279
CHARGER 12V FOR BATTERY C9410 S+M n/a 410
CHR 1206 180K 5% SMD-1206 SRT 98 1000
CHR 1206 220K 5% SMD-1206 SRT 98 1000
CHR 1206 2K2 5% SMD-1206 SRT 98 1000
CHR 1206 2M2 5% SMD-1206 SRT 98 1000
CHR1206 470R 5% SMD-1206 SRT 98 1000
CHS-08TB SMD-SWITCH COPAL 98 100
CIM-80S7B-T SMD CITIZEN 04 3000
CIMAX-TM1.0 147-006-0 SMD-TQFP SCMMIC 00 300
CJ125AB SMD-PLCC28 BOSCH -- 91
CJ125BA SMD-PLCC28 BOSCH -- 10
CJ125BA SMD-PLCC28-CG BOSCH -- 30
CJ125BA SMD-LCC28 BOSCH -- 266
CJ181 SMD-SO8 BOSCH 00 100
CJ215AB SMD-SO24L BOSCH -- 216
CJ830KS SMD-QFP64 BOSCH 99 598
CJ870BB SMD-QFP80 BOSCH 04 17
CJ87C196KL SMD-PLCC84-CGW INTEL 94 5
CK200AB SMD-SO20L BOSCH 02 275
CK200AC SMD-SO20L BOSCH 00 527
CK200AC SMD-SO20LCG BOSCH -- 73
CKCA43C0G1H270KT019A SMD-1206 TDK 00 9700
CL-150PG-CD-T SMD-LED-GREEN CITIZEN 99 6000
CL-191WEFG-D-T SMD-LED-GREEN CITIZEN 04 540
CL-196TLY-CD-T SMD-LED-YELLOW CITIZEN 00 9000
CL-230IR-X-TD CITIZEN 03 3000
CL-265HR/YG-D-TD SMD-LED-YELLOW CITIZEN -- 3000
CL-270Y-C-TS SMD-LED-YELLOW CITIZEN 00 3000
CL-270YG-C-TS SMD-LED-YELLOW CITIZEN 00 15000
CL-270YG-C-TS SMD-LED-YELLOW CITIZEN 00 7876
CL-CD180-10PC-B [LOOSE] SMD-PLCC84 CIRRUS -- 47
CL-CD180-10PC-C [LOOSE] SMD-PLCC84 CIRRUS -- 7
CL-CD2401-100C-I SMD-QFP100 CIRRUS 95 5
CL-CD2401-10QC-I SMD-QFP100 CIRRUS 95 40
CL-GD410-32PC-E [LOOSE] SMD-PLCC84 CIRRUS 98 4
CL-GD420-32PC-E [LOOSE] SMD-PLCC84 CIRRUS 97 1
CL-GD5428-80QC-A SMD-QFP CIRRUS 95 29
CL-GD5428-80QC-A SMD-QFP CIRRUS 95 2
CL-GD5434-JQC-F SMD CIRRUS 95 29
CL-GD5434-QC-F SMD-QFP208 CIRRUS 95 192
CL-GD5446-HC-A SMD-PQFP208 CIRRUS 96 96
CL-MD4450C-SC-B SMD-QFP128 CIRRUS 96+ 341
CL-PS7020-VC-A SMD-QFP64 CIRRUS 97 346
CL-PS7030-VC-A SMD-QFP100 CIRRUS 97 214
CL05B102KBNC SMD-0402 SAMSUNG 00 30000
CL05B102KBND SMD-0402 SAMSUNG 00 30000
CL05B103KOND SMD-0402 SAMSUNG 00 3000
CL05B222KBND SMD-0402 SAMSUNG 00 30000
CL05B331KBND SMD-0402 SAMSUNG -- 3000
CL05B473MPND SMD-0402 SAMSUNG 00 30000
CL05C181JBND SMD-0402 SAMSUNG 04 3000
CL05C3R9CBNC SMD-0402 SAMSUNG 00 30000
CL10B104JBNC SMD-0603 SAMSUNG 00 3000
CL10B104KONC SMD-0603 SAMSUNG 00 4000
CL10B153KBNC SMD-0603 SAMSUNG 96 3000
CL10B222KBNC SMD-0603 SAMSUNG 02 3510
CL10B332KBNC SMD-0603 SAMSUNG 00 3000
CL10B471KBNC SMD-0603 SAMSUNG 02 1892
CL10B472KBNC SMD-0603 SAMSUNG 03 4000
CL10B682KBNC SMD-0603 SAMSUNG 03 4000
CL10F105ZPNC SMD-0603 SAMSUNG -- 3000
CL10F224ZONC SMD-0603 SAMSUNG 00 3000
CL21B102KCNC SMD-0805 SAMSUNG 01 5927
CL21B224KANE SMD-0805 SAMSUNG 00 2000
CL21B334KANE SMD-0805 SAMSUNG 03 6000
CL21B562KBNC SMD-0805 SAMSUNG -- 3700
CL21C102JBNC SMD-0805 SAMSUNG 01 4000
CL31A106MQNE SMD-1206 SAMSUNG -- 3000
CL31B103KBND SMD-1206 SAMSUNG 99 10000
CL31B473KBNC SMD-1206 SAMSUNG 00 3000
CL31C103JAAE SMD-1206 SAMSUNG 00 30000
CL32B154KCNE SMD-2220 SAMSUNG 00 2000
CL331-0471-0 10 SMD n/a -- 1115
CL430AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 136
CLA71054IW SMD-QFP44 MITEL 01 84
CLA71054KW [LOOSE] DIP-40 MITEL 99 284
CLC001AJE SMD-SO8 NSC 03 190
CLC406AJE SMD-SO8 NSC 00 51
CLC406AJP [LOOSE] DIP-8 NSC 00 6
CLC409AJE SMD-SO8 NSC 01 86
CLC412AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 39
CLC415AJP [LOOSE] DIP-14 NSC 99 43
CLC420AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 3
CLC432AJP [LOOSE] DIP-8 NSC 00 96
CLC449AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 02 88
CLC450AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 02 773
CLC452AJE [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 22
CLC505AJP [LOOSE] DIP-8 NSC 00 19
CLC520AJE [LOOSE] SMD-SO14 NSC 98 6
CLC520AJP [LOOSE] DIP-14 NSC 01 13
CLC5612IM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 180
CLC5623IN [LOOSE] DIP-14 NSC 00+ 213
CLC5654 IM [LOOSE] SMD-SO14 NSC 00 16
CLC5802IM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 22
CLE9020-020IE SMKCORP -- 3000
CLF 2010 270R 5% SMD-2010 MICROTEH 02 30000
CLF 2010 8R2 5% SMD-2010 MICROTEH 00 4000
CLH-106-F-D-BE-P-TR n/a 02 3000
CLIPS DO WIRE-ZACISK n/a n/a 1643
CLP285C/C24105 SMD SUMIDA 04 305
CLR6526 TO-92 n/a n/a 1300
CM05CG220J50AN SMD-0402 KYOCERA 04 30000
CM05CG270J50AN SMD-0402 KYOCERA 04 3000
CM05CG330J50AN SMD-0402 KYOCERA 04 3000
CM05CG560J50AN SMD-0402 KYOCERA 03 30000
CM05CG820J25AN SMD-0402 KYOCERA 04 3000
CM1-1802LG0 LED-1XWA NUMERIC SHARLIGHT 02 602
CM1-TC-ISO-A1-MODUL n/a n/a 173
CM12 E2000/APC SIEMENS 01 29
CM2020-00TR RoHS SMD-TSSOP38 CMD 06 1784
CM21CG103J16AT SMD-0805 KYOCERA 00 4000
CM21CG103J16AT2A SMD-0805 KYOCERA 00 3000
CM220 D5569.1 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 BOSCH 97 22
CM621 ARTESYN -- 45
CMDG65SC51PE-4 SMD-PLCC28 CMD 97 28
CMPT4403 SMD-SOT23 CENTRALSEM 01 1516
CMS3-67132L-55 [LOOSE] SMD-PLCC52 MATRA 96 39
CMSM-67005L-45 SMD-PLCC68 MATRA 96 15
CN031T-168-1064-3.1 YAMAICHI -- 200
CN1210K40G SMD-1210 EPCOS 05 1425
CN1210M6G SMD-1210 EPCOS 03 6000
CN1812S95AG2 RoHS SMD-1812 EPCOS 06 6000
CN19186N DIP-24 SIGNETICS 80 90
CN19187N DIP-24 SIGNETICS 79 105
CN19290N DIP-24 SIGNETICS 80 90
CN19291N DIP-24 SIGNETICS 80 15
CN32545N DIP-24 SIGNETICS 85 44
CNW138 DIP-8-M HP 91 302
CNX36 DIP-6 TFK 83 16
CNY17-1 DIP-6 SIEMENS -- 3000
CNY17-1Z DIP-6 QTCINC 98 298
CNY17-3 [LOOSE] DIP-6 SIEMENS 00 92
CNY17-3 DIP-6 PHILIPS 92 23
CNY17-4.200 SMD-DIP6 QTOPTO 94 300
CNY17F-3 SMD-DIP6 SIEMENS 92 30
CNY24 EXI TFK 91 94
CNY64A TFK 83 240
CNY75C [LOOSE] DIP-6 TFK 01 103
CO34166121 SMD-PLCC28 BOSCH 02 265
COM20020ILJP SMD-PLCC28 SMSC 02 34
COM90C65 [LOOSE] SMD-PLCC68 SMC 89 20
CONN MOLEX52554 152 MOLEX n/a 134
CONTACT CONNECTOR SMD n/a -- 898
COP320L-MTF/N [LOOSE] DIP-28 NSC 87 27
COP322L-RCQ-N [LOOSE] DIP-20 NSC 90 310
COP322L-SHQ/N DIP-20 NSC 90 254
COP322L-WWP/N [LOOSE] DIP-20 NSC 89 51
COP322L-WWU/N [LOOSE] DIP-20 NSC 88 14
COP352LN [LOOSE] DIP-14 NSC 85 24
COP404LSN [LOOSE] DIP-40 NSC 91 50
COP404N [LOOSE] DIP-48 NSC 84 29
COP404N DIP-48 NSC 84 7
COP410L-KDE/N DIP-24 NSC 86 1600
COP411L-MLY/N DIP-20 NSC 84 18
COP420L-NEK/N DIP-28 NSC 99 114
COP420L-QPF/N [LOOSE] DIP-28 NSC 86 12
COP421L-JRL/N DIP-24 NSC -- 224
COP87L42CJN-1N [LOOSE] DIP-20 NSC 00 114
COP87L88EKV-XE [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 01 14
COP87L88RDV-XE [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 01 21
COP87L89EBV-XED [LOOSE] SMD-PLCC68 NSC 97 18
COP881C-DAM/N DIP-28 NSC 92 12
COP888CF-DLN/N DIP-40 NSC 96 1600
COP889EB/DVC/V SMD-PLCC68 NSC 97 504
COP8CCE9HVA9 - PROG.SMD-PLCC44 [LOOSE] NSC -- 293
COP8CCR9HVA7 [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC -- 1042
COP8SCR9IMT8 [LOOSE] SMD-TSSOP48 NSC 00 610
COP8SDR9HVA8 [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC -- 3000
COP8TAC9FLQ SMD-LLP32 NSC -- 40
COP8TAC9FLQ8 SMD-LLP32 NSC 04 44
COP8TAC9FLQ8CMX SMD-LLP32 NSC 04 1600
COPCF888-DND/N DIP-40 NSC 00- 2830
COPCH942-DMM/N DIP-20 NSC 95 54
COPEB889-CCH/V SMD-PLCC68 NSC 98 3000
COPEB889-DVC/V SMD-PLCC68 NSC 97 621
CP12 FCR05-F-T-6651 SMD-0805 PDC 99 2760
CP12/FCR05-J-T-150 SMD-0805 PDC 98 9985
CP19QX SMD-SO8 SGS 95 100
CP2200-GQ SMD-TQFP48 SILICONLAB 06 136
CP25 FCR06-F-T-1R50 SMD-1206 PDC 98 23440
CP25 FCR06-F-T-22R0 SMD-1206 PDC 98 30000
CP82C55A [PULLS] DIP-40 HARRIS 99 140
CPA7667 DIP-8 HARRIS 98 87
CPC5710NTR SMD-SO8 CLARE 05 1924
CPC710-133 SMD-BGA IBM 93 10
CPP-286-S-T 28 PIN-GOLD M R15 ROBINSON n/a 67
CQ15BPA CE-25 CEMI 90 470
CQF935/203-19170 CQF935 JDS 02 2
CQF935/203-19210 CQF935 JDS 02 1
CQF935/203-19330 CQF935 JDS 03 1
CQF935/2301 CQF935 JDS 01 41
CQF935/2302 CQF935 JDS 00 6
CQF935/2303 CQF935 JDS 00 13
CQF935/2304 CQF935 JDS 00 2
CQF935/2305 CQF935 JDS 00 4
CQF935/2306 CQF935 JDS 00 3
CQF935/2307 CQF935 JDS 00 1
CQF935/2308 CQF935 JDS 00 2
CQF935/2311 CQF935 JDS 00 6
CQF935/2312 CQF935 JDS 00 3
CQF935/2313 CQF935 JDS 00 3
CQF935/2315 CQF935 JDS 01 7
CQF935/2316 CQF935 JDS 00 8
CQF935/2317 CQF935 JDS 01 1
CQF935/2323 CQF935 JDS 01 5
CQF935/2325 CQF935 JDS -- 4
CQF935/2325 CQF935 JDS 00 57
CQF935/2329 CQF935 JDS 00 3
CQF935/2333 CQF935 JDS -- 6
CQX87 TFK n/a 704
CR056 TO-18-2 SILICONIX 91 3000
CR0603 250 10K P5 SMD-0603 DRALORIC 93 5000
CR08 1-4W 56R 5% SMD-1206 WESTERN 00 15000
CR0805 1.0K J SMD-0805 DRALORIC -- 11906
CR0805 1.0M J SMD-0805 DRALORIC -- 15000
CR0805 200 150 J P5 SMD-0805 DRALORIC -- 14890
CR0805 4.7K J SMD-0805 DRALORIC -- 24944
CR0805H 100 9K53 1% P SMD-0805 DRALORIC 94 10000
CR1/10 391J SMD-0805 HDK 93 30000
CR10S 1-10W 5K1 1% SMD-0603 WESTERN 99 5000
CR16-1072-FF SMD-0603 ASJ 00 5000
CR16-1210-FF SMD-0603 ASJ 00 5000
CR16-220-JF SMD-0603 ASJ -- 20000
CR16-3161-FF SMD-0603 ASJ 00 10000
CR16-912-JF SMD-0603 ASJ 00 5000
CR16MFS9 SMD-PLCC44 NSC 98 25
CR21-1502-FF SMD-0805 ASJ 01 5000
CR21-8201-FF SMD-0805 ASJ --- 5000
CR21-95R3F-T SMD-0805 KYOCERA 97 4100
CR32-2702-FF SMD-1206 ASJ 00 5000
CR43-330KC SMD SUMIDA 00 6000
CR5500+AP3PNC JDS 00 274
CRB2A4E250JT SMD KYOCERA 01 14820
CRCW0402 100 24.9 1% RT7 SMD-0402 VISHAY 05 10000
CRCW0402 100 2K37 1% RoHS SMD-0402 VISHAY 05 9768
CRCW0402 100 316R 1% SMD-0402 VISHAY 05 10000
CRCW0402 100 4K32 1% SMD-0402 VISHAY 05 6536
CRCW0402 33 1% PZ SMD-0402 VISHAY 00 30000
CRCW0603 1.0K 5% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 5000
CRCW0603 1.0M 2% RT6 SMD-0603 VISHAY 01 3075
CRCW0603 1.47K 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 01 9470
CRCW0603 100 1.0K 1% SMD-0603 VISHAY 03 20000
CRCW0603 100 10 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 03 3563
CRCW0603 100 18K 1% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 100 200K 1% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 100 3K0 1% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 100 4.7K 1% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 100 464R 1% SMD-0603 VISHAY 01 5000
CRCW0603 100 5.11K 1% RoHS SMD-0603 VISHAY 06 19280
CRCW0603 100 5.1K 1% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 100 7.5K 1% SMD-0603 VISHAY 03 25000
CRCW0603 10M 2% RT6 SMD-0603 VISHAY 02 13399
CRCW0603 120 2% RT6 SMD-0603 VISHAY 00 12031
CRCW0603 15K 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 5000
CRCW0603 18 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 2150
CRCW0603 2.74K 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 01 9470
CRCW0603 200 270K 5% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 200 510 5% SMD-0603 VISHAY 03 25000
CRCW0603 200 510K 5% SMD-0603 VISHAY 03 30000
CRCW0603 200 620 2% RT1 SMD-0603 VISHAY 04 3215
CRCW0603 200 8.2K 5% SMD-0603 VISHAY 00 25000
CRCW0603 20K 2% RT6 SMD-0603 VISHAY 99 813
CRCW0603 24K9 1% RoHS SMD-0603 VISHAY 05 3070
CRCW0603 30R1 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 5000
CRCW0603 62 5% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 10000
CRCW0603 680K 1% RT1 SMD-0603 VISHAY 00 4942
CRCW0805 7.5K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 1.0K 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 30000
CRCW0805 1.15K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 1.27K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 15000
CRCW0805 1.33K 1% SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 1.54K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 9614
CRCW0805 1.78K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 4960
CRCW0805 100 4.64K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 04 20000
CRCW0805 120 5% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 10000
CRCW0805 12K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 02 7160
CRCW0805 14K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 99 5000
CRCW0805 158 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 4930
CRCW0805 16.9K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 17210
CRCW0805 180 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 2.2M 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 18310
CRCW0805 2.2M 5% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 4980
CRCW0805 20 2% RT5 SMD-0805 VISHAY 99 2170
CRCW0805 200 20R 5% RoHS SMD-0805 VISHAY 05 20000
CRCW0805 200 33R 2% SMD-0805 VISHAY 05 30000
CRCW0805 24K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 10000
CRCW0805 255 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 270K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 24900
CRCW0805 287 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 7020
CRCW0805 3.3M 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 16284
CRCW0805 301 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 3960
CRCW0805 31.6 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 99 5000
CRCW0805 330 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 10630
CRCW0805 36.5 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 12640
CRCW0805 383 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 5000
CRCW0805 39 5% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 9400
CRCW0805 390 5% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 4.7M 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 99 18770
CRCW0805 4.99K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 422 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 7140
CRCW0805 44.2K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 99 10000
CRCW0805 5.1K 1% RT1% SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 510 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 19813
CRCW0805 590 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 4960
CRCW0805 59K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 99 18730
CRCW0805 60.4 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 5000
CRCW0805 69.8K 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 01 4528
CRCW0805 75K 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 19762
CRCW0805 820 2% RT6 SMD-0805 VISHAY 00 19745
CRCW0805 909 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 00 5000
CRCW0805 95.3 1% RT1 SMD-0805 VISHAY 99 5000
CRCW08053242FT SMD-0805 VISHAY 98 7849
CRCW1206 200 4.7M 2% RT1 SMD-1206 VISHAY 03 4305
CRCW1206 1.0M 1% RT SMD-1206 VISHAY 02 12470
CRCW1206 1.1K 2% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 5000
CRCW1206 1.1K 2% RT6 SMD-1206 VISHAY 00 19389
CRCW1206 100 316K 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 04 5000
CRCW1206 100 464 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 04 5000
CRCW1206 100 681K 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 05 5000
CRCW1206 100K 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 4900
CRCW1206 120K 2% RT5 SMD-1206 VISHAY 00 30000
CRCW1206 120K 2% RT6 SMD-1206 VISHAY 00 30000
CRCW1206 180K 5% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 10000
CRCW1206 1R5 2%RT6 SMD-1206 VISHAY 00 15000
CRCW1206 1R8 2%RT6 SMD-1206 VISHAY 00 30000
CRCW1206 200 22 5% RT1 SMD-1206 VISHAY 05 9697
CRCW1206 210 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 5000
CRCW1206 33K 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 30000
CRCW1206 47K 2% RT5 SMD-1206 VISHAY 01 10000
CRCW1206 47K 2% RT6 SMD-1206 VISHAY 00 20000
CRCW1206 49R9 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 01 8550
CRCW1206 61.9 1% RT1 SMD-1206 VISHAY 00 10000
CRCW12062800FR SMD-1206 VISHAY 00 2280
CRCW12062800FT SMD-1206 VISHAY 98 4500
CRCW2512-330JR67 SMD-2512 VISHAY -- 2000
CRCW2512-330JT SMD-2512 VISHAY -- 2000
CRCW2512-33R 5% SMD-2512 VISHAY n/a 2122
CRS03 SMD-1206 TOSHIBA 02 6000
CRT9021B DIP-28 SMC 91 14
CRT9212 DIP-28 SMC 91 18
CS15E0F150MIS NEC -- 3000
CS262 [LOOSE] DIP-24 n/a 86 85
CS3425 [LOOSE] SMD-PLCC52 CYPPRESS 99 128
CS3639 [PULLS] DIP-28 CYPPRESS 94 198
CS403 HEPTAWATT-H5 n/a 92 21
CS4210VJG [LOOSE] SMD-TQFP NSC 00 48
CS4231A-KQ CTAOFP SMD-TQFP100 CRYSTAL 01 123
CS4333-KS SMD-SO8 CIRRUS 00 70
CS4334-KSR SMD-SO8 CIRRUS 04 3000
CS4334-KSZR SMD-SO8 CIRRUS 05 3000
CS4334-KSZR SMD-SO8 CIRRUS 05 1733
CS4338-KSR SMD-SO8 CIRRUS 00 240
CS493302-CL SMD-PLCC44 CRYSTAL 03 559
CS51412GDR8 SMD-SO8 ONSEMI 05 136
CS561 SMD-SO8 SGS -- 460
CS566 SMD-SO8 STM 95 1041
CS61574A-IL1 SMD-PLCC28 CRYSTAL 96 24
CS61574A-IL1 [LOOSE] SMD-PLCC28 CRYSTAL 93 19
CS80-B2GA101MYAS TDK -- 1396
CS82C37A SMD-PLCC44 HARRIS 97 178
CS82C54-10 [PULLS] SMD-PLCC28 HARRIS 97 3000
CS82C55A [LOOSE] SMD-PLCC44 HARRIS 95 16
CS82C84 [PULLS] SMD-PLCC20 HARRIS 93 113
CS83C92C-CL SMD-PLCC28 CRYSTAL 95 22
CS8900A-CQ3 SMD-TQFP100 CRYSTAL 04 14
CS8900A-CQ3Z [LOOSE] SMD-TQFP100 CRYSTAL 06 50
CSA11.7MT-TR01 MURATA 90 1162
CSA12.0MTZ MURATA 98 6000
CSA1735MK MURATA 91 490
CSA3.00MG-TR01 MURATA 92 140
CSA3.58MG-TF01 MURATA 97 6000
CSA3.58MG-TR01 MURATA 92 1763
CSA3.58MG MURATA 95 833
CSA3.58MG310VAY4-TF01 MURATA 98 6000
CSAC 6.00 MGC-TC SMD MURATA 99 1595
CSAC3.58MGC-TC01 SMD MURATA -- 6000
CSAC3.58MGC310VA-TC SMD MURATA -- 1290
CSAC3.58MGC310VA-TC01 SMD MURATA n/a 6000
CSAC3.84MGC-TC SMD MURATA -- 2880
CSAC6.14MT-TC SMD MURATA n/a 2890
CSACS29.49MX040-TC01 SMD MURATA -- 3610
CSACV18.43MXJ-TC20 SMD MURATA 00 6000
CSACV9.21MTJ093-TC20 SMD MURATA 03 3000
CSB456F26 MURATA 93 6000
CSB655PB2 MURATA -- 6000
CSB800 A9 MURATA n/a 677
CSBF432J-TC01 SMD MURATA -- 2272
CSC300K MURATA n/a 6000
CSI2408J SMD-SO8 CATALYST 92 18
CSI93C46K (200MIL) SMD-SO8M CATALYST 90 1598
CSP1034C-T11-DB SMD-TQFP48 LUCENT 00 900
CSP1088.5 T12-DB SMD-QFP LUCENT 97 1600
CST2.00MG MURATA 00 29
CST6.14MTW-TF01 MURATA n/a 1890
CSTC3.58MG-TC SMD MURATA 93 2000
CSTC9.21MG093-TC SMD MURATA 00 2000
CSTCC 6.00 MG-TC SMD MURATA 1348
CSTCC 6.00 MG46003 SMD MURATA n/a 1900
CSTCC 6.00 MG46003 SMD MURATA 04 6000
CSTCC 6.00 MG46003P-T SMD MURATA 04 959
CSTCC3.68MGA-TC SMD MURATA 03 566
CSTCR6M00G15T03-R0 RoHS SMD MURATA 06 3000
CSTCS10.2MTA-TC SMD MURATA 99 1407
CSTCS16.00MXA03Q-TC SMD MURATA 00 6000
CSTCS18.43MX040-TC01 SMD MURATA 00- 6000
CSTCS3.58MG-TC SMD MURATA 95 3022
CT0402L14G SMD-0402 EPCOS 02 6000
CT0402M4G (B72590T40M60) SMD-0402 EPCOS 02 6000
CT1812K130TELEG2 SMD-1812 EPCOS 01 6000
CTTAM 0.22UF 40V [LOOSE] SMD-A TEKELEC 90 1198
CTV222S V1.3 SDIP-42 PHILIPS 96 3
CTX20-4 SMD COILTRONIC 00 247
CU022763 SMD-PLCC84 PHILIPS 97 10
CU3225K150G2 EPCOS 03 1000
CU4032K20G2 EPCOS 01 920
CU4032S60AG2 SMD-4032 S+M 97 1
CW1C220MBAANG SMD-5X6 SANYO -- 640
CX-83D87-25-GP PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 5
CX-83D87-33-GP-KN PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 4
CX-83D87-33-GP PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 30
CX-83D87-40-GP-KN PGA68CG [PULLS] CYRIX -- 3
CX-83D87-40-GP PGA68CG [PULLS] CYRIX 93 41
CX-91F 13000 KHZ SMD-CX-91F KSSKINSEKI 02 3000
CX20055 [LOOSE] SMD-QFP44 SONY 88 339
CX20206 [WYLUT] [PULLS] SDIP-42 SONY -- 127
CX7925B [LOOSE] DIP-14 SONY 04 27
CXA1019S [LOOSE] DIP-30-M SONY 95 26
CXA1081M [LOOSE] SMD-SO30L SONY -- 42
CXA1096 DIP-28 SONY -- 30
CXA1610M SMD-SO20M SONY 00 259
CXA1839Q-T6 SMD SONY -- 500
CXA8070P DIP-18 SONY 99 1360
CXD1261R SMD-MQFP64 SONY 96 1
CXD1976R SMD- SONY 05 224
CXD2024AQ-TL SMD SONY 95 295
CXD2030R SMD-QFP SONY 98 295
CXD2035R SMD-QFP208 SONY 97 396
CXD2515Q SMD-QFP100 SONY 95 141
CXD8955R SMD-QFP SONY 01 300
CXG1017N-T4 SMD SONY 98 3000
CXG1028TM-T4 SMD SONY 99 3000
CXK581000AM-70LL/(L) SMD-SO32 SONY 95 55
CXK581000BM-70LL SMD-SO32 SONY 97 51
CXK581000BP-70LL DIP-32 SONY 97 250
CXK581000BP-70LLX [PULLS] DIP-32 SONY 97 6
CXK581000M-10L [BULK] SMD-SO32 SONY -- 35
CXK581001M-70L [BULK] SMD-SO32 SONY -- 16
CXK5816M-15L SMD-SO24L SONY 00 30
CXK58257AM-70L [PULLS] SMD-SO32 SONY -- 41
CXK58257AM-70L SMD-SO32 SONY 94 117
CXK5863P-35 [LOOSE] DIP-28-L SONY 01 16
CXK5864ASP-70L DIP-28-L SONY 86 109
CXK5864BM-10L SMD-SO28L SONY 97 270
CXK5864BP-70L [LOOSE] DIP-28 SONY 99 82
CXP50116-335Q SMD-QFP80 SONY -- 48
CXP85232-115Q-TL SMD-QFP44 SONY 94 484
CXP85232-117Q-TL SMD-QFP44 SONY 94 995
CY100B SMD-QFP32 BOSCH 04 133
CY2148-35PC [LOOSE] DIP-18 CYPPRESS 90 23
CY2148-55PC [LOOSE] DIP-18 CYPPRESS 90 61
CY22 SMD-PLCC44 BOSCH 98 424
CY22392FXC RoHS SMD-TSSOP16 CYPPRESS 05 37
CY2254ASC-1 SMD-SO28L CYPPRESS 99 27
CY2292F SMD-SO16 CYPPRESS 00 184
CY2302SC-1T SMD-SO8 CYPPRESS 04 1600
CY2308SC-1 SMD-SO16 CYPPRESS 99 850
CY2309ZXC-1HT RoHS SMD-TSSOP16 CYPPRESS 05 759
CY27C010-150PC DIP-32 CYPPRESS 95 25
CY27C512-120WC [PULLS] DIP-28-CW CYPPRESS 96 8
CY310C SMD-QFP BOSCH 99 690
CY310D SMD-QFP BOSCH 00 738
CY310D DT341E2.1 SMD-PLCC44 BOSCH -- 304
CY315A 0039 SMD-QFP BOSCH -- 17
CY332B SMD-LQFP64 BOSCH -- 10
CY370 CB SMD-QFP BOSCH 01 123
CY62128BLL-70 SMD-TSSOP32 CYPPRESS 02 54
CY62146DV30L-70ZBVXI RoHS SMD-BGA48 CYPPRESS 05 20
CY62146DV30LL-70ZSXI RoHS SMD-TSOP44 CYPPRESS 05 20
CY62147YLL-70BAI-0049 SMD-BGA CYPPRESS 00 1600
CY62256LL-70 SMD-SO28 CYPPRESS 01 90
CY62256VLL-70 SMD-TSOP28 CYPPRESS 02 11
CY62256VLL-70ZCT SMD-TSOP28 CYPPRESS 04 1015
CY7B951-SC SMD-SO24L CYPPRESS 97 24
CY7B9911V-5JC SMD-PLCC32 CYPPRESS 00 30
CY7B992-7JC SMD-PLCC32 CYPPRESS 99 90
CY7C024-55JC SMD-PLCC84 CYPPRESS 97 93
CY7C1021CV33-10ZXCT RoHS SMD-TSOP44 CYPPRESS 06 1000
CY7C1041BV33-15ZCT SMD-SO44L CYPPRESS 02 1600
CY7C128A-15YC SMD-SO24L CYPPRESS 96 10
CY7C130-55PC DIP-48 CYPPRESS 00 11
CY7C131-55JC [PULLS] SMD-PLCC52 CYPPRESS 94 50
CY7C131-55JC SMD-PLCC52 CYPPRESS 95+ 298
CY7C131-55JC SMD-PLCC52 CYPPRESS 97 212
CY7C1329-100AC SMD-TQFP100 CYPPRESS 01 20
CY7C133-55JC SMD-PLCC68 CYPPRESS 00 29
CY7C1335-75AC SMD-TQFP100 CYPPRESS 99 5
CY7C1335-83AC SMD-TQFP100 CYPPRESS 99 65
CY7C1345B-100BGC SMD-BGA119 CYPPRESS 01 186
CY7C136-55JI [LOOSE] SMD-PLCC52 CYPPRESS 04 17
CY7C141-30JC [PULLS] SMD-PLCC52 CYPPRESS 85 3
CY7C144V-25AC SMD-TQFP64 CYPPRESS 00 10
CY7C166-25PC DIP-24 CYPPRESS 99 221
CY7C185-35PC [PULLS] DIP-28-L CYPPRESS 01 5
CY7C185-35PC DIP-28 CYPPRESS 97 645
CY7C185-35VC SMD-SOJ28 CYPPRESS 02 130
CY7C185-70PC [LOOSE] DIP-28-L CYPPRESS 92 11
CY7C197-35PC DIP-24 CYPPRESS 95 25
CY7C197-35VCT SMD-SOJ24 CYPPRESS 96 395
CY7C199-15VC SMD-SOJ28 CYPPRESS 97 138
CY7C199-15VCT SMD-SOJ28 CYPPRESS 00 1000
CY7C199-20PC [LOOSE] DIP-28-L CYPPRESS 94 30
CY7C199-25VC SMD-SOJ28 CYPPRESS 03 150
CY7C245A-25WC [PULLS] DIP-24-CW CYPPRESS 92 62
CY7C261-30WC [PULLS] DIP-24-CLW CYPPRESS 91 9
CY7C263-35PC [PULLS] DIP-24-L CYPPRESS 00 6
CY7C263-55PC [PULLS] DIP-24-L CYPPRESS 98 12
CY7C285-85WC [PULLS] DIP-28-CLW CYPPRESS 91 5
CY7C409A-25DC DIP-28 CYPPRESS 93 22
CY7C429-65JI [LOOSE] SMD-PLCC32 CYPPRESS 97 9
CY7C44I-14JC SMD-PLCC32 CYPPRESS 97 16
CY7C9101 PGA68CG [PULLS] CYPPRESS 93 124
D-4108.6/K DIAMOND 99 73
D-FKDSV PHONIXKLEM -- 60
D00767CB SMD-TSSOP38 DIALOGSEM 00 261
D064D DIP-14 RFT 90+ 411
D07018AQ SMD-BGA576 27
D0767CC SMD-TSSOP38 DIALOGSEM 02 1600
D0829EC SMD-BGA64 DIALOGSEM 03 100
D1 6402-9 [PULLS] DIP-40-C HARRIS 86+ 107
D10 100 200R 1% P0 SMD-0402 DRALORIC 99 19845
D100167361 SMD-PLCC28 BOSCH 02 56
D1002 SMD EPCOS 02 358
D1004 [LOOSE] SMD EPCOS -- 125
D1004 SMD-BGA EPCOS 05 124
D1006 [LOOSE] SMD EPCOS -- 89
D1006 [LOOSE] SMD EPCOS -- 297
D100D DIP-14 RFT 90+ 6000
D1011 [LOOSE] SMD EPCOS -- 23
D1023 [LOOSE] SMD EPCOS -- 914
D103D DIP-14 RFT 81+ 1415
D104D DIP-14 RFT 82+ 2261
D108D DIP-14 RFT 90+ 454
D1094BB SMD-BGA DIALOGSEM 03 1689
D1094DB SMD-BGA DIALOGSEM 04 377
D11 100 110K 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 4990
D11 100 12R4 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 5000
D11 100 15K 1% PN SMD-0603 DRALORIC 98+ 30000
D11 100 1K18 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 5000
D11 100 1K5 1% PN SMD-0603 DRALORIC 98 18500
D11 100 1M0 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 4470
D11 100 2K94 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 00 5000
D11 100 330R 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 10000
D11 100 620K 1% P5 SMD-0603 VISHAY 00 5000
D11 100 750K 1% P5 SMD-0603 ROHM 00 5000
D11 100 95K3 1% P5 SMD-0603 DRALORIC 99 5000
D11 200 1K2 2% PN SMD-0805 DRALORIC 98 17200
D11 200 2M2 P5 SMD-0603 DRALORIC 96 30000
D11 200 39R 2% SMD-0603 DRALORIC 99 18377
D11007401AF SUMIDA 04 534
D1102M2J-S SMD-0603 ROEDERST 95 5000
D110D DIP-14 RFT 90+ 1482
D12 100 15K8 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 98 5000
D12 100 16K9 1% P5 SMD-0805 VISHAY 99 10000
D12 100 1K05 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 5000
D12 100 1K8 1% P5 SMD-0805 DRALORIC -- 5000
D12 100 511R 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 96 3990
D12 100 61R9 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 4900
D12 100 6K98 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 97 8240
D12 100 6M8 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 4765
D12 100 78K7 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 5000
D12 100 845R 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 4820
D12 100 909R 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 3000
D12 100 95R3 1% P5 SMD-0805 DRALORIC 98 4820
D12 200 100R 5% P5 SMD-0805 DRALORIC -- 5000
D12 200 15K 5% P5 SMD-0805 DRALORIC 98 5000
D12 200 15R 5% P5 SMD-0805 DRALORIC 98 4620
D12 200 16K 5% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 4870
D12 200 390R 5% P5 SMD-0805 VISHAY 00 30000
D12 200 3M3 5% P5 SMD-0805 DRALORIC 98 4630
D12 200 47K 2% PN SMD-0805 DRALORIC 97 10233
D12 200 510K 5% P5 SMD-0805 DRALORIC 99 5000
D12 200 6K2 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 99 20000
D12 200 8K2 5% P5 SMD-0805 VISHAY 00 5000
D120D DIP-14 RFT 90+ 252
D122D DIP-16 RFT 82 140
D126CPP DIP-14-C RFT 90+ 50
D126D DIP-14 RFT 90+ 26
D1286K6FCS SMD-0805 ROEDERST 95 4928
D130D DIP-14 RFT 90+ 4065
D140C DIP-14-C RFT 79 120
D140D DIP-14 RFT 90+ 1131
D146D DIP-16 RFT 90+ 237
D147D DIP-16 RFT 90+ 13
D150D DIP-14 RFT 87 28
D153D DIP-14 RFT 90+ 1208
D160D DIP-14-C RFT 86+ 156
D172D DIP-14 RFT 87+ 1172
D174D DIP-16 RFT 90+ 4099
D175D DIP-16 RFT 90+ 607
D181C DIP-14-C RFT 78 100
D181D DIP-14 RFT 90+ 50
D191D DIP-14 RFT 90+ 70
D192D DIP-16 RFT 82 83
D193C DIP-16-C RFT 90+ 121
D193D DIP-16 RFT 90+ 81
D195D DIP-14 RFT 90+ 689
D1F60 SMD SHINDENGEN 00 618
D2004 DIP-28-C INTEL 86 26
D200C DIP-14-C RFT 90+ 203
D200D DIP-14 RFT 81 150
D201DR DIP-14 RFT 90+ 785
D20418-14 KINGS n/a 98
D204DR DIP-14 RFT 90+ 469
D2104A-2 DIP-16-C INTEL 78 25
D210DR DIP-14 RFT 90+ 1368
D2114A-5 [LOOSE] DIP-18-C INTEL 83 4
D2114AL-2 [LOOSE] DIP-18-C INTEL -- 8
D2114AL-4 DIP-18-C INTEL 91 73
D2118-4 DIP-16-C INTEL 81 1600
D2125AL DIP-16-C INTEL 92 75
D2142-3 DIP-20-C INTEL 94 40
D2147H DIP-18-C INTEL 91 7
D220DR DIP-14 RFT 90 25
D230D DIP-14 RFT 90+ 96
D230DR DIP-14 RFT 90+ 271
D240DR DIP-14 RFT 88+ 682
D25 100 10R 0.5% P5 SMD-1206 DRALORIC 99 5000
D25 100 215R 1% P5 SMD-1206 DRALORIC 99 4770
D25 100 280R 1% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 3350
D25 100 34R8 1% P5 SMD-1206 DRALORIC 99 3770
D25 100 71R5 1% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 5000
D25 200 13K 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 97 3800
D25 200 180R 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 30000
D25 200 22R 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 10000
D25 200 3R3 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 5000
D25 200 4R7 2% PN SMD-1206 DRALORIC 99 13478
D25 200 510R 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 98 5000
D25 200 5K6 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 97 6060
D25 200 820R 5% P5 SMD-1206 DRALORIC 97 30000
D2512N LUCENT 01 23
D2512N AGERE 01 15
D25130KFCS SMD-1206 ROEDERST 95 4300
D2515N LUCENT 01 41
D251DR DIP-14 RFT 86+ 1199
D2525P21 D2525 LUCENT 00 23
D2525P25 D2525 LUCENT 00 1
D2525P27 D2525 LUCENT 00 2
D2525P27 D2525 LUCENT 00 2
D2525P31 D2525 LUCENT 00 14
D2525P33 D2525 LUCENT 00 2
D2525P35 D2525 LUCENT 01 1
D2525P35 D2525 LUCENT 01 241
D2525P37 D2525 LUCENT 01 67
D2525P43 D2525 LUCENT 00 56
D2525P44 D2525 LUCENT 00 5
D2525P45 D2525 LUCENT 00 8
D2525P45 D2525 LUCENT 00 42
D2525P46 D2525 LUCENT 01 5
D2525P47 D2525 LUCENT 00 2
D2525P47 D2525 LUCENT 00 72
D2525P48 D2525 LUCENT 00 27
D2525P49 D2525 LUCENT 00 25
D2525P50 D2525 LUCENT 01 4
D2525P52 D2525 LUCENT 01 20
D2525P53 D2525 LUCENT 00 69
D2525P54 D2525 LUCENT 00 19
D2525P55 D2525 LUCENT 00 45
D2525P56 D2525 LUCENT 01 22
D2525P57 D2525 LUCENT 00 30
D2525P58 D2525 LUCENT 01 3
D2525P59 D2525 LUCENT 00 53
D2525P867 D2525 LUCENT 01 1
D2525P868 D2525 LUCENT 01 1
D2525P872 D2525 LUCENT 00 2
D2525P873 D2525 LUCENT 01 1
D2525P876 D2525 LUCENT 01 4
D2525P877 D2525 LUCENT 01 2
D2525P879 D2525 LUCENT 01 2
D2525P880 D2525 AGRE 01 1
D2525P881 D2525 LUCENT 00 1
D2525P882 D2525 LUCENT 01 3
D2525P883 D2525 LUCENT 01 6
D2525P884 D2525 LUCENT 01 1
D2525P885 D2525 LUCENT 01 1
D2525P892 D2525 LUCENT 01 1
D2525P894 D2525 AGERE 01 1
D2525P898 D2525 LUCENT 00 1
D2525P898 D2525 LUCENT 01 2
D2525P899 D2525 AGERE 01 2
D2525P900 D2525 AGERE 01 1
D2525P901 D2525 AGRE 01 1
D2525P902 D2525 LUCENT 01 3
D2525P906 D2525 LUCENT 01 2
D2525P907 D2525 LUCENT 01 1
D254D DIP-14 RFT 90+ 65
D254DR DIP-14 RFT 90+ 149
D2570H37 AGRE 01 3
D2570H37 AGRE 01 13
D2570H46 AGRE 01 26
D2570H46 LUCENT 00 1
D2570H46 AGRE 01 1
D2570H47 LUCENT 01 9
D2570H47 LUCENT 01 2
D2570H49 AGRE 01 4
D2570H49 AGRE 01 21
D2570H51 AGRE 01 1
D2570H51 AGRE 01 1
D2570H51 AGRE 01 1
D2570H52 LUCENT 01 1
D2570H52 AGRE 01 1
D2570H52 AGRE 01 1
D2570H53 AGRE 01 29
D2570H54 LUCENT 00 3
D2570H54 LUCENT 00 1
D2570H56 LUCENT 01 2
D2570H56 LUCENT 01 1
D27128 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 95 28
D27128A DIP-28-C INTEL 84 105
D27210 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 90 4
D27256-1 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 91+ 1294
D27256-2 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 94- 1191
D27256-25 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 96+ 892
D27256 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 84+ 1700
D2732A-2 [PULLS] DIP-24-C INTEL 95 15
D2732A-3 [PULLS] DIP-24-C INTEL 92 16
D2732A-4 [PULLS] DIP-24-C INTEL 94 77
D2732A [PULLS] DIP-24-C INTEL 92 28
D274DR DIP-14 RFT 90+ 2
D274DR DIP-14 RFT 82+ 2066
D27513 [PULLS] DIP-28-CW INTEL -- 132
D2764A-2 DIP-28-CW INTEL 93 40
D2764A [PULLS] DIP-28-CW INTEL 96 12
D2764A DIP-28-CW INTEL 93 60
D27C020-150 [PULLS] DIP-32-CW INTEL -- 12
D27C020-200 [PULLS] DIP-32-CW INTEL -- 11
D27C1000D-15 [PULLS] DIP-32-CW NEC 87 25
D27C210-200 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 90 48
D27C210 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 90 13
D27C256-120 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 93 10
D27C256-150 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 94- 560
D27C256-200 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 94- 1120
D27C512-150 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 91+ 180
D27C512-200 [PULLS] DIP-28-CW INTEL 90+ 190
D28F256-170PIC2 DIP-32-C INTEL 92 92
D2911A-1 DIP-22-MC INTEL 97 20
D2912-3 DIP-16-C INTEL 81 25
D2912A [LOOSE] DIP-16-C INTEL -- 8
D2913 [LOOSE] DIP-20-C INTEL 94 427
D2F040T-63 SMD-2F ROEDERST 93 2200
D3001 [LOOSE] DIP-40-C INTEL 93 261
D3002 DIP-28-C INTEL 94 187
D3003 DIP-28-C INTEL 83 149
D3232 DIP-24-C INTEL 79 72
D3242 DIP-28-C INTEL 84 14
D3246 DIP-16-C INTEL -- 9
D345D DIP-16 RFT 90+ 1173
D345DM DIP-16 RFT 86+ 37
D346D DIP-16 RFT 90+ 1263
D348D DIP-16 RFT 90+ 450
D355D DIP-18 RFT 89 922
D3604AL DIP-24-C INTEL 85 386
D360D DIP-14 RFT 88+ 90
D3622-6 DIP-16-C INTEL 75 17
D3628A-1 DIP-24-C INTEL 81 80
D3636-1 DIP-24-C INTEL 79+ 129
D365A RoHS SMD-MSOP8 -- 362
D394D DIP-18 RFT 90+ 40
D3D09 B 102K DC2KV TAYIO -- 1865
D4289 DIP-40-C INTEL 99 140
D4803DC DIP-18 RFT 90+ 19
D51C66-25 DIP-20-C INTEL 85 18
D52050FNL [LOOSE] SMD-PLCC68 TI 93 10
D5C031-50 DIP-20-CW INTEL 93 9
D5C060-45 DIP-24-CLW INTEL 92 8
D5C060-55 DIP-24-CW INTEL 93 140
D5C090-50 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 00 3
D5C090-60 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 86 11
D6-C-80-ITC TAKT-SWITCH ISOSTAT -- 100
D6275A11DQC SMD-QFP80 AD -- 657
D6385B11AQC SMD-QFP80 n/a 98 3000
D640G90VI SMD-FBGA48 AMD 02 10
D7220-1 DIP-40-C INTEL 93 10
D7669E2.1 SMD-SO20L BOSCH 98 700
D8085A [PULLS] DIP-40-C INTEL 91 279
D8085A [PULLS] DIP-40-C AMD 85 9
D8085AH [PULLS] DIP-40-C AMD 88 40
D8086-2 [PULLS] DIP-40-C INTEL -- 79
D8086-2 DIP-40-C INTEL 83 53
D8086 [PULLS] DIP-40-C INTEL 95 37
D8086 DIP-40-C AMD 84 9
D8087 DIP-40-C INTEL 92 7
D8088-2 [PULLS] DIP-40-C AMD 86 54
D8088-2 [PULLS] DIP-40-C INTEL 90 10
D8088 [PULLS] DIP-40-C AMD 84 10
D8089-3 DIP-40 INTEL 83 14
D8089A-3 DIP-40-C INTEL -- 9
D81A3118 5,0VDC CELDUC -- 19
D8202A DIP-40-C INTEL 80 50
D8203-1 DIP-40-C INTEL 84 24
D8203 [PULLS] DIP-40-C INTEL 94 9
D8203 DIP-40-C INTEL 94 89
D82284-6 DIP-18-C INTEL 85 22
D82288-6 DIP-20-C INTEL 83 19
D82530-6 [LOOSE] DIP-40-C INTEL 84 135
D8255A-5 DIP-40-C INTEL 96 10
D8255A DIP-40-C INTEL -- 5
D82588 DIP-28-C INTEL 90 12
D8259A-2 [PULLS] DIP-28-C INTEL 94 7
D8259A [PULLS] DIP-28-C INTEL 92 6
D8273 [PULLS] DIP-40-C INTEL -- 266
D8273 DIP-40-C INTEL 88 8
D8284A DIP-18-C AMD 84 27
D8284A DIP-18-C AMD 84 13
D8284AB DIP-18-C AMD 90 15
D85C060-12 DIP-24-CW INTEL 93 248
D85C220-66 DIP-20-CW INTEL 90 13
D85C220-80 DIP-20-CW INTEL 91 14
D8741A [PULLS] DIP-40 INTEL -- 109
D8742 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 92+ 219
D8742 DIP-40-CW INTEL 95 29
D8748H [PULLS] DIP-40-CW INTEL 92- 20
D8748HD [PULLS] DIP-40-CW NEC -- 15
D8749H [PULLS] DIP-40-CW INTEL -- 18
D8751H [PULLS] DIP-40-CW INTEL 90 21
D8751H [PULLS] DIP-40-CW AMD 86+ 5
D8752BH [PULLS] DIP-40-CW INTEL 90- 6
D8753H [PULLS] DIP-40-CW AMD 90 158
D8755A [PULLS] DIP-40-CW INTEL 92 31
D87A49H [PULLS] DIP-40-CW INTEL 93 116
D87C51-2 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 91 1464
D87C51 [PULLS] DIP-40 INTEL 94+ 27
D87C51FA [PULLS] DIP-40-CW INTEL 99 10
D87C51FA1 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 00 21
D87C64-2 DIP-28-CW INTEL 91 1600
D9173E3.1 SMD-SO20M BOSCH 98 242
D91A3108 5,0VDC CELDUC -- 225
D9250E1.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
D9254E3.1 SMD-SO20M BOSCH 98 190
D9257E5.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
DA-04KN DIP-8 DIPRONICS n/a 1448
DA-06KN DIP-12 DIPRONICS -- 707
DA-07-DIP APEM -- 200
DA-12-DIP DIPRONICS -- 200
DA-1212A -- 1600
DA-1212F -- 164
DA-1212F -- 4
DA455E1.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
DA553E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 2018
DA810E1.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
DA810E2.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
DA810E3.1 SMD-SO20 BOSCH 98 3000
DA82562ET SMD-TSSOP48 INTEL 00 74
DAC-10FD [LOOSE] DIP-18-C RAYTHEON 90 30
DAC0808LCMX SMD-SO16 NSC 95+ 3000
DAC08CD SMD-SO16 MOTOROLA 03 1025
DAC08CQ DIP-16-C PMI 90 17
DAC08ED DIP-16-C AD 87 344
DAC08HP DIP-16 PMI 91 27
DAC1000LCN DIP-24 NSC 99 6
DAC3550A-BF-C2 SMD-PBGA176 MICRONAS 02 1600
DAC3550A-C2 SMD-BGA49 MICRONAS 04 620
DAC3550A-C2 SMD-PMQFP44 MICRONAS -- 10
DAC5508A LG SMD-SO28L PHILIPS 97 47
DAC80Z-CCD-V DIP-24-CG BB -- 15
DAC8221 FS SMD-SO24L AD 00 858
DAC8408H SMD-SO28L PMI 88 24
DAC89EX DIP-18-C PMI 90 10
DAN801 SIL-18 SEMIKRON 91 69
DB15 CANON IN CASE n/a -- 70
DB193 SMD-SO8 SGS -- 62
DB2 TAKT-SWITCH CHERRYSEMI n/a 1197
DB3TG DO-35 VISHAY n/a 4783
DBL1018 ZIP-16 DAEWOO 92 59
DBL1034A DIP DAEWOO 89 25
DC022E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DC022E1.1/2.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 500
DC023E1.1/2.1/3.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DC025E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 1000
DC1030G SMD-TQFP DIGEQCO 00 12
DC456E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DC457E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 2072
DC457E2.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DC459E2.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 461
DC460E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 2412
DC460E2.1/3.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 2816
DC461E1.1/2.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DC462E1.1/2.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 3000
DCA 1206 PA 4R7 1% SMD-1206 BEYSCHLAG 98 5000
DCA 1206 PA 4R7 1% SMD-1206 BEYSCHLAG 98 30000
DCM-918 SEEPLUS n/a 751
DCS312D-09TR SMD TAISEI 97 3000
DE-9S-1A8N-A197-146 ITTCANON 00 94
DE 9 S 1AON n/a -- 173
DE28C256A-200 DIP-28-C SEEQ 91 28
DE28F800F3T115 SMD-SSOP56 INTEL 99 147
DE52B13-350 DIP-24-C SEEQ 87 13
DE7150F472MVA1-KC MURATA n/a 199
DEA202450BT-2038A1 TDK 06 6000
DF005 DIP-8-4 GI -- 50
DF02S-E3/77 RoHS SMD-DFS VISHAY 05 6000
DF02S SMD-DFS GI 02 50
DF02S/27 SMD-DFS VISHAY 04 2490
DF04S/27 SMD-DFS GSE 04 1344
DF06 DIP-8-4 SS 01 250
DF06M DIP-8-4 GSE 99+ 4400
DF08 DIP-8-4 GSE 01 1602
DF08M DIP-8-4 FAGOR 96 444
DF13 SMD HIROSE -- 858
DF13A-2P-1.25H SMD HIROSE 99 1500
DF1B-18DP-2.5DSA HIROSE -- 2800
DF20LC20U SMD-D2PAK SHINDENGEN 00 414
DF320DJ DIP-18 IIT 84 100
DFC10E12S12M POWERONE -- 5
DFC41R89P022BFA SMD MURATA -- 1600
DFCB21G89LDHAA-RD2 SMD MURATA 00 1600
DFY2R902CR947BHGD-TA2 SMD MURATA 00 397
DG152AK DIP-14-C INTERSIL 80 23
DG189AP DIP-16-CG SILICONIX 94 7
DG190BP DIP-16-CG SILICONIX 96 16
DG201ACK DIP-16-C MAXIM 88 34
DG201CJ DIP-16 INTERSIL 84 98
DG212CSE-T SMD-SO16 MAXIM 95 777
DG271CJ DIP-16 SILICONIX 85 20
DG300ACJ DIP-14 SILICONIX 96 65
DG302ACJ DIP-14 SILICONIX 84 100
DG303ACJ DIP-14 n/a 84+ 66
DG308ACJ DIP-16 SILICONIX 93+ 3000
DG384AAK/883 DIP-16-C SILICONIX 93 10
DG390ACWE SMD-SO16 MAXIM 94 30
DG405DJ DIP-16 SILICONIX 95 107
DG406DY SMD-SO28L INTERSIL 01 28
DG410900650 n/a n/a 50
DG411DY SMD-SO16 SILICONIX 04 50
DG413DY SMD-SO16 SILICONIX 92+ 3000
DG417DJ DIP-8 SILICONIX 95 11
DG418DJ DIP-8 SILICONIX 88 50
DG423DJ DIP-16 SILICONIX 95 30
DG535AP DIP-28-CG SILICONIX 90 1
DG540AP/883 DIP-16-CG SILICONIX 91 4
DG542DJ DIP-16 SILICONIX 92 59
DG611DJ DIP-16 SILICONIX 94 53
DG613DY SMD-SO16 SILICONIX 94 107
DG641DJ DIP-16 SILICONIX 94 174
DG643DY SMD-SO16 SILICONIX 94 150
DICF-14A 14 PIN R7.5 JAE -- 57
DICF-16A 16 PIN R7.5 JAE -- 38
DIN 45 322 MAS 60 HIRSCHMANN -- 119
DIP-SWITCH-4 DIP-8 ALPS n/a 200
DIP-SWITCH-6 SMD-SWITCH ECEEXCEL n/a 1443
DIP05-1A57-BV350 5,0VDC MEDER 96 400
DIP05-1A72-12D 5,0VDC MEDER 02 50
DIP05-1A72-12DHR 5,0VDC MEDER 02 59
DIP05-1A72-12L 5,0VDC MEDER 03 1273
DIP05-1A72-13L 5,0VDC MEDER 03 186
DIP05-1B72-19D 5,0VDC MEDER 03 36
DIP05-1B72-19L 5,0VDC MEDER 03 77
DIP05-2A72-21D 5,0VDC MEDER 02 140
DIP05-2A72-21L 5,0VDC MEDER 02+ 429
DIP12-1A72-12D 12VDC MEDER n/a 41
DIP12-1A72-12F 12VDC MEDER 03 16
DIP12-1A72-12L 12VDC MEDER 03 363
DIP12-1A72-12LHR 12VDC MEDER 03 197
DIP12-1A88-12L 12VDC MEDER 01 153
DIP12-1B72-19L 12VDC MEDER 03 71
DIP12-2A72-21D 12VDC MEDER 03 16
DIP12-2A72-21L 12VDC MEDER 03 278
DIP15-2A72-21D 15VDC MEDER 02 7
DIP15-2A72-21L 15VDC MEDER 03 48
DIP24-1B72-19L 24VDC MEDER 03 259
DIP24-2A72-21L 24VDC MEDER 03 365
DIR-02HT APEM -- 20
DISPLAY LCD n/a n/a 4
DJD5050 [LOOSE] DIP-28 BARC 92 389
DJLXT971ALE.A4 SMD-LQFP64 INTEL 04 10
DK-100 SUHNER -- 2
DK-110 SUHNER -- 1
DK-20 SUHNER -- 1
DK-40 SUHNER -- 1
DK-50 SUHNER -- 1
DK-90 LUCENT -- 1
DK612DC DIP-28 RFT 90+ 623
DKF104B10 THERMOMETR 00 4900
DL003D [LOOSE] DIP-14 RFT 89 112
DL005D DIP-14 RFT 90+ 446
DL008D DIP-14 RFT 89 25
DL010D DIP-14 RFT 89 2973
DL010D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL014D [LOOSE] DIP-14 RFT 89 2197
DL014D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL014D DIP-14 RFT 90- 1194
DL020D [LOOSE] DIP-14 RFT 89 424
DL020D DIP-14 RFT 90+ 204
DL021D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL026D DIP-14 RFT 90+ 54
DL030D [LOOSE] DIP-14 RFT 89+ 770
DL030D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL030D DIP-14 RFT 89+ 111
DL032D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL037D DIP-14 RFT 90+ 1788
DL038D [LOOSE] DIP-14 RFT 90+ 1655
DL038D DIP-14 RFT 90 2181
DL038D DIP-14 RFT 90+ 955
DL040D DIP-14 RFT 90+ 475
DL040D DIP-14 RFT 90+ 1258
DL074D [LOOSE] DIP-14 RFT 90+ 4025
DL074D DIP-14 RFT 90 3424
DL074D DIP-14 RFT 90+ 6000
DL083D [LOOSE] DIP-16 RFT 90+ 22
DL083D DIP-16 RFT 90 6000
DL086D [LOOSE] DIP-14 RFT 90+ 1745
DL086D DIP-14 RFT 90 2321
DL086D DIP-14 RFT 90 1060
DL093D DIP-14 RFT 90 6000
DL093D DIP-14 RFT 90 2934
DL112D [LOOSE] DIP-16 RFT 90+ 138
DL112D DIP-16 RFT 90+ 1358
DL123D [LOOSE] DIP-16 RFT 90 12
DL123D DIP-16 RFT 90 2031
DL130D DIP-14 RFT 90+ 275
DL132D DIP-14 RFT 90 1905
DL155D [LOOSE] DIP-16 RFT 90+ 329
DL155D DIP-16 RFT 90+ 485
DL175D [LOOSE] DIP-16 RFT 90+ 2206
DL175D DIP-16 RFT 90 6000
DL193D [LOOSE] DIP-16 RFT 90+ 6000
DL193D DIP-16 RFT 90+ 6000
DL194D DIP-16 RFT 90+ 6000
DL251D DIP-16 RFT 90+ 194
DL253D DIP-20 RFT 90 1038
DL253D DIP-20 RFT 90+ 4416
DL253D [LOOSE] DIP-20 RFT 90 1502
DL257D [LOOSE] DIP-16 RFT 90- 126
DL257D DIP-16 RFT 90- 3016
DL259D DIP-16 RFT 90- 1842
DL2631D DIP-16 RFT 90+ 635
DL2632D DIP-16 RFT 90 51
DL295D DIP-14 RFT 89+ 6000
DL299D [LOOSE] DIP-20 RFT 90 111
DL299D DIP-20 RFT 90- 176
DL374D DIP-20 RFT 90+ 213
DL540D DIP-20 RFT 90+ 3934
DL541D DIP-20 RFT 90+ 1539
DL6305 DIP DATATRONIC 88 49
DL6711 DIP DATATRONIC 88 75
DL6931 DIP DATATRONIC 87 50
DL70017/TO13TR SMD-SO14 SGS 95 1600
DL75113DC DIP-16 RFT 88+ 3000
DL8121D DIP-20 RFT 90+ 3000
DL8127D DIP-24-L RFT 90+ 50
DL8127D DIP-24-L RFT 90+ 1636
DL8640DC DIP-14 RFT 90+ 370
DL8640DC DIP-14 RFT 90 70
DL8641DC DIP-16 RFT 90+ 2025
DLA97008 SMD-1206 SEMITEC -- 2950
DLA98998 V42851-Z9105-Z989 SMD-1206 SEMITEC 01 182
DLEF14020 SMD MIKROSPIRE -- 2094
DLG7137 MATRIX SIEMENS 90 71
DLW21SN900S02L RoHS SMD-0805 MURATA -- 799
DLW31SN222SQ2 RoHS SMD-1206 MURATA 05 411
DLW5BSN102SQ2K SMD MURATA 04 1264
DLW5BSN152SQ2L MURATA -- 247
DM157A1 CHARACTER SANYO -- 26
DM1641 LCD 4X16 CHARACTER -- 1
DM5407W/883QS NSC 02 11
DM54157J-883QS [LOOSE] DIP-16-C NSC 01 47
DM54C902J-883QS [LOOSE] DIP-14-C NSC 96 14
DM54LS161AJ DIP-16-C NSC 92 19
DM54LS374J DIP-20-C NSC 01 5
DM54LS74J-883QS [LOOSE] DIP-14-C NSC 00 75
DM7403J NSC 83 83
DM7403J NSC 83+ 142
DM7404N NSC 85+ 50
DM7405N NSC 90 1000
DM7409N NSC 90+ 2000
DM74107N [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 84 825
DM74161N DIP-16 NSC 90 118
DM74174N DIP-16 NSC 75 180
DM74175N DIP-16 NSC 89 869
DM7417N DIP-14 NSC 86 200
DM7420N DIP-14 NSC 90 25
DM7426N DIP-14 NSC 95 1193
DM7430N DIP-14 NSC 86+ 337
DM7432N DIP-14 NSC 80 71
DM7437N DIP-14 NSC 79 50
DM7437N DIP-14 NSC 86 24
DM7440N [LOOSE] DIP-14 NSC 84 147
DM7440N DIP-14 NSC 84 200
DM7441AN DIP-16 NSC 76+ 280
DM7496N [LOOSE] DIP-16 NSC 84 82
DM74ALS00AM SMD-SO14 NSC 96 158
DM74ALS00AMX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 2163
DM74ALS00AMX SMD-SO14 NSC 97- 2500
DM74ALS00AN [LOOSE] DIP-14 NSC 93 131
DM74ALS00AN [LOOSE] SMD-SO14 NSC 90 345
DM74ALS00AN DIP-14 FAIRCHILD 00 250
DM74ALS00AN DIP-14 NSC 91+ 217
DM74ALS02M [LOOSE] SMD-SO14 NSC 90 212
DM74ALS02M SMD-SO14 NSC 94 1398
DM74ALS02MX SMD-SO14 FAIRCHILD 01 2168
DM74ALS02MX SMD-SO14 NSC 97 4993
DM74ALS02N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 64
DM74ALS02N DIP-14 NSC 92 395
DM74ALS02N DIP-14 FAIRCHILD 00 242
DM74ALS03BN [LOOSE] DIP-14 NSC 92 9
DM74ALS03BN DIP-14 NSC 94 450
DM74ALS03BN DIP-14 FAIRCHILD 00 243
DM74ALS04BM [LOOSE] SMD-SO14 NSC 90 297
DM74ALS04BN DIP-14 NSC 93 348
DM74ALS04BN DIP-14 FAIRCHILD 99 68
DM74ALS04M SMD-SO14 NSC 97 100
DM74ALS05AM SMD-SO14 FAIRCHILD 98 400
DM74ALS05AN DIP-14 NSC 93 1084
DM74ALS08M SMD-SO14 NSC 97 324
DM74ALS08MX SMD-SO14 NSC 97 69
DM74ALS08N [LOOSE] DIP-14 NSC 93 309
DM74ALS08N [LOOSE] SMD-SO14 NSC 94 64
DM74ALS08N DIP-14 NSC 90+ 6000
DM74ALS1003AN DIP-14 NSC 93 116
DM74ALS109AN [LOOSE] DIP-16 NSC 94 161
DM74ALS109AN DIP-16 NSC 90 1336
DM74ALS10AM SMD-SO14 FAIRCHILD -- 43
DM74ALS10AN [LOOSE] DIP-14 NSC 91 11
DM74ALS10AN DIP-14 NSC 92 20
DM74ALS11AM SMD-SO14 NSC 93 2851
DM74ALS11AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 5
DM74ALS11AN DIP-14 FAIRCHILD 99 3300
DM74ALS11AN DIP-14 NSC 95 331
DM74ALS136N DIP-14 NSC 88 23
DM74ALS138M SMD-SO16 NSC 95 777
DM74ALS138N [LOOSE] DIP-16 NSC 90 41
DM74ALS14MX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 1050
DM74ALS151N DIP-16 NSC 90 25
DM74ALS153M SMD-SO16 NSC 92 5073
DM74ALS153N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 14
DM74ALS161BM SMD-SO16 NSC 91 864
DM74ALS161N [LOOSE] DIP-16 NSC 94 82
DM74ALS163BM [LOOSE] SMD-SO16 NSC 93 94
DM74ALS163BN [LOOSE] DIP-16 NSC 91 58
DM74ALS163BN DIP-16 NSC 93 635
DM74ALS165N [LOOSE] DIP-16 NSC 94 280
DM74ALS165N DIP-16 NSC 92 55
DM74ALS174N DIP-16 FAIRCHILD 99 2500
DM74ALS175MX SMD-SO16 NSC 96 2500
DM74ALS20AN [LOOSE] DIP-14 NSC 91 34
DM74ALS20AN DIP-14 FAIRCHILD 99 4000
DM74ALS20AN DIP-14 NSC 88 2275
DM74ALS21AN [LOOSE] DIP-14 NSC 93 164
DM74ALS21AN DIP-14 NSC 93+ 4171
DM74ALS21AN DIP-14 NSC 95 975
DM74ALS21N DIP-14 NSC 88+ 3334
DM74ALS221M SMD-SO16 NSC 93 83
DM74ALS240AN [LOOSE] DIP-20 NSC 91 40
DM74ALS240AN DIP-20 NSC 85+ 394
DM74ALS240AWM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 93 18
DM74ALS240AWMX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 250
DM74ALS241AN DIP-20 NSC 94 18
DM74ALS241AWMX SMD-SO20L FAIRCHILD 99 926
DM74ALS241AWMX SMD-SO20L NSC 96- 6000
DM74ALS241WM SMD-SO20L NSC 93 64
DM74ALS242CN DIP-14 NSC 90 100
DM74ALS244AN [LOOSE] DIP-20 NSC 93 950
DM74ALS244AN DIP-20 NSC 97 555
DM74ALS244AWM SMD-SO20L NSC 91 121
DM74ALS244AWMX SMD-SO20L FAIRCHILD 01 429
DM74ALS244WM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 92 115
DM74ALS245AWMX SMD-SO20L NSC 96 2028
DM74ALS245AWMX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 500
DM74ALS251MX SMD-SO16 FAIRCHILD 01 1460
DM74ALS251N DIP-16 NSC 87 75
DM74ALS253MX SMD-SO16 FAIRCHILD 01 1465
DM74ALS253N DIP-16 NSC 88+ 6000
DM74ALS253N DIP-16 NSC 95 352
DM74ALS257N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 43
DM74ALS257N DIP-16 NSC 90 4616
DM74ALS259N DIP-16 NSC 97 1000
DM74ALS273N [LOOSE] DIP-20 NSC 92 158
DM74ALS273WM SMD-SO20L NSC 93 88
DM74ALS27M SMD-SO14 NSC 96 270
DM74ALS27N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 82
DM74ALS30AN [LOOSE] DIP-14 NSC 91 139
DM74ALS30AN DIP-14 NSC 92 111
DM74ALS30AN DIP-14 FAIRCHILD 00 325
DM74ALS30M SMD-SO16 NSC 95 157
DM74ALS32M [LOOSE] SMD-SO14 NSC 93 138
DM74ALS32M SMD-SO14 NSC 96 921
DM74ALS32N [LOOSE] DIP-14 FAIRCHILD 99 363
DM74ALS32N [LOOSE] DIP-14 NSC 93 384
DM74ALS32N DIP-14 FAIRCHILD 99+ 4600
DM74ALS33AM SMD-SO14 NSC 92 616
DM74ALS373N DIP-20 FAIRCHILD 02 306
DM74ALS374WMX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 271
DM74ALS37AN DIP-14 NSC 91 100
DM74ALS38AM SMD-SO14 NSC 91 450
DM74ALS465AN DIP-20 NSC 89 36
DM74ALS521WM SMD-SO20L NSC 97 171
DM74ALS521WM SMD-SO20L NSC 94 171
DM74ALS522WM SMD-SO20L NSC 89 57
DM74ALS5245N [LOOSE] DIP-20 NSC 91 282
DM74ALS5245WM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 93 160
DM74ALS5245WM SMD-SO20L NSC 94 447
DM74ALS534WM SMD-SO20L NSC 96 483
DM74ALS540AN DIP-20 NSC 98 707
DM74ALS541N DIP-20 FAIRCHILD 99 18
DM74ALS563AWM SMD-SO20L NSC 96 638
DM74ALS573CN DIP-20 NSC 96 90
DM74ALS574AN DIP-20 NSC 98 65
DM74ALS574AN DIP-20 FAIRCHILD 99 1173
DM74ALS574AWMX SMD-SO20L NSC 96 446
DM74ALS580AWM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 93 92
DM74ALS580AWM SMD-SO20L NSC 97 155
DM74ALS640AWM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 93 145
DM74ALS640AWM SMD-SO20L NSC 94 216
DM74ALS645AWMX SMD-SO20L NSC 96 2000
DM74ALS645AWMX SMD-SO20L FAIRCHILD 00 998
DM74ALS74AM [LOOSE] SMD-SO14 NSC 95 76
DM74ALS74AM SMD-SO14 NSC 97 187
DM74ALS74AMX SMD-SO14 FAIRCHILD 00 1574
DM74ALS74AMX SMD-SO14 NSC 94 1812
DM74ALS74AN [LOOSE] DIP-14 NSC 92 79
DM74ALS74AN DIP-14 NSC 97 122
DM74ALS962N DIP-18 NSC 87 20
DM74AS21N DIP-14 NSC 91 50
DM74AS32N DIP-14 NSC 96 25
DM74AS74N DIP-14 NSC 98 25
DM74L00N DIP-14 NSC 87 318
DM74L72N DIP-14 NSC 90 150
DM74L95N DIP-14 NSC 88 264
DM74LS00N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 18
DM74LS00N DIP-14 NSC 93 65
DM74LS02N DIP-14 NSC 93 44
DM74LS02N DIP-14 FAIRCHILD 00 150
DM74LS03N DIP-14 NSC 91- 93
DM74LS04N [LOOSE] DIP-14 TI 91 11
DM74LS08N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 64
DM74LS107AN DIP-14 NSC 90 475
DM74LS109AN [LOOSE] DIP-16 TI 91 104
DM74LS109AN DIP-16 NSC 90 1700
DM74LS10N [LOOSE] DIP-14 NI 91 23
DM74LS10N DIP-14 NSC 91+ 71
DM74LS112AN DIP-16 NSC 95+ 2650
DM74LS123M [LOOSE] SMD-SO16 NSC 96 29
DM74LS125AM [LOOSE] SMD-SO14 NSC 91 369
DM74LS125AM SMD-SO14 NSC 97 1555
DM74LS125AN [LOOSE] DIP-14 NSC 91 6
DM74LS125AN DIP-14 FAIRCHILD 00 100
DM74LS125AN DIP-14 NSC 98- 910
DM74LS126AN DIP-14 NSC 93- 1008
DM74LS132MX SMD-SO14 NSC 92 2083
DM74LS138N DIP-16 FAIRCHILD 00 175
DM74LS139N DIP-16 FAIRCHILD 00 15
DM74LS14M SMD-SO14 NSC 96 55
DM74LS14N [LOOSE] DIP-14 NSC 87 19
DM74LS151N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 28
DM74LS153N DIP-16 NSC 83 25
DM74LS155N DIP-16 NSC 89 300
DM74LS157M SMD-SO16 NSC 95 912
DM74LS158N DIP-16 NSC 92 28
DM74LS161AN DIP-16 NSC 91 100
DM74LS163AN [LOOSE] DIP-16 NSC 91 82
DM74LS163AN DIP-16 NSC 91+ 4873
DM74LS165N [LOOSE] DIP-16 NSC 90 624
DM74LS165N DIP-16 NSC 93 1600
DM74LS166N [LOOSE] DIP-16 TI 91 90
DM74LS166N DIP-16 FAIRCHILD 00 74
DM74LS169AN DIP-16 NSC 91 67
DM74LS173N DIP-16 NSC 80 40
DM74LS174M SMD-SO16 NSC 91 60
DM74LS175M SMD-SO16 NSC 90 48
DM74LS175N DIP-16 NSC 92 408
DM74LS194AN [LOOSE] DIP-16 TI 92 5
DM74LS21N DIP-14 NSC 95 550
DM74LS221N DIP-16 NSC 93 1052
DM74LS240N [LOOSE] DIP-20 TI 91 9
DM74LS240N DIP-20 NSC 94 446
DM74LS241N DIP-20 NSC 83 1199
DM74LS242N DIP-14 NSC 82 75
DM74LS245N DIP-20 FAIRCHILD 99 97
DM74LS251N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 165
DM74LS251N DIP-16 NSC 93- 250
DM74LS253N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 34
DM74LS256N [LOOSE] DIP-16 NSC 92 5
DM74LS256N DIP-16 NSC 94- 3687
DM74LS259N DIP-16 NSC 97 83
DM74LS266N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 14
DM74LS26N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 22
DM74LS26N DIP-14 NSC 91 25
DM74LS279N [LOOSE] DIP-16 NSC 92 45
DM74LS27N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 10
DM74LS293N DIP-14 NSC 90 150
DM74LS299N DIP-20 NSC 93 460
DM74LS299N DIP-20 NSC 92 23
DM74LS30N DIP-14 NSC 91+ 450
DM74LS32M SMD-SO14 NSC 95 3915
DM74LS33N DIP-14 NSC 90 13
DM74LS365AN DIP-16 NSC 95 1072
DM74LS367AN [LOOSE] DIP-16 NSC 91 20
DM74LS367AN DIP-16 FAIRCHILD 91 2300
DM74LS368AN DIP-16 NSC 93 25
DM74LS378N [LOOSE] DIP-16 TI 91 28
DM74LS378N DIP-16 NSC 94 1663
DM74LS379N DIP-16 NSC 92 248
DM74LS37N DIP-14 NSC 92 263
DM74LS38M SMD-SO14 NSC 98 500
DM74LS38N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 3
DM74LS38NM SMD-SO14 NSC 85 100
DM74LS393N DIP-14 NSC 96 296
DM74LS40N DIP-14 NSC 82 19
DM74LS51N [LOOSE] DIP-14 NSC 89 12
DM74LS74AN DIP-14 FAIRCHILD 00 20
DM74LS85N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 231
DM74LS85N [LOOSE] DIP-16 NSC 92 38
DM74LS85N DIP-16 NSC 92 103
DM74LS86AM SMD-SO14 NSC 98 300
DM74LS86N DIP-14 NSC 87 15
DM74LS962N [LOOSE] DIP-18 NSC 91 228
DM74LS962N DIP-18 NSC 92 99
DM74S04N DIP-14 NSC 89 1473
DM74S04N DIP-14 FAIRCHILD 98 725
DM74S05N DIP-14 NSC 85 75
DM74S10N DIP-14 NSC 89 42
DM74S11N DIP-14 FAIRCHILD 00- 550
DM74S132N DIP-14 TI 93 25
DM74S133N DIP-16 NSC 89 1057
DM74S138N DIP-16 NSC 84 370
DM74S175N DIP-16 NSC 91 1389
DM74S181N [LOOSE] DIP-24 NSC 91 407
DM74S181N DIP-24 NSC 91 625
DM74S182N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 153
DM74S182N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 25
DM74S194N DIP-16 NSC 83+ 250
DM74S20N DIP-14 NSC 97- 90
DM74S240N DIP-20 NSC 91 1800
DM74S257N DIP-16 NSC 88 180
DM74S280N DIP-14 NSC 85+ 2794
DM74S30N DIP-14 NSC 97 66
DM74S51N DIP-14 NSC 89 149
DM74S571N DIP-16 NSC 83+ 20
DM74S573N DIP-20 NSC 83+ 27
DM74S64N DIP-14 NSC 89 788
DM74S74N DIP-14 NSC 89 30
DM74S86N DIP-14 NSC 89 173
DM8123N DIP-16 NSC 89 131
DM81LS97N DIP-20 NSC 80 855
DM85S68N (IDM29903NC) DIP-18 NSC 89 1600
DMA2271 [LOOSE] SMD-PLCC68 ITT 02 4
DMC4021B OPTREX n/a 3
DN1102W STANLEY 01 1560
DO03FAHT SMD-BGA64 STM 01 3000
DO03GAHT SMD-BGA64 STM 01 745
DO03GAP SMD-BGA64 STM 99 392
DO1606T-103C COILCRAFT -- 206
DO3312P-152 SMD-DO3312P COILCRAFT 01 190
DO5022P-153 SMD-DO5022P COILCRAFT 00 3000
DP-04T DIPRONICS n/a 500
DP2V90DXJTDHV-DB SMD-TQFP48 LUCENT 00 552
DP83223V SMD-PLCC28 NSC 00 33
DP83251AV SMD-PLCC84 NSC 91 5
DP8344AV BCP [PULLS] SMD-PLCC84 NSC 89 131
DP8344BV BCP [LOOSE] SMD-PLCC84 NSC 91 34
DP8344V BCP [LOOSE] SMD-PLCC84 NSC 88 25
DP83815DVNG [LOOSE] SMD-TQFP144 NSC 00 30
DP83840VCE SMD-PQFP100 NSC 99 3
DP83850CVF E [LOOSE] SMD-QFP132 NSC 00 32
DP83901AV [LOOSE] SMD-PLCC68 NSC 01 1600
DP83905AVQB SMD-QFP120 NSC 96 194
DP8390BN DIP-48 NSC 87+ 85
DP8391AN [LOOSE] DIP-24-L NSC 90 25
DP8422AV-20 [PULLS] SMD-PLCC84 NSC 94 152
DP8481N DIP-16 NSC 86 48
DP8490N DIP-40 NSC 93 4
DP8570AV [LOOSE] SMD-PLCC28 NSC 03 4
DP8570AV [PULLS] SMD-PLCC28 NSC 95- 56
DP9020 HENSEL -- 151
DPL3519A-PP-A1 SDIP-64 ITT -- 798
DPL4519G-QI-C3 RoHS SMD-PQFP MICRONAS 03 1472
DPU2540 [LOOSE] DIP-40 ITT 86 2
DPU2554 DIP-40 ITT 91 58
DPX321880DT-1005 SMD TDK 99 6000
DRD10S-E4 BCD-SW. SMD-SWITCH ALCOSW -- 2229
DRP2SX-43T2H NORTEL 01 1
DRR3116 KNITTERSW n/a 287
DS-07-TAW APEM -- 448
DS-08 APEM -- 44
DS1000H-50 SMD-DIP-8 DALLAS 95 28
DS1000S-25 SMD-SO16L DALLAS 93 157
DS1000S-25 SMD-SO16L DALLAS 99 123
DS1000S-25 SMD-SO16L DALLAS 00 278
DS1000S-25/T&R SMD-SO16L DALLAS 01 958
DS1000S-30/T+R SMD-SO16L DALLAS 99 19
DS1000S-75 SMD-SO16L DALLAS 00 877
DS1000Z-250 SMD-SO8 DALLAS 97 90
DS1010-60 DIP-14 DALLAS 92 20
DS1010S-60 SMD-SO16L DALLAS 92 92
DS1010S-75 SMD-SO16L NSC 96 12
DS1205V-000 DALLAS 98 1034
DS1213 DIP-28 DALLAS 99 155
DS1216 DIP-32 DALLAS 03 17
DS1222 SMD-DIP-14 [PULLS] DALLAS 89 178
DS1230AB-120 DIP-28 DALLAS 00 24
DS1230AB-150 DIP-28 DALLAS 01 8
DS1233 SMD-SOT223 DALLAS 98 136
DS1233Z-5/T&R SMD-SOT223 DALLAS 00 48
DS1275 DIP-8 DALLAS 89 57
DS1284Q SMD-PLCC28 DALLAS 97 27
DS1489AN DIP-14 NSC 97- 212
DS14C335MSA SMD-SSOP28 NSC 93 35
DS14C88M SMD-SO14 NSC 91+ 3000
DS14C88MX SMD-SO14 NSC 97 1460
DS14C88TJ DIP-14-C NSC 94 138
DS14C89AM SMD-SO14 NSC 94+ 1020
DS14C89AMX SMD-SO14 NSC 00- 3000
DS157DC DIP-16 RFT 90 6000
DS157DC DIP-16 RFT 90+ 145
DS1608C-224 SMD-DS1608C COILCRAFT n/a 240
DS1608C-334 SMD-DS1608C COILCRAFT -- 150
DS1682 SMD-SO8 DALLAS 02 986
DS17287-5 DIP-24 DALLAS 99 4
DS1776E/883Q SMD-LCC28-CG NSC 01 172
DS1807S SMD-SO16L DALLAS 96 50
DS1866Z/T&R SMD-SO8 DALLAS 97 3000
DS1L5DJ160S SUSUMU n/a 3000
DS2401 TO-92 DALLAS 00 100
DS2510DC DIP-16 RFT 89+ 1600
DS2610DC DIP-16 RFT 90+ 1087
DS26C31CM SMD-SO16 NSC 91 128
DS26C31TM [LOOSE] SMD-SO16 NSC 00 2147
DS26C31TN DIP-16 NSC 97 200
DS26C32ATM SMD-SO16 NSC 01 156
DS26LS31CM [LOOSE] SMD-SO16 NSC -- 61
DS26LS31CM SMD-SO16 NSC -- 12
DS26LS31CN DIP-16 NSC 96- 309
DS26LS32 ACM SMD-SO16 NSC 96 240
DS26LS32 CM SMD-SO16 NSC 96 108
DS26LS32ACM [LOOSE] SMD-SO16 NSC 00 4788
DS26LS32ACM SMD-SO16 NSC 94 76
DS26LS33 [LOOSE] SMD-SO16 NSC -- 120
DS26LS33ACM SMD-SO16 NSC 97 183
DS26LS33ACMX SMD-SO16 NSC 98 1979
DS26LS33ACN [PULLS] DIP-16 NSC 94+ 147
DS26LS33ACN DIP-16 NSC 94 172
DS26LS33ACN DIP-16 NSC 95 15
DS26LV32A [LOOSE] SMD-SO16 NSC 00 2192
DS26LV32ATM SMD-SO16 NSC 05 442
DS3487N DIP-16 NSC 98 1150
DS34C87TMX SMD-SO16 NSC 94 1730
DS3630BN DIP-14 NSC 87 1325
DS3650N [LOOSE] DIP-16 NSC 01 2000
DS3680N DIP-14 NSC 82 50
DS3687N DIP-8 NSC 92 1600
DS3697N [LOOSE] DIP-8 NSC 00 16
DS36F95J DIP-8-C NSC 90 619
DS42562 SMD-BGA AMD 03 3000
DS42677A SMD-BGA AMD 03 285
DS42727 SMD-BGA88 AMD 04 1600
DS4E-SL2-DC5V 5,0VDC MATSUSHITA 98 295
DS5002FPM [LOOSE] SMD-QFP80 DALLAS 05 32
DS5022P-104MLD RoHS SMD-DS5022P COILCRAFT 06 522
DS5022P-153 SMD-DS5022P COILCRAFT -- 330
DS5022P-334 SMD-DS5022P COILCRAFT 03 570
DS75107M [LOOSE] SMD-SO14 NSC 00 1184
DS75150M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 799
DS75150N DIP-8 NSC 86 1830
DS75154M [LOOSE] SMD-SO16 NSC 97 322
DS75361N DIP-8 NSC 93 20
DS75451N DIP-8 NSC 86 1987
DS75452N [LOOSE] DIP-8 NSC 97 196
DS75452N DIP-8 NSC 94 2379
DS75461N DIP-8 NSC 87 211
DS75462N [LOOSE] DIP-8 NSC 90 261
DS75462N DIP-8 NSC 87+ 112
DS75S RoHS SMD-SO8 MAXIM 06 223
DS75S+TR RoHS SMD-SO8 DALLAS 06 259
DS8205D DIP-16 RFT 90+ 3000
DS8212D DIP-24 RFT 90+ 1508
DS8216D DIP-16 RFT 90+ 76
DS8216D DIP-16 RFT 89 3000
DS8282D DIP-20 RFT 90+ 488
DS8282P DIP-20 RFT 90+ 3000
DS8283D DIP-20 RFT 90+ 1272
DS8283P DIP-20 RFT 90+ 3000
DS8286D DIP-20 RFT 90+ 3000
DS8287D DIP-20 RFT 90+ 3000
DS87C520 [LOOSE] DIP-40 DALLAS 95 1
DS8830J DIP-14-C NSC 93 13
DS8863N DIP-18 NSC 92 77
DS8922AN [LOOSE] DIP-16 NSC 97 120
DS8923AMX SMD-SO16 NSC 98 818
DS90C365MTD SMD-TSSOP48 NSC 02 18
DS90C365MTDX SMD-TSSOP48 NSC 01 972
DS90CF383MTD [LOOSE] SMD-TSSOP56 NSC 00 1600
DS90CR216MTD [LOOSE] SMD-TSSOP48 NSC 00 1600
DS90CR217MTD [LOOSE] SMD-TSSOP48 NSC 00 72
DS90CR218MTD [LOOSE] SMD-TSSOP48 NSC 00 50
DS90LV048A SMD-SO16 NSC 00 285
DS92LV1021T [LOOSE] SMD-TSSOP28 NSC 00 1600
DS92LV1212A [LOOSE] SMD-TSSOP28 NSC 00 89
DS96172CN DIP-16 NSC 00 1600
DS9637ACN - [LOOSE] DIP-8 NSC 00 55
DS9638 SMD-SO8 TI 96 50
DS9638CN [LOOSE] DIP-8 NSC 91 180
DS9638CN [PULLS] DIP-8 NSC -- 938
DS9638MJ DIP-8-C NSC 92 3
DS96F172MJ/883C DIP-16-C NSC 92 17
DS96F173MJ/883C DIP-16-C NSC 92 17
DSF1-18-1,2-125/A TIMNTA 00 264
DSP1605M16H LC30 SMD-PLCC68 LUCENT 97 857
DSP1605M16H LC30 SMD-PLCC68 AT&T 95 19
DSP1618T16LBR25I-DB SMD-PQFP100 LUCENT 97 1600
DSP16C SMD-TQFP100 AT&T 92 3
DSP56001RC20 PGA88 [PULLS] MOTOROLA 91+ 61
DSP56001RC20 PGA88CG [PULLS] MOTOROLA 92 93
DSP56001RC27 PGA88 [PULLS] MOTOROLA 92+ 4
DSSK60-0045A TO-247 IXYS 00 1600
DSSK60-0045A TO-247 IXYS 00 318
DSSK60-0045A TO-247 IXYS 00 1600
DSSK70-0045A TO-247 IXYS 00 861
DSST64K DIP-40 AMS 89 11
DSUB 15 n/a n/a 70
DSUB 15 n/a -- 789
DSUB 15 n/a n/a 2000
DSUB 9 n/a n/a 174
DSUB 9 n/a n/a 1440
DSUB 9 n/a n/a 421
DSY256FPBGA SMD-FPBGA256 MOTOROLA 82
DT18N12LOF EUPEC -- 1
DT201A [PULLS] DIP-24-CG n/a 82 14
DT239E2338 SMD-PLCC28 BOSCH -- 84
DTA114YE SMD-SC59 ROHM 01 3625
DTA115EE TL SMD-SC75A ROHM 99 440
DTA115EE TL SMD-SC75A ROHM 00 1500
DTA143XE TBL SMD-SC75A ROHM 00 18720
DTA143XE TL SMD-SC75A ROHM 95+ 5200
DTA144TK T96 SMD-SC59 ROHM n/a 2580
DTC114EKA SMD-SC75A ROHM 02 1638
DTC114TKA SMD-SC75A ROHM 02 1220
DTC114YE TBL SMD-SC75A ROHM 00 30000
DTC114YE TL SMD-SC75A ROHM 97 1795
DTC123JE TL SMD-SC75A ROHM 01 30000
DTC143 00 2125
DTC143ZET1 SMD-SC75A MOTOROLA 00 30000
DTC144EE TBL SMD-SC75A ROHM 00 30000
DTC144VKA SMD-SC75A ROHM 00 610
DTC2813 070/024E n/a n/a 79
DTC3522080F034E FRIWO -- 28
DTE32-20204BS RoHS DELTA 05 495
DTE32-20205BS DELTA 05 418
DTE35-2148AS DELTA 05 491
DTIC3A21128882CAAA -L SMD-PLCC84 STM 94 19
DTZ5.6B SMD-DSM ROHM 94+ 5980
DTZ6.2B SMD-DSM ROHM 93+ 22306
DV-1280-3UP DVE -- 48
DW025CL-M LUCENT 00 256
DWDML4D4SMN05 ETEKDYNAM 00 11
DWDML4D4SMN06 ETEKDYNAM 00 753
DWDML4D4SMN07 ETEKDYNAM 00 528
DWDMS4D4SMN04 ETEKDYNAM 00 391
DWDMS4D4SMN05 ETEKDYNAM 00 684
DWDMS4D4SMN06 ETEKDYNAM 00 5
DX8611 DIP-28 FERRANTI 87 84
DX8623 DIP-20 FERRANTI 87 349
E050-16 [LOOSE] DIP-16 MEM 91+ 13
E100C DIP-14-C RFT 75 135
E100D DIP-14 RFT 80 142
E1035 0027 SMD-QFP BOSCH -- 107
E1035 0109 SMD-QFP BOSCH -- 138
E103C DIP-14 RFT 90+ 3000
E103D DIP-14 RFT 82 100
E110D DIP-14 RFT 79 180
E121D DIP-14 RFT 90+ 8
E126D DIP-14 RFT 83 57
E130D DIP-14 RFT 80 50
E1466DHO DIP-8 ATMEL 01 1050
E1466HO DIP-8 ATMEL 99 50
E147CL6 DIP-16-C RFT 90+ 120
E150D DIP-14 RFT 80+ 35
E174D DIP-14 RFT 90+ 90
E175C DIP-16 RFT 90+ 1993
E191C DIP-14-C RFT 90+ 100
E2023 PULSE 05 7
E204DR DIP-14 RFT 90+ 67
E2510J27 LUCENT 99 1
E28F004S5-120 SMD-TSOP40 INTEL 04 48
E28F016S3120 PROGRAM SMD-TSOP56 INTEL 00 29
E28F016SV 70 SMD-TSOP56 INTEL 00 5
E28F020-150 SMD-TSOP32 INTEL 00 591
E28F128 SMD-TSOP56 INTEL 01 60
E28F320J3A110 SMD-TSOP56 INTEL -- 6
E28F400B5T80 PROGRAM SMD-TSOP INTEL 02 74
E28F400CVT80 SMD-TSOP48 INTEL -- 65
E28F800B5T90 PROGRAM SMD-TSOP INTEL 99 83
E28F800CVB70 SMD-TSOP INTEL 96 8
E348D DIP-16 RFT 90+ 30
E351D DIP-14 RFT 90+ 40
E355D DIP-18 RFT 90+ 963
E412D DIP-18 RFT 83 6000
E5017NLT RoHS PULSE 06 185
E51 37 810 0E n/a 02 500
EA05D12/60R ARTESYN -- 34
EA2-5S 5,0VDC NEC -- 25
EAF8RM08EL SMD MATSUSHITA 97 2994
EB2-4.5NU-L 4,5VDC-SMT NEC 01 1600
EB2-5L 5,0VDC-SMT NEC 96 161
EB2-9 9,0VDC-SMT NEC 02 105
EB2-9NU-L 9,0VDC-SMT NECTOKIN 03 1000
EBM FZT600TA SMD-SOT223 ZETEX 00 3000
EC2-12NA 12VDC NEC -- 24
EC2-24NB 24VDC NEC 01 1600
EC2-3TNU 3,0VDC NEC 01 1600
EC2-4.5NA 4,5VDC NEC 00 1600
EC28B1550403 SWITCH ALPS 03 300
EC2EE11 CINCON -- 5
EC5E15-03 CINCON -- 5
ECEV1AA102P SMD-10X10,2L PANASONIC -- 3000
ECEV1AA221P SMD PANASONIC 00+ 6000
ECEV1CA470P SMD-4X5 PANASONIC 98 6000
ECEV1HA2R2SR SMD-4X5.4L PANASONIC 00 9900
ECEV1HS010SR SMD-3X5.4L PANASONIC -- 880
ECEV1VA100SR SMD-5X5.4L PANASONIC 02 800
ECEV1VA101P SMD-10X10,2L PANASONIC 02 2950
ECEV1VA470P SMD-08X06,2L PANASONIC 00 520
ECEV1VG101P SMD-10X10,5L PANASONIC 00 6000
ECEVOJS220KR SMD-3X5.4L PANASONIC 00 1900
ECEVOJS220WR SMD-3X5.4L PANASONIC 01 13900
ECHU1C103JX7 SMD-0805 PANASONIC -- 30000
ECHU1C223JX7 SMD-1206 PANASONIC 00 3000
ECHU1C562JX7 SMD-0805 PANASONIC 00 30000
ECHU1C822JX7 SMD-0805 PANASONIC 04 30000
ECHU1H272JX7 SMD-0805 PANASONIC -- 30000
ECN2002 SMD-SO48 HITACHI -- 155
ECN2012 SMD-SO48 HITACHI -- 195
ECN2102 SMD-SO48 HITACHI -- 200
ECN2112 SMD-SO48 HITACHI -- 192
ECSH1AD336R SMD-D MATSUSHITA -- 553
ECST0GX107R SMD-B PANASONIC 00 2000
ECW24-1503DH FABRIMEX 97 20
ECWU4223V17 SMD-D5 PANASONIC 04 6000
ED3715 n/a n/a 372
EE2-4.5TNUX-L 4,5VDC-SMT NEC 01 400
EECF5R5U105 PANASONIC 98 3000
EEE0JA101SP RoHS PANASONIC 07 793
EEE0JS220KR RoHS PANASONIC 06 1700
EEE1HSR47SR SMD-3X5.4L PANASONIC 06 1900
EEEFK0J221P RoHS SMD PANASONIC 06 6000
EEEFK1C101P RoHS PANASONIC 05 6000
EEVHA1V101P SMD-10X10,2L PANASONIC n/a 6000
EEVHA2A220P SMD-10X10.2L PANASONIC -- 776
EF2-4.5NU-L 4,5VDC-SMT NECTOKIN 03 1200
EF6800C DIP-40-CG SGS 84 62
EF6802P [PULLS] DIP-40 STM 90 70
EF6802P [PULLS] DIP-40 SGS 87 6
EF6804P2P DIP-24 STM 89 8
EF6805P2P DIP-24 SGS 85 23
EF6810P [PULLS] DIP-24 SGS 82 14
EF6821P [PULLS] DIP-40 STM 91+ 19
EF6840P [LOOSE] DIP-28 STM 88+ 183
EF6840P [PULLS] DIP-28 STM 90+ 19
EF6850P [LOOSE] DIP-24 STM 92+ 14
EF6852P DIP-24 SGS 83 1680
EF68A50P [LOOSE] DIP-24 STM 95 10
EF68A52P DIP-24 SGS 83 99
EF68B03P DIP-40 STM 91 8
EF68B09EP [LOOSE] DIP-40 STM 92 12
EF68B50P [LOOSE] DIP-24 STM 93 7
EF68HC05E2P [PULLS] DIP-40 SGS 86 532
EG7001SAR GRAPHIC EPSON n/a 21
EGP10D DO-15 GI 96 2470
EGP10G DO-15 GI 92 631
EGP30D DO-201AD GI 97 4190
EHA1-2405A-5 DIP-16-C ELANTEC 92 10
EJHBY-25S-1F3F14-143 JST 93 3000
EJHEY-9P-1F3F14-113 JST 93 6000
EKHEY-15S-1F3F14-143 JST 93 3000
EL171CEG-50KP (ADV476) DIP-28 AD 90 93
EL2090CM SMD-SO16L ELANTEC 92+ 6
EL2444CS SMD-SO8 ELANTEC 95 32
EL5300IUZ-T13 RoHS SMD-TSSOP16 INTERSIL 05 2356
EL5300IUZ SMD-TSSOP16 INTERSIL 05 140
EL5304IUZ-T7 RoHS SMD-TSSOP16 INTERSIL 05 1000
EL5304IUZ RoHS SMD-TSSOP16 INTERSIL 05 179
EL7114CS SMD-SO8 ELANTEC 99 1100
EL74153 [LOOSE] DIP-16 n/a -- 60
EL74LS175 DIP-16 TOSHIBA 85 10
EL7571CM SMD-SO20L ELANTEC 01 124
EL8300IUZ-T13 RoHS SMD-TSSOP16 INTERSIL 05 3000
ELJRE10NJG2 SMD-0603 PANASONIC -- 1722
ELJRE22NJG2 SMD-0603 PANASONIC -- 7500
ELJRE3N9JGA SMD-0603 PANASONIC -- 2503
ELJRE4N7JG2 SMD-0603 PANASONIC -- 1758
ELJRE4N7JGA SMD-0603 PANASONIC 3260
ELJRE5N6JG2 SMD-0603 PANASONIC -- 1707
ELJRE6N8JGA SMD-0603 PANASONIC -- 12000
ELJRF10NGFB RoHS SMD-0402 PANASONIC 06 9176
ELJRF12NGF2 SMD-0402 PANASONIC 01 30000
ELJRF1N2DFB SMD-0402 PANASONIC 05 7050
ELJRF1N5DF2 SMD-0402 PANASONIC 99 30000
ELJRF22NJF2 SMD-0402 PANASONIC 00 30000
ELJRF2N2DF2 SMD-0402 PANASONIC 96 30000
ELJRF33NJF2 SMD-0402 PANASONIC 00 30000
ELJRF39NJF2 SMD-0402 PANASONIC -- 30000
ELJRF3N3DF2 SMD-0402 PANASONIC 99 30000
ELJRF68NJF2 SMD-0402 PANASONIC -- 10000
ELJRF6N8JF2 SMD-0402 PANASONIC 03 30000
ELJRF8N2JF2 SMD-0402 PANASONIC -- 30000
ELL4LM100MJ SMD-4 PANASONIC 03 6000
ELL4LM100MK SMD-4 PANASONIC 03 6000
ELL4LM2R7NM SMD-4 PANASONIC 04 6000
ELT3KN134C SMD PANASONIC 00 6000
EM4093C SMD-SO16 EM 00 48
EM631 ARTESYN 00 7
EM633 ARTESYN 00 39
EMD12 T2R SMD-SOT416 ROHM 04 30000
EMIF01-5250SC5 SMD-SOT23-5 STM 00 6000
EMIF04-MMC02F1% SMD STM 05 3000
EMIF05-1K0035F 1% SMD STM 02 3000
EMK212BJ105KG-T SMD-0805 TAYIO 01 5413
EMS74LS175BM [LOOSE] DIP-16-C n/a -- 559
EMVH500ARA221MKE0S SMD-12.5X13.5L NIPPONCHEM -- 1095
EMVY350ARA471MKE0S SMD-12.5X13.5L NIPPONCHEM -- 59
EN2-B1N1S 12VDC NEC 01- 1600
EN2-N9 [LOOSE] 12VDC NEC -- 320
EN2-N9 12VDC NEC -- 230
ENFVJ3B3S62 SMD PANASONIC -- 3000
EP1-B3G1S 12VDC NEC 02 1151
EP1800GC PGA68-CGW ALTERA 92 1
EP1800JC-2 [PULLS] SMD-PLCC68-CGW ALTERA 94 142
EP1SGX25CF672C7ES SMD-BGA672 ALTERA 1
EP2-3L1S 12VDC NEC 97 424
EP2-4L3ST 12VDC NEC 01 247
EP2-B3G1S 12VDC NEC 01 1030
EP2-B3L3 [LOOSE] 12VDC NEC - 54
EP2-N22 [LOOSE] 12VDC NEC -- 46
EP2-N5 [LOOSE] 12VDC NEC -- 251
EP2-N6 12VDC NEC 01 90
EP20K100BC356-3 [LOOSE] SMD-BGA356 ALTERA 03 663
EP20K200EFC672-2 SMD-BGA ALTERA 00 75
EP20K200EFI484-2X SMD-BGA484 ALTERA -- 6
EP220PC-10 DIP-20 ALTERA 96 72
EP22V10ELC-10 SMD-PLCC28 ALTERA 96 34
EP2F-B3G1S 12VDC NEC -- 69
EP2F-B3N1S 12VDC NEC -- 23
EP2F-F7FF-BA 12VDC NEC 02 528
EP2R-B3G1T 12VDC NEC 02 318
EP310DC-2 [PULLS] DIP-20-CW ALTERA 87 11
EP600DC-3 DIP-24-CW ALTERA 91 66
EP600ILC-45 SMD-PLCC28 ALTERA 99 8
EP600PC-3 DIP-24-L ALTERA 95 548
EP610DC-30 [PULLS] DIP-24-CLW ALTERA 91 13
EP610DC-35 [PULLS] DIP-24-CLW ALTERA 94 7
EP610ILC-10 SMD-PLCC28 ALTERA 94 4
EP610LC-25 SMD-PLCC28 ALTERA 95 46
EPA1473G-5 SMD PCAELECTR 99 1000
EPA1846 DIP PCAELECTR 99 669
EPA1990A DIP PCAELECTR 98 972
EPC1064LC20 PULLS SMD-PLCC20 ALTERA 93 298
EPC1LC20 PROG. SMD-PLCC20 ALTERA 98 988
EPC2LC20 SMD-PLCC20 ALTERA 00 7
EPD1 DIP-SWITCH-4 SMD-SWITCH ECEEXCEL -- 400
EPF10K10TC144-4 SMD-TQFP ALTERA 99 6
EPF10K50SQC208-3 SMD-QFP208 ALTERA 00 120
EPF10K50VBC356-4 SMD-BGA356 ALTERA 01 904
EPF81500GC280-3 PGA280CG [PULLS] ALTERA 94 7
EPM5016DC-20 [PULLS] DIP-20-CW ALTERA 95 4
EPM5032DC-15 DIP-28-CW ALTERA 92 4
EPM5032DC-2 [PULLS] DIP-28-CW ALTERA 91 43
EPM5032JC-25 SMD-PLCC28-CW ALTERA 94 35
EPM5064LC-2 SMD-PLCC44 ALTERA 93 7
EPM5128JC-1 [PULLS] SMD-PLCC68-CW ALTERA 91 4
EPM5128JC-1 [PULLS] SMD-PLCC68-CW ALTERA 92 2
EPM5128JC-2 [PULLS] SMD-PLCC68-CW ALTERA -- 6
EPM5128JI-2 - [PULLS] SMD-PLCC68-CW ALTERA 93 9
EPM5128LC-2 SMD-PLCC68 ALTERA 93 19
EPM7032AE TQ44-7 SMD-TQFP44 ALTERA 01 163
EPM7032LC44-12 SMD-PLCC44 ALTERA 98 31
EPM7032LC44-15H SMD-PLCC44 ALTERA 01 35
EPM7032LC44-15PROGRAM SMD-PLCC44 ALTERA 96 1138
EPM7032LC44-6 SMD-PLCC44 ALTERA 96 17
EPM7032LC44-7 SMD-PLCC44 ALTERA 96 25
EPM7064LC44-15 SMD-PLCC44 ALTERA 99 936
EPM7064LC44-7 SMD-PLCC44 ALTERA 98 24
EPM7064LC84-12 SMD-PLCC84 ALTERA 99+ 22
EPM7064STC100-10 SMD-PQFP100 ALTERA 00 85
EPM7096LC84-15 SMD-PLCC84 ALTERA 96 29
EPM7096LC84-7 SMD-PLCC84 ALTERA 98 6
EPM7128BTC100-4 SMD-TQFP100 ALTERA 00 18
EPM7128SQC160-15 SMD-QFP160 ALTERA 98 63
EPM7128STC100-15 SMD-TQFP100 ALTERA -- 4
EPM7160ELC84-10 [PULLS] SMD-PLCC84 ALTERA 96 13
EPM7160ELC84-10 SMD-PLCC84 ALTERA 96 12
EPM7160ELC84-12 SMD-PLCC84 ALTERA 96 7
EPM7160EQC160-20 SMD-TQFP ALTERA 96 14
EPM7256AEQC208-7 SMD-QFP208 ALTERA 00 7
EPM7256SRC208-10 SMD-QFP208 ALTERA -- 52
EPX740LC68-10 PROG. SMD-PLCC68 ALTERA 96 31
EPX880LC84-10 SMD-PLCC84 ALTERA 97 234
EPX880LC84-10 PROG. SMD-PLCC84 ALTERA 96 76
EPX880LC84-10 PROG. SMD-PLCC84 ALTERA 97 5
ER1400 [PULLS] DIP-14 GI 80+ 54
ER3400 [BULK] DIP-22-MCG GI 86 42
ER3400 [BULK] DIP-22-MCG MICROCHIP 88+ 30
ER3400 [BULK] DIP-22-MCG MICROCHIP 90 16
ER3400 [PULLS] DIP-22-M GI 86 26
ERA15-02 RoHS FUII -- 6000
ERBFE0R75U SMD-0603 PANASONIC -- 4855
ERC06-15SL RoHS DO-201AD FUII 03 1500
ERD07-15L RoHS DO-201AD FUII 03 3000
ERJ14RQFR22U SMD-1210 PANASONIC 97 3300
ERJ2GEF821X SMD-0402 EPCOS 01 18040
ERJ2GEJ115X SMD-0402 PANASONIC 05 9198
ERJ2GEJ121E SMD-0402 PANASONIC 04 30000
ERJ2GEJ151E SMD-0402 PANASONIC 04 16288
ERJ2GEJ180E SMD-0402 PANASONIC 00 30000
ERJ2GEJ184E SMD-0402 PANASONIC 05 30000
ERJ2GEJ272E SMD-0402 PANASONIC 04 4094
ERJ2GEJ683E SMD-0402 PANASONIC 05 30000
ERJ2GEJ820E SMD-0402 PANASONIC -- 30000
ERJ2GEJ823E SMD-0402 PANASONIC 00 30000
ERJ2GFF121X SMD-0402 EPCOS 00 10000
ERJ2RKF1200X SMD-0402 PANASONIC 05 10000
ERJ2RKF1301X SMD-0402 PANASONIC 04 5352
ERJ2RKF1601X SMD-0402 PANASONIC 05 10000
ERJ2RKF2002E SMD-0402 PANASONIC 04 30000
ERJ2RKF2153 SMD-0402 PANASONIC 05 10000
ERJ2RKF3002E SMD-0402 PANASONIC 04 30000
ERJ2RKF4300X SMD-0402 PANASONIC 06 10000
ERJ2RKF4702E SMD-0402 PANASONIC 04 30000
ERJ2RKF4703E SMD-0402 PANASONIC 05 30000
ERJ2RKF5100E SMD-0402 PANASONIC 05 7000
ERJ2RKF5601E SMD-0402 PANASONIC 04 30000
ERJ2RKF6812E SMD-0402 PANASONIC 05 30000
ERJ2RKF7500X SMD-0402 PANASONIC 05 10000
ERJ2RKF7501X SMD-0402 PANASONIC 04 10000
ERJ2RKF91R0X SMD-0402 PANASONIC 06 10000
ERJ3EKF1001A SMD-0603 PANASONIC 03 8625
ERJ3EKF1002A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF1004A SMD-0603 PANASONIC 04 29414
ERJ3EKF1501A SMD-0603 PANASONIC 05 19168
ERJ3EKF2000A SMD-0603 PANASONIC 04 18528
ERJ3EKF2101A SMD-0603 PANASONIC 03 20000
ERJ3EKF2211A SMD-0603 PANASONIC 01 30000
ERJ3EKF22R1A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF2740A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF30R1A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF3320A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF3322A SMD-0603 PANASONIC 04 17348
ERJ3EKF4701V SMD-0603 EPCOS 00 30000
ERJ3EKF4750A SMD-0603 PANASONIC 04 22648
ERJ3EKF4751A SMD-0603 PANASONIC 04 30000
ERJ3EKF4751V SMD-0603 PANASONIC 05 19953
ERJ3GEYJ512V SMD-0603 PANASONIC 99 5000
ERJ6ENF4703V SMD-0805 PANASONIC -- 5000
ERJ6ENF4750V SMD-0805 EPCOS -- 4700
ERJ6GEYG102A SMD-0805 PANASONIC 03 30000
ERJ6GEYG102V SMD-0805 PANASONIC 00 5940
ERJ6GEYG204V SMD-0805 PANASONIC 04 3100
ERJ6GEYG301A SMD-0805 PANASONIC -- 8000
ERJ6GEYG473A SMD-0805 PANASONIC 03 30000
ERJ6GEYG510A SMD-0805 PANASONIC 04 9247
ERJ6GEYG823A SMD-0805 PANASONIC -- 30000
ERJ6GEYJ2R2A SMD-0805 PANASONIC 05 1695
ERJ8GEYG100A SMD-1206 PANASONIC -- 30000
ERJ8GEYG112A SMD-1206 PANASONIC -- 30000
ERJ8GEYG182A SMD-1206 PANASONIC 04 20000
ERJ8GEYG270A SMD-1206 PANASONIC 04 30000
ES15494-01E DIP-20 ITRI 93 37
ES1788F SMD-QFP ESSTECH 95 25
ES24T12/310XC ARTESYN 00 1
ES2D SMD-SMB GI 96 2
ES2D SMD-SMB n/a n/a 1
ES2D/5T SMD-SMB VISHAY 04 1
ES3C SMD-DO214AB GI 93 6000
ES48T15/250XC ARTESYN 00 7
ESDA25SC6-BOS SMD-SOT23-6L STM 99 3000
ESDA6V1S3RL SMD-SO20L STM 99 67
ESE24MHIT n/a n/a 569
ESI-3EAR1.950G11-T SMD HITACHI 05 2500
ESLIC1D05 [LOOSE] SMD-PLCC44 STM 92 159
ESQ-126-12-G-D SAMTEC -- 44
ET2-B3M1S 12VDC NEC 01 476
ET2-N16 12VDC NEC -- 25
ET2-R-B3M1 12VDC NEC -- 175
ET2F-N3 12VDC NEC 01 25
ETC-A 2.2 10V SMD-A ROEDERST 95 1030
ETC2716Q-5 DIP-24-CW STM 88 32
ETC5056J DIP-20-C SGS 87 20
ETK 3.1 -MODUL n/a n/a 36
ETL9311N/XTE DIP-20 STM 89 9
ETL9322N/YDC DIP-20 STM 90 76
ETL9413N-/XPR DIP-20 STM 93 1420
EVQ PU202K SMD-TAKT-SWITCH PANASONIC 01 2750
EVQQ3EA15 TAKT-SWITCH PANASONIC -- 1507
EW5116BI INTEL 06 3
EX037 DIP-8 KSSKINSEKI -- 44
EX2001 PULSE 06 32
EXA40-48S05 ARTESYN 00 5
EXA40-48S2V75V ARTESYN 00 243
EXB250-48S3V3-R ARTESYN 99 12
EXB28V121JX SMD PANASONIC 03 30000
EXB50-48S05 ARTESYN 03 11
EXB50-48S12 ARTESYN 00 10
EXBV8V100JV SMD PANASONIC -- 4890
EXC3BB601H SMD-0603 MURATA 04 3490
EXC3BB601H SMD-0603 MURATA 06 30000
EXF.0B.304.LLNY LEMO -- 795
EXQ125-48S1V8 ARTESYN n/a 480
EXQ125-48S3V3-R ARTESYN 01 20
EXQ60-48S05 ARTESYN 01 1
EXQ60-D05-3V3-R ARTESYN 02 4
EZ1085CM [LOOSE] SMD-D2PAK SEMTECH 98 216
EZ1582CT TO-220-5 SEMTECH 99 702
EZFKI90AM22T SMD PANASONIC -- 3000
EZFKK20AM12T SMD PANASONIC 97 3000
F-352T SMD-SOD80 SEMITEC 01 3000
F/DG 105 P DIGISOUND n/a 789
F/DGX05P DIGISOUND 99 77
F011021208 [LOOSE] SMD-TQFP80 BOSCH 02 979
F0603C1R50FWTT SMD-0603 AVX 00 6000
F0805B1R00FWTT SMD-0805 AVX 98+ 6000
F0805B2R00FWTR SMD-0805 AVX 01 6000
F100102 DC DIP-24-CL FAIRCHILD 81 11
F1206A1R00FWTR SMD-1206 AVX 97 6000
F16L8-10CN DIP-20 TI 94 268
F16R8-25CN DIP-20 TI 93 80
F1CA024V 24VDC FUJITSUMDL 02 84
F20R4-25CNT DIP-24 TI 95 104
F244AN DIP-8 TI 90 50
F303-50ME-T90-LV VALVO n/a 140
F312741PH SMD-QFP TI 00 1600
F312934FN SMD-PLCC68 TI -- 32
F312934FNR SMD-PLCC68 TI 00 124
F313230CPZ SMD-QFP TI 99 212
F313230PZ SMD-QFP TI 99 720
F33511DC DIP-28-CL NSC 88 23
F40014BDC DIP-14-C FAIRCHILD 85 96
F4002BDC DIP-14-C FAIRCHILD 81+ 935
F4002BPC DIP-14 FAIRCHILD 82 900
F4006BPC DIP-14 FAIRCHILD 83 25
F40097BDC DIP-16-C FAIRCHILD 82 49
F4013BDC DIP-14-C FAIRCHILD 84 45
F4015BDC DIP-16-C FAIRCHILD 85 75
F4016BDC DIP-14-C FAIRCHILD 82 1600
F40198DC DIP-16-C FAIRCHILD 77 20
F4019BPC DIP-16 FAIRCHILD 82+ 930
F4022BDC DIP-14-C FAIRCHILD 82 395
F4025BPC DIP-14 FAIRCHILD 82 1980
F4035BDC DIP-16-C FAIRCHILD 82 1600
F4042BPC DIP-16 FAIRCHILD 82 300
F4070BDC DIP-14-C FAIRCHILD 84 50
F4076BDC DIP-16-C FAIRCHILD 81+ 1600
F4086BPC DIP-14 FAIRCHILD 83 340
F40949-V2101-A109 SIEMENS -- 70
F40949-V2101-A212 SIEMENS -- 45
F4510BDM DIP-16-C FAIRCHILD 83 2049
F4516BDC DIP-16-C FAIRCHILD 81 835
F4539BDC DIP-16-C FAIRCHILD 83 1600
F4555BPC DIP-16 FAIRCHILD 82 1600
F4720PC DIP-16 FAIRCHILD 76+ 625
F5405DM FAIRCHILD 78 197
F5410DM DIP-14-C FAIRCHILD 78 144
F5427DM DIP-14-C FAIRCHILD 78- 200
F54S02DM DIP-14-C FAIRCHILD 82 25
F5AJC4100 (7705)M R5 ARCOTRONIC 01 3000
F5CM-942M50-B270-UE SMD FUJITSUMDL 01- 3000
F5CM-942M50-B270-UE SMD FUJITSUMDL 01 3000
F6800P [PULLS] DIP-40 FAIRCHILD -- 350
F6808P DIP-40 n/a 80 148
F6CE-1G8800-L2XZ-X SMD FUJITSUMDL 02 1600
F711 150 000 RADIALL -- 20
F7410PC DIP-14 FAIRCHILD 80 644
F7410PC DIP-14 FAIRCHILD 79 43
F7412PC DIP-14 FAIRCHILD 80 25
F74153DC DIP-16-C FAIRCHILD 87 1600
F74157PC DIP-16 FAIRCHILD 80 33
F7438DC DIP-14-C FAIRCHILD 88 1600
F7438DC DIP-14-C FAIRCHILD 85 1600
F7440PC [LOOSE] DIP-14 FAIRCHILD 76 22
F7454PC [LOOSE] DIP-14 FAIRCHILD 79 42
F74F175PC DIP-16 FAIRCHILD 83 100
F74F175PC DIP-16 FAIRCHILD 83 157
F74LS03PC DIP-14 FAIRCHILD 80 28
F74S03PC DIP-14 FAIRCHILD 80 148
F9301DC DIP-14-C FAIRCHILD 78 25
FA01457 DIP-20-C SIGNETICS 91 19
FA254-2-20-08 BETRONIK -- 1500
FAN2558S13X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 04 164
FAN2558S25X RoHS SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 06 3000
FAN2559S10X NL RoHS SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 06 6000
FAN5307S18X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 03 523
FAN5307S18X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 04 3000
FAN5332SX-NL SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 05 3000
FAR-D5CN-881M50-DIN2A SMD FUJITSUMDL n/a 1950
FAS101 SMD-PLCC68 QLOGIC 96 198
FAX 5A STK 205 STANDARDEL n/a 1000
FB2040BB SMD-QFP52 SIGNETICS 93 300
FB2041B SMD-QFP44 SIGNETICS 92 117
FBMH1608HM601T SMD-0603 TAYIO -- 3000
FBMH4532HM681-T SMD-C TAYIO 04 792
FC0H474ZTBR32 NECTOKIN -- 47
FC102-TR(2XTRANSIST) SMD-SO6 SANYO 93 5485
FC34P n/a -- 900
FC50P n/a -- 140
FC80960HD80 SMD-PQFP208 INTEL 00 980
FCF61C65 SMD-SO28L PHILIPS 91 10
FCFBMH1608HM601T SMD-0603 TAYIO 05 3000
FCM7010 [LOOSE] DIP-40 n/a 81 98
FCT442 F15S5BR-K363 FCTMUNCHEN n/a 450
FCT491 F15S5BR-K121 FCTMUNCHEN n/a 73
FCT506 FO9S0G1 FCTMUNCHEN n/a 19
FDC3400 DIP-40-CG SMC 78+ 308
FDC37C65CLJ SMD-PLCC44 SMC 93 22
FDC634P SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 04 3000
FDC634P NL RoHS SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 06 2998
FDC654P SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 04 2640
FDC9229BT DIP-20 SMC 84 17
FDC9229T DIP-20 SMC 84 193
FDG313N SMD-SC70-6 FAIRCHILD 03 30000
FDG6303N SMD-SUPERSOT-6 FAIRCHILD 03 6000
FDG6322C SMD-SUPERSOT-6 FAIRCHILD 03 6000
FDG6331L SMD-SUPERSOT-6 FAIRCHILD 05 30000
FDN306P SMD-SOT23 FAIRCHILD 04 1800
FDR8308P SMD-SUPERSOT-8 FAIRCHILD 00 770
FDS6690A SMD-SO8 FAIRCHILD 05 6000
FDS6984S RoHS SMD-SO8 FAIRCHILD 06 1872
FDV301N SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 30000
FDV301N SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 11600
FDV301N SMD-SOT23 FAIRCHILD 99 8600
FDV303N SMD-SOT23 FAIRCHILD 02 30000
FDV303N SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 875
FDV304P SMD-SOT23 FAIRCHILD 99 30000
FDV304P SMD-SOT23 FAIRCHILD 99+ 23920
FDV304P SMD-SOT23 FAIRCHILD 02 30000
FDV304P SMD-SOT23 FAIRCHILD 02 30000
FDV304P SMD-SOT23 FAIRCHILD 98 5940
FDY170B-5017 [LOOSE] DIP-24 n/a 74+ 18
FDY320B-7002 DIP-28 n/a 76 164
FE2010A-JU SMD-PLCC84 WDC 91 480
FE3510 070A009 n/a -- 14
FE3520 052C045 n/a 34
FEM7018809T-2314 SMD TDK 04 760
FEM7018809T-2314 SMD TDK -- 500
FFKDS/H-5.08 1-PIN PHOENIX -- 200
FFKDS/H-5.08 10-PIN PHOENIX -- 41
FFKDS/H-5.08 5-PIN PHOENIX -- 170
FFKDS/H1-5.08 PHOENIX 01 35
FFKDS/V-5.08 10-PIN PHOENIX -- 150
FFKDS/V-5.08 4-PIN PHOENIX -- 39
FFKDS/V-5.08 5-PIN PHOENIX -- 39
FFKDS/V-5.08 5-PIN PHOENIX n/a 169
FFKDSV-2.54 PHONIXKLEM -- 337
FGA002B SMD-PQFP FORCE 01 65
FGA5000 SMD-QFP304 n/a 01 12
FJX2222ATF SMD-SOT323 FAIRCHILD 02 3000
FJX2907ATF RoHS SMD-SOT323 FAIRCHILD 06 2856
FJX2907ATF SMD-SOT323 FAIRCHILD 02 30000
FKDSV-5.08 2X11-PIN PHOENIX n/a 140
FKDSV-5.08 2X11-PIN PHOENIX -- 183
FKDSV-5.08 2X14-PIN PHONIXKLEM -- 40
FKDSV-5.08 2X18-PIN PHONIXKLEM -- 60
FKDSV-5.08 2X3-PIN PHOENIX n/a 143
FKDSV-5.08 2X5-PIN PHOENIX n/a 50
FKP-2 0.033UF 2.5% 63 R5 WIMA 02 3000
FKP-2 2200PF 10% 630V R5 WIMA 98 25955
FL05R200A-07 TAYIO -- 3000
FLA204/886/25R88 SMD S+M 95 3000
FLD5F8CJ/051 FUJITSU 98 28
FLE-110-01-G-DV-P-TR SMD SAMTEC 04 242
FLH111 DIP-14 SIEMENS 74 78
FLH121 DIP-14 SIEMENS 74 50
FLH131 DIP-14 SIEMENS 75 25
FLH161 7451 DIP-14 SIEMENS -- 50
FLH211 7404 SIEMENS 82 25
FLH291 DIP-14 SIEMENS 73 282
FLH291T DIP-14 SIEMENS 77 128
FLH331 DIP-14 SIEMENS -- 24
FLH381 7408 DIP-14 SIEMENS 74 873
FLH481 DIP-14 SIEMENS 80 122
FLH481T DIP-14 SIEMENS 74 761
FLH601 DIP-14 SIEMENS 74 231
FLJ101 DIP-14 SIEMENS 73 1243
FLJ121 DIP-16 SIEMENS 77 375
FLJ171 DIP-14 SIEMENS 76 99
FLJ201 74190 DIP-16 SIEMENS 74 75
FLJ221 DIP-14 SIEMENS 74 12
FLJ341 (74110) DIP-14 SIEMENS 80 25
FLJ381 74196 DIP-14 SIEMENS 73 50
FLJ531 74174 DIP-16 SIEMENS -- 21
FLY 141 74154 DIP-24 SIEMENS 79 40
FM0H104Z NECTOKIN 02 275
FM0H473ZTP18-RC NECTOKIN 02 3000
FM113 DIP-16 ASCOM 94 853
FM114 [LOOSE] DIP-16 MICRONAS 96 175
FM114 [LOOSE] DIP-16 ASCOM 90 72
FM114 DIP-16 MICRONAS 97 50
FM811RUX SMD-SOT143 FAIRCHILD 02 2494
FM811SUX SMD-SOT143 FAIRCHILD 03 3000
FM93CS66LM8X SMD-SO8 FAIRCHILD 03 1409
FMG21R TO-220-F SANKEN -- 1968
FMK1G-K563 YAMAICHI -- 3
FMK2G-K564 YAMAICHI -- 9
FMM74HC266AM SMD-SO14 NSC 88 182
FMMT3904TA SMD-SOT23 ZETEX 97 6000
FMMT558TA SMD-SOT23 ZETEX 02 780
FMMT591ATA SMD-SOT23 ZETEX 03 2945
FMMT591TA SMD-SOT23 ZETEX 01 2360
FMMT720TA SMD-SOT23 ZETEX 00 1494
FMMTA92TA SMD-SOT23 ZETEX 91 15500
FMS2103 UST 96 129
FN155 TO-220-F SANKEN 03 1100
FN1L3M-T2B SMD-SOT23 NEC -- 11130
FP-14CH-3.4B T&B 94 49
FQS4900TF [LOOSE] SMD-SO8 FAIRCHILD 00 409
FRS1H-S 12VDC FICFORWARD -- 3000
FRS6-S5 12VDC FICFORWARD -- 276
FS453 SMD-QFP80 FOCUS 02 22
FST 212 n/a 97 60
FST730TA SMD-SOT23 ZETEX 92 30000
FTE-126-01-G-DV SAMTEC -- 178
FTM-115-02-F-DV-P SMD SAMTEC 01 414
FTR-110-93-S-D-P SAMTEC 01 218
FTS-105-01-L-DV-P-TR SMD SAMTEC 04 1005
FTSH-104-01-L-DV-P-TR SAMTEC 03 1600
FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR SAMTEC 06 385
FTSH-125-01-F-DV-K-P-TR SAMTEC 05 1178
FTSH-125-01-FM-DV-K-P-TR SAMTEC 05 325
FU-427SLD-2ALE3D MITSUBISHI 97 69
FU-427SLD-F2ALE2C MITSUBISHI 96 105
FU-627SDF-SM32 MITSUBISHI 00 82
FU-627SDF-SM37 MITSUBISHI 00 195
FVC99-/V42311-Z22-A33 WORKMICW 00 1600
FW24U04 SMD-SO8 FAIRCHILD 01 1779
FW80001ESB SMD-BGA INTEL 03 5
FW82439HX SMD-BGA INTEL -- 84
FW82443GX SMD-BGA492 INTEL 01 9
FW82806AA SMD-BGA241 INTEL 99 364
FW82840 SMD-BGA INTEL 00 11
FWC-1531.65/1543.19-1 DICON -- 14
FWC-1547.47/1559.23-1 DICON -- 13
FWDMA310SMN02 ETEKDYNAM 01 31
FWIXP425BC SMD-BGA INTEL 04 8
FX-24 24VDC TAIKO -- 773
FX7288373 HK DIP-40 n/a -- 32
FXL4245MPX SMD-MLP024B FAIRCHILD 05 3000
FXLH42245MPX SMD FAIRCHILD 05 340
FZH141 DIP-16 SIEMENS 84 4
FZH265B DIP-16 SIEMENS 91 20
FZT749TA SMD-SOT223 ZETEX 94 4190
G-1-93/93-2-25 SUHNER -- 16
G060030D22 ITEPOWER -- 380
G2M7000 DO-204AP GI 90 6000
G2RL-2DC24 24VDC OMRON -- 3
G2RL-2DC48 48VDC OMRON -- 100
G41508-103LCD 1X24 CHARACTER SIGNETICS n/a 38
G5A-234P-60DC12 12VDC OMRON 94 1600
G5A-237PDC24 24VDC OMRON 95 1600
G5AK-234P-60DC24 24VDC OMRON -- 144
G5LE-1DC24 24VDC OMRON n/a 1600
G5V-1-DC5 5,0VDC OMRON 95 1600
G65SC51P-1 DIP-28 CMD 87 6
G6AK-234PDC24 24VDC OMRON -- 393
G6C-2117P-VDDC12 12VDC OMRON 98 1600
G6N-2-YDC5 5,0VDC OMRON n/a 506
G6RN-1-DC24 24VDC OMRON 03 1600
G6RN-1DC12 12VDC OMRON -- 215
G80D64P8BEBL-DIN2 ITTCANON 98 190
GAL16V8-25LJ [PULLS] SMD-PLCC20 LATTICE 88 1172
GAL16V8-25LVC SMD-PLCC20 NSC 94 20
GAL16V8A-10LP DIP-20 LATTICE 01 36
GAL16V8A-12LP [PULLS] DIP-20 LATTICE 91 457
GAL16V8A-12LP DIP-20 LATTICE -- 22
GAL16V8A-15LP [PULLS] DIP-20 LATTICE 89 304
GAL16V8B-10LP [PULLS] DIP-20 LATTICE 95 74
GAL16V8D-10LP DIP-20 LATTICE 93 26
GAL16V8D-10LP DIP-20 LATTICE 94 997
GAL16V8D-15LP DIP-20 LATTICE 01 69
GAL16V8D-25LP DIP-20 LATTICE 98 3
GAL16V8D-25QJI [PULLS] SMD-PLCC20 LATTICE 01 46
GAL16V8D-5LJ SMD-PLCC20 LATTICE 99 99
GAL16V8QS-25Q SMD-PLCC20 NSC -- 83
GAL20RA10B DIP-24 LATTICE 93 195
GAL20V8A-12LP DIP-24-L LATTICE 89 44
GAL20V8A-15LJ [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 92 344
GAL20V8A-15LJ SMD-PLCC28 LATTICE 01 122
GAL20V8A-25LJ [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 92 61
GAL20V8AS-20HCIJ SMD-PLCC28 SGS 91+ 162
GAL20V8B-15LP [PULLS] DIP-24-L LATTICE 96 12
GAL20V8B-20QJI [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 02 444
GAL20V8B-25LJ SMD-PLCC28 LATTICE 98 50
GAL20V8B-7LJ SMD-PLCC28 LATTICE -- 35
GAL20V8B-7LP DIP-24-L LATTICE 43
GAL22CV10-10LNC DIP-24 LATTICE 93 15
GAL22LV10D-4LJ SMD-PLCC28 LATTICE 97 26
GAL22V10-15LVC [PULLS] SMD-PLCC28 NSC 92 65
GAL22V10-25 SMD-PLCC28 NSC 93 126
GAL22V10B-10LJ [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 94 796
GAL22V10B-15LP [PULLS] DIP-24 LATTICE 95 15
GAL22V10D-10LJ [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 00 53
GAL26CV12-15LP DIP-28-L LATTICE -- 30
GAL26CV12B-15L [PULLS] SMD-PLCC28 LATTICE 96 480
GAL6001B-30LP [PULLS] DIP-24 LATTICE 98 31
GBPC3504W SQUARE GI 98 119
GC102-PC [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 89 7
GC102-PC SMD-PLCC84 n/a 93 18
GCIXF6012EE.B1 SMD-BGA INTEL 02 20
GCM1885C1H151GA02J RoHS SMD-0603 MURATA 07 3000
GCM1885C1H4R7CD43J RoHS SMD-0603 TDK 07 3000
GCM21BR71H333KA02K RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GD4019B DIP-16 GOLDSTAR 90 1000
GD74HCT534 DIP-20 GOLDSTAR 90 54
GD74LS123 DIP-16 GOLDSTAR 91 69
GD74LS153 [LOOSE] DIP-16 GOLDSTAR 90 188
GD74LS161A DIP-16 GOLDSTAR 93 87
GD74LS165 DIP-16 GOLDSTAR -- 358
GD74LS20 DIP-14 GOLDSTAR 94 638
GD74LS240 DIP-20 GOLDSTAR 91 13
GD74LS393 DIP-14 GOLDSTAR 90 59
GD74S133 DIP-16 GOLDSTAR 96 975
GD82550PM SMD-BGA196 INTEL 00 15
GDH02STR SMD-SWITCH ALCOSW 98 187
GDH91376F SMD-SWITCH ALCOSW 01 368
GDH91376F SMD-SWITCH ALCOSW 01 2226
GDP04 ALCOSW n/a 100
GDS1110BC SMD INTEL 00 2
GE28F128K18C115 SMD-BGA56 INTEL 02 72
GE28F128L18T85 SMD-BGA56 INTEL 03 129
GE28F128L3B85 SMD-BGA56 INTEL -- 2
GE28F128L3T85 SMD-BGA56 INTEL 00 30
GE28F128L3T90 SMD-BGA56 INTEL 00 14
GE28F128W18T85 SMD-BGA INTEL 02 41
GE28F128W18TD60 SMD-BGA INTEL -- 1257
GE28F160C3TA90 SMD-BGA INTEL 01 1496
GE28F160C3TC SMD-BGA INTEL -- 128
GE28F160C3TC70 SMD-BGA INTEL 01+ 931
GE28F160C3TD70 SMD-BGA INTEL 03 200
GE28F320C3TC SMD-BGA INTEL 03 142
GE28F320C3TC70 SMD-BGA INTEL 02 30
GE28F320C3TC90 SMD-BGA INTEL 01 76
GE28F320J3A110 SMD-BGA SAMSUNG 02 502
GE28F800B3TA90 SMD-BGA INTEL 00 2654
GF105 TO-5 n/a -- 484
GF1M/19A SMD-DO214BA VISHAY 05 4060
GF4953 SMD-SO8 GSE 01 641
GHM1038 SL 270J 3K-50 SMD-1808 MURATA -- 960
GHM1535 X7R224K250D580 RoHS SMD-1206 MURATA 05 811
GHM3038 SL 330J-GFM13-500 SMD MURATA 04 2000
GHM3038X7R101K-GFM13D520 SMD MURATA 04 1693
GHM3038X7R681K-GDM12D501 SMD MURATA 04 1860
GHM3045X7R101K-GCM11 SMD-2220 MURATA 99 780
GHM3045X7R332KGFM13 D501 SMD-2220 MURATA 04 3785
GHM3145X7R333K-GBM10- SMD-2220 MURATA 02 1359
GL1150 MULTIWATT-V11 SGS 88 54
GL34G SMD-SOD80 GSE 01 4116
GLL4750A SMD-DO213AB GSE 96 1000
GLL4762A SMD-DO213AB GSE 96 5000
GM1EG55200A SMD-LED-YELLOW SHARP -- 8477
GM40X7R122K50-500 SMD-0805 MURATA -- 730
GM5221-LF SMD-PQFP208 GENESIS 05 5
GM71C1000B-70 DIP-18 GOLDSTAR 94 16
GM71VS65163CLT5DR SMD-TSSOP48 HYUNDAI 00 1600
GM76C28-10 DIP-24 GOLDSTAR -- 15
GM76C88-12D [LOOSE] DIP-28 GOLDSTAR 89 10
GMC43X7R105K50NE SMD-1812 CALCHIP -- 1000
GMC55X7R684K50NT SMD-2220 CALCHIP 00 3895
GMKDS 3/3 PHOENIX 03 3000
GMS97C52 PL24 SMD-PLCC44 HYUNDAI 01 15
GMT38HC42 SMD-SO8 GMT -- 89
GMVSTBR 2.5 PHOENIX -- 48
GNC3145C1H101KD01J RoHS SMD-1206 TDK 07 9885
GP10D DO-15 GI 98 3283
GP10K DO-15 GI 90 3900
GP15M DO-15 GSE 98 3900
GP1605A TO-220 TSE 05 84
GP2W0110YPS SHARP 01 3000
GRM1555C1H4R7BZ01J SMD-0402 MURATA 04 30000
GRM155C1H270GZ01J SMD-0402 MURATA 04 30000
GRM2167U1H330J SMD-0805 MURATA -- 1770
GRM216R71H103KA01D SMD-0805 MURATA -- 8000
GRM219R71C224KA01J SMD-0805 MURATA 00 10000
GRM21BR71E154KA01L SMD-0201 MURATA 05 1030
GRM21BR71H154KA01L SMD-0603 MURATA 03 1000
GRM3116R71H103KD01D SMD-1206 MURATA -- 4000
GRM3165C1H120JZ01D SMD-1206 MURATA 05 4000
GRM3165C1H150J Z500 SMD-1206 MURATA -- 3500
GRM31BR72E223KW01L SMD-1206 MURATA -- 1365
GRM31CR60J106KA01K RoHS SMD-1206 MURATA 06 3000
GRM31CR61A475KA01K RoHS SMD-1206 MURATA 06 3000
GRM31MF51C225ZA01LSMD-1206 RoHS MURATA 05 3000
GRM33 C0G 5R6D 25 M641 SMD-0201 MURATA 03 3000
GRM36C0G010C50Z641 SMD-0603 MURATA 02 9700
GRM36C0G060C50Z500 RoHS MURATA 05 3000
GRM36C0G060C50Z641 SMD-0402 MURATA 02 3000
GRM36C0G120J50Z500 RoHS SMD-0402 MURATA 04 3000
GRM36C0G1R2B50Z500 SMD-0402 MURATA -- 3000
GRM36C0G1R5C50 SMD-0402 MURATA 01 30000
GRM36C0G1R5C50Z500 RoHS SMD-0402 MURATA 05 3000
GRM36C0G1R5C50Z641 SMD-0402 MURATA 02 30000
GRM36C0G2R2B50Z500 RoHS SMD-0402 MURATA 05 3000
GRM36C0G5R6C50Z500 RoHS SMD-0402 MURATA 04 3000
GRM36C0G5R6C50Z641 SMD-0402 MURATA 02 30000
GRM36C0G820J50S641 SMD-0402 MURATA -- 7780
GRM36C0GR68B50 SMD-0402 MURATA 00 30000
GRM36X7R122K50-641 SMD-0402 MURATA -- 9000
GRM36X7R182K50-641 SMD-0402 MURATA -- 10000
GRM36X7R222K50D641 SMD-0402 MURATA -- 3000
GRM36X7R272K50-641 SMD-0402 MURATA -- 10000
GRM36X7R332K50-641 SMD-0402 MURATA -- 10000
GRM36X7R332K50D500 RoHS SMD-0402 MURATA 07 3000
GRM36X7R681K50-641 SMD-0402 MURATA 00 30000
GRM36X7R822J25D500 SMD-0402 MURATA 04 3000
GRM39 X7R474K16 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39 Y5V 474Z 16 SMD-0603 MURATA 00 3000
GRM39C0G100D100 RoHS SMD-0603 MURATA 07 3000
GRM39C0G100D50Z500 SMD-0603 MURATA 02 3500
GRM39C0G101J50D500 RoHS SMD-0603 MURATA 07 3000
GRM39C0G120F50D500 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39C0G120F50Z500 SMD-0603 MURATA 04 3000
GRM39C0G180F50D500 SMD-0603 TDK 03 4000
GRM39C0G180F50D500 SMD-0603 MURATA 01 4931
GRM39C0G1R2C50Z500 SMD-0603 MURATA 04 1000
GRM39C0G270JA01J SMD-0603 MURATA 02 9870
GRM39C0G330F50D500 SMD-0603 MURATA 03 3659
GRM39C0G331J100 RoHS SMD-0603 MURATA 07 3000
GRM39C0G331J50S500 SMD-0603 MURATA 05 3000
GRM39C0G391J50D500 SMD-0603 MURATA 01 4858
GRM39C0G391J50D500 RoHS SMD-0603 MURATA 06 17000
GRM39C0G391J50S500 SMD-0603 MURATA -- 8000
GRM39C0G3R9C50-500 SMD-0603 MURATA -- 2610
GRM39C0G471J50S500 SMD-0603 MURATA -- 4000
GRM39C0G511J50D500 SMD-0603 MURATA 03 16000
GRM39SL330J200Z500 SMD-0603 MURATA 01 30000
GRM39SL680C50Z500 SMD-0603 MURATA 01 3000
GRM39U2J1R5B50Z500 SMD-0603 MURATA 02 30000
GRM39U2J1R5BZ01J SMD-0603 MURATA 02 16000
GRM39U2J1R8B50Z500 SMD-0603 MURATA 03 18077
GRM39U2J2R2B50Z500 SMD-0603 MURATA 02 30000
GRM39X7R102K100 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39X7R102K50C500 SMD-0603 MURATA -- 3900
GRM39X7R103K50C500 SMD-0603 MURATA 03 30000
GRM39X7R104K16C530 SMD-0603 MURATA 98 4000
GRM39X7R104K16D530 RoHS SMD-0603 MURATA -- 15990
GRM39X7R104K50 RoHS SMD-0603 MURATA -- 3000
GRM39X7R122K50C500 SMD-0603 MURATA 03 10000
GRM39X7R122K50C560 SMD-0603 MURATA 03 30000
GRM39X7R152K50C500 SMD-0603 MURATA 02 5484
GRM39X7R153K25C500 SMD-0603 MURATA 96 4000
GRM39X7R221K200-500 SMD-0603 MURATA 03 10000
GRM39X7R221K50-500 SMD-0603 MURATA -- 3000
GRM39X7R221K50C500 RoHS SMD-0603 MURATA -- 3000
GRM39X7R222K50C500 SMD-0603 MURATA 96 4000
GRM39X7R223K25C500 SMD-0603 MURATA 96 4000
GRM39X7R224K10D530 SMD-0603 TDK 03 3000
GRM39X7R224K25 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39X7R333K16 SMD-0603 MURATA -- 3215
GRM39X7R471K100C500 SMD-0603 MURATA 03 23000
GRM39X7R472K50-500 SMD-0603 MURATA 97 4000
GRM39X7R472K50C500 SMD-0603 MURATA 02 3470
GRM39X7R473K16-530 SMD-0603 MURATA 02 1853
GRM39X7R562K50C560 RoHS SMD-0603 MURATA 05 3000
GRM39X7R563K16D530 RoHS SMD-0603 MURATA 05 3000
GRM39X7R563K16D530/T133 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39X7R681K50C500/T133 RoHS SMD-0603 MURATA 06 3000
GRM39X7R682K50C543 RoHS SMD-0603 MURATA 07 3000
GRM39Y5V104Z25C500 SMD-0603 MURATA -- 30000
GRM39Y5V224Z16D530 SMD-0603 MURATA 00 3000
GRM40 X7R563K50D500 RoHS SMD-0805 MURATA 06 3000
GRM40C0G101J50-500PT1 SMD-0805 MURATA 00 70
GRM40C0G102J50S550 SMD-0805 MURATA 03 9220
GRM40C0G151J50D500 SMD-0805 MURATA 02 3000
GRM40C0G151J50Z500 SMD-0805 MURATA -- 3000
GRM40C0G152J50S550 SMD-0805 MURATA 02 9540
GRM40C0G1R2C50-500 RoHS SMD-0805 MURATA 05 3000
GRM40C0G222J50S550 SMD-0805 MURATA 01 3000
GRM40C0G390J50Z500 SMD-0805 MURATA 00 3000
GRM40C0G3R3C50-500 SMD-0805 MURATA 02 3000
GRM40C0G470J50-500 SMD-0805 MURATA -- 6000
GRM40C0G471J50D550 RoHS SMD-0805 MURATA 04 3000
GRM40C0G471J50Z550 SMD-0805 MURATA -- 8920
GRM40C0G4R7C50-500 SMD-0805 MURATA -- 800
GRM40C0G561F50-550 SMD-0805 MURATA -- 8100
GRM40C0G911G50-S550 SMD-0805 MURATA 00 4000
GRM40P2H180J50-500 SMD-0805 MURATA -- 2860
GRM40R2H221J50-500 SMD-0805 MURATA -- 1800
GRM40U2J121J50-500 SMD-0805 MURATA -- 4000
GRM40X5R474K16D530 SMD-0805 MURATA 04 30000
GRM40X7R102K50-500 SMD-0805 MURATA -- 30000
GRM40X7R102K50C543 SMD-0805 MURATA 03 10000
GRM40X7R103K50C565 SMD-0805 MURATA 04 30000
GRM40X7R105K10D530 SMD-0805 MURATA 03 30000
GRM40X7R124K25-500 SMD-0805 MURATA -- 3000
GRM40X7R224K16-U550 SMD-0805 MURATA -- 10000
GRM40X7R272K50-500 SMD-0805 MURATA -- 2740
GRM40X7R272K50C500 SMD-0805 MURATA -- 3000
GRM40X7R332K50-560 SMD-0805 MURATA 04 8000
GRM40X7R472K50 SMD-0805 MURATA 02 6290
GRM40X7R474K16D530 RoHS SMD-0805 MURATA 06 3000
GRM40X7R474K50 RoHS SMD-0805 MURATA 07 3000
GRM40X7R561K200-500 RoHS SMD-0805 MURATA 04 11944
GRM40X7R562K50C500 SMD-0805 MURATA 01 4000
GRM40X7R683K25-550 SMD-0805 MURATA -- 26153
GRM40Y5V475Z10D530 SMD-0805 MURATA -- 3780
GRM40Z5U223M50 SMD-0805 MURATA -- 3950
GRM42-2C0G682F 50 S50 SMD-1210 MURATA 01 3000
GRM42-2X7R105K50D500 RoHS SMD-1210 MURATA 05 3000
GRM42-2X7R106K25D569 RoHS SMD-1210 MURATA 05 3000
GRM42-2X7R473K200C500 RoHS SMD-1210 MURATA 05 1000
GRM42-6 C0G271J 50-50 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6 C0G681J 50-50 SMD-1206 MURATA -- 2670
GRM42-6 P2H390J50-500 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6 U2J121J 50-50 SMD-1206 MURATA n/a 1840
GRM42-6 U2J3R9C50-500 SMD-1206 MURATA -- 1550
GRM42-6 X7R 223K 50-4 SMD-1206 MURATA -- 1180
GRM42-6 X7R105K16D500 RoHS SMD-1210 MURATA 05 3000
GRM42-6C0G103J25D550 SMD-1206 MURATA 04 3000
GRM42-6C0G182K50-500 SMD-1206 MURATA -- 710
GRM42-6C0G221J100Z500 RoHS SMD-1206 MURATA 05 3000
GRM42-6C0G331J100-Z50 SMD-1206 MURATA -- 2700
GRM42-6C0G331J50-500 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6C0G333J50D550 RoHS SMD-1206 MURATA 05 3000
GRM42-6C0G470J50-500 SMD-1206 MURATA -- 1430
GRM42-6C0G820J50-500 SMD-1206 MURATA -- 1590
GRM42-6C0G8R2D50-500 SMD-1206 MURATA -- 830
GRM42-6P2H560J50-500 SMD-1206 MURATA -- 2960
GRM42-6U2J270J50-500 SMD-1206 MURATA -- 1230
GRM42-6U2J330J50-500 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6U2J3R3C50-500 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6U2J470J50-500 SMD-1206 MURATA -- 1780
GRM42-6U2J4R750-500 SMD-1206 MURATA -- 760
GRM42-6U2J5R6C50 SMD-1206 MURATA -- 1790
GRM42-6U2J680J50-500 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6U2J6R8C50-500 SMD-1206 MURATA -- 2350
GRM42-6U2J8R2C50-500 SMD-1206 MURATA -- 3956
GRM42-6X5R 106K 25D539 RoHS SMD-1206 MURATA 06 1500
GRM42-6X5R106K6.3D53U RoHS SMD-1206 MURATA 05 3000
GRM42-6X5R106K6.3U530 SMD-1206 MURATA 01 1100
GRM42-6X5R225K16D533 SMD-1206 MURATA 04 3000
GRM42-6X7R103K50-500 SMD-1206 MURATA -- 3600
GRM42-6X7R103K50-C551 SMD-1206 MURATA -- 3000
GRM42-6X7R104K50C550 SMD-1206 MURATA 03 15358
GRM42-6X7R104M50 SMD-1206 MURATA 88 5754
GRM42-6X7R153K100-500 SMD-1206 MURATA -- 2000
GRM42-6X7R183K200-500 RoHS SMD-1206 MURATA 05 2800
GRM42-6X7R332K 50-500 SMD-1206 MURATA 00 1120
GRM42-6X7R473K50-500 SMD-1206 MURATA -- 4000
GRM42-6X7R682K 50-500 SMD-1206 MURATA -- 2524
GRM42-6X7R684J16-D530 SMD-1206 MURATA -- 2870
GRM42-6Y5V225Z16D530 RoHS SMD-1206 TDK 05 855
GRM42-6Y5V225Z16D530/T297 RoHS SMD-1206 MURATA 06 3000
GRM42-6Y5V475Z16 SMD-1206 MURATA 00 4820
GRM42-C0G1R5C50-500 SMD-1206 MURATA -- 1360
GRM42631X5R335K10U530 SMD-1206 MURATA -- 6000
GRM426C0G102J50 SMD-1206 MURATA 00 2760
GRM42D1X3F270JY02 SMD-1808 MURATA 02 6000
GRM43-2SL153J50Z500 SMD-1812 MURATA 03 2000
GRM43-2X7R224K50 SMD-1812 MURATA 00 1200
GRM43-2X7R224K50 SMD-1812 MURATA 00 1473
GRM43-4C0G153J050AL SMD-1812 MURATA 02 1000
GRM55DR72E105KW01L RoHS SMD-2220 MURATA -- 2675
GRM615C0G0R3K50K500 RoHS SMD-0402 MURATA 07 3000
GRP1551X1E391JD01F SMD-0402 MURATA 03 30000
GRP1555C1H3R0BZ01F SMD-0402 MURATA 01 27336
GRP1555C1H6R0CZ01F SMD-0402 MURATA 03 30000
GS5/2 GR.C 125V WEIDMULLER -- 1360
GSC02PH321DH SMD-TQFP MOTOROLA 99 650
GSC02PH321DH10 [LOOSE] SMD-QFP160 MOTOROLA 99 86
GSC02SH307DH58 SMD-TQFP MOTOROLA 94 195
GSC38GG393PK01 [LOOSE] SMD-PLCC44 MOTOROLA 97 17
GSMKDS 1,5/2 PHOENIX 99 3000
GT-48310A-B-2 SMD-BGA329 GALILEO 01 87
GT-64111-P-1 SMD-PQFP208 GALILEO 00 42
GT28F016C3TA110 SMD-BGA INTEL -- 110
GT28F160C3TA90 SMD-BGA INTEL 01 799
GT28F320C3TA100 SMD-BGA INTEL 00 1600
GT28F640W18T70 SMD-BGA INTEL 02 100
GW5116BI SMD-BGA364 INTEL 05 786
H-548-1050 36VDC HENGSTLER -- 7
H1036T PULSE 02 162
H1089T PULSE 02 300
H112 D1 DIP-14-C n/a 76 25
H117 D1 DIP-14-C n/a -- 22
H1180T PULSE 04 500
H118D1 [LOOSE] DIP-14-C SGS 87 39
H11A1 DIP-6 MOTOROLA 93 45
H11A1.3S SMD-DIP6 QTOPTO 96 150
H11AY3 DIP-6 HARRIS 91 209
H11D1SR2 SMD-DIP6 MOTOROLA 96 619
H11DX.5275DL SMD-DIP6 QTOPTO 95 305
H1260ANLT 16SOIC RoHS PULSE 05 3000
H159 D1 DIP-16-C n/a 76 41
H203 BOURNS n/a 38
H3004-P-1 n/a 85 687
H301A TO-92 n/a n/a 1930
H301A1 TO-92 n/a n/a 430
H301B TO-92 COSMOSPWR n/a 430
H8FE-1005-AS PARKERHAN 03 3000
H8FE-1006-AS PARKERHAN -- 1669
H8FE-1235-NC PARKERHAN -- 3000
HA1-4905-5 DIP-16-C HARRIS 88 20
HA1-5320-5 DIP-14-C HARRIS 94+ 13
HA1137W DIP-16 HITACHI 88 3000
HA12046 [LOOSE] DIP-18 HITACHI 88 22
HA12047 [LOOSE] DIP-18 HITACHI -- 38
HA12161FP-ER SMD-SO28 HITACHI 97 1000
HA12163EB SMD-QFP56 HITACHI 97 1600
HA12173EB SMD-QFP56 HITACHI 96 1000
HA12174EB SMD-QFP56 HITACHI 96 1600
HA13001 SIP-12 HITACHI -- 10
HA17902P [LOOSE] DIP-14 HITACHI 80 32
HA1830PS [LOOSE] DIP-8 HITACHI -- 28
HA7-5222-9 DIP-8-C HARRIS 94 47
HAA9P-51529 SMD-SO28 HARRIS 97 26
HAL548SFK4R100 SMD-SOT89 MICRONAS 03 1000
HC1-3057-5 [LOOSE] DIP-16-C MATRA 91 121
HC3-5504B [LOOSE] DIP-24 HARRIS 94 27
HC4P5504B [PULLS] SMD-PLCC28 HARRIS 96 1600
HCF4000 SMD-SO14 SGS 85 49
HCF4007UM SMD-SO14 SGS 96 4850
HCF40104BEY DIP-16 SGS 96 1000
HCF40106BE DIP-14 STM 89 25
HCF4011BF DIP-14-C SGS 84 40
HCF40161BE DIP-16 SGS 83+ 1470
HCF4016BM SMD-SO14 SGS 95 6000
HCF4018BM SMD-SO16 SGS 96 15
HCF4019BEY DIP-16 SGS 96 1950
HCF4023BM1-ST SMD-SO14 STM 98 900
HCF4024M013TR SMD-SO14 SGS 95 2500
HCF4025BEY DIP-14 SGS 88 300
HCF4028BE [LOOSE] DIP-16 STM 89 465
HCF4030M013TR SMD-SO16 STM 00 1388
HCF4031BEY DIP-16 SGS 96 400
HCF4042BE [PULLS] DIP-16 SGS 85 625
HCF4042BE DIP-16 SGS 98 60
HCF4042BF [PULLS] DIP-16 SGS 84 2280
HCF4049UBM SMD-SO16 SGS 96 6000
HCF4052BM SMD-SO16 SGS 96 5412
HCF4053BE DIP-16 SGS 91 13
HCF4054BE DIP-16 RCA 88 350
HCF4054BE DIP-16 HARRIS 96 25
HCF4055 SMD-SO16 SGS 90 799
HCF4060BM SMD-SO16 STM 96 995
HCF4066BE DIP-14 STM 94 30
HCF4070BM SMD-SO14 SGS 95 6000
HCF4075BE DIP-14 STM 98 300
HCF4076 SMD-SO16 SGS 90 600
HCF4076BEY DIP-16 SGS 96 100
HCF4078BE DIP-14 SGS 94 23
HCF4085BE DIP-14 SGS 83 60
HCF4093BF DIP-14-C STM 88 23
HCF4093M013TR SMD-SO14 SGS 93 6000
HCF4096BE DIP-16 SGS 81 140
HCF4502BE DIP-16 SGS 88+ 470
HCF4508BE DIP-24 SGS 86- 12
HCF4511M013TR SMD-SO16 SGS 98 1130
HCF4520 SMD-SO16 SGS 87+ 673
HCF4520BE DIP-16 STM 98+ 50
HCF4532BE DIP-16 SGS 84 43
HCF4532BE DIP-16 HARRIS 97 300
HCN111 LCD POD學. n/a n/a 16
HCPL0700#500 SMD-SO8 HP 95 440
HCPL0710 SMD-SO8 HP 01 33
HCPL3700 DIP-8 HP 96 17
HCS3113 DIP-20-C n/a 84 52
HCU151KBCDRUK DRALORIC 97 890
HD10125 DIP-16-C HITACHI 85 198
HD10164 DIP-16-C HITACHI 82 24
HD14040BFP (200MIL) SMD-SO16M HITACHI 84 6000
HD146818P [PULLS] DIP-24 HITACHI -- 512
HD155124F SMD-TQFP48 HITACHI -- 413
HD155124FEB SMD-BGA HITACHI 00 1600
HD155141 SMD-TQFP56 HITACHI n/a 245
HD155148 SMD-TQFP56 HITACHI -- 264
HD155148RTFEB SMD-TQFP56 HITACHI 03 1600
HD155148TF SMD-TQFP56 HITACHI 02 349
HD155148TFEB SMD-TQFP56 HITACHI 02 686
HD155153NPEB SMD-BGA RENESAS 04 401
HD155154NPEB SMD-BGA RENESAS 04 500
HD155165 WS8.4 SMD-BGA56 n/a n/a 14
HD38702A36 DIP-28 HITACHI 95 67
HD404608FS SMD-QFP80 HITACHI -- 1000
HD404918-A04 DIP-42 HITACHI -- 99
HD4074608FS SMD-QFP80 HITACHI -- 350
HD44790 [LOOSE] SMD-QFP80 HITACHI 00 103
HD46505SP-2 DIP-40 HITACHI 94 14
HD613901 [LOOSE] SMD-QFP80 HITACHI 94 146
HD613901B86H SMD-QFP48 HITACHI 98 1264
HD614042SJ07 SDIP-64 HITACHI 89 128
HD61602 SMD-QFP HITACHI 96 12
HD6303R1CP SMD-PLCC52 HITACHI 00 1600
HD6303RP [PULLS] DIP-40 HITACHI 88 12
HD6303XP (L) SDIP-64 HITACHI -- 9
HD6303YP (L) SDIP-64 HITACHI -- 51
HD6305VOCP SMD-PLCC44 HITACHI 96 60
HD63265P DIP-48 HITACHI 95 7
HD63450P8 DIP-64 HITACHI 98 5
HD6345P [BULK] DIP-40 HITACHI 96 14
HD63463P8 [LOOSE] DIP-48 HITACHI 92+ 40
HD63484CP8 [PULLS] SMD-PLCC68 HITACHI 99 310
HD63484CP98 [PULLS] SMD-PLCC68 HITACHI 95 30
HD63484P8 DIP-64 HITACHI 99 12
HD63486PS64 [LOOSE] SDIP-64 HITACHI 88 6
HD63701YOP [PULLS] SDIP-64 HITACHI -- 9
HD637A01XOP SDIP-64 HITACHI 98 7
HD63A01Y0J86P SDIP-64 HITACHI 91 178
HD63B03YP SDIP-64 HITACHI -- 5
HD6417750SBP200 SMD-BGA256 HITACHI 00 8
HD64180RF6X SMD-QFP80 HITACHI -- 95
HD6433044SA06E SMD-QFP100 HITACHI 97 1600
HD6473278CP5 [LOOSE] SMD-PLCC68 HITACHI 93 30
HD6477034F20 SMD-QFP100 HITACHI 96 5
HD6477034F20/PROG. SMD-QFP100 HITACHI -- 33
HD64F3067TE20 SMD-TQFP100 HITACHI 98 203
HD68000P8 [PULLS] DIP-64 HITACHI 98 14
HD6805V1P DIP-40 HITACHI 95 198
HD68450-10 DIP-64-C HITACHI 95 4
HD68450-8 [LOOSE] DIP-64-C HITACHI -- 33
HD68HC000P10 DIP-64 HITACHI 88 4
HD7438P DIP-14 HITACHI 88 235
HD74LS04P DIP-14 HITACHI 90 64
HD74LS126AP DIP-14 HITACHI 84 59
HD74LS12P DIP-14 HITACHI -- 166
HD74LS194AP DIP-16 HITACHI 82 125
HD74LS290P DIP-14 HITACHI 83 75
HD74LS92P DIP-14 HITACHI 83 100
HD74S174P DIP-16 HITACHI 86 225
HDG-0805 BW DIP-24-C AD 87 4
HDL6B311 SMD HITACHI 89 25
HDL6B312 SMD HITACHI 89 25
HDM16416H LCD 4X16 CHARACTER HANDOK 88 1
HDMI-A CONNECTOR RIGHT ANGLE L 06 322
HDMI-A CONNECTOR RIGHT ANGLE L 06 1000
HDN1107O RED-NUMERIC SIEMENS 97 280
HDR DLRW 40P YAMAICHI 02 3000
HDR0947-010020 HOSIDEN n/a 3000
HDR2169-010010 4403R HOSIDEN 04 195
HDR2169-010010 4405R HOSIDEN 04 430
HDSP-4136 YELLOW-NUMERIC HP 86 200
HDSP-4201 YELLOW-NUMERIC HP -- 317
HDSP-4205 YELLOW-NUMERIC HP 86 56
HDSP-4403 MATRIX HP 86 30
HDSP-5507 RED-NUMERIC HP 85 1540
HDSP-5608 GREEN-NUMERIC HP 85 500
HDSP-5721 YELLOW-NUMERIC HP 86 150
HDSP-7508 RED-NUMERIC HP 84 150
HDSP-H157 RED-NUMERIC HP 87 50
HE2G107M22035HA159 SAMWHA 02 1600
HE581E ARTESYN 99 1
HE583 ARTESYN 99 3
HE584 ARTESYN 99 1
HE721A0510 5VDC HAMLIN 94 50
HE721C1210 12VDC MEDER 97 23
HE97134 [LOOSE] DIP-22-CG HITACHI 90 20
HEF4002BP DIP-14 PHILIPS 91+ 406
HEF4006BP DIP-14 PHILIPS 86 10
HEF4007UBP DIP-14 PHILIPS 90+ 1852
HEF40097BDB DIP-16-C PHILIPS 84 25
HEF40097BP DIP-16 PHILIPS 89 25
HEF40097BT SMD-SO16 PHILIPS 90+ 19
HEF40098BP DIP-16 PHILIPS 93- 6000
HEF40106BT SMD-SO14 PHILIPS 02 133
HEF4011BP DIP-14 PHILIPS 84 18
HEF4012BD DIP-14-C PHILIPS 85 16
HEF4012BT [LOOSE] SMD-SO14 PHILIPS 91 1150
HEF4012BT SMD-SO14 PHILIPS 99 164
HEF4013BT [LOOSE] SMD-SO14 PHILIPS 91 265
HEF4013BT SMD-SO14 PHILIPS 95- 6000
HEF4014BP DIP-16 PHILIPS 90+ 6000
HEF40163BP DIP-16 PHILIPS 84+ 694
HEF40163BT SMD-SO16 PHILIPS 92 50
HEF4016BP DIP-14 PHILIPS 92- 625
HEF4016BT SMD-SO14 PHILIPS 95 78
HEF40174BT SMD-SO16 PHILIPS 83+ 24
HEF40175BP DIP-16 PHILIPS 97 275
HEF4019BD DIP-16-C PHILIPS 88 75
HEF4019BP DIP-16 PHILIPS 86+ 975
HEF4022BT SMD-SO14 PHILIPS 88 50
HEF4023BP DIP-14 PHILIPS 97- 487
HEF4023BT SMD-SO14 PHILIPS 93+ 5748
HEF40240BP DIP-20 PHILIPS 91+ 1090
HEF40240BT SMD-SO20L PHILIPS 89 38
HEF40244BP DIP-20 PHILIPS 85+ 214
HEF4024BT SMD-SO14 PHILIPS 94+ 69
HEF4025BP DIP-14 PHILIPS 87+ 650
HEF4025BT SMD-SO14 PHILIPS 87 245
HEF4027BP DIP-16 PHILIPS 84 17
HEF4027BT SMD-SO16 PHILIPS 91 30
HEF4028BP DIP-16 PHILIPS 92 110
HEF4028BT SMD-SO16 PHILIPS 92+ 665
HEF4031BP DIP-16 PHILIPS 87 25
HEF40373BT SMD-SO20L PHILIPS 91 1894
HEF40374BP DIP-20 PHILIPS 89 71
HEF4040BP DIP-16 PHILIPS 92 106
HEF4040BT SMD-SO16 PHILIPS 00 469
HEF4042BT SMD-SO16 PHILIPS 93 605
HEF4043BT SMD-SO16 PHILIPS 92+ 331
HEF4044BP DIP-16 PHILIPS 86 38
HEF4044BT SMD-SO16 PHILIPS 88+ 1241
HEF4046BP DIP-16 PHILIPS 93+ 40
HEF4046BT SMD-SO16 PHILIPS 92+ 990
HEF4047BT SMD-SO14 PHILIPS 94 142
HEF4051BT SMD-SO16 PHILIPS 01 5
HEF4053BT SMD-SO16 PHILIPS 93 6000
HEF4060BT SMD-SO16 PHILIPS 94+ 2478
HEF4066BP DIP-14 PHILIPS 86 46
HEF4068BD DIP-14-C PHILIPS 96 796
HEF4068BP DIP-14 PHILIPS 90 73
HEF4070BT SMD-SO14 PHILIPS 92 214
HEF4071BP DIP-14 PHILIPS 94- 182
HEF4071BT SMD-SO14 PHILIPS 93 118
HEF4073BT SMD-SO14 PHILIPS 92+ 164
HEF4075BT SMD-SO14 PHILIPS 89+ 543
HEF4076 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 84 1272
HEF4076BP DIP-16 PHILIPS 92+ 70
HEF4076BT SMD-SO16 PHILIPS 90 50
HEF4077BT SMD-SO14 PHILIPS 93- 1082
HEF4081BT SMD-SO14 PHILIPS 93 3169
HEF4085BP DIP-14 PHILIPS 82+ 14
HEF4093BT SMD-SO14 PHILIPS 04 1789
HEF4104BD DIP-16-C PHILIPS 91 25
HEF4104BP DIP-16 PHILIPS 84+ 3940
HEF4517BP DIP-16 PHILIPS 90 115
HEF4520BP DIP-16 PHILIPS 89 24
HEF4520BT SMD-SO16 PHILIPS 88+ 735
HEF4520BT SMD-SO16 PHILIPS 93 1654
HEF4521BT SMD-SO16 PHILIPS 91 500
HEF4522BP DIP-16 PHILIPS 90 25
HEF4526BP DIP-16 PHILIPS 89 145
HEF4538BP DIP-16 PHILIPS 92 109
HEF4539BP DIP-16 PHILIPS 84+ 270
HEF4557BP DIP-16 PHILIPS 90+ 51
HEF4557BT SMD-SO16 PHILIPS 96- 150
HEF4724BP DIP-16 PHILIPS 91 106
HEF4724BT SMD-SO16 PHILIPS 90 44
HEF4731VP DIP-14 PHILIPS 90 15
HEF4738VD DIP-40-C PHILIPS 84 9
HEF4753BP DIP-18 PHILIPS 85+ 1600
HF9921 [LOOSE] SIP-8 HITACHI 96 27
HFA1130IB96 SMD-SO8 INTERSIL 01 1600
HFA3046B SMD-SO14 HARRIS 97 13
HFBR-QLS005 HP 91 1
HFBR-QLS010 HP 91 39
HFBR-QLS020 HP 91 25
HFBR1524 HP 90 28
HFBR5203 HP 94 5
HFBR5205 AGILENT 04 111
HFM1220-331 HONEYWELL 99- 200
HG62E22S63CPJ SMD-PLCC68 n/a -- 51
HGT1S7N60A4D SMD-D2PAK FAIRCHILD -- 215
HHM1512 SMD-1206 TDK 01 6000
HHM1535 SMD-1206 TDK -- 2000
HHM1545 SMD-1206 TDK -- 1598
HI0025 HIGHTEC 04 5
HI0026 HIGHTEC 04 1
HI9913 HIGHTEC 00 631
HIP4080IP DIP-20 HARRIS 94 53
HIP4081JB SMD-SO24L HARRIS 96 22
HIP4086AB SMD-SO24L HARRIS 01 24
HIP6018BCB-T SMD-SO24L INTERSIL 02 158
HIP9011 [LOOSE] SMD-SO20L HARRIS -- 5
HIP9011AB [LOOSE] SMD-SO20L HARRIS -- 7
HJC0178-01-152 HOSIDEN n/a 170
HJC0270-011039 SMD HOSIDEN 01 2503
HJC0271-011039 SMD HOSIDEN -- 500
HJC0271-012039 SMD HOSIDEN 99 344
HJC0271-012039 SMD HOSIDEN 01 138
HJC0272-012029 SMD HOSIDEN 97 165
HJC0272-012029 SMD HOSIDEN 99 250
HJC0278-010022 HOSIDEN 94 6000
HJC0294-011029 SMD HOSIDEN 98 125
HJC0295-0110281 RoHS SMD HOSIDEN 06 250
HJC0295-011029 SMD HOSIDEN 03 155
HJC0296-011029 SMD HOSIDEN 98 6000
HJC0315-011062 SMD HOSIDEN 99+ 3796
HJC0315-011062 SMD HOSIDEN 02 350
HJC1346-011029 SMD HOSIDEN 03 116
HJC1346-011029 SMD HOSIDEN -- 615
HJC1348-011029 SMD HOSIDEN 02 257
HK1608 82NJ-T SMD-0603 TAYIO 02 2570
HKA-A15110 HONKWANG -- 1600
HKB2114L2 DIP-18 n/a 85 21
HLMA-QL00#034 SMD-LED-ORANGE HP 98 200
HLMP-1340 LED-3MM-RED HP 94 420
HLMP-1790-A0002 RoHS LED-3MM-GREEN AGILENT 04 1781
HLMP-2300 BAR-GRAPH HP 03 76
HLMP-4740#010 LED-5MM-GREEN HP 98 1500
HLMP-6400-F0031 SMD-LED-YELLOW AGILENT 00 1500
HLMP-6400 SMD-LED-YELLOW HP 97 500
HLMP-6405-J0031 SMD-LED-YELLOW AGILENT 02+ 9038
HLMP-6500-F0031 SMD-LED-GREEN AGILENT 00 3000
HLMP-6500 SMD-LED-GREEN HP 98 2500
HLMP-6755 LED-YELLOW HP -- 44
HLMP-6756 LED-YELLOW HP 82 100
HLMP-6855 LED-GREEN HP 84 400
HLMP-Q400-F0031 SMD-LED-ORANGE AGILENT 00 3000
HLMP-Q400#011 SMD-LED-ORANGE HP 98 2460
HLMP2655 BAR-GRAPH QTOPTO 00 1250
HLMP2685 BAR-GRAPH HP 97 25
HLMP2755 BAR-GRAPH HP 98 11
HLMP3201 LED-5MM-RED HP -- 86
HLMP3300 LED-5MM-RED HP 97 5117
HLMP3400 LED-5MM-YELLOW HP 94 1550
HLMP3466 LED-5MM-YELLOW HP -- 45
HLMP3567 LED-5MM-GREEN HP 91+ 149
HLMP4719 LED-5MM-YELLOW HP 94 935
HLMP5012 LED-5MM-RED HP 94 250
HLMP8505 [CI蔜E] LED-5MM-GREEN HP 91 3200
HM 1E-65664S-2 DIP-28-C MATRA 92 4
HM3-6514 [LOOSE] DIP-18 MATRA 82 30
HM3-65664AS-9 DIP-28 MATRA 95 20
HM3-65764E-5 DIP-28 MATRA 92 11
HM3-65787K-5 DIP-22-M MATRA 96 16
HM3-65788E-5 DIP-22 TEMIC 98 99
HM3E-65728BM-5 DIP-24 MATRA 93 360
HM3E-65756N-5 DIP-28 MATRA 95 13
HM4-65162-2 SMD-LCC32-CG MATRA 94 9
HM4864AP-12 [LOOSE] DIP-16 HITACHI 85 625
HM4864P-2 DIP-16 HITACHI 00 25
HM4864P-3 DIP-16 HITACHI 84+ 80
HM50256P-12 [LOOSE] DIP-16 HITACHI 86 50
HM50464P-15 DIP-18 HITACHI 89 75
HM514101AZ7 ZIP-20 HITACHI 92 20
HM514270AJ7 [PULLS] SMD-SOJ40 HITACHI 00 151
HM514270CJ7 [PULLS] SMD-SOJ40 HITACHI 95 2012
HM514270CJ7 SMD-SOJ40 HITACHI 96 303
HM514400CSI-7 SMD-SOJ20 HITACHI 98 1600
HM514400CTT6 SMD-SOJ20 HITACHI 97 80
HM5164805FTT-5 SMD-TSOP32 HITACHI 00 34
HM51W17805CLTT6Z SMD-SO28L HITACHI 00 727
HM51W17805CLTT6Z SMD-SO28L HITACHI 01 1600
HM5273PLAAA DIP-20 HITACHI -- 540
HM6116P-3 DIP-24 HITACHI -- 15
HM6147LP-3 DIP-18 HITACHI -- 89
HM6167HP-45 DIP-20 HITACHI 88 18
HM6167LP-6 DIP-20 HITACHI 88 68
HM6167LP-8 DIP-20 HITACHI -- 54
HM6168HP-55 DIP-20 HITACHI 89 1600
HM6168HP-70 DIP-20 HITACHI 86 420
HM6207HJP-35 [PULLS] SMD-SOJ24 HITACHI 90 73
HM62256BLTMI-8 SMD-TSOP28 HITACHI 97 1600
HM62256LP-10 [PULLS] DIP-28 HITACHI 86 16
HM6264-LP12 [PULLS] DIP-28 HITACHI 88 18
HM6264-LP15 [PULLS] DIP-28 HITACHI 86- 60
HM6264ALSP-15 DIP-28-L HITACHI 86 23
HM6287P-45 DIP-22-L HITACHI 94 18
HM658128LFP-12 SMD-SO32 HITACHI 90 43
HM6787P-30 DIP-22 HITACHI 91 87
HM6788HP-15 DIP-22 HITACHI 89 5
HM6818P [PULLS] DIP-24 HITACHI 91 42
HM8250B [PULLS] DIP-40 HITACHI 90 5
HM83450 [PULLS] DIP-40 n/a 90 19
HMC190MS8TR SMD-MSOP8 HITTITE 98 6000
HMC409 RoHS SMD HITTITE 05 450
HMT-65664AB-9 SMD-SO28L MATRA 95 9
HMU65764K-5 SMD-SO28L MATRA 94 162
HN1A01FU-GR SMD-SOT23-5 TOSHIBA -- 700
HN1B04FU-GR SMD-SOT23-5 TOSHIBA 02 6000
HN1CO1FU-GR SMD-SOT363 TOSHIBA 00 1300
HN1K02FU SMD-SOT363 TOSHIBA 00 30000
HN1K02FU SMD-SOT363 TOSHIBA 00 3625
HN27256G-25 [PULLS] DIP-28-CW HITACHI 86+ 398
HN27C101AG-17 [PULLS] DIP-32-CW HITACHI 93 12
HN27C101AG-20 DIP-32-CW HITACHI 90 26
HN27C101G [PULLS] DIP-32-CW HITACHI -- 90
HN27C4096CP-12 SMD-PLCC44 HITACHI 93 26
HN27C4096HCC-85 SMD-PLCC44 HITACHI 93+ 12
HN3C66FU SMD-SOT363 TOSHIBA 02 2950
HN462732G [PULLS] DIP-24-C HITACHI 88 37
HN482764G DIP-28-CW HITACHI 86 12
HN58C65P-25 [LOOSE] DIP-28-CW HITACHI 89 10
HN62314BP DIP-32 HITACHI 88 17
HO-061 (14 PIN SOCKET) n/a n/a 1253
HOLE WIRE POWERED n/a -- 980
HOO-548-1369 36VDC GALILEO n/a 41
HP10518F-DP0 GRAPHIC n/a -- 996
HP2200 DIP-8 HP 88 10
HP2730 DIP-8 HP 99 157
HP4720 [LOOSE] DIP-8 HP 92+ 59
HP5082-7751 LED 1XWA NUMERIC HP 97 1062
HP97502 LCD 97X35P GRAPHIC HYUNDAI n/a 1407
HP97506 LCD 97X35P GRAPHIC HYUNDAI n/a 423
HP97510 LCD 97X35P GRAPHIC HYUNDAI -- 1015
HPC46003V20 SMD-PLCC68 NSC 93 18
HPMX-5001 SMD-TQFP32 HP 96 129
HPMX-5002 SMD-TQFP48 HP 96 250
HPR100 CDTECH 03 10
HPR111 BB 92 22
HS602026L SMD-LQFP160 5 400
HS710-9112B SDIP-42 -- 41
HS9408ADC DIP-40 FAIRCHILD 79 53
HSC-SO.66 DIAMOND -- 75
HSC-SO.66/K DIAMOND -- 3
HSC-SO.66K DIAMOND -- 307
HSDL-3201#021 SMD AGILENT 00 3000
HSDL-3201#021 SMD AGILENT 00 3000
HSDL-3201#021 SMD AGILENT 02 2440
HSL720P01 SDIP-42 -- 45
HSMG-C260 SMD-LED-GREEN AGILENT 01 21000
HSMG-C265 SMD-LED-GREEN AGILENT 02 30000
HSMG-C660 SMD-LED-GREEN HP 99 2240
HSMG-C670 SMD-LED-GREEN AGILENT 00 880
HSMG-R661 SMD-LED-GREEN HP 99 3360
HSMP-389F-TR1 SMD-SOT323 AGILENT 02 6000
HSMP3890-TR1 SMD-SOT23 HP 99 6000
HSMP3894-TR2 SMD-SOT23 HP 99 6000
HSMP3894#L31 SMD-SOT23 HP 97 1700
HSMS-2800-TR1 SMD-SOT23 AGILENT 00 2950
HSMS-2812-TR1 SMD-SOT23 AGILENT 00 2000
HSMS-2822-TR1 SMD-SOT23 AGILENT 00 6000
HSMS-2824TR1 SMD-SOT23 AGILENT 03 2500
HSMS-282F-TR2 SMD-SOT363 AGILENT 04 6000
HSMS-282L-TR1 SMD-SOT363 AGILENT 00+ 6000
HSMS-282L-TR1 SMD-SOT363 AGILENT 00 670
HSMS-C150 SMD-LED-RED AGILENT 00 6000
HSMU-A100-S4WJ1 AGILENT 06- 2195
HT0740LG P030 SMD-SO8 SUPERTEX 01 3000
HT0740LG P030 SMD-SO8 SUPERTEX 93 1807
HT0740LG P031 SMD-SO8 SUPERTEX 01 3000
HT1381 SMD-SO8 HOLTEK 00 110
HT6542 [LOOSE] DIP-40 n/a 93+ 20
HT9170E SMD-SO20L HOLTEK 99 3000
HT9200A SMD-SO8 HOLTEK 98 290
HU2430-1 RENATA 00 908
HUF75307D3S SMD-DPAK FAIRCHILD 01 879
HV0E506Q NECTOKIN 04 336
HVC369BTRF SMD-ESC RENESAS -- 6000
HW100F1 LUCENT -- 36
HWXP318 [LOOSE] SMD HITACHI -- 44
HWXP318C11 SMD HITACHI -- 323
HWXPZ18-C11 SMD HITACHI 03 187
HWXQ216-C21 SMD HITACHI 03 567
HWXQ316 [LOOSE] SMD HITACHI -- 239
HWXQ316 SMD HITACHI -- 147
HWXQ317 [LOOSE] SMD HITACHI -- 35
HWXQ317R [LOOSE] SMD HITACHI -- 21
HWXQ317R SMD HITACHI -- 164
HWXQ411-C31 SMD HITACHI -- 200
HWXQ411-C41 SMD HITACHI -- 182
HWXQ411-C51 SMD HITACHI -- 360
HWXQ411 [LOOSE] SMD HITACHI -- 1629
HWXQ411C21 [LOOSE] SMD HITACHI -- 29
HWXQ411C31 [LOOSE] SMD HITACHI -- 66
HWXQ411C43 [LOOSE] SMD HITACHI -- 278
HWXQ413-C21 SMD HITACHI 02 83
HWXQ413-C31 SMD HITACHI -- 600
HWXQ413 [LOOSE] SMD HITACHI -- 197
HWXQ521-1 SMD HITACHI 05 175
HWXQ521 [LOOSE] SMD HITACHI n/a 27
HWXQ521C21A [LOOSE] SMD HITACHI -- 36
HWXQ522C11 [LOOSE] SMD HITACHI n/a 386
HWXR571-C22 SMD HITACHI -- 50
HWXR571-C31 SMD HITACHI -- 50
HWXR571-C42 SMD HITACHI -- 50
HWXR591-C21 SMD HITACHI 04 96
HWXR591C12 [LOOSE] SMD HITACHI -- 327
HX1213NLT RoHS PULSE 05 1370
HXTR-3121 HPAC-70GT HP 86 50
HY29DL163-BT-90IDR SMD-TSOP48 HYUNDAI 02 455
HY29DL163-BT-90IDR PR. TSOP48 HYUNDAI 02 454
HY514260B JC-70 SMD-SOJ40 HYUNDAI 95 10
HY53C256LS-80 DIP-16 HYUNDAI 90 1404
HY53C256LS-80 [PULLS] DIP-16 HYUNDAI 91 75
HY53C464LS-70 DIP-18 HYUNDAI 91 15
HY53C464LS-80 [LOOSE] DIP-18 HYUNDAI 91 22
HY53C464LS-80 DIP-18 HYUNDAI 89 190
HY57V641620HB T-H SMD-TSOP54 HYUNDAI 03 48
HY5S6B6DL SMD-BGA HYUNDAI 01 79
HY5S6B6DLF-SEDR SMD-TSOP HYUNDAI 04 1600
HY6264ALP-70 DIP-28 HYUNDAI 97 14
HY628100B LLG-55 [LOOSE] SMD-SO30L HYUNDAI 03 27
HY62C8100B SMD-TSOP HYUNDAI 01 5
HY62KT08081E-DT70C SMD-TSOP28 HYNIX 01 20
HY62SF1600LLM-95IDR SMD-BGA HYUNDAI 00 1600
HY62U8512LLST-85IDR SMD-TSOP32 HYUNDAI 00 1600
HY62UF16404C-DM55I SMD-BGA HYUNDAI 01 479
HY62UF16404D-DF55IDR SMD-BGA HYUNDAI 02 53
HY62UF16404E-D55I SMD-BGA HYUNDAI -- 490
HY62UF16404E-DF55I SMD-BGA HYUNDAI 02 240
HY62V8100B-LLG70 SMD-SO32L HYUNDAI 01 30
HYB25C256163CE-6 RoHS SMD-TSOP66 08 15
HYB4116 DIP-16-C SIEMENS 87 3000
HYB41256-10 [PULLS] DIP-16 SIEMENS -- 215
HYB41256-12 DIP-16 SIEMENS 91- 68
HYB4164 DIP-16 SIEMENS 86- 185
HYB511000B-70 [LOOSE] DIP-18 SIEMENS 92 57
HYB511000BJ-70 SMD-SOJ20 SIEMENS 94 246
HYB5118160BSJ-60 SMD-SOJ42 SIEMENS 97 13
HYB514100BJ-70 SMD-SOJ20 SIEMENS 93 25
HYB514171BJ-70 SMD-SOJ40 SIEMENS 95 26
HYB514400BJ-60 SMD-SOJ20 SIEMENS 99 747
HYE18L512320BF-7.5 SMD-BGA INFINEON 05 29
HYUF621AL-5R82597PE87 SMD-BGA HYUNDAI 02 1600
HYUF621AL SMD-BGA HYUNDAI 03 156
HYUF6404D D55I SMD-BGA48 HYUNDAI -- 167
HYZ514200J-AR SMD-SOJ20 SIEMENS 96 16
HYZ514400J-AR SMD-SOJ20 SIEMENS 95 603
I1-201-5 DIP-16-C HARRIS 89 350
I1-201-7 DIP-16-C HARRIS 85 14
I1-5043-5 DIP-16-C HARRIS 92 25
I1-524-5 DIP-18-C HARRIS 91 9
I1-549-2 DIP-16-C HARRIS 90 100
I1-574AKD-5 [PULLS] DIP-28-CG HARRIS 89- 5
I22LV10-7LKI SMD-TSSOP28 LATTICE 92 44
I3-506A-5 DIP-28 HARRIS 91 12
I6860Z4392 DIP-40 RC 98 490
IAM81008 [LOOSE] SMD-SO8 HP 94 1600
IBM04361AULAB-6P SMD-BGA119 IBM 93 2798
IBM04364ARLAD-6P SMD-BGA119 IBM 93 1216
IBM0436A1ACLAA-42 SMD-BGA119 IBM 93 49
IBM1582684 DIP-14 STM 99 1061
IBM53 PGA304 [PULLS] n/a -- 11
IC149-080-17 80 PIN SMD-QFP80 YAMAICHI -- 4
IC160-0324 32 PIN PLCC-SMD YAMAICHI n/a 103
IC160-0684 68 PIN PLCC-SMD YAMAICHI n/a 145
IC160-0684 68 PIN PLCC-SMD YAMAICHI -- 29
IC160-0844 84 PIN PLCC-SMD YAMAICHI n/a 192
IC160-0844 84 PIN PLCC-SMD YAMAICHI n/a 32
IC197-32 SOCKET 32 PIN TSOP-32 YAMAICHI -- 23
IC61-0804-046 80 PIN SMD-QFP80 YAMAICHI n/a 110
ICE-326-S-TG 32 PIN-GOLD R15 ROBINSON -- 365
ICL3232ECBN-T SMD-SO16 INTERSIL 05 1562
ICL3232ECBN-T RoHS SMD-SO16 INTERSIL 06 685
ICL7136 DIP-40 TSL -- 1600
ICL7136 DIP-40 RFT 89 702
ICL7136CPL DIP-40 MAXIM 92 445
ICL7136CPL DIP-40 HARRIS 93 9
ICL7611 DIP-8 HARRIS 90- 821
ICL7611BCPA DIP-8 MAXIM 92 795
ICL7611DC SMD-SO8 HARRIS 90 144
ICL7611DCBA SMD-SO8 INTERSIL 88 200
ICL7611DCPA [LOOSE] DIP-8 HARRIS 91 328
ICL7621DMTV TO-99 HARRIS 98 1
ICL7641ECPD DIP-14 MAXIM 88 355
ICL7642ECWE SMD-SO16 MAXIM 94 113
ICL7650CPD DIP-14 MAXIM 95 90
ICL7660 DIP-8 TSL n/a 385
ICL7660CPA [BULK] DIP-8 INTERSIL 85 83
ICL7660CPA [BULK] DIP-8 MAXIM 94 64
ICL7665AIPA DIP-8 HARRIS 95 30
ICL7665SCBA SMD-SO8 HARRIS 02 240
ICL8021IBA/ ITS61235 SMD-SO8 HARRIS 92 1600
ICM7211-IPL DIP-40 MAXIM 90 37
ICM7212AMIPL DIP-40 HARRIS 91 8
ICM7223IPL DIP-40 INTERSIL 85 720
ICM7233AFIPL DIP-40 INTERSIL 84 96
ICM7243BIPL [PULLS] DIP-40 INTERSIL 87 9
ICM7556 DIP-8 INTERSIL 87 25
ICM7660CPA DIP-8 HARRIS 94 50
ICPL2530 DIP-8 ISOCOM 88 40
ICS1394 SMD-SO20L n/a -- 224
ICS1700AM SMD-SO20L ICS 98 3
ICS1890Y SMD-QFP64 ICS 01 209
ICS2494AN [LOOSE] DIP-20 ICS 92 20
ICS2494N [LOOSE] DIP-20 ICS 93 38
ICS570BI SMD-SO8 ICS 04 50
ICS650R-01 SMD-TSSOP20 ICS 03 200
ICS650R-21LFT RoHS SMD-TSSOP20 ICS 05 895
ICS650R-21T RoHS SMD-TSSOP20 ICS 05 1600
ICS650R-21T SMD-TSSOP20 ICS 04 1968
ICS9112AG-16 SMD-TSSOP8 ICS 03 231
ICS9112AG-16LFT RoHS SMD-TSSOP8 ICS 05 1574
ICS9112AG-16T SMD-TSSOP8 ICS 04 1692
ICTE-5 (1N6373) DO-41 ONSEMI -- 111
ID2107.031 SMD-SO28L MOTOROLA 91 81
IDT29FCT520AP DIP-20 IDT 89 39
IDT29FCT520BTSO SMD-SO20L IDT 98 16
IDT49C402BG84 PGA84-CG [PULLS] IDT 93 25
IDT49C460AG PGA68CG [PULLS] IDT 89 25
IDT49C460BG PGA68CG [PULLS] IDT 92 35
IDT49FCT3805ASO SMD-SO20L IDT 00 36
IDT70121 L25J [LOOSE] SMD-PLCC52 IDT 91 7
IDT7014 S15J [LOOSE] SMD-PLCC52 IDT 00 6
IDT7024-L55J [PULLS] SMD-PLCC84 IDT 96+ 430
IDT7024S30J SMD-PLCC84 IDT 94 14
IDT7025S30J SMD-PLCC84 IDT 92 4
IDT7130 DIP-48 IDT 97 7
IDT7130 SMD-PLCC52 IDT 97 5
IDT7130 L100C DIP-48-CG IDT 85 50
IDT7130 LA100J SMD-PLCC52 IDT 97 18
IDT7130 LA100P DIP-48 IDT 89 71
IDT7132 LA55J [LOOSE] SMD-PLCC52 IDT 95+ 26
IDT71321 LA35J SMD-PLCC52 IDT 99 22
IDT71321 LA55J SMD-PLCC52 SAMSUNG 98 24
IDT71321 LA55JI SMD-PLCC52 IDT 95 18
IDT7133 -SA55J SMD-PLCC68 IDT 98 28
IDT7133 LA55J [LOOSE] SMD-PLCC68 IDT 95 10
IDT71421 LA35J SMD-PLCC52 IDT 99 96
IDT71586 S25J [LOOSE] SMD-PLCC44 IDT 89 12
IDT7164 [PULLS] DIP-28-L IDT 91 19
IDT7164L25P [PULLS] DIP-28 IDT 95 13
IDT7188S45C DIP-22-CG IDT 86 121
IDT71V016SA15PH SMD-TSOP44 IDT 03 13
IDT71V3556S200BG SMD-BGA IDT 00 200
IDT71V3577S80BGI SMD-BGA119 IDT 02 8
IDT7200 L35SO SMD-SO28L IDT 95 21
IDT7200 L50JI [LOOSE] SMD-PLCC32 IDT 95 30
IDT7201 SMD-SO28L IDT 93 130
IDT7203-L50JI [LOOSE] SMD-PLCC32 IDT 96 12
IDT7203 S65D DIP-28-C IDT 91 10
IDT7212L115C [LOOSE] DIP-64-CG IDT 88 21
IDT72211-L25J [LOOSE] SMD-PLCC32 IDT 94 12
IDT72215L25J SMD-PLCC68 IDT 91 19
IDT72255 L20PF SMD-QFP64 IDT 97 18
IDT723631 L15PQF SMD-PQFP132 IDT 02 15
IDT723632 L15PQF SMD-PQFP132 IDT 02 8
IDT723642 L12PF SMD-TQFP120 IDT 03 30
IDT74FCT139ATSO SMD-SOL16 IDT 96 261
IDT74FCT162501CTPV SMD-TSSOP56 IDT 00 53
IDT74FCT16374CTPV SMD-SSOP48 IDT 98- 38
IDT74FCT2245ATQ SMD-TSSOP20 IDT 99 146
IDT74FCT244AP DIP-20 IDT 88 41
IDT74FCT245ATP DIP-20 IDT 90 60
IDT74FCT374ATP DIP-20 IDT 90 72
IDT74FCT573AP DIP-20 IDT 88 19
IDT74LVC16373APV SMD-TSSOP48 IDT 00 39
IDT79R4650-133DP SMD-PQFP208 IDT 00 31
IDT79RV5000-200BS272 SMD-SBGA272 IDT 00 11
IDTQS3253Q SMD-TSSOP16 IDT 01 2869
IDTQS3257Q SMD-TSSOP16 IDT 01 2812
IFX1117GSV RoHS SMD-SOT223 INFINEON 04 3000
IFX1117GSV33 SMD-SOT223 INFINEON 04 38
IFX1117GSV33 RoHS SMD-SOT223 INFINEON 04 2294
IG-15630 [BULK] SDIP-42 YAMAHA -- 429
IGRC/250 040904069000 12VDC EBERLE -- 1600
IH5341ITW [BULK] TO-5 SILICONIX 84 42
IHAW20007AFC-EFA/05 INTOPTICAL 97 1
IHLP-2525CZRZ100M01 VISHAY 04 1200
IIT3501AKAD SMD-QFP208 IIT 96 18
IL-312-A80S-VFH05-A1 SMD JAE -- 285
IL-WX-34P-VF55-SP-B-E SMD JAE 97 4091
IL-WX-34S-VF-B-E1000 SMD JAE 97 2000
IL11779 TO-39 STM 98 2059
IL206AT SMD-SO8 INFINEON 00 1900
IL211T SMD-SO8 SIEMENS 92 3000
IL300C SMD-DIP8 SIEMENS 96 700
IL55 DIP-8 SIEMENS 98 64
IL709M TO-39 NSC 88 1490
IL74 DIP-6 SIEMENS 91 141
ILD1 [LOOSE] DIP-8 SIEMENS 84+ 450
ILD1 DIP-8 SIEMENS 92 25
ILD2 DIP-8 SIEMENS 96 50
ILD615-4 DIP-8 SIEMENS 96 215
ILQ1 DIP-16 SIEMENS 99 303
ILQ30 DIP-16 SIEMENS 91 51
ILQ55 DIP-16 INFINEON 01 56
ILQ615-2 DIP-16 SIEMENS 95+ 6
ILQ615-3 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 99 988
ILQ615-3 OPTION-9 SMD-DIP16 SIEMENS 94 3000
IM4A3-32/32-10VC-12VI SMD-QFP44 LATTICE -- 155
IM4A5-128/64-10VC SMD-QFP44 LATTICE -- 32
IM4A5-64 SMD-QFP44 LATTICE 01 50
IM4A5-96/48-10VC SMD-QFP44 LATTICE 91 90
IM5623CPE DIP-16 INTERSIL 78 24
IM6402IPL [PULLS] DIP-40 INTERSIL 86+ 10
IM6653IJG DIP-24-CW INTERSIL 80 14
IMCS-PIP-04 DIP-40 ITT -- 33
IMH23AHR GIGASET-TF SMD-SO24L SAMSUNG 00 1000
IMH23AHT GIGASET-TF SMD-SO24L SAMSUNG 00 1000
IMH23AHU GIGASET-TF SMD-SO24L SAMSUNG 00 1450
IMI7220-06A [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 91 26
IMI7220-07A [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 91 22
IMIK053-05B [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 93 5
IMIK053-06A [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 93 5
IMP809 LEUR-T SMD-SOT23 ANALOGIC n/a 900
IMS1088-2 SMD-PLCC68 PHILIPS 91 108
IMS1088-3 SMD-PLCC68 PHILIPS 91 486
IMS1088-4 SMD-PLCC68 PHILIPS 92 643
IMS1400S-55 [LOOSE] DIP-20-CG INMOS 84 32
IMS1420P-55 DIP-20 INMOS 86 94
IMS1420S55 DIP-20-CG INMOS 84 54
IMS1423P-35 DIP-20 INMOS 88 31
IMS1423S35 DIP-20-CG INMOS 85 5
IMS1620P-35 DIP-22 INMOS 87 31
IMS1620S45 DIP-22-CG INMOS 86 5
IMS1820P-25 [PULLS] DIP-24 INMOS 92 40
IMSA-9604S-22F n/a n/a 50
IMSA-9830S-70Y933 SMD n/a n/a 999
IMSA-9832S-40Y930 SMD n/a n/a 971
IMSA-9841B-70Y932 SMD n/a n/a 1000
IMSG170S-35 [PULLS] DIP-28-CG INMOS 86 5
IMSG170S-50 [PULLS] DIP-28-CG INMOS 86 6
IMSG170S-50 DIP-28-CG INMOS 87 1020
IMSG171P-50 [PULLS] DIP-28 INMOS 93 13
IMSG171S-35 [PULLS] DIP-28-CG INMOS 86 5
IMSG171S-35C [PULLS] DIP-28-CG INMOS 89 16
IMSG176J-40 SMD-PLCC32 MOTOROLA 90 23
IMTI-65656AL-55 SMD-SO28L MATRA 95 27
IMZ1 T108 SMD-SOT363 ROHM 90 4800
IN80535B [PULLS] RoHS SMD-PLCC68 AMD 91 32
IN80C188-20 SMD-PLCC68 AMD 96 3
INS/DP8212N DIP-24 NSC 88 24
INS/DP8224N DIP-16 NSC 93 21
INS1771N-1 [LOOSE] DIP-40 NSC 92 9
INS2651N DIP-28 NSC 92 502
INS8050-6MTQ/N DIP-40 NSC 86 20
INS8250N-B [PULLS] DIP-40 NSC 86 16
INT200PFI1 DIP-8 POWERINT 01 3000
INT201PF1 DIP-8 POWERINT 00 2100
IOAP-MOD9082-F-F-0-AB SDL 00 30
IOAP-MOD9113 SDL 00 1
IP-80C51F573 DIP-40 MATRA 91 9
IP293M DIP-16 IPS 87 812
IP4070CX16/LF PHILIPS 05 3000
IP4559CX25 SMD-BGA PHILIPS 05 1600
IP4559CX25/LF SMD-BGA PHILIPS 03 953
IP82C37A DIP-40 HARRIS 91 2
IR2015STR SMD-SO8 IR 04 2080
IR2118S SMD-SO8 IR 03 77
IR2151 DIP-8 IR 00 1000
IRCZ24 [LOOSE] TO-220-5 IR 89 96
IRF248 TO-220 IR -- 24
IRF252 TO-3 IR 93 75
IRF4905S SMD-D2PAK IR 00 306
IRF614 TO-220 IR 03 1875
IRF640 [CI蔜E] TO-220 IR 96 205
IRF720 TO-220 HARRIS 01 22
IRF7303 SMD-SO8 IR -- 50
IRF7401 SMD-SO8 IR 98 906
IRF830 TO-220 IR -- 159
IRF830S SMD-D2PAK IR 94 150
IRF9130-2 TO-3 SILICONIX 92 212
IRF9130-5 TO-3 SILICONIX 87 40
IRF9511 TO-220 SAMSUNG 97 194
IRF9540 TO-220 SAMSUNG 03 3000
IRFC9130 SMD IR 97 900
IRFD024 HD-1 IR 96 3000
IRFD110 HD-1 IR 95 525
IRFD220 HD-1 IR 95 950
IRFD9024 [LOOSE] HD-1 IR 99 50
IRFD9120 HD-1 MOTOROLA 95 2300
IRFL210 SMD-SOT223 IR 00 145
IRFL210TR SMD-SOT223 IR 01 3000
IRFL9014TR SMD-DPAK IR 99 3000
IRFP150 TO-247 IR 96 64
IRFP250 TO-247 SEC 95 28
IRFR110TR SMD-DPAK IR 01 2633
IRFR9024TR SMD-DPAK IR -- 1493
IRFS1Z0 TRR SMD-SOT89 IR 96 5765
IRFU110 TO-251 IR 95 150
IRFU210 [LOOSE] TO-251 IR 95 476
IRFU210 [LOOSE] TO-251 IR 95 793
IRFZ34NSTRL SMD-DPAK IR 01 630
IRG4BC20KD-STRL-92-00 SMD-D2PAK IR 94 269
IRGBF20F TO-220 IR 97 3000
IRL520NS SMD-D2PACK IR 01 50
IRLD014 HD-1 IR 96 1350
IRLZ24N [CUT] TO-220 IR 03 465
IRS2123STRPBF SMD-SO8 IR 05 2000
IRT1260 DIP-24 ITT 91 15
IS203 DIP-6 ISOCOM 88 400
IS61C1024-20J SMD-SOJ32 ISSI 96+ 1316
IS61C256A-20 [LOOSE] DIP-28-L ISSI 92+ 84
IS61C3216-15K E [LOOSE] SMD-SOJ44 ISSI 00 491
IS61C512-20J SMD-SOJ32 ISSI 97 471
IS61C64A-25N S [PULLS] DIP-28 ISSI 92- 305
IS61LV3216-15T SMD-TSOP44 ISSI 99+ 1600
IS61LV6416-12T SMD-TSOP44 ISSI 00 340
IS61LV6416-15T SMD-TSOP44 ISSI 00 357
IS61SF12836-8.5TQ SMD-TQFP ISSI 00 72
IS62C256AL-45TLI SMD-TSOP28 ISSI 05+ 3000
IS63LV1024-15K SMD-SOJ32 ISSI 99 9
IS80C154-1 SMD-PLCC44 ZABEL 95 14
IS80C154-L SMD-PLCC44 MATRA 93 17
IS80C188-20 SMD-QFP80 AMD 95 20
IS80C32-16 SMD-PLCC44 TEMIC 98 6
IS80C32-16 SMD-PLCC44 TEMIC 97 5
IS80C32-25 [LOOSE] SMD-PLCC44 TEMIC 97 19
IS80C51-613 SMD-PLCC44 MATRA 90 22
IS80C51AFL SMD-PLCC44 MATRA 92 72
IS80C52BWZ SMD-PLCC44 MATRA 95 5
IS83C154BLX-16 SMD-PLCC44 MATRA 96 648
ISD1 DIP-6 ISOCOM 88 344
ISD1012AJ SMD-PLCC28 ISD 91 22
ISD202 DIP-6 ISOCOM 88 55
ISL6421AERZ-T RoHS INTERSIL 05 345
ISL6421AERZ-T RoHS SMD INTERSIL 05 3000
ISP1181BBS PHILIPS 04 150
ISP1181BBS SMD-HVQFN48 RoHS PHILIPS 05 3000
ISP1301BS+115 RoHS 04 81
ISP2032A 135LT48I SMD-TQFP48 LATTICE 02 184
ISP2032VE 135LT44 SMD-TQFP44 LATTICE 00 123
ISP2064VE 135LT44 SMD-TQFP44 LATTICE 00 359
ISPD61 DIP-6 ISOCOM 88 63
ISPD62 DIP-6 ISOCOM 88 12
ISPD63 DIP-6 ISOCOM 88 90
ISPD64 DIP-6 ISOCOM 88 49
ISPD65 DIP-6 ISOCOM 87 41
ISPGAL22lV10C-7LJ SMD-PLCC28 LATTICE 00 120
ISPLSI1016E 80LJI [PULLS] SMD-PLCC44 LATTICE 97 29
ISPLSI1016E 80LT44I/L SMD-QFP44 LATTICE -- 36
ISPLSI1032E 100LT/LOO SMD-TQFP100 LATTICE 97 12
ISPLSI1048E-125LT SMD-TQFP128 LATTICE 92 132
ISPLSI1048E 50LQ SMD-TQFP128 LATTICE 96 10
ISPLSI1048E 90LT [LOOSE] SMD-TQFP128 LATTICE 97 30
ISPLSI2032-110LT SMD-TQFP44 LATTICE 00 147
ISPLSI2032VE-180LT44I SMD-TQFP44 LATTICE 00 60
ISPLSI2064-80LT [LOOSE] SMD-QFP100 LATTICE 96 95
ISPLSI2064VE-135LT100I SMD-TQFP100 LATTICE 00 82
ISPLSI2096EV-200LT128 SMD-TQFP128 LATTICE 99 53
ISPLSI2096V-60LT128 SMD-TQFP128 LATTICE 91 20
ISPLSI2096VE-135LT128 SMD-TQFP128 LATTICE 91 15
ISPLSI2192VE-180LT128 SMD-TQFP128 LATTICE 93 56
ITT R盈NE TO-92 n/a -- 1740
ITT22771BADA DIP-40-C n/a 95+ 90
ITT51 DO-35 ITT 91 10000
ITT9901NL [PULLS] DIP-40 ITT 81 2
IU-B-55-B-B-N-N KAIFA -- 77
IW8731 TO-18 STM 92 788
IXTN15N100 SOT-227B IXYS 92 2
J111 TO-92 SILICONIX 97 1049
J1AFSN JW22113 12VDC MATSUSHITA -- 754
J210 TO-92 SILICONIX 98 644
J211 28802 CAAA [LOOSE] DIP-28-C ACTEL 90 2
J2K212BJ225KD-T SMD-0805 TAYIO -- 3000
J545428856 SMD-PLCC28 BOSCH 01 452
JA101Q TO-92 ITT 88 921
JAN1N3032B DO-13 SIEMENS -- 437
JANTXV1N5711 DO-35 HP 88 8
JC501 TO-92 ITT 88 234
JJM1A-12V [PULLS] 12VDC NAISMATS -- 884
JM38510/05202BCA DIP-14-C RCA 89 6
JM38510/10104BHA SMD-10L-CERPACK NSC 01 8
JM38510/11006BDA SMD-14L-CERPACK NSC 00 53
JM38510/17001BCB DIP-14-C SPRAGUESS 85 89
JM38510/30009BCA DIP-14-C TI 88 200
JM38510/30401BCA DIP-14-C TI 88 575
JM38510/31601BEA DIP-14-C TI 88 160
JM38510/37001BCA [LOOSE] DIP-14-C SPRAGUESS 90 25
JM38510Q/17001BCA DIP-14-C HARRIS 95 50
JM38510R [LOOSE] SMD-14L-CERPACK NSC 03 12
JM84313-KM05-7F SMD FOXCONN 06 3000
JOYSTICK SMD-TAKT-SWITCH n/a n/a 99
JPJ0876-01-010 HOSIDEN 97 30000
JPJ6411-01-123 RF HOSIDEN 300
JPJ6411-01-423 RF HOSIDEN 100
JPJ6411-01-852 RF HOSIDEN 800
JQX-115F024-1HS3A 24VDC HONGFA -- 11
JS-M 1A-DC9V5 9,0VDC MATSUSHITA 98 1600
JS1-5V 5,0VDC NAISMATS -- 100
JS3639 DIP-28 CYPPRESS 94 50
JT5D56-AS-G412 SMD TOSHIBA 96 1260
JUMPER 3M n/a 243
JW050A50W LUCENT 97 16
JW1AFSN 6,0VDC MATSUSHITA -- 1251
JWD-172-5 5,0VDC TYCO 02 550
K0302046 DIP-40 ZILOG 96 10
K102-P1 [LOOSE] DIP-6 TFK 93 70
K102-P1 DIP-6 TFK 96 300
K102-P3 DIP-6 TFK 94 50
K142EH1A 4112.16-15 RUSSIA 88 110
K142EH2A 4112.16-15 RUSSIA 88 204
K155ID3 DIP-24 RUSSIA 87- 403
K155IM3 DIP-16 RUSSIA 89 3000
K15513 DIP-14 RUSSIA 89 100
K1551 DIP-14 RUSSIA 88 25
K15511 DIP-14 RUSSIA 80 92
K1559 DIP-14 RUSSIA 89 34
K155PY7 DIP-16 RUSSIA 88 24
K155T? DIP-14 RUSSIA 89 3000
K155TM2 DIP-14 RUSSIA 87 25
K155TM7 DIP-16 RUSSIA 82 23
K170AP2 [LOOSE] DIP-8 RUSSIA 88 128
K1S161615M-EI70 SMD-TBGA48 SAMSUNG 03 48
K3021PG DIP-6 TFK -- 102
K335P [LOOSE] DIP-6 TFK 88 39
K335P DIP-6 TFK 83 468
K335PG [LOOSE] DIP-6 TFK 88 97
K4F1704110-BC60 [LOOSE] SMD-SOJ24 SAMSUNG 00 23
K4F410111D-BC60 SMD-SOJ20 SAMSUNG 00 9
K4H510838B-TCB3 SMD-TSOP66 SAMSUNG 04 47
K4H511638C-ZCCC RoHS SAMSUNG 05 98
K4H561638F-TCB3 SMD-TSOP66 SAMSUNG 04 85
K4H561638H-ZCCC RoHS SAMSUNG 06 266
K4M281632PF SMD-BGA SAMSUNG 03 900
K4M28163PF-BG1L RoHS SMD-BGA54 SAMSUNG 04 193
K4M28163PF-RG1LT00 SMD-BGA54 SAMSUNG 04 1548
K4M32162PG ES SMD-BGA54 SAMSUNG 03 2364
K4M64163PG-RG1L SMD-BGA SAMSUNG 03 1280
K4M64163PG SMD-BGA SAMSUNG -- 77
K4S161622H-TC70 SAMSUNG 04 110
K4S281632C-TC75 SMD-TSOP54 SAMSUNG 00 312
K4S281632F-TI75000 SMD-TSOP54 SAMSUNG 05 150
K4S281632I-UC60 RoHS SMD-TSOP54 SAMSUNG 06 10
K4S28163LD-RS75 SMD-BGA54 SAMSUNG 03 1600
K4S28163LD SMD-BGA54 SAMSUNG 02 18
K4S51323PF-EF1L RoHS SMD SAMSUNG 04 3000
K4S51323PF-MF1L SMD SAMSUNG 04 658
K4S560832A-TC1L SMD-TSOP54 SAMSUNG 00 102
K4S561632E-UC75 RoHS SMD-TSOP54 SAMSUNG 05 70
K4S56163PF-BG1LT00 RoHS SMD-BGA54 SAMSUNG 05 100
K4S56323PF-HG75 RoHS SAMSUNG 04 12
K4S641632H-TC75 SMD SAMSUNG 05 860
K500IP141 DIP-16 RUSSIA 88- 56
K555CN1 DIP-16 RUSSIA 89 315
K555ID4 DIP-16 RUSSIA 89 759
K555KN15 DIP-16 RUSSIA 88- 1150
K5559 DIP-14 RUSSIA 88 75
K5559 DIP-14 RUSSIA 88- 1575
K5551 DIP-14 RUSSIA 86 1950
K5553 DIP-14 RUSSIA 89 25
K555TM8 DIP-16 RUSSIA 85 100
K589AN26 DIP-16 RUSSIA 87 24
K589IK01 DIP-40-C RUSSIA 86 11
K589IP12 DIP-24 RUSSIA 87 15
K589IP12 DIP-24 RUSSIA 84 359
K594NA1 DIP-FPC24 RUSSIA 87 982
K6E0808C1E-JC15 [LOOSE] SMD-SOJ28 SAMSUNG 00 581
K6E0808C1E-JC15 SMD-SOJ28 SAMSUNG 00 970
K6F2016R4D-FF85 SMD-BGA SAMSUNG 00 2000
K6F2016R4D SMD-BGA SAMSUNG 00 1994
K6F2016U4D-FF70 SMD-BGA SAMSUNG 00 2000
K6F2016U4E-EF55 SMD-TBGA48 SAMSUNG 03 492
K6F4016U4D EF70 SMD-BGA48 SAMSUNG 00 616
K6F4016U6D-FF70 SMD-BGA48 SAMSUNG -- 56
K6F4016U6E-EF55 SMD-BGA48 SAMSUNG 02 106
K6F4016U6E-EF70 SMD-BGA48 SAMSUNG 01 1261
K6F4016U6G-AF55 RoHS SMD-BGA48 SAMSUNG 05 7
K6F4016U6G-EF55 SMD-BGA48 SAMSUNG 05 3000
K6R1008V1C-JI15 [LOOSE] SMD-SOJ32 SAMSUNG 02 22
K6R1016C1C-JC15 SMD-SOJ44 SAMSUNG 00 3000
K6R1016V1D-UC10 RoHS SMD-TSOP44 SAMSUNG 05 532
K6R4016V1D-TC10 SMD-TSOP44 SAMSUNG 04 100
K6SL5N TAKT-SWITCH ITTCANON n/a 3000
K6T0808C1D-GL70 SMD-SO28L SAMSUNG 01 130
K6T1008C2E-GB55 SMD-SO32L SAMSUNG -- 6
K6T1008C2E-GF70 [LOOSE] SMD-SO32L SAMSUNG 01 31
K6T1008U2E-TF70 SMD-TSSOP32 SAMSUNG 00 480
K6T2016R40-FF85 SMD-BGA SAMSUNG 00 39
K6T4016U3C-TF85 SMD-TSOP44 SAMSUNG 02 1600
K7124 V0 SMD-PLCC84 PHILIPS 96 320
K7125 V0 SMD-PLCC84 PHILIPS 96 37
K7184 V0 SMD-PLCC68 PHILIPS 95 21
K7A203600B-QC14 SMD-TQFP100 SAMSUNG 02 6
K7A403600B-QC16 SMD-TQFP100 SAMSUNG 02 49
K7A803600B-QC16 SMD-TQFP100 SAMSUNG 01 14
K8P5516UZB-PI4E RoHS SMD-TSOP54 SAMSUNG 09 20
K910P VISHAY 03 2202
K9656L [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 588
KA1222 SIP-8 SAMSUNG -- 608
KA2209 DIP-8 SAMSUNG 91 1623
KA22471 DIP-16 SAMSUNG 89+ 120
KA2904 DIP-8 SAMSUNG 94 150
KA334 DIP-8 FAIRCHILD 01 104
KA34063ADSTF RoHS SMD-SO8 FAIRCHILD 05 1457
KA34063ADSTF RoHS SMD-SO8 FAIRCHILD 04 235
KA34063ADSTF SMD-SO8 SAMSUNG 00 1854
KA34063ADSTF RoHS SMD-SO8 FAIRCHILD 04+ 3501
KA358 DIP-8 SAMSUNG 01 23
KA358A DIP-8 SAMSUNG 01 50
KA610D DIP-18 RFT 90+ 2303
KARKAS TYCO -- 776
KARKAS n/a n/a 84
KARKAS n/a n/a 204
KBF455P-20A KYOCERA 91 75
KBF455R-20A KYOCERA 91 752
KC133A n/a 85 1800
KC1804 DIP-16-C n/a 87 6
KC531AI1 DIP-14-C RUSSIA 89 3000
KC5313 DIP-14-C RUSSIA 89 75
KEL01 SMD-SO8 MOTOROLA -- 883
KEL16 SMD-SO8 MOTOROLA 92 284
KEYBOARD PHONE NUMERIC DETEWE n/a 1600
KF25 SMD-SO8 STM 00 376
KGF1145 SMD-SOT143 OKI 94 3000
KGF1175 SMD-SOT143 OKI -- 547
KIA7042AP TO-92 KEC n/a 4581
KIA7668BP [LOOSE] DIP-16 n/a n/a 91
KLT24 SMD-SO8 n/a -- 96
KM-23SGD-F SMD-LED-GREEN KINGBRIGHT 03 1640
KM132PY5 DIP-18-CG RUSSIA 89 527
KM2817A-25 [PULLS] DIP-24 SAMSUNG 98 48
KM28C17-15 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG 94+ 258
KM28C17-20 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG 94+ 132
KM28C256-15 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG -- 13
KM28C256-25 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG -- 21
KM28C64-20 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG -- 28
KM28C64A-20 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG 94 1356
KM29N040T SMD-SO40 SAMSUNG 97+ 1512
KM29W040AT SMD SAMSUNG 98 14
KM29W8000T SMD-TSSOP40 SAMSUNG 99 862
KM4100IT5TR3 SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 04 395
KM41256AP-12 DIP-16 SAMSUNG 92 25
KM41256AP-15 DIP-16 SAMSUNG 00 40
KM41256AP DIP-16 SAMSUNG 94 675
KM4132G271AQ-10 SMD-QFP SAMSUNG 92 12
KM4164B-10 [LOOSE] DIP-16 SAMSUNG 00 53
KM4164B-10 DIP-16 SAMSUNG 94 98
KM4164B-12 [LOOSE] DIP-16 SAMSUNG 91 113
KM4164B-15 [LOOSE] DIP-16 SAMSUNG 96 44
KM4164B-15 DIP-16 SAMSUNG 98 180
KM416C1200BJ-5 SMD-SOJ42 SAMSUNG 97 16
KM416V254DT-L6 SMD-TSOP40 SAMSUNG 00 297
KM41C256P-8 [LOOSE] DIP-16 SAMSUNG 99 15
KM41C4000DJ-6 SMD-SOJ20 SAMSUNG 97+ 766
KM41C4000DT-6T SMD-SOJ20 SAMSUNG 99 874
KM41C4000J-8 SMD-SOJ20 SAMSUNG 00 29
KM41C464J-8 [PULLS] SMD-PLCC18 SAMSUNG 01 58
KM432S2030CT-G8 SMD-TSOP SAMSUNG 99 16
KM44C1000DT-6 SMD-SOJ20 SAMSUNG 98 3000
KM44C256CZ-8 ZIP-20 SAMSUNG 92 17
KM49C512AJ-7 SMD-SOJ28 SAMSUNG 93 26
KM531AI1 DIP-14-C RUSSIA 86 21
KM5559 DIP-14-C RUSSIA 82 774
KM6161002AJ-10L SMD-SOJ44 SAMSUNG 96+ 30
KM6161002CJ-15 SMD-SOJ44 SAMSUNG 00 225
KM616U1000BLTI-10L SMD-SO44L SAMSUNG 99 837
KM616U4000BLTI-8L SMD-SO44L SAMSUNG 98 292
KM616V1002AT-15 SMD-SO44L SAMSUNG 97 96
KM616V4002BJ-12 [LOOSE] SMD-SOJ44 SAMSUNG 00 53
KM62256DLG-7 SMD-SO28L SAMSUNG 98 16
KM6264BL-10 [PULLS] DIP-28 SAMSUNG -- 272
KM6264BL-10L DIP-28 SAMSUNG 94 17
KM62V256CLG-10L SMD-SO28L SAMSUNG 96 76
KM641001J-20 SMD-SOJ24 SAMSUNG 95 77
KM681000ALG-10 SMD-SO32L SAMSUNG 94 55
KM681000BLG-10 [BULK] SMD-SO32L SAMSUNG 95 33
KM681000BLG-10/(L) SMD-SO32L SAMSUNG n/a 80
KM681000BLG-7 [LOOSE] SMD-SO32L SAMSUNG 95+ 810
KM681000CLG-5 SMD-SO32L SAMSUNG 99 13
KM681000CLG-5L SMD-SO32L SAMSUNG 97 50
KM681000CLGI-7 SMD-SO32L SAMSUNG 94 28
KM68257BP-20 [LOOSE] DIP-28-L SAMSUNG 94 36
KM68257CJ-15 SMD-SOJ28 SAMSUNG 91 67
KM68257CP-15 [LOOSE] DIP-28-L SAMSUNG 95 10
KM68257EJ-15 [LOOSE] SMD-SOJ28 SAMSUNG 00 418
KM684000ALG-7 SMD-SO32L SAMSUNG 96 9
KM68512ALG-5L SMD-SOJ32 SAMSUNG 98 717
KM736V789T-72 SMD-QFP SAMSUNG 98 15
KM93C46 DIP-8 SAMSUNG -- 51
KM93C46 DIP-8 SAMSUNG 00 368
KM93C56GD SMD-SO8 SAMSUNG 96 3371
KMC9328MX21VG SMD-BGA289 04 54
KMI16/2 PHILIPS 84 151
KMS233G SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR 03 6000
KMS233G SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR 03 2000
KMT141 85 TT ADVINTCO n/a 210
KMZ10C [LOOSE] SOT-195 PHILIPS -- 564
KMZ12B [LOOSE] SOT-195 PHILIPS -- 158
KONTAKTRON n/a n/a 3000
KP-3216SGC SMD-LED-GREEN KINGBRIGHT 03 739
KP1533IP23 DIP-20 RUSSIA 89 264
KP15333 DIP-14 RUSSIA 89 3000
KP15333 DIP-14 RUSSIA 89 3000
KP1533TM8 DIP-16 RUSSIA 89 598
KP1804BC1 DIP-40 RUSSIA 88 11
KP1810BM86 DIP-40 RUSSIA 90 85
KP531ID14 DIP-16 RUSSIA 89 570
KP531IE17 DIP-14 RUSSIA 88 276
KP531IP11 DIP-16 RUSSIA 89 2191
KP531KN2 DIP-16 RUSSIA 23 186
KP531KN7 DIP-16 RUSSIA 89 575
KP53116 DIP-14 RUSSIA 89 1799
KP5311 DIP-14 RUSSIA 88 3000
KP5313 DIP-14-C RUSSIA 89 754
KP5315 DIP-14 RUSSIA 89 154
KP565PY2A DIP-16 RUSSIA 88 464
KP580BB55A DIP-40 RUSSIA 89 235
KP580BI53 DIP-24 RUSSIA 88 1600
KP580IP82 DIP-20 RUSSIA 88 3000
KPTL-3216SURCK RoHS SMD-LED-RED KINGBRIGHT 08 2000
KRA 03 LUMBERG 05 200
KS74AHCT533N DIP-20 SAMSUNG 86 720
KS74HCTLS04N DIP-14 SAMSUNG 86 625
KS74HCTLS240 SMD-SO20L SAMSUNG 90 115
KS74HCTLS32 SMD-SO14 SAMSUNG 90 1694
KSA0V210 TAKT-SWITCH C&K 97+ 6000
KSAFH1200315T1M2 -- 533
KSAFH1200350T1M2 -- 910
KSC351J SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR 01 716
KSU113W SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR 03 385
KSU213W SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR n/a 1220
KSU213W SMD-TAKT-SWITCH ITTINDUSTR 03 3000
KSV3110N-8 DIP-40 SAMSUNG 92 9
KT230 SMD-SOT23 INFINEON 01 2610
KT3170 DIP-18 SAMSUNG 93 200
KT4056SGI1S KOUHI 05 3000
KT829G TO-220 RUSSIA 89 235
KT837 TO-220 RUSSIA n/a 500
KT937A n/a -- 83
KT939A n/a 88 249
KTY13-7 SMD-SOT23 SIEMENS 94- 87
KTY23-5 SMD-SOT23 SIEMENS 95 670
KTY81-250 TO-92-2 PHILIPS 98 6000
KTY82-220 SMD-SOT23 PHILIPS 98 6000
KTY82-222 SMD-SOT23 PHILIPS 98 195
KTY85-151 SMD-SOD80 PHILIPS 98 2510
KTY85-152 SMD-SOD80 PHILIPS 98 287
KU80486SX-25 SMD-MQFP196 INTEL 89 5
KU80C51SL SMD-MQFP100 INTEL 93 10
KU82596 CA25 SMD-QFP INTEL 96 36
KUB6123-013240 HOSIDEN 01 6000
KUB6823-018010 HOSIDEN 02 6000
KUFX780-15 SMD-QFP132 FLEXLOGIC 93 3
KWR16H HEX-SW. DIP-6 OTAX -- 324
KWS05E 18 n/a n/a 26
KX222M MURATA n/a 2360
KXPC823EZT75B2 SMD-QFP MOTOROLA 00 2
KY132/1000 DO-15 TESLA 89 400
L-1971 MJM -- 2598
L-934SRC-B-TNR2.54 LED-3MM-RED KINGBRIGHT 96 1900
L01-095-180 ROSENBERGE -- 30
L025T TO-100 SGS 98 19
L083S222 SIL-8 BITECH 97 2500
L091S103 SIL-9 BITECH 01 585
L091S104 SIL-9 BITECH 01 650
L091S104 SIL-9 BITECH 01 200
L091S272 SIL-9 BITECH -- 859
L091S822 SIL-9 BITECH 01 795
L1650YG SMD-LED-GREEN NIPPON 99 1040
L1904C/6/FS BELLING 89 149
L1904C/6/LPCS BELLING -- 491
L1904C/6/PCRS/X BELLING -- 494
L1A0373 PGA132CG [PULLS] LSI -- 15
L1A0392 SMD-PLCC68 FARADAY 86 1362
L1A2945 PGA68-C [PULLS] LSI 88 26
L1A3617 PGA145CG [PULLS] LSI 91 14
L1A3621 PGA121C [PULLS] LSI 91 9
L1A3622 PGA145C [PULLS] LSI 92 9
L1A4006 PGA181CG [PULLS] LSI 91 9
L1A4632 PGA181CG [PULLS] LSI 92 68
L1A4915 PGA225CG [PULLS] LSI 89 8
L1A4917 PGA156CG [PULLS] n/a 92 20
L1A6404-008 SMD-TQFP LSI 99 3000
L200CV HEPTAWATT-V5 STM 99 3000
L203B-4 DIP-16 SGS 85 30
L203B DIP-16 SGS 85 40
L2432 LCD 2X24 CHARACTER SEIKOEPSON n/a 27
L250133T GRAPHIC EPSON -- 362
L250133T GRAPHIC EPSON -- 143
L2610CV TO-220 STM 99 10
L2685CV TO-220 STM 80+ 53
L2685CV TO-220 STM 98 41
L2720 [LOOSE] DIP-16 STM 94 89
L2722 [LOOSE] DIP-8 STM 04 187
L2726 SMD-SO20L STM 92 31
L272M DIP-8 STM 94 1611
L2750 MULTIWATT-V11 SGS 97 250
L296 MULTIWATT-V15 SGS 94 211
L2B1635-002 SMD-BGA176 LSI 01 1006
L2B1635-003 SMD-BGA176 LSI 02 1600
L3000-5D1 FLEXIWATT- 15 [LOOSE] STM -- 171
L3000N-E3 [LOOSE] FLEXIWATT-15 STM 97 5
L3030-C7 SMD-PLCC44 SGS 90 12
L3030-C8 [LOOSE] SMD-PLCC44 STM 92 190
L3030-C8 [PULLS] SMD-PLCC44 SGS 92 843
L3030-C8 SMD-PLCC44 STM 92 189
L3030-C9A0 [LOOSE] SMD-PLCC44 STM 95 20
L3030-C9A0 SMD-PLCC44 STM 98+ 348
L3030-C9A0/DL60630-C9 SMD-PLCC44 STM 97 500
L3030-T9 A0 SMD-PLCC44 STM 98 13
L3030-T9 AH SMD-PLCC44 STM 94 20
L3040-ABAA [LOOSE] SMD-PLCC44 STM 95 104
L36146-A4012-D TAKT-SWITCH APEM -- 203
L36178-Z2-C18 (PKM11-4A0) HDK 02 6000
L3645-G100-Y59 FUJITSUMDL -- 311
L4785 [LOOSE] TO-220 STM 89 121
L4811CV TO-220 SGS 88 2200
L487 HEPTAWATT-H5 STM 89 135
L487 HEPTAWATT-V5 SGS 89+ 39
L4885CV TO-220 STM 94 30
L4901A HEPTAWATT-V7 STM 89 50
L4904A [LOOSE] DIP-8 STM -- 140
L4916 [LOOSE] DIP-8 STM n/a 158
L4916 DIP-8 STM 94 23
L4920H HEPTAWATT-H5 STM 92 100
L4936EH [LOOSE] MULTIWATT-H15 STM 99 9
L4938ED [LOOSE] SMD-SO20L STM 94 23
L4938N DIP-16 STM 95 1353
L4941BDT-TR SMD-DPAK STM 05 2113
L4949E [LOOSE] DIP-8 STM 97 43
L4949N SMD-SO20L SGS 91 40
L4949NP SMD-SO20L STM 99 74
L4974A DIP-20 STM 98 20
L4976D013TR SMD-SO16L STM 05 1565
L4979MD [LOOSE] SMD-SO20L STM 99 50
L5380PC DIP-40 LOGICDEVIN 94 50
L575 DIP-8 SGS 88 60
L575A DIP-8 SGS 88 46
L5970DTR-4LF SMD-SO8 STM 06 195
L5A0099 SMD-PLCC84 LSI 86 296
L5A0100 SMD-PLCC68 LSI 86+ 828
L5A0162 SMD-PLCC68 LSI 95 418
L5A0360 SMD-PLCC44 LSI 95 1076
L5A0489 SMD-PLCC68 LSI 87 462
L5A0629 SMD-PLCC68 LSI 99 281
L5A0661 PGA181CG [PULLS] LSI 88 6
L5A0758 SMD-PLCC68 LSI 91+ 224
L5A0824 PGA120CG [PULLS] ALCATEL 89 11
L5A1045 SMD-PLCC68 LSI 90 70
L5A1045 SMD-PLCC68 LSI 93 14
L5A1045 MF PMXA SMD-PLCC68 LSI 93 108
L5A1237-001-NB9511FAA PGA LSI 92+ 185
L5A6078-ND9507FAA SMD-QFP LSI 98 888
L5A8816-002 SMD-PLCC44 LSI 91 260
L5A8824-003-NE9507FAA PGA LSI 95 28
L5A8924/WH/9518/FAA SMD-QFP LSI 95 124
L5A8933 SMD-QFP LSI 01 11
L5A8935-FT9523DAA SMD-QFP LSI 02 868
L5A8935 PKI327839 PGA300 LSI 01 87
L5A8937-004-KZ3C60DAA PGA LSI 01 30
L5A8971 SMD-QFP LSI 01 153
L5A8978 SMD-QFP LSI 01 165
L5A8984-005-PU3CDDFAA SMD-QFP LSI 98 144
L5A8984-006-PU3CDDFAA SMD-QFP LSI 99+ 1150
L5A9244-004IF5CK0FAA SMD-QFP LSI 00 1400
L5A9381 IF SMD-BGA256 LSI 03 13
L5B0017 [LOOSE] SMD-LCC84-CG LSI 84 30
L5B8894 SMD-PLCC28 LSI 97 1815
L603C DIP-18 STM 99 62
L604C [LOOSE] DIP-18 STM 94 700
L64855QC-25 SMD-PQFP160 LSI 94 10
L6506 DIP-18 STM 95 36
L6561D013TR SMD-SO8 STM 99 3000
L6562DTR-4 SMD-SO8 STM 99 1015
L6569AD-3 SMD-SO8 STM 99 158
L6569AD013TR SMD-SO8 STM 99 252
L6920DCTR RoHS SMD-MSOP8 NSC 06 3000
L71-A470X ARESTOR SIEMENS 98 934
L717SDB25P OL2 AMPHENOL n/a 11
L7554AP-DT SMD-PLCC44 LUCENT 99 1600
L7808CV TO-220 SGS 88 13
L7815CV TO-220 STM 89 19
L7818CV TO-220 SGS 93 1250
L7820CV TO-220 STM 98 34
L7824CT TO-3 SGS 96 100
L78L05ACD SMD-SO8 STM 01 210
L78L12ACD13TR SMD-SO8 SGS 96 6000
L78L12ACZ TO-92 SGS 96 6000
L78L12CD SMD-SO8 SGS 95 5000
L78M05ABS SMD-SOT194 SGS 96 6000
L78M05ACS SMD-SOT194 SGS 95 1600
L78M05CV TO-220 SGS 91+ 469
L78M06ABV TO-220 SGS 91 50
L78M08ACDT SMD-DPAK SGS 96 300
L78M08CDT SMD-DPAK SGS 95 6000
L78M08CV TO-220 SGS 93 6000
L78M10CV TO-220 SGS 92 2401
L78M12ABS13TR SMD-SOT194 SGS 96 2000
L78M12ACDT SMD-DPAK SGS 95 3000
L78M12CDT SMD-DPAK SGS 94 3721
L78M12CV TO-220 SGS 91 6000
L78M24ACDT SMD-DPAK SGS 95 2950
L78S05CV TO-220 STM 99 16
L78S05CV [CUT] TO-220 SGS 99 1797
L78S10CV TO-220 STM 00 47
L78S18CV TO-220 SGS 88 346
L7905CT TO-3 SGS 97 41
L7905CV TO-220 STM 99 100
L7912CV TO-220 STM 97- 4038
L7920CV TO-220 STM 99 50
L7922CT TO-3 SGS 97 2000
L79L05B SMD-SO8 STM 99 900
L79L12ACD SMD-SO8 SGS 93 1400
L855 [LOOSE] DIP-8 n/a n/a 487
L919 SI8201L VISHAY n/a 190
L9230 BFB SMD-POWER-SO20 BOSCH -- 79
L9306 DIP-8 STM 92- 227
L9348-ACN SMD-POWER-SO36 STM 99 28
L9354M S+M -- 1690
L9380 SMD-SO20L STM 97 46
L9651 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 STM 08 9
L9820D013TR SMD-SO8 STM 99- 2313
L9930 [LOOSE] SMD-POWER-SO20 STM 06 27
L9935-7B SMD-POWER-SO20 n/a n/a 401
L9997ND [LOOSE] SMD-SO20L STM 99 212
LA T676-R E7510 SMD-LED-ORANGE OSRAM 01 5480
LA1140 [LOOSE] SIP-16-Z SANYO -- 105
LA1175 SIP-16-Z SANYO 90 1600
LA1205 DIP-16 SANYO 90 1492
LA1235 DIP-16 SANYO -- 52
LA2000 SIP-9 SANYO 95- 468
LA2200 [LOOSE] DIP-16 SANYO -- 33
LA2211 DIP-22-M SANYO -- 79
LA2220 [LOOSE] ZIP-22 SANYO 88 16
LA301MC LED +-1XWA GREEN-NUMERIC ROHM n/a 498
LA3201 DIP-8 SANYO 93 190
LA3375 [LOOSE] SIP-16-Z SANYO -- 185
LA3400N DIP-22-M SANYO 90 478
LA3401 SDIP-22 SANYO -- 35
LA3430 [LOOSE] SIP-16-Z SANYO -- 38
LA3430 SIP-16-Z SANYO -- 2215
LA3600 [LOOSE] DIP-16 SANYO 87 20
LA4440 SIP-14-H SANYO -- 7
LA4496 SIP-14-H SANYO -- 1600
LA5002 SIP-4-H SANYO 88 1693
LA5003 SIP-4-H SANYO 91 871
LA5521D DIP-8 SANYO -- 450
LA5640 TO-92 SANYO 86 168
LA5754MP-DL-E RoHS SMD-D2PAK-5 SANYO 06 3000
LA6458DS [LOOSE] DIP-8 SANYO -- 108
LA6462 M-TP-T1 SMD-SO8 SANYO 93 1890
LA7053 SIP-9 SANYO 89 307
LA71598HM-MPB SMD-QFP100 SANYO 03 3000
LA7213 SIP-5 SANYO -- 2204
LA7224 SIP-9 SANYO 90 346
LA7282 M-TE-L SMD-SO24 SANYO 94 1600
LA7522 SDIP-30-M SANYO -- 537
LA801VF LED-1XWA RED-NUMERIC ROHM n/a 33
LAN9118-MT RoHS SMD-TQFP100 SMSC 05 10
LAN91C931-MC SMD-QFP100 SMSC 04 11
LASER MODUL n/a n/a 20
LASER MODUL n/a n/a 18
LB M47C SMD-LED-BLUE OSRAM 04 1811
LB1006AB DIP-8 AT&T 95+ 3000
LB1006AB DIP-8 LUCENT 96 299
LB1252 DIP-14 SANYO 91 270
LB1836 SMD-SO14M SANYO -- 688
LB1843V-TLM SMD-TSSOP20 SANYO n/a 1600
LBT773 -N2Q1-1 SMD-LED-BLUE OSRAM 01 785
LBT776 SMD-LED-BLUE OSRAM 03 663
LC155GXB-20A NORTHERN 98+ 23
LC155GXB-20AC42 NORTHERN n/a 1
LC155GXB-20C9D NORTHERN 97 1
LC155X-20C9D NORTHERN 96 1
LC3514AL-20 DIP-18 SANYO 98 20
LC4032V-75TN48C RoHS SMD-TQFP48 LATTICE 05 365
LC4064V-75T100C SMD-TQFP100 LATTICE 344
LC4064V-75T10I SMD-TQFP48 LATTICE 05 466
LC4064V-75TN100CSB524 SMD-TQFP100 LATTICE 05 1706
LC4064V-75TN100CSB524 RoHS SMD-TQFP100 LATTICE 05 1286
LC4064V-75TN100CSB527 RoHS SMD-TQFP100 LATTICE 05 1600
LC4064V-75TN100CSB528 SMD-TQFP100 LATTICE 06 1598
LC4064V-75TN100CSB528 SMD-TQFP100 LATTICE 06 183
LC4064V-75TN100CSB528 RoHS SMD-TQFP100 LATTICE 06 1600
LC4128V-75T100C SMD-TQFP100 LATTICE 04 900
LC4969 DIP-8 SANYO 86 1090
LC5851-389 SMD-QFP64 SANYO 87 1288
LC71XB-18 NORTHERN 94 1
LC74HC11 DIP-14 SANYO 95 375
LC7523 SDIP-28-L SANYO -- 69
LC7537N [LOOSE] SDIP-42 SANYO 99 11
LC7582 SMD-PQFP64 SANYO -- 40
LC75823W-TBM SMD-QFP64 SANYO 05 3000
LC78211 SDIP-30-M SANYO 03 909
LC7981 SMD-QFP60 SANYO 89 34
LC7985A SMD-QFP80 SANYO -- 200
LC7985NA SMD-QFP80 SANYO 87 500
LC85B EPCOS 00 3000
LC92011B-556 SMD-QFP SANYO 03 3000
LC92018B-554 SMD-QFP SANYO 02 2000
LCA110M [LOOSE] SMD-DIP6 CPCLARE 96 2869
LCB110 DIP-6 CPCLARE 97 954
LCB1206-601 SMD-1206 ISI 04 3000
LCD DISLAY SL GRAPHIC n/a n/a 48
LCDA05.TBT RoHS SMD-SO8 SEMTECH 06 1000
LCM155EW3268-64 NORTEL 00 1
LCM155EW6061-64 NORTEL 00 1
LCM155EWX4056-64 NORTEL 01 2
LCM155EWX4214-64 NORTEL 00 2
LCM155EWX5172-64 NORTEL 01 2
LCM155EWX5252-64 NORTEL 01 2
LCM155EWX5333-64 NORTEL 01 1
LCM155EWX5494-64 NORTEL 01 1
LCM155EWX5655-64 NORTEL 01 3
LCM155EWX5736-64 NORTEL 01 5
LCM155EWX5817-64 NORTEL 01 1
LCM155EWX6061-64 NORTEL 01 3
LCM155X5252-64N NORTEL 00 1
LCM155X5898-64N NORTEL 00 1
LCM155X64N NORTEL 01 6
LCP180S1D [PULLS] SIP-4 STM 93 127
LCP3121SRL SMD-SO8 STM 01 956
LCR18 EZH FX 1100 SMD-1206 ROHM 95 1765
LCS-32 32 PIN PLCC ITTCANON -- 519
LCX73BN-18C30 [LASER] NORTHERN 94 91
LCX73BN-18C30 [LASER] NORTHERN 94 1
LD1117DT33TR SMD-SOT223 STM 05 857
LD1117STR SMD-SOT223 STM 00 1875
LD1117V TO-220 STM 99 446
LD241T SIEMENS -- 50
LD27128A-20 DIP-28-CW INTEL 86 60
LD3985J27/1SI SMD-BGA8 n/a -- 3000
LD3985J48R$U1 SMD-BGA8 n/a n/a 2837
LDB AA 2470 GC5 N0 SMD-1206 ARCOTRONIC 02 5400
LDB15C101A1360F-001 SMD-1206 MURATA -- 3000
LDB15C101A1360F-001 SMD-1206 MURATA -- 3000
LDB25D500A0004AE-429 MURATA 00 3000
LDB30C 201A 1051A-100 SMD MURATA n/a 600
LDC20B 140J 1747 D-00 MURATA -- 3000
LDC30B 030GC 0750C-40 SMD MURATA 02 800
LDEED3330 KA5 N0 RoHS ARCOTRONIC 04 2200
LE LEM 2520T 5R6J SMD-B TAYIO 04 4000
LE1012 [LOOSE] SDIP-64 LOTTE 92 8
LE120CD-TR SMD-SO8 STM 01 3000
LE28C1001AM-12 PROG. SMD-SO32L SANYO -- 1015
LED-5X2MM-YELLOW n/a n/a 3780
LED-5X5-GREEN IN CASE n/a n/a 150
LED-5X5MM-RED IN CASE n/a -- 136
LED-GREEN 2MM n/a n/a 300
LED-GREEN 2MM n/a n/a 730
LED-GREEN 3MM n/a n/a 670
LED-GREEN 3MM IN CASE SIEMENS n/a 4870
LED-GREEN 5MM n/a n/a 666
LED-GREEN 5MM IN CASE n/a n/a 116
LED-RED-3MM n/a n/a 1517
LED-RED-3MM IN CASE n/a n/a 500
LED-RED-3MM IN CASE SIEMENS -- 6000
LED-RED-3MM IN CASE n/a n/a 1240
LED-RED 5MM (CI蔜A) n/a n/a 800
LED-YELLOW 1210 SMD-LED-YELLOW n/a n/a 535
LED-YELLOW 3MM IN CASE SIEMENS n/a 870
LED GREEN 0805 SMD-LED-GREEN n/a n/a 1930
LED GREEN 0805 SMD-LED-GREEN n/a n/a 4143
LED GREEN 0805 SMD-LED-GREEN n/a n/a 2600
LEM2520T 270J SMD-1008 TAYIO 04 27253
LEM3225T 6R8K SMD-B TAYIO -- 1100
LF-50BR4 SIEMENS 01 620
LF156H TO-99 NSC 90 45
LF156H TO-99 LT 00 25
LF256J [LOOSE] DIP-8-C MOTOROLA 96 197
LF347N DIP-14 MOTOROLA 91 25
LF353 [LOOSE] SMD-SO8 STM 95 200
LF353M [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 250
LF353M SMD-SO8 NSC 01 654
LF353N [LOOSE] DIP-8 NSC 94 27
LF353N DIP-8 SGS 94 250
LF353N DIP-8 NSC 83+ 160
LF353P DIP-8 TI 94 200
LF353TCO SMD-SO8 TI 90 75
LF356DP [LOOSE] DIP-8 SGS 86 28
LF356DP DIP-8 SGS 86 35
LF356N [LOOSE] DIP-8 NSC -- 80
LF398FE DIP-8-C SIGNETICS 86 48
LF442 SMD-SO8 n/a -- 14
LFB2H2G45SG7A158 RoHS MURATA 04 1014
LFB322G45SN1-947 MURATA 02 6000
LFC32 J TE R12K SMD-B KOA 01 30000
LFE35.05E SMD MURATA 94 980
LFSN25N19C2450BAHA504 MURATA -- 1152
LFTC15N19E1660BCA053 MURATA 00 263
LG B480-H LED-5X2MM-GREEN SIEMENS 97 3199
LG M770 SMD-LED-GREEN OSRAM 05 1450
LG N971 SMD-LED-GREEN OSRAM 01 3000
LG Q971 SMD-LED-GREEN OSRAM 00 245
LG T670-L SMD-LED-GREEN OSRAM 01 909
LG T670K SMD-LED-GREEN SIEMENS 96 411
LG T770-HL SMD-LED-YELLOW OSRAM 00 3000
LG T770-K SMD-LED-GREEN SIEMENS 96 960
LG T770-L SMD-LED-GREEN OSRAM 99 790
LG5360-J LED-5MM-GREEN SIEMENS 96 140
LG5469-FJ LED-5MM-GREEN OSRAM 00 500
LGDP4006 SMD-BGA661 LG 07 216
LH0033CG CALOGIC 95 42
LH1061AB [LOOSE] DIP-8 AT&T 92 1600
LH1061AB DIP-8 AT&T 92 3000
LH1485 SMD-DIP6 SIEMENS 99 665
LH1502AAC SMD-DIP8 SIEMENS 96 29
LH1520AB DIP-8 SIEMENS 95 40
LH1540AAB [LOOSE] SMD-DIP6 SIEMENS 96 422
LH2114L-20 DIP-18 SHARP -- 9
LH21256-10 DIP-16 SHARP 95 1600
LH2164-20 DIP-16 SHARP 86 454
LH2464-10 DIP-18 SHARP 96 1600
LH28F008SCB-85 SMD-BGA42 SHARP 98 382
LH400M0680BPF-3550 YAGEO 04 400
LH5114H-15 DIP-18 SHARP 93 1600
LH5116N-10 SMD-SO24 SHARP 92 1600
LH5116N-15 SMD-SO24 SHARP 91 60
LH5116NA-10 SMD-SO24L SHARP 96 866
LH5118-10 DIP-24 SHARP 93 31
LH5160-10L [LOOSE] DIP-28 SHARP 92 96
LH5168T-10L [LOOSE] SMD-TSOP28 SHARP 96 3000
LH5168ZD (B58322) SMD-SO28 FUJITSU 97 1593
LH5168ZD (B58322) SMD-SO28 SHARP 95 130
LH521002AK-20 SMD-SOJ28 SHARP 96 1600
LH521002CK-20 SMD-SOJ28 SHARP 95 100
LH521002CK-25 SMD-SOJ28 SHARP 95 104
LH521002K-35 SMD-SOJ28 SHARP 93 25
LH52253K-20 SMD-SOJ28 SHARP 94 70
LH52256N-90L SMD-SO28 SHARP 91 1600
LH52256N-90LL SMD-SO28 SHARP 91 1600
LH52258AD-20 [LOOSE] DIP-28-L SHARP 94 9
LH52258AK-20 SMD-SOJ28 SHARP 96+ 1600
LH52B256H-90LL DIP-28 SHARP 95 1600
LH532HT7 DIP-32 SHARP 93 13
LH5347NX SMD-SO32 SHARP 94 20
LH5481D-35 DIP-28 SHARP 91 98
LH5491D-25 DIP-28 SHARP 93 266
LH5491D-35 DIP-28 SHARP 90 20
LH5491U-35 SMD-PLCC28 SHARP 90 20
LH5495D-15 DIP-28 SHARP 89 14
LH5496-80 DIP-28 SHARP 89 377
LH5496D-15 DIP-28 SHARP 89 28
LH5496D-20 DIP-28 SHARP 92 14
LH5496D-50 DIP-28 SHARP 91 84
LH5496D-80 DIP-28 SHARP 91 110
LH5496U-20 SMD-PLCC32 SHARP 91 120
LH5496U-65 SMD-PLCC32 SHARP 92 1600
LH5496U-80 SMD-PLCC32 SHARP 90 182
LH5497-35 DIP-28 SHARP 91 117
LH5497-50 DIP-28 SHARP 90 286
LH5497-65 SHARP 92 65
LH5497D-20 DIP-28 SHARP 91 280
LH5497D-50 DIP-28 SHARP 91 112
LH5497U-80 SMD-PLCC32 SHARP 91 120
LH5498-35 DIP-28 SHARP 90 50
LH5498D-35 DIP-28 SHARP 91 82
LH5498D-50 DIP-28 SHARP 90 11
LH5498U-25 SMD-PLCC32 SHARP 91 122
LH5498U-35 SMD-PLCC32 SHARP 90 32
LH5498U-50 SMD-PLCC32 SHARP 92 934
LH5499-25 SHARP 90 52
LH5499-35 DIP-28 SHARP 90 15
LH5499-65 DIP-28 SHARP 91 113
LH5499U-20 SMD-PLCC32 SHARP 92 509
LH5499U-35 SMD-PLCC32 SHARP 90 212
LH5499U-50 SMD-PLCC32 SHARP 90 60
LH57256-15 DIP-28 SHARP 90 90
LH57256J-12 DIP-28 SHARP 89 91
LH57512-15 DIP-28 SHARP 90 90
LH57512J-12 DIP-28 SHARP 91 91
LH57512N-15 SMD-SO28L SHARP 95 363
LH5764N-20-503 SMD-SO28L SHARP 92 95
LH5764N-20-505 SMD-SO28L SHARP 95 270
LH5764N-20-513 SMD-SO28L SHARP 94 100
LH5764N-20-516 SMD-SO28L SHARP 96- 198
LH5P1632-80 DIP-40 SHARP 95 1600
LH5V2RYD SMD-TSOP32 SHARP 98 1200
LH61664K-70 SMD-SOJ40 SHARP 96 1600
LH6764-15 DIP-16 SHARP -- 71
LH70108-5 DIP-40 SHARP 89 300
LH70108-8 DIP-40 SHARP 90 1600
LH70116-8 DIP-40 SHARP 96 10
LH72001 SMD-QFP160 SHARP 92 247
LHR1002-2 MELHER 01 923
LIA0392 SMD-PLCC68 FARADAY 86 63
LK112SM15TR RoHS SMD-SOT23-5 STM 05 1820
LK112SM15TR SMD-SOT23-5 STM 00 1855
LK112SM25TR SMD-SOT23-5 STM 03 6000
LL101A SMD-SOD80 ITT 03 3636
LL1608-F15NJ SMD-0603 TOKO 00 30000
LL1608-F5N6K SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-F5N6S SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-F68NK SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-F6N8J SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-F82NJ SMD-0603 TOKO 98- 30000
LL1608-F8N2J SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-FR10J SMD-0603 TOKO 97+ 30000
LL1608-FR10K SMD-0603 TOKO 98 30000
LL1608-FS8N2J SMD-0603 TOKO 01 30000
LL4004 SMD-MELF ITT -- 285
LLF4017T-100MR90-S SMD-4 TDK 04 6000
LLF4019T-4R7N1R2 TDK 04 6000
LLR06E-02 J102 SMD-0204 ROHM 90 8960
LM021 HITACHI n/a 43
LM041L HITACHI -- 287
LM058 HITACHI n/a 26
LM1011N [LOOSE] DIP-16 NSC 76 19
LM1014N DIP-10 NSC 88 222
LM1019N DIP-16 NSC 88 18
LM1038N DIP-18 NSC 93 20
LM1086ISX-ADJ SMD-TO263 NSC 05 2109
LM109H TO-39 NSC 91 24
LM1117DT-ADJ SMD-SOT223 NSC 00 203
LM1117DTX-ADJ SMD-DPAK NSC 04 1609
LM1117MP-5.0 SMD-SOT223 NSC 02- 3000
LM1117MPX-ADJ SMD-SOT223 NSC 04 1220
LM1131CN [LOOSE] DIP-20 NSC 84 19
LM1131CN DIP-20 NSC 82 30
LM1282N [LOOSE] DIP-28 NSC 00 191
LM1290N [LOOSE] DIP-14 NSC 01 189
LM13700N [LOOSE] DIP-16 NSC 85 24
LM137H TO-99 NSC 88 20
LM139J DIP-14-C NSC 96 160
LM1458J DIP-8-C NSC 79 400
LM1458N [LOOSE] DIP-8 NSC 91 136
LM15SGFNZ n/a -- 238
LM16251 SHARP 92 189
LM1818N DIP-20 NSC 84 33
LM1823N DIP-28 NSC 92 3
LM1837N [LOOSE] DIP-18 NSC 85 74
LM1894N [LOOSE] DIP-14 NSC 87 183
LM1894N DIP-14 NSC 94 75
LM193AN [LOOSE] DIP-8 NSC -- 15
LM193H TO-99 NSC 94 90
LM209H TO-39 MOTOROLA 86 7
LM211D SMD-SO8 STM 95 100
LM211DR SMD-SO8 TI 00 287
LM211DR2 SMD-SO8 MOTOROLA 97 4650
LM211DT SMD-SO8 SGS 96 820
LM211J-8 [LOOSE] DIP-8-C MOTOROLA 87 72
LM212 HITACHI n/a 6
LM215 HITACHI -- 6
LM215SB HITACHI -- 13
LM224 [LOOSE] SMD-SO14 STM 97 1173
LM224 [PULLS] SMD-SO14 SGS 92 2866
LM224 SMD-SO14 STM 99 129
LM236AH-2.5 [LOOSE] TO-5 NSC 00 485
LM239AJ [LOOSE] DIP-14-C NSC 96 218
LM239D SMD-SO14 STM 98 593
LM239J DIP-14-C NSC 84 666
LM239N DIP-14 SGS 95+ 1305
LM2407T [LOOSE] MULTIWATT-V11 NSC -- 648
LM2415T [LOOSE] MULTIWATT-V11 NSC -- 39
LM2453TA [LOOSE] MULTIWATT-V15 NSC 00 92
LM2574M-ADJ SMD-SO14L NSC 99 300
LM2574MX-12 SMD-SO14L NSC 97 100
LM2575S-ADJ SMD-D2PAK-5 NSC 97 197
LM258 [LOOSE] SMD-SO8 STM 95 2744
LM2586S-5.0 SMD-TO263 NSC 98 50
LM2599SX-ADJ SMD-TO263 NSC 05 1600
LM2612ABPX SMD-LLP10 NSC 01 943
LM2618ABL SMD-LLP10 NSC 01 2000
LM2631MTC-ADJ SMD-TSSOP20 NSC 01 180
LM2642MTC SMD-TSSOP20 NSC 03 50
LM2650MX-ADJ SMD-SO24L NSC 01 1500
LM2653MTCX-ADJ SMD-TSSOP16 NSC 04 1200
LM2660MX SMD-SO8 NSC 01 650
LM2671M-ADJ SMD-SO8 NSC 02 200
LM2672M-ADJ SMD-SO8 NSC 01+ 1600
LM2672N-5.0 [LOOSE] DIP-8 NSC 00 198
LM2681M6 SMD-SOT23-6 NSC 03 800
LM2766M6X SMD-SOT23-6 NSC 02 3000
LM2792LD-H SMD-LLP10 NSC 02 629
LM2794BL SMD-LLP10 NSC -- 2000
LM2794BLX SMD-BLP14HB NSC 02 3000
LM285BYM-1.2 SMD-SO8 NSC 01 64
LM285BYMX-1.2 SMD-SO8 NSC 01 1257
LM285MX SMD-SO8 NSC 94 500
LM285MX 1.2 SMD-SO8 NSC 97 344
LM285MX 2.5V SMD-SO8 NSC 93+ 3000
LM285MX1.2 SMD-SO8 NSC 94+ 3043
LM285MX2.5V SMD-SO8 MOTOROLA - 16
LM2889N DIP-14 NSC 91 3
LM2901 SMD-SO14 SGS 91 50
LM2901 SMD-SO14 STM -- 122
LM2901DR SMD-SO14 TI 01 2500
LM2901DR RoHS SMD-SO14 TI 06 6000
LM2901DT SMD-SO14 STM 00 2157
LM2901DT SMD-SO14 SGS 95 6000
LM2901M SMD-SO14 NSC 94+ 823
LM2901MX SMD-SO14 NSC 05 1897
LM2901N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 86
LM2901N DIP-14 SGS 95 1640
LM2901N DIP-14 NSC 92- 225
LM2902 DIP-14 SAMSUNG 92 350
LM2902M [LOOSE] SMD-SO14 NSC 00 2034
LM2902M SMD-SO14 NSC -- 244
LM2902N [LOOSE] DIP-14 TI 90 35
LM2902N DIP-14 TI 96 524
LM2903 SMD-SO8 SGS 94+ 6000
LM2903 SMD-SO8 TI 94+ 6000
LM2903 SMD-SO8 STM 95 33
LM2903D SMD-SO8 PHILIPS 95+ 4568
LM2903DT SMD-SO8 STM 96 6000
LM2903M SMD-SO8 NSC 95+ 5682
LM2903MX SMD-SO8 NSC 94+ 5885
LM2903N [LOOSE] DIP-8 NSC 99 612
LM2903N DIP-8 NSC 84 965
LM2903P DIP-8 TI 97 900
LM2904M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 95 6000
LM2904MX SMD-SO8 NSC 02 1048
LM2904N [LOOSE] DIP-8 NSC 99 189
LM2904N DIP-8 NSC 91 581
LM2904N DIP-8 PHILIPS 96 69
LM2904P [LOOSE] DIP-8 TI - 14
LM293 [lLOOSE] SMD-SO8 STM 96 1036
LM293 SMD-SO8 TI -- 975
LM293 SMD-SO8 STM 00 208
LM2930T [LOOSE] TO-220 NSC -- 173
LM2931CT TO-220-5 NSC 89 668
LM2937ESX-12 SMD-D2PAK NSC 04+ 3000
LM2937ESX-2,5 SMD-D2PAK NSC 04+ 887
LM2937IMPX-2.5 SMD-DPAK NSC 00 1985
LM293H TO-99 NSC 95 54
LM2941CT TO-220-5 NSC 00 9
LM2941SX SMD-D2PAK-5 NSC 05 1782
LM2941T HEPTAWATT-H5 NSC 95 134
LM2951ACM [LOOSE] SMD-SO8 NSC n/a 1180
LM2951ACMA [LOOSE] SMD-SO8 NSC 02 3000
LM2951ACMC [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 1780
LM2951CM33C [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 980
LM2986AIM 3.3 SMD-SO8 NSC 97 170
LM2989AIM 2.5 SMD-SO8 NSC 00 285
LM2989IM 3.3 SMD-SO8 NSC 00 275
LM2990T TO-220 NSC 01 33
LM2991SX SMD-D2PAK-5 NSC 00 290
LM3045J [LOOSE] DIP-14-C NSC 91 185
LM3045J DIP-14-C NSC 85 38
LM3046D1 SMD-SO14 SGS 91 6000
LM309K TO-3 NSC 92 30
LM311DT SMD-SO8 SGS 94+ 6000
LM311H TO-99-8 NSC -- 172
LM311MX SMD-SO8 NSC 00 440
LM311N DIP-8 MOTOROLA -- 45
LM3163VBHX SMD-TQFP NSC 02 3000
LM317AT [LOOSE] TO-220 NSC -- 87
LM317K TO-3 MOTOROLA 94 164
LM317LDR2 SMD-SO8 MOTOROLA 96+ 520
LM317LM SMD-SO8 NSC -- 316
LM317LMX SMD-SO8 NSC 97+ 188
LM317MKTPR SMD-DPAK TI 05 1703
LM319F DIP-14-C PHILIPS 96 70
LM319H [BULK] TO-99-10 NSC 97 4
LM319J DIP-14-C NSC 97- 125
LM319N DIP-14 SIGNETICS 92 1223
LM319N DIP-14 SGS 96 2099
LM320H-5.0 TO-99 NSC 99- 1111
LM324AJ DIP-14 NSC 98 25
LM324N DIP-14 NSC 95 40
LM324N DIP-14 TI 96 10
LM3302DR SMD-SO14 TI 94 825
LM3302N DIP-14 TI 89 194
LM3302N DIP-14 NSC 85 25
LM335 SMD-SO8 STM 98 191
LM335M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 2369
LM336 BZ2.5 [LOOSE] TO-92 NSC -- 442
LM336M 2V5 SMD-SO8 NSC 94 6000
LM336M 5.0 [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 6000
LM337H TO-99 NSC 86 132
LM337LM SMD-SO8 NSC 97 65
LM339DR SMD-SO14 TI 99 9
LM339J DIP-14-C NSC 84 200
LM339M SMD-SO14 NSC 00 60
LM339MX SMD-SO14 NSC 99 2634
LM340S-5.0 TO-263 NSC 01 40
LM340T12 TO-220 NSC 99 1458
LM340T5 [LOOSE] TO-220 NSC 00 942
LM348 SMD-SO14 SGS 98 455
LM3485MMX SMD-MSOP8 NSC 02 2440
LM348MX SMD-SO14 NSC 98 990
LM349N [PULLS] DIP-14 NSC 89 275
LM3578AM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 94 2627
LM3578AM SMD-SO8 NSC 02 117
LM358AM [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 3484
LM358AMX SMD-SO8 NSC 98 12
LM358H TO-99 NSC 96 43
LM358M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 180
LM358N DIP-8 STM 01 10
LM358NS [LOOSE] DIP-8 NSC 88 29
LM3622AM 4.1 [LOOSE] SMD-SO8 NSC 99 364
LM3671MF-1.6 SMD-SOT23-5 NSC 04 830
LM385-1 XAWC SMD-SO8 MOTOROLA -- 100
LM385 2V5 SMD-SO8 MOTOROLA 90 149
LM385Z 1.2EX TO-92 NSC -- 102
LM392M SMD-SO8 NSC 91 675
LM393 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 1298
LM393 SMD-SO8 STM 99 50
LM393D SMD-SO8 SIGNETICS 92 240
LM393D SMD-SO8 PHILIPS 97 4785
LM393DR2 SMD-SO8 ONSEMI 04 497
LM393DT SMD-SO8 SGS 97 22
LM393H [BULK] TO-99-8 NSC 95 171
LM393M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 6000
LM393M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 100
LM393MX SMD-SO8 NSC 95 5956
LM393N DIP-8 NSC 87+ 5243
LM393P [LOOSE] DIP-8 TI -- 115
LM399AH-50 TO-39 NSC 95 20
LM4040CIM3-2.5 SMD-SOT23 NSC 98+ 436
LM4041CIM-ADJ SMD-SO8 NSC 98 250
LM4041CIM3-2.5 SMD-SOT23 NSC 01 3000
LM4120AIM5-2.0 SMD-SOT23-5 NSC 05 4
LM4250CH TO-99 NSC 91 9
LM431ACM [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 131
LM431ACM [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 672
LM431ACM SMD-SO8 NSC 93 253
LM431ACZ TO-92 NSC -- 530
LM4808M [LOOSE] SMD-SO8 NSC 00 108
LM4830M [LOOSE] SMD-SO24L NSC 99 55
LM4861M SMD-SO8 NSC 00 84
LM4882MM SMD-MSOP08 NSC 99 56
LM4900MMX SMD-TSSOP8 NSC 04 2565
LM4900MMX RoHS SMD-TSSOP8 NSC 05 3000
LM4936MH SMD-TSSOP28 NSC 05 168
LM5020MM-1 SMD-TSSOP10 NSC 05 486
LM505B n/a n/a 732
LM50BIM3 SMD-SOT23 NSC 03 300
LM56CIMX SMD-SO8 NSC 04- 1726
LM56CIMX RoHS SMD-SO8 NSC 05 3000
LM611CM SMD-SO14 NSC 93 78
LM6142BIMX SMD-SO8 NSC 00 544
LM6152BCMX SMD-SO8 NSC 00- 3000
LM6511IMX SMD-SO8 NSC 94 3000
LM6511M SMD-SO8 NSC 93 570
LM7001 DIP-16 SANYO -- 45
LM7131ACM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 99 3000
LM7171AIWM [LOOSE] SMD-SO16L NSC 01 137
LM741J DIP-8-C NSC 93 13
LM75BIMMX-3 SMD-TSSOP8 NSC 04 3000
LM75CIM3 SMD-SO8 NSC -- 1436
LM75CIMX-5 SMD-SO8 NSC 00 396
LM78L05ACMX SMD-SO8 NSC 00 1500
LM78L12ACM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 01 6000
LM78L12ACM SMD-SO8 NSC 93 1205
LM78L12ACMX SMD-SO8 NSC 92 128
LM78M05CT TO-220 NSC 98 180
LM7905CT TO-220 NSC 96 3000
LM7912CK TO-3 NSC 90 92
LM79L05ACMX SMD-SO8 NSC 97 6000
LM79M05CH TO-99 NSC 94 658
LM79M05CT TO-220 NSC 90 480
LM832CCN DIP-8 NSC 87 74
LM833M SMD-SO8 NSC 00 70
LM833N DIP-8 NSC 87 40
LM8363 DIP-40 SANYO 93 9
LM8364-DH DIP-40 SANYO -- 20
LM8942 DIP-16 SANYO -- 550
LM9070M [LOOSE] SMD-SO20L NSC -- 149
LMB1016V SMD-PLCC28 NSC 96 1600
LMB1019-01Vx SMD-PLCC44 NSC 96 2604
LMC36-07A0518AA-017 SMD MURATA 03 1000
LMC567CM SMD-SO8 NSC 00 150
LMC567CMX SMD-SO8 NSC 98 1230
LMC6044IMX SMD-SO14 NSC 97 705
LMC6084IN DIP-14 NSC 97 10
LMC6482IM SMD-SO8 NSC 04 1212
LMC6482IM [LOOSE] SMD-SO8 NSC 02 3000
LMC662AIMX SMD-SO8 NSC 95 1517
LMC662AM SMD-SO8 NSC -- 1609
LMC662CM SMD-SO8 NSC 94 3000
LMC662CM SMD-SO8 NSC 95 572
LMC662EM SMD-SO8 NSC 95 371
LMC7101AIM5 SMD-SOT23-5 NSC 00 200
LMC7215IM5 SMD-SOT23-5 NSC 99 1159
LMH6672MR SMD-SO8 NSC 03 284
LMSP65AB-066 MURATA 03 3000
LMSP65AB-066 MURATA 02 3000
LMT2902D SMD-SO14 MOTOROLA 95 457
LMU16PC [PULLS] DIP-64 LOGICDEVIN 89 6
LMV240LDX SMD-BGA NSC 03+ 3000
LMV241SLB SMD-BGA NSC 02 2339
LMV241SLBX SMD-BGA NSC 01 3000
LMV241SLBX SMD-BGA NSC 01 2380
LMV241SLBX SMD-BGA NSC 04 2070
LMV321M7 SMD-SOT23-5 NSC 00 100
LMV324MX SMD-SO14 NSC 05 706
LMV358IDGKR RoHS SMD-TSSOP8 TI 06 264
LMV358IDGKR SMD-TSSOP8 TI 04 968
LMV358MM SMD-TSSOP8 NSC 06 3000
LMV358MMX SMD-TSSOP8 NSC 06 510
LMV717M5X SMD-SOT23-5 NSC 00+ 6000
LMV717M5X SMD-SOT23-5 NSC 02 6000
LMX2305TMD SMD-TSSOP20 NSC 00+ 104
LMX2315 [LOOSE] SMD-TSSOP20 NSC 00 1479
LMX2322SLBX SMD-SLB16A NSC 00 1600
LMX2323 [LOOSE] SMD-TSSOP16 NSC 00 79
LMX2330LTMG SMD-TSSOP20 NSC 03 61
LMX2330LTMX SMD-SLD20A NSC 05 1620
LMX2332UTM [LOOSE] SMD-TSSOP20 NSC 00 1600
LMX2335 [LOOSE] SMD-TSSOP16 NSC 00 1600
LMX2335M [LOOSE] SMD-SO16 NSC 98 221
LMX2336 [LOOSE] SMD-TSSOP20 NSC 00 2590
LMX2337 [LOOSE] SMD-TSSOP16 NSC 00 2277
LMX2372 [LOOSE] SMD-TSSOP20 NSC 00 141
LMX2377UTM [LOOSE] SMD-TSSOP20 NSC 04+ 1195
LMX2379SLB SMD-SLB28A NSC 00 1600
LMX2379SLBA SMD-SLB28A NSC 02 40
LMX2379SLBX SMD-SLB28A NSC 00 1970
LMX3162VBHB [LOOSE] SMD-TQFP48 NSC -- 77
LMX3163VBHA SMD-TQFP NSC 02 708
LMX4169ALQX NSC 04 290
LMX4180GQN RoHS NSC 06 82
LMX9820SB [LOOSE] SMD-BGA116 NSC 04 930
LNBP21PD [LOOSE] SMD-POWER-SO20 INFINEON 06 21
LNJ208R8ARA SMD-LED-RED PANASONIC 02 1870
LNJ308G8TRA SMD-LED-GREEN PANASONIC 03 3890
LO Q976 SMD-LED-ORANGE OSRAM 99 6000
LO Q996 SMD-LED-ORANGE OSRAM 03 2025
LO T670-K2 SMD-LED-ORANGE SIEMENS -- 1645
LO T670 SMD-LED-ORANGE OSRAM 03 6000
LOG A671 SMD-LED-ORANGE-GREEN OSRAM 02 2000
LOGT670 SMD-LED-RED SIEMENS 91 1250
LOM670 SMD-LED-RED OSRAM 02 6000
LP A672 SMD-LED-GREEN OSRAM 02 3450
LP T670-H1 SMD-LED-GREEN OSRAM 01 4210
LP T672 BIN1 SMD-LED-GREEN OSRAM 04 205
LP T675 SMD-LED-GREEN OSRAM 05 2000
LP1986BLX285285 SMD-LLP8 NSC 03 2749
LP2950CDTX-5.0 SMD-D2PAK NSC 01 762
LP2951 CN-3.3 DIP-8 NSC 94 130
LP2951ACMX SMD-SO8 NSC 94 510
LP2951CMX SMD-SO8 NSC 03 3000
LP2952IM SMD-SO16 NSC 99 191
LP2967 SMD-LLP8 NSC -- 1080
LP2982IM5X-3.0 SMD-SOT23-5 NSC 00 3000
LP2982IM5X-4.0 SMD-SOT23-5 NSC 97+ 3000
LP2982IM5X-4.0 SMD-SOT23-5 NSC 00 3000
LP2985AIM5X-2.7 SMD-SOT23-5 NSC 99 2058
LP2985AIM5X-3.5 SMD-SOT23-5 NSC 00 1383
LP2985IM5-2.5 SMD-SOT23-5 NSC 99 1690
LP2985IM5X-2.7 SMD-SOT23-5 NSC 05 2559
LP2985IM5X-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 99 6000
LP2985IM5X-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 00 280
LP2985IM5X-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 01- 6000
LP2985IM5X-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 02 6000
LP2985IM5X-2.9 SMD-SOT23-5 NSC 98 2698
LP2985IM5X-3.3 SMD-SOT23-5 NSC 04 990
LP2985IM5X-3.5 SMD-SOT23-5 NSC 01 6000
LP2989AILD-2.8 SMD-LLP8 NSC 01 1138
LP2989AILDX-285 SMD-LLP8 NSC 03 3000
LP339MX SMD-SO14 NSC 95 299
LP339N DIP-14 NSC 92 349
LP3470M5-4.00 SMD-SOT23-5 NSC 00 270
LP365N [LOOSE] DIP-14 NSC 94 48
LP3892ES-1.2 SMD-TO263 NSC -- 45
LP3965ES-ADJ [LOOSE] SMD-TO263 NSC -- 38
LP3966ES-3.3 SMD-TO263 NSC 01 35
LP3985A SMD-SOT23-5 NSC 00 252
LP3985IBL-2.7 SMD-BGA NSC -- 358
LP3985IBL-285 SMD-BGA NSC 03 500
LP3985IBL-4.8 SMD-SOT23-5 NSC 02 2230
LP3985IBLX-2.7 SMD-SOT23-5 NSC 04 6000
LP3985IBLX-4.8 SMD-SOT23-5 NSC 03 6000
LP3985IBP-2.7 SMD-BGA NSC 01 244
LP3985IBPX-2.8 SMD-BGA NSC 01 6000
LP3985IM5-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 00 270
LP3985IM5X-2.6 SMD-SOT23-5 NSC 00 6000
LP3985IM5X-2.8 SMD-SOT23-5 NSC 01 6000
LP3985ITLX-2.6 SMD-BGA NSC 05 1600
LP3985ITLX-2.7 RoHS SMD-BGA NSC 06 6000
LP3985ITLX-2.9 SMD-BGA NSC 04 2873
LP3985ITLX-3.3 RoHS SMD-BGA NSC 06 6000
LP3986BPX-2.8 SMD-BGA8 NSC 01 3000
LP4951 DIP-8 MOTOROLA 97 196
LP621024DM-70LL SMD-SO32L ELITE 00 15
LP62E16128AU-70LLT SMD-BGA n/a 00 29
LP62E16128AU-70LLT/QA SMD-BGA AMICTECH 02 1344
LP62E16128U-70LLT/HA SMD-BGA ELITE 00 2400
LP62S1024AX-70LLT/UAQ SMD-TSOP32 ELITE 01 1600
LP62S16128BV-70LLTF RoHS SMD-BGA48 AMICTECH 05 20
LP62S16256EU-50LLI/QA SMD-BGA48 AMICTECH 02 892
LP62S16256EU-70LLI/QAQ SMD-BGA48 ELITE 01 2000
LP62S16512U-70LLT/QA SMD-BGA48 ELITE 01 500
LPC47S427 SMD-TQFP100 SMSC -- 6
LPC47S472 SMD-TQFP100 SMSC 99 20
LPD10-05S05-C ARTESYN 01 92
LPD10-48D15-C ARTESYN 00 65
LPD10-48S3V3-C ARTESYN -- 22
LPD24-12D400/MED ARTESYN 00 33
LPD24S15-C ARTESYN 01 8
LPD9/36-5V1S2000/C ARTESYN 01 39
LPH-75518N DIP-40 TI 96 162
LPH3907-1 LCD ALFANUMERIC [PULLS] n/a n/a 344
LPH3907 LCD PHONE ALFANUMERIC n/a n/a 1600
LPH3954-2 GRAPHIC PHILIPS 98 1447
LPH7470 LCD 97X35P GRAPHIC PHILIPS n/a 1600
LPH7513-1 GRAPHIC PHILIPS 01 466
LPH7550-1 LCD PHONE ALFANUMERIC PHILIPS 97+ 1600
LPH7583 LCD 97X35P GRAPHIC PHILIPS 97 1600
LPH7583 97X35P [PULLS] GRAPHIC PHILIPS n/a 1600
LPH7653-1 LCD 97X35P GRAPHIC PHILIPS 97 147
LPO1704-472 COILCRAFT -- 1072
LQG11A15NJ00T1M05-01 SMD-0603 MURATA -- 3600
LQG11A18NJ00T1M05-01 SMD-0603 MURATA 00 23600
LQG11A27NJ00T1M05-01 SMD-0603 MURATA 01 7500
LQG11A5N6S00T1M05-01 SMD-0603 MURATA -- 1910
LQG11A8N2J00T1M05-01 SMD-0603 MURATA 00 7500
LQG18HN10NJ00D SMD-0603 MURATA -- 2300
LQG18HN3N3S00D SMD-0603 MURATA 05 3300
LQG18HN68NJ00D SMD-0603 MURATA 05 10166
LQG18HN8N2J00D SMD-0603 MURATA 05 5450
LQH32CN100K01L SMD-B MURATA 00 2355
LQH32CN100K23L RoHS SMD-B MURATA 05+ 6000
LQH32CN470K23 SMD-B MURATA 00 2000
LQH32CN4R7M23L SMD-B MURATA 04 1933
LQH32CN4R7M23L RoHS SMD-B MURATA 05 6000
LQH32MN221K23L SMD-B MURATA 00 4790
LQH32N470K04M00-01 SMD-B MURATA 02 6000
LQH3N2R2K04M00-Q1/T05 SMD-B MURATA -- 1210
LQH3N470K04M00-01 SMD-B MURATA 00 1305
LQH43CN150K03L SMD-C MURATA 00 966
LQH43MN100K03L SMD-1812 MURATA 00 3038
LQH43MN101K03K SMD-C MURATA 04 3338
LQH43MN101K03K RoHS SMD-C MURATA 05 6000
LQH43MN15101L SMD-1812 MURATA -- 500
LQH4N102J04M00-01 SMD MURATA 00 1017
LQH4N102K04M00-01 SMD MURATA 00 6000
LQH4N102K04M00-127 SMD MURATA 00 6000
LQH66SN2R2M03L SMD MURATA 05 473
LQP03TN10NJ00D SMD-0201 MURATA 03 10000
LQP03TN3N3C00D SMD-0201 MURATA 03 10000
LQP03TN5N6J00D SMD-0201 MURATA 03 30000
LQP10A10NG00T1M00-01 SMD-0402 MURATA 99 10000
LQP10A15NG00T1M00-01 SMD-0402 MURATA 01 10000
LQP10A18NC00T1M00-01 SMD-0402 MURATA 00 9016
LQP10A22NG02T1M00-01 SMD-0402 MURATA -- 4578
LQP10A3N9C00T1M00-01 SMD-0402 MURATA -- 21900
LQP10A3N9C02T1M00-01 SMD-0402 MURATA 04 30000
LQP10A4N3B02T1M00-01 SMD-0402 MURATA 04 30000
LQP10A4N7C00T1M00-01 SMD-0402 MURATA 02 12794
LQP10A8N2C00T1M00-01 SMD-0402 MURATA 01 26006
LQP11A12NG02T1M00-01 SMD-0603 MURATA 05 2755
LQP11A18NC00T2M00-01 SMD-0603 MURATA 01 30000
LQP11A4N7C02T1M00-01 RoHS SMD-0603 MURATA 05 30000
LQP11A6N8C00T2M00-01 SMD-0603 MURATA -- 11360
LQP11A8N2C00T2M00-01 SMD-0603 MURATA 99 30000
LQP15MN2N2C00D SMD-0402 MURATA 02 15500
LQW15AN10NJ00D RoHS SMD-0402 MURATA -- 9940
LQW15AN12NJ00D RoHS SMD-0402 MURATA 05 6838
LQW15AN15NH00D RoHS SMD-0402 MURATA 05 8490
LQW15AN39NH00D SMD-0402 MURATA -- 5608
LQW15AN6N8J00D SMD-0402 MURATA 03 30000
LQW1608A3N9C00D RoHS SMD-0603 MURATA -- 2590
LQW18ANR39J00D RoHS SMD-0603 MURATA 05 4000
LS B480-G LED-5X2MM-RED SIEMENS 98 1370
LS M770 SMD-LED-RED OSRAM 05 5730
LS T670-HK SMD-LED-RED OSRAM 00 841
LS T679-CO SMD-LED-RED OSRAM 00 6000
LS T776 SMD-LED-RED OSRAM 03 4303
LS025T TO-100 STM 98 538
LS156B DIP-16 SGS 94- 377
LS156B DIP-16 STM 88 19
LS204D013TR SMD-SO8 STM 89 594
LS204M [LOOSE] SMD-SO8 STM 91+ 987
LS3360-K E-7500 LED-3MM-RED SIEMENS 97 7545
LS3369-F LED-3MM-RED OSRAM 00 566
LS342D DIP-8 SGS 88+ 1773
LS404CB [LOOSE] DIP-14 STM 92 36
LS404CB DIP-14 STM 93 45
LS404CD SMD-SO14 STM 95+ 2506
LS404CD SMD-SO14 STM n/a 52
LS404CDT SMD-SO14 STM 93 2700
LS4151-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 03 3000
LS5360K LED-5MM-RED SIEMENS 97 361
LS5469-FH LED-5MM-RED OSRAM 99 945
LS7261 DIP-20 LSI 98 1600
LSA0563-004-P99T43FAA SMD LSI 00 144
LSA0563-006-P99T43FAA SMD LSI 00 1152
LSA0563 SMD-PQFP LSI 01 72
LSA0602 SMD-BGA329 LSI 02 37
LSC2110-622-LA/CK HP 98 2082
LSC2110-622/CK BT&D 93 1
LSC2210-LA/C3 HP 99- 6
LSC2210-LA/C3 AGILENT 00 79
LSC2210-LA/C3 AGILENT 00 1
LSC2210-LA/C3 AGILENT 00 36
LSC2210-LE/C3 HP 99 1
LSC506403P DIP-40 MOTOROLA 98 767
LSC508422B SDIP-42 MOTOROLA 99 12
LSC508458B SDIP-42 MOTOROLA 00 9
LSI53C896-329BG SMD-BGA329 LSI 01 7
LSM670-J SMD-LED-RED SIEMENS 96 2946
LSM670-J2 SMD-LED-RED OSRAM 02 3040
LSM670 K1 SMD-LED-RED OSRAM 03 6000
LSP T670 SMD-LED-RED/GREN OSRAM 01 1388
LST2626-D-DN/C5 HP 97 5
LST676-P2Q2 SMD-PLCC-2 LED-RED RoHS OSRAM 08 30000
LSYT676Q SMD-LED-RED/YELLO OSRAM 05 6000
LT1001CN8 DIP-8 LT 00 299
LT1004CD-1.2 [LOOSE] SMD-SO8 TI -- 1413
LT1004CDR-1.2 SMD-SO8 TI -- 715
LT1004CDR-2-5 SMD-SO8 TI 97 1888
LT1004IS8-2.5#TR SMD-SO8 LT 97 650
LT1006S8#TR SMD-SO8 LT 00+ 1230
LT1009CLP TO-92 LT 02 325
LT1009I SMD-SO8 LT 94 100
LT1009I SMD-SO8 TI -- 2074
LT1009IDR SMD-SO8 TI 00 3000
LT1009S8TR SMD-SO8 LT 95 331
LT1017 IN8 DIP-8 LT 92 19
LT1020S SMD-SO16 LT 93 1600
LT1021CCN8-5 DIP-8 LT 94 90
LT1025AMJ81 DIP-8-C LT 94 19
LT1027ECS8-5 SMD-SO8 LT 00 202
LT1032CSW [LOOSE] SMD-SO16L LT 98 13
LT1044 SMD-SO8 LT 00 266
LT1054CS SMD-SO16L LT 96 69
LT1055 SMD-SO8 LT 92 38
LT1056S8 SMD-SO8 LT 95 400
LT1071CT TO-220 LT 97 70
LT1072CSW SMD-SO16L LT 97+ 162
LT1072MJ8 DIP-8-C LT 95 2
LT1074HVCY TO-220-5 LT 96 50
LT1079S SMD-SO16L LT 94 141
LT1086CM-3.3 SMD-TO263 LT 01 65
LT1109A SMD-SO8 LT 95 327
LT1117 SMD-SOT223 LT 05 385
LT1117CST-2.85 SMD-SOT223 LT 01 78
LT1120 [LOOSE] DIP-8 LT 94 35
LT1129IQ SMD-D2PAK-5 LT 97 30
LT1130ACSW SMD-SO28 LT 97 17
LT1130ACSW#TR SMD-SO28 LT 01 1102
LT1132 [PULLS] DIP-24 LT 91 30
LT1137ACSW [LOOSE] SMD-SO28L LT 98 22
LT1137CS SMD-SO28L LT 92 99
LT1173CS8-5-LTC SMD-SO8 LT 99 1000
LT1181ACN DIP-16 LT 96 42
LT1243CS8 SMD-SO8 LT 98 79
LT1280CS SMD-SO18L LITEON 96 76
LT1281ACSW SMD-SO16L LT 98 5
LT1431CS8 SMD-SO8 LT 00 393
LT1506CR-3.3 SMD-D2PAK-7 LT 02 50
LT1513-2 HEPTAWATT-H7 LT 98 24
LT1764AEQ LT 04 115
LT1932ES6#PBF(LOOSE) SMD-SOT23L-6 LT 04 105
LT1963EST-2.5 SMD-SOT223 LT 01 232
LT1E677B SMD-LED-YELLOW-GREEN SHARP -- 3000
LTC1090CS SMD-SO20L LT 93 487
LTC1149CS SMD-SO16 AD 96 21
LTC1157CS8 SMD-SO8 LT 01 1600
LTC1174CS8#30326 SMD-SO8 LT 97+ 1600
LTC1261CS8 SMD-SO8 LT 04 1385
LTC1265CS SMD-SO14 LT 97 1600
LTC1266CS-3.3 SMD-SO16 LT 96 90
LTC1290DCSW SMD-SO20L LT 97 15
LTC1421CG SMD-TSSOP24 LT 97 150
LTC1628CG SMD-SSOP28 LT 88 92
LTC1645CS SMD-SO14 LT 02 92
LTC1688CS LT 02 160
LTC1992-1IMS8 SMD-SOT23-6 LT 04 890
LTC3200ES6-5 LT 02 1314
LTC485C S8#TR SMD-SO8 LT 94 2500
LTC486CS SMD-SO16L LT 95 47
LTC488CN DIP-16 LT 96 9
LTC489CSW SMD-SO16L LT 98 12
LTC5648WC RED-NUMERIC LITEON 97 3000
LTC690CS8 SMD-SO8 LT 95 100
LTC695CN DIP-16 LT 00 1600
LTD322P-FD LITEON 90+ 3000
LTF1608L-FP2R4 SMD-0603 TOKO 02 3000
LTL-93BCKZS-TC SMD-LED-RED LITEON 01 6000
LTL-93BGKZS-TC SMD-LED-GREEN LITEON 99 9985
LTS4540AG LITEON 99 25
LTST-C190GKT-TC RoHS SMD-LED-GREEN LITEON 06 30000
LTST-C190GKTT SMD-LED-GREEN LITEON 01 3000
LTST-C191KSKT-S LITEON 01 3658
LTST-C191KSKT-S LITEON 04 4894
LTST-C21KGKT-S2 RoHS LITEON 08 13860
LTV357T SMD-SO4 LITEON 04 6000
LTV817 DIP-4 LITEON 99 450
LU59002 DIP-20 SHARP 89 670
LUN333955 SMD-TQFP AMI 00 287
LVCO-3655U VARIL 01 3000
LVCO-3656U VARIL 00 3000
LW L88S M2-3-0 SMD-LED-WHITE OSRAM 02 2430
LW005A84 LUCENT 99 32
LW005C4 LUCENT 00 48
LW015A LUCENT 00 155
LW020F61 LUCENT 00 105
LW020F81 LUCENT 00 1
LWT773 SMD-LED-WHITE OSRAM 03 400
LXG100VS102M25X35T2 NIPPONCHEM 03 398
LXT332PE [LOOSE] SMD-PLCC44 LEVELONE 96 47
LY B480-H LED-5X2MM-YELLOW OSRAM 00 1000
LY M670 SMD-LED-YELLOW OSRAM 02 2796
LY T776 SMD-LED-YELLOW OSRAM 02 4222
LY3360HL LED-3MM-YELLOW SIEMENS 94 2698
LY3360L LED-3MM-YELLOW SIEMENS 96 6299
LY3369-F LED-3MM-YELLOW SIEMENS 98 3350
LY5360-L LED-5MM-YELLOW SIEMENS 97 560
LY5380-HL LED-5MM-YELLOW SIEMENS 94 614
LY5469-F LED-5MM-YELLOW SIEMENS 99 4000
LY5469-F LED-5MM-YELLOW OSRAM 99 1000
LZ-24H-K 24VDC TAKAMISAWA 95 1347
LZ1440 SMD-QFP SHARP 94 59
LZ38F4060L0YTB0 SMD INTELLON n/a 1000
LZ93B56 SMD-QFP48 SHARP 95 271
LZ93N34 SMD-QFP100 SHARP 94 192
LZ9AH11 SMD-QFP SHARP 96 225
DOWARKA 6.5V.07A n/a n/a 1600
DOWARKA V24851 6.8V/0.7A SGS n/a 1600
DOWARKI/6.5V/0.7A n/a n/a 797
M-1042BA SMD-PLCC68 AT&T 92 22
M-521CT NECTOKIN -- 900
M-958-02 CELTONE 84 9
M-D2525P23 LUCENT 99 1
M002H SMD EPCOS 02 488
M002M SMD EPCOS -- 110
M05S05/2000X ARTESYN 99 2
M079B1 DIP-14 SGS 98 301
M089B1 DIP-16 STM 94 100
M1-6508B-9 DIP-16-C HARRIS 79 42
M1-6514-5 DIP-18-C HARRIS 86 74
M1-6516B-9 DIP-24-C HARRIS 89 75
M1-6561B-9 DIP-18-C HARRIS 93 100
M1-7641A-5 DIP-24-C HARRIS 84 590
M1025 B5 CB [LOOSE] DIP-18 SGS 86 53
M11516A SMD-SO20L ELSMOS 00 77
M1266B PC120 SMD-QFP304 SIEMENS 97 48
M1615-308B SMD BERG -- 251
M1618T16 SMD-QFP100 LUCENT 96 99
M195411S SMD-SO28L TFK 93 802
M195412S SMD-SO28L TFK 98 277
M24128-BWMN6T SMD-SO8 STM 00 134
M24256-AWMN6T SMD-SO8 SGS 94 1600
M24256AW6 [LOOSE] SMD-SO8 STM 00 120
M24C08-RMN6TP SMD-SO8 STM -- 3715
M24C08-SMN6 SMD-SO8 STM 01 400
M24C08-SMN6T SMD-SO8 STM 01 5502
M24C08-WDW6TP SMD-TSSOP8 STM -- 3890
M24C08-WDW6TP SMD-TSSOP8 STM 00 6000
M24C08-WDW6TP PR. SMD-TSSOP8 STM 05 2705
M24C08-WMN6T SMD-SO8 STM 02 2116
M24C16-WMB6TG STM 05 2185
M24C16 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 2
M24C16R6 SMD-SO8 STM -- 10
M24C32-SMN6T SMD-SO8 STM 00 1890
M24C32-W6 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 15
M24C32-WMN6T SMD-SO8 STM 00 2026
M24C32-WMN6TP SMD-SO8 STM 06 1887
M24C64-MN6T SMD-SO8 STM 00 1542
M24C64-RDW6TP RoHS SMD-TSSOP8 STM 06 6000
M24C64-WMN6T SMD-SO8 STM 00 4074
M24W08 DIP-8 STM 95 9
M25P10V6 SMD-SO8 STM 99 100
M25P40-VMN6P SMD-SO8 STM -- 20
M25P40-VMN6T SMD-SO8 STM 00 1193
M25P80-VMP6TG SMD-SO8 STM 00 3000
M27128AF1 [PULLS] DIP-28-CW STM 88 218
M27128AF1 [PULLS] DIP-28-CW SGS 88 20
M2716-1F1 [PULLS] DIP-24-CW STM 88 14
M27256-1FI [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 180
M27256-25FI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 761
M27256-2FI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 2473
M27256FI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 3000
M27256FI [PULLS] DIP-28-CW SGS 88 691
M2732A-4F1 DIP-24-CW SGS 88 41
M2732A-4FI [PULLS] DIP-24-C STM 89 133
M2732A-4FI [PULLS] DIP-24-C SGS 88 30
M2732AF [PULLS] DIP-24-C STM 90 90
M2732AF1 [PULLS] DIP-24-C SGS 88 208
M2732AFI DIP-24-CW STM 88 17
M27512-2F1 [PULLS] DIP-28-CW STM 91 91
M27512FI [PULLS] DIP-28-CW STM 92+ 3000
M2764A-25FI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 31
M2764A-2FI [PULLS] DIP-28-CW STM 99 12
M2764AFI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 9
M2764AFI DIP-28-CW SGS 88 1
M2764AFI DIP-28-CW STM 89 91
M27C1001-10F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 98 169
M27C1001-10F1 DIP-32-CW STM 01 12
M27C1001-12F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 97 271
M27C1001-12F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 96 64
M27C1001-12F1 DIP-32-CW STM 97+ 31
M27C1001-12F6 [PULLS] DIP-32-CW STM 98 12
M27C1001-15C1 SMD-PLCC32 SGS 94 371
M27C1001-15F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 95 159
M27C1001-15F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 97- 711
M27C1001-20F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 96 496
M27C1001-20F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 95 12
M27C1001 [PULLS] DIP-32-CW STM 95 87
M27C1024-12C6 SMD-PLCC44 STM 99 18
M27C1024-15F1 [PULLS] DIP-40-CW STM 96+ 133
M27C1024-15FI [PULLS] DIP-40-CW STM 94- 32
M27C1024-15XF1 [PULLS] DIP-40-CW STM 95 18
M27C1024-20FI [PULLS] DIP-40-CW STM 89+ 38
M27C1024-70C1D SMD-PLCC44 STM 97 56
M27C1024-70C1D SMD-PLCC44 SGS 98 1600
M27C2001-10F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 93 20
M27C2001-12C1 SMD-PLCC32 STM 94 15
M27C2001-15F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 93 227
M27C2001-20F1 [PULLS] DIP-32-CW STM 93 11
M27C256-15B1 DIP-28 STM 00 35
M27C256-20B1 DIP-28 STM 00 182
M27C256B-12FI [PULLS] DIP-28-CW STM 94+ 8
M27C256B-15 [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 2790
M27C256B-15F6 [PULLS] DIP-28-CW STM 96 38
M27C256B-15FI [PULLS] DIP-28-CW STM 94 3000
M27C256B-15XFI [PULLS] DIP-28-CW STM 96- 182
M27C256B-20 [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 2041
M27C256B-20F1 [PULLS] DIP-28-CW STM 93 476
M27C256B-20F6 [PULLS] DIP-28-CW STM 98 403
M27C256B-25 [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 1814
M27C256B-25XFI [PULLS] DIP-28-CW STM 89 518
M27C4001-12FI [PULLS] DIP-32-CW STM 90+ 3
M27C4001-15FI [PULLS] DIP-32-CW STM 96 446
M27C4002-10C1 [LOOSE] SMD-PLCC44 STM -- 54
M27C4002-12F1 DIP-40-CW STM 00 1600
M27C4002-15F1 DIP-40-CW STM 00 717
M27C512-12 [PULLS] DIP-28-CW STM 91+ 770
M27C512-12B1 DIP-28 STM 00 237
M27C512-12C1 [LOOSE] SMD-PLCC32 STM 01 282
M27C512-12F1 [PULLS] DIP-28-CW STM 95 46
M27C512-15 [PULLS] DIP-28-CW STM 92+ 3000
M27C512-15F1 [PULLS] DIP-28-CW STM 94 263
M27C512-15XF1 [PULLS] DIP-28-CW STM 95 44
M27C512-20 [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 813
M27C512-20F1 [PULLS] DIP-28-CW STM 96 278
M27C512-25 [PULLS] DIP-28-CW STM 89+ 125
M27C512 [PULLS] DIP-28-CW STM 96 616
M27V512-120N1DAM SMD-TSOP28 STM 97 1600
M27W201-100N6S SMD-TSOP STM 00 1600
M28F101-120K1 [LOOSE] SMD-PLCC32 STM 96 104
M28F101-120K1 SMD-PLCC32 STM 97 19
M28F101-120K1 SMD-PLCC32 STM 97 50
M28F101-120K1BAT SMD-PLCC32 STM 00 406
M28F101-120K1DAT SMD-PLCC32 STM 00 430
M28F101-120K1TR SMD-PLCC32 STM 97 22
M28F101-90K1 SMD-PLCC32 STM 00 8
M28F101-90K1DAT SMD-PLCC32 STM 00 151
M28F201-70K1 [LOOSE] SMD-PLCC32 STM 98 52
M28F256-20CI [PULLS] SMD-PLCC32 SGS 93+ 1600
M28W160BT100GB6T SMD-BGA46 AMD 00 1600
M28W160BT100GB6T SMD-BGA46 STM 02 288
M28W160BT100ZB6 SMD-BGA46 STM 99 22
M28W160BT100ZB6T SMD-BGA46 STM 03 1600
M28W160CT70ZB6T SMD-BGA48 STM 00+ 1600
M28W160ECT70ZB6S SMD-BGA48 STM 00+ 30
M28W320CT100GB6 SMD-BGA48 STM 01 1000
M28W320CT100GB6T SMD-BGA48 STM 00 1600
M28W320CT70ZB6T SMD-BGA48 STM 01 1150
M28W320ECT70ZB6 SMD-BGA48 STM 99 92
M28W320ECT70ZB6T SMD-BGA48 AMD 02 220
M29DW323DB70N6T SMD-TSOP48 STM 01 1587
M29DW323DT70ZE6E SMD-BGA48 STM 07 20
M29DW323DT70ZE6F RoHS SMD-BGA48 STM 07 860
M29DW323DT70ZE6T SMD-BGA48 STM 04 3000
M29DW323DT70ZE6T SMD-TSOP48 STM 05 3000
M29DW323DT70ZE6T PROG SMD-TSOP48 STM 00 2379
M29DW324DB70ZA6 SMD-BGA48 STM 04 588
M29F040B-70K6 SMD-PLCC32 STM 06 20
M29F040B70N1 SMD-TSSOP32 STM 00 174
M29W008AB120N6T STM 00 1600
M29W008AB120N6T PROGR. STM 00 1600
M29W400BB 70ZA1 SMD-BGA48 STM 02 69
M29W400BT 90N1 SMD-TSOP40 STM 03 8
M2SK2365-ZJ-E1/JM SMD-D2PAK NEC n/a 3000
M2V64S30BTP-8 SMD MITSUBISHI 98 10
M2V64S30DTP-7 SMD MITSUBISHI 99 6
M3-7610-5 DIP-16 HARRIS 80 47
M3-76161-5 [PULLS] DIP-24 HARRIS 83 18
M30620FCAFP SMD-QFP100 MITSUBISHI 03 37
M30622SFP [LOOSE] SMD-QFP80 MITSUBISHI 99 61
M30623 ECGP SMD-QFP80 MITSUBISHI 91 73
M30624 FGLFP SMD-QFP100 MITSUBISHI 99 6
M30624 MGA-001FP [LOOSE] SMD-QFP100 MITSUBISHI 02 261
M30625FGAGP [LOOSE] SMD-QFP80 MITSUBISHI -- 200
M34200M4-162SP SDIP-64 MITSUBISHI -- 9
M36W0T6040T0ZAQT SMD-BGA STM 03 99
M36WT864TF70ZA6T SMD-BGA STM 00 226
M3700-2200A SIL-4 DIOTEC 89 397
M37450M8-116SP SDIP-64 MITSUBISHI 91 675
M37450M8-118SP SDIP-64 MITSUBISHI 90 1600
M37451E4SP SDIP-64 MITSUBISHI 94 4
M37480M8T-172FP SMD-SO32L MITSUBISHI -- 15
M37702M4A-664FP SMD-QFP80 MITSUBISHI 00 840
M37702M4L-299FP SMD-QFP80 MITSUBISHI 99 300
M37702S4BFP SMD-QFP80 MITSUBISHI -- 5
M37780STJ-A [LOOSE] SMD-PLCC84 n/a 97 524
M38022E4SP-PROGR.V1.0 SDIP-64 MITSUBISHI 93 69
M38022M4-063SP SDIP-64 MITSUBISHI 95 953
M38022M4-064SP SDIP-64 MITSUBISHI 95 944
M38027E8SP SDIP-64 MITSUBISHI 01 13
M38500MID500FP SMD-SO40 MITSUBISHI 01 1600
M38503M2-403FP SMD-SO40 MITSUBISHI 01 3000
M38503M2-410FP SMD-SO40 MITSUBISHI 00 1000
M41464-10 DIP-18 OKI 91 170
M41464-12 DIP-18 OKI 88 152
M430P3251 [BULK] SMD-TQFP64 TI 97 39
M45PE80-VMP6TG PROG. SMD-VFQFPN8 STM 05 3000
M45PE80-VMP6TG PROG. SMD-MLP8 STM 05 72
M45PE80VG-GHAA4. SMD-SO8 STM 06 179
M45PE80VG-HPAAA-V5-E PROG. SMD-VFQFPN8 STM 05 250
M4612A DIP-40 SIGNETICS 84 125
M4613D/A [LOOSE] DIP-40-C SIGNETICS 86 53
M4614B [LOOSE] DIP-40 SIGNETICS -- 16
M4614B DIP-40 SIGNETICS 85 26
M48T18-150PC1 DIP-28 STM 97 36
M48T58Y-70MH1 [LOOSE] SMD-SO28L STM 99 11
M48T58Y-70MH1 SMD-SO28L STM 99+ 165
M4LV-64/32-7VC -10VI SMD-QFP44 99 126
M4T28-BR12SH1 STM 01 101
M50560-001P [LOOSE] DIP-20 MITSUBISHI 91 11
M50560-175FP D6 SMD-SO8 MITSUBISHI 93 1000
M50727-428SP SDIP-42 MITSUBISHI 91 1230
M50746-171SP SDIP-64 MITSUBISHI 90 225
M50746-242SP SDIP-64 MITSUBISHI 90 157
M50746-243SP SDIP-64 MITSUBISHI 90 81
M50746-327SP SDIP-64 MITSUBISHI 91 640
M50746-336SP SDIP-64 MITSUBISHI 91 809
M50746-337SP SDIP-64 MITSUBISHI 91 1404
M50746-588SP SDIP-64 MITSUBISHI 92 157
M50746ES SDIP-64-CGW MITSUBISHI 85 21
M50747ESP SDIP-64 MITSUBISHI -- 3
M50935V4AD SDIP-64 MITSUBISHI 88 6
M50940-303SP SDIP-64 MITSUBISHI 91 9
M51143AL [LOOSE] SIP-8 MITSUBISHI 90 95
M51209P DIP-14 MITSUBISHI 98 159
M51242P DIP-16 MITSUBISHI -- 99
M514100D-60SJ SMD-SOJ20 OKI -- 48
M51522L [LOOSE] SIP-8 MITSUBISHI 90 50
M51953B SIP-5 MITSUBISHI n/a 1837
M5201L SIP-8 MITSUBISHI 90 24
M52346SP SDIP-20 MATSUSHITA -- 9
M5248BP DIP-16 MITSUBISHI 92 241
M5248P DIP-16 MITSUBISHI 92 1600
M5265 SMD-QFP100 OKI -- 23
M54544AL SIL-9 MITSUBISHI 93 74
M54583FP SMD-SO20L MITSUBISHI 93 3000
M57776-8ZN MITSUBISHI 88 200
M58BW016BB80T3 SMD-QFP80 STM 01 10
M58BW016BB80T3 SMD-QFP80 STM 99 74
M58BW016BB80T3ES SMD-QFP80 STM 99 30
M58LW032D110ZA6 SMD-BGA STM 04 12
M59DR008E 120N6 SMD-TSOP40 STM 00 1600
M5K4164ANP-15 DIP-16 MITSUBISHI 83 18
M5K4164AP-15 [LOOSE] DIP-16 MITSUBISHI 91 455
M5L27128K-2 [PULLS] DIP-28-C MITSUBISHI 96 13
M5L27128K-2 DIP-28-C FUJITSU -- 9
M5L27256K-2 [PULLS] DIP-28-CW MITSUBISHI 90+ 140
M5L8041A-250P DIP-40 MITSUBISHI -- 70
M5L8042-235P [PULLS] DIP-40 MITSUBISHI -- 30
M5L8042-235P DIP-40 MITSUBISHI -- 1071
M5L8085AP [PULLS] DIP-40 MITSUBISHI 82 90
M5L8085AP DIP-40 MITSUBISHI 00 17
M5L8216P [LOOSE] DIP-16 MITSUBISHI 84 22
M5L8255AP-5 [PULLS] DIP-40 MITSUBISHI 84 84
M5L8257P5 [PULLS] DIP-40 MITSUBISHI -- 12
M5L8257P5 DIP-40 MITSUBISHI 91 1600
M5L8284AP DIP-18 MITSUBISHI 80 20
M5M27C100K [PULLS] DIP-32-CW MITSUBISHI -- 39
M5M27C101 [PULLS] DIP-32-CW MITSUBISHI -- 225
M5M27C102K-15 [PULLS] DIP-40-CW MITSUBISHI -- 12
M5M27C102K-2 [PULLS] DIP-40-CW MITSUBISHI -- 11
M5M27C102K [PULLS] DIP-40-CW MITSUBISHI 00- 21
M5M27C102K [PULLS] DIP-40-CW MITSUBISHI -- 366
M5M27C201-12JK SMD-PLCC32-CW MITSUBISHI -- 4
M5M27C201K-15 DIP-32-CW MITSUBISHI 00 6
M5M27C202K-12 DIP-40-CW MITSUBISHI 93 7
M5M27C202K-12I [PULLS] DIP-40-CW MITSUBISHI -- 7
M5M416400CJ-7L2 SMD-SOJ26 MITSUBISHI 96 1600
M5M4256AP-10 DIP-16 MITSUBISHI -- 35
M5M44100AL SMD-SOJ20 MITSUBISHI 93 164
M5M44100CJ-6 SMD-SOJ20 MITSUBISHI 99 318
M5M4464P-12 DIP-18 MITSUBISHI -- 10
M5M4V17805DTP-6 SMD-SO28L MITSUBISHI 98 398
M5M51001J-25 SMD-SOJ28 MITSUBISHI -- 50
M5M51008 [PULLS] SMD-SO32 MITSUBISHI 94 1496
M5M51008AFP-10L [BULK] SMD-SO32 MITSUBISHI -- 25
M5M51008AFP-10L/(L) SMD-SO32 MITSUBISHI -- 200
M5M51008AFP-70L/(L) SMD-SO32 MITSUBISHI -- 93
M5M51008BFP-10L [BULK] SMD-SO32 MITSUBISHI 91+ 218
M5M51008BFP-10L/(L) SMD-SO32 MITSUBISHI -- 288
M5M51008BFP-10LL -BUL SMD-SO32 MITSUBISHI -- 3
M5M51008BFP-70L [BULK] SMD-SO32 MITSUBISHI 91+ 629
M5M51008BFP-70L/(L) SMD-SO32 MITSUBISHI n/a 115
M5M51008BFP-70LL -BUL SMD-SO32 MITSUBISHI 91+ 1367
M5M51008BKV-70LLTC4 SMD-TSOP32 MITSUBISHI 98 90
M5M51008CFP-70H T00A SMD-SO32 MITSUBISHI 99 1600
M5M51008DFP-70HI [LOOSE] SMD-SO32L MITSUBISHI -- 219
M5M51008DRV-70HA SMD-TSOP32 MITSUBISHI 00 10
M5M51008DVP-70H SMD-TSOP32 MITSUBISHI 01 442
M5M5165P-10L DIP-28 MITSUBISHI -- 422
M5M5178AP-25 DIP-28 MITSUBISHI -- 8
M5M5255BP-70L [PULLS] DIP-28 MITSUBISHI -- 89
M5M5256AFP-85/(L) SMD-SO28 MITSUBISHI -- 35
M5M5256BFP-70L/(L) SMD-SO28 MITSUBISHI -- 393
M5M5256BP-10L [LOOSE] DIP-28 MITSUBISHI 93 27
M5M5256BVP-10LL SMD-TSOP28P MITSUBISHI 93 48
M5M5256CFP-70LL/(L) SMD-SO28 MITSUBISHI -- 257
M5M5256DFP-70LL [LOOSE] SMD-SO28 MITSUBISHI -- 78
M5M5256DFP-70LL SMD-SO28 MITSUBISHI 98+ 1019
M5M5257CJ-35 SMD-SOJ24 MITSUBISHI 94 489
M5M5257J-35 [PULLS] SMD-SOJ24 MITSUBISHI 92 664
M5M5258AJ SMD-SOJ24 MITSUBISHI 91 87
M5M5278DJ-20 SMD-SOJ20 MITSUBISHI 96 500
M5M5278P-25 [LOOSE] DIP-28-L MITSUBISHI 92 13
M5M5408BFP-70H [LOOSE] SMD-SO32L MITSUBISHI 03 29
M5M5408BFP-70H SMD-SO32L MITSUBISHI 03 12
M5M54R16AJ-12 [LOOSE] SMD-SOJ44 MITSUBISHI 92 9
M5M5V408BFP-70H SMD-SO32L MITSUBISHI 00 20
M5M82C37AP-5 [PULLS] DIP-40 MITSUBISHI 93+ 146
M5M9831 SMD-SO8 MITSUBISHI n/a 3000
M60013-0168FP SMD-QFP MITSUBISHI 00 915
M62358P DIP-22-L MITSUBISHI -- 30
M628032-15PS1 [LOOSE] DIP-28-L STM -- 10
M6685 SMD-SOJ20 OKI 95 10
M68772A-E21 MITSUBISHI 00 1600
M68772A AMP MODUL BOSCH n/a 203
M68AW256ML63ZH6 SMD-TFBGA48 STM 02 2
M68AW256MLZB1ES SMD-TFBGA48 STM n/a 100
M69032P SDIP-52 MITSUBISHI -- 10
M6926 SMD-QFP44 OKI -- 30
M74ALS05AFP42B (200MIL) SMD-SO16M MITSUBISHI 93 5125
M74ALS08P DIP-14 MITSUBISHI 72 124
M74ALS109AP DIP-16 MITSUBISHI 85 75
M74HC00B1 DIP-14 STM 99 550
M74HC02RM13TR SMD-SO14 SGS 00 2088
M74HC03B1 DIP-14 STM 98 4308
M74HC08B1 DIP-14 SGS 87 275
M74HC107BI DIP-14 SGS 98 165
M74HC109BI DIP-16 SGS 90 49
M74HC10B1 DIP-14 SGS 95 6000
M74HC123B1 DIP-16 STM 98 135
M74HC132B1 DIP-14 STM 96 175
M74HC132RM13TR RoHS SMD-SO14 STM 06 6000
M74HC137B1 DIP-16 STM 96 3950
M74HC138B1 DIP-16 STM 93 50
M74HC153B1R DIP-16 STM 96 245
M74HC161M1R SMD-SO16 STM 95 1900
M74HC166B1 DIP-16 STM 99 48
M74HC191B1 DIP-16 SGS 96 800
M74HC21B1 DIP-14 STM 95 50
M74HC21B1 DIP-14 SGS 91+ 1150
M74HC221B1 DIP-16 STM 98 300
M74HC221F1 DIP-16-C SGS 88 100
M74HC244B1 DIP-20 SGS 98 8
M74HC244F1 DIP-20-C STM 88 19
M74HC273 SMD-SO20L STM 98 600
M74HC273RM13TR SMD-SO20L STM 95 6000
M74HC354B1R DIP-20 STM 96 200
M74HC373FP-42B (200MIL) SMD-SO20 MITSUBISHI 93 1055
M74HC393B1 DIP-14 STM 95 175
M74HC4002RM13TR SMD-SO14 STM 96 100
M74HC4024B1 DIP-14 SGS 84 25
M74HC4040B1 DIP-16 SGS 84 15
M74HC4066B1 DIP-14 STM 99 274
M74HC4538M1TR SMD-SO16 SGS 98 1150
M74HC540M1R SMD-SO20L STM 94 1620
M74HC574D SMD-SO20L PHILIPS 99 1375
M74HC688M1R SMD-SO20L SGS 94 3000
M74HCT14B1R DIP-14 STM 96 1420
M74HCT241B1 DIP-20 STM 98 40
M74HCT273B1R DIP-20 STM 96 1480
M74HCT32B1R DIP-14 STM 94 4100
M74HCT374B1 DIP-20 STM 96 10
M74LS03P DIP-14 MITSUBISHI 85 44
M74LS06FP-42B (200MIL) SMD-SO14M MITSUBISHI 93 4720
M74LS07FP-42B (200MIL) SMD-SO14M MITSUBISHI 93 6000
M74LS107AP DIP-14 MITSUBISHI 85 350
M74LS15P DIP-14 MITSUBISHI 93 25
M761AEB1 DIP-16 SGS 87 25
M761B1 DIP-18 SGS 85 25
M764AF1 DIP-16-C SGS 83 11
M80C88A SMD-QFP56 OKI 02 960
M81C55 [PULLS] DIP-40 OKI -- 99
M82432-A1683-K SMD-C S+M 97 2430
M82C55A-2 [PULLS] DIP-40 OKI -- 2
M82C55A-2V [LOOSE] SMD-PLCC44 OKI 96 22
M82C55A-2V SMD-PLCC44 OKI -- 14
M82C55A-5 [PULLS] DIP-40 OKI -- 31
M82C59A-2 [LOOSE] SMD-PLCC28 OKI 94 41
M83421/01-5123S COMPRESE 00+ 1600
M84.609.103N DIP-48 IST 89 26
M8438B6 [PULLS] DIP-40 SGS -- 37
M8448NMC DIP-8 NSC 93 1520
M84609101K DIP-24-L STM 91 150
M87170-4 AMP 00 48
M878158-01 SMD n/a 99 763
M87C257-15C6 SMD-PLCC32 STM 97+ 21
M9-215UYC/S530-A3/S11 SMD-LED-YELLOW EVERLIGHT -- 9910
M93C46-MN3T SMD-SO8 STM 02 1837
M93C86-WBN6 DIP-8 STM 03 1930
M95080-WDW3TP/S SMD-TSSOP8 STM 04 4000
M95080-WMN3T/W SMD-SO8 STM 04 814
M95128-MN6T SMD-SO8 STM 04 2092
M95128-VMN6 SMD-SO8 STM 01 338
M95320 [LOOSE] SMD-SO8 STM 93 3557
M95320 SMD-SO8 STM 99 1784
M95640-WMN6 SMD-SO8 STM 00 40
M95640 SMD-SO8 STM 99 1935
M95640W SMD-SO8 STM 93 83
MA0250C43-5 DIP-16 MATRA 85 375
MA3039-HTX.SO SMD-SOT23 PANASONIC 97 2111
MA3051-MTX.SO SMD-SOT23 PANASONIC 97 960
MA3091-TX.SO SMD-SOT23 PANASONIC 97 3000
MA33-S3 T42X28 NECTOKIN -- 618
MA3C-1200G03-5 DIP-40 MATRA 90 98
MA4ST083-287T SMD-SOT23 MACCOM 99 2777
MA4ST250CK-287 SMD-SOT23 MACCOM 96 775
MA7805 TO-3 TESLA 93 171
MA7812 TO-3 TESLA 93 126
MA7815 TO-3 TESLA 93 329
MA78M15 TO-220 FAIRCHILD 79 6000
MAA2200-2 [LOOSE] DIP-40 ITT 85 15
MAA3005 TO-99 TESLA 80+ 1600
MAA3006 TO-99 TESLA 88 1600
MAA502 TO-99 TESLA -- 3000
MAA504 TO-99 TESLA 79 1406
MAA525 TO-99 TESLA 79 2000
MAA725 TO-99 TESLA 90 285
MAA748 TO-99 TESLA 90- 800
MAA748CN DIP-8 TESLA 89 1000
MAAPSS0076TR-3000 RoHS SMD-BGA MACCOM 05 2048
MAB28E [PULLS] DIP-28-CG TESLA 90 31
MAB8031AH-2 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 92 19
MAB8031AH 12P [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 84 39
MAB8031AH 12P DIP-40 PHILIPS 94 6
MAB8032AH-2 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 92 22
MAB8035HL 11P DIP-40 PHILIPS 87+ 224
MAB8039HL SMD-PLCC44 PHILIPS 95 959
MAB8040HL-11 DIP-40 PHILIPS 89+ 76
MAB8040HL-11 SMD-PLCC44 PHILIPS -- 102
MAB8048H DIP-40 INTEL 91 3000
MAB8048H P S393 DIP-40 PHILIPS 90 17
MAB8048H P S401 DIP-40 PHILIPS 91+ 36
MAB8048H P S403 DIP-40 PHILIPS 91+ 18
MAB8048H P S406 DIP-40 PHILIPS 93 45
MAB8048H P S407 DIP-40 INTEL 91 13
MAB8048H P S408 DIP-40 PHILIPS 91+ 63
MAB8049H DIP-40 PHILIPS 90+ 1600
MAB8049H P A222 DIP-40 PHILIPS 88 46
MAB8049H P A229 DIP-40 PHILIPS 89 18
MAB8049H P A242 DIP-40 PHILIPS 89 18
MAB8049H P A243 DIP-40 PHILIPS 89 35
MAB8049H P A251 DIP-40 PHILIPS 92 107
MAB8049H P A264 DIP-40 PHILIPS 91 34
MAB8050H DIP-40 PHILIPS 87+ 964
MAB8051 (B57512) DIP-40 PHILIPS 92 2816
MAB8051AH DIP-40 PHILIPS 87 116
MAB8052AH P Z005 DIP-40 PHILIPS 88 9
MAB8410P B016C [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 94 300
MAB8410P B017C [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 94 290
MAB8410P B021 DIP-28 PHILIPS 87- 148
MAB8411P B064 DIP-28 PHILIPS 91 22
MAB8420P C047 DIP-28 PHILIPS 89 5
MAB8421P F019 DIP-28 PHILIPS 96 169
MAB8421P F033 DIP-28 PHILIPS 91 9
MAB8421P F041 DIP-28 PHILIPS 89 13
MAB8421P F042 DIP-28 PHILIPS 86 143
MAB8421P F047 DIP-28 PHILIPS 89 80
MAB8421P F049 DIP-28 PHILIPS 91 26
MAB8421P F052 DIP-28 PHILIPS 87 355
MAB8421P F059 DIP-28 PHILIPS 87 13
MAB8421P F066 DIP-28 PHILIPS 89 13
MAB8421P F070 DIP-28 PHILIPS 88 5
MAB8421P F071 DIP-28 PHILIPS 88 10
MAB8421P F078 DIP-28 PHILIPS -- 533
MAB8421P F091 DIP-28 PHILIPS 91 78
MAB8421P F094 DIP-28 PHILIPS 92 26
MAB8421T F033 SMD-SO28L PHILIPS 87 27
MAB8440P D056 DIP-28 PHILIPS -- 13
MAB8441P T027 DIP-28 PHILIPS 87 260
MAB8441P T048 DIP-28 PHILIPS 88 47
MAB8441P T058 DIP-28 PHILIPS 87 273
MAB8441P T061 DIP-28 PHILIPS 86 256
MAB8441P T067 DIP-28 PHILIPS 87 310
MAB8441P T071 DIP-28 PHILIPS 96 203
MAB8441P T081 DIP-28 PHILIPS 88 10
MAB8441P T083 DIP-28 PHILIPS 89 5
MAB8441P T106 DIP-28 PHILIPS 87 11
MAB8441P T107 DIP-28 PHILIPS 88 44
MAB8441P T111 DIP-28 PHILIPS 87 26
MAB8441P T130 DIP-28 PHILIPS 87 5
MAB8441P T135 DIP-28 PHILIPS 89 10
MAB8441P T138 DIP-28 PHILIPS 90 14
MAB8441P T139 DIP-28 PHILIPS 90 39
MAB8441P T146 DIP-28 PHILIPS 88 10
MAB8441P T147 DIP-28 PHILIPS 88 5
MAB8441P T148 DIP-28 PHILIPS 89 24
MAB8441P T151 DIP-28 PHILIPS 89 753
MAB8441P T153 DIP-28 PHILIPS 89 20
MAB8441P T158 DIP-28 PHILIPS 88 10
MAB8441P T159 DIP-28 PHILIPS 90 26
MAB8441P T163 DIP-28 PHILIPS 91 1013
MAB8442P V005 DIP-28 PHILIPS 89+ 378
MAB8461P W051 DIP-28 PHILIPS 86 26
MAB8461P W115 DIP-28 PHILIPS 91 11
MAB8461P W134 DIP-28 PHILIPS 90 593
MAB8461P W135 DIP-28 PHILIPS 90 8
MAB8461P W164 DIP-28 PHILIPS 91 13
MAB8461P W181 DIP-28 PHILIPS 90 104
MAB8461P W196 DIP-28 PHILIPS 90 91
MAB8461P W196 DIP-28 PHILIPS 90+ 5
MAB8461P W198 DIP-28 PHILIPS 90 1159
MAB8461P W214 DIP-28 PHILIPS 91 12
MAB8461P W221 DIP-28 PHILIPS 92 398
MAC157 TO-99 TESLA 90- 1600
MAC198 TO-99 TESLA 88 3000
MACH110-15JC [LOOSE] SMD-PLCC44 AMD 94 8
MACH111-15JC-18JI SMD-PLCC44 LATTICE 01 363
MACH210-10JC SMD-PLCC44 AMD 95 5
MACH210-15JC [LOOSE] SMD-PLCC44 AMD 95 17
MACH215-15JC-18JI SMD-PLCC44 LATTICE 01 221
MACH445-15YC SMD-PQFP100 AMD 94+ 7
MACPES0045 TYCO 96 1000
MAF8031 AH-2 12P DIP-40 PHILIPS 92 18
MAF8049H DIP-40 PHILIPS 90+ 142
MAF8049H P A118 DIP-40 PHILIPS 92 1179
MAF8049H P A185 DIP-40 PHILIPS 88 26
MAF8050H DIP-40 PHILIPS 91+ 1600
MAF80A31AH SMD-PLCC44 PHILIPS 88 104
MAF80A35HL 10P DIP-40 PHILIPS 76 14
MAF80A39HL 10P DIP-40 PHILIPS 91 1600
MAF80A40HL-10 DIP-40 PHILIPS 87 142
MAF80A48H DIP-40 PHILIPS -- 45
MAF80A48H PB S388 DIP-40 PHILIPS 92 18
MAF80A49H DIP-40 PHILIPS 90 1890
MAF80A51AH DIP-40 PHILIPS 87 453
MAF8421P F083 DIP-28 PHILIPS 89 13
MAF84A21P DIP-28 PHILIPS 87 13
MAFRIN0043 TYCO 02 51
MAH221-12JC-14JI SMD-PLCC68 AMD 98 149
MAN3430A IIIVTHREE 92 152
MAN3830A IIIVTHREE -- 85
MAN3930A IIIVTHREE -- 80
MAN6430 IIIVTHREE -- 448
MAN6450 IIIVTHREE -- 198
MAN6630 IIIVTHREE -- 340
MAN6730 n/a n/a 128
MAN6750 n/a n/a 556
MAN6830 n/a n/a 242
MAN6850 n/a n/a 46
MAN6950 n/a n/a 348
MAR4SM SMD-WW107 MINICIRC 99 705
MAS3507D-BF-G12 SMD-BGA MICRONAS 02 2703
MAS3507DG10 SMD-BGA49 MICRONAS 00 3000
MAS3529H-PR-C4 SMD-PLCC44 MICRONAS 04 206
MAX1005CEE SMD-TSSOP16 MAXIM 99 35
MAX1092BCEG SMD-TSSOP16 MAXIM 99 5
MAX1111EEE SMD-TSSOP16 MAXIM 98 35
MAX1112CAP SMD-TSSOP20 MAXIM 99 1435
MAX141CQHABB SMD-PLCC44 MAXIM 94 10
MAX1487 ESA SMD-SO8 MAXIM 00 202
MAX1626ESA SMD-SO8 MAXIM 03 3
MAX1686HEUA SMD-TSSOP8 MAXIM 00- 1600
MAX170CCWE SMD-SO16 MAXIM 92 96
MAX170DCWE SMD-SO16 MAXIM 94 191
MAX1874ETE+G002 RoHS SMD-QFN16 MAXIM 04 120
MAX202CSE-T SMD-SO16 MAXIM 98 1600
MAX202CSE SMD-SO16 MAXIM 98 762
MAX202ECPE DIP-16 MAXIM 99 15
MAX202ESE SMD-SO16 MAXIM 97 40
MAX202ESE SMD-SO16 MAXIM 97 20
MAX203CWP SMD-SO16L MAXIM 94 12
MAX211ECAI-T SMD-SSOP28 MAXIM 03 414
MAX218CPP DIP-20 MAXIM 98 4
MAX218EA SMD-TSSOP20 MAXIM 00 6
MAX232CPE DIP-16 MAXIM 00 395
MAX234CPE DIP-16 MAXIM 94 15
MAX2361EGM MAXIM 00 805
MAX2361EGM.TDG002 MAXIM 02 1270
MAX2361EGM.TG002 MAXIM 01 1600
MAX238CWG [LOOSE] SMD-SO24L MAXIM 98 18
MAX238CWG SMD-SO24L MAXIM 98- 47
MAX241CWI TG002 SMD-SO28L MAXIM 00 173
MAX241EWI SMD-SO28L MAXIM 96 129
MAX2641EUT-T SMD-SOT23L-6 MAXIM 00 2490
MAX2671EUT-T SMD-SOT23L-6 MAXIM 05 2675
MAX3081 ESA SMD-SO8 MAXIM 99 11
MAX313CUE.TG002 SMD-TSSOP16 MAXIM 01 1600
MAX3225ECAP-TG002 SMD-SSOP20 MAXIM 05 860
MAX3237EAI SMD-SSOP28 MAXIM 04 10
MAX3237EAI.TG002 SMD-SSOP28 MAXIM 01+ 1600
MAX3317EEUP SMD-SSOP20 MAXIM 01 209
MAX336CAI SMD-SSOP28 MAXIM 00 18
MAX3491CSD [BULK] SMD-SO14 MAXIM 99 65
MAX353CSE SMD-SO16 MAXIM 97 35
MAX3680EAI SMD-TSSOP28 MAXIM 05 68
MAX4016ESA SMD-SO8 MAXIM 01 150
MAX4044ESD SMD-SO14 MAXIM 00 58
MAX4051CSE SMD-SO16 MAXIM -- 35
MAX4391ESA.TG002 SMD-SO8 MAXIM 02 3000
MAX4511CSE SMD-SO16 MAXIM 99 25
MAX452CSA SMD-SO8 MAXIM 04 165
MAX4626EUK SMD-SOT23-5 MAXIM 03 120
MAX4680CAE SMD-TSSOP16 MAXIM 03 10
MAX4717EBC T SMD-12UCSP-12 MAXIM 05 1088
MAX481CPA DIP-8 MAXIM 94- 1490
MAX492 CPA DIP-8 MAXIM 97 34
MAX495CSA SMD-SO8 MAXIM 01 24
MAX6352LSUK-TG002 SMD-SOT23-5 MAXIM 04 1600
MAX6352LSUK + TG002 RoHS SMD-SOT23-5 MAXIM 05 1600
MAX6352LSUK+TG002 RoHS SMD-SOT23-5 MAXIM 05 1600
MAX6352LSUK+TG002 RoHS SMD-SOT23-5 MAXIM 05 1600
MAX636ACPA DIP-8 MAXIM 00 50
MAX636ACPA [LOOSE] DIP-8 MAXIM 90 10
MAX663CSA-T SMD-SO8 MAXIM 00 24
MAX6713SEXS MAXIM 02 200
MAX687CUA SMD-UMAX8 MAXIM 99 100
MAX691CWE-T SMD-SO16L MAXIM 97 318
MAX691CWE-T SMD-SO16L MAXIM 98 303
MAX691CWE-T SMD-SO16L MAXIM 98 212
MAX691EWE SMD-SO16L MAXIM 00- 214
MAX691EWE SMD-SO16L MAXIM 96 271
MAX699EWE-T SMD-SO16 MAXIM 00 451
MAX699EWE SMD-SO16 MAXIM 95+ 13
MAX703CSA [BULK] SMD-SO8 MAXIM 97 114
MAX706ESA SMD-SO8 MAXIM 00 275
MAX706T ESA [LOOSE] SMD-SO8 MAXIM 00 90
MAX707 [PULLS] SMD-SO8 MAXIM 95 684
MAX707CSA [LOOSE] SMD-SO8 MAXIM 01 22
MAX707CSA SMD-SO8 MAXIM 98 1600
MAX707ESA [LOOSE] SMD-SO8 MAXIM 01 12
MAX734 CSA [LOOSE] SMD-SO8 MAXIM 99 54
MAX738 CWE SMD-SO16L MAXIM 95 136
MAX745EA SMD-TSSOP20 MAXIM 01 97
MAX745EAP SMD-TSSOP20 MAXIM 00 5
MAX759CWE SMD-SO16L MAXIM 95 8
MAX7642CIPD DIP-8 MAXIM 84 111
MAX774CSA SMD-SO8 MAXIM 98 143
MAX775CSA SMD-SO8 n/a 00 103
MAX779CPA DIP-8 MAXIM 95 192
MAX803 LEXR-TG002 SMD-SOT23 MAXIM 04 650
MAX805S CSA SMD-SO8 MAXIM 04 1284
MAX809LEUR-T SMD-SOT23 MAXIM 97+ 620
MAX809LEUR-T SMD-SOT23 MAXIM 03 3000
MAX809SEUR-T SMD-SOT23 MAXIM 02 1119
MAX809SEUR+T RoHS SMD-SOT23 MAXIM 06 3000
MAX809TEUR+T RoHS SMD-SOT23 MAXIM 05 2500
MAX810TEUR TG002 SMD-SOT23 MAXIM 99 2100
MAX811 LEUS-T SMD-SOT143 MAXIM 02 622
MAX811 TEUS TG002 SMD-SOT143 MAXIM 02 759
MAX813L ESA SMD-SO8 MAXIM 00 381
MAX815T CSA SMD-SO8 MAXIM 00 229
MAX8214 SMD-SO14 MAXIM 94 120
MAX850ESA SMD-SO8 MAXIM 97 500
MAX850ESA TG002 SMD-SO8 MAXIM 98 1600
MAX8563EEE RoHS SMD-TSSOP16 MAXIM 05 516
MAX859ESA.TG002 SMD-SO8 MAXIM 00 1600
MAX882CSA-T SMD-SO8 MAXIM 00 1600
MAX8860ESA33.T002 SMD-SO8 MAXIM 00 1250
MAX8867EUK33-T SMD-SOT23-5 MAXIM 04 278
MAX8874TEUK-T SMD-SOT23-5 MAXIM 03 3000
MAX8878EUK30-T SMD-SOT23-5 MAXIM 01 1600
MAX8878EUK30-T10 SMD-SOT23-5 MAXIM 99 1600
MAX9500EEE+ RoHS SMD-TSSOP16 MAXIM 05 752
MAX9500EEE+TG002 RoHS SMD-TSSOP16 MAXIM 05 1600
MAX9502GEXK SMD-SC70 MAXIM 05 186
MAX9502GEXK + TG002 RoHS SMD-SC70 MAXIM 06 2232
MAX982CSA SMD-SO8 MAXIM 97+ 87
MB104/4B DIP-6 RFT 89 1135
MB106B RFT 89 2550
MB1430P DIP-48 FUJITSU 88 232
MB15604 PGA64C [PULLS] FUJITSU 87 13
MB15E88LPFV-G-BND-JN- SMD-TSSOP8 n/a 01 1201
MB3780A SMD-SO16 FUJITSU 98 49
MB3790 [LOOSE] SMD-SO16 FUJITSU 99 58
MB3790PF-G-BND-JN-ER SMD-SO16 FUJITSU 00 137
MB4S/80 RoHS SMD-SO4 VISHAY 05 6000
MB503PF-G-BND-ER SMD-SO8M FUJITSU 95 440
MB600204CF-G-BND SMD-QFP FUJITSU 91 3
MB600205 SMD-QFP FUJITSU 91 1
MB600208CF-G-BND SMD-QFP FUJITSU 91 44
MB60203 [PULLS] DIP-40-CG FUJITSU 87 78
MB60203 DIP-40-C FUJITSU 86+ 348
MB6021A DIP-16 FUJITSU 90 49
MB602216 [BULK] SMD-QFP120 FUJITSU 94 7
MB602216PF-G-LBND PGA FUJITSU 98 814
MB6022A [LOOSE] DIP-16 FUII 89 222
MB6022A DIP-16 FUJITSU 90- 77
MB60H202 [BULK] SMD-QFP80 FUJITSU 88 50
MB60H203 SDIP-42 FUJITSU 87 444
MB60VH218 FUJITSU 94 74
MB60VH218C-G FUJITSU 94 274
MB622229 SMD-PLCC68 FUJITSU 97 57
MB625222 SMD-PLCC44 FUJITSU 91 26
MB630202C-G SMD PGA156CG FUJITSU 93+ 228
MB630204 PGA FUJITSU 91 40
MB630212 PGA FUJITSU 91 27
MB630214C-G PGA132 FUJITSU 97 820
MB631212C-G PGA132 FUJITSU 97 1323
MB634202PF-G-BND SMD-QFP120 FUJITSU 95 1199
MB634209PF-G-LBND SMD-QFP FUJITSU 98 326
MB634221PF-G-BND SMD-QFP FUJITSU 98 220
MB634221PF-G-BND SMD-QFP FUJITSU 98 196
MB634230PF-G-LBND SMD-QFP FUJITSU 00 479
MB635219 SMD-QFP FUJITSU 98 409
MB636204-L [LOOSE] SMD-QFP80 FUJITSU 01 16
MB636204PF-G-LBND SMD-QFP FUJITSU 01 931
MB636208 [LOOSE] SMD-PLCC68 FUJITSU 94 12
MB636217 SMD-QFP FUJITSU 94 6
MB636221PF-G-LBND SMD-QFP FUJITSU 00 150
MB636224PF-G-LBND SMD-QFP FUJITSU 97 400
MB653220 [LOOSE] SMD-PLCC68 FUJITSU 93 9
MB672213U DIP-22 FUJITSU 97 780
MB674214 DIP-48 FUII 89 20
MB675211UP DIP-18 FUJITSU 91 147
MB7122Y DIP-18-C FUJITSU 92 300
MB7124H DIP-20-C FUJITSU 84 20
MB7138E [LOOSE] DIP-24 FUJITSU 84 120
MB811000-12 DIP-18-CG FUJITSU 86 20
MB8116E DIP-16-C FUJITSU 88 3000
MB8118-12 DIP-16 FUJITSU 84 1000
MB81256-10 DIP-16 FUJITSU 90 25
MB81256-12 [LOOSE] DIP-16 FUJITSU 85 139
MB81256-12 DIP-16 FUJITSU 94 225
MB814100-80PSZ ZIP-20 FUJITSU 91 23
MB814400A-60PSZ ZIP-20 FUJITSU 95 82
MB81464-10 ZIP-20 FUJITSU 93 72
MB81464-12 [LOOSE] SMD-PLCC18 FUJITSU 92 315
MB81464-12 DIP-18 FUJITSU 91 57
MB81C1000A-60PSZ ZIP-20 FUJITSU 93 19
MB81C1000A-70P DIP-18 FUJITSU 95 16
MB81C1000A-70PSZ ZIP-20 FUJITSU 93 34
MB81C1001-80PSZ ZIP-20 FUJITSU 91 18
MB81C1501 [LOOSE] SMD-SO38L FUJITSU 98 30
MB81C4256A-70PSZ ZIP-20 FUJITSU 96 57
MB81C67-45 DIP-20 FUJITSU 91 90
MB81C68A-35 DIP-20 FUJITSU 93 120
MB81C81A-45 DIP-24-L FUJITSU 95 16
MB81C84A-35 DIP-24-L FUJITSU 89 15
MB8264-15 [LOOSE] DIP-16 FUJITSU 84 51
MB8264-15 [LOOSE] DIP-16-C FUJITSU 83 87
MB8264-20 [LOOSE] DIP-16 FUJITSU 83 85
MB8264A-12 [LOOSE] DIP-16 FUJITSU 85 230
MB8264A-15 [LOOSE] DIP-16 FUJITSU 84 50
MB8287-25 SMD-SO32 FUJITSU 95 1521
MB834200B-15 DIP-40 FUJITSU 92 338
MB8416-20 [LOOSE] DIP-24 FUJITSU 82 56
MB84256-10L DIP-28 FUJITSU 89 16
MB84256A-10L [PULLS] DIP-28 FUJITSU 94 45
MB8464-15L DIP-28 FUJITSU 88 13
MB8464A-10L DIP-28 FUJITSU 94 13
MB8464A-15L [LOOSE] DIP-28 FUJITSU 88 16
MB8464C-70LL-SK DIP-28-L FUJITSU 98 9
MB86903-40 PGA208 [LOOSE] FUJITSU 95 47
MB86907E SMD-BGA FUJITSU 00 50
MB86986B SMD-QFP FUJITSU 93 3
MB86986CH SMD-QFP FUJITSU 97 5
MB87031 SMD-QFP100 FUJITSU 91 35
MB87033B SMD-QFP80 FUJITSU 97 61
MB87033BPF-G-BND SMD FUJITSU 97 60
MB87219PR-G PGA88 FUJITSU 98 140
MB87F2090 SMD-BGA672 FUJITSU 99 6
MB87F2090RB-G SMD FUJITSU 99 10
MB87F2290RB-G SMD-BGA576 FUJITSU 01 1521
MB87F2300RB-G SMD-BGA352 FUJITSU 01 1600
MB87F2480PB-G SMD-BGA256 FUJITSU 01 1600
MB87F2840 SMD-BGA320 FORCE 01 100
MB89371A DIP-42 FUJITSU 95 18
MBA125 TO-99 TESLA 79+ 3000
MBA915A DIP-8 TESLA -- 550
MBA915A DIP-8 TESLA 89 3000
MBCE51364-2031PFVS-G- SMD FUJITSU 01 185
MBCE51484-2043PFVS-G- SMD-PQFP FUJITSU 01 480
MBCE51654-2021CR-G-FI PGA299CG FUJITSU 01 265
MBCG21303-202PF-G-L SMD FUJITSU 95 581
MBCG24512 [LOOSE] SMD-PLCC68 FUJITSU 94 26
MBCG31134-201CR-G-F PGA FUJITSU 00 1600
MBCG31633-2202PFV-G SMD-QFP FUJITSU 99- 1600
MBCG31633-2202PFV-G SMD-QFP FUJITSU 96 81
MBCG51164-210ZFV-G SMD-QFP FUJITSU 01 102
MBCG51164-274PV-G SMD FUJITSU 99 143
MBCG51284-208CR-G PGA136-C FUJITSU 01 118
MBCG51484-206CR-G PGA299 FUJITSU 01 105
MBCG51484-208CR-G-F PGA299 FUJITSU 01 810
MBCG51654-202 SMD-BGA416 FUJITSU 05 19
MBCG51654-203RB-G SMD FUJITSU 99 1183
MBCG51654-204RB-G SMD-BGA FUJITSU 96 145
MBD8228 DIP-28 MICROELEC 86 1010
MBL8042H DIP-40 FUJITSU -- 59
MBL8088-2 [PULLS] DIP-40 FUJITSU 87 5
MBL8259A-2 DIP-28 FUJITSU 88 65
MBL8283 DIP-20-C FUJITSU 88 340
MBL8288 [LOOSE] DIP-20-C FUJITSU 93 16
MBL8288 DIP-20 FUJITSU 95+ 107
MBL8289-1 DIP-20 FUJITSU 94 86
MBL8742H [PULLS] DIP-40-CW FUJITSU 86 946
MBL8742N [PULLS] DIP-40-CW FUJITSU 86 364
MBL8749H [PULLS] DIP-40-CGW FUJITSU 85 1
MBM2148L-55 DIP-18-C FUJITSU 83 20
MBM27128-25 [PULLS] DIP-28-C FUJITSU 90 15
MBM27128-25 [PULLS] DIP-28-CW FUJITSU 85 13
MBM27128-25 DIP-28-CW FUJITSU 85 11
MBM27256-20 [PULLS] DIP-28-CW FUJITSU 87+ 200
MBM27256-25 [PULLS] DIP-28-CW FUJITSU 85+ 200
MBM2732A-20 [PULLS] DIP-24-C FUJITSU 86 11
MBM27C1000-20Z [PULLS] DIP-32-CW FUJITSU 87 20
MBM27C1001-20 DIP-32-CW FUJITSU 92 447
MBM27C512 [PULLS] DIP-28-CW FUJITSU 89+ 375
MBM27C64-20 DIP-28-CW FUJITSU 92+ 28
MBM29DL323BE90PBT-J SMD-BGA FUJITSU 00 488
MBM29F040A-70 SMD-TSOP32 FUJITSU 97 1425
MBM29F040C-20 SMD-PLCC32 FUJITSU 00 216
MBM29F040C-90 PROG. SMD-TSOP32 FUJITSU 01 419
MBM29F040C-90PFTN-SFK SMD-TSOP FUJITSU 01 392
MBM29F400BA-90PFTN-FK SMD-TSOP48 FUJITSU 97 1506
MBM29F400TC-70PF-SFK SMD-TSOP48 FUJITSU 03 346
MBM29LV800BA-90PFIN SMD-TSOP48 FUJITSU 98 5
MBM29LV800T-12PFTN-AF SMD-TSOP48 FUJITSU 98 957
MBM29SL160TD-10 SMD-BGA48 FUJITSU 00 783
MBM29SL160TD-10 PROG. SMD-BGA48 FUJITSU 00 1600
MBM29SL160TD-10PBT-06 SMD-BGA FUJITSU 00 1600
MBM29SL160TD-12 SMD-BGA48 FUJITSU 00 132
MBM29SL160TD-12PBT-06 SMD-BGA FUJITSU 01 1600
MBM84VD21091-85PBS-ER SMD-BGA FUJITSU 00 1002
MBR1060 TO-220-2 MOTOROLA 99 8
MBR1545CT TO-220 GSE 98 225
MBR2545CT TO-220 GSE 01 38
MBR7030WT TO-3P ONSEMI 00 3000
MBR7030WT TO-3P ONSEMI 00 160
MBR745 TO-220-2 MOTOROLA 99 1700
MBRB2545CT SMD-D2PAK GSE 03- 3000
MBRD340T4 SMD-DPAK MOTOROLA 99 4665
MBRD630-CTT4 SMD-DPAK MOTOROLA 97 450
MBRD640-CTT4 SMD-DPAK MOTOROLA 99 1000
MBRM140T1 SMD-DO216AA ONSEMI 04 3000
MBRM140T3G SMD-DO216AA RoHS ONSEMI 04 515
MBRS130LT3 SMD-SMB MOTOROLA 00 75
MBRS140T3 SMD-SMB ONSEMI 02 2370
MBT3904 SMD-SOT363 ONSEMI 04 1237
MBTS117 [LOOSE] TO-220 INFINEON 03 105
MBUS 50 SMD n/a 01 2780
MC1,5/6-ST-3,81 PHOENIX 01 30
MC100E101FN (L) SMD-PLCC28 MOTOROLA 94 39
MC100E111FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 98 165
MC100E164FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 92 21
MC100E241FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 92 25
MC100E452FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 93 32
MC100EL16DR2 SMD-SO8 MOTOROLA -- 330
MC100EL52DR2 SMD-SO8 MOTOROLA 97 1600
MC100EL57 SMD-SO16 MOTOROLA 01 51
MC100ELT21D SMD-SO8 MOTOROLA -- 41
MC100ELT22D SMD-SO8 MOTOROLA -- 78
MC100EP139DTR2 SMD-TSSOP20 MOTOROLA -- 1000
MC100H642 SMD-PLCC28 MOTOROLA 97 20
MC100LVC111 SMD-PLCC28 MOTOROLA 99 97
MC100LVE210FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 99 123
MC100LVEL39DW SMD-SO20L MOTOROLA 01 167
MC10104 SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 276
MC10104P DIP-16 MOTOROLA 83 38
MC10105P DIP-16 MOTOROLA 98- 955
MC10109L DIP-16-C MOTOROLA 96- 1572
MC10109P DIP-16 MOTOROLA 91 345
MC10115P DIP-16 MOTOROLA 93 39
MC10125FN SMD-PLCC20 MOTOROLA 96 40
MC10125L DIP-16-C MOTOROLA 97 33
MC10128L DIP-16-C MOTOROLA 88 45
MC10131L DIP-16-C MOTOROLA 83+ 160
MC10131P [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 76 46
MC10135L DIP-16 MOTOROLA 91 17
MC10137P DIP-16 MOTOROLA 93 11
MC10138LDS DIP-16-C MOTOROLA 84 64
MC10141P DIP-16 MOTOROLA 84 75
MC10158P [PULLS] DIP-16 MOTOROLA 87 6
MC10159P DIP-16 MOTOROLA 98 50
MC10164P DIP-16 MOTOROLA 87 10
MC10176L [LOOSE] DIP-16-C MOTOROLA 98 136
MC10176P DIP-16 MOTOROLA 87+ 19
MC10195L DIP-16-C MOTOROLA 84 15
MC10216 SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 50
MC10320L DIP-28-C MOTOROLA 90 286
MC10E111FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 97 81
MC10E143FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 93 28
MC10E160FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 92 24
MC10H107 [LOOSE] SMD-PLCC20 MOTOROLA 95 20
MC10H107FNR2 SMD-PLCC20 MOTOROLA 99 348
MC10H113L DIP-16-C MOTOROLA 92 73
MC10H116FNR2 SMD-PLCC20 MOTOROLA 97 92
MC10H116L DIP-16-C MOTOROLA 86 32
MC10H124L DIP-14-C MOTOROLA 95 60
MC10H125L DIP-16-C MOTOROLA 93 24
MC10H141P DIP-16 MOTOROLA 89 25
MC10H176P DIP-16 MOTOROLA 94 55
MC10H350 SMD-PLCC20 MOTOROLA 98 70
MC10H604 SMD-PLCC28 MOTOROLA 94 36
MC10H606 SMD-PLCC28 MOTOROLA 92 39
MC10H641 SMD-PLCC28 MOTOROLA 93 19
MC12015 DIP-8 MOTOROLA 92 94
MC12022SLADR2 SMD-SO8 MOTOROLA 92+ 1600
MC12022SLBD SMD-SO8 MOTOROLA 91+ 1600
MC12033ADR2 SMD-SO8 MOTOROLA 97+ 1600
MC12040 [BULK] SMD-PLCC20 MOTOROLA 94 58
MC1211 DIP-8 n/a n/a 40
MC12439FN SMD-PLCC28 MOTOROLA 99 40
MC13020P [LOOSE] DIP-20 MOTOROLA 86 73
MC13077DW SMD-SO20L MOTOROLA 93 38
MC1310 DIP-14 TSL 90 3000
MC1310P/ [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 83 77
MC1327AP [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 74 118
MC14007UB DIP-14 MOTOROLA 84 231
MC14007UBCP DIP-14 MOTOROLA 87 654
MC14011BCP DIP-14 MOTOROLA 83 99
MC14012BCP DIP-14 MOTOROLA 94 57
MC14013BDR2 SMD-SO14 MOTOROLA 94 6000
MC14014BCL DIP-16-C MOTOROLA 90 50
MC14016BCP DIP-14 MOTOROLA 81+ 199
MC14021BCP DIP-14 MOTOROLA 98 1825
MC14022BCP [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 98 271
MC14023BCP DIP-14 MOTOROLA 81+ 47
MC14023BD SMD-SO14 MOTOROLA 92 295
MC14024BCP DIP-14 MOTOROLA 90+ 1700
MC14025BCL DIP-14-C MOTOROLA 91 25
MC14025BCP DIP-14 MOTOROLA 82+ 4086
MC14025BD SMD-SO14 MOTOROLA 87 4914
MC14027BD SMD-SO16 MOTOROLA 86 32
MC1403 [LOOSE] SMD-SO8 STM 97 376
MC14034BCP [LOOSE] DIP-24 MOTOROLA 82 35
MC1403DR2 SMD-SO8 MOTOROLA 91 495
MC1403U DIP-8-C MOTOROLA 95 20
MC14042B SMD-SO16 MOTOROLA 99 43
MC14042BCL DIP-16 MOTOROLA 84+ 90
MC14042BCP DIP-16 MOTOROLA 86 25
MC14043B SMD-SO16 MOTOROLA 01 137
MC14044BCLD DIP-16-C MOTOROLA 79 192
MC14046B SMD-SO16L MOTOROLA 95 235
MC14046BCP DIP-16 MOTOROLA 89 39
MC14049UBCP DIP-16 MOTOROLA 87 25
MC14051B SMD-SO16 MOTOROLA 89 61
MC14053BCP DIP-16 MOTOROLA 01 25
MC14053BCP DIP-16 MOTOROLA 91 471
MC14066B SMD-SO14 ONSEMI 00 55
MC14066B SMD-SO14 MOTOROLA 00 371
MC14066BCL DIP-14-C MOTOROLA 94 3
MC14066BCP DIP-14 MOTOROLA 97 102
MC14067BCP DIP-24 MOTOROLA 87 42
MC14069U DIP-14-C MOTOROLA 85 20
MC14069UBCP DIP-14 MOTOROLA 96 75
MC14069UBCP DIP-14 ONSEMI 00 32
MC14070BCP DIP-14 MOTOROLA 83+ 60
MC14071BCP DIP-14 MOTOROLA 98 50
MC14072B DIP-14-C MOTOROLA 83 69
MC14072BC DIP-14-C MOTOROLA 83 25
MC14073BAL [LOOSE] DIP-14-C MOTOROLA 84 9
MC14076BCP DIP-16 MOTOROLA 93 63
MC14077BCP DIP-14 MOTOROLA 88+ 1038
MC14078BCP DIP-14 MOTOROLA 84 468
MC14081BDR2 SMD-SO14 MOTOROLA 96 3995
MC14082BCP [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 00 575
MC14082BCP DIP-14 MOTOROLA 96- 111
MC14093B SMD-TSSOP14 MOTOROLA -- 192
MC14093BCP DIP-14 MOTOROLA 89 136
MC14093BDR2 SMD-SO14 MOTOROLA 03 1872
MC14106BCP DIP-14 MOTOROLA 87 50
MC14161BCP DIP-16 MOTOROLA 95- 580
MC1416P [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 83 46
MC14175B SMD-SO16 MOTOROLA 02 115
MC14175BCP DIP-16 MOTOROLA 90- 458
MC14194BCP DIP-16 MOTOROLA 99 340
MC143120E2DW-PROGRAM SMD-SO32L MOTOROLA 98 313
MC143150FU1 SMD-QFP48 MOTOROLA 93 11
MC1437P DIP-14 MOTOROLA 89 621
MC14401L1 DIP-18-C MOTOROLA 88 8
MC14402L1 DIP-22-MC MOTOROLA 91+ 561
MC14403L1 DIP-16-C MOTOROLA 85 45
MC144110P [LOOSE] DIP-18 MOTOROLA 84 27
MC144111P DIP-14 MOTOROLA 93 43
MC144111P DIP-14 MOTOROLA 86 68
MC14411P [PULLS] DIP-24 MOTOROLA 78 20
MC14411P DIP-24 MOTOROLA 97+ 10
MC14413P1 DIP-16 MOTOROLA 84 374
MC14416P [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 83 13
MC14422 DIP-16 MOTOROLA 86 2883
MC14425 [LOOSE] DIP-18 MOTOROLA 78 13
MC14429 [LOOSE] DIP-18 MOTOROLA 77 12
MC14493P [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 81 13
MC14493P DIP-16 MOTOROLA 87- 40
MC14502BAL DIP-16-C MOTOROLA 77 9
MC14502BCP DIP-16 MOTOROLA 76 50
MC145106P DIP-18 MOTOROLA 90 90
MC14511BCP DIP-16 MOTOROLA 00 116
MC14511BCP DIP-16 ONSEMI 00 75
MC14517BCP DIP-16 MOTOROLA 77 50
MC14520BCP DIP-16 MOTOROLA 88 87
MC14520BDWR2 SMD-SO16 MOTOROLA 96 6000
MC14522BCP DIP-16 MOTOROLA 97 20
MC14526BCP [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 95 375
MC14528BAL DIP-16-C MOTOROLA 88 18
MC14528BCP DIP-16 MOTOROLA 88 50
MC14528BDR2 SMD-SO16 MOTOROLA 92 712
MC14538B SMD-SO16 MOTOROLA 00 142
MC14538BCL DIP-16-C MOTOROLA 96+ 36
MC14538BCP DIP-16 MOTOROLA 85+ 191
MC14539BCP DIP-16 MOTOROLA 76+ 42
MC145406P DIP-16 MOTOROLA 00 55
MC145421P DIP-24 MOTOROLA 88 28
MC145429P DIP-18 MOTOROLA 91 9
MC145503DW SMD-SO16L MOTOROLA 90 15
MC14551B SMD-SO16 MOTOROLA 92 44
MC14551BCP DIP-16 MOTOROLA 98 640
MC145557P DIP-16 MOTOROLA 89 22
MC14555BCP DIP-16 MOTOROLA 84+ 225
MC14556BCL DIP-16-C MOTOROLA 89 370
MC14558BCP DIP-16 MOTOROLA 93 185
MC1455PI DIP-8 MOTOROLA 96 419
MC1458 SMD-SO8 TI -- 72
MC1458 SMD-SO8 STM -- 27
MC14581BCP DIP-24 MOTOROLA 87 45
MC1458CM SMD-SO8 SGS 84 2
MC1458CP1 [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 89 47
MC1458D SMD-SO8 PHILIPS 96 4800
MC1458DR SMD-SO8 TI 92 5161
MC1458N [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 78 27
MC1458N DIP-8 STM 91 133
MC1458N DIP-8 SIGNETICS 91 607
MC1458N DIP-8 SGS 91 242
MC1458P DIP-8 MOTOROLA 84 19
MC1458P DIP-8 TI 93 121
MC14598BCP DIP-18 MOTOROLA 85 159
MC146805E2CS [PULLS] DIP-40-C MOTOROLA 86 99
MC146805E2P [PULLS] DIP-40 MOTOROLA 88 148
MC146805E2S [PULLS] DIP-40-C MOTOROLA 84 358
MC146818P [PULLS] DIP-24 MOTOROLA -- 313
MC1488 [PULLS] DIP-14 TI 90 250
MC1488 DIP-14 SAMSUNG 90 35
MC1488 DIP-14 TI 84 63
MC1488CP [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 84 12
MC1488P [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 82+ 18
MC1488P DIP-14 MOTOROLA 99 76
MC14LC5003 [LOOSE] SMD-QFP52 MOTOROLA 97 678
MC1503U DIP-8-C MOTOROLA 92 64
MC1723CL DIP-14-C MOTOROLA 87 50
MC1723CP DIP-14 MOTOROLA 97 265
MC1747CP2 DIP-14 MOTOROLA 89 100
MC1748C SMD-SO8 MOTOROLA 88 96
MC1748CU DIP-8-C MOTOROLA 91 317
MC1776C SMD-SO8 MOTOROLA 95 160
MC2681P [PULLS] DIP-40 MOTOROLA 90 154
MC3026P DIP-14 MOTOROLA 79 600
MC33072 [LOOSE] SMD-SO8 MOTOROLA 94 58
MC33072P DIP-8 ONSEMI 03 37
MC33078P [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 94 22
MC33079P [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 92 24
MC33151 SMD-SO8 MOTOROLA -- 780
MC33166T [LOOSE] TO-220-5 MOTOROLA 03 42
MC33171D SMD-SO8 STM 98 3000
MC33172 SMD-SO8 MOTOROLA 99 372
MC33178 SMD-SO8 MOTOROLA -- 167
MC33201DR2 SMD-SO8 ONSEMI 02 2500
MC33272ADR2 SMD-SO8 MOTOROLA 99 88
MC3346P DIP-14 MOTOROLA 90 205
MC34002P [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 82 19
MC34004P DIP-14 MOTOROLA 89 193
MC3401N DIP-14 MOTOROLA 83 255
MC34064 [LOOSE] SMD-SO8 MOTOROLA 00 83
MC34066DW SMD-SO16L MOTOROLA 89 83
MC34071P DIP-8 MOTOROLA 91 150
MC34072DR2 SMD-SO8 MOTOROLA 97- 3000
MC34072DR2 SMD-SO8 ONSEMI 03 2267
MC34074DR2 SMD-SO8 ONSEMI 04 1533
MC34083P [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 90 45
MC34083P (TYA34083P) DIP-8 MOTOROLA 93 3000
MC3410CF DIP-16-C PHILIPS 95 13
MC34119D SMD-SO8 MOTOROLA 94 314
MC34119DR2 SMD-SO8 MOTOROLA -- 94
MC34160DW SMD-SO16L MOTOROLA 99 91
MC3416L DIP-24-C MOTOROLA 88 3000
MC3423P DIP-8 TI 90 100
MC3456P DIP-14 MOTOROLA 90+ 125
MC3459P DIP-14 MOTOROLA 82 25
MC3470N DIP-18 TI 86 84
MC3479P DIP-16 MOTOROLA 98 9
MC3481P DIP-16 MOTOROLA 84+ 1425
MC3486P [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 729
MC3486P DIP-16 MOTOROLA 90 379
MC3487D SMD-SO16 TI 93+ 2906
MC3487N DIP-16 TI 94 4
MC3487P DIP-16 MOTOROLA 85 21
MC3844B SMD-SO8 MOTOROLA -- 256
MC4024P DIP-14 MOTOROLA 80+ 40
MC4558ID SMD-SO8 SAMSUNG 93 6000
MC4558ID SMD-SO8 SGS 96 500
MC463E1.1 SMD-QFP64 BOSCH 98 1915
MC54F74J DIP-14-C MOTOROLA 88 210
MC54HC112J DIP-16-C MOTOROLA 91 10
MC54HC4020J DIP-16-C MOTOROLA 92 1600
MC54HC4066J DIP-14-C MOTOROLA +91 1600
MC54HCU04J DIP-14-C MOTOROLA 91 800
MC6108P DIP-28 MOTOROLA 85 9
MC6220F2P DIP-28 MOTOROLA 86+ 431
MC68000G8 [PULLS] DIP-64 MOTOROLA 84 2
MC68000P10 [PULLS] DIP-64 MOTOROLA 89 243
MC68000P12 [PULLS] DIP-64 MOTOROLA 89 92
MC68000P8 [PULLS] DIP-64 MOTOROLA 87 55
MC68000P8 DIP-64 MOTOROLA 90 131
MC68000R8 PGA68 MOTOROLA 88 9
MC68008FN8 SMD-PLCC52 MOTOROLA 96 1309
MC68008P10 [PULLS] DIP-48 MOTOROLA 88 8
MC68008P10 [PULLS] DIP-48 MOTOROLA 91 152
MC68008P10 DIP-48 MOTOROLA 92 153
MC68008P10/WYLUT DIP-48 MOTOROLA 93 74
MC68008P8 DIP-48 MOTOROLA 85 111
MC68008P8 [PULLS] DIP-48 MOTOROLA 90 22
MC6800P [PULLS] DIP-40 MOTOROLA 81+ 45
MC68010P10 [PULLS] DIP-64 MOTOROLA 90 4
MC68010R10 PGA68 MOTOROLA 96 9
MC68010RC10 PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 92 31
MC68010RC12 PGA68 [PULLS] MOTOROLA 88+ 54
MC68020RC12B PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 88+ 8
MC68020RC12E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 91 45
MC68020RC16B PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 86+ 44
MC68020RC16E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 88+ 94
MC68020RC16E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 91 126
MC68020RC20B PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 88 6
MC68020RC20E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 88 14
MC68020RC25E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 88+ 28
MC68020RC33E PGA114CG [PULLS] MOTOROLA 90+ 3
MC68020RP16E PGA114 [PULLS] MOTOROLA n/a 32
MC68020RP20E PGA114 [PULLS] MOTOROLA 91 3
MC68020RP25E PGA MOTOROLA 98 13
MC6802P [PULLS] DIP-40 MOTOROLA 85 124
MC68030RC16B PGA128CG [PULLS] MOTOROLA 89 26
MC68030RC20B PGA128CG [PULLS] MOTOROLA 89 3
MC68030RC40B PGA128CG [PULLS] MOTOROLA 91 19
MC68030RC40C PGA128CG [PULLS] MOTOROLA 96 1
MC68030RC50B PGA128CG [PULLS] MOTOROLA 89+ 6
MC68030RP25B PGA124 [PULLS] MOTOROLA 91 20
MC6803EP-1 [PULLS] DIP-40 MOTOROLA -- 369
MC68040RC25 PGA MOTOROLA 99 7
MC68302CRC20C PGA121 [PULLS] MOTOROLA 96 13
MC68302FC16C SMD-QFP132 MOTOROLA 98+ 22
MC68302RC16C PGA121CG [PULLS] MOTOROLA 94+ 44
MC68360CEM25L SMD-MQFP240 MOTOROLA 00 16
MC68360EM25K SMD-QFP MOTOROLA 98 21
MC68360FE25C SMD-QFP MOTOROLA 97 120
MC68360ZP25VL SMD-BGA MOTOROLA 00 11
MC68440R10 PGA68 [PULLS] MOTOROLA 87 2
MC68440RC10 PGA68 [PULLS] MOTOROLA 87+ 3
MC6844P DIP-40 MOTOROLA 84 963
MC68450L8 DIP-64-C MOTOROLA 96 10
MC68450R10 PGA68-C [LOOSE] MOTOROLA 95 9
MC68450RC10 PGA68 [PULLS] MOTOROLA 87+ 18
MC68451L8 [LOOSE] DIP-64-C MOTOROLA 98 23
MC6850L [PULLS] DIP-24-CG MOTOROLA 80 7
MC6850P [LOOSE] DIP-24 MOTOROLA 80 8
MC6850P00T6A DIP-24 MOTOROLA 94 75
MC6859L DIP-24-CG MOTOROLA 84 32
MC6859S DIP-24 MOTOROLA 84 12
MC68605RC10 MOTOROLA 92 2
MC68605RC12 PGA MOTOROLA 92 2
MC68605RC16 PGA MOTOROLA 92 2
MC68606FN12B SMD-PLCC84 MOTOROLA 92 2
MC68681FN SMD-PLCC44 MOTOROLA 97 41
MC68701S-1 [PULLS] DIP-40-CW MOTOROLA 95 7
MC68701S DIP-40-CW MOTOROLA 94 222
MC68705P35 [PULLS] DIP-28-CW MOTOROLA 85 3
MC68705P3S [PULLS] DIP-28-CW MOTOROLA 84 13
MC68705R3CS [PULLS] DIP-40-CW MOTOROLA 90 19
MC68705R3L [PULLS] DIP-40-CW MOTOROLA 85 3
MC68705R3S [PULLS] DIP-40-CW MOTOROLA 91- 1600
MC68705S3CS [PULLS] DIP-28-CW MOTOROLA 92 187
MC68705S3CS [PULLS] DIP-28-CW MOTOROLA 88 91
MC68705U3S [PULLS] DIP-40-CW MOTOROLA 94 7
MC68705U3S DIP-40-CW MOTOROLA 98 23
MC68851RC16A PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 94 11
MC6887P DIP-16 MOTOROLA 83 20
MC68881RC16A PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 87 13
MC68881RC16B PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 88 55
MC68881RC20B PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 88 9
MC68882RC25A PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 88 14
MC68882RC50A PGA68 [PULLS] MOTOROLA 91 1
MC68901P [LOOSE] DIP-48 MOTOROLA 92 12
MC68A21CP [LOOSE] DIP-40 MOTOROLA 84 78
MC68A50P DIP-24 MOTOROLA 88 21
MC68B00P [LOOSE] DIP-40 MOTOROLA 91 27
MC68B03P [LOOSE] DIP-40 MOTOROLA 87 18
MC68B44P DIP-40 MOTOROLA 88 8
MC68EC000FN-12 [BULK] SMD-PLCC68 MOTOROLA 93 11
MC68EC000FN-8 [PULLS] SMD-PLCC68 MOTOROLA 93 528
MC68EC000FN-8 SMD-PLCC68 MOTOROLA 99 17
MC68EC000FN12 [PULLS] SMD-PLCC68 MOTOROLA 95+ 96
MC68EC000FN8 [PULLS] SMD-PLCC68 MOTOROLA 95 163
MC68EC020RP25 PGA124 [PULLS] MOTOROLA 97 7
MC68EC030RP25B PGA124 [PULLS] MOTOROLA 93 6
MC68EC030RP25B PGA180 MOTOROLA 93 6
MC68EC040RC25 PGA180 [PULLS] MOTOROLA 92+ 5
MC68EC040RC25B PGA180 [PULLS] MOTOROLA 94+ 4
MC68EN302PV25BT SMD-LQFP144 MOTOROLA 01 58
MC68EN360EM25K SMD-QFP240 MOTOROLA 93 40
MC68HC000FN12 SMD-PLCC68 MOTOROLA 95 36
MC68HC000FN8 [LOOSE] SMD-PLCC68 MOTOROLA 88 7
MC68HC000P10 DIP-64 MOTOROLA 97 3
MC68HC000RC12 PGA68 MOTOROLA 00 33
MC68HC001FN16 [PULLS] SMD-PLCC68 MOTOROLA 95 170
MC68HC11F1CFN4 SMD-PLCC68 MOTOROLA 00 81
MC68HC705C4ACFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 98 353
MC68HC705C8P DIP-40 MOTOROLA 92 9
MC68HC705C9ACFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 98 27
MC68HC705E1DW SMD-SO28L MOTOROLA 94 27
MC68HC705K1CDW SMD-SO16L MOTOROLA 00 618
MC68HC705P6CDW SMD-SO28L MOTOROLA 94 59
MC68HC711D3CFN2 SMD-PLCC44 MOTOROLA 98 21
MC68HC711P2CFN4-B03 SMD-PLCC84 MOTOROLA 99 10
MC68HC908AZ32AMFUE PROG. SMD-QFP64 MOTOROLA 08 20
MC68HCP11A1FU SMD-QFP64 MOTOROLA 98 1600
MC68MH360EM25VL SMD-QFP240 MOTOROLA 00 33
MC68MH360RC25E PGA248CG [PULLS] MOTOROLA 96+ 8
MC691L DIP-14-C MOTOROLA 87 25
MC74AC00DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 00- 3557
MC74AC02 SMD-SO14 MOTOROLA 99 1117
MC74AC10N DIP-14 MOTOROLA 98 2475
MC74AC10N DIP-14 MOTOROLA 93 325
MC74AC11DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 2000
MC74AC14DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 99+ 200
MC74AC151DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 98 2500
MC74AC175DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 98 3000
MC74AC241DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 99 243
MC74AC244N DIP-20 MOTOROLA 99 1080
MC74AC245DW SMD-SO20L MOTOROLA 97 29
MC74AC245DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 00- 366
MC74AC253DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 94 2490
MC74AC257D SMD-SO16 MOTOROLA 89 336
MC74AC273DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 94 990
MC74AC32DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 91 212
MC74AC32N DIP-14 MOTOROLA 95 25
MC74AC374N [LOOSE] DIP-20 MOTOROLA 98 950
MC74AC374N DIP-20 MOTOROLA 98 54
MC74AC541DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 97 1118
MC74AC564N DIP-20 MOTOROLA 94 92
MC74AC86N DIP-14 MOTOROLA 93 185
MC74ACT00DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 00 2464
MC74ACT04DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 3527
MC74ACT08DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 581
MC74ACT08N DIP-14 MOTOROLA 98 500
MC74ACT10 SMD-SO14 MOTOROLA 97 1304
MC74ACT11DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 95 259
MC74ACT138 SMD-SO16 MOTOROLA 96 370
MC74ACT138N DIP-16 MOTOROLA 97 130
MC74ACT139DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 97 4730
MC74ACT14DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 00 2247
MC74ACT157DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 97 5425
MC74ACT174 SMD-SO16 MOTOROLA 00 141
MC74ACT175DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 96 230
MC74ACT240DW SMD-SO20L MOTOROLA 89 146
MC74ACT240DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 97 1000
MC74ACT240DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 00 110
MC74ACT240N DIP-20 MOTOROLA 89 373
MC74ACT241DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 99 197
MC74ACT244DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 97 3981
MC74ACT244N DIP-20 MOTOROLA 93 626
MC74ACT245 SMD-SO20L MOTOROLA 91 543
MC74ACT573 SMD-SO20L MOTOROLA 98 503
MC74ACT573DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 95 703
MC74ACT574N DIP-20 MOTOROLA 92 54
MC74ACT74DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 2060
MC74ACT74DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 04 233
MC74F00N DIP-14 MOTOROLA 86 600
MC74F02N DIP-14 MOTOROLA 86+ 75
MC74F02N DIP-14 MOTOROLA 97 53
MC74F04N DIP-14 MOTOROLA 90 16
MC74F08DR2 SMD-SO14 MOTOROLA -- 2478
MC74F10N DIP-14 MOTOROLA 95 26
MC74F112N DIP-16 MOTOROLA 95 475
MC74F11N DIP-14 MOTOROLA 87 75
MC74F139N DIP-16 MOTOROLA 90 75
MC74F157AMEL SMD-SO16 MOTOROLA 96 1340
MC74F161AN [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 91 275
MC74F161AN DIP-16 MOTOROLA 91- 323
MC74F163AN DIP-16 MOTOROLA 90 23
MC74F175N DIP-16 MOTOROLA 88 579
MC74F21N DIP-14 MOTOROLA 89- 75
MC74F240 SMD-SO20L MOTOROLA 90 35
MC74F240 SMD-SO20L MOTOROLA 93 54
MC74F240N DIP-20 MOTOROLA 94+ 1070
MC74F244 SMD-SO20L MOTOROLA 92 152
MC74F244N DIP-20 MOTOROLA 89 289
MC74F245N DIP-20 MOTOROLA 90 188
MC74F253N DIP-16 MOTOROLA 94 200
MC74F32DR SMD-SO14 MOTOROLA 97 3484
MC74F574N DIP-20 MOTOROLA 94 86
MC74F646N DIP-24-L MOTOROLA 98 104
MC74F74D SMD-SO14 MOTOROLA 00 55
MC74F74N DIP-14 MOTOROLA 87 300
MC74F85N DIP-16 MOTOROLA 91 14
MC74F86N DIP-14 MOTOROLA 89+ 400
MC74HC02AN DIP-14 MOTOROLA 90 54
MC74HC02N DIP-14 MOTOROLA 86 400
MC74HC04ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 93+ 6000
MC74HC08ADR SMD-SO14 MOTOROLA 97 5997
MC74HC107N DIP-14 MOTOROLA 88 256
MC74HC109N DIP-16 MOTOROLA 92+ 4676
MC74HC112N DIP-16 MOTOROLA 90] 50
MC74HC11N DIP-14 MOTOROLA 92- 3077
MC74HC125ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 1880
MC74HC126ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 831
MC74HC132ADR2G RoHS SMD-SO14 ONSEMI 06 6000
MC74HC133N DIP-16 MOTOROLA 91 475
MC74HC138AN DIP-16 MOTOROLA 97 12
MC74HC153N DIP-16 MOTOROLA 93 650
MC74HC161AN DIP-16 MOTOROLA 91 550
MC74HC165N DIP-16 MOTOROLA 93 75
MC74HC174AN DIP-16 MOTOROLA 91 144
MC74HC175N DIP-16 MOTOROLA 94- 5487
MC74HC194N DIP-16 MOTOROLA 92 225
MC74HC244A SMD-SO20L MOTOROLA 97 52
MC74HC244ADWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 97 728
MC74HC244AN [LOOSE] DIP-20 MOTOROLA 99 437
MC74HC27N DIP-14 MOTOROLA 89 700
MC74HC32ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 224
MC74HC32AN DIP-14 MOTOROLA 95- 6000
MC74HC354N DIP-20 MOTOROLA 91 570
MC74HC365N DIP-16 MOTOROLA 90 2400
MC74HC4020N DIP-16 MOTOROLA 90 19
MC74HC4049 SMD-SO16 MOTOROLA 92 1003
MC74HC4051DWR2 SMD-SO16L MOTOROLA 96 809
MC74HC4052N DIP-16 MOTOROLA 87- 42
MC74HC4060N DIP-16 MOTOROLA 87 40
MC74HC4066A SMD-SO14 MOTOROLA -- 354
MC74HC4066N DIP-14 MOTOROLA 92 24
MC74HC4075N DIP-14 MOTOROLA 87 400
MC74HC4078 SMD-SO14 MOTOROLA 98 2005
MC74HC4078N DIP-14 MOTOROLA 95 22
MC74HC4078N DIP-14 MOTOROLA 98 50
MC74HC540A SMD-SO20L MOTOROLA 94 114
MC74HC564N DIP-20 MOTOROLA 94 91
MC74HC573ADWR2 SMD-SO20L ONSEMI 05 59
MC74HC597AD SMD-SO16 MOTOROLA 98 1147
MC74HC597DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 91 400
MC74HC646 (R7) DIP-24 MOTOROLA 86 100
MC74HC73 DIP-14 MOTOROLA 87- 944
MC74HCT14ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 97 2040
MC74HCT533N DIP-20 MOTOROLA 85 272
MC74HCT534N DIP-20 MOTOROLA 85 968
MC74HCT640AN DIP-20 MOTOROLA 94 683
MC74HCT74A SMD-SO14 MOTOROLA 88 15
MC74HCT74AN DIP-14 MOTOROLA 90 25
MC74HCU04 DIP-14 MOTOROLA 92- 519
MC74LCX08DTR2 SMD-SO14 MOTOROLA 98 4921
MC74LCX08SDR2 SMD-SO14 MOTOROLA 98 1000
MC74LS244N [LOOSE] DIP-20 MOTOROLA 94 3
MC74VHC02 SMD-TSSOP14 MOTOROLA -- 87
MC74VHC08DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 98 2500
MC75109P DIP-14 MOTOROLA 73 125
MC7712CT TO-220 MOTOROLA 89 18
MC7718CT TO-220 MOTOROLA 87 26
MC7724CT TO-220 MOTOROLA 89 13
MC7818CT TO-220 MOTOROLA 87 32
MC78L05ACDR2 SMD-SO8 MOTOROLA 00 58
MC78L12ACP TO-92 MOTOROLA 94 1868
MC78LC30NTR SMD-SOT23-5 MOTOROLA 99 22
MC78M05CT TO-220 MOTOROLA 96 2145
MC78M05CT TO-220 ONSEMI 01 199
MC78M08CDTRK SMD-DPAK MOTOROLA 94 969
MC78M08CT TO-220 MOTOROLA 92 1350
MC78M12CT TO-220 MOTOROLA 95 16
MC7905CT TO-220 MOTOROLA 99 80
MC7906C TO-220 SAMSUNG -- 16
MC7906CT TO-220 MOTOROLA 05 25
MC79L05A SMD-SO8 MOTOROLA -- 48
MC79L05ACD SMD-SO8 MOTOROLA 99 125
MC79L05ACDR2 SMD-SO8 MOTOROLA 97 235
MC79L15ACP TO-92 MOTOROLA 97 800
MC79M05 SMD-DPAK MOTOROLA 00 302
MC79M05CT TO-220 MOTOROLA 94 50
MC79M08BCDTRK SMD-DPAK MOTOROLA 94 2095
MC79M10C TO-220 SAMSUNG 87 1820
MC79M12 SMD-DPAK MOTOROLA 00 2070
MC79M12CDTRK SMD-DPAK MOTOROLA 97 720
MC8503P DIP-14 MOTOROLA 84 25
MC853P DIP-14 MOTOROLA 80 24
MC88915FN55 SMD-PLCC28 MOTOROLA 97 23
MC908AZ60AMFU SMD-TQFP64 FREESCALE 05 47
MC9S08DV32MLH RoHS SMD-QFP64 FREESCALE 08 281
MC9S12C32-MPB25 SMD-QFP52 MOTOROLA 03 38
MC9T-05KGF SMD-QFP100 MATRA 94 19
MCA1300PLM/E4 [PULLS] SMD-LCC68-CG NSC 86 121
MCA640 DIP-16 TESLA 90- 500
MCB2993A DIP-40-C n/a 86 143
MCC501RX233TD0B SMD-BGA MOTOROLA -- 20
MCCS142233FNR2 SMD-PLCC20 MOTOROLA 91 79
MCH185A2R7CK SMD-0603 ROHM 04 20000
MCM2018AN35 [LOOSE] DIP-24-L MOTOROLA 92+ 320
MCM2018AN45 DIP-24-L MOTOROLA 89 59
MCM2708L [PULLS] DIP-24-CGW MOTOROLA 80 125
MCM4116BP20 DIP-16 MOTOROLA 83 46
MCM41464AP12 DIP-16 MOTOROLA 90 126
MCM511000AP10 DIP-18 MOTOROLA 90 22
MCM511000AZ70 ZIP-20 MOTOROLA 93 15
MCM511001AJ70 SMD-SOJ20 MOTOROLA 94 20
MCM60L256AP DIP-28 MOTOROLA 89 26
MCM60L256AP10 DIP-28 MOTOROLA 89 13
MCM6168P45 DIP-20 MOTOROLA 89 18
MCM61L47P55 DIP-18 MOTOROLA 85 21
MCM6206CP20 [LOOSE] DIP-28-L MOTOROLA 92 7
MCM6206CP25 [LOOSE] DIP-28-L MOTOROLA 92 13
MCM6206DJ12R2 SMD-SOJ28 MOTOROLA 95 189
MCM6264CP15 DIP-28 MOTOROLA 92 10
MCM6323TS15 SMD-TSOP44 MOTOROLA 97 123
MCM6810P DIP-24 MOTOROLA 91 53
MCM68A10P [PULLS] DIP-24 MOTOROLA 80 58
MCM69P536CTQ7 SMD-QFP MOTOROLA 98 345
MCM7681DC [LOOSE] DIP-24-C MOTOROLA 81 25
MCM93422DC DIP-22-MC MOTOROLA 83 30
MCP120T-460I/TT SMD-SOT23 MICROCHIP 00 1919
MCP3011 DIP-6 QTOPTO 92 38
MCP3021Z DIP-6 QTOPTO 90 75
MCR006 MZP J 104 SMD-0201 ROHM 02 26690
MCR006 MZP J 150 SMD-0201 ROHM 02 10980
MCR01 MZS F 1500 SMD-0402 ROHM 98 8134
MCR01 MZS J 150 SMD-0402 ROHM 99 30000
MCR01 NZP F 1503 SMD-0402 ROHM 04 29872
MCR01 NZP F 2203 SMD-0402 ROHM 04 29814
MCR01 NZP5 J 120 RoHS SMD-0402 ROHM 05 25370
MCR01 NZP5 J 243 SMD-0402 ROHM 05 30000
MCR01 NZP5 J 273 RoHS SMD-0402 ROHM 05 30000
MCR01 NZP5 J 563 SMD-0402 ROHM 04 23928
MCR01 NZS J 106 RoHS SMD-0402 ROHM 05 30000
MCR01 NZS J 150 SMD-0402 ROHM 99 30000
MCR03 EZH J 102 SMD-0603 ROHM 00 30000
MCR03 EZH J 102E SMD-0603 ROHM 89 30000
MCR03 EZH J 105 SMD-0603 ROHM 01 15000
MCR03 EZH J 125 SMD-0603 ROHM 01 25000
MCR03 EZH J 8R2 SMD-0603 ROHM 99 1380
MCR03 EZP FX 2202 SMD-0603 ROHM 02 5000
MCR03 EZP FX 2430 SMD-0603 ROHM 04 4543
MCR03 EZP FX 36R0 SMD-0603 ROHM 04 4571
MCR03 EZP FX 4023 SMD-0603 ROHM 02 25000
MCR03 EZP FX 7501 SMD-0603 ROHM 00 5000
MCR03 EZP5 FX 1002 RoHS SMD-0603 ROHM n/a 10000
MCR03 EZP5 FX 4750 RoHS SMD-0603 ROHM 06 30000
MCR03 FZH F 2402 SMD-0603 ROHM 01 30000
MCR03 FZH J 102 SMD-0603 ROHM 97 10000
MCR03 FZH J 204 SMD-0603 ROHM 01 30000
MCR03 FZH J 301 SMD-0603 ROHM 01 10000
MCR03 FZH J 332 SMD-0603 ROHM 00 9120
MCR03 FZH J 511 SMD-0603 ROHM 01 30000
MCR03 FZH J 681 SMD-0603 ROHM 01 30000
MCR03 FZH J 822 SMD-0603 ROHM 01 29900
MCR03 FZH J 912 SMD-0603 ROHM 01 24800
MCR03 FZP FX 5230 SMD-0603 ROHM 05 16510
MCR03 FZP FX 6200 SMD-0603 ROHM 04 6242
MCR03 FZP FX 6802 SMD-0603 ROHM 05 11464
MCR10 EZH F 39R0 SMD-0805 ROHM 00 4830
MCR10 EZH J 102 SMD-0805 ROHM 98 5000
MCR10 FZH F 1203 SMD-0805 ROHM 01 10240
MCR10 FZH J 000 SMD-0805 ROHM 03 20000
MCR10 FZH J 3R3 RoHS SMD-0805 ROHM 05 9408
MCR18 EZH F 1802 SMD-1206 ROHM 98 15700
MCR18 EZH F 3000 SMD-1206 ROHM 00 4590
MCR18 EZH F 4872 SMD-1206 ROHM 01 4995
MCR18 EZH FL 1R80 SMD-1206 ROHM 04 4869
MCR18 EZH FX 1303 SMD-1206 ROHM 95 2816
MCR18 EZH J 2R2 SMD-1206 ROHM 95 10000
MCR18 EZH J 511 SMD-1206 ROHM 99 30000
MCR18 FZH F 2151 RoHS SMD-1206 ROHM 05 10000
MCR18 FZH F4700 SMD-1206 ROHM 02 30000
MCR50 JZH F 22R1 SMD-5025 ROHM 00 1095
MCR50 JZH F 3920 SMD-5025 ROHM 99 9665
MCR50 JZH F 39R2 SMD-5025 ROHM 97 8000
MCR50 JZH F 5110 SMD-5025 ROHM 97 4000
MCR50 JZH F 6810 SMD-5025 ROHM 00 2850
MCR50 JZH J 271 SMD-5025 ROHM 01 4000
MCR50 JZH J 681 SMD-5025 ROHM 01 4000
MCRL-08KGF4-9 SMD-QFP44 MATRA 94 2255
MCS 0402-50 E0 RoHS SMD-0402 BICOMP 05 7652
MCS3150P DIP-24 n/a -- 53
MCT 0603-50 HF FD P5 SMD-0603 BEYSCHLAG 00 5000
MCT 0603-50 P5 1M0 1% SMD-0603 BICOMP 02 5000
MCT0603-50 HFP5 51R 2 SMD-0603 BEYSCHLAG 00 10000
MCT0603-50 HFP5 51R 2 SMD-0603 BICOMP 00 5000
MCT1413P DIP-16 MOTOROLA 96 75
MCT276 DIP-6 QTCINC 90 44
MCT6.5269DL SMD-DIP8 QTOPTO 99 195
MCU 0805-50 P5 1K0 1% SMD-0805 BICOMP 01 9070
MCV1,5/10-G-3.81 THT PHOENIX -- 150
MCV1,5/7-GF-3,81 PHOENIX 01 450
MCZ33889DEG SMD-SO28L FREESCALE -- 68
MD1210 SMD-PLCC68 89 5
MD1724T-11VC-A SMD-QFP44 CIRRUS 97 734
MD1724T-11VC-D SMD-QFP44 CIRRUS 97 19
MD2010B-PL-05-02 DIP-40 WDC 90 1600
MD3450D-SC-C00001 SMD-QFP CIRRUS 97 284
MD8257/B5 DIP-40-C INTEL 87 8
MDC3105LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 99 2065
MDT51C4100 SMD-SOJ20 n/a 95 448
MEA2901 DIP-16 ITT 84 20
MEB3000D DIP-28-CG PHILIPS 90 26
MEF3050P P308 [PULLS] DIP-40 PHILIPS 89 27
METE20265D LCD 2X20 CHARACTER VARITRONIX n/a 7
MF-PMXA SMD-PLCC68 ALCATEL 95 396
MF-R250 BOURNS 01 392
MF08-108 10U20A 10.7M NDK 97+ 6000
MF1070S-1 SMD MITSUBISHI 8 1600
MF10CCWM [LOOSE] SMD-SO20L NSC 99 950
MF10CCWM SMD-SO20L NSC 95 98
MF10CCWMX SMD-SO20L NSC 96 3000
MF1MOA1S50/D/103 PHILIPS 97 1600
MF1MOA3S50/D/103 PHILIPS 98 499
MF35FC2.2 1208F SMD-1208 NIPPONCHEM -- 1000
MF58RB9/ 58.1125MHZ HC-52-3 TEWTOKYO 94 6000
MF6CN-50 DIP-14 NSC 88 15
MFAS156-8-C ITWPANCON -- 1843
MFKDS-5.08 6-PIN PHOENIX -- 1184
MFKDS-5.08 6-PIN PHOENIX -- 1496
MFKDSP/6-5,08 6-PIN PHOENIX 98 880
MFKDSP/6-5,08 6-PIN PHOENIX 98 46
MFP1220 SWITCH KNITTERSW -- 30000
MFP1323 SWITCH KNITTERSW 95 30000
MG150J2YS40 TOSHIBA 98 67
MGA-71543-TR1 SMD-SOT363 AGILENT 05 2634
MGA-71543-TR1G RoHS SMD-SOT363 AGILENT 06 2937
MGA-85563-BLK SMD-SOT363 AGILENT 02 150
MGA-85563-TR1 SMD-SOT363 AGILENT 02- 3000
MGCM01/KG/TP1N SMD-QFP48 ZARLINK 01 8
MGCM01/KG/TP1Q SMD-TQFP48 ZARLINK 03 1600
MGCR01/KG/QP1T SMD-TSSOP28 ZARLINK 03 1600
MGCR01/KG/QP1T SMD-TSSOP28 MITEL 01 1600
MGF 91108-1-0-808 STOCKO -- 1275
MGF4916G SMD-CEREC-X MITSUBISHI 01 3000
MGF4919G SMD-CEREC-X MITSUBISHI 00 3000
MGSF3454VT1 SMD-SOT23-6 ONSEMI 00 948
MH3226 DIP-16 TESLA 90 471
MH7442 DIP-16 TESLA 90 72
MH7489 DIP-16 TESLA -- 641
MH74S00 DIP-14 TESLA 90+ 2023
MH74S03 DIP-14 TESLA 89 325
MH74S04 DIP-14 TESLA 90 1120
MH74S10 DIP-14 TESLA 90 21
MH74S10 DIP-14 TESLA 89 508
MH74S112 DIP-16 TESLA 90 46
MH74S20 DIP-14 TESLA 90+ 1671
MH74S201 DIP-16 TESLA 90 35
MH74S37 DIP-14 TESLA 90 16
MH74S40 DIP-14 TESLA 90 50
MH74S51 DIP-14 TESLA 90 165
MH74S571 DIP-16 TESLA 90+ 722
MH74S64 DIP-14 TESLA 90 240
MH74S74N DIP-14 TESLA 90 5463
MHB8282 DIP-20 TESLA 88 3000
MHB8287 DIP-20 TESLA 90- 19
MHB8804A [LOOSE] DIP-24 TESLA 90 358
MHW5185 MOTOROLA 89 9
MHW720A2 / SHWE1112 MOTOROLA 98 1121
MI-6501B-9 DIP-22-MC HARRIS 79 38
MI6561B-9 DIP-18-C HARRIS 93 147
MIC2025-2BMM TR SMD-TSSOP8 MICREL 04 2327
MIC29201-3.3WU SMD-D2PAK-5 MICREL 04 291
MIC29371-12BT HEPTAWATT-H5 MICREL 94 649
MIC29502BU SMD-D2PAK-5 MICREL 00 25
MIC38HC45BN DIP-8 MICREL 94 63
MIC4428BM SMD-SO8 MICREL 96- 760
MIC4429BM SMD-SO8 MICREL 97 593
MICRPOHONE TELECOM n/a n/a 208
MICRPOHONE TELECOM n/a n/a 180
MICRPOHONE TELECOM n/a n/a 180
MICS/SMD 04 RP LUMBERG 01 500
MIDIN6 n/a -- 154
MINISMD050-2 SMD RAYCHEM 98 2848
MINISMDC050-2 SMD RAYCHEM 01- 6000
MIQC-176M MINICIRC 97 41
MJ2841 DIP-16-C AD 88 33
MJ901 TO-3 STM 91 25
MJD340T4 SMD-DPAK MOTOROLA 97 3000
MJD45H11 TO-220 ONSEMI 01 41
MJE800 TO-126 MOTOROLA 93 93
MJE8503 TO-220 MOTOROLA 93 205
MK010F1 LUCENT 99 6
MK1449S SMD-SO8 ICS 01 610
MK1456-01STR SMD-SO16 ICS 97 1600
MK2049-01S SMD-SO20L MICROCLOCK 00 152
MK3801N-04 [PULLS] DIP-40 SGS 92 106
MK3807P-4 [PULLS] DIP-40-CG MOSTEK 82 42
MK3880N-4 [PULLS] DIP-40 MOSTEK 84 21
MK3882N Z80-CTC [LOOSE] DIP-28 MOSTEK 84 16
MK3884N DIP-40 MOSTEK 81 10
MK38P70/02H [PULLS] DIP-40-CG MOSTEK 84 3
MK4104J-34 DIP-18-C MOSTEK 86 270
MK4104J-35 [LOOSE] DIP-18-C MOSTEK 84 274
MK4104J-35 [PULLS] DIP-18-C MOSTEK 84 145
MK4104J-4 [LOOSE] DIP-18-C MOSTEK 80 120
MK4104J-5 [LOOSE] DIP-18-C MOSTEK 84 213
MK41H67N35/05 DIP-20 SGS 88 416
MK4564N-15 [LOOSE] DIP-16 MOSTEK 84 55
MK4801AN-2IRL [LOOSE] DIP-24 MOSTEK 82 185
MK4801AN-4IAL DIP-24 MOSTEK 82 80
MK4802P-3IRL [PULLS] DIP-24-CG MOSTEK 81 43
MK48T12B-25 DIP-28 STM 99 42
MK50366N [LOOSE] DIP-40 MOSTEK -- 37
MK5089N DIP-18 MOSTEK 81 116
MK68000N-8B [PULLS] DIP-64 MOSTEK 86 4
MKDS 1,5/2 RoHS PHOENIX -- 245
MKJF08YG-20C PGA181CG [PULLS] STM 89 60
MKJG07YG-20C PGA181CG [PULLS] STM 90 28
MKKDS 1,5/17-5,08 PHOENIX 97 38
MKM4104J-4 [LOOSE] DIP-18-C MOSTEK 79 30
MKP-2 1500PF 10% 630V R5 WIMA 02 1900
MKS1758-6-0-808 STOCKOBEL -- 640
MKSC13AG-20A PGA209CG [PULLS] STM 91 33
MKSC13BG-20B PGA209CG [PULLS] STM 91 9
MKSC13BG-30B PGA209CG [PULLS] STM 91 32
ML-GD6225-65QC-BK SMD-QFP CIRRUS 93 7
ML4642CQ SMD-PLCC28 n/a 93 25
ML4873IS SMD-SO28L ML 95 27
MLF1608A1R0KTA00 SMD-0603 TDK 01 30000
MLF2012A2R2KT000 SMD-0805 TDK 99 2580
MLF2012A4R7KT000 SMD-0805 TDK 00 3170
MLF2012D47NMT000 SMD-0805 TDK 00 3000
MLG1608B10NJT000 RoHS SMD-0603 TDK 06 30000
MLG1608B10NJT000 SMD-0603 TDK 02+ 14705
MLG1608B12NJT000 SMD-0603 TDK 01 30000
MLG1608B12NJT000 SMD-0603 TDK 05 2956
MLG1608B15NJT000 SMD-0603 TDK 01 2408
MLG1608B18NJT000 SMD-0603 TDK 04 14761
MLG1608B1N5ST000 RoHS SMD-0603 TDK 06 30000
MLG1608B1N8ST000 RoHS SMD-0603 TDK 05 4920
MLG1608B1N8ST000 SMD-0603 TDK 01 9261
MLG1608B22NJT000 SMD-0603 TDK 00 30000
MLG1608B22NJTC33 SMD-0603 TDK 99 1600
MLG1608B2N2ST000 SMD-0603 TDK 00 7878
MLG1608B2N2ST000 RoHS SMD-0603 TDK 05 4000
MLG1608B2N2ST000 SMD-0603 TDK 05 1185
MLG1608B2N7ST000 SMD-0603 TDK 98+ 30000
MLG1608B39NJT000 SMD-0603 TDK 02 30000
MLG1608B3N3ST000 SMD-0603 TDK 00 30000
MLG1608B3N9ST000 SMD-0603 TDK 02 27500
MLG1608B4N7ST000 SMD-0603 TDK 99 2380
MLG1608B5N6DT000 SMD-0603 TDK 00- 27144
MLG1608B5N6DT000 SMD-0603 TDK 00- 30000
MLG1608B68NJT000 SMD-0603 TDK 01 7863
MLG1608B6N8DT000 SMD-0603 TDK 99+ 10093
MLG1608B82NJT000 SMD-0603 TDK 05 4646
MLG1608B82NJT000 SMD-0603 TDK 00 13200
MLG1608B8N2DT000 SMD-0603 TDK 00 30000
MLG1608B8N2DT000 SMD-0603 TDK 98+ 30000
MLG1608BR10JT000 SMD-0603 TDK 00 1123
MLK1005S10NJT000 SMD-0402 TDK 03 11106
MLK1005S12NJT000 SMD-0402 TDK 00 5434
MLK1005S15NJT000 SMD-0402 TDK 03 7038
MLK1005S15NJT000 SMD-0402 TDK 05 20000
MLK1005S18NJT000 SMD-0402 TDK 03 14792
MLK1005S18NJT000 SMD-0402 TDK 03 6322
MLK1005S1N5ST000 SMD-0402 TDK 03 6632
MLK1005S1N5ST000 RoHS SMD-0402 TDK 07 9860
MLK1005S27NJT000 SMD-0402 TDK 03 4978
MLK1005S2N2ST000 SMD-0402 TDK 01 30000
MLK1005S33NJT000 SMD-0402 TDK 04 2162
MLK1005S3N3ST000 SMD-0402 TDK 00 9800
MLK1005S3N9ST000 SMD-0402 TDK 01 15705
MLK1005S3N9ST000 SMD-0402 TDK 01 13640
MLK1005S47NJT001 SMD-0402 TDK 99 10000
MLK1005S4N7ST000 SMD-0402 TDK 01 30000
MLK1005S4N7ST000 SMD-0402 TDK 00 4452
MLK1005S56NJT000 SMD-0402 TDK 03 10000
MLK1005S5N6DT000 SMD-0402 TDK 00 7664
MLK1005S68NJT000 SMD-0402 TDK 04 30000
MLK1005S6N8DT000 SMD-0402 TDK 04 30000
MLK1005S6N8DT000 SMD-0402 TDK 04 3966
MLK1005S82NJT000 SMD-0402 TDK 01 7712
MLK1005S82NJT000 SMD-0402 TDK 00+ 30000
MLK1005S8N2DT000 SMD-0402 TDK 04 8339
MLK1005SR10JT000 SMD-0402 TDK 00+ 30000
MLM358P1 [LOOSE] DIP-8 MOTOROLA 84 86
MLO80100-01200 SMD-LSM1 MACCOM 96 249
MLS A670-K SMD-LED-RED OSRAM 01 1202
MLSS100-12-T ITWPANCON 01 280
MLSS100-16-T ITWPANCON 01 1400
MLSS100-8-C ITWPANCON 01 2100
MLSS156-3-D ITWPANCON 01 6000
MLSS156-4-D ITWPANCON 01 500
MLX43045-0813 n/a -- 279
MLX53047-0310 MOLEX -- 4800
MLX90316LGO RoHS SMD-TSSOP16 MELEXIS 08 1600
MM 0204 10R SMD-0204 FIRSTOHM -- 12459
MM 0204 110R SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM 0204 220R SMD-0204 FIRSTOHM -- 600
MM 0204 39R2 SMD-0204 FIRSTOHM -- 1500
MM 0204 430R SMD-0204 FIRSTOHM -- 5438
MM 0204 475R SMD-0204 FIRSTOHM -- 6000
MM 0204 478R SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM 0204 499R SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM 0204 4R7 SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM 0204 560R SMD-0204 FIRSTOHM -- 6000
MM 0204 620R SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM0204 0R0 B3 SMD-0204 DRALORIC 01 3000
MM100302SC SMD-SO24L NSC 91 30
MM1702AQ DIP-24-CW NSC 91+ 86
MM1K-65132L-55 DIP-48-C MATRA 94 7
MM204 100K SMD-0204 FIRSTOHM -- 14500
MM204 10K SMD-0204 FIRSTOHM -- 930
MM204 11K SMD-0204 FIRSTOHM 00 1200
MM204 12K1 SMD-0204 FIRSTOHM 01 22880
MM204 13K SMD-0204 FIRSTOHM -- 2700
MM204 14K3 SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 150K SMD-0204 FIRSTOHM -- 1265
MM204 17K8 SMD-0204 FIRSTOHM -- 21000
MM204 1K SMD-0204 FIRSTOHM 97 12000
MM204 200K SMD-0204 FIRSTOHM -- 4154
MM204 221K SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 240K SMD-0204 FIRSTOHM -- 1917
MM204 24K SMD-0204 FIRSTOHM 00 12000
MM204 27K4 SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 2K2 SMD-0204 FIRSTOHM -- 4060
MM204 2K21 SMD-0204 FIRSTOHM -- 1592
MM204 2M21 SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 301K SMD-0204 FIRSTOHM 01 24500
MM204 36K5 SMD-0204 FIRSTOHM -- 4895
MM204 392K SMD-0204 FIRSTOHM -- 11075
MM204 3K01 SMD-0204 FIRSTOHM 01 30000
MM204 3K09 SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 3K92 SMD-0204 FIRSTOHM 01 9000
MM204 40K2 SMD-0204 FIRSTOHM -- 1340
MM204 432K SMD-0204 FIRSTOHM -- 3000
MM204 470K SMD-0204 FIRSTOHM -- 2700
MM204 49K9 SMD-0204 FIRSTOHM -- 2780
MM204 4K75 SMD-0204 FIRSTOHM -- 6000
MM204 56K SMD-0204 FIRSTOHM -- 2017
MM204 6K19 SMD-0204 FIRSTOHM -- 8965
MM204 6K2 SMD-0204 FIRSTOHM -- 1245
MM204 7K5 SMD-0204 FIRSTOHM -- 1800
MM204 82K SMD-0204 FIRSTOHM -- 1624
MM204 8K06 SMD-0204 FIRSTOHM -- 2800
MM204 8K2 SMD-0204 FIRSTOHM -- 2447
MM204 9K09 SMD-0204 FIRSTOHM -- 8800
MM204 9K1 SMD-0204 FIRSTOHM -- 2500
MM2102AJ-4L DIP-16-C NSC 90+ 700
MM2102AN-L DIP-16 NSC 82 84
MM2114N DIP-18 NSC 89 170
MM2708Q DIP-24-CW NSC 80 343
MM3Z12VT1 SMD-SOD323 ONSEMI 03 24000
MM3Z5V1T1 SMD-SOD323 ONSEMI 00 10779
MM415808BVFT16 [LOOSE] SMD-QFP MOTOROLA 95 168
MM5204Q DIP-24-CW NSC -- 376
MM5290N-3 DIP-16 NSC 83 25
MM53109N [LOOSE] DIP-28 NSC 84 23
MM5450 DIP-40 NSC 79 59
MM5452V [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC -- 90
MM5457N DIP-22-M NSC 84 250
MM54HC86J DIP-14-C NSC 91 10
MM57410N DIP-20 NSC 92 18
MM58167BN DIP-24 NSC 90 30
MM58241N DIP-40 NSC 92 38
MM58248N DIP-40 NSC 92 6
MM5840N DIP-28 NSC -- 359
MM74AC00 SMD-SO14 NSC 92 144
MM74AC04 SMD-SO14 NSC 89 58
MM74AC04SCX SMD-SO14 NSC 93 800
MM74AC08 SMD-SO14 NSC 90+ 148
MM74AC10 SMD-SO14 NSC 91 306
MM74AC138 SMD-SO16 NSC 95 20
MM74AC153 SMD-SO16 NSC 94 73
MM74AC161 SMD-SO16 NSC 97- 96
MM74AC163 SMD-SO16 NSC 92 800
MM74AC20 SMD-SO14 NSC 90 100
MM74AC244 SMD-SO20L NSC 92+ 711
MM74AC245WMX SMD-SO20L NSC 92+ 536
MM74AC245WMX SMD-SO20L NSC 99 161
MM74AC257 SMD-SO16 NSC 90 356
MM74AC299 SMD-SO20L NSC 95 120
MM74AC574 SMD-SO20L NSC 94 280
MM74AC646 SMD-SO24L NSC 90 84
MM74ACQ244 SMD-SO20L NSC 95 36
MM74ACT138 SMD-SO16 NSC 90 1227
MM74ACT573 SMD-SO20L NSC 90+ 2008
MM74C00N DIP-14 NSC 79 1231
MM74C00N DIP-14 NSC 97 16
MM74C14M SMD-SO14 NSC 94- 5685
MM74C193N DIP-16 NSC 98 549
MM74C20N DIP-14 NSC 78 650
MM74C240N DIP-20 NSC 90 1583
MM74C32N DIP-14 NSC 92 19
MM74C42N DIP-16 FAIRCHILD 01 22
MM74C86N DIP-14 NSC 88- 1172
MM74C906N DIP-14 FAIRCHILD 01 94
MM74C910N DIP-18 NSC 81 159
MM74C914N DIP-14 NSC 92 44
MM74C921J-3 [LOOSE] DIP-18-C NSC 99 29
MM74C921J-3 DIP-18-C NSC 90- 474
MM74C923N DIP-20 NSC 90+ 98
MM74C941N DIP-20 NSC 92 18
MM74F08 SMD-SO14 NSC 90+ 300
MM74F14 SMD-SO14 NSC 00 32
MM74F194 SMD-SO16 NSC 90 373
MM74F253 SMD-SO16 NSC 94 83
MM74F533 SMD-SO20L NSC 00 23
MM74HC00MX SMD-SO14 FAIRCHILD 04 2290
MM74HC00MX SMD-SO14 NSC 95+ 6000
MM74HC00N DIP-14 NSC 97 143
MM74HC02N DIP-14 NSC 92 7
MM74HC04MX SMD-SO14 FAIRCHILD 01 2208
MM74HC04MX SMD-SO14 NSC 96 6000
MM74HC04N DIP-14 FAIRCHILD 98 1605
MM74HC08MX SMD-SO14 FAIRCHILD 03 6000
MM74HC08N DIP-14 NSC 92- 1504
MM74HC107N DIP-14 NSC 88+ 778
MM74HC10N DIP-14 NSC 91 158
MM74HC112N DIP-16 NSC 91 957
MM74HC113N DIP-14 NSC 88 25
MM74HC11N DIP-14 NSC 89+ 2285
MM74HC123AM SMD-SO16 NSC 90 68
MM74HC123AMX SMD-SO16 FAIRCHILD 98 2210
MM74HC123AN [LOOSE] DIP-16 NSC 96- 55
MM74HC123AN DIP-16 FAIRCHILD 98 1400
MM74HC125M SMD-SO14 NI 98 33
MM74HC125MX RoHS SMD-SO14 FAIRCHILD 05 6000
MM74HC125MX SMD-SO14 FAIRCHILD 04 1890
MM74HC125MX SMD-SO14 NSC 97 190
MM74HC126N DIP-14 NSC 92 125
MM74HC126SJX SMD-SO14 FAIRCHILD 03 2000
MM74HC132MX SMD-SO14 FAIRCHILD 04 2466
MM74HC132N DIP-14 NSC 91 256
MM74HC133N DIP-16 NSC 88 25
MM74HC138MX SMD-SO16 FAIRCHILD 03 2004
MM74HC139N DIP-16 NSC 97 1616
MM74HC14M SMD-SO14 FAIRCHILD 00 1238
MM74HC14MX SMD-SO14 FAIRCHILD 03+ 6000
MM74HC14MX SMD-SO14 NSC 95 6000
MM74HC151M SMD-SO16 FAIRCHILD 01 1920
MM74HC153MX SMD-SO16 NSC 93 6000
MM74HC153N DIP-16 NSC 93- 264
MM74HC154N DIP-24-L NSC 94 6
MM74HC154WM SMD-SO24L NSC 96 404
MM74HC158N DIP-16 NSC 93 582
MM74HC160N DIP-16 NSC 87 25
MM74HC161N DIP-16 NSC 95 559
MM74HC162N DIP-16 NSC 87 25
MM74HC163MX SMD-SO16 NSC 96 1953
MM74HC163N DIP-16 NSC 88 25
MM74HC174AN DIP-16 NSC 88 834
MM74HC174M SMD-SO16 FAIRCHILD 99 1244
MM74HC175MX SMD-SO16 FAIRCHILD 99 4480
MM74HC175N DIP-16 NSC 90 30
MM74HC190N DIP-16 NSC 91 13
MM74HC191N DIP-16 NSC 90 20
MM74HC221AN DIP-16 FAIRCHILD 00 125
MM74HC221AN DIP-16 NSC 88+ 65
MM74HC221AN DIP-16 FAIRCHILD 00 300
MM74HC237MX SMD-SO16 NSC 93- 4117
MM74HC240N DIP-20 FAIRCHILD 99 2912
MM74HC241N DIP-20 NSC 88 18
MM74HC242M SMD-SO14 NSC 90 37
MM74HC244WM SMD-SO20L NSC 97 130
MM74HC244WM SMD-SO20L FAIRCHILD -- 427
MM74HC244WMX SMD-SO20L NSC 95 3006
MM74HC245AWM SMD-SO20L FAIRCHILD 99 2875
MM74HC245J DIP-20-C NSC 83 17
MM74HC258M SMD-SO16 NSC 91 540
MM74HC273MTCX SMD-TSSOP20 FAIRCHILD 01 6000
MM74HC273WM SMD-SO20L FAIRCHILD 01 2963
MM74HC273WM SMD-SO20L NSC 99 63
MM74HC27N DIP-14 NSC 90 83
MM74HC280M SMD-SO14 NSC 90 402
MM74HC30N DIP-14 NSC 91 668
MM74HC32M SMD-SO14 NSC 90 50
MM74HC32M SMD-SO14 FAIRCHILD 00 320
MM74HC32MX SMD-SO14 NSC 95+ 6000
MM74HC32N DIP-14 NSC 87+ 231
MM74HC356N [LOOSE] DIP-20 NSC 91 47
MM74HC365N DIP-16 NSC 90- 225
MM74HC365WM SMD-SO16L NSC 90 35
MM74HC367N DIP-16 NSC 88 18
MM74HC373WMX SMD-SO20L FAIRCHILD 01 268
MM74HC374WMX SMD-SO20L NSC 96 1000
MM74HC4016M SMD-SO14L NSC 90 45
MM74HC4040N DIP-16 NSC 93 11
MM74HC4046MX SMD-SO16 NSC 97 4662
MM74HC4049M SMD-SO16 NSC 91 68
MM74HC4050MX SMD-SO16 NSC 96 521
MM74HC4066M SMD-SO14 FAIRCHILD 99 546
MM74HC4066MX SMD-SO14 FAIRCHILD 02 2426
MM74HC4066MX SMD-SO14 NSC 96 1393
MM74HC4066MX SMD-SO14 FAIRCHILD 02 3000
MM74HC4066N DIP-14 NSC 97 77
MM74HC4078M SMD-SO14 NSC 92 675
MM74HC4538N DIP-16 NSC 93 159
MM74HC534WM SMD-SO20L NSC 93 40
MM74HC540N DIP-20 NSC 91+ 872
MM74HC573WM SMD-SO20L FAIRCHILD 00 582
MM74HC589N DIP-16 FAIRCHILD 99 875
MM74HC589N DIP-16 FAIRCHILD 99 475
MM74HC688WMX SMD-SO20L NSC 97 3000
MM74HC7266N DIP-16 NSC 88+ 42
MM74HC74AM SMD-SO14 FAIRCHILD 01 3000
MM74HC74AMX SMD-SO14 FAIRCHILD 99 346
MM74HC74AMX SMD-SO14 NSC 96- 6000
MM74HC74AMX SMD-SO14 FAIRCHILD 03 3000
MM74HC74AN DIP-14 NSC 87 75
MM74HC75M SMD-SO16 NSC 92 48
MM74HC86MX SMD-SO14 NSC 97 2095
MM74HC86MX SMD-SO14 FAIRCHILD 02 6000
MM74HC86N DIP-14 FAIRCHILD 99 476
MM74HCT03N DIP-14 NSC 91 1825
MM74HCT04M SMD-SO14 NSC 99 508
MM74HCT04MX NL SMD-SO14 FAIRCHILD 06 3000
MM74HCT08MX SMD-SO14 NSC 95 2466
MM74HCT138MX SMD-SO16 FAIRCHILD 99+ 2966
MM74HCT153N DIP-16 NSC 92 18
MM74HCT240WM SMD-SO20L NSC 95- 46
MM74HCT244N DIP-20 NSC 92 144
MM74HCT32MX SMD-SO14 NSC 96 6000
MM74HCT373N DIP-20 NSC 88 18
MM74HCT374WM SMD-SO20L FAIRCHILD 00 36
MM74HCT74N DIP-14 NSC 95 1093
MM74HCU04MX SMD-SO14 NSC 97 6000
MM74HCU04MX SMD-SO14 FAIRCHILD 04 6000
MM74HCU04N DIP-14 NSC 93- 2300
MM74LCX08MTCX SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 02 1640
MM74LCX08MX SMD-SO14 NSC 98 2183
MM74LCX245 SMD-SO20L FAIRCHILD -- 106
MM74LCX245WMX SMD-SO20L NSC 96 68
MM74VHC138MTCX RoHS SMD-SO16 FAIRCHILD 06 2224
MM74VHC138MTCX RoHS SMD-SO16 FAIRCHILD 05 2500
MM80C95N DIP-16 NSC 80 25
MM9502N [LOOSE] DIP-16 NSC 83 194
MM9503N [LOOSE] DIP-40 NSC 83 35
MMA 0204-50 1% HFBL SMD-0204 BEYSCHLAG 00 30000
MMA 0204-50 B0 226K 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 5600
MMA 0204-50 B0 30K1 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 01 8685
MMA 0204-50 B0 4K02 1 SMD-0204 BICOMP 01 2500
MMA 0204-50 BL 0R33 5 SMD-0204 BICOMP 01 3000
MMA 0204-50 BL 0R82 5 SMD-0204 BEYSCHLAG 98 5459
MMA 0204-50 BL 10K 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 00 30000
MMA 0204-50 BL 10K 1% SMD-0204 BICOMP 01 30000
MMA 0204-50 BL 10K 2% SMD-0204 BEYSCHLAG 98 2500
MMA 0204-50 BL 10K2 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 00 3000
MMA 0204-50 BL 10R 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 99 3500
MMA 0204-50 BL 121R 1 SMD-0204 BICOMP 01 2500
MMA 0204-50 BL 12K1 1 SMD-0204 BICOMP 01 21000
MMA 0204-50 BL 12K1 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 18000
MMA 0204-50 BL 147R 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 2500
MMA 0204-50 BL 154K 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 92 3859
MMA 0204-50 BL 15K 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 03 21000
MMA 0204-50 BL 15R 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 01 2500
MMA 0204-50 BL 15R4 1 SMD-0204 BICOMP 01 3000
MMA 0204-50 BL 16K2 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 95 6020
MMA 0204-50 BL 1K0 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 93 9000
MMA 0204-50 BL 1K0 1% SMD-0204 BICOMP 01 30000
MMA 0204-50 BL 1K2 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 96 990
MMA 0204-50 BL 1K87 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 99 3000
MMA 0204-50 BL 1R21 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 3000
MMA 0204-50 BL 22R 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 97 4617
MMA 0204-50 BL 22R1 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 99 3000
MMA 0204-50 BL 24K 1% SMD-0204 BICOMP 00 3000
MMA 0204-50 BL 26K1 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 99 5952
MMA 0204-50 BL 26K7 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 97 18000
MMA 0204-50 BL 274R 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 95+ 14530
MMA 0204-50 BL 27K4 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 97 1980
MMA 0204-50 BL 2K21 1 SMD-0402 BEYSCHLAG 92 4614
MMA 0204-50 BL 2K37 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 95 6843
MMA 0204-50 BL 2K43 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 96 18986
MMA 0204-50 BL 332R 1 SMD-0204 BICOMP 00 2500
MMA 0204-50 BL 33K2 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 96 4570
MMA 0204-50 BL 38R3 1 SMD-0204 BICOMP 01 6000
MMA 0204-50 BL 3R16 1 SMD-0204 BICOMP 01 9000
MMA 0204-50 BL 422R 1 SMD-0204 BICOMP 01 3000
MMA 0204-50 BL 432K 1 SMD-0204 BICOMP 01 3000
MMA 0204-50 BL 475R 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 2668
MMA 0204-50 BL 478R SMD-0204 BEYSCHLAG -- 2940
MMA 0204-50 BL 478R 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 9000
MMA 0204-50 BL 4K7 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 01 6534
MMA 0204-50 BL 4K75 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 99 15136
MMA 0204-50 BL 4R7 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 00 2033
MMA 0204-50 BL 5K62 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 02 2806
MMA 0204-50 BL 60R4 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 98 3000
MMA 0204-50 BL 62K 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 01 2803
MMA 0204-50 BL 63K4 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 99 3000
MMA 0204-50 BL 681R 1 SMD-0204 BICOMP 04 3000
MMA 0204-50 BL 71K5 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 99 2300
MMA 0204-50 BL 7K5 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 00 3000
MMA 0204-50 BL 82R5 1 SMD-0204 BICOMP 01 9000
MMA 0204-50 BO 100K 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 01 7897
MMA 0204-50 BO 12K1 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 9881
MMA 0204-50 BO 14K 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 01 8132
MMA 0204-50 BO 1K0 1% SMD-0204 BICOMP 00 16650
MMA 0204-50 BO 1K13 1% SMD-0204 BICOMP -- 2000
MMA 0204-50 BO 1R0 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 01 30000
MMA 0204-50 BO 20R5 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 96 7486
MMA 0204-50 BO 24K9 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 01 16460
MMA 0204-50 BO 2K05 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 9262
MMA 0204-50 BO 33K2 1 SMD-0204 BEYSCHLAG 00 9287
MMA 0204-50 BO 3k4 1% SMD-0204 BEYSCHLAG -- 3000
MMA 0204-50 BO 5K1 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 98 4940
MMA 0204-50 BO 84k5 1% SMD-0204 BEYSCHLAG -- 3000
MMA 0204-50 BO 8K2 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 95 10600
MMA 0204-50 HFBL 110R SMD-0204 BEYSCHLAG 98 5460
MMA 0204-50 HFBL 31R6 SMD-0204 BICOMP 03 2500
MMA 0204-50 HFBL 33R2 SMD-0204 BEYSCHLAG 96 16874
MMA 0204-50BO 4K42 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 97 8790
MMA 0204-50HFBL 130R1 SMD-0204 BEYSCHLAG 97 4627
MMA 0204-50HFBL 178R1 SMD-0204 BEYSCHLAG 96 30000
MMA 0204 50 BL 1M0 1% SMD-0204 BICOMP 01 2190
MMA0204-25BL478R 0.25 SMD-0204 BEYSCHLAG 93 3000
MMA0204-50 BL 1M5 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 96 4477
MMA0204-50 BL 9K53 1% SMD-0204 BEYSCHLAG 00 12000
MMA0204-50 HFBL49R9 1 SMD-0204 BICOMP 04 2500
MMB 0207-00 B2 SMD-0207 BEYSCHLAG 00 6000
MMB 0207-50 B2 20R 1% SMD-0207 BEYSCHLAG 99 1600
MMB 0207-50 B2 220K 1 SMD-0207 BICOMP 00 30000
MMB5725F V1.5010 ICP SMD-QFP INFINEON 99 1241
MMBD1503A SMD-SOT23 NSC 98 250
MMBD301LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 98 1500
MMBF4416LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 96 5714
MMBT2222ALT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 99 1650
MMBT2222ALT1 SMD-SOT23 ONSEMI 05 1024
MMBT3904LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 97 1070
MMBT3904LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 11000
MMBT3906K RoHS SMD-SOT23 FAIRCHILD 05 6667
MMBT6517LT3 SMD-SOT23 MOTOROLA 94 6000
MMBT6520LT1G RoHS SMD-SOT23 ONSEMI 05 3370
MMBT6520LT3 SMD-SOT23 MOTOROLA 95 6000
MMBTA92LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 05 9000
MMBTA92LT1G RoHS SMD-SOT23 ONSEMI 06 4620
MMBTA92LT3 SMD-SOT23 MOTOROLA 04 1270
MMBTA92LT3G RoHS SMD-SOT23 ONSEMI 06 20000
MMBZ15VDLT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 2513
MMBZ5234BLT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 2817
MMBZ5V6ALT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 1358
MMK 5.0 684J 63 R5 REVOXRIFA n/a 800
MMK5683J63J01L16,5 R5 REVOXRIFA 01 3000
MMP106 DIP-16 n/a -- 23
MMP2R FRAMATOME -- 7185
MMP710 DIP-16 83 23
MMSZ2V7T1 SMD-SOD323 MOTOROLA 01 6000
MMSZ4690T1 SMD-SOD323 ONSEMI 02 3000
MMU 0102-25 BL 2K21 0.5% RoHS SMD-0102 VISHAY 06 3000
MMU 0102-50 B0 0R22 5 SMD-0204 BICOMP 03 20000
MMUN2213LT1 SMD-SOT23 MOTOROLA 02 9000
MMUN2213LT1 SMD-SOT23 ONSEMI 02 3000
MMUN2213T1 SMD-SOT23 MOTOROLA 01 3000
MMX2330LSLBX SMD-SLB24A NSC 01 2500
MMZ1005S601AT000 SMD-0402 TDK 00 6000
MN15814EFD-T1 SMD-SO24L PANASONIC 92 3000
MN4164P-12A DIP-16 PANASONIC 89 25
MN662741RPA SMD-QFP80 PANASONIC -- 500
MNR04 M0AB J 121 SMD ROHM 02+ 30000
MNR04 M0AB J272 SMD ROHM 03 9900
MOC205R1 SMD-SO8 MOTOROLA 96 1450
MOC223R2 SMD-SO8 MOTOROLA 97 2000
MOC3011 DIP-6 MOTOROLA 95 32
MOC3022 DIP-6 MOTOROLA 95 50
MOC3043 DIP-6 MOTOROLA 88 1
MOC3062 SMD-DIP6 FAIRCHILD 02 2
MOC622B DIP-6 ISOCOM 98 120
MOC623B DIP-6 ISOCOM 88 10
MOD.TELESKOP CONNTACT SMD n/a n/a 4824
MODUL A20 S30880-S8010-D100-1 SIEMENS n/a 651
MODUL M20 S30880-S8000-A100-1 SIEMENS n/a 3000
MON35W82 SMD-SO24L SMSC 99 717
MP0033G MPS 85 43
MP1362 (TMS1100N2L) SDIP-28-L TI 88 30
MP351-UFLU TO-18-6 n/a 88 1990
MP5010J883 TO-18 MPS -- 29
MP5084-934E-3 [PULLS] DIP-28-CG INMOS -- 22
MP7501JN DIP-16 PMI 89 15
MP7508DIKN DIP-16 PMI 84 18
MP7509DIKN DIP-16 PMI 87 10
MP7523CD DIP-16-C PMI 88 20
MP7524SD DIP-16-C PMI 87 10
MP7628JN DIP-28 PMI 89 242
MP7628KN DIP-28 PMI 93 1
MP7645KN DIP-20 PMI 91 15
MP7682JS SMD-SO18L PMI 90 23
MP7682KN DIP-18 PHILIPS 87 21
MP83815DUJB SMD-BGA196 NSC 02 9
MPC100AP DIP-14 BB 00 25
MPC106ARX83DG MOLEX 00 369
MPC1730 SMD-SO20M MOTOROLA 99 250
MPC556LFMZP40 [LOOSE] SMD-BGA272 MOTOROLA 04 94
MPC556LFMZP40 [LOOSE] SMD-BGA272 MOTOROLA 04 358
MPC562MZP56 SMD-BGA388 MOTOROLA 04 18
MPC562MZP66 SMD-BGA388 MOTOROLA 03 10
MPC564MZP56B SMD-BGA388 MOTOROLA 05 7
MPC564MZP66 SMD-BGA388 MOTOROLA 03 12
MPC6077A LG SMD-PLCC84 PHILIPS 91 495
MPC940LFA SMD-LQFP32 MOTOROLA 01 60
MPD7003C DIP-24 NEC 84 12
MPO/K DIAMOND -- 71
MPQ2907 DIP-14 FAIRCHILD 84 13
MPS651 TO-92 MOTOROLA 97 3695
MPS918 TO-92 MOTOROLA 94 840
MPSA93 TO-92 MOTOROLA 86 6000
MPT05/6-2,54 RoHS PHOENIX 03 266
MPZ2012S331AT000 SMD-0805 TDK 02 3000
MQE511-1019-T1 SMD MURATA 98 3000
MQE951-1323M1482A1-T8 SMD MURATA 03 3000
MQE951-1323M1482A1-T8 SMD MURATA 00 3000
MQE957U1G32RF-ES SMD MURATA 01 3000
MQW130-897M1747A1-T6 SMD MURATA 01 2150
MQW136U897M SMD MURATA 00 3000
MQW140-897M SMD MURATA -- 70
MR854 DO-267 MOTOROLA 97 126
MRFIC1813R2 SMD-TSSOP16 MOTOROLA 99 3000
MRM2165C1H101JA01J SMD-0805 MURATA 00 30000
MS034MRH58SE1K9 FRAMATOME 00 1600
MS1 50 1R0 1% B3 SMD-0204 DRALORIC 01 6000
MS1 50 73K2 1% B3 SMD-0204 DRALORIC 00 3000
MS1 50 75R 1% B3 SMD-0204 DRALORIC 00 3000
MS35/1 NEOSID -- 529
MS35/1.5 NEOSID -- 570
MS6264A-25NC [PULLS] DIP-28-L MOSPEC 92 2215
MS6264AL-45PC [LOOSE] DIP-28 MOSEL 88 746
MS6264AL-70NC [LOOSE] DIP-28-L MOSEL 89 10
MS7201A-25NC DIP-28 MOSEL 90 5
MS75/L 47 SMD NEOSID -- 751
MS82C308-35JC [LOOSE] SMD-PLCC44 MOSEL 90 23
MSA-0735 SMD HP -- 133
MSA-0886-TR1 SMD HP 94 1211
MSA-9842B-407930 SMD n/a n/a 194
MSA1105-STR SMD ADVANTEK -- 109
MSC2323 DIP-8 MOTOROLA 78 26
MSM10S0050-032GS-K SMD-QFP OKI 01 2731
MSM10T0209-014GS-BK SMD-QFP OKI 00 1260
MSM16811 DIP-8 OKI 93 250
MSM3764-15RS [LOOSE] DIP-16 OKI 90 13
MSM51257AL-10 DIP-28 OKI 92 1600
MSM514222B-30GS-KR1 SMD-SO28 OKI 96- 988
MSM5256 DIP-8 OKI 92 50
MSM5265 SMD-QFP100 OKI -- 109
MSM58301RS [LOOSE] DIP-28 OKI -- 13
MSM6250 SMD-BGA QUALCOMM 04 615
MSM62X42B DIP-18 OKI -- 25
MSM6388GS-V1KR1 SMD-QFP44 OKI 94 1600
MSM6389JS-7DR1 SMD-PLCC18 OKI 94 1600
MSM6965-3MS-KR4 SMD-SO8 KSS 94 1000
MSM6996H DIP-16 OKI -- 21
MSM6997H DIP-16 OKI 04 116
MSM7508BG-KDR1 SMD-SO24L OKI 95 1600
MSM7508BGS-TKR1 SMD-SO24L OKI -- 770
MSM7533VGS-K SMD-SO24L OKI 00 1600
MSM7540GS-KDR1 SMD-SO28 OKI 94+ 1600
MSM80C154S [PULLS] DIP-40 OKI 97 300
MSM80C49-653 DIP-40 OKI 89 710
MSM80C51-34 DIP-40 OKI -- 129
MSM80C85A [LOOSE] DIP-40 OKI -- 118
MSM80C85A SMD-QFP44 OKI -- 98
MSM80C85AH DIP-40 OKI 93 39
MSM80C86 DIP-40 OKI -- 5
MSM80C86 DIP-40 OKI -- 62
MSM80C86A-2 SMD-QFP56 OKI -- 7
MSM80C88 SMD-QFP44 OKI -- 40
MSM81C55 SMD-QFP44 OKI -- 145
MSM82C54-2 [LOOSE] SMD-PLCC28 OKI 94 27
MSM82C54-2 [PULLS] SMD-PLCC28 OKI -- 1280
MSM82C54-2 DIP-24 OKI -- 15
MSM82C55A-2V SMD-PLCC44 OKI 97 104
MSM82C84A-2 [BULK] SMD-PLCC20 OKI n/a 356
MSM85C154VS DIP-40-C OKI 92 6
MSP2410-15 SMD-PLCC44 ITT 96 1600
MSP3410G-B8 V3 SMD-PQFP64 MICRONAS -- 50
MSP3410G-QI-C12 RoHS SMD-PQFP MICRONAS 03 1492
MSP3412G-FH-B3 SMD-PQFP MICRONAS 03 1600
MSP3412G-QI-B3 SMD-PQFP MICRONAS 04 1600
MSP430U192IDLR SMD-TSSOP56 TI 01 2982
MSP4410G-QI-C11 SMD-PQFP MICRONAS 05 960
MSS09ECE10-C291 SMD FCIBESAN n/a 1262
MSS09ECE10 SMD FCIBESAN 04 3000
MSS09ECE10 SMD FCIBESAN 04 3000
MSS09ECE10 SMD FCIBESAN 02 635
MSS21A24 24VDC CPCLARE 94 1600
MSS61A24 24VDC CPCLARE 95 25
MSS71A24 24VDC CPCLARE 93+ 1204
MSTB2.5-5.08 PHOENIX -- 147
MSTB2.5-5.08 PHOENIX -- 89
MT1259-12 [LOOSE] DIP-16 MITEL 89 58
MT2060F-01 MICROTUNE 05 310
MT28F2565W18RTF-705BT SMD-FBGA MICRON 03 30
MT28F320J3FS PROG. SMD-FBGA64 MICRON 04 2816
MT28F640J3FS-12 SMD-BGA64 MICRON 05 305
MT28F640J3FS-12MET SMD-BGA64 MICRON 02 50
MT4 C93801 5,0VDC AXICOM 03 15
MT46V16M16P-5B:F RoHS SMD-TSOP66 MICRON 05 16
MT48H4M16LFF4-10ES SMD-FBGA54 MICRON 03 20
MT48LC16M32S2B5-7 SMD-BGA90 MICRON 05 2
MT48LC4M32B2TG-7:G SMD-TSOP86 MICRON 05 265
MT48LC8M16A2P-75 SMD-TSOP54 MICRON 04 1235
MT4LC1M16 SMD-TSOP MICRON 03 92
MT58L256L36P-6A SMD-QFP100 MICRON 00 500
MT58L512L18FS-10 SMD-QFP100 MICRON 99 88
MT58L64L32DT-10 SMD-QFP CYPPRESS 01 72
MT58L64L32FT-10 SMD-QFP MICRON 99 10
MT5C2568-20 [LOOSE] DIP-28-L n/a 93 11
MT5C2568-25 [LOOSE] DIP-28-L n/a 92 10
MT5C6408-25 [LOOSE] DIP-28-L MICRON 92 15
MT8840AE DIP-18 MITEL 89 19
MT8860XC DIP-18-C MITEL 90 560
MT8865XC [LOOSE] DIP-16-C MITEL 90 15
MT8870CE DIP-18 MITEL 90 236
MT8870DE DIP-18 MITEL 96 5
MT88E41AS SMD-SO16 MITEL 98 117
MT8920BP SMD-PLCC28 MITEL 99 28
MT8930CP [LOOSE] SMD-PLCC44 MITEL 98 5
MT8952BP [LOOSE] SMD-PLCC28 MITEL 97+ 19
MT8979AP SMD-PLCC44 MITEL 94+ 93
MT8980DP SMD-PLCC44 MITEL 99 183
MT9085AP SMD-PLCC68 MITSUBISHI 92 5
MTB23P06ET4 SMD-D2PAK MOTOROLA 94 390
MTB33N10E SMD-D2PAK MOTOROLA 94 17
MTB33N10E (STB1002) SMD-D2PAK MOTOROLA 94 685
MTB36N06V [LOOSE] SMD-D2PAK MOTOROLA 98 41
MTD10N05E TO-251 MOTOROLA 92 1255
MTD2N20E [LOOSE] TO-251 MOTOROLA -- 36
MTD4N20E [LOOSE] TO-251 MOTOROLA 95 269
MTD4N20E [LOOSE] TO-251 MOTOROLA 95 115
MTD4N20E [LOOSE] TO-251 MOTOROLA -- 1409
MTD4N20E [LOOSE] TO-251 MOTOROLA -- 760
MTD4N20ET4 SMD-DPAK ONSEMI 01 3000
MTD6N15T4 SMD-DPAK MOTOROLA 96 2270
MTMM-115-03-S-D-120 SAMTEC 00 1500
MTMM-122-03-G-D-120 SAMTEC 01 2000
MTP12P10 TO-220 MOTOROLA 99 531
MTP2N50E TO-220 MOTOROLA 97 3000
MTP2N50E [CUT] TO-220 MOTOROLA 06 980
MTP2P50 TO-220 MOTOROLA 92 15
MUR1100E 267-03 MOTOROLA -- 200
MUR820 TO-220-2 MOTOROLA 97 85
MURS120T3 SMD-SMB GSE 00 2550
MURS160T3 SMD-SMB MOTOROLA 97- 1754
MURS320T3 SMD-SOD15 MOTOROLA 03 4500
MURS340T3 SMD-SOD15 MOTOROLA 97 326
MUX08AQ DIP-16-C PMI 92 5
MV1442IG SMD-SO18L GECPLESSEY 93+ 19
MV1442PR SMD-SO18L GECPLESSEY 93 29
MV1815-2ABADP DIP-40 GECPLESSEY 93 1600
MV25 VC330(M)J10 SMD NIPPONCHEM -- 6000
MV64360-A1-BAY-C133 SMD-BGA724 MARVELL 02 3
MX16C450 [PULLS] DIP-40 MACRONIX 88 8
MX27C512PC-90 DIP-28 MACRONIX 01 120
MX27C512QC-12 SMD-PLCC32 MACRONIX 00 1600
MX28F1000PC-12 DIP-32 MACRONIX 95+ 1108
MX28F1000QC-12 SMD-PLCC32 MACRONIX 95+ 1600
MX29F1610MC-12 SMD-SO44L MACRONIX n/a 570
MX29F1610MC-12C3 [PULLS] SMD-SO44L MACRONIX 97 1311
MX29F1610MC-12C3 SMD-SO44L MACRONIX 97 118
MX29L1611TC-12 SMD-TSOP40 MACRONIX 01 580
MX29L8000BTI-12 SMD-TSOP40 MACRONIX 97 10
MX29LV160BBTC-90 SMD-TSOP48 MACRONIX 04 10
MX29LV320BTC-90 SMD-TSOP48 MACRONIX 03 198
MX29LV320CBTC-90G RoHS SMD-TSOP48 MACRONIX 05 15
MX29LV640BTC-90 SMD-TSOP48 MACRONIX 04 171
MX66C1024MC-70 SMD-SO32L MACRONIX 00 28
MX97102UC SMD-TQFP64 MACRONIX 01 716
MXF87-30BT1 KSS -- 780
MXF90.05-30BT1-7 KSS -- 265
MXL1014IS-T SMD-SO16L MAXIM 97 46
MY50 DIP-4 RFT 90+ 769
MY50 DIP-4 RFT n/a 20
MY51 DIP-6 RFT 89 165
MY51RD DIP-6 n/a -- 348
MZ4627RL DO-41 MOTOROLA 95 9815
MZD200RL DO-35 MOTOROLA 96 1263
MZF9389-6-50-2929PBTV STOCKOBEL 97 1170
MZJ115 DIP-16 TESLA 88 695
MZPY100RL DO-41 MOTOROLA 97 2170
N027 G D1008 SMD EPCOS 04 759
N02L163WN1AT2-55I RoHS SMD-TSOP44 NANOAMP 06 10
N04L163WC2AT2-70I SMD-TSOP44 NANOAMP 06 10
N2530SP2.0C SMD-BGA420 AGILENT 01 240
N27333N1 SMD-BGA FORCE 98 114
N27333U1 SMD-BGA FORCE 98 67
N27333U2 SMD-BGA FORCE 98 947
N27333U3 SMD-BGA FORCE 98 183
N27960C2-25 SMD-PLCC44 INTEL -- 25
N28F001BX-T150 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL -- 18
N28F020-150 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL 95 1153
N28F256-200P1C2 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL 94+ 1600
N28F256A-120 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL 92 3
N28F256A-150 [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL 93+ 59
N28F256A-200 SMD-PLCC32 INTEL 93 12
N2960N DIP-48 SIGNETICS 86 189
N3002N [LOOSE] DIP-28 SIGNETICS 79 18
N3002N DIP-28 SIGNETICS 88 537
N630-9901-X875 SMD n/a n/a 93
N630-9901-X875 SMD n/a n/a 18
N68FX740-15 SMD-PLCC68 FLEXLOGIC 94 18
N6L50T7S-473 RoHS SMD PIHER 06 3000
N74174B DIP-16 SIGNETICS 76 3000
N74175 DIP-16 SIGNETICS 75 1647
N7494NJD DIP-16 SIGNETICS 84 200
N74ALS04BD SMD-SO14 PHILIPS 99 2355
N74ALS30A D SMD-SO16 SIGNETICS 90 6000
N74ALS32D SMD-SO14 SIGNETICS 90 4674
N74F00D SMD-SO14 PHILIPS 00 1128
N74F04D SMD-SO14 PHILIPS 95 789
N74F08D SMD-SO14 PHILIPS 97 4208
N74F1240D SMD-SO20L PHILIPS 97 1286
N74F125D SMD-SO14 SIGNETICS 91 835
N74F166D SMD-SO16 PHILIPS 01 758
N74F175N DIP-16 SIGNETICS 87+ 2156
N74F181N DIP-24-L SIGNETICS 89 3000
N74F182NB DIP-16 SIGNETICS 93- 2586
N74F20D SMD-SO14 PHILIPS 96 576
N74F241D SMD-SO20L SIGNETICS 93 44
N74F244D SMD-SO20L PHILIPS 98 335
N74F245D SMD-SO20L PHILIPS 97 2741
N74F257AD SMD-SO16 PHILIPS 01 1683
N74F27D SMD-SO14 PHILIPS 98 1341
N74F280AD SMD-SO14 SIGNETICS 90 5000
N74F283D SMD-SO16 PHILIPS 95 3000
N74F30D SMD-SO14 PHILIPS 01 2117
N74F32D SMD-SO14 PHILIPS 97+ 486
N74F367D SMD-SO16 SIGNETICS 90 3000
N74F373D SMD-SO20L SIGNETICS 93 942
N74F374N DIP-20 PHILIPS 91+ 2732
N74F379N DIP-14 SIGNETICS 90 775
N74F38D SMD-SO14 PHILIPS 98 1927
N74F399N DIP-16 SIGNETICS 86+ 396
N74F521N DIP-20 SIGNETICS 91 1196
N74F595D SMD-SO16 SIGNETICS 89 1587
N74F641D SMD-SO20L PHILIPS 99 2
N74F646D SMD-SO24L PHILIPS 95 695
N74F657D SMD-SO24L PHILIPS 99 627
N74F74D SMD-SO14 PHILIPS 00 1122
N74LS00D SMD-SO14 SIGNETICS 91 74
N74LS245D SMD-SO20L SIGNETICS 91 3000
N74S00N DIP-14 SIGNETICS 88 1000
N74S158N DIP-16 SIGNETICS 86 100
N80188 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL 91 206
N8032AH SMD-PLCC44 INTEL 94 8
N80535 [LOOSE] SMD-PLCC68 AMD 91 93
N80C152JA SMD-PLCC68 INTEL 99 21
N80C152JC SMD-PLCC68 INTEL 99 1600
N80C186-12 [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 92 5
N80C186-16 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL -- 10
N80C186-16 SMD-PLCC68 INTEL 94 1195
N80C186-20 [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 96 26
N80C186-20 SMD-PLCC68 AMD 02 14
N80C186-20 SMD-PLCC68 AMD 02 5
N80C186 [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 96 193
N80C186 SMD-PLCC68 INTEL 82 184
N80C186XL-20 SMD-PLCC68 INTEL -- 7
N80C186XL10 SMD-PLCC68 INTEL 82 41
N80C186XL16 SMD-PLCC68 INTEL 93 24
N80C188-12 [PULLS] SMD-PLCC68 AMD 93+ 29
N80C188-16 SMD-PLCC68 AMD 98 2
N80C188-20 [LOOSE] SMD-PLCC68 AMD 00 14
N80C188 SMD-PLCC68 INTEL -- 15
N80C188 SMD-PLCC68 AMD 02 12
N80C188XL20 SMD-PLCC68 INTEL -- 5
N80C198 [LOOSE] SMD-PLCC52 INTEL -- 7
N80C31BH SMD-PLCC44 INTEL -- 25
N80C452 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL 92 30
N80C51AF1 SMD-PLCC44 INTEL 99 344
N80C51BH-1 SMD-PLCC44 INTEL 00 52
N80C51FA-1 SMD-PLCC44 INTEL 98 40
N82072 SMD-PLCC44 INTEL -- 14
N82077SL SMD-PLCC68 INTEL 98 66
N82077SLA06 SMD-PLCC68 INTEL 99 364
N82231-2 SMD-PLCC84 INTEL 91 8
N82503 SMD-PLCC44 INTEL 03 308
N82505TA SMD-PLCC68 INTEL -- 9
N82530-6 [PULLS] SMD-PLCC44 INTEL n/a 91
N82560 ES SMD-PLCC68 INTEL 89 19
N8277N DIP-16 SIGNETICS 80 25
N82C08-10 SMD-PLCC68 INTEL -- 4
N82C08-16 [LOOSE] SMD-PLCC68 INTEL -- 27
N82C284-8 [LOOSE] SMD-PLCC20 INTEL 93 5
N82C284-8 SMD-PLCC20 INTEL -- 21
N82C288-8 [LOOSE] SMD-PLCC20 INTEL 94 21
N82C54-2 [PULLS] SMD-PLCC28 INTEL -- 64
N82C55A-2 [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL -- 39
N82C55A-2V [LOOSE] SMD-PLCC44 OKI 98 25
N82HS191N3 [LOOSE] DIP-24-L SIGNETICS 92 8
N82HS321AN DIP-24 SIGNETICS 86 15
N82S115F DIP-24-C SIGNETICS 83 92
N82S115N [LOOSE] DIP-24 SIGNETICS 88 75
N82S115N DIP-24 SIGNETICS 79 10
N82S137F DIP-18-C SIGNETICS 82 21
N82S181F DIP-24-C SIGNETICS 88 24
N82S185F DIP-18-C SIGNETICS 80 13
N82S191CN [LOOSE] DIP-24 SIGNETICS 88 59
N82S191N [LOOSE] DIP-24 SIGNETICS 88 18
N82S21 DIP-16 SIGNETICS 85 225
N82S62N DIP-14 SIGNETICS 90 50
N8397 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL n/a 1600
N8397BH [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL 91+ 1600
N8397JF [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL 91+ 1600
N85C220-80 SMD-PLCC20 INTEL -- 20
N85C244-80 SMD-PLCC28 INTEL 90 140
N85C508-7 SMD-PLCC28 INTEL -- 14
N8797 [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL n/a 1600
N8797JF [PULLS] SMD-PLCC68 INTEL 91 283
N87C196KD-20 - PROG. SMD-PLCC68 INTEL -- 8
N89C026LT SMD-PLCC68 INTEL 92 7
N8T09N DIP-14 SIGNETICS 87 50
N8T20N DIP-16 SIGNETICS 90 150
N8X02AN [LOOSE] DIP-24 SIGNETICS 82 16
N8X305N DIP-50 SIGNETICS 87 107
N8X350F DIP-22-MC SIGNETICS 80+ 76
N8X60F DIP-28-C SIGNETICS 89+ 22
N9403N DIP-24-L SIGNETICS 89 148
NBC12439 SMD-PLCC28 ONSEMI 03 21
NC-NEC40A-DMC SMD-PLCC68 NEC 93 20
NC4116-13 TEMEX n/a 58
NC7S00M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 05 3000
NC7S32M5X SMD-SOT23-5 NSC 96 2540
NC7S32M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 02 3000
NC7SB3157P6X SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 02 6000
NC7ST86M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 04 6000
NC7SU04M5X SMD-SOT23-5 NSC 97 3677
NC7SU04M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 03 6000
NC7SU04M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 03 1500
NC7SZ00M5 SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 01 236
NC7SZ04M5 SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 01 2240
NC7SZ04P5X SMD-SC70 FAIRCHILD 00 6000
NC7SZ04P5X SMD-SC70 FAIRCHILD 00 6000
NC7SZ08P5X SMD-SC70 FAIRCHILD 02 3866
NC7SZ08P5X RoHS SMD-SC70 FAIRCHILD 05 2028
NC7SZ125M5 SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 02 3602
NC7SZ125M5X SMD-SOT23-5 NSC 99 2880
NC7SZ125P5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 03 2470
NC7SZ19P6X SMD-SC70 FAIRCHILD 03 2831
NC7SZ57P6X SMD-SC70 FAIRCHILD 02 5648
NC7SZ57P6X SMD-SC70 FAIRCHILD 02 3000
NC7SZ66L6X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 03 30000
NC7SZ66M5 SMD-SOT23-5 NSC 98 108
NC7SZ66M5X SMD-SOT23-5 FAIRCHILD 02 30000
NC7WZ07P6 SMD FAIRCHILD 01 915
NC7WZ08K8X SMD-US8 FAIRCHILD 00 2532
NC7WZ16P6X SMD-SOT23-6 FAIRCHILD 03 6000
NC7WZ240K8X SMD-US8 FAIRCHILD 01 6000
NC7WZ241K8X SMD-US8 FAIRCHILD 01 2729
NCM21WB473J0SRA SMD-1206 MURATA -- 1000
NCR0381206 SMD-PLCC84 NCR 91 834
NCR53C700 SMD-TQFP NCR 93 33
NCR86C70 SMD-PLCC68 NCR 92 18
ND4224-38 TEMEX 01 777
ND4224-42 TEMEX -- 410
ND4224-43 TEMEX -- 162
NDC632P SMD-SUPERSOT-6 FAIRCHILD 00 6000
NDC632P (8H33) SMD-SUPERSOT-6 FAIRCHILD 99- 4509
NDIR-06HT DIPRONICS -- 496
NDL3220K58 NEC -- 2
NDL5421P1S-47/NR7500B NEC -- 2375
NDL7408P1KC-47 NDL7408 NEC -- 372
NDL7408P1KC-47 NDL7408 NEC -98 9
NDL7408P1KF-47/NX7303 NDL7408NX NEC 01 150
NDL7601P1C-47 NDL7601 NEC -- 59
NDL7603P1C-47 NDL7603 NEC -- 3
NDL7701P1C-47 NDL7701 NEC 99 240
NDL7701P1C-47C NDL7701 NEC 99 1
NDP4060L TO-220 NSC 96 623
NDP406BL [LOOSE] TO-220 NSC 93 36
NDS331N RoHS SMD-SOT23 FAIRCHILD 06 6000
NDS355AN SMD-SOT23 FAIRCHILD 00 2009
NDS8434A SMD-SO8 FAIRCHILD 04 400
NDS9407 SMD-SO8 NSC 98 1095
NDS9430 SMD-SO8 NSC 97 1800
NDS9952A SMD-SO8 NSC 97 1635
NE1 TO-92 MOTOROLA -- 800
NE2 TO-92 MOTOROLA -- 800
NE5105N DIP-8 SIGNETICS 89 1600
NE5205 TO-18 HYBRITEK 93 1600
NE521N DIP-14 PHILIPS 93 954
NE527D SMD-SO14 SIGNETICS 90 27
NE529D SMD-SO14 SIGNETICS 90 78
NE5512 SMD-SO8 SIGNETICS 86+ 736
NE5514N DIP-14 SIGNETICS 89 15
NE555N DIP-8 STM -- 43
NE555N DIP-8 STM 97 9
NE555N DIP-8 STM -- 450
NE556D SMD-SO14 SIGNETICS 94 178
NE556N DIP-14 STM 97 25
NE5900D SMD-SO16 SIGNETICS 93 45
NE592D8 [LOOSE] SMD-SO8 SIGNETICS -- 28
NE592D8 [LOOSE] SMD-SO8 SIGNETICS -- 80
NE615D [LOOSE] SMD-SO20L SIGNETICS 94 215
NE646B [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 79 839
NE646B DIP-16 SIGNETICS 79 30
NE72089A-3 NEC 03 981
NE86950BA SMD-PLCC84 SIGNETICS 90 15
NE960R175-ER 75 NEC 02 1600
NE960R275 75 NEC 01 1502
NFC10-12D12 ARTESYN 03 2
NFC10-12D15 ARTESYN 03 2
NFC10-12S05-4 ARTESYN 01 10
NFC10-12S05 ARTESYN 03 1
NFC10-12S12-4 ARTESYN 02 1
NFC10-12S12 ARTESYN 01 39
NFC10-12S15 ARTESYN 01 10
NFC10-24S12 ARTESYN 01 1
NFC10-48D12 ARTESYN 02 1
NFC10-48D15 ARTESYN 02 2
NFC10-48S05 ARTESYN 03 13
NFC10-48S12 ARTESYN 02 17
NFC10-48S15 ARTESYN 00 21
NFC10-5045 ARTESYN 01 23
NFC15-48S12 ARTESYN 01 1
NFC15-48S15-4 ARTESYN 01 1
NFC15-48S15N01 ARTESYN 03 19
NFC15-9470 COMPUTERPR -- 1
NFC15-9470 ARTESYN 03 11
NFC20-24D12 ARTESYN 00 2
NFC20-24S12-4 ARTESYN 01 1
NFC20-24S15-4 ARTESYN 02 5
NFC20-24S15 ARTESYN 01+ 19
NFC20-48D12 ARTESYN 03 23
NFC20-48S05-4 ARTESYN 01 1600
NFC20-48S05 ARTESYN 03 11
NFC20-48S12 ARTESYN 03 156
NFC20-8840 ARTESYN 02 61
NFC20-8858 ARTESYN 00 83
NFC20-8918 ARTESYN 01 7
NFC20-8919 ARTESYN 00 13
NFC40-24S12-1X ARTESYN 01 6
NFC40-24S15-4 ARTESYN 01 2
NFC40-24S15-M ARTESYN 99 8
NFC40-48S05M ARTESYN 01 1
NFC40-48S12 ARTESYN 00 10
NFC40-48S15-M ARTESYN 01 12
NFC40-48S15 ARTESYN 01 34
NFC40-48T05-12-1X ARTESYN 99 2
NFC40-48T05-12-1X ARTESYN 01 8
NFC40-48T05-12-M ARTESYN 01 266
NFC40-48T05-15-1Y ARTESYN 01 242
NFC40-48T05-15 ARTESYN 01 929
NFC40-48T05-15M ARTESYN 00 115
NFC40-5054 ARTESYN 99 3
NFM41R11C222T1M00-54 SMD MURATA 05 6000
NFM51R00P106M00-01 RoHS MURATA 06 3000
NFM60R10T471T1M00-57 RoHS MURATA 05 800
NFS071D 71 MHZ SMD KSSKINSEKI 98 3000
NFX780Z-15 SMD-PLCC84 FLEXLOGIC 94 15
NG80386SX-16 SMD-MQFP100 INTEL 90 38
NG80386SX-25 SMD-MQFP100 INTEL 90 86
NG82355 SMD-QFP132 INTEL -- 4
NH020Y2 LUCENT 00 724
NH12HC0103GBA SMD-0805 TPC 01 6000
NJG1519AKC1-TE3 SMD-FLP10-C1 JRC 03 3000
NJG1519KC1-TE3 SMD-FLP10-C1 JRC 03 3000
NJM2058D DIP-14 JRC -- 25
NJM2284M SMD-SO16M JRC 95 3000
NJM2380L TO-92 JRC -- 1498
NJM4556AD DIP-8 JRC -- 417
NJM4558M SMD-SO8 JRC 96 1698
NJM4559M SMD-SO8 JRC 92 3788
NJM7022M SMD-SO8 JRC 93 1030
NJM7808FA TO-220-F JRC -- 3000
NJM7818A TO-220 JRC -- 2608
NJM7818FA TO-220-F JRC 94 3000
NJM7824FA TO-220-F JRC -- 538
NJM78L15A TO-92 JRC -- 6000
NJM78M08A TO-220-F JRC -- 100
NJM78M12FA TO-220-F JRC -- 64
NJM7906A TO-220 JRC -- 930
NJM7906FA TO-220-F JRC -- 3000
NJM7909A TO-220 JRC -- 210
NJM7918A TO-220 JRC -- 3000
NJM7918FA TO-220-F JRC -- 3000
NJM7924FA TO-220-F JRC -- 3955
NJM79L05UA-TE1 SMD-SOT89 JRC 00 6000
NL252018T-R56J SMD-B TDK 05 1925
NL322522T-047K SMD-B TDK -- 1390
NL322522T-100J SMD-B TDK 97 2999
NL322522T-100J SMD-B TDK 95 3810
NL322522T-180J SMD-B TDK 04 1900
NL322522T-2R7J SMD-B TDK 01 1860
NL322522T-560J SMD-B TDK 03 1459
NL453232T-100J SMD-C TDK 97 290
NL453232T-2R2K-S SMD-C TDK 01 290
NL453232T-2R2K-S SMD-C TDK 01 1000
NL453232T-2R7K-S SMD-C TDK 01 675
NLC322522T-100K SMD-B TDK 07 3590
NLC322522T-1R5M SMD-B TDK 04 2700
NLC453232T-1R0K SMD-C TDK 01 722
NLC565050T-1R0K SMD-C TDK 00 400
NLC565050T-680K SMD-C TDK 00 2557
NLFC322522T-100K SMD-B TDK 00 869
NLLP5323272R2K SMD-C CHLISIN -- 227
NLU201205T-15NG SMD-0805 TDK 02 11870
NLU201205T-15NG SMD-0805 TDK 03 4000
NM2360A-A SMD-BGA329 00 27
NM27C010Q-150 DIP-32-CW NSC 92 11
NM27C010T-120 SMD-TSOP32 NSC 92 760
NM27C040Q-100 [PULLS] DIP-32-CW NSC 97 29
NM27C040Q-120 [PULLS] DIP-32-CW NSC 95 45
NM27C210Q-150 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 94 13
NM27C210Q-200 [PULLS] DIP-40-CW NSC 93 61
NM27C210Q [PULLS] DIP-40-CW NSC 94 46
NM27C256Q-100 [PULLS] DIP-28-CW NSC 97 7
NM27C256Q-150 [PULLS] DIP-28-CW NSC 93+ 6
NM27C256Q-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 93- 189
NM27C512AQ-250 [PULLS] DIP-28-CW NSC 89+ 68
NM27C512Q-120 [PULLS] DIP-28-CW NSC 94+ 100
NM27C512Q-150 [PULLS] DIP-28-CW NSC 92 1426
NM27C512Q-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 89+ 400
NM27C512V-120 SMD-PLCC32 NSC 96 31
NM27LC512Q-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 93 92
NM74C929D DIP-16-C NSC 88 28
NM93C46N DIP-8 NSC 91 213
NM93CS66MX SMD-SO14 NSC 98 2700
NM95MS16VBHX SMD-QFP48 NSC 97 1600
NMC-H 1812X7R102K2KVTR SMD-1812 NICCOMP 03 3000
NMC0402NPO5R6C50 SMD-0402 NICCOMP 00 9940
NMC27C16Q-45 DIP-24-CW NSC 89 153
NMC27C256-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 88+ 3000
NMC27C256BQ-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 90+ 205
NMC27C256Q-150 [PULLS] DIP-28-CW NSC 91+ 1794
NMC27C256Q-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 91 32
NMC27C256Q-250 [PULLS] DIP-28-CW NSC 89+ 1181
NMC27C256QE-200 [PULLS] DIP-28-CW NSC 94 721
NMC27C512AQ-170 DIP-28-CW NSC 88 1
NMC27C512AQ-250 DIP-28-CW NSC 89 13
NMC3764N-20 DIP-16 NSC 84 147
NMC6514J-9 DIP-18-C NSC 84 20
NMC87C257VM-170 SMD-PLCC32 NSC 96 15
NMC87C257VM SMD-PLCC32 NSC 96 296
NMC9314BN [LOOSE] DIP-8 NSC 89 27
NMC9346EN DIP-8 NSC 90 80
NMC9346M SMD-SO14L NSC 86 50
NP04SB100M SMD TAYIO 00 1640
NP24N10CLB TO-220 NEC 98 750
NP30N06CLC TO-220 NEC 98 593
NP40N055CLE/JM TO-220 NEC -- 100
NP55N06DLD [LOOSE] TO-220-H NEC -- 1314
NP55N06DLD [LOOSE] TO-220-H NEC -- 660
NP80N03EDE-E1 SMD-TO263 NEC 03 1600
NP80N04EHE [LOOSE] SMD-TO263 NEC -- 487
NP80N04EHE(1)-E1 SMD-TO263 NEC n/a 1600
NP80N055 [LOOSE] TO-220 NEC -- 97
NP80N055CLE [LOOSE] TO-220 NEC -- 812
NP84N04EHE-E1 SMD-TO263 NEC 03 3000
NP88N03 [LOOSE] SMD-TO263 NEC -- 262
NP88N04 SMD-D2PAK NEC -- 440
NP88N075MUE [LOOSE] TO-220 NEC n/a 307
NP88N075MUE 1ZM TO-220 NEC --- 435
NPCL1A819210 1,0VDC MEDER 97 345
NPD5566 DIP-8 NSC 84+ 76
NPLD910-25 SMD-PLCC44 INTEL 94 18
NQ2864-350 SMD-PLCC32 SEEQ 89 29
NQ28C64-250 SMD-PLCC32 SEEQ 89 14
NR8360JQ-02 NR8360 NEC 01 3
NRA106K04R8 SMD-A NEC 00 16000
NRA224M35R8 SMD-A NEC 01 9000
NRA225K20R8 SMD-A NEC 00 6000
NRA335K16R8 SMD-A NEC 97 2000
NRA335M06R8 SMD-A NEC 01 2000
NRA474K35R8 SMD-A NEC 01 6000
NRA685K108P RoHS SMD-A NECTOKIN 06 3000
NRC106M16R12 SMD-C NEC 01 6000
NRC106M25P12 SMD-C NEC 00 6000
NRC335K25R12 SMD-C NEC 01 1000
NRC335K35R12 SMD-C NEC 99 500
NRC336M16R12 SMD-C NEC 97 3000
NRC475K20R12 SMD-C NEC 01 4500
NRC685M35R12 SMD-C NEC 99 1000
NRD106M16R12 SMD-D NEC 01 6000
NRD106M20R12 SMD-D NEC 01 1000
NRD226K16R12 SMD-D NEC 00 2500
NRD226K20R12 SMD-D NEC 00 500
NRD226M16R12 SMD-D NEC 01 6000
NRD336M10R12 SMD-D NEC 98 3500
NRD475K35R12-STS SMD-D NEC 00 6000
NRD475K35R12 SMD-D NEC 00+ 1500
NRD476K10R12 SMD-D NEC 00 6000
NRS225M16R8 SMD-B NEC 01 2000
NRS225M20R8 SMD-B NEC 00 6000
NRS225M35R8 SMD-B NEC 00 6000
NRS685K06R8 SMD-B NEC 01 22414
NRS685K20R8 SMD-B NEC 01 4000
NS16 1 1002 GTR SMD-SO16 CTS -- 6000
NS16C450V [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 90 8
NS16C552V SMD-PLCC44 NSC 90 28
NS32016D-10 [LOOSE] DIP-48-CG NSC 86 19
NS32016N-10 DIP-48 NSC 88 16
NS32032E-10 [PULLS] SMD-LCC68-CG NSC -- 17
NS32081D-10 [PULLS] DIP-24-CG NSC 85 38
NS32081D-15 [PULLS] DIP-24-CG NSC 87 13
NS32082D-10 [LOOSE] DIP-48-CG NSC 87 13
NS32201D-10 [PULLS] DIP-24-C NSC 87 25
NS32202D-10 [PULLS] DIP-40-C NSC 85 9
NS32332U-15 PGA68CG [PULLS] NSC 89 31
NS32381U-25 PGA68CG [PULLS] NSC 91 48
NS32382U-15 PGA132CG [PULLS] NSC 89 22
NS32532U-25 PGA176CG [PULLS] NSC 91 47
NS32AM163VME/V20 SMD-PLCC68 NSC 95 144
NS32C2010D-15 [PULLS] DIP-24-CG NSC 89 10
NS32C201D-10 DIP-24-CG NSC 89+ 24
NS32CG16V-10 SMD-PLCC68 NSC 90 9
NS87P50D-11 P-BACK DIP-40-CG NSC 89 10
NS8KT TO-220-2 GI 96 3000
NS95MS15VEH SMD-QFP64 NSC 96 749
NSAM266SCD/V SMD-PLCC68 NSC 97 6
NSCLM81CIMT-3 SMD-TSSOP24 NSC 00 25
NSR0320MW2T3G RoHS SMD-SOD323 ONSEMI 04 9807
NT68P61A DIP-40 n/a 99 10
NT68P62-01 [LOOSE] DIP-40 NOVATEK 99 60
NT68P62-01 DIP-40 NOVATEK 00 4
NX7302AA-CC15 NEC -- 320
NX8330RA-BA47 NC8330 NEC 99 23
NX8562LB477-47 NX8562 NEC 98 1
NX8571SA513-47 NEC 01 1
NX8571SA561-47 NEC 01 1
NX8571SA795-47 NEC -- 1
NX8571SA803-47 NEC 01 1
NXA1011/03 DIP-24-CG PHILIPS 90 52
NXA1011/03/S2 DIP-24-CG PHILIPS 91 11
NXA1021/02 DIP-24-CG PHILIPS -- 42
NXA1021/04 DIP-24-CG PHILIPS -- 3
NXA1031/01 DIP-24-CG PHILIPS -- 13
NXA1031/03 DIP-24-CG PHILIPS n/a 40
NXA1031/04 DIP-24-CG PHILIPS -- 155
NXA1031/09 DIP-24-CG PHILIPS 91 29
NZ48F4000L0YTQ0 SMD-BGA INTEL 03 1600
OBUDOWA KM-8 n/a n/a 652
OBUDOWA Z2H n/a n/a 5
OBWODY DRUK. Z EL. n/a n/a 20
OBWODY DRUK. Z EL. n/a n/a 20
OC513 R2.0 SMD-QFP44 PHILIPS 95 1600
OF4111 DO-41 PHILIPS 92 4800
OF4186 DO-41 PHILIPS 93 4700
OF4197 DO-41 PHILIPS -- 2550
OF421 DO-35 PHILIPS 90 14400
OF421 DO-35 PHILIPS -- 4760
OF4215 SMD-SOD123 PHILIPS 95 21000
OF4453 SMD-D2PAK PHILIPS 04 3000
OF811 PHILIPS 91 3730
OFM-10 SANTEC 00 10
OFW364-G SIEMENS -- 17
OFW368 SIEMENS -- 10
OFW369 SIEMENS -- 18
OFW431 SIEMENS -- 25
OFW730 SIEMENS -- 20
OFW734 SIEMENS -- 9
OFWG3202 SIEMENS -- 20
OFWG3962 SIEMENS -- 80
OFWJ3201 SIEMENS -- 140
OFWL3951 SIEMENS -- 9
OFWY6901 SIEMENS -- 20
OFWY6950 KB/W5 SIEMENS -- 69
OH181/E PHILIPS 00 500
OH191 PHILIPS -- 39
OKS2C-S10DC24V 24VDC n/a n/a 33
OKS2C-SDC24V 24VDC - Desold n/a n/a 247
OL6207L-CTM225 OKI 01 132
OLS130 G/Y-XD-T SMD-LED-G-Y SIEMENS 99 5250
OM336/1 PHILIPS 79 78
OM5155T SMD-SO16 PHILIPS 95 3000
OM8305P DIP-8 PHILIPS -- 1989
OM843 DIP-16 n/a 93 25
OM926E PHILIPS 89 359
ON4061 TO-92 PHILIPS 93 3772
ON4166 (BFS17R) SMD-SOT23 PHILIPS 89 4800
ON4169 (BF994S) SMD-SOT143 PHILIPS 89 5057
ON4377 TO-126 PHILIPS 88 40
ON4379 TO-126 PHILIPS 90 250
ON803/P24071-215 [LOOSE] DIP-64 n/a n/a 200
ON839 PHILIPS 88 22
OP01GJ TO-99 PMI 87 12
OP07DH TO-99 AD 85 15
OP10Y/883 DIP-14-C PMI 87 3
OP11AY/883 DIP-14-C PMI 87 9
OP200GP DIP-8 AD 94 28
OP20GJ TO-99 PMI 88 40
OP215GZ DIP-8-C PMI 89 34
OP215GZ DIP-8-C AD 00 48
OP262 [LOOSE] SMD-SO8 AD 99 125
OP37GD DIP-8-C RAYTHEON 90 1792
OP42AZ/883 DIP-8-C PMI 88 5
OP467G SMD-SO16L AD 96 41
OP47BDE DIP-8C RAYTHEON 94 100
OP47GNB DIP-8 RAYTHEON 88- 204
OP491G SMD-SO14 AD 02 50
OP491GS-REEL7 SMD-SO14 AD 00 251
OP77F DIP-8 AD 00 132
OPA1013DN8 DIP-8 BB 96 80
OPA2131PJ DIP-8 BB 95 69
OPA2237UA SMD-SO8 BB 96 39
OPA2350UA SMD-SO8 BB 02 128
OPA337NA/3K SMD-SOT23-5 BB 00 740
OPA343 SMD-SOT23-5 -- 37
OPA343NA/3K SMD-SOT23-5 BB 00 6000
OPA343NA/3K SMD-SOT23-5 BB 00 6000
OPA343NA/3K SMD-SOT23-5 TI 03 + 3000
OPA37GP DIP-8 BB 96 60
OPA4130PA DIP-14 BB 95 7
OPA651U SMD-SO8 BB 96 73
OQ1146 DIP-16-CG n/a 87 519
OQ1151 PGA PHILIPS 87 258
OQ2524YC/N2 PGA PHILIPS 96 119
OQ2526T/N1 SMD-SO28L PHILIPS 95 134
OQ2527S5 [LOOSE] SMD-QFP44 PHILIPS 93 39
OQ2532 V2 SMD-PLCC44 PHILIPS 01 1477
OQ2535WC SMD-QFP PHILIPS -- 13
OQ2537HP SMD-TQFP48 PHILIPS 95 1820
OQ8876HP SMD-QFP64 PHILIPS 96 826
OR2C40A-3 SMD-TQFP ORCA 98 7
OSD-1 0114EJ44R3 DIP-16 91 257
OSD-2 0051EIC0A6 DIP-16 91 70
OWL-10-06-1531.898 SANTEC 00 6
OWL-10-06-1533.455 SANTEC 00 3
OWL-10-06-1533.465 SANTEC 00 3
OWL-10-06-1535.036 SANTEC 00 10
OWL-10-06-1536.609 SANTEC 00 1
OWL-10-06-1538.186 SANTEC 00 19
OWL-10-06-1539.766 SANTEC 00 17
OWL-10-06-1541.349 SANTEC 00 37
OWL-10-06-1541.349 SANTEC 00 5
OWL-10-06-1543.731 SANTEC 03 2
OWL-10-06-1549.315 SANTEC 00 1
OWL-10-06-1552.524 SANTEC 00 28
OWL-10-06-1555.747 SANTEC 00 27
OWL-10-06-1557.363 SANTEC 00 11
OWL-10-06-1557.363 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1558.983 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1560.606 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1570.416 SANTEC 01 4
OWL-10-06-1572.063 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1572.063 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1572.888 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1573.714 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1574.540 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1575.368 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1576.196 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1577.025 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1577.855 SANTEC 00 4
OWL-10-06-1578.686 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1579.518 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1580.350 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1581.184 SANTEC 01 4
OWL-10-06-1582.018 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1582.854 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1583.271 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1584.527 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1585.365 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1586.203 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1591.255 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1592.100 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1592.946 SANTEC 00 2
OWL-10-06-1593.793 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1595.489 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1596.339 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1598.041 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1598.893 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1599.746 SANTEC 01 3
OWL-10-06-1600.600 SANTEC 00 1
OWL-10-06-1602.311 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1603.168 SANTEC 01 2
OWL-10-06-1604.026 SANTEC 01 4
OWL-10-06-1604.885 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1605.744 SANTEC 01 1
OWL-10-06-1607.466 SANTEC 01 4
P-80C51131 DIP-40 MATRA -- 18
P-80C51205 DIP-40 MATRA 91 36
P-80C51AUA-12 [LOOSE] DIP-40 MATRA -- 41
P-80C51AUA [LOOSE] DIP-40 MATRA 94 120
P-83C154467 DIP-40 MATRA 90 18
P0596 PULSE 99 41
P0648.105AT PULSE 05 1380
P0648.214T PULSE 04 1000
P1166.123NLT RoHS PULSE 05 1187
P127-LUM AMP -- 450
P12CTM22K A 20% P12CT SFERNICE -- 1217
P1610D0ZZGE SMD TI 03 436
P1610FZZG RoHS SMD TI 03 45
P1710BZZG SMD TI 04 195
P1710CZZG RoHS SMD TI 05 609
P21010-10 DIP-18 INTEL 99 36
P2114AL-4 DIP-18 INTEL 81 87
P21256-10 [LOOSE] DIP-16 INTEL 00 30
P2148H-3 DIP-18 INTEL 95 25
P29FCT520ATP DIP-24-L n/a 91 15
P3100SBRP SMD-DO214AA TECCOR 00 2077
P3100SC275V SMD-SMB TECCOR 00 1167
P328PX14A2-SAG TECOS 00 2
P39UL130012 SMD-QFP132 ROCKWELL 95 360
P461 TO-218 SGS 86 5
P477 TO-218 STM 90 16
P482 TO-218 STM 91 49
P4C150-15PC DIP-24-L PERFORMAN 92 8
P4C164-25CC DIP-28-CG PERFORMAN 91 13
P4C168-15PC DIP-20 PERFORMAN 89 26
P4SMAJ11CA-TZ SMD-DO214AA PAJ 98 2900
P51C259H-15 DIP-18 INTEL n/a 11
P5AC324-30 DIP-40 INTEL -- 27
P5C090-60 DIP-40 INTEL 93 2
P600J P-600 DIOTEC -- 2353
P600K P-600 DIOTEC -- 455
P600M P-600 DIOTEC -- 1122
P6031T SMD PULSE 01 195
P6032T SMD PULSE 01 398
P6034T SMD PULSE 01 195
P6035T PULSE 01 195
P6KE150CA DO-204AC GSE 00 3850
P6KE20A DO-204AC GSE 00 3327
P6KE39A CB-417 STM -- 2980
P6KE7.5CA DO-204AC GSE 00 1419
P6SMB100AT3 SMD-SMB MOTOROLA 96 2450
P6SMB150AT3 SMD-SMB MOTOROLA 00 4785
P6SMB24A SMD-SMB MOTOROLA n/a 1873
P6SMB39A/52 SMD-SMB GSE 04 1500
P6SMB51CAT3 SMD-SMB MOTOROLA 97 6000
P6SMB62AT3 SMD-SMB ONSEMI 03 1570
P6SMB82AT3 SMD-SMB MOTOROLA 94 1133
P6SRC3 SMD-SO28 TOSHIBA 89 50
P74FCT163ATP DIP-16 PERFORMAN 93 30
P74FCT244P DIP-20 PERFORMAN 92 9
P74FCT245SO SMD-SO20L PERFORMAN 91 2
P74FCT258ATP DIP-16 PERFORMAN 97 27
P74FCT821ATSO SMD-SO24L PERFORMAN 92 21
P74FCT825APC DIP-24 PERFORMAN 91 30
P74FCT828ATP DIP-24 PERFORMAN 91 25
P74FCT828ATSO SMD-SO24L PERFORMAN 91 31
P74FCT843ATP DIP-24 PERFORMAN 91 30
P74FCT845ATSO SMD-SO24L PERFORMAN 91 31
P74HC283T SMD-SO16 PHILIPS 96 100
P74HC365T SMD-SO16 PHILIPS 91 1833
P74PCT245PC DIP-20 PERFORMAN 87 32
P74PCT245PI DIP-20 PERFORMAN 86 14
P8031 DIP-40 MATRA -- 6
P8031AH [LOOSE] DIP-40 INTEL 90+ 18
P8032AH DIP-40 INTEL 96 2
P8040AHL DIP-40 INTEL -- 9
P8042AH DIP-40 INTEL 91 687
P8042AH/2221 DIP-40 INTEL -- 170
P8042AH/2254 DIP-40 INTEL 84 508
P8042AH/2267 DIP-40 INTEL 92 69
P8048AH DIP-40 INTEL -- 54
P8049 (B57321) DIP-40 PHILIPS 88+ 25
P8049 (B93384) DIP-40 PHILIPS 88 176
P8049 (S396) DIP-40 PHILIPS 93 8
P8049AH DIP-40 INTEL 90 1088
P8051AH1464 DIP-40 INTEL 93 13
P8085A DIP-40 INTEL 82 10
P8085A DIP-40 AMD 85 11
P8085AH [PULLS] DIP-40 INTEL -- 153
P8085AH DIP-40 INTEL 91- 10
P8086-2 DIP-40 INTEL 84 9
P8086 DIP-40 AMD 91 20
P8088 [PULLS] DIP-40 INTEL -- 5
P8088 [PULLS] DIP-40 INTEL -- 21
P8088 DIP-40 INTEL 78+ 133
P80A48AH DIP-40 INTEL 94 1134
P80A52AH DIP-40 INTEL 95 1200
P80C31 [LOOSE] DIP-40 MATRA 87 1
P80C31 DIP-40 MATRA 92 3
P80C32EBAA SMD-PLCC44 SIGNETICS -- 26
P80C32EBPN DIP-40 SIGNETICS 91 25
P80C32EBPN DIP-40 PHILIPS 96 189
P80C49 (L123) DIP-40 PHILIPS 90 18
P80C528 SMD-PLCC44 PHILIPS 94 1600
P80C528 FBA SMD-PLCC44 PHILIPS 92 224
P80C528FBA [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 94 98
P80C528FFA [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 96 47
P80C528FFA/01 SMD-PLCC44 PHILIPS 98 1600
P80C88A-2 [PULLS] DIP-40 INTEL n/a 10
P8155H [PULLS] DIP-40 INTEL 90+ 38
P8212 DIP-24 INTEL 94 15
P8228 DIP-28 AMD 84 167
P8237A-5 DIP-40 INTEL 83 15
P8242 DIP-40 INTEL 92 14
P8242PC DIP-40 INTEL 93 207
P82506TB DIP-28 INTEL 93 22
P82530-6 DIP-40 AMD 82 11
P82530 [PULLS] DIP-40 INTEL 94 7
P8254 [PULLS] DIP-24 INTEL 94- 58
P8255A-5 [PULLS] DIP-40 AMD 84 7
P8255A-5 [PULLS] DIP-40 INTEL -- 232
P8255A [PULLS] DIP-40 INTEL 99 5
P8255A DIP-40 AMD 91 8
P8257-5 [PULLS] DIP-40 INTEL 93+ 16
P82592 DIP-40 INTEL 90 18
P8259A-2 DIP-28 INTEL 96 14
P8259A DIP-28 INTEL 85 33
P8273 S4615 DIP-40 INTEL 85 150
P8274 DIP-40 INTEL 87+ 37
P8275-2 DIP-40 INTEL -- 45
P8276 DIP-40 INTEL 90 40
P8288 DIP-20 AMD 00 18
P8291 DIP-40 INTEL -- 7
P8291A DIP-40 INTEL -- 2
P82A305 [LOOSE] SMD-PLCC68 CHIPS -- 11
P82C201-10 SMD-PLCC84 CHIPS 88 22
P82C206H1 SMD-PLCC84 CHIPS 92 159
P82C212B-12A SMD-PLCC84 CHIPS 91 215
P82C215-12 SMD-PLCC84 CHIPS 89 256
P82C811 SMD-PLCC84 CHIPS 91 150
P82C812-20 SMD-PLCC84 CHIPS 91 53
P8316E [PULLS] DIP-24-CG AMD -- 10
P83C524FBA/114 SMD-PLCC44 PHILIPS 97 1600
P83C528EBA/217 SMD-PLCC44 PHILIPS 97 637
P83C528EFB SMD-QFP44 PHILIPS 97 309
P83C592FFA SMD-PLCC68 PHILIPS 95 125
P83C852ABT SMD-SO28 PHILIPS 95 835
P83CE554EFB151 SMD-QFP80 PHILIPS 98 71
P83CE558EFB SMD-QFP80 PHILIPS 96 1600
P83CE559EFB SMD-QFP80 PHILIPS 95 1600
P83CL782HDH SMD-QFP44 PHILIPS 93 1600
P850ZVL SMD TI 04 30
P85C220-80 DIP-20 INTEL -- 6
P85C224-80 DIP-24 INTEL -- 75
P85C22V10-10 (PROG.)DIP-24 INTEL -- 13
P85C528 FBA SMD-PLCC44 PHILIPS 91 34
P8742AH-OTP DIP-40 INTEL 92 37
P87C51EBFFA [PULLS] DIP-40 SIGNETICS 93 40
P87C51FB1 DIP-40 INTEL 98 18
P87C51SBAA SMD-PLCC44 PHILIPS 01 858
P87C52EBAA SMD-PLCC44 PHILIPS 99 108
P87C52GBAA SMD-PLCC44 SIGNETICS 92 65
P87C552SBAA PROG. SMD-PLCC68 PHILIPS 01 2124
P87C592EFA PROGRAMM SMD-PLCC68 PHILIPS 94 144
P87C750EBFFA DIP-24-CLW SIGNETICS 94 3
P87CE560EFB SMD-QFP80 PHILIPS 95 98
P87LPC760BDH RoHS SMD-TSSOP14 PHILIPS 06 2400
P90C100ABA SMD-PLCC84 PHILIPS 91 183
P90C101ABA [LOOSE] SMD-PLCC84 PHILIPS 95 16
P90CE201AEB [LOOSE] SMD-QFP64 PHILIPS 95 163
P93C101 AFB [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 95 85
P93C101 AFC [LOOSE] SMD-TQFP PHILIPS 94 800
PA1039 PULSE 04 16
PA1A-12V 12VDC NAISMATS n/a 91
PA2409 RoHS SMD-QFN16 EPIC 05 70
PA2423MB SMD-MSOP8 SIGESEMIC 02 2732
PA28F800B5B90 SMD-SO44L INTEL 00 5
PAL10L8CJ DIP-20-C MMI 93 119
PAL10L8CJ DIP-20-C MMI 91 40
PAL10L8CN DIP-20 MMI 84 32
PAL12H6CN DIP-20 MMI 83 3000
PAL12L6CJ DIP-20-C MMI 92 39
PAL14H4CN DIP-20 MMI 86 20
PAL14L8CJS [LOOSE] DIP-24-C MMI 00 23
PAL14L8NC [LOOSE] DIP-24 NSC 89 143
PAL16L6CNS [LOOSE] DIP-24 MMI 97 76
PAL16L8-5PC DIP-20 AMD -- 40
PAL16L8-7PC DIP-20 AMD -- 86
PAL16L8A-20NL SMD-PLCC20 MMI 94 318
PAL16L8ANC DIP-20 MMI 89+ 5
PAL16L8ANC DIP-20 NSC 89 13
PAL16L8AVC SMD-PLCC20 NSC 88 85
PAL16L8B-2ML/883B SMD-LCC20-C MMI 94 30
PAL16L8B-4CJ DIP-20-C AMD 92 34
PAL16L8D/2JC SMD-PLCC20 AMD 94 47
PAL16L8D2PC DIP-20 AMD 94 50
PAL16P8ACN DIP-20 MMI 91 58
PAL16R4ACNL SMD-PLCC20 AMD -- 208
PAL16R4ANC DIP-20 NSC 89 228
PAL16R4B-4MJ DIP-20-C MMI 95 6
PAL16R4BCN [LOOSE] DIP-20 MMI 92 84
PAL16R4BCN DIP-20 AMD -- 68
PAL16R4CN DIP-20 MMI 84 15
PAL16R4NC DIP-20 NSC 88 122
PAL16R6ACN DIP-20 TI 87 355
PAL16R6ACN DIP-20 MMI 88 37
PAL16R6B-2CN [LOOSE] DIP-20 MMI 86 38
PAL16R6B-2CN DIP-20 MMI 91 265
PAL16R6BCN DIP-20 MMI 02 50
PAL16R6DCJ DIP-20-C MMI 03 12
PAL16R8-4JC SMD-PLCC28 AMD 93 20
PAL16R8-5PC DIP-20 AMD 91 70
PAL16R8-7PC DIP-20 AMD 95 182
PAL16R8ACN DIP-20 MMI 85 20
PAL16R8BCN DIP-20 AMD 96 926
PAL16R8PC DIP-20 AMD 84+ 76
PAL16RP4ACN [LOOSE] DIP-20 MMI 84 80
PAL20C1CNS DIP-24-L MMI -- 14
PAL20L8-10/2PC DIP-24-L AMD 98 95
PAL20L8ACNL SMD-PLCC28 MMI 89+ 1600
PAL20L8ANC DIP-24 NSC 89 211
PAL20L8BCNL SMD-PLCC28 MMI 95 170
PAL20L8BCNS DIP-24-L MMI 95 15
PAL20R4B-2CNS DIP-24-L MMI -- 28
PAL20R6ACJS DIP-24-C MMI 86 30
PAL20R6B-2CNS DIP-24 AMD 95 75
PAL20R6BCNS DIP-24-L AMD 98 253
PAL20R8ACNL SMD-PLCC28 MMI n/a 634
PAL20R8ACNS DIP-24-L MMI 96 50
PAL20R8ANC DIP-24 NSC 89 434
PAL20RA1020CNS [LOOSE] DIP-24 MMI 99 88
PAL20RA10CNS [LOOSE] DIP-24 MMI 00 115
PAL20X8CNS DIP-24 MMI 84 16
PAL22CV10J-25 SMD-PLCC28 AMI 93 70
PAL22V10-10JC SMD-PLCC28 AMD 99 718
PAL22V10ADC DIP-24-C AMD 90 24
PALC16L8-25VC SMD-SOJ20 CYPPRESS 91 1110
PALC22V10-25JC [LOOSE] SMD-PLCC28 CYPPRESS 99 42
PALC22V10-25JC SMD-PLCC28 CYPPRESS 98 295
PALC22V10-25JI [PULLS] SMD-PLCC28 CYPPRESS 04 234
PALC22V10-25PC [PULLS] DIP-24-L CYPPRESS 01 304
PALCE16V8H-10 DIP-20 AMD 98 32
PALCE16V8H-10JC/4 SMD-PLCC20 AMD 93+ 94
PALCE16V8H-15 DIP-20 AMD 94 18
PALCE16V8H-15JC/4 SMD-PLCC20 AMD 94+ 1034
PALCE16V8H-15PC [LOOSE] DIP-20 AMD 00 13
PALCE16V8H-15PC [PULLS] DIP-20 AMD 91+ 89
PALCE16V8H-15PC DIP-20 AMD 01 14
PALCE16V8H-15PC/4 DIP-20 LATTICE 01 102
PALCE16V8H-25JC/4 SMD-PLCC20 AMD 93 906
PALCE16V8H-25PC [LOOSE] DIP-20 AMD 93 121
PALCE16V8H-25PC DIP-20 AMD 91+ 70
PALCE16V8H-5JC [PULLS] SMD-PLCC20 AMD 97 105
PALCE16V8H-7JC/5 PROG SMD-PLCC20 AMD 93 138
PALCE16V8H-7PC [LOOSE] DIP-20 AMD 93 20
PALCE16V8Q-25JC/4 SMD-PLCC20 LATTICE 00+ 324
PALCE20V8H-10JC/4 SMD-PLCC28 AMD 93 390
PALCE20V8H-15PC DIP-24 AMD 88 5
PALCE20V8H-25JC/4 SMD-PLCC28 AMD 98+ 58
PALCE20V8H-25PC/4 DIP-24-L LATTICE 00 1688
PALCE22V10H-10JC [LOOSE] SMD-PLCC28 LATTICE 00 24
PALCE22V10H-10JC/5 SMD-PLCC28 AMD 94+ 633
PALCE22V10H-10JC/5 SMD-PLCC28 LATTICE 01 1091
PALCE22V10H-15JC SMD-PLCC28 CYPPRESS 99 10
PALCE22V10H-15JC/4 SMD-PLCC28 AMD 97 64
PALCE22V10H-15JC/4 SMD-PLCC28 AMD 99 1600
PALCE22V10H-25JC [LOOSE] SMD-PLCC28 AMD 94 90
PALCE22V10H-25JC SMD-PLCC28 AMD 99 12
PALCE22V10H-25PC [PULLS] DIP-24-L AMD 00 37
PALCE22V10Q-25JC SMD-PLCC28 AMD 99 185
PALCE26V12H-20JC/4 SMD-PLCC28 AMD 94 35
PAMA-NAA SMD ACTEL 98 120
PAT1904 SMD-SO16 PHILIPS -- 2435
PB137 TO-220 STM 99 25
PB2187 PULSE 05 13
PBD3520 TO-99 EVOXRIFA 87 3000
PBD3551 DIP-16 ERICSSON 88 885
PBL3742 DIP-16 ERICSSON n/a 25
PBL3786-2 [PULLS] SMD-PLCC28 ERICSSON 94 232
PBL38042/1TP:T SMD-TSSOP20 ERICSSON 97 1600
PBL38071/1TP-T SMD-TSSOP20 ERICSSON 97 1439
PBM3910 DIP-14 ERICSSON 90 1600
PBU806 SIL-4 LITEON 97 373
PBU807 SIL-4 LITEON 98 807
PBYR1645 TO-220-2 PHILIPS 02 177
PBYR20100CTB SMD-SOT404 PHILIPS 01 380
PC-SM DIAMOND -- 295
PC-SM DIAMOND -- 200
PC123FY1 DIP-4 SHARP 96 4350
PC123FY2 DIP-4 SHARP 99 5000
PC13779VFR2 SMD-BGA MOTOROLA 03 761
PC13779VFR2 /7189P1.2 SMD-BGA MOTOROLA 02 12
PC13780FCR2 SMD-BGA MOTOROLA 03 721
PC13781VHR2 SMD-BGA MOTOROLA 03 679
PC13786FCR2 SMD-BGA MOTOROLA 02 122
PC16450CV SMD-PLCC44 NSC 91 500
PC16550DV SMD-PLCC44 NSC 94 5
PC16552DV-1 SMD-PLCC44 NSC 97 8
PC16552DV SMD-PLCC44 NSC 00 30
PC29410VFR2 SMD-BGA MOTOROLA 02 125
PC39334-Z93-C297 IMS 01 3000
PC4N36V DIP-6 SHARP 98 130
PC540205FUR2 SMD-QFP64 MOTOROLA 02 749
PC540207FUR2 SMD-QFP64 MOTOROLA 01 1500
PC55404NL DIP-40 TI -- 1004
PC5555402FNL SMD-PLCC44 TI 88 322
PC68F396BGVFT25 SMD-QFP MOTOROLA 98 312
PC72000VGCR2 SMD-BGA MOTOROLA 02 37
PC74HC109P DIP-16 PHILIPS 93 677
PC74HC109T SMD-SO16 PHILIPS 94+ 827
PC74HC112P DIP-16 PHILIPS 92 324
PC74HC11P DIP-14 PHILIPS 92 84
PC74HC123T SMD-SO16 PHILIPS 90+ 846
PC74HC137P DIP-16 PHILIPS 92 25
PC74HC137T SMD-SO16 PHILIPS 92 269
PC74HC139P DIP-16 PHILIPS 93+ 175
PC74HC147T SMD-SO16 PHILIPS 92 25
PC74HC14T SMD-SO14 PHILIPS 91 457
PC74HC153T SMD-SO16 PHILIPS 93 1500
PC74HC154T SMD-SO24L PHILIPS 87+ 57
PC74HC160T SMD-SO16 PHILIPS 87+ 1820
PC74HC166T SMD-SO16 PHILIPS 92 1540
PC74HC182T SMD-SO16 PHILIPS 87 100
PC74HC182T SMD-SO16 PHILIPS 87 50
PC74HC21P DIP-14 PHILIPS 90 966
PC74HC21T SMD-SO14 PHILIPS 88+ 219
PC74HC221P DIP-16 PHILIPS 91 290
PC74HC237T SMD-SO16 PHILIPS 91 35
PC74HC240P DIP-20 PHILIPS 91 13
PC74HC241P DIP-20 PHILIPS 92+ 1099
PC74HC242P DIP-14 PHILIPS 90 499
PC74HC243P DIP-14 PHILIPS 91 1350
PC74HC251T SMD-SO16 PHILIPS 90 49
PC74HC258T SMD-SO16 PHILIPS 87+ 2808
PC74HC273T SMD-SO20L PHILIPS 93 4674
PC74HC27T SMD-SO14 PHILIPS 93 6000
PC74HC32P DIP-14 PHILIPS 92 100
PC74HC354P DIP-20 PHILIPS 91 216
PC74HC365P DIP-16 PHILIPS 86 1145
PC74HC366P DIP-16 PHILIPS 91 315
PC74HC374P DIP-20 PHILIPS 88 76
PC74HC374T SMD-SO20L PHILIPS 84 416
PC74HC4016P DIP-14 PHILIPS 92 1132
PC74HC4016T SMD-SO14 PHILIPS 88 171
PC74HC4024P DIP-14 PHILIPS 91+ 595
PC74HC4040T SMD-SO16 PHILIPS 90- 193
PC74HC4067T SMD-SO24L PHILIPS 92 3000
PC74HC4075T SMD-SO14 PHILIPS 91 1210
PC74HC423P DIP-16 PHILIPS 86+ 1550
PC74HC4351T SMD-SO20L PHILIPS 92 4850
PC74HC4352P DIP-20 PHILIPS 91 422
PC74HC4515T SMD-SO24L PHILIPS 85+ 310
PC74HC4538P DIP-16 PHILIPS 88 108
PC74HC4543P DIP-16 PHILIPS 93 2075
PC74HC533P DIP-20 PHILIPS 84 374
PC74HC533T SMD-SO20L PHILIPS 91 28
PC74HC534P DIP-20 PHILIPS 91 232
PC74HC534T SMD-SO20L PHILIPS 92 450
PC74HC583P DIP-16 PHILIPS 91 50
PC74HC643T SMD-SO20L PHILIPS 87 342
PC74HC646T SMD-SO24L PHILIPS 88 41
PC74HC670T SMD-SO16 PHILIPS 91 84
PC74HC75T SMD-SO16 PHILIPS 89 75
PC74HC86T SMD-SO14 PHILIPS 88 123
PC74HCT03P DIP-14 PHILIPS 91 615
PC74HCT03T [LOOSE] SMD-SO14 PHILIPS 91 303
PC74HCT04T SMD-SO14 PHILIPS 90 24
PC74HCT08T SMD-SO14 PHILIPS 91 35
PC74HCT107T SMD-SO14 PHILIPS 88 218
PC74HCT109P DIP-16 PHILIPS 84+ 335
PC74HCT109T SMD-SO16 PHILIPS 88 140
PC74HCT10P DIP-14 PHILIPS 92 540
PC74HCT112P DIP-16 PHILIPS 91 2140
PC74HCT112T SMD-SO16 PHILIPS 92 93
PC74HCT11D SMD-SO14 PHILIPS 93+ 3935
PC74HCT11P DIP-14 PHILIPS 90+ 3370
PC74HCT125P DIP-14 PHILIPS 90 75
PC74HCT125T SMD-SO14 PHILIPS 87 285
PC74HCT126P DIP-14 PHILIPS 92 325
PC74HCT14T SMD-SO14 PHILIPS 92+ 6000
PC74HCT151T SMD-SO16 PHILIPS 92 650
PC74HCT153P DIP-16 PHILIPS 93- 672
PC74HCT154T SMD-SO24L PHILIPS 92 27
PC74HCT158P DIP-16 PHILIPS 86 67
PC74HCT161D SMD-SO16 PHILIPS 94 1000
PC74HCT161D SMD-SO16 PHILIPS 93 1000
PC74HCT161T SMD-SO16 PHILIPS 92+ 6000
PC74HCT162P DIP-16 PHILIPS 92- 775
PC74HCT163P DIP-16 PHILIPS 86+ 6000
PC74HCT173T SMD-SO16 PHILIPS 89+ 5212
PC74HCT181P [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 91 45
PC74HCT181T SMD-SO24L PHILIPS 86 200
PC74HCT191T SMD-SO16 PHILIPS 93 1690
PC74HCT20P DIP-14 PHILIPS 87 25
PC74HCT20T SMD-SO14 PHILIPS 92 446
PC74HCT21P DIP-14 PHILIPS 92- 1300
PC74HCT21T SMD-SO14 PHILIPS 90 754
PC74HCT237P DIP-16 PHILIPS 92- 350
PC74HCT240P DIP-20 PHILIPS 93 64
PC74HCT240T SMD-SO20L PHILIPS 86+ 462
PC74HCT241P DIP-20 PHILIPS 89 265
PC74HCT241T SMD-SO20L PHILIPS 86+ 2240
PC74HCT243P DIP-14 PHILIPS 88 160
PC74HCT244P DIP-20 PHILIPS 88 70
PC74HCT253P DIP-16 PHILIPS 93- 324
PC74HCT258P DIP-16 PHILIPS 92 638
PC74HCT258T SMD-SO16 PHILIPS 90 560
PC74HCT283T SMD-SO16 PHILIPS 92- 1040
PC74HCT30P DIP-14 PHILIPS 92- 305
PC74HCT32P DIP-14 PHILIPS 89+ 525
PC74HCT354P DIP-20 PHILIPS 87 72
PC74HCT366P DIP-16 PHILIPS 90+ 675
PC74HCT367P DIP-16 PHILIPS 92 70
PC74HCT373P DIP-20 PHILIPS 88 59
PC74HCT374P DIP-20 PHILIPS 89+ 100
PC74HCT4002T SMD-SO14 PHILIPS 90 3550
PC74HCT40104P DIP-16 PHILIPS 91 350
PC74HCT4016P DIP-14 PHILIPS 85 44
PC74HCT4017P DIP-16 PHILIPS 92 175
PC74HCT4020P DIP-16 PHILIPS 92 1136
PC74HCT4020T SMD-SO16 PHILIPS 92- 1304
PC74HCT4024T SMD-SO14 PHILIPS 87 114
PC74HCT4040P DIP-16 PHILIPS 91 200
PC74HCT4046AP DIP-16 PHILIPS 92- 414
PC74HCT4066P DIP-14 PHILIPS 89+ 5511
PC74HCT4066T SMD-SO14 PHILIPS 93 236
PC74HCT4067P DIP-24 PHILIPS 92- 559
PC74HCT4075P DIP-14 PHILIPS 93- 1531
PC74HCT4351T SMD-SO20L PHILIPS 89 396
PC74HCT4352P DIP-20 PHILIPS 87 90
PC74HCT4353P DIP-20 PHILIPS 86 174
PC74HCT4511T SMD-SO16 PHILIPS 89+ 715
PC74HCT4515P [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 90 15
PC74HCT4518T SMD-SO16 PHILIPS 91 134
PC74HCT533P DIP-20 PHILIPS 91 488
PC74HCT534P DIP-20 PHILIPS 91- 1201
PC74HCT534T SMD-SO20L PHILIPS 91- 780
PC74HCT564T SMD-SO20L PHILIPS 89 8
PC74HCT640T SMD-SO20L PHILIPS 90+ 1118
PC74HCT646P DIP-24 PHILIPS 92 1080
PC74HCT648P DIP-24 PHILIPS 86 99
PC74HCT7030P DIP-28 PHILIPS 88 51
PC74HCT73T SMD-SO14 PHILIPS 90 2388
PC74HCT74P DIP-14 PHILIPS 93+ 5729
PC74HCT7540T SMD-SO20L PHILIPS 92 823
PC74HCT7597T SMD-SO16 PHILIPS 89 90
PC74HCT85T SMD-SO16 PHILIPS 93 360
PC817-4 DIP-16 SHARP 98 18
PC817 [LOOSE] DIP-4 SHARP -- 3000
PC817 DIP-4 SHARP -- 106
PC817 DIP-8 SHARP -- 527
PC8477BV-1 SMD-PLCC68 NSC 99+ 16
PC87306-IBE/VUL SMD-PQFP160 NSC 98 57
PC87308-IBN/VUL SMD-PQFP160 NSC 00 1024
PC9328MX1VH15R2 SMD-BGA MOTOROLA 02 86
PC97317-IBW/VUL SMD-PQFP NSC 00 10
PCA1574P DIP-8 PHILIPS -- 47
PCA80C552-5 16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 12
PCA80C562 12WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 5
PCA80C562 16WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS -- 18
PCA82C250 DIP-8 PHILIPS 03 38
PCA82C250T/N4 SMD-SO8 PHILIPS 00 1078
PCA8510P/003 SDIP-24-L PHILIPS 93 95
PCA8582B DIP-8 PHILIPS 83 44
PCA8582BP DIP-8 PHILIPS -- 95
PCA8582BPB [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 428
PCA8594F-2 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 94 29
PCA878BCGHP1T SMD-PLCC32 GECPLESSEY 98 3000
PCA9540DP-T SMD-TSSOP8 PHILIPS -- 170
PCA9551D RoHS SMD-SO16 PHILIPS 09 21
PCB1502H [LOOSE] SMD-QFP64 PHILIPS n/a 855
PCB1502HP SMD-QFP PHILIPS 94 400
PCB2322 SMD-PLCC68 PHILIPS 93 14
PCB2322WPM018 [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 10
PCB5010WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 200
PCB80C31BH-2 12WP SMD-PLCC44 PHILIPS 93 81
PCB80C31BH-3 16P DIP-40 PHILIPS 90 396
PCB80C31BH-3 16WP [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 98 8
PCB80C39 11WP8 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 34
PCB80C49 P L176 DIP-40 PHILIPS 89 33
PCB80C51BH-2 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 91 1
PCB80C51BH-3 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 90 43
PCB80C51BH-3P/J550 DIP-40 PHILIPS 97 17
PCB80C552-4-16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 489
PCB80C552-5-16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 184
PCB80C552-5-16H SMD-QFP80 PHILIPS 95 26
PCB80C552-5 24H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 5
PCB80C552 16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 91 24
PCB80C562-16WP SMD-PLCC68 PHILIPS 93 2375
PCB80C851 12WP SMD- PLCC-44 PHILIPS 89 26
PCB83C552-5H 058 [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 94 9
PCB83C552-H 025 [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 4
PCB83C552H 025 [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 35
PCB83C562WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 95 162
PCB83C654 DIP-40 PHILIPS 91 9
PCB8582P DIP-8 PHILIPS -- 280
PCC1008TV1 [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 92 200
PCC3506WP SMD-PLCC68 PHILIPS 98 379
PCC3530HP [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 200
PCC3548T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 92 100
PCC3549T SMD-SO28 PHILIPS 97 1000
PCC806671 SMD-QFP80 PHILIPS 96 1600
PCD3311P DIP-14 PHILIPS 87 90
PCD3315P526/Z6-A71 DIP-28 PHILIPS 91 71
PCD3321P/S1 DIP-18 PHILIPS 88- 518
PCD3322P DIP-18 PHILIPS 90 1600
PCD3323P DIP-28 PHILIPS 90 121
PCD3344P-052/119 DIP-28 PHILIPS 91 76
PCD3349AP/027 DIP-28 PHILIPS 91 25
PCD3351AT-026 [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 95 1600
PCD3352AP/005(Z6-A144) DIP-28 PHILIPS 94 3000
PCD3352AT/014/F4 SMD-SO28 PHILIPS 94 2590
PCD3360P DIP-16 PHILIPS 91 105
PCD3755AP DIP-28 PHILIPS 98 156
PCD8012H/E19/3 SMD-QFP PHILIPS 01 287
PCD8012H/E22/4 SMD-QFP PHILIPS 02+ 3000
PCD8012H/E27/4 RoHS SMD-QFP PHILIPS 06 3000
PCD8016H/D03 SMD-MQFP100 PHILIPS 02 193
PCD8016H/D05/2 RoHS SMD-MQFP100 PHILIPS 06 3000
PCD8025HL/E29/4 RoHS SMD-QFP100 PHILIPS 07 485
PCD8027HL/A03/1 RoHS SMD-QFP100 PHILIPS 06 399
PCD8027HL/A09/1 RoHS SMD-QFP100 PHILIPS 06 3000
PCD8028HL/A15/4 RoHS SMD-LQFP80 PHILIPS 07 3000
PCD8032H/E14/3 SMD-PLCC44 PHILIPS 01 500
PCD8032H/E17/3 SMD-QFP80 PHILIPS 01 268
PCD8032H/E23/3 SMD-QFP80 PHILIPS 01 207
PCD8032H/E26/4 SMD-QFP80 PHILIPS 02 1600
PCD8032H/E29/4 SMD-QFP80 PHILIPS 02 1600
PCD80712H/D07 SMD-QFP PHILIPS 01 102
PCD80712H/D07/3 SMD-QFP80 PHILIPS 01 990
PCD80716H/C00/2B SMD-QFP80 PHILIPS 02 330
PCD80716H/D00/2 SMD-QFP80 PHILIPS 03 844
PCD80725EL/B PROG SMD-BGA256 PHILIPS 06 260
PCD80725EL/B00/N1 SMD-BGA256 PHILIPS 05 1600
PCD80725EL/B07/N1 SMD-BGA256 PHILIPS 06 1732
PCD80725EL/E00/1 RoHS PHILIPS 06 100
PCD80725ELBD00/D SMD-BGA256 PHILIPS 04 129
PCD80725HL/F00/1 SMD-LQFP100 RoHS PHILIPS 06 3000
PCD80728HE/E00/4 PROG. SMD-TQFP80 PHILIPS 06 499
PCD80728HL/B/C SMD-TQFP80 PHILIPS 04 8
PCD80728HL/B00/2 SMD-TQFP80 PHILIPS -- 9
PCD80728HL/B04/2 RoHS SMD-TQFP80 PHILIPS 04 1000
PCD80728HL/B06/2 RoHS SMD-TQFP80 PHILIPS 05 751
PCD8572P DIP-8 PHILIPS 89 275
PCD8582D-2T/03 SMD-SO8 PHILIPS 95 276
PCD8582D1P DIP-8 PHILIPS 91 44
PCD8582DP [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 6
PCD8582DT [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 152
PCD8584T SMD-SO20L PHILIPS 89+ 260
PCF0450P/021 DIP-18 PHILIPS 91 64
PCF0456D/006 DIP-28-C PHILIPS 96 1600
PCF0700P/011 DIP-40 PHILIPS 91 78
PCF0705P/010 DIP-40 PHILIPS 87 9
PCF0800P-039 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 92 164
PCF0800P/004 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 92 2
PCF0800P/004 DIP-40 PHILIPS 88 18
PCF0800P/020 DIP-28 PHILIPS 92 59
PCF0800P/034 DIP-20 PHILIPS 91 64
PCF1100DB/S1/001 DIP-40-C PHILIPS 90 9
PCF1100DB/S1/002 DIP-40-C PHILIPS 90 2
PCF1100P/005 DIP-40 PHILIPS 87 9
PCF1105WP-004 [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 95 209
PCF1106P-008 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 95 33
PCF1171BT SMD-TSSOP40 PHILIPS 89 1600
PCF1500P/018 DIP-40 PHILIPS 90 57
PCF1805E [LOOSE] DIP-24-CG PHILIPS 86 40
PCF1823P [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 92 19
PCF1823P DIP-40 PHILIPS 91 426
PCF1833P [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 93 200
PCF1842P [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 93 51
PCF1842P DIP-24 PHILIPS 93 26
PCF1848WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 95 195
PCF1856T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 94 200
PCF1859WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 200
PCF1865WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 94 200
PCF1866WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 38
PCF200010WP/002 SMD-PLCC68 PHILIPS 91 391
PCF2400E/011 DIP-40-CG PHILIPS 93 19
PCF2400WP/018 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 71
PCF2400WP/028 SMD-PLCC84 PHILIPS 92 9
PCF2501WP [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 91 200
PCF2705P [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 92 200
PCF2705T SMD-SO16L PHILIPS 92 141
PCF2707HP [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 93 200
PCF2717P [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 95 69
PCF29F64P DIP-28 PHILIPS 93 300
PCF29F64T [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 802
PCF3016P-017 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 94 19
PCF3016P/017 DIP-40 PHILIPS 92 368
PCF3016T/032 SMD-SO28L PHILIPS 98 648
PCF3025T-009 [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 91 9
PCF3025T-014 [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 91 32
PCF3035WP/019 SMD-PLCC84 PHILIPS 91+ 1175
PCF3090WP-006 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 92 191
PCF3127HP-007 [LOOSE] SMD-QFP120 PHILIPS 96 200
PCF3300WP-028 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 92 91
PCF3300WP/028 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 26
PCF3501WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 92 6
PCF3501WP SMD-PLCC68 PHILIPS 97 22
PCF3504P [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 92 200
PCF3505T SMD-SO28L PHILIPS 97 1000
PCF3513 [LOOSE] SMD-TSSOP20 PHILIPS 91 10
PCF3514 SMD-SOP56 PHILIPS 91 374
PCF3522P DIP-28 PHILIPS 92 39
PCF3523P DIP-16 PHILIPS 91+ 67
PCF3531WP [LOOSE] SMD-PLCC84 PHILIPS 96 200
PCF3545T [LOOSE] SMD-TSSOP20 PHILIPS 92 282
PCF3545T SMD-TSSOP20 PHILIPS 92 16
PCF3546T [LOOSE] SMD-TSSOP56 PHILIPS 92 200
PCF3546T SMD-SOP56 PHILIPS 92 63
PCF4500HP/014 SMD-TQFP PHILIPS 93 10
PCF4500WP-013 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 94 200
PCF5001T SMD-SO28 PHILIPS 90 35
PCF6300WP/007 SMD-PLCC84 PHILIPS 92 23
PCF7931XP/030612 SOT-385 PHILIPS 95 1600
PCF7931XP/C SOT-385 PHILIPS 94+ 1600
PCF7931XP/SQ SOT-385-1 PHILIPS 94+ 1600
PCF80C39 SMD-PLCC44 PHILIPS 92 1600
PCF80C39 11WP SMD-PLCC44 PHILIPS 92 260
PCF80C49 P DIP-40 PHILIPS 88 14
PCF80C51BH-3 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 91 96
PCF80C51BH [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 89 319
PCF80C552-4-16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 91 40
PCF80C552-5-16H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 223
PCF80C552-5 24H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 8
PCF80C562-12WP SMD-PLCC68 PHILIPS 92 467
PCF80C562-16WP SMD-PLCC68 PHILIPS 94 1600
PCF80C562 SMD-PLCC68 PHILIPS 90 1600
PCF83C552-4H 016 [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 62
PCF83C552-5H 035 [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 93 14
PCF83C851WP SMD-PLCC44 PHILIPS 93 1600
PCF84C00T SMD-TSOP56 PHILIPS 89 254
PCF84C81AP049 DIP-28 PHILIPS 95 392
PCF84C81AT/147/F2 SMD-SO28 PHILIPS 95 1600
PCF84C85/017 C486 US05 DIP-40 PHILIPS 89 1600
PCF8563TS/F4 SMD-TSSOP8 PHILIPS 00 3000
PCF8566T SMD-SOP56 PHILIPS 88 25
PCF8574TS/F3 SMD-TSSOP16 PHILIPS 03 1710
PCF8576CT [LOOSE] SMD-SO56 PHILIPS 00 12
PCF8577AP DIP-40 PHILIPS 89 18
PCF8577CT/F3 SMD-TSSOP40 PHILIPS 98 71
PCF8581CP DIP-8 PHILIPS 03 1260
PCF8582AP [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 445
PCF8582AT [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 1995
PCF8582AT SMD-SO16L PHILIPS 89+ 365
PCF8582C-2 DIP-8 PHILIPS 93 679
PCF8582C T SMD-SO16L PHILIPS 92+ 704
PCF8582CP DIP-8 PHILIPS 94 461
PCF8582CT [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 3000
PCF8582E-2 DIP-8 PHILIPS 93 5
PCF8582E T SMD-SO16L PHILIPS -- 43
PCF8582E2 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 25
PCF8582EPB [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 80
PCF8582ET [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 2167
PCF8582ET [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 92 200
PCF8582P DIP-8 PHILIPS -- 50
PCF8584T SMD-SO20L PHILIPS 99 635
PCF8584T SMD-SO20L PHILIPS 94 994
PCF8594C2X SMD-SO8 PHILIPS 90 172
PCF8594C2Y SMD-SO8 PHILIPS 94 1815
PCF8594D2Y [LOOSE] SMD-SO8 PHILIPS 94 196
PCF8594E-2 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 92 115
PCF8594T/V0A SMD-SO8 PHILIPS 91 3000
PCF8594T/V0B SMD-SO8 PHILIPS 91 3000
PCF8598E-2 [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 93 207
PCI1131PDV SMD-PQFP208 TI 99 324
PCI1131PDV SMD-QFP208 TI n/a 144
PCI3610IFCC VP22141 SMD-FBGA180 PRAIRIE 00 48
PCI9656-AB66BES SMD-BGA PLXTECH 01 8
PCIMX27V FREESCALE 06 15
PCL3549T SMD-SO28L PHILIPS 98 1000
PCM1742KE/2K SMD-TSSOP16 TI 02 3000
PCM1748KE/2K SMD-TSSOP16 TI 01 1500
PCM1752KDBQR SMD-TSSOP16 TI 03 3000
PCM512PS SMD-QFP160 PHILIPS 95 600
PCM53JP-V [BULK] DIP-24 BB 85 10
PCM60P SMD-SO24L BB 95 55
PCRH0745-181M SMD WURTH 01 1080
PCS-044A-1 44 PIN PLCC AUGAT n/a 102
PCS-068SMU-11 68 PIN PLCC-SMD AUGAT 94 95
PCT22/6AK SMD-A NEMCO 03 1298
PCT220/6CK SMD-C NEMCO 99 750
PCT308W SMD-SO16 TI 01 209
PD0049T PULSE 05 3000
PD6016 [PULLS] DIP-40 PIONEER 82 9
PD883E TO-18-4 EPITAX -- 98
PD927D TO-18-4 EPITAX -- 99
PDIUSBD12PW SMD-TSSOP28 PHILIPS 99 233
PDTA114EE SMD-SOT23 PHILIPS 97 2000
PDTA114TU SMD-SC70 PHILIPS 97 5850
PDTA123JE SMD-SOT416 PHILIPS 97 3900
PDTA124XE SMD-SOT416 PHILIPS 97 4900
PDTA143ET SMD-SOT323 PHILIPS 01 1137
PDTA143EU SMD-SOT323 PHILIPS 97 2600
PDTA144EE SMD-SOT416 PHILIPS 97 1950
PDTA144EU SMD-SOT416 PHILIPS 99 1386
PDTC114EK SMD-SOT346 PHILIPS 98 30000
PDTC114EU SMD-SOT323 PHILIPS 97 1570
PDTC114TU SMD-SOT323 PHILIPS 97 4300
PDTC114YE SMD-SOT416 PHILIPS 00 30000
PDTC114YE SMD-SOT416 PHILIPS 00 30000
PDZ2.4B RoHS SMD-SOD323 PHILIPS 05+ 26900
PDZ2.4B RoHS SMD-SOD323 PHILIPS 04 1682
PDZ2.7B SMD-SOD323 PHILIPS 00 2800
PDZ2.7B SMD-SOD323 PHILIPS 05 6080
PDZ3.9B RoHS SMD-SOD323 PHILIPS 06 30000
PDZ3.9B RoHS SMD-SOD323 NXP 07 21000
PDZ4.3B RoHS SMD-SOD323 PHILIPS 04 7435
PDZ4.3B SMD-SOD323 PHILIPS 01+ 10070
PE-1008CM121GTT SMD-1008 PULSE 04 1100
PE-1008CM152GTT SMD-1008 PULSE 04 1040
PE-1008CM222GTT SMD-1008 PULSE 04 1100
PE-52646 PULSE 05 1365
PE-53606T PULSE 00 3000
PE-53632 PULSE 01 2281
PE-64505 DIP PULSE 92 1280
PE-65723T PULSE 01 490
PE-65727 SMD PULSE 97+ 409
PE-65834 SMD PULSE 00 3000
PE-68026T SMD PULSE 97 452
PE-68646 DIP PULSE 00 28
PE-68873T PULSE 01 2500
PE-92401 PULSE 99 90
PEB2026T-P [LOOSE] SMD-POWER-SO20 SIEMENS 97 66
PEB20320H V3.2R SMD-MQFP160 INFINEON 97 184
PEB2040 [PULLS] DIP-40-CG SIEMENS 91+ 271
PEB2040 VA8 DIP-40-C SIEMENS 98 240
PEB2045-VA3 [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS 96+ 110
PEB2045N-VA2 SMD-PLCC44 SIEMENS 99 80
PEB2045N-VA3 SMD-PLCC44 SIEMENS 99 25
PEB2045P-VA3 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 91+ 126
PEB2045P VA3 DIP-40 SIEMENS 98 80
PEB2047N-V2.1 [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS n/a 8
PEB2050-V2.1-2 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 93 8
PEB2050-V2.2 DIP-40 SIEMENS 95 603
PEB2050-V2.2 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 94- 141
PEB2050-VB1 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 90+ 12
PEB2050 VBI DIP-40 SIEMENS 92 389
PEB2050N-VBI [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS 91+ 29
PEB2052P V1.5PIC DIP-40 SIEMENS 93+ 685
PEB2054N V1.0 SMD-PLCC44 SIEMENS 98 93
PEB2060N-V4.4 [PULLS] SMD-PLCC28 SIEMENS 91 319
PEB2060N-V4.4 [PULLS] SMD-PLCC28 SIEMENS 91 93
PEB2060N-V4.4 SMD-PLCC28 SIEMENS 91 913
PEB2060N-V4.5 [PULLS] SMD-PLCC28 SIEMENS 94- 263
PEB2060P-V4.5 DIP-22M SIEMENS 94 5
PEB2070 ICC V2.4 DIP-24 SIEMENS 91 108
PEB2070 ICC VB3 DIP-24 SIEMENS 91 105
PEB2070C-VA3 [PULLS] DIP-24-C SIEMENS 87 375
PEB2070N ICC.VB3 SMD-PLCC28 SIEMENS 92 20
PEB2080A3P DIP-22-M SIEMENS 88 15
PEB2080A5P DIP-22-M SIEMENS 96 15
PEB2080N-VA7 SMD-PLCC28 SIEMENS 80 30
PEB2080N SBC VB1 SMD-PLCC28 SIEMENS 96+ 36
PEB2080N VB1 G SBC SMD-PLCC28 SIEMENS 96 123
PEB2080P DIP-22-M SIEMENS 93+ 10
PEB2080P SBC VA8.1 DIP-22-M SIEMENS 89 13
PEB2080P SBC VB1 DIP-22-M SIEMENS 94 18
PEB2081P SBCX DIP-28 SIEMENS 90 106
PEB2085N-V2.3 [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS 94+ 97
PEB2085N-V2.3 SMD-PLCC44 SIEMENS 95 70
PEB2085N-VA2 SMD-PLCC44 SIEMENS 90 273
PEB2085P V2.3 DIP-40 SIEMENS 93+ 971
PEB2085P VA2 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 89 39
PEB2085P VA2 DIP-40 SIEMENS 85 10
PEB2086H V1.1D SMD-MQFP64 SIEMENS 98 1600
PEB20901P V4.1 DIP-40 SIEMENS 93 14
PEB20902C [PULLS] DIP-24-C SIEMENS 91 6
PEB20902P VB3 DIP-24 SIEMENS 93 278
PEB20902P VB3 DIP-24 SIEMENS 93 37
PEB2091N-V3.3 [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS n/a 9
PEB2091N-V4.3 G IEC-Q SMD-PLCC44 INFINEON 99 1600
PEB2091N IEC-Q VCI SMD-PLCC44 SIEMENS 91 228
PEB2091N IEC-Q1 V3.3 SMD-PLCC44 SIEMENS 94+ 351
PEB2091N IEC-Q1 V3.3 SMD-PLCC44 SIEMENS 91+ 17
PEB2091N IEC-Q1 V4.2 SMD-PLCC44 SIEMENS 93 17
PEB2095P VA3 DIP-24 SIEMENS 88 15
PEB2095P VA5 DIP-24 SIEMENS 94 26
PEB2256H V1.2 SMD-MQFP80 SIEMENS 99 5
PEB2260N-2V2.1 SMD-PLCC28 SIEMENS 93+ 275
PEB24902H V1.2 SMD-QFP64 SIEMENS 97 92
PEB3031C-SLID V2.0 DIP-40-C SIEMENS 91- 151
PEB3065N V3.1 [LOOSE] SMD-PLCC44 SIEMENS 97 3000
PEB3065N V3.1 SMD-PLCC44 SIEMENS 97 1600
PEB3164F V1.1 RoHS SMD-TQFP64 INFINEON 05 31
PEB3332EL V1.4 INFINEON 05 224
PEB3465H V1.1 SMD-QFP80 INFINEON 00 168
PEB4065T V2.2 SMD-SO20L SIEMENS 97- 1600
PEEL20CG10AJ-15 SMD-PLCC28 ICT -- 22
PEF2052N PIC V1.5 SMD-PLCC44 SIEMENS 06 250
PEF2054N V1.0 [LOOSE] SMD-PLCC44 SIEMENS 97 86
PEF4065T V2.2 SMD-SO20L SIEMENS 97 520
PF01414A-02-TB HITACHI 01 4
PF01414A SMD HITACHI -- 147
PF0146-03TB HITACHI 97- 1600
PF0416A HITACHI 97 84
PF0719NLT PULSE 05 3000
PF08107B-06-TB SMD RENESAS 02 1600
PF08107B-06-TB SMD HITACHI 01 1600
PF08107B SMD HITACHI -- 42
PF08112B-01-TB SMD HITACHI 02 1600
PF08112B SMD HITACHI -- 46
PF08122BG RENESAS 00 70
PF08122BG RENESAS 00 1547
PF08122BG HITACHI -- 20
PF08123BA RENESAS 00 198
PF08123BA HITACHI -- 30
PF08128BA-06-TB RENESAS 05 13
PF08128BA HITACHI -- 50
PF08128BA RENESAS -- 113
PF08128BG HITACHI 00 23
PF08140B-TB HITACHI 03 311
PF08140B RENESAS -- 1445
PF08140B HITACHI -- 192
PF08140B RENESAS -- 248
PF08140B HITACHI -- 5
PF08143B RENESAS -- 3000
PF08143B RENESAS n/a 3000
PF08150B-TB RENESAS 04 377
PF08150B HITACHI -- 23
PF09006B-TB SMD HITACHI 03 206
PF09006B-TB SMD RENESAS 02 153
PF09006B [LOOSE] HITACHI -- 3
PF09012B-TB SMD RENESAS 04 635
PF09012B-TB SMD RENESAS 02 261
PF09016B-TB SMD RENESAS 03 390
PF09026B-TB SMD RENESAS 03 1600
PF09026B-TB SMD RENESAS 04 1600
PF09026B [LOOSE] SMD RENESAS -- 82
PF09026B [LOOSE] SMD RENESAS -- 5
PF38F4060L0YTB0 SMD-BGA INTEL -- 260
PF38F4460LVYTB0 SMD-BGA INTEL 05 3000
PF38F5060M0Y0B0 SMD-BGA INTEL 05 77
PFSM.100.2 SMD SCHURTER -- 465
PFSM.100.2 SMD SCHURTER 00 1150
PFSM.200.2 SMD SCHURTER -- 606
PG0077.282T PULSE 03 1600
PG0083.332T PULSE 05 390
PG1112H SMD-LED-GREEN STANLEY 01 1450
PGA-INT321STG6FC2-33 PGA321P 321 PIN PGA n/a -- 51
PGA-INT321STG6FC237MP 321 PIN PGA 3M 99 557
PH2369 TO-92 PHILIPS 90 57
PH28F128W18TD60 SMD-BGA56 INTEL 05 20
PH28F128W18TD60 PROG. SMD-BGA56 INTEL 06 1600
PH28F128W18TD60S PROG SMD-BGA56 INTEL 06 314
PH508 TO-39 MOTOROLA 91 180
PHC2300 [LOOSE] SMD-SO8 PHILIPS 00 1836
PHC2300 SMD-SO8 PHILIPS 05 6000
PHL18926 MOTOROLA 01 65
PI5C3253Q SMD-TSSOP16 00 139
PI6C180V SMD-TSSOP48 00 87
PI74ALVTC16245A SMD-SSOP48 n/a 99 39
PIC16C54-LP/P DIP-18 MICROCHIP 95 861
PIC16C54-RC/P DIP-18 MICROCHIP 95 20
PIC16C54-XT I/P DIP-18 MICROCHIP 97 1600
PIC16C54A-04/P DIP-18 MICROCHIP 95 125
PIC16C54A-XII/P DIP-18 MICROCHIP 99 50
PIC16C54C-04I/SO SMD-SO18L MICROCHIP 03 79
PIC16C54C-20/SO SMD-SO18L MICROCHIP 00+ 1600
PIC16C55-HS/P DIP-28 MICROCHIP 95 10
PIC16C55-HS/P DIP-28 MICROCHIP 98 41
PIC16C55A-04-P [PULLS] DIP-40 MICROCHIP 96 9
PIC16C56-HS/SS SMD-SSOP20 MICROCHIP 98 40
PIC16C56A-20/SS SMD-SSOP20 MICROCHIP 01 1110
PIC16C56A-20/SS SMD-SSOP20 MICROCHIP 01 3000
PIC16C57-XT/P DIP-28 MICROCHIP 99 9
PIC16C58A-04/P DIP-18 MICROCHIP 97 23
PIC16C62A-04/SO SMD-SO28L MICROCHIP 97 49
PIC16C71-04/P OTP DIP-18 MICROCHIP 95 15
PIC16C711-04I/SS SMD-SSOP20 MICROCHIP 98 126
PIC16C74A SMD-PLCC44 MICROCHIP 98 53
PIC16CR54A-04/SO173 PROG. SMD-SO18L MICROCHIP 01 3000
PIC16F74-I/L SMD-PLCC44 MICROCHIP 02 27
PIC16F77-I/PTG SMD-TQFP44 MICROCHIP 03 19
PIC16F84-10/P DIP-18 MICROCHIP 00 1600
PIC16F873-20I/SO SMD-SO28L MICROCHIP 02 18
PIC16F877-20-L [PULLS] SMD-PLCC44 MICROCHIP 00 44
PIC16LC73B-04/SP [LOOSE] DIP-28-L MICROCHIP 00 407
PIC16LF72T-I/SO SMD-SO28L MICROCHIP 04 1460
PIC16LF72T-I/SO042 RoHS SMD-SO28L MICROCHIP 05 3000
PIC16LF72T-I/SOG RoHS SMD-SO28L MICROCHIP 05 1209
PIC16LF84AT-04USSO27 SMD-SO MICROCHIP 01 250
PIC16LF877-04/PT SMD-TQFP44 MICROCHIP 02 320
PIP2250 SMD-PLCC68 ITT 94 26
PKA4231P ERICSSON 94 4
PKC4111PI ERICSSON -- 1
PKF4111AS ERICSSON 96 5
PKF4310SI ERICSSON -- 597
PKF4510SI ERICSSON -- 21
PKF4611PI ERICSSON 96 119
PKF4622SI ERICSSON 01 1600
PKF4628SI ERICSSON 04 304
PKF4918B ERICSSON -- 16
PKG4428 PI/11R1C A75 ERICSSON -- 202
PKG4611PI ERICSSON -- 1
PKI9220 SMD-QFP32 n/a -- 191
PKJ4510J ERICSSON -- 1
PKL4110PI ERICSSON -- 1
PKM34EW-1183C MURATA 03 3000
PKMZ51D SMD-SO8 PHILIPS 99 3000
PKS4111PI ERICSSON 00 40
PL1-16LC8-9 DIP-20-CG HARRIS 89 19
PL6-82C339-5 DIP-24-CL HARRIS 87 11
PLA160 SMD-DIP6 CPCLARE 03 662
PLC16V8Q35N DIP-20 SIGNETICS 89 3000
PLCC-32P-T 32 PIN PLCC n/a 02 28
PLCC-44P-T 44 PIN PLCC n/a 02 25
PLCC-68P-T-SMT 68 PIN PLCC-SMD BERG n/a 127
PLD610-25 DIP-24-L INTEL 93 15
PLDC20G10-35PC DIP-24-L CYPPRESS 87 6
PLE-028-N115-00 28 PIN PLCC ETEC -- 100
PLHS16L8AN DIP-20 SIGNETICS 90 15
PLM250S40T1M00-01 SMD MURATA 96 6000
PLM250S40T1M00-01/T25 SMD MURATA -- 1818
PLM250S40T2M01-01 SMD MURATA 98 6000
PLP-028-N110-00 28 PIN PLCC ETEC -- 8
PLS101N [LOOSE] DIP-28 SIGNETICS 87 34
PLS101N DIP-28 SIGNETICS 92 39
PLS153AA [LOOSE] SMD-PLCC20 SIGNETICS -- 230
PLS159AA SMD-PLCC20 SIGNETICS 94 46
PLSI1016-60LJI [PULLS] SMD-PLCC44 LATTICE 94 42
PLSI2032-80LJI [PULLS] SMD-PLCC44 LATTICE 96 235
PLUS16R4-7A SMD-PLCC20 SIGNETICS 97 592
PLUS16R4DA SMD-PLCC20 SIGNETICS 94 92
PLUS20R6DA SMD-PLCC28 SIGNETICS 89 73
PLUS405-37A SMD-PLCC28 SIGNETICS 90 37
PLVA659A SMD-SOT23 PHILIPS 96 5500
PM119Y DIP-14-C PMI 89 24
PM139Y DIP-14-C PMI 89 15
PM155XZ DIP-8-C PMI 91 20
PM35L-048-ZGA8 MINEBEA -- 413
PM35S-048-ZGA7 MINEBEA -- 192
PM4351NI SMD-CBGA81 PMC 01 4
PM4351RI SMD-QFP80 PMC 00 17
PM5355-SI SMD-TQFP PMC 98 17
PM595 COMPUTERPR 99 1
PM6-9326 ARTESYN 01 10
PM624 ARTESYN -- 6
PM631 ARTESYN 01 3
PM682 ARTESYN -- 25
PM7524AQ DIP-16-C PMI 90 34
PM7533HP DIP-16 PMI 90 8
PM7533HPC SMD-PLCC20 PMI 90 47
PM7541GP DIP-18 PMI 91 21
PM7541HP DIP-18 PMI 88 3
PM7543FQ DIP-16-C PMI 88 6
PM7543FS SMD-SO16L AD 96 67
PM7545HPC SMD-PLCC20 PMI 90 44
PM7574HP DIP-18 PMI 89 2
PM872 ARTESYN 99 4
PM901A ARTESYN 02 3
PM903B ARTESYN 01 2
PM904 ARTESYN 99 10
PM904B ARTESYN 00 11
PM911 ARTESYN 01 2
PM913 ARTESYN 01 1
PM924 ARTESYN 99 3
PM941 ARTESYN 00 4
PM961 ARTESYN 01 1
PM962B ARTESYN 00 3
PM972 ARTESYN 01 1
PMB2306R V2.2 [LOOSE] SMD-TSSOP16 INFINEON 97 431
PMB2306T V2.2G SMD-SO14 SIEMENS 97 1600
PMB2405 F V1.5 GEG SMD-QFP48 INFINEON 00+ 1
PMB7720 F V1.4113 RoHS SMD-QFP100 INFINEON 08 2749
PMB7720 H V1.418 ICM SMD-QFP100 INFINEON 03 3000
PMB7720H V1.416 SMD-QFP100 INFINEON 04 114
PMB7724 F V1.406 SMD-QFP100 INFINEON 05 179
PMB7724 F V1.406 RoHS SMD-TQFP100 INFINEON 06 3000
PMB7725H V1.3110 ICM SMD-QFP INFINEON 05 531
PMB7725H V1.3112 ICM SMD-QFP INFINEON 04 641
PMB7725H V1.3113 SMD-QFP64 INFINEON 04 626
PMB7725H V1.3115 RoHS SMD-QFP64 INFINEON 08 633
PMB7726H V1.304 RoHS SMD-QFP64 INFINEON 06 3000
PMB7795H V1.3 SMD-MQFP64 INFINEON 03 100
PMBF170 SMD-SOT23 PHILIPS 99 2650
PMBT2907A SMD-SOT23 PHILIPS 96 7096
PMBT3904 SMD-SOT23 PHILIPS 90 2290
PMBTA56 SMD-SOT23 PHILIPS 90 1800
PMBTA92 SMD-SOT23 PHILIPS 01 3000
PMBTA92 SMD-SOT23 PHILIPS -- 2950
PMBTH10 SMD-SOT23 PHILIPS 96 2200
PMI08J /883 TO-5 PMI 96 9
PMM5092 SMD MOTOROLA 02 53
PMM5092P2.0 SMD MOTOROLA 02 102
PMST2907A SMD-SOT323 PHILIPS 02 30000
PN100A TO-92 NSC 95 1000
PN104652S GN.1X15.PR SMD TYCO n/a 810
PN104663S WT.1X15 PR. SMD n/a n/a 810
PN3-1437050-000 TYCO 03 250
PNA7509T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 92+ 185
PNA7509T SMD-SO24 PHILIPS 85 29
PNA7509T [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 88 200
PNX3002E/N302 [PULLS] SMD-BGA PHILIPS 03 3000
PNX3008E/N302 [PULLS] SMD-BGA PHILIPS 04 1080
PNX3008E/N302 SMD-BGA PHILIPS 05 3000
POE455B PANASONIC n/a 6000
POE500E MURATA -- 200
POMAP310CGZG SMD-BGA289 TI -- 461
POMAP310GGVMCR SMD-BGA289 TI 04 1600
POMAP310GGVMCR SMD-BGA289 TI 04 1600
POT. 330 OM RH209 ALPS n/a 4880
PP-10G NORTHERN 98 1
PP3-48-12 NEMICLAMB -- 30
PPC1 38302C DIP-40 -- 10
PPC100-12RM 00 480
PPC107A PX100LB MOTOROLA 00 20
PPC561MZP56 PGA MOTOROLA 01 26
PPC561MZP56 SMD-BGA388 MOTOROLA 01 233
PPC563MZP56 PGA MOTOROLA 02 18
PPC563MZP56 SMD-BGA388 MOTOROLA 00 76
PPC563MZP56 SMD-BGA388 MOTOROLA 02 120
PPC604E3DB-C300E SMD-BGA IBM -- 6
PPC8260ZU SMD-BGA MOTOROLA 99 9
PPLD910-15 DIP-40 INTEL -- 126
PQ05RF2 TO-220-4 SHARP 89 245
PQ05SZ1 SMD-DPAK SHARP -- 35
PQ09RD11 TO-220-4F SHARP 01 690
PQ09RF2 TO-220-4 SHARP 89 360
PQ09RF21 TO-220-4 SHARP 89 450
PQ1R28 SMD-SO6 SHARP 99 3000
PQ1R31 SMD-SO6 SHARP 98 3000
PQ1U28KM2ZP SMD-SOT23-5 SHARP -- 3000
PQ1X281M2ZP SMD-SOT23-5 SHARP 00 3000
PQ1X291 SMD-SOT23-5 SHARP -- 2466
PQ1X291M2ZP SMD-SOT23-5 SHARP -- 1920
PQ20VZ11 SMD-DPAK-5 SHARP 97 2010
PQ3TZ50 SMD-DPAK-5 SHARP 98 481
PR3557 SMD-SO8 TI 95 809
PR50606FNA SMD-PLCC44 TI 94 32
PR50615FNA SMD-PLCC44 TI 96 20
PRFIC1859 SMD-QFP32 MOTOROLA 99 56
PRLL5817 SMD-SOD87 PHILIPS 97 6000
PRLL5817 RoHS SMD-SOD87 PHILIPS 04 6000
PRLL5818 SMD-SOD87 PHILIPS 98 482
PRLL5819 SMD-SOD87 PHILIPS 98 1897
PRLL5819 SMD-SOD87 PHILIPS 03 900
PRME15003 24VDC CPCLARE 86+ 158
PRZW覦 DOWARKI SIEMENS -- 930
PS-4535 ARTESYN 00 3
PS-8983 ARTESYN 00 41
PS-8986 ARTESYN 01 1
PS05025NP-10 RoHS SUMIDA 18
PS05028NP-12 SUMIDA 17
PS1101W STANLEY 00 950
PS1101WA STANLEY 00 980
PS2501-2 [LOOSE] SMD-DIP8 NEC 92 26
PS2501-4 [LOOSE] DIP-16 NEC 97 148
PS2501-4 SMD- DIP-16 NEC -- 18
PS2501 [BULK] SMD-DIP4 NEC 93 1059
PS2502 DIP4 [LOOSE] NEC 00 14
PS2502L-1-E3 SMD-DIP4 NEC 00 1580
PS2505-2 [LOOSE] DIP-8 NEC 92 405
PS2505-4 [LOOSE] DIP-16 NEC 92 78
PS2505 [LOOSE] DIP-4 NEC 92 87
PS2506 SMD-DIP8 NEC 96 19
PS2525 DIP-4 NEC 01 6000
PS2532-4 [LOOSE] DIP-16 NEC 91+ 13
PS2533-2 DIP8 [LOOSE] NEC -- 16
PS2533-4 [LOOSE] DIP-16 NEC 92 34
PS2533-4 [LOOSE] SMD-DIP16 NEC 92 13
PS2533 [LOOSE] SMD-DIP4 NEC 94 596
PS2561-2 [LOOSE] DIP-8 NEC 94 245
PS2561 [LOOSE] DIP-4 NEC 94 1703
PS2561 SMD-SO4 NEC 02 690
PS2565 [LOOSE] DIP-4 NEC 93+ 6000
PS2606 [LOOSE] DIP-6 NEC 98+ 55
PS2622 [LOOSE] DIP-6 NEC 99 89
PS2634 [LOOSE] DIP-6 NEC 91+ 45
PS2652 [LOOSE] DIP-6 NEC 94- 1483
PS2653 [LOOSE] DIP-6 NEC 90 94
PS2701-2 SMD-SO8-2 NEC 92 126
PS2701-4 SMD-SO NEC 04 20
PS2707-1-E3 SMD-SO4 NEC 00 3000
PS2732-1-E3 SMD-SO4 NEC 03 3000
PS2732-1-F3 SMD-SO4 NEC 03 3000
PS324CUAX SMD-MSOP8 PERICOM 00 1854
PS3601 [LOOSE] DIP-5 NEC 94 758
PS3641 [LOOSE] DIP-5 NEC 96 97
PS3642 [LOOSE] DIP-5 NEC 96 92
PS3701 [BULK] SMD-SO4 NEC 96 3000
PS7010-QC-B-JFP1A SMD-QFP CIRRUS 97 288
PS7141L-1A-E3 SMD-DIP6 NEC 00 6000
PS7241-1A-E5 SMD-SO4 NEC 02 3000
PS7341-1A [LOOSE] DIP-6 NEC -- 22
PS7341L-1A-E3 SMD-DIP6 NEC 00 6000
PS9601 [LOOSE] DIP-8 NEC 92 62
PS9602 [LOOSE] DIP-8 NEC 92 35
PS9634 [LOOSE] DIP-8 NEC 92 32
PSB2110P DIP-40 SIEMENS 90 20
PSB21150 SMD-TQFP64 INFINEON 03 447
PSB2120-P DIP-22-M SIEMENS 98 1600
PSB2121T VA5 G GPPC SMD-SO20L SIEMENS 98 1600
PSB21383 V1.3ES SMD-QFP44 SIEMENS 92 16
PSB2160C [PULLS] DIP-24-C SIEMENS 89 11
PSB2163T V1.1. SMD-SO28 SIEMENS 94 16
PSB2163T V2.1. SMD-SO28 SIEMENS 96 56
PSB2168 H GD V2.1 SMD-QFP80 SIEMENS 98 380
PSB2168 H V2.1 SMD-TQFP80 INFINEON 98+ 1600
PSB2168 H V4.1 SMD-TQFP80 INFINEON 03 126
PSB2168 HD V2.1 SMD-QFP80 SIEMENS 97+ 781
PSB2195 V1.3 GD DSAC- SMD-QFP44 SIEMENS 00 609
PSB3186 FV 1.4 SMD-QFP INFINEON 02 44
PSB3186 FV 1.4 SMD-TQFP64 INFINEON 02 754
PSB3531 DIP-28 SIEMENS 81+ 543
PSB4500 DIP-20 SIEMENS 91 922
PSB4500P DIP-20 SIEMENS 95 83
PSB4500T SMD-SO20L SIEMENS 88 40
PSB45030 B102-5 DIP-28 SIEMENS 91 1600
PSB45030 V1.2 DIP-28 SIEMENS 95- 1142
PSB4506 DIP-28 SIEMENS 81+ 111
PSB4506A V1.2 DIP-28 SIEMENS 94 1015
PSB4860H V4.1 SMD-QFP80 INFINEON 99 1600
PSB50505 E V1.3 RoHS SMD-BGA INFINEON 06 270
PSB50712E V1.3-G SMD-LBGA256 RoHS INFINEON 06 8
PSB6520-2 DIP-8 SIEMENS 00 1485
PSB6620-2 DIP-8 SIEMENS 91 50
PSB6620 DIP-8 SIEMENS 91+ 620
PSB7280F GD V2.1 SMD-PQFP100 SIEMENS 97 1600
PSB8510-2 DIP-20 SIEMENS 91 1600
PSB8510-6 V1.1 DIP-20 SIEMENS 96 36
PSB8590 (S359) DIP-16 SIEMENS 89 75
PSB8591 DIP-20 SIEMENS 87+ 1600
PSD301-15 L PROG. SMD-PLCC44-CW WAFERSCALE 01 108
PSD311-15L (PULLS) SMD-PLCC44-CW WAFERSCALE 91 27
PSD311-B-20JI (PULLS) SMD-PLCC44 WAFERSCALE 98 71
PSD311-B-90 (PULLS)SMD-PLCC44 WAFERSCALE 98 18
PSD313-20A SMD-PLCC44 PHILIPS -- 52
PSM24BD1 RoHS SAURO n/a 37
PT101 PO1 SMD-QFP100 SII 01 5
PT10LH 10K -TRIMMER PIHER -- 85
PT10LH 500R -TRIMMER PIHER n/a 42
PT10LH 5K -TRIMMER PIHER n/a 54
PT10LV 100K -TRIMMER PIHER -- 41
PT10LV 250K -TRIMMER PIHER -- 13
PT10MH 10K -TRIMMER PIHER -- 135
PT10MV 100K -TRIMMER PIHER -- 59
PT10MV 100K -TRIMMER PIHER -- 183
PT10MV 1K -TRIMMER PIHER -- 31
PT10MV 250K -TRIMMER PIHER -- 70
PT10MV 50K -TRIMMER PIHER -- 387
PT10MV 50R -TRIMMER PIHER -- 13
PT6311 SMD-QFP52 01 40
PT6KV-102A2020 PT6KV PIHER 00 4840
PT8555 TO-220 TI 92 65
PT8555A [LOOSE] TO-220 TI 99 50
PTC C995-120 13R EPCOS n/a 6000
PTL1608-F8N2S SMD-0603 TOKO 01 30000
PTS-5.08 PHOENIX n/a 76
PTZ TE25 18A SMD-DO214AC ROHM 97 1500
PTZ TE25 18B SMD-DO214AC ROHM 00 1500
PUMB4 SMD-SOT363 PHILIPS 97 1800
PUMD2 SMD-SOT363 PHILIPS 97 14200
PUMD48 SMD-SOT363 PHILIPS 01 5022
PUMD48 RoHS SMD-SOT363 PHILIPS 04 10000
PUMH1 SMD-SOT363 PHILIPS 97 810
PUMH11 SMD-SOT363 PHILIPS 93 1500
PV30145-J4682Y16 SMD-SSOP38 DIALOGSEM 01 3000
PV30145-J4682Y9 SMD-SSOP28 DIALOGSEM 99 515
PVPU2200 [LOOSE] DIP-40 ITT 83 3
PX745B SMD-BGA PROXIM 02 949
PY1112H SMD-LED-YELLOW STANLEY 01 12458
PZ49505-2141-02 537 PIN BGA FOXCONN 00 13
PZM1313NB SMD-SOT23 PHILIPS 97 2900
PZT2222A SMD-SOT223 PHILIPS 96 2780
PZT2222A E-6327 SMD-SOT223 SIEMENS 95 915
PZT2222AT1 SMD-SOT223 MOTOROLA 94 460
PZT2907AT1 SMD-SOT223 MOTOROLA 94 1000
PZT3904 SMD-SOT223 PHILIPS 89 6000
PZT3906 SMD-SOT223 PHILIPS 89 3330
PZTA42T1 SMD-SOT223 MOTOROLA 94 650
Q6004F32 TO-220-H TECCOR 94 19
Q69-X770 ARESTOR SIEMENS 01 540
Q95241-B1000H TO-100 SIEMENS -- 104
QA80C188-12 PGA68CG [PULLS] INTEL 99 12
QCJ125 SMD-QFP32 BOSCH n/a 8
QCPL1458#300 SMD-DIP8M HP 95 1600
QCPM-8861 AGILENT 05 369
QCPM9302 HP 95 1600
QCPM9703 HP 98 1711
QD8274 [PULLS] DIP-40-C INTEL -- 4
QFP-648-SMTR-TT 64 PIN SMD-QFP64 ROBINSON 99 637
QGA20012BA SMD-PLCC68 GECPLESSEY 92+ 170
QLM4S896-003 LASERTRON -- 2
QLM5S710-150 LASERTRON n/a 1
QLM5S710-154 SIEMENS 98 2
QLM5S891-003 LASERTRON 00 1012
QLMP-Q199#011 SMD-LED-RED HP 97 1000
QLMP6582-NPB34 SMD-LED-GREEN AGILENT 04 6000
QLMP7026 SMD-LED-YELLOW HP 93 500
QMB12 STARMICRO 98 3000
QMV17AP5 DIP-28 NSC -- 13
QPWC-A003 LED-RED HP -- 120
QPWT-DH94 LED-RED HP -- 1221
QS29FCT521BZ ZIP-24 QSEMIC 91 21
QS32XL384Q1 SMD-TSSOP48 IDT 01 98
QS3390Q SMD-TSSOP48 IDT 01 540
QS3583Z ZIP-24 QSEMIC 92 15
QS74FCT2244CTZ ZIP-20 QSEMIC 92 52
QS74FCT2245AZ ZIP-20 QSEMIC 90 21
QS74FCT2245CP DIP-20 QSEMIC 91 24
QS74FCT244Z ZIP-20 QSEMIC 91 21
QS74FCT2543AP 91 38
QS74FCT2652CTZ ZIP-24 QSEMIC 92 127
QS74FCT2841CTZ ZIP-24 QSEMIC 93 50
QS74FCT373TQX SMD-TSSOP20 QSEMIC 95 579
QS74FCT374CTZ ZIP-20 STM 93 87
QS74FCT543Z ZIP-24 QSEMIC 91 51
QS74FCT652CTZ ZIP-24 93 959
QS74FCT823BZ ZIP-24 QSEMIC 91 95
QS74QST3383Z ZIP-24 QSEMIC 91 45
QS74QST3384Z ZIP-24 QSEMIC 91 15
QSDL-M161 AGILENT 04 3000
QSDL-M161 AGILENT 04 3000
QSMA-C198 AGILENT 01 9469
QSMN-C195 AGILENT 05 24313
QSMN-C195 RoHS AGILENT 05 20000
QSMW-C196 SMD-LED-WHITE AGILENT 05 6000
QTLP321C-E QTOPTO 00 234
QTLP610C-4.TR SMD-LED-GREEN QTOPTO 99 1800
QVC501360RT-3083 SMD TDK 01 3000
QVC501360RT-3083 SMD TDK 01 3000
QVC503730RT-3082 SMD TDK 00 1793
QVC503730RT-3082 SMD TDK 00 1036
QVC503730RT-3082 SMD TDK 02 947
QVC811482RT-2165 TDK 02 3000
QVC811506RT-2143 SMD TDK 00 3000
QVC811747RT-2128 SMD TDK 00 147
QVC811747RT-2128 SMD TDK 00 3000
QVC961747RT-4090 SMD TDK 04 3000
QVC961747RT-4090 SMD TDK 03 2250
R1070-13 [LOOSE] DIP-40 ROCKWELL 89 9
R1111N281A-TR SMD-SOT23-5 RICOH 00 2079
R114 426 000 RADIALL 96 180
R131559 215A RADIALL -- 28
R154.375DRT LITTELFUSE 01 1284
R191 331 000 AMP -- 57
R209.408.302 SMD n/a -- 2740
R209.408.302 SMD n/a n/a 3000
R3 106025M00D CASE-D ROEDERST -- 1645
R4114 [LOOSE] TO-220 HARRIS -- 235
R4366 [LOOSE] TO-220 HARRIS -- 334
R4389 [LOOSE] SMD-D2PAK INTERSIL -- 96
R459.250 SMD LITTELFUSE 98 1230
R459001 SMD LITTELFUSE 00+ 4410
R490001.NR SMD LITTELFUSE 02 6000
R50635FNA SMD-PLCC44 TI 8 936
R50642FNA SMD-PLCC44 TI 96 130
R50645FNA SMD-PLCC44 TI 92 21
R50648FNA SMD-PLCC44 TI -- 26
R52205FNA SMD-PLCC44 TI -- 14
R605 004 000 RADIALL 98 28
R6502AP [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 84 2
R6502P [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 78 9
R6520P DIP-40 ROCKWELL 81 2
R65C22P DIP-40 ROCKWELL 91 5
R65C52J2 SMD-PLCC44 ROCKWELL 99 1210
R6631-14 [LOOSE] SMD-PLCC68 ROCKWELL 93 9
R6633-13 [LOOSE] SMD-PLCC68 ROCKWELL 97 131
R6640-17 [PULLS] SMD-PLCC68 ROCKWELL 94+ 16
R6642-25 SMD-PLCC68 ROCKWELL 97 9
R668319 SMD-QFP100 ROCKWELL 96 100
R6764-63 SMD-PQFP100 CONEXANT 00 20
R76778490 CINCH 97 144
R80186-10 [PULLS] SMD-LCC68-CG AMD 89 12
R80186-10 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL 88 34
R80186 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL 86 407
R80186 [PULLS] SMD-LCC68-CG AMD 88 76
R80188 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 378
R80C186-12 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL 89 15
R80C186-16 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL 88 22
R80C186 [BULK] SMD-LCC68-CG INTEL 89 60
R80C186XL16 SMD-LCC68-CG INTEL 95 25
R8200-16 [PULLS] DIP-40 ROCKWELL 99 8
R8206 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 37
R8207-16 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 70
R8207-8 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 55
R82258-8 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 32
R82730 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL 90 222
R82730 SX015 [PULLS] SMD-LCC68-CG INTEL -- 224
R8290-11 SMD-QFP100 ROCKWELL 94 3000
R82DC2680(1305)J R5 ARCOTRONIC 95 5138
R82EC2330DQ50 J ARCOTRONIC 01 4435
R8581 SMD-SO14 EPSON -- 433
R87A49H SMD-LCC44-CGW INTEL 00 32
RACON 8 SMD-TAKT-SWITCH RAFI n/a 270
RADIATOR HOLDER n/a n/a 30000
RALD5WN-K 5,0VDC TAKAMISAWA 93 109
RB060L-40 TE-25 SMD-SMA ROHM 97 6000
RB160L-40 TE25 SMD-SMA ROHM 01 2490
RB160M-30 TR SMD-SMA ROHM n/a 2175
RB160M-30 TR SMD-SMA ROHM 03 6000
RB501V-40 TE-17 SMD-SOD123 ROHM 99 2600
RB751S-40 TE61 SMD-SOD123 ROHM 05 30000
RB751V-40 TE-17 SMD-SOD123 ROHM 00 404
RBDT95 TO-220 PHILIPS 93 133
RBG-1210 TUNDRA -- 10
RBG-1210 [PULLS] TUNDRA 98 9
RBU101KBBCJ0K ROEDERST -- 1000
RC031501FR SMD-0603 YAGEO 02 9800
RC0402 FR-07 5K23 SMD-0402 YAGEO 04 9734
RC0402 FR-07 7K32 SMD-0402 YAGEO 04 9058
RC0402 J R-13 39R SMD-0402 YAGEO 03 27666
RC06 1206 6R8 5% SMD-1206 VITROHM -- 5000
RC0603 F R-07 576R SMD-0603 YAGEO 06 30000
RC0603 FR-07 12K4 SMD-0603 YAGEO 04 19800
RC0603 FR-07 30R1 SMD-0603 YAGEO -- 5000
RC0603 FR-13 120R SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC0603 FR-13 12K4 SMD-0603 YAGEO 06 30000
RC0603 FR-13 1K4 SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC0603 FR-13 470R SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC0603 FR-13 48K7 SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC0603 JR-13 8R2 SMD-0603 YAGEO 03 30000
RC0603FR-07 10R SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603FR-07 13K SMD-0603 VITROHM 99 4600
RC0603FR-07 19K6 SMD-0603 VITROHM -- 3853
RC0603FR-07 1K54 SMD-0603 VITROHM 00 4980
RC0603FR-07 22R1 SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603FR-07 24K SMD-0603 VITROHM 98 4650
RC0603FR-07 24R9 SMD-0603 YAGEO n/a 30000
RC0603FR-07 4K7 SMD-0603 YAGEO 04 5000
RC0603FR-07 52R3 SMD-0603 YAGEO 00 3045
RC0603FR-07 56R2 SMD-0603 YAGEO 04 4802
RC0603FR-07 6K19 SMD-0603 YAGEO 00 3770
RC0603FR-07 9K1 SMD-0603 VITROHM 98 4923
RC0603FR-07110K SMD-0603 VITROHM 00 4910
RC0603FR-07221R SMD-0603 YAGEO -- 5000
RC0603FR-07680R SMD-0603 YAGEO 01 9998
RC0603FR-07750R SMD-0603 VITROHM 99 4270
RC0603FR-13 10K SMD-0603 YAGEO 05 6919
RC0603FR-13 1K5 SMD-0603 YAGEO 05 19612
RC0603FR-13 200K SMD-0603 YAGEO 01 20000
RC0603FR-13 24R SMD-0603 YAGEO 05 19930
RC0603FR-13 24R9 SMD-0603 YAGEO 02 30000
RC0603FR-13 365R SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC0603FR-13 3M9 SMD-0603 YAGEO 04 19900
RC0603FR-13 47R SMD-0603 YAGEO 00 18912
RC0603FR-13 680R SMD-0603 YAGEO 05 13205
RC0603FR-1333K SMD-0603 YAGEO 01 16364
RC0603FR-13560R SMD-0603 YAGEO 01 10887
RC0603JR-07 1K5 SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-07 1K8 SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-07 1M SMD-0603 YAGEO 02 5000
RC0603JR-07 20K SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-07 33R SMD-0603 YAGEO 99 10000
RC0603JR-07 47R SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-07 62R SMD-0603 VITROHM 01 5000
RC0603JR-07 6K2 SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-07560R SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-0768R SMD-0603 YAGEO 00 5000
RC0603JR-13 220K SMD-0603 YAGEO 00 30000
RC061620FR SMD-1206 VITROHM 97 4925
RC0805 F R-07 300R SMD-0805 YAGEO 01 30000
RC0805 F R-07 309R SMD-0805 VITROHM 00 4900
RC0805 FR-13 68K SMD-0805 YAGEO 00 30000
RC0805 FR-13 22K SMD-0805 YAGEO 00 30000
RC0805 FR-13 3K3 SMD-0805 YAGEO 02 12831
RC0805 FR-13 470R SMD-0805 YAGEO 00 19331
RC0805FR-07 10R SMD-0805 YAGEO 00 4770
RC0805FR-07 110R SMD-0805 YAGEO -- 4390
RC0805FR-07 12K1 SMD-0805 YAGEO -- 4940
RC0805FR-07 143K SMD-0805 YAGEO 00 4920
RC0805FR-07 15K SMD-0805 YAGEO 02 4300
RC0805FR-07 160K SMD-0805 VITROHM 99 4816
RC0805FR-07 17K4 SMD-0805 YAGEO -- 4834
RC0805FR-07 1K05 SMD-0805 YAGEO 00 9900
RC0805FR-07 1K58 SMD-0805 VITROHM 00 4830
RC0805FR-07 1K82 SMD-0805 YAGEO 00 4910
RC0805FR-07 20K SMD-0805 YAGEO 02 5000
RC0805FR-07 21K5 SMD-0805 VITROHM 99 2680
RC0805FR-07 24R SMD-0805 YAGEO -- 4900
RC0805FR-07 26K1 SMD-0805 VITROHM 00 5000
RC0805FR-07 26R7 SMD-0805 YAGEO -- 4800
RC0805FR-07 2K7 1% SMD-0805 VITROHM 00 4100
RC0805FR-07 316R SMD-0805 YAGEO 05 3188
RC0805FR-07 402R SMD-0603 VITROHM 99 4960
RC0805FR-07 4K7 SMD-0805 YAGEO 00 4910
RC0805FR-07 4R75 SMD-0805 YAGEO 00 4800
RC0805FR-07 536R SMD-0805 YAGEO 02 4930
RC0805FR-07 536R SMD-0805 VITROHM 00 10000
RC0805FR-07 56K 1% SMD-0805 YAGEO 00 4555
RC0805FR-07 5K1 SMD-0805 YAGEO 06 4743
RC0805FR-07 665R SMD-0805 YAGEO 00 5000
RC0805FR-07 750K SMD-0805 VITROHM 98 4862
RC0805FR-07 76R8 SMD-0805 YAGEO 01 4890
RC0805FR-07 820R SMD-0805 YAGEO 02 5000
RC0805FR-07 97R6 SMD-0805 YAGEO 00 4890
RC0805FR-07100R SMD-0805 YAGEO -- 5000
RC0805FR-07130R SMD-0805 YAGEO 00 4900
RC0805FR-07147R SMD-0805 VITROHM -- 4900
RC0805FR-07187R SMD-0805 YAGEO 00 4820
RC0805FR-071K15 SMD-0805 VITROHM 00 10000
RC0805FR-07357R SMD-0805 VITROHM 00 4900
RC0805FR-07422R SMD-0805 VITROHM -- 4900
RC0805FR-0745R3 SMD-0805 YAGEO -- 4800
RC0805FR-07499R SMD-0805 YAGEO 00 4850
RC0805FR-07560K SMD-0805 YAGEO 02 20000
RC0805FR-07560R SMD-0805 YAGEO 02 9890
RC0805FR-0761R9 SMD-0805 YAGEO -- 4800
RC0805FR-07698R SMD-0805 YAGEO 00 4860
RC0805FR-07750R SMD-0805 VITROHM 00 4720
RC0805FR-077K87 SMD-0805 YAGEO 01 3310
RC0805FR-10 13K7 SMD-0805 YAGEO 03 20000
RC0805FR-13 10M SMD-0805 VITROHM 00 20000
RC0805FR-13 150R SMD-0805 VITROHM 00 30000
RC0805FR-13 270K SMD-0805 VITROHM 00 25915
RC0805FR-13 2K2 SMD-0805 VITROHM 00 6480
RC0805FR-13 39R SMD-0805 YAGEO 05 17377
RC0805FR-13 4R7 SMD-0805 YAGEO 01 20000
RC0805FR-13 560R SMD-0805 YAGEO 03 19818
RC0805FR-13 5R6 SMD-0805 YAGEO 05 19020
RC0805FR-13 68K SMD-0805 YAGEO 05 20000
RC0805FR-13110K SMD-0805 YAGEO 02 20000
RC0805FR-13180K SMD-0805 YAGEO 01 20000
RC0805FR-13470K SMD-0805 YAGEO 00 18977
RC0805FR-13820K SMD-0805 YAGEO 02 20000
RC0805JR-07 15M SMD-0805 YAGEO 04 4844
RC0805JR-07 2R7 SMD-0805 YAGEO 01 7940
RC0805JR-07100K SMD-0805 VITROHM 00 5000
RC0805JR-071R SMD-0805 YAGEO 01 4870
RC0805JR-07820K SMD-0805 YAGEO 01 3980
RC1005F4700AS SMD-0402 PANASONIC 04 30000
RC1206 FR-07 43R SMD-1206 YAGEO 04 3457
RC1206 FR-07 47R SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206 FR-13 150R SMD-1206 YAGEO 04 16994
RC1206FR-07 11K SMD-1206 YAGEO 00 4800
RC1206FR-07 12R7 SMD-1206 YAGEO 00 4860
RC1206FR-07 15K SMD-1206 YAGEO 01 30000
RC1206FR-07 1K3 SMD-1206 VITROHM 01 4828
RC1206FR-07 24K SMD-1206 YAGEO -- 5000
RC1206FR-07 27K SMD-1206 VITROHM 99 5000
RC1206FR-07 28K0 SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206FR-07 2K4 SMD-1206 VITROHM 99 10000
RC1206FR-07 2K43 SMD-1206 YAGEO 00 4860
RC1206FR-07 4K7 SMD-1206 VITROHM 00 19000
RC1206FR-07169R SMD-1206 YAGEO -- 4900
RC1206FR-07240R SMD-1206 YAGEO 02 5000
RC1206FR-07475R SMD-1206 YAGEO 00 4890
RC1206FR-0749R9 SMD-1206 YAGEO -- 4600
RC1206FR-0761R9 SMD-1206 VITROHM 00 10000
RC1206FR-13 1K SMD-1206 VITROHM 00 10486
RC1206FR-13 1K2 SMD-1206 YAGEO 00 18500
RC1206FR-13 1K8 SMD-1206 YAGEO 02 30000
RC1206FR-13 22K SMD-1206 VITROHM 00 20000
RC1206FR-13 27K SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206FR-13 2K2 SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206FR-13 2M2 SMD-1206 YAGEO 04 18538
RC1206FR-13 39R SMD-1206 YAGEO 04 18978
RC1206FR-13 470R SMD-1206 VITROHM 00 18720
RC1206FR-13 47K SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206FR-13 47R SMD-1206 YAGEO 05 13294
RC1206FR-13 4K3 SMD-1206 VITROHM 00 20000
RC1206FR-13 680R SMD-1206 YAGEO 00 13190
RC1206FR-13100K SMD-1206 VITROHM 00 30000
RC1206FR-13240R SMD-1206 YAGEO 02 30000
RC1206FR-134R7 SMD-1206 YAGEO 01 20000
RC1206FR-13680R SMD-1206 VITROHM 00 19203
RC1206JR-07 13K SMD-1206 YAGEO 00 3790
RC1206JR-07 5K6 SMD-1206 YAGEO 99 5000
RC1206JR-13 2K7 SMD-1206 YAGEO 02 30000
RC1210FR-07 52R3 SMD-1210 YAGEO 04 4532
RC144ACFWSR669614 SMD-PLCC68 ROCKWELL 96 43
RC1608F103CS SMD-0603 SAMSUNG 02 30000
RC1608F49R9AS RoHS SMD-0603 SAMSUNG 05 14154
RC1608F7501AS SMD-0603 SAMSUNG 06 30000
RC1608G6801AS SMD-0603 SAMSUNG 04 6935
RC1608J000AS SMD-0603 SAMSUNG 00 30000
RC1608J2R7AS SMD-0603 SAMSUNG 04 18822
RC1608J330CS SMD-0603 SAMSUNG -- 20000
RC2-16V470MSG-T32 ELNA -- 1400
RC2012F18R0CS SMD-0805 SAMSUNG 00 5000
RC2012F45R3CS SMD-0805 SAMSUNG 00 5000
RC2012F8201CS SMD-0805 SAMSUNG -- 10000
RC2012J123CS SMD-0805 YAGEO -- 20000
RC2012JR22AS SMD-0805 SAMSUNG 00 19967
RC2512JK-0710R SMD-2512 YAGEO 01 3230
RC2512JK-0733R SMD-2512 YAGEO 00 3720
RC28F128J3C150ES SMD-BGA64 INTEL 02 6
RC28F640J3C120ES SMD-BGA64 INTEL 03 157
RC3216J472CS SMD-1206 SAMSUNG 00 3160
RC3216J822CS SMD-1206 SAMSUNG 98 5000
RC4136N DIP-14 TI 90 115
RC4192N DIP-8 RAYTHEON 89+ 59
RC4444PU DIP-24 RAYTHEON 87 15
RC4444R DIP-24-C RAYTHEON 87+ 3000
RC4558DR SMD-SO8 NSC 96- 6000
RC4558PS [LOOSE] DIP-8 TI 91 183
RC4559D DIP-8-C RAYTHEON 92 168
RC4559DE DIP-8-C RAYTHEON 83 13
RC4559P DIP-8 TI 94 4050
RC4562N [LOOSE] DIP-8 RAYTHEON 93 151
RC556DB DIP-14 RAYTHEON 84 50
RC62-03G2T SUYIN 01 590
RC69AR-03N1T SUYIN -- 255
RC747DB DIP-14 RAYTHEON 84 25
RCL10651 [LOOSE] SMD-SO20 n/a -- 64
RCV144ACFSR6726-11 SMD-PLCC68 ROCKWELL 95 49
RCV144DPIBAR6645-25 SMD-PLCC68 ROCKWELL 95 67
RCV336ACFR6750-23 SMD-PLCC68 ROCKWELL 97 106
RD2.7M-T2B SMD-SOT23 NEC -- 18000
RD24ES-T1/JM DO-35 NEC -- 2000
RD28F192SJ3AM SMD-BGA96 INTEL -- 112
RD28F192SJ3AM 150 SMD-BGA96 INTEL 03 527
RD28F6408W18T70 SMD-BGA INTEL 01 41
RD28F6408W30T70 SMD-BGA INTEL 02 1600
RD28F6408W30T70 SMD-BGA INTEL 02 628
RD28F6408W30T70 SMD-BGA INTEL -- 645
RD3.3M-T1B SMD-SOT23 NEC -- 3000
RD33M-T1B SMD-SOT23 NEC n/a 30000
RD38F2230WWYDQ0 SMD-BGA INTEL -- 100
RD38F2230WWZDQ0 ES SMD-FBGA88 INTEL -- 100
RD4.7M-T1B SMD-SOT23 NEC -- 11700
RD48F2200W0YDQ0 SMD-BGA88 INTEL 00 342
RD48F3000W0ZTQ0 SMD-BGA INTEL 03 1600
RD48F3300K0Y0D0 SMD-BGA96 INTEL 03 381
RD48F3300L0YTD0 SMD-BGA INTEL 03 549
RD48F3300L0YTD0 SMD-BGA INTEL 03 675
RD48F3300L0YTD0 SMD-BGA INTEL 93 22
RD6.8ES-T1 DO-35 NEC -- 11000
RD9.1M-T1B SMD-SOT23 NEC - 9000
RE04501 5,0VDC 03 1194
REF12D SMD-SO8 HP 96 17
REF193G DIP-8 AD 97 34
REF194EN SMD-SO8 AD 97 66
REF198 SMD-SO8 AD 96 15
REL07-B1-1.0 12VDC ERNI 00 143
REV B0408 n/a n/a 68
RF2174TR13 SMD-LCC16 RFMICRODEV 00+ 1600
RF2416T SMD-LCC16 RFMICRODEV 01 330
RF3108 SMD-BGA RFMICRODEV 00 20
RF3110E10.1 SMD-BGA RFMICRODEV 01 30
RF3145SR SMD-BGA RFMICRODEV 02 113
RF3146TR7X SMD-BGA RFMICRODEV 03 22
RF3147TR13 SMD RFMICRODEV 04 1600
RF3147TR7X SMD RFMICRODEV 04 35
RF3147TR7X SMD-BGA RFMICRODEV 03 26
RF5C366C SMD-QFP208 RICOH 98 1285
RF9340E6.1 [LOOSE] SMD-BGA RFMICRODEV 04 393
RF9340E6.1 [LOOSE] SMD-BGA RFMICRODEV 04 378
RF9340QTR7 SMD-BGA RFMICRODEV 03 1000
RF9340TR13 SMD-BGA RFMICRODEV 03 385
RF9340TR7E6.1 SMD-BGA RFMICRODEV 02 196
RFD14N05L SMD-DPAK HARRIS 95 1577
RFD3055RLE TO-251 HARRIS 95 1295
RFP12N10L TO-220 FAIRCHILD 03 4950
RFP22N10 TO-220 HARRIS 98 3000
RFP25N05 TO-220 HARRIS 97 250
RFP4N05 [LOOSE] TO-220 RCA 01 26
RFT 2X6 RFT -- 35
RGP02-14E DO-204AC GI 95 5500
RGP10D DO-15 GI 98 786
RGP15G DO-15 GSE 98 5000
RGP30G DO-201AD GI 96 900
RGP30K DO-201AD GI 97 650
RH615C105 RH615 ALPS n/a 1000
RH615C151 RH615 ALPS n/a 890
RH615C154 RH615 ALPS n/a 500
RH615C155 RH615 ALPS n/a 1000
RH615C225 RH615 ALPS n/a 1000
RH615C332 RH615 ALPS n/a 950
RH615C333 RH615 ALPS n/a 1000
RH615C334 RH615 ALPS n/a 1000
RH615C683 RH615 ALPS n/a 500
RH615C684 RH615 ALPS n/a 1000
RJ0402 F RE07 499R SMD-0402 YAGEO 04 3590
RJ0402 F RE07 5K23 SMD-0402 YAGEO 05 9334
RJ0402 F RE07 665R SMD-0402 YAGEO 04 9560
RJ0402 F RE07 8K06 SMD-0402 YAGEO 05 9000
RJ0402 FR-07 604R SMD-0402 YAGEO 04 9034
RJ0603FRE 2K26 SMD-0603 YAGEO 00 9460
RJ0603FRE07105R SMD-0603 YAGEO 01 4470
RJ0805 F RE07 12R4 SMD-0805 YAGEO 05 30000
RJ0805FRE07 12R4 SMD-0805 YAGEO 04 3290
RJ11-6L-S CORCOM -- 43
RJ80530MY650256 SMD-BGA INTEL 01 4
RL-08KGF4-9 SMD-QFP MATRA 93 133
RL1218 FK-11 R1 SMD-1218 YAGEO 04 3169
RL2512 0R01 5% SMD-2512 YAGEO -- 6000
RLF12560T-2R7N110 SMD TDK 04 2835
RLUE1008-HF-R RoHS DELTA 06 3000
RM4156D DIP-14-C RAYTHEON 90 3
RM4207BDE DIP-8-C RAYTHEON 87 40
RM806-14 SMD-BGA SKYWORKS 04 2500
RM806-14P SMD-BGA SKYWORKS 01 2500
RM807-15 SMD SKYWORKS 03 3000
RM807-15P SMD-BGA SKYWORKS 01 2500
RMS-110-02-S-D-P-TR SMD SAMTEC 02 384
RN1904 SMD-US6 TOSHIBA 00 2400
RN4904FE SMD-SOT23-6 TOSHIBA 01 3000
RN4987 SMD-US6 TOSHIBA 00 2457
RN4987 SMD-US6 TOSHIBA 01 5460
RN49A2 SMD-US6 TOSHIBA 02 7257
RN5RL20AA-TR SMD-SOT23-5 RICOH 98 2289
RN5VD43CA-TR SMD-SOT23-5 RICOH 00 3000
RNA4A8E102JT SMD KYOCERA 00 6320
RNA4A8E272JT SMD KYOCERA 00 3900
RP20-2433SEW/S RECOM -- 1
RP310012 12VDC SCHRACK 96 60
RP310024 24VDC SCHRACK -- 156
RP310048 48VDC SCHRACK -- 57
RP531011E DIP-40 OKI 91 850
RPM870-H7E3A ROHM 04 3000
RPV 304 002 ERICSSON 99 700
RS1J SMD-DO214BA GSE 00 820
RS3J SMD-SOD15 GI 96 400
RSM 12-02-S-D-K-TR SMD n/a n/a 410
RSQ025P03TR SMD-SUPERSOT-6 ROHM 04 2273
RSZ5231B T116 SMD-SOT23 ROHM 95 3000
RT0603 B RE07 12K SMD-0603 YAGEO 00 30000
RT84-4 DIP-40 PHILIPS 88 239
RT84 DIP-40 PHILIPS 90 535
RTC58321B [LOOSE] DIP-16 SEIKOEPSON 98 6
RTC58323A [LOOSE] SMD-SO24L SEIKOEPSON -- 144
RTC64611A [LOOSE] DIP-24 EPSON 91 5
RTK-FS 085-50-HF ROSENBERGE -- 1600
RUR815 TO-220-2 HARRIS -- 300
RURD810 TO-220 HARRIS n/a 549
RURH3020C TO-218 INTERSIL 00 50
RV4077FDE DIP-8-C RAYTHEON 88 187
RV4157DB DIP-14 RAYTHEON 84 20
RV4277ED DIP-8-C RAYTHEON 89 15
RXE010-2 RAYCHEM 95 2950
RXE375 RAYCHEM 01 100
RY531005 5,0VDC SCHRACK -- 39
RYR11301/1 SIP-4 STM 91 3000
RYT109704 DIP-16-C EVOXRIFA 86 1600
RYT109705 DIP-16-C EVOXRIFA 85 1600
S-80915CNMC-G8KT2G RoHS SMD-SOT23-5 SEIKOEPSON 05 936
S-80930CNMC-G80-T2 SMD-SOT23-5 SEIKOEPSON 04 3000
S-80930CNMC SMD-SOT23-5 -- 771
S-80C32-12 [LOOSE] SMD-PLCC44 TEMIC 98 25
S-80C32-16 [LOOSE] SMD-PLCC44 TEMIC 98 121
S-80C52CGB-16 SMD-PLCC44 MATRA 96 25
S01-130.05.300 THERMIK 99 99
S05-1A02-01L 5,0VDC CRYDOM 03 1040
S054T DIP-14 SIEMENS 89 75
S05K20GS2 EPCOS 00 698
S05K275 EPCOS 04 188
S07K150GS3 EPCOS -- 6000
S07K250 EPCOS -- 555
S07K300 EPCOS 00 895
S07K95A EPCOS 94 1200
S1-0-1-002 AMP -- 1667
S1-0-1-002 AMP -- 1672
S1-0-1-002 AMP -- 1789
S10K20 S+M 97 2500
S10K40G5S5 EPCOS 01 700
S10K60G5S5 EPCOS 03 1090
S143 [PULLS] DIP-40-C SIEMENS -- 18
S143A [PULLS] DIP-40-C SIEMENS 81 18
S14B-PH-K-S RoHS JST 06 3000
S14K50 S+M 97 6000
S1581E1798 SMD-PLCC28 BOSCH 00 29
S166F-P DIP-40 SIEMENS 88 1503
S167A-P DIP-40 SIEMENS 87 750
S168BP DIP-40 SIEMENS 88- 1600
S169 B11 DIP-40-C SIEMENS 88 1538
S169 B13 DIP-40-C SIEMENS 79 569
S169 B15-P DIP-40 SIEMENS 82 7
S169 B6 DIP-40-C SIEMENS 88 138
S170B-P DIP-40 SIEMENS 88 742
S172AP DIP-28 SIEMENS 87 1600
S173 DIP-8-C SUPERTEX 91 1023
S1804A1 SMD-QFP64 SIEMENS 99 72
S1891/2.1K/A100 S+M 98 900
S191BP DIP-28 SIEMENS 88 340
S1D13716B01B20B SMD SEIKOEPSON 04 485
S1D13716B02B30B SMD-FBGA161 SEIKOEPSON -- 1600
S1D13716B02B40B SMD-FBGA161 SEIKOEPSON 04 1600
S1D13716B02B80B SMD SEIKOEPSON 05 1600
S1D13731B01C100 SMD-FBGA161 EPSON 03 108
S1D13732B00C100 SMD-FBGA161 EPSON 03 209
S1D13732B01C200 SMD-FBGA161 SEIKOEPSON 04 1600
S1D13732B02C20B SMD-FBGA161 SEIKOEPSON -- 1600
S1D2503X01-D0 DIP-32 SAMSUNG 03 148
S1D2506A01-D1 DIP-28 SAMSUNG 01 55
S1D2511B01-A0 SDIP-32-M SAMSUNG 00 275
S1G-E3/11T RoHS SMD-DO214AC VISHAY 05 1595
S1G SMD-DO214AC GSE 03 6321
S1G/13T SMD-DO214AC VISHAY 07 7500
S1GB-7 SMD-DO214AC VISHAYTFK 00 1500
S1NB60 DIP-8-4 SHINDENGEN n/a 627
S1V30200B100 SMD-PFBGA100 SEIKOEPSON 05 84
S1ZB60/4062 SMD-MINI-BRIDGE SHINDENGEN 03 550
S2062D1A SMD-BGA INFINEON 02 111
S21ME3 DIP-6 SHARP -- 40
S22 3490 1 SADAR -- 12
S234CP DIP-8 SIEMENS 87- 650
S24245-C5034-A43 AMPHENOLDE -- 79
S24245-C5034-A46 AMPHENOLDE -- 50
S24859H12 LCD 2X8P CHARACTER SIEMENS n/a 1020
S24859H22 LCD 6+10P CHARACTER SIEMENS n/a 998
S248H1001 LCD 2X8P CHARACTER SIEMENS n/a 483
S248H1002 LCD 10+6P CHARACTER SIEMENS n/a 1600
S2560A DIP-18 AMS 89 25
S2570-2 DIP-22M AMS 93 17
S25FL008A0LMFI001 RoHS SMD-SO8 SPANSION 07 10
S28008 [PULLS] TO-220 n/a -- 1180
S295B DIP-16 SIEMENS 89 31
S29AL004D70TFI020 RoHS SMD-TSOP48 SPANSION 05 5
S29AL004D70TFI023 PROG. SMD-TSSOP48 SPANSION 06 2635
S29AL004D70TFI023 PROG. SMD-TSSOP48 SPANSION 05 1182
S29AL004D90MFI020 RoHS SMD-SO44 SPANSION 05 20
S29AL008D70TFI023 PROG. SMD-TSSOP48 SPANSION 05 1500
S29AL008D70TFI023 PROG. SMD-TSSOP48 SPANSION 05 1076
S29AL016D70TFI020 RoHS SMD-TSOP48 SPANSION 05 10
S29CD016G SMD-QFP80 SPANSION 04 180
S29CD032G0RFAN01 SMD-BGA80 SPANSION 05 14
S29GL016A90BFIR12 PROG. SMD-BGA48 SPANSION 07 50
S29GL064A10TFIR4 PROG. RoHS SMD-TSSOP48 SPANSION 06+ 14
S29GL064A10TFIR43 SMD-TSSOP48 SPANSION 06+ 339
S29GL064A10TFIR43 PROG. SMD-TSSOP48 SPANSION 06 1304
S29GL064M10TFIR4 PRO SMD-TSSOP48 SPANSION 05 18
S29GL064M90FFIR13 PRO SMD-TSSOP48 SPANSION 06 1217
S29GL128N10TFI0205 RoHS SMD-TSOP56 SPANSION 07 65
S29GL256N10FFI010 RoHS SMD-BGA64 SPANSION 05 18
S29JL064H90TFI000 RoHS SMD-TSOP48 SPANSION 06 10
S29PL127J60BAW000 SMD-BGA80 SPANSION 04 92
S29PL127J70BAI003 -PR SMD-BGA SPANSION 03 1600
S29PL127J70BAI003 SMD-BGA80 SPANSION 04 570
S29PL127J70BFI00 -PR SMD-BGA SPANSION 05 58
S29PL127J70BFI003 -PR SMD-BGA SPANSION 05 1600
S29PL127J70BFI003 -PR SMD-BGA SPANSION 05 1600
S29PL127J70BFI003 SMD-BGA SPANSION 05+ 1600
S2B-PH-K RoHS JST 01 1000
S2B SMD-SMB GSE 98 2250
S2J SMD-SMB GSE 99 227
S2M SMD-SMB DIOTEC 00 6000
S3 SWITCH SIEMENS n/a 500
S30810-Q1438-X100-5 SIEMENS -- 21
S30814-Q226-A-8 SIEMENS -- 795
S30814-Q316-B1 ROEDERST 99 1574
S30852-H1526-D151 ASTECPWR -- 71
S30880-S5601-A802-1 SIEMENS - 497
S310 RoHS SMD-DO214AB FAIRCHILD 05+ 465
S32011-Q80-X-10 SIEMENS -- 6
S32011-Q80-X-11 SIEMENS -- 10
S32011-Q80-X-12 SIEMENS -- 8
S3244Q [BULK] SMD-TSSOP20 n/a 97 88
S32X384Q1 SMD-TSSOP48 QSEMIC 96 162
S3485PB21 SMD-PBGA121 AMCC 06 70
S359 DIP-16 SIEMENS 89 50
S35M048S32 PORTESCAP 96 147
S360B102 [LOOSE] DIP-40-CG SIEMENS 82 28
S396 DIP-40 PHILIPS 92 1600
S397D / B160-13 SMD-DO214AC VISHAY 00 6000
S397D / B160-13 SMD-DO214AC VISHAY 00 6000
S3C863AX24-AQB9 SDIP-42 00 36
S3D SMD-DO214AB GI 93 4670
S3G SMD-DO214AB GI 04 1680
S3M SMD-SOD15 GI 96 550
S42024-C3222-B1 SIEMENS -- 2
S42024-C3506-R2 SIEMENS -- 19
S42024-L3304-A200-07 SIEMENS -- 9
S42024-L3305-A140-03 SIEMENS -- 1
S42024-L3305-A150-03 SIEMENS -- 1
S42024-L3307-A160-03 SIEMENS -- 1
S42024-L3307-A190-04 SIEMENS -- 1
S42024-L3311-A111-E1 SIEMENS -- 1
S42024-L3311-A125-E1 SIEMENS -- 1
S42024-L3311-A133-E1 SIEMENS -- 1
S42024-L5000-A151-04 SIEMENS -- 2
S42024-L5050-B865-6 SIEMENS -- 1
S42024-L5050-B897-6 SIEMENS -- 3
S42024-L5050-B901-6 SIEMENS -- 8
S42024-L5056-A150-03 SIEMENS -- 1
S42024-L5056-A170-03 SIEMENS -- 1
S42025-L5010-A1 RADEBERGER 00 97
S42026-B6201-A1 PHILIPS 00 3000
S42026-D4205-A2 SIEMENS -- 17
S420274-L3311-A115-E1 SIEMENS -- 2
S450-2095-07 SMD BELLFUSE 97 132
S4B57102PJR SMD-QFP TI 01 1397
S4B58051 [BULK] SMD-QFP120 TI 96 119
S4B5A117PJR SMD-QFP TI 03 380
S4PS2 SMD-QFP INFINEON 99 80
S4V36 [LASER DIODE] TOSHIBA 95 198
S4V40 [LASER] TOSHIBA 94 48
S50240 DIP-16 NSC 87 25
S525T-GS08 SMD-SOT23 TEMIC 99 2592
S5277J DO-41 TOSHIBA -- 2180
S54121F DIP-14-C SIGNETICS 88 23
S5920APA SMD-TSSOP24 QSEMIC 99 244
S5B-ZR-SM3A-TF SMD JST 99 1965
S5D2501F02-D0 DIP-24-L SAMSUNG 01 141
S5D2508A10-D0 DIP-16 SAMSUNG 03 254
S601B DIP-40-C SIEMENS 87 1497
S602B DIP-40-C SIEMENS 87 926
S603A DIP-40-C SIEMENS 87 1222
S607 DIP-40-C SIEMENS 87 575
S68B00 DIP-40-C AMI 83 231
S6Z n/a n/a 540
S74F641N DIP-20 SIGNETICS 94 341
S7720 DIP-28 AMS 88 41
S7I n/a -- 3000
S80250AG-GB-T1 SMD-SOT89 SEIKOEPSON 93 211
S8054ALO-LO-2D-T1 SMD-SOT89 SEIKOEPSON 91 1000
S807 DIP-28-C SIEMENS 88 13
S80721AN-DJ-T1 SMD-SOT89 SEIKOEPSON 98 3000
S807E08H SMD-C-QFP24 SIEMENS 99- 414
S807E09H SMD INFINEON 99 314
S809 E1 PS PGA SIEMENS 93 10
S80C186XL-16 SMD-QFP80 INTEL 93 556
S80C188XL-16 SMD-QFP80 INTEL 93 566
S80C31BCGN40 DIP-40 SIGNETICS 89 284
S81215PG-PK-T1 SMD-SOT89 SEIKOEPSON 95 2000
S81250SGUP SMD-SOT89 SEIKOEPSON 99 1144
S82093AA SMD-QFP64 INTEL 99 55
S82344A SMD-QFP160 INTEL 91 54
S82352DT SMD-QFP120 INTEL 95 5
S82353 SMD-QFP164 INTEL 92 5
S82557 SMD-PQFP160 INTEL 00 2040
S852T SMD-SOT23 TEMIC 00 1625
S869T SMD-SOT23 TFK 93 6000
S87C51FB-4N40 DIP-40 PHILIPS 98 207
S87C652-4F40 DIP-40 PHILIPS 86 55
S87C654-4A44 SMD-PLCC44 PHILIPS 00 24
S87C751-1A28 SMD-PLCC28 SIGNETICS 92 5
S987228961 SMD-PLCC28 BOSCH 01 33
S987235423 SMD-PLCC28 BOSCH 01 187
SA100J SMD-PLCC44 IDT 95 10
SA100P [PULLS] DIP-48 IDT 88 89
SA100P DIP-48 IDT 89+ 174
SA1100 SMD-LQFP208 INTEL 99 214
SA110S-100 SMD-QFP144 DIGEQCO 97 228
SA110S-233 SMD-QFP144 DIGEQCO 97 43
SA12A CASE 59-09 RoHS ONSEMI 02 1900
SA167A-P DIP-40 SAMES 87 426
SA169BD15 DIP-40-CG SAMES 91 372
SA20 SENSONOR 95 915
SA2030CDA DIP-24-CG SAMES 94+ 34
SA25J SMD-PLCC68 IDT 95 14
SA25SO SMD-SO20 IDT 91 33
SA3468 DIP-8 NSC 91+ 1078
SA532D SMD-SO8 SIGNETICS 94 2746
SA532N DIP-8 SIGNETICS 91 200
SA594N DIP-18 SIGNETICS 89 20
SA602AD SMD-SO8 PHILIPS 00 1600
SA606ADA DIP-40-CG SAMES 91 10
SA612ADA DIP-40 SAMES 90+ 200
SA612ADA DIP-40-CG SAMES 91 10
SAA1006 [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 89 71
SAA1024 [LOOSE] DIP-16 IIT 83 50
SAA1025 [LOOSE] DIP-16 IIT 86 42
SAA1056 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 81 100
SAA1057 DIP-18 SGS 89 1026
SAA1057 DIP-18 SGS 89 1600
SAA1059 [LOOSE] DIP-16 n/a 79 106
SAA1094 DIP-14 ITT 83 24
SAA1124 [LOOSE] DIP-16 IIT 80 24
SAA1281B-R668 DIP-40 IIT -- 57
SAA1282C-R686 DIP-40 IIT -- 65
SAA2501H SMD-QFP44 PHILIPS 96 197
SAA3004P DIP-20 PHILIPS 95 18
SAA3010P [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 91 5
SAA4700 DIP-18 PHILIPS 92 25
SAA4700T SMD-SO20 PHILIPS 90 3
SAA4940 SMD-QFP80 PHILIPS 94 98
SAA4945H [LOOSE] SMD-QFP44 PHILIPS 96 150
SAA4951WP/V1 SMD-PLCC44 PHILIPS 95 896
SAA4955TJ [LOOSE] SMD-SOJ40 PHILIPS 98+ 227
SAA4956TJ [LOOSE] SMD-SOJ40 PHILIPS 99 47
SAA4960 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 98 79
SAA4961 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 99 195
SAA4970T [LOOSE] SMD-SO56 PHILIPS 96 200
SAA4975H SMD-QFP80 PHILIPS 97 1317
SAA4980 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 93 177
SAA4981 [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 94 220
SAA4981T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 99 200
SAA4986 [LOOSE] SDIP-42 PHILIPS 96 29
SAA4990H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 94 173
SAA4990H SMD-QFP80 PHILIPS 97 838
SAA4991WP SMD-PLCC84 PHILIPS 98 1600
SAA4995WP [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 96 160
SAA5040B DIP-28 PHILIPS 89 14
SAA5041 DIP-28 PHILIPS 85 39
SAA5190 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 90 273
SAA5191 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 168
SAA5191 DIP-28 PHILIPS 91 13
SAA5240A [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 85 46
SAA5240P/A [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 86 12
SAA5243P/E DIP-40 PHILIPS 91 10
SAA5246AP/E [LOOSE] DIP-48 PHILIPS 92+ 6
SAA5246AP/H/F DIP-48 PHILIPS 96 203
SAA5246AP/L DIP-48 PHILIPS 92 21
SAA5295-V006 DIP-20 PHILIPS 90 484
SAA5350 [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 87 216
SAA5351P [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 91 38
SAA5351P DIP-40 PHILIPS 90 687
SAA5361P [LOOSE] DIP-40 PHILIPS 88 48
SAA5361P DIP-40 PHILIPS 88 47
SAA5370H [LOOSE] SMD-QFP120 PHILIPS 91 250
SAA6004-2A SMD-QFP60 ITT 81+ 1649
SAA6012-1A SMD-QFP60 ITT 85 100
SAA6579 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 93 175
SAA6721E [LOOSE] SMD-BGA PHILIPS 02 91
SAA7000 DIP-18 PHILIPS -- 30
SAA7011 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 83 6
SAA7110 WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 95 107
SAA7110A WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 98 396
SAA7110WP [PULLS] SMD-PLCC68 PHILIPS 94 1600
SAA7110WP [PULLS] SMD-PLCC68 PHILIPS 94+ 1600
SAA7118E/V1 SMD-BGA PHILIPS 03 184
SAA7121H SMD-QFP44 PHILIPS 03+ 578
SAA7157P [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 93 200
SAA7157P DIP-20 PHILIPS 93 18
SAA7157T SMD-SO20L PHILIPS 93+ 12
SAA7158WP SMD-PLCC68 PHILIPS 91+ 679
SAA7164WP SMD-PLCC44 PHILIPS 93 320
SAA7169WP [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 92 200
SAA7182WP [LOOSE] SMD-PLCC84 PHILIPS 95 11
SAA7182WP SMD-PLCC84 PHILIPS 98 87
SAA7185WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 96 100
SAA7186H [LOOSE] SMD-QFP100 PHILIPS 93 200
SAA7188A WP V0 SMD-PLCC68 PHILIPS 94 18
SAA7188A WP V1 SMD-PLCC68 PHILIPS 93 1600
SAA7191WP SMD-PLCC68 PHILIPS 91+ 1600
SAA7192WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 91 100
SAA7192WP SMD-PLCC68 PHILIPS 90 96
SAA7194H [LOOSE] SMD-QFP120 PHILIPS 93 230
SAA7195H [LOOSE] SMD-QFP120 PHILIPS 93 250
SAA7196 [LOOSE] SMD-QFP120 PHILIPS 94 190
SAA7197P [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 93 160
SAA7197P DIP-20 PHILIPS 93 18
SAA7197T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 91 488
SAA7199B V2 SMD-PLCC84 PHILIPS 93+ 9
SAA7199WP V0 SMD-PLCC84 PHILIPS 92 1600
SAA7282ZP SDIP-32 PHILIPS 93 16
SAA7376GP SMD-QFP64 PHILIPS 93 378
SAA7500WP SMD-PLCC68 PHILIPS 89 591
SAA7501WP SMD-PLCC68 PHILIPS 93 252
SAA7710T SMD-SO32L PHILIPS 96 5
SAA9050-8AP DIP-40 PHILIPS 87+ 134
SAA9051WP SMD-PLCC68 PHILIPS 92+ 1600
SAA9055-8AP DIP-28 PHILIPS 89 95
SAA9056P DIP-28 PHILIPS 90 222
SAA9057AP DIP-20 PHILIPS 91+ 623
SAA9057AP DIP-20 PHILIPS 91 70
SAA9057AT SMD-SO20 PHILIPS 89+ 779
SAA9058P DIP-20 PHILIPS 91 80
SAA9060P DIP-28 PHILIPS 92 56
SAA9065WP SMD-PLCC44 PHILIPS 92 154
SAA9068WPB PHILIPS 88 85
SAA9079P DIP-24 PHILIPS 89 60
SAA9740H SMD-QFP44 PHILIPS 97 778
SAB-C161PI LM 3V AA SMD-QFP80 INFINEON 01 153
SAB-C161PI LM 3V CA SMD-QFP80 INFINEON 04+ 434
SAB-C161PI LM AA SMD-QFP80 INFINEON 03 35
SAB-C161PI LM CA SMD-QFP80 INFINEON 04 101
SAB-C161RI-L16M SMD-QFP100 INFINEON 00 281
SAB-C161RI-L16M BB SMD-QFP100 INFINEON 99 1520
SAB-C167CR-LM BA SMD-QFP144 SIEMENS 96 19
SAB-C167CR (DB358881) SMD-QFP144 SIEMENS 96 50
SAB-C167SR-LM BA (L) SMD-QFP144 SIEMENS 97 3
SAB-C501G-1R40M SMD-QFP44 SIEMENS 96 800
SAB-C501G-1RN SMD-PLCC44 SIEMENS 96 1600
SAB-C501G-L24P DIP-40 SIEMENS 98 9
SAB-C502-L20P DIP-40 SIEMENS 96 404
SAB-C510-R8N [LOOSE] SMD-PLCC44 SIEMENS 96 71
SAB-C510-R8N SMD-PLCC44 SIEMENS 96 1600
SAB-C512A-R8N SMD-PLCC44 SIEMENS 96+ 1600
SAB-C541U-1EN B12 SMD-PLCC44 INFINEON 00 117
SAB0601 DIP-8 SIEMENS 93 125
SAB1207T SMD-SO28 PHILIPS 89 64
SAB1640 SMD SIEMENS 99 630
SAB16C450-N SMD-PLCC44 SIEMENS 90+ 1600
SAB16C450 [PULLS] DIP-40 VLSI 88 568
SAB1793-02P DIP-40 SIEMENS 87 20
SAB2797B-P DIP-40 SIEMENS 92 80
SAB2912AD [LOOSE] DIP-16-C INTEL -- 96
SAB3013T [PULLS] SMD-SO16 n/a 94 273
SAB3019P DIP-16 SIEMENS 82 15
SAB3037 DIP-24 PHILIPS 87 15
SAB3210 DIP-18 SIEMENS 80 15
SAB7201A-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 92 102
SAB80186-R [PULLS] SMD-LCC68-CG SIEMENS 99 38
SAB80188-R [PULLS] SMD-LCC68-CG SIEMENS 87 30
SAB80188A PGA68CG [PULLS] INTEL -- 37
SAB80199 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 93 629
SAB80286-1-N SMD-PLCC68 SIEMENS 90 39
SAB8031A-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 85+ 35
SAB8031AHP [LOOSE] DIP-40 INTEL 93+ 331
SAB8032A-16-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 85+ 144
SAB8032AP [PULLS] DIP-40 SIEMENS 85+ 31
SAB8032B-16-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 90 141
SAB8032B-20-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 90 3
SAB80515-N SMD-PLCC68 SIEMENS 90 54
SAB8051A-N SMD-PLCC44 SIEMENS 96 11
SAB8051A-R SMD-LCC44-CG SIEMENS 87- 364
SAB8051P DIP-40 SIEMENS -- 1726
SAB80535-N [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 94 25
SAB80535-N SMD-PLCC68 AMD 96 50
SAB8085AH-2-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 92- 1600
SAB8085AH-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 86+ 150
SAB8085AP [PULLS] DIP-40 SIEMENS -- 293
SAB8086-P DIP-40 SIEMENS 87 7
SAB8086P [PULLS] DIP-40 n/a -- 120
SAB8088-2P [PULLS] DIP-40 SIEMENS -- 2
SAB80C32-N SMD-PLCC44 SIEMENS 00 22
SAB80C382 DIP-40 SIEMENS 85 10
SAB8155P [LOOSE] DIP-40 SIEMENS 84 66
SAB8155P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 86+ 31
SAB81C51-P DIP-16 SIEMENS 87 106
SAB81C54T DIP-16 SIEMENS 88 122
SAB8203-3D [PULLS] DIP-40-C SIEMENS 88 29
SAB8205P DIP-16 SIEMENS 81 874
SAB82220N SMD-PLCC68 SIEMENS 99 92
SAB8224P DIP-16 SIEMENS 84 16
SAB82257N SMD-PLCC68 SIEMENS 99 18
SAB82258-1-N SMD-PLCC68 SIEMENS 91 10
SAB82258-C [PULLS] SMD-LCC68-CG SIEMENS 85 8
SAB82258-R [PULLS] SMD-LCC68-CG SIEMENS 88 42
SAB82258A-R [PULLS] SMD-LCC68-CG SIEMENS 91 21
SAB8228P DIP-28 SIEMENS 85 277
SAB8237A5P [LOOSE] DIP-40 SIEMENS 88 124
SAB82520P DIP-28 SIEMENS 94 18
SAB82522P [PULLS] DIP-28 SIEMENS 91 163
SAB82523P V1.2 [LOOSE] DIP-28 SIEMENS 97 60
SAB82523P V1.2 [LOOSE] DIP-28 INFINEON 00 138
SAB82525 [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS 94 7
SAB82525N HSCX V2.1 SMD-PLCC44 INFINEON 02 21
SAB82525N HSCX VA2 SMD-PLCC44 SIEMENS 91 108
SAB82525N V2.1 GD HSC SMD-PLCC44 SIEMENS 94 29
SAB82532-N ESCC2V2.2 SMD-PLCC68 SIEMENS 96 4
SAB82532-N ESCC2V2.2 SMD-PLCC68 SIEMENS 93+ 272
SAB82532-N ESCC2V3.2A SMD-PLCC68 INFINEON 00 111
SAB82538H-10 ESCC8V2. SMD-QFP160 SIEMENS 94 8
SAB8256A-2P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 90+ 11
SAB8256A-C [PULLS] DIP-40-C SIEMENS 82+ 56
SAB8256A-P [PULLS] DIP-40 SIEMENS 84+ 170
SAB8256A2PC [PULLS] DIP-40 SIEMENS -- 2
SAB8256APC [PULLS] DIP-40 SIEMENS 86 25
SAB8257-5 [PULLS] DIP-40 SIEMENS 85 15
SAB8259AP [PULLS] DIP-28 SIEMENS 88 12
SAB8259AP DIP-28 SIEMENS 86+ 1164
SAB8273D [PULLS] DIP-40 INTEL 92 191
SAB8273D [PULLS] DIP-40-C INTEL 92 19
SAB8276-P DIP-40 SIEMENS 88 10
SAB8282P DIP-20 SIEMENS 82 542
SAB8287A-P DIP-20 SIEMENS 88 19
SAB8288A-P DIP-20 SIEMENS 93 72
SAB8288AP [LOOSE] DIP-20 SIEMENS 93 21
SAB8289-P DIP-20 SIEMENS 89+ 19
SAB8289P DIP-20 SIEMENS 84 16
SAB82C206N [LOOSE] SMD-PLCC84 SIEMENS 91 6
SAB82C206N SMD-PLCC84 SIEMENS 98+ 754
SAB82C211-16N SMD-PLCC84 SIEMENS -- 55
SAB82C50N SMD-PLCC44 SIEMENS 91 276
SAB83C166W-5M-T SMD-QFP100 SIEMENS 96 48
SAB8726/C1 DIP-8 PHILIPS 92 1358
SAB8741AD [PULLS] DIP-40 SIEMENS 80+ 17
SAB8749HD [PULLS] DIP-40-CW SIEMENS -- 12
SAB8751HD DIP-40-CW INTEL 88 4
SAB8751HD DIP-40-CW SIEMENS 87 38
SAB87C51FAD [PULLS] DIP-40-CW SIEMENS 93 3
SAB88C166-5M SMD-QFP100 SIEMENS -- 6
SABC513A2RN SMD-PLCC44 SIEMENS 97 250
SAE81C52G SMD-SO20L SIEMENS 97 70
SAE81C52P DIP-16 SIEMENS 95 1600
SAE81C54 DIP-16 SIEMENS 97 20
SAE81C80A SMD-PLCC44 SIEMENS 95+ 2
SAF-C161PI-LM AA SMD-QFP100 INFINEON 03 10
SAF-C161RI-L16F BB SMD-QFP100 INFINEON 99 490
SAF-C501G-L24N [PULLS] SMD-PLCC44 SIEMENS 96 87
SAF-C517A-L24M AA SMD-QFP100 SIEMENS 98 4
SAF1202D DIP-24-C PHILIPS 88 30
SAF1203D DIP-28-C PHILIPS 90 24
SAF45.5MA20G MURATA -- 128
SAF480MB30N MURATA -- 144
SAF480MB34N MURATA -- 743
SAF80C32 [LOOSE] SMD-PLCC44 SIEMENS 96 50
SAF82532-N-10 PULLS SMD-PLCC68 SIEMENS 95 10
SAF82538H-10 ESCC8V2. SMD-QFP160 SIEMENS 96 5
SAFC110.6A MURATA -- 128
SAFC110.6MSA30T-TC SMD MURATA 96 300
SAK-C164CI-LM AB SMD-QFP80 INFINEON 00 435
SAK-C167(8 905 958 937) AC(L) SMD-QFP144 SIEMENS 98+ 43
SAK-C167(8 905) CB (L SMD-QFP144 SIEMENS 99 1
SAK-C167(B58677) AA(L SMD-QFP144 SIEMENS 98+ 110
SAK-C167(B58677)AA (L SMD-QFP144 INFINEON 99 1
SAK-C167(B58700) AB ( SIEMENS 97 2
SAK-C167(B58937) AC(L SMD-QFP144 SIEMENS 99 27
SAK-C167(B58937)AC (L SMD-QFP144 INFINEON 99 8
SAK-C167(B58938) AC(L SMD-QFP144 SIEMENS 99 2
SAK-C167(B59232) FA(L SMD-QFP144 INFINEON -- 3
SAK-C167(B59763) BA SMD-QFP144 INFINEON 01 1
SAK-C167CR-4R25M SMD-QFP144 SIEMENS 99 1000
SAK-C167CR-4R33M ES-H SMD-QFP144 INFINEON 02 990
SAK-C167CR-4RM ES B00 SMD-QFP144 INFINEON 02 1422
SAK-C167CR-LM BA [PULLS] SMD-QFP144 SIEMENS 98 68
SAK-C167CR-LM BA (L) SMD-QFP144 SIEMENS 96+ 23
SAK-C167CR-LM FA [LOOSE] SMD-QFP144 INFINEON -- 28
SAK-C167CR-LM FA SMD-QFP144 INFINEON 04 78
SAK-C167CS-32FM CB SMD-QFP144 SIEMENS 99 18
SAK-C167CS-L33M CA SMD-QFP144 INFINEON 06 995
SAK-C167SR-LM SMD-QFP144 SIEMENS 98 25
SAK-C505CA-4EM-PROGRA SMD-QFP44 INFINEON 03 720
SAL41B TO-92 RFT 89 17500
SAM42 SIL-3 RFT 89- 150
SAM43 SIL-4 RFT 89 10273
SAM44 SIL-5 RFT 90 2060
SAM45 SIL-6 RFT 90 1300
SAM45 SIL-6 RFT 90 613
SAM62 SIL-3 RFT 90 1038
SAM62 SIL-3 RFT 89 10030
SAM63 SIL-4 RFT 90 4000
SAM63 SIL-4 RFT 90 1200
SAM64 SIL-5 RFT 89 8496
SAM64 SIL-5 RFT 89 5010
SAM65 SIL-6 RFT 89 4480
SAS560 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 84 83
SAS570 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 81 806
SAT SECI/1 WP AA015 SMD-PLCC68 PHILIPS 90 56
SAY12B RFT 89 1540
SAY12L2/13 TO-92-2A RFT 89 3000
SAY17B RFT 90 3000
SAY17L2/4 TO-92-2 RFT 90 3000
SAY20 RFT 89 1460
SAY32 RFT 90 3000
SAY32/4 TO-92-2A RFT 89 2000
SB140 DO-204AL GI 96+ 5000
SB140 DO-204AL GI 97 1600
SB21150AC [PULLS] SMD-QFP208 INTEL 00 192
SB340 DO-201AD GI 97 1099
SB560 DO-201AD GSE n/a 180
SB580-1441 DO-201AD PAJ 01 810
SB80C188-20BR SMD-TQFP80 AMD 96+ 416
SB82371FB SMD-QFP208 INTEL 99 11
SBB2632P-ER [PULLS] DIP-24 MULLARD 81 15
SBB2632P-EU [PULLS] DIP-24 MULLARD 91 44
SBB2632P ES [PULLS] DIP-24 MULLARD 81 74
SBC6-100-462 NECTOKIN 01 1238
SBL-241-SP95-TG ROBINSON 93 1989
SBL540CT TO-220-2 GI 89 98
SBM52414G-E9268 SIEMENS 98 4
SBT-0260-TF NECTOKIN 94- 6000
SBT-0440-TF NECTOKIN 94 6000
SBT-200-SP95-TG ROBINSON 92 27
SC02TH016EL03 SMD-PQFP304 AXIL 99 272
SC02TH016EL05 SMD-PQFP304 AXIL 99 179
SC0B025 DIP-20 SIEMENS 94 1565
SC1.5B007 DIP-24-CG SIEMENS 94 2366
SC108C SOT-33 n/a -- 10147
SC11003CM SMD-SO20 SIERRA 94 1000
SC11011CV/ACA SMD-PLCC68 SIERRA 92 1600
SC11026CN DIP-28 SIERRA 92 496
SC11095CV SMD-PLCC68 SIERRA 92+ 46
SC11487CN DIP-28 n/a 95 23
SC1200UCL-266 [LOOSE] SMD-BGA432 NSC -- 42
SC12D4003 [PULLS] SMD-PLCC84 SIEMENS 93 164
SC12D4003 SMD-PLCC84 SIEMENS 93 8
SC14404BFLBG SMD-QFP NSC 00 1600
SC14404BS2BC SMD-BGA100 NSC 00 425
SC14404BS3BG SMD-TQFP NSC 00 667
SC14404CFLBG SMD-TSOP NSC 01 13
SC14404CFLBG SMD-TSOP NSC 05 3000
SC14404CS3BC SMD-BGA100 NSC 02 1829
SC14404CS3BC SMD-TQFP NSC 01+ 1600
SC14406AS3VDX SMD-QFP NSC 01 220
SC14406AW3VDX SMD-TQFP80 NSC 01 677
SC14406AW4VDX SMD-TQFP80 NSC 02 1600
SC14406CS6VDX SMD-TQFP80 NSC 04 500
SC14406CS6VVX SMD-TQFP80 NSC 03 1000
SC14408B80VDX SMD-TQFP80 NSC 01 195
SC14408B80VVX SMD MOTOROLA 01 1050
SC14408B80VVX SMD-TQFP80 NSC 01 699
SC14408C80VDX SMD-QFP80 NSC 02 549
SC14408C80VV SMD-TQFP80 NSC 02 52
SC14428D4FS1VDX SMD-TQFP80 NSC 03 182
SC14428D4M80VDX SMD-TQFP80 NSC 03 261
SC14428D8FS1VDX SMD-TQFP80 NSC 03 299
SC14428D8M80V V SMD-TQFP80 NSC 03 434
SC14428D8M80VD-PROG. SMD-TQFP80 NSC 03 56
SC14428D8M80VDX-PROG. SMD-TQFP80 NSC 03 109
SC14428D8MS3VVXN RoHS SMD-TQFP80 NSC 06 2440
SC14428D8MS5VVX SMD-TQFP80 NSC 05 966
SC14428E4MS4VDX SMD-TQFP80 NSC 03 1043
SC14428E4MS6VDX SMD-TQFP80 NSC 04 415
SC14428E4MSAVDX RoHS SMD-TQFP80 NSC 06 2000
SC14428ENF128VV SMD-TQFP128 NSC 04 453
SC14428F8M80VV MD-TQFP80 NSC 03 498
SC14429A4MS2VVX SMD-TQFP80 NSC 06 500
SC14429ANF128VV SMD-TQFP80 NSC 03 416
SC14429B4M80VD SMD-PQFP80 NSC -- 329
SC14429B4MS2VDX SMD-TQFP80 NSC 05 500
SC14430A3MSEVDXN SMD-TQFP80 NSC 06 2995
SC14430A3MSKVDXN RoHS SMD-TQFP80 SITEL 08 2000
SC14430A5M80VD PROG. SMD-TQFP80 NSC 04 173
SC14430A5M80VDX PROG. SMD-TQFP80 NSC 05 750
SC14430A5M80VDX PROG. SMD-TQFP80 NSC 07 59
SC14432B5MS3VDXN SMD-TQFP80 NSC 06 1947
SC14436A3MSCVYX RoHS SMD-QFP64 NSC 06 2569
SC14437A2MS3VYXN RoHS SMD-QFP64 SITEL 08 3000
SC14437A2MS5VY SMD-QFP64 SITEL 07 45
SC14438A5M64VYXN PROG. SMD-QFP64 SITEL 07 737
SC14438A5MS2VYX SMD-QFP64 NSC 01 825
SC14438A5MS5VYXN RoHS SMD-QFP64 SITEL 07 677
SC14438A5MS6VYX SMD-QFP64 NSC 05 278
SC14480A5MS02VEX RoHS SMD-TQFP80 SITEL 08 900
SC14480A5MS03VEX RoHS SMD-TQFP80 SITEL 08 3000
SC14480A5MS05VEX RoHS SMD-TQFP80 SITEL 08 3000
SC148B SOT-33 n/a -- 475
SC22104CN SIERRA 90 208
SC26C92A1A SMD-PLCC44 PHILIPS 98 432
SC26C92C1A SMD-PLCC44 PHILIPS 97 17
SC27D4007 SMD-PLCC68 SIEMENS 92 134
SC2B003 DIP-24-C SIEMENS 94 1600
SC310-33KI SMD-TQFP AMD 98 3
SC3318S-1 SMD-SO28 AMCC 96 44
SC34350CQ SMD-PQFP132 00 72
SC36-11GWA LED 1XWK GREEN-NUMERIC KINGBRIGHT 01 1790
SC400137FN SMD-PLCC52 MOTOROLA 89+ 78
SC416780CVF14R2 SMD-BGA MOTOROLA 00 750
SC433814CFNR2 SMD-PLCC44 MOTOROLA -- 450
SC68C94C1A SMD-PLCC52 PHILIPS 97 17
SC70E6002 SMD-PLCC84 SIEMENS 04 174
SC80299L [PULLS] DIP-40-CG MOTOROLA 79 23
SC80C31BCCN40 DIP-40 SIGNETICS 89 14
SC80C31BCGA44 SMD-PLCC44 PHILIPS 97 43
SC87960RCB PGA132 [PULLS] MOTOROLA 88+ 3
SC87C451CCN64 DIP-64 SIGNETICS 90 3
SC87C51CBF40 DIP-40 SIGNETICS 91 495
SC87C51CCF40 [PULLS] DIP-40-CW SIGNETICS 94 1
SC87C51CCN40 DIP-40 PHILIPS 96 12
SC93417CFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 87 18
SC94487P DIP-20 MOTOROLA 89 70
SC9D4005 SMD-PLCC68 SIEMENS 92 18
SC9D4008 [LOOSE] SMD-PLCC84 SIEMENS 92 14
SCAN18245TSSC SMD-TSSOP56 NSC 94 29
SCB2677B DIP-40 SIGNETICS 84 14
SCB68172 DIP-28-C SIGNETICS 86 13
SCB68459CAN20 DIP-20 SIGNETICS 88 72
SCC66470 SMD-QFP PHILIPS 91 18
SCC66470 AAB SMD-QFP PHILIPS 93- 101
SCC66470 CAB SMD-QFP PHILIPS 92- 409
SCC66470 CAB/03 SMD-QFP PHILIPS 00+ 3000
SCC68070 AAA SMD-PLCC84 PHILIPS 91 5
SCC68070 ABA SMD-PLCC84 PHILIPS 93 19
SCC68070 ACA SMD-PLCC84 PHILIPS 94- 13
SCC68070 ACB SMD-QFP120 PHILIPS 92 94
SCC68070 ADA SMD-PLCC84 PHILIPS 93- 7
SCC68070 ADB SMD-QFP120 PHILIPS 92 16
SCC68070 CAA84 SMD-PLCC84 PHILIPS 89 588
SCC68070 CBA SMD-PLCC84 PHILIPS 93 5
SCC68070 CCA84 [PULLS] SMD-PLCC84 PHILIPS 92+ 1019
SCC68070 CCA84 SMD-PLCC84 PHILIPS 00+ 365
SCC68070 CDB SMD-QFP120 PHILIPS 91 43
SCC68692C1A44 [LOOSE] SMD-PLCC44 PHILIPS 95 28
SCD-1028 DICON 00 89
SCD-1043 DICON 00 201
SCD-1164 DICON 00 184
SCI7701YCA SMD-SOT89 SEIKOEPSON 93 280
SCI7701YEA SMD-SOT89 SEIKOEPSON 93 670
SCL3202-V4 SMD-PLCC68 NSC 93 18
SCL4078BE DIP-14 SPRAGUESS 84 100
SCL4402-V4 [LOOSE] SMD-PLCC68 NSC 95+ 290
SCL4410-V4 [LOOSE] SMD-PLCC68 NSC 98 110
SCL4426ABE DIP-16 SPRAGUESS 84 66
SCL4502BE DIP-16 SPRAGUESS 80 75
SCL4520BE DIP-16 SPRAGUESS 86 99
SCL4584BC [LOOSE] DIP-14-C R&E 93 900
SCL4584BC DIP-14-C R&E 93 1210
SCL4585BC DIP-16-C SOLIDSS 90 28
SCM003WBCW1 SMD-LED-WHITE ROHM 05 6000
SCM21C14E-4 DIP-18 SPRAGUESS 84 236
SCM5101 [PULLS] DIP-22-M n/a n/a 228
SCM5B32-01 BB 94 9
SCN2652A [PULLS] DIP-40 SIGNETICS 88 30
SCN2652A DIP-40-C SIGNETICS 84 36
SCN2652A DIP-40-C SIGNETICS 84 18
SCN26542C2A52 SMD-PLCC52 SIGNETICS 90 22
SCN2661CA1F28 DIP-28-C SIGNETICS 90 6
SCN2661CC1N28 [PULLS] DIP-28 SIGNETICS 89 75
SCN2672BC4N40 DIP-40 SIGNETICS 89+ 28
SCN2672TC5N40 DIP-40 SIGNETICS 89+ 5
SCN2674BC3N40B DIP-40 SIGNETICS 87- 85
SCN2681AC1N40 [LOOSE] DIP-40 SIGNETICS 88 2
SCN2681AE1A44C SMD-PLCC44 PHILIPS 03 1600
SCN68000C8N64 [PULLS] DIP-64 SIGNETICS 84 37
SCN68000CAN64 [PULLS] DIP-64 SIGNETICS 86 2
SCN68010C8N64 DIP-64 SIGNETICS 89 10
SCN68562 DIP-48 PHILIPS 95 7
SCN68562 DIP-48-CG SIGNETICS 90 7
SCOC019 SMD-PLCC84 SIEMENS 91 107
SCSI285C DIP-14 TI 91 25
SCX6206EBA/V4 SMD-PLCC68 NSC 97 100
SCX6206STX/V2 SMD-PLCC44 NSC 93 25
SCX6206UCW/N4 DIP-14 NSC 95 305
SCX6206WMU/VO [LOOSE] SMD-PLCC28 NSC -- 1264
SCX6212QHC/V4 SMD-PLCC68 NSC 94 18
SCX6B10EFH [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 99- 306
SCX6B10ELK [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 92 16
SCX6B10ELN [LOOSE] SMD-PLCC44 NSC 91 17
SCX6B120EJZ/VF8 SMD-QFP NSC 97 243
SCX6B120EMAS/V4 SMD-PLCC68 NSC 93 18
SCX6B21EGR/E1 SMD-PLCC44-CG NSC 91 170
SCX6B21EGR/V2 PULLS SMD-PLCC44 NSC 91 18
SCX6B31EGU/V4 [LOOSE] SMD-PLCC68 NSC 97 194
SCX6B48EMB/V4 SMD-PLCC68 NSC 99 388
SCX6B48WWL/N5 DIP-48 SIEMENS 97 805
SCX6B64WWK/N5 DIP-48 NSC 97 602
SCX6B86ELJ/VF8 SMD-QFP NSC 98 72
SD101A DO-35 ITT 93+ 14090
SD103A DO-35 ITT 00 9700
SD103C DO-35 GSE 97 2565
SD241P TO-3P GI 96 49
SD335 TO-126 RFT 90 72
SD340 TO-126 RFT -- 91
SD5001N DIP-16 SILICONIX 85 30
SD5400CY-T1 SMD-SO14 SILICONIX 98 1600
SD560N TO-92-2MINI PIHER n/a 1710
SD75 1K+/-5% 006122-2 NEOSID 01 2790
SDA0808B DIP-28 SIEMENS 88 8
SDA0810B [LOOSE] DIP-28 SIEMENS 89 56
SDA2014 DIP-18 SIEMENS 86+ 860
SDA20160-A013 DIP-40 SIEMENS 91 1600
SDA20562-A001 [LOOSE] DIP-40 SIEMENS 92 4
SDA20C840-A008 SMD-QFP INFINEON 99 2016
SDA2116 [LOOSE] DIP-8 SIEMENS 85 32
SDA2121-2 [LOOSE] DIP-20 SIEMENS 92 19
SDA2121 DIP-20 SIEMENS 88 30
SDA2131-2 DIP-22M SIEMENS -- 10
SDA2216 [LOOSE] DIP-8 SIEMENS 87 22
SDA2586 DIP-8 SIEMENS 92 50
SDA30161 SMD-PLCC68 SIEMENS 91+ 750
SDA30562-5 SMD-PLCC68 SIEMENS 94+ 1600
SDA30C163-2 SMD-PLCC68 SIEMENS 94 374
SDA5243 DIP-40 SGS 91 6
SDA5250M C53 GEG SMD-QFP80 SIEMENS 98 1600
SDA5273-2P GEG SMD-PLCC84 MICRONAS 01 500
SDA6102X SMD-SO16 SIEMENS 93 1600
SDA7509 [LOOSE] DIP-24 SIEMENS 88 18
SDA9060 DIP-28 SIEMENS 92 40
SDA9086-5 DIP-8 SIEMENS 93+ 1600
SDA9205-2 [LOOSE] SMD-PLCC68 SIEMENS 97 1600
SDA9231 DIP-28 SIEMENS 94 2
SDA9257-A151 [LOOSE] DIP-28 SIEMENS 98 1600
SDA9360-B51 SMD-QFP44 SIEMENS 96 145
SDA9363 GEG SMD-QFP44 SIEMENS 98 3000
SDE2526-2 DIP-8 SIEMENS 91 1600
SDM10U45-7 RoHS SMD-SOD523 DIODES 05 30000
SDR0805-270K SMD ABCTAIWAN 98 6000
SDR0805-270K SMD ABCTAIWAN 98 2990
SDR1006-270K SMD BOURNS 04 922
SDR1006-270KL RoHS SMD BOURNS 05 6000
SDT9808 SUMITOMO 00 8
SDW30-24D15 ARTESYN 99 7
SDW30-24S05 ARTESYN 00 21
SDW30-24S15 ARTESYN 00 13
SDW30-48S12 ARTESYN -- 84
SDW30-48S15 ARTESYN -- 26
SDW30-48S3V3 ARTESYN -- 85
SDW30-48T05-12 ARTESYN 00 2
SDW30-48T05-15 ARTESYN 00 8
SDW48-12S2500 ARTESYN 02 7
SE135 TO-220 SANKEN -- 600
SE135 TO-220 SANKEN 03 1600
SE370C759AFZT SMD-PLCC68-CW n/a 96 1
SE527 BCA DIP-14-C SIGNETICS 86 247
SE532FE DIP-8-C PHILIPS 98 50
SED1520F0A SMD-QFP100 EPSON 00 8
SED1521F0A SMD-QFP100 EPSON 00 28
SEL03 DIP-40-C GI 85 28
SEL05A DIP-40-C GI 82 10
SERIAL ATA 26 AWG MOLEX -- 1144
SF1020 VALOR 98 32
SF335C SOT-33 RFT -- 660
SF335D SOT-33 RFT -- 990
SF510114IB SDIP-42 MOTOROLA 01 13
SF826D TO-92 RFT 88 3000
SFC2207 TO-39 SGS 93 80
SFC2458DC [LOOSE] DIP-8 SGS 83 28
SFC2723EC [LOOSE] DIP-14 SGS 83 22
SFC2741C TO-99 SGS -- 390
SFC2761C TO-39 SGS 91 158
SFC4141E DIP-16 n/a 73 34
SFD46 DO-35 SGS 847
SFE10.52MJK MURATA n/a 6000
SFH235 SOD-67 SIEMENS 89 3000
SFH309 FA-5 E7500 SIEMENS 97 466
SFH3400 OSRAM 04 1697
SFH600-0 DIP-6 SIEMENS 94 142
SFH600-1 E-9033 SMD-DIP6 SIEMENS 94+ 3000
SFH600-2 DIP-6 SIEMENS 94+ 3000
SFH600-2 DIP-6 INFINEON 00 769
SFH600-2 E-9033 SMD-DIP6 SIEMENS 95+ 3000
SFH600-3 E-9033 SMD-DIP6 SIEMENS 95+ 3000
SFH600A DIP-6 SIEMENS 91 100
SFH601-1 DIP-6 ISOCOM 88 391
SFH601-1 DIP-6 SIEMENS 94 1193
SFH601-2 DIP-6 ISOCOM 91 68
SFH601-2 DIP-6 INFINEON 01 70
SFH601-2 DIP-6 SIEMENS 00 150
SFH601-3 DIP-6 SIEMENS 91+ 48
SFH601-4 DIP-6 SIEMENS 98 2322
SFH6106-3 SMD-DIP4 SIEMENS 94 246
SFH6106-3T SMD-DIP4 SIEMENS 95 90
SFH610A-3 DIP-4 SIEMENS 00 863
SFH6156-3 SMD-DIP4 SIEMENS 98 850
SFH6156-4T SMD-SO4 SIEMENS 96 900
SFH617A-1 DIP-4 SIEMENS 98 180
SFH617A-3 DIP-4 SIEMENS 96+ 6000
SFH617G-1 DIP-4 SIEMENS 96 6000
SFH617G-3 DIP-4 SIEMENS 97 145
SFH6186-3T SMD-DIP4 INFINEON -- 439
SFH6319T SMD-SO8 SIEMENS 95 270
SFH690AT SMD-SO4 INFINEON 00 758
SFJ10.7A MHZ MURATA n/a 236
SFJ10.7B MHZ MURATA n/a 5480
SFJ10.7MB MHZ MURATA n/a 363
SFL450J3 MURATA -- 200
SFM-120-T2-S-D-LC SMD SAMTEC -- 140
SFMH-125-02-L-D SAMTEC 04 11
SFP459H MURATA -- 612
SFP460F MURATA -- 140
SFR9024TM RoHS SMD-DPAK FAIRCHILD 05 1850
SFT450B3 MURATA -- 916
SFT459B3 MURATA -- 100
SFW16R-1STE1 SMD FCICONN 00 597
SG1436CY DIP-8-C SILICON 86 547
SG1526J DIP-18-C LINFINITY 00 4
SG2503M DIP-8 LINFINITY 94 25
SG2524N DIP-16 LINFINITY 99 73
SG2543DW SMD-SO16 SILICON 91 7
SG3503M DIP-8 SILICON 86 204
SG3503T TO-39 n/a 91 80
SG3524F DIP-16-C SIGNETICS 84 50
SG3524P SMD-SO16L STM 98 438
SG3560M DIP-8-C SILICON 92 40
SG3846DW [LOOSE] SMD-SO16L LINFINITY 96 32
SG75326N DIP-16 SILICON 88 370
SGS911 (014Y) SMD-SOT194 SGS 93 6000
SGWKBNKAH SMD-QFP STM 96 46
SH100 G1043A1 INFINEON 00 143
SH100 B486P PGA64 SIEMENS 93 199
SH100 B486P PGA64CG SIEMENS 93 20
SH100 B884P PGA64 SIEMENS 90 40
SH100 B885P PGA64 SIEMENS 94 76
SH100 E3043 SMD-PLCC68 INFINEON 00 1764
SH100 E3044 PGA88 INFINEON 99 99
SH100 E4706H PGA144 INFINEON 99+ 1600
SH100 E4711H PGA88 SIEMENS 99 108
SH100 E4713 PGA144 INFINEON 99+ 526
SH100 E4713 PGA144 SIEMENS 99 10
SH100 E4742 PGA88 INFINEON 99 126
SH100 E5025H PGA144 INFINEON 99 1063
SH100 E5025H PGA144 SIEMENS 99 9
SH100 E5026A PGA144 SIEMENS 97 4
SH100 E5031H PGA144 INFINEON 99+ 1470
SH100 E5037H PGA144 INFINEON 99+ 660
SH100 E5039H PGA144 INFINEON 99+ 857
SH100 E5053H PGA144 SIEMENS 99 14
SH100 E5053H PGA144 INFINEON 99+ 374
SH100 E5053H PGA144 INFINEON 00 80
SH100 E5057GH PGA144 INFINEON 00 63
SH100 K1114 PGA64 SIEMENS 87 27
SH100CK PGA64 SIEMENS 90 14
SH100E SMD-PLCC68 INFINEON 00 180
SH100E PGA88C SIEMENS 96+ 44
SH133C0116 DIP-16-CG SIEMENS 93 597
SH133C11 DIP-16-CG SIEMENS 92 477
SH133C25 SMD SIEMENS 93 209
SH133C27 SMD SIEMENS 93 15
SH37-29OZZ AMP 90 1129
SH807 SMD-QFP SIEMENS 92 66
SH933 E25 SMD INFINEON 00 90
SH933 E27 SMD-QFP SIEMENS 95 570
SH933 E33 SMD-SO16 INFINEON 01 400
SHW5122 [LOOSE] MOTOROLA 95 298
SHWE5203 MOTOROLA 98 57
SI-5BBL0836M01-T SMD HITACHI 04 3000
SI1013X-T1 SMD-SOT323 VISHAY 03 3203
SI1305DL-T1 SMD-SOT323 VISHAY 05 3040
SI1407DL-T1 SMD-SOT363 SILICONIX 01 1395
SI1865DL-T1 SMD-SUPERSOT-6 VISHAY 05 5600
SI2302DS-T1 SMD-SOT23 SILICONIX 01 2237
SI2302DS-T1 SMD-SOT23 SILICONIX 02 1660
SI2309DS-T1 SMD-SOT23 VISHAY 04 1013
SI3052 TO-3P SILICONIX 94 53
SI3210-KT SMD-TSSOP38 SILICONLAB 04 150
SI3210-KTR SMD-TSSOP38 SILICONLAB 04 464
SI3441DV-T1 SMD-SUPERSOT-6 SILICONIX 99+ 3539
SI3455DV-T1 SMD-SUPERSOT-6 SILICONIX 99 2405
SI3911DV-T3-E3 RoHS SMD-SUPERSOT-6 VISHAY 05 159
SI4410DYTR SMD-SO8 IR 99 3421
SI4412DY-T1 SMD-SO8 SILICONIX 00 3000
SI4420DY SMD-SO8 SILICONIX 00 522
SI4963DY SMD-SO8 FAIRCHILD 04 1707
SI5933DC-T1-E3 RoHS VISHAY 05 736
SI9100DJ DIP-14 SILICONIX 88 12
SI9105DN SMD-PLCC20 SILICONIX 06 41
SI9110DJ DIP-14 SILICONIX 88 19
SI9410DY-T1 SMD-SO8 SILICONIX 00 3000
SI9424DY-T1 SMD-SO8 SILICONIX 00 3000
SI9426DY-T1 SMD-SO8 SILICONIX 00 3000
SI9430DY-T1 SMD-SO8 SILICONIX 97+ 6000
SI9933 [LOOSE] SMD-SO8 SILICON 97 121
SI9933DY SMD-SO8 SILICONIX 00 6000
SI9933DY SMD-SO8 SILICONIX 00 6000
SI9955DY SMD-SO8 SILICONIX 94+ 140
SI9956DY SMD-SO8 SILICONIX 97 280
SI9959DY SMD-SO8 SILICONIX 92 70
SI9973DY SMD-SO8 SILICONIX 99 990
SI9979CS [BULK] SMD-TQFP48 SILICONIX 97 146
SIA903DJ SMD VISHAY 03 800
SIL-CL-1A81-71M 5,0VDC MEDER 03 15
SIL05-1A71-71L 5,0VDC MEDER 01 76
SIL05-1A71-BV120 5,0VDC MEDER 03 1600
SIL05-1A72-71D 5,0VDC MEDER 01+ 1600
SIL05-1A72-71DHR 5,0VDC MEDER 01 582
SIL05-1A72-71L 5,0VDC MEDER 01 1600
SIL05-1A72-71LHR 5,0VDC MEDER 03 1307
SIL05-1A72-71M 5,0VDC MEDER 01 71
SIL05-1A72-71Q 5,0VDC MEDER 06 48
SIL05-1A72-71QHR 5,0VDC MEDER 06 47
SIL05-1A72-74D 5,0VDC MEDER 06 42
SIL05-1A72BV221 5,0VDC MEDER -- 92
SIL05-1B72-71D 5,0VDC MEDER 06 46
SIL05-BV07056 5,0VDC MEDER 01 947
SIL05-BV500 5,0VDC MEDER 06 75
SIL05-BV500 5,0VDC MEDER 07 86
SIL05-BV50079 5,0VDC MEDER 06 114
SIL05-BV502 5,0VDC MEDER 07 1600
SIL05-BV513 5,0VDC MEDER 06 50
SIL12-1A57-73L 12VDC MEDER 03 26
SIL12-1A72-71D12VDC MEDER 06 261
SIL12-1A72-71L 12VDC MEDER 01 560
SIL12-1A75-71L 12VDC MEDER 02 40
SIL12-1A75-73L 12VDC MEDER 06 72
SIL12-BV50079 12VDC MEDER 06 815
SIL24-1A72-71D 12VDC MEDER 03 141
SIL24-1A72-71L 12VDC MEDER 03 174
SIL24-1A75-71Q 12VDC MEDER 03 45
SIS6202A DIP-28 SISCORP -- 497
SIS85C407 SMD-QFP SIS 95 1600
SIS85C471 ST SMD-QFP SIS 96 1600
SK-80 CMAXEU 00 3000
SK155443 SMD-PLCC44 RCA 99 50
SK70707PE SMD-PLCC68 LEVELONE 95+ 1196
SK70707PH SMD-PLCC68 LEVELONE 96 1600
SKECJAF TAKT-SWITCH ALPS -- 3600
SKHHLE016A TAKT-SWITCH ALPS n/a 30000
SKHUAE005C SMD-TAKT-SWITCH ALPS -- 2861
SKQLLCE011 ALPS 05 3000
SKRHAAE010-JOYSTICK SMD-TAKT-SWITCH ALPS 03 94
SKRHACE010 JOYSTICK SMD-TAKT-SWITCH ALPS -- 394
SKRHACE010 JOYSTICK SMD-TAKT-SWITCH ALPS n/a 3000
SKRTLAE010SIE TAKT-SWITCH ALPS -- 508
SKY74963-21 SMD-LCC56-CG SKYWORKS 03 139
SKY77322-12P [LOOSE] SMD-BGA SKYWORKS 03 43
SL-104-T-19 SAMTEC n/a 980
SL-107-T-19 SAMTEC -- 410
SL-109-T-19 SAMTEC 98 1426
SL-203B005IG-S SWITCH MKKMITSUB n/a 1256
SL 11-112-36/G FISCHERELE 00 3000
SL1710 [LOOSE] SMD-SO16 GECPLESSEY 97+ 1600
SL1710 [LOOSE] SMD-SO16 MITEL 98 433
SL2-016-S108/02-11 ETEC 00 507
SL2363C CM TO-99 GECPLESSEY 92 748
SL2364C DIP-14-CG GECPLESSEY 97 1600
SL24TC SMD-SOT23 SAMTEC 00 2842
SL3145C [LOOSE] DIP-14-CG GECPLESSEY 92 46
SL3145C DIP-14-C GECPLESSEY 92- 365
SL443A DIP-8 GECPLESSEY 96 8
SL5066 DIP-20 GECPLESSEY 93 463
SL5066 SMD-SO20 GECPLESSEY 95 1600
SL5067 SMD-SO20 GECPLESSEY 95 655
SL5500 [LOOSE] DIP-6 SIEMENS -- 21
SL62302 [LOOSE] DIP-8 NSC 99 25
SL6310C DIP-8 GECPLESSEY 79 37
SL811HS 1.5 (PULLS) SMD-PLCC28 CYPPRESS 01 20
SLB-24VR5 LED-4X2MM-RED ROHM 94 1892
SLD10U P-600K LITTELFUSE -- 396
SLF12555T-151MR88 SMD TDK 02 246
SLF1255T-471 SMD TDK n/a 270
SLF6028T-100M1R3 TDK 02 6000
SLF7032T-101MR45-2PF TDK 00 800
SLF7032T-3R3M1R9-2 SMD TDK 99 174
SLF7045T-151MR40-PF RoHS SMD TDK 06 6000
SLF7045T-471MR22-PF RoHS SMD TDK 05+ 6000
SLF7045T-4R7M2R0-PF SMD TDK 07 94
SLP-202B004I-G SWITCH MKKMITSUB -- 8314
SLT25MG LED-TRIANG-GREEN ROHM 90 700
SLVA13P-04 SWITCH TONESHINE -- 3685
SM-LP-5001 03 36
SM02(4.0)B-BHS-1-TB SMD JST 00 240
SM1055 PGA88 SIEMENS 92 60
SM15T18A SMD-SOD15 STM 03 1300
SM15T18A SMD-SOD15 STM 00 1977
SM15T39A SMD-SOD15 STM 99 1500
SM209K DIP-40 SIEMENS 88 6
SM367N [PULLS] SMD-PLCC28 SIEMENS 95 60
SM377N [PULLS] SMD-PLCC28 SIEMENS 94 129
SM377N SMD-PLCC28 SIEMENS 95 73
SM39586 DIP-16-C NSC 91 25
SM4005 SMD-DO213AB DIOTEC 03 4500
SM4007 SMD-DO213AB DIOTEC 00 30000
SM4T36A SMD-SMB STM 96 6000
SM559B DIP-18 SIEMENS 88 111
SM678N SICA V1.2R SMD-PLCC68 INFINEON 00 13
SM680 SMD-PLCC28 SIEMENS 94 870
SM6T18A SMD-SMB STM 03 889
SM6T200A SMD-SMB STM 98 1569
SM6T220A SMD-SMB STM 98 6000
SM6T33A SMD-SMB STM 00 856
SM6T68CA/2 SMD-SMB GSE 03 397
SM6T6V8CA SMD-SMB STM 00 1081
SM712G4 AA SMD-BGA256 SILICONMOT 03 3
SM712G4 BA SMD-BGA256 SILICONMOT 04 146
SM807-B DIP-14 SIEMENS 82 1600
SM867 DIP-48-CG SIEMENS 91+ 1101
SM868 DIP-48-CG SIEMENS 92 13
SM869 SIEMENS 92 10
SM877 [PULLS] DIP-48-C SIEMENS 85 13
SM916 DIP-28 SIEMENS 87 28
SM916 (L) DIP-28 n/a 91 117
SMB263 SMD-SO16L BOSCH -- 108
SMBJ28A SMD-SMB VISHAY 95 1000
SMBJ45A /2B SMD-SMB GSE 02 750
SMBJ5.0 A SMD-DO214AA GI 96 4082
SMBJ51CA/52 SMD-SMB VISHAY 00 6000
SMBJ58CA/5 SMD-DO214AA VISHAY 04 2813
SMBJ6.0A SMD-DO214AA GSE 00 189
SMBJ70A-TR SMD-SMB STM 00- 6000
SMBT2222A E6327 RoHS SMD-SOT23 INFINEON 05 974
SMBT2222A E6327 SMD-SOT23 SIEMENS 98+ 29900
SMBT2907A RoHS SMD-SOT23 INFINEON 06 30000
SMBT2907A E6327 RoHS SMD-SOT23 INFINEON 06 2860
SMBT3904 SMD-SOT23 SIEMENS 92 2330
SMBTA42 E7839 SMD-SOT23 INFINEON 00 7570
SMBYW04-50 SMD-SOD15 SGS 92 6000
SMCJ6.5A SMD-SMC GI 96+ 3100
SMD-CL-1A81-15-11M 1,0VDC MEDER 98 523
SMD030-2 SMD RAYCHEM 97 3000
SMD050-2 SMD RAYCHEM 99 3000
SMD075-2 SMD RAYCHEM 94 440
SMD075F-2 RoHS SMD TYCO 06 3000
SMD100-2 SMD RAYCHEM 99 3000
SMD185-2 SMD RAYCHEM 01 672
SMD2824 0.22UF 10% WIMA 04 1290
SMDA05-6 SMD-SO8 GI 95 3200
SMDM110/16-02 SMD RAYCHEM 96 2630
SME1040 LGA587 SMD-LGA587 SUN 98+ 110
SMF 5.1 NEOSID -- 221
SMF 5.1/0.68 SMD-SMF NEOSID 00 1700
SMF 5.1/0.82UH SMD-SMF NEOSID 95 600
SMF 5.1/136UH SMD-SMF NEOSID 94 208
SMF 5.1/3.0UH SMD-SMF NEOSID 92 1350
SMF 5.1/UH SMD-SMF NEOSID 92 298
SMH4042G SMD-TSSOP28 SUMMIT 00 765
SMI7035 SMD-MLF48 SIERRA 05 43
SML-310LTT86 SMD-LED-RED ROHM 99 4960
SML-310MTT96 SMD-LED-GREEN ROHM 00 1000
SML-311WTT86 ROHM 00 1360
SML-510MWT86 SMD-LED-GREEN ROHM 00 6000
SML-512VWT98 SMD-LED-GREEN ROHM 04 3550
SML-512WWT98 SMD-LED-GREEN ROHM 01 6000
SML-512WWT98 SMD-LED-GREEN ROHM 04 6000
SML-521MUWT86 SMD-LED-RED-GREEN RoHS ROHM 05 2659
SML-710MWT86 SMD-LED-GREEN ROHM 04 5233
SML-710MWT96 SMD-LED-GREEN ROHM 01 6000
SML-712WWT96 SMD-LED-YELLOW ROHM 02 6000
SML-A12VTT98 SMD-LED-BLUE ROHM 04 6000
SML4744/61 SMD-DO214AC VISHAY 04 5400
SMM 0204 50 560R 1% B SMD-0204 DRALORIC -- 3700
SMM 0204 TK 50 10K 1% SMD-0204 DRALORIC -- 5000
SMM 0204HF 50 261R 1% SMD-0204 DRALORIC -- 30000
SMM0204 100 R22 5% BE SMD-0204 DRALORIC 98 2500
SMM0204 50 10K 1% B3 SMD-0204 VISHAY -- 3000
SMM0204 50 18K 1% BE SMD-0204 DRALORIC 01 2085
SMM0204 50 2K4 1% BE SMD-0204 DRALORIC 01 1940
SMM0204 50 348K 1% BE SMD-0204 DRALORIC 01 2500
SMM0204 50 3K65 1% B0 SMD-0204 DRALORIC 00 10000
SMM0204 50 5K11 1% BO SMD-0204 DRALORIC 98 10000
SMM0204 50 6R8 1% BE SMD-0204 DRALORIC -- 2500
SMM0204MS150 150R 1% SMD-0204 VISHAY 04 30000
SMM204 50 301K 1% BE SMD-0204 DRALORIC -- 2500
SMM70N05 TO-3 SILICONIX 87 9
SMP100LC-230 SMD-SMA STM 04+ 4740
SMP100LC-230 SMD-SMA STM 04 6000
SMP100LC-270 SMD-SMA STM 00 3000
SMP1340-079 SMD-SC79 AI 02 6000
SMP1352-079 SMD-SC79 AI 00 5252
SMP1352-079 SMD-SC79 AI 00 6000
SMP30-200 SMD-SMA STM 00 6000
SMP30-200 SMD-SMA STM 05 6000
SMP30-270 SMD-SMA STM 02 6000
SMR-R010-1.0 TAKAMISAWA 97 578
SMR-R100-1.0 SIEMENS 01 87
SMS008-T SMD-SWITCH KNITTERSW n/a 284
SMS008-T SMD-SWITCH KNITTERSW -- 42
SMS008-T SMD-SWITCH KNITTERSW n/a 130
SMS7630-020LF RoHS SMD-SOT143 SKYWORKS 05 2400
SMTL-TT16 68PIN PLCC-SMD ROBINSON n/a 2304
SMTPA270 SMD-SMB STM 04 6000
SMV-R039-0.5 n/a 00 302
SMV1145-079LF SMD-SC79 SKYWORKS 05 2990
SMV1705-079 SMD-SC79 AI 01 5246
SMV1705-999 AI 01 6000
SMV1763-079 SMD-SC79 AI 02 6000
SN100632P DIP-8 TI -- 34
SN2323P [LOOSE] DIP-8 TI 93 19
SN2323P DIP-8 TI 92 50
SN29312N DIP-16 TI 78 2066
SN29718N DIP-16 TI 72 67
SN29723AN DIP-16 TI 77 203
SN29764NB [LOOSE] DIP-16 TI 77 440
SN29773BN [LOOSE] DIP-16 TI 77 63
SN29798N DIP-16 TI 86 75
SN29833AN DIP-14 TI 80+ 521
SN4929N [LOOSE] DIP-16 TI 75 24
SN4930N DIP-14 TI 87+ 670
SN49801AN DIP-16 TI 94 10
SN49830N DIP-14 TI 84 170
SN49LS702 [LOOSE] DIP-16 TI 88 333
SN49LS705 [LOOSE] DIP-16 TI 95 800
SN5402J TI 92 25
SN5405J TI 88 62
SN5405J TI 88 50
SN54121N DIP-14-C TI 79 14
SN54150J DIP-24-C TI 80 15
SN54153J DIP-16-C TI 91 72
SN5416J DIP-14-C TI 91 100
SN54174J DIP-16-C TI 77 25
SN5425J DIP-14-C TI 93 25
SN5432J DIP-14-C TI 95 6
SN5437J DIP-14-C TI 91 45
SN5438J DIP-14-C TI 77 43
SN5474J DIP-14-C TI 93 25
SN5476J DIP-16-C TI 90 150
SN54ALS04BJ DIP-14-C TI 99- 30
SN54ALS112AJ DIP-16-C MOTOROLA 86+ 25
SN54AS804B/BRAJC DIP-20-C TI 91 16
SN54BCT244J DIP-20-C TI 93 75
SN54HC125J DIP-14-C TI 88 15
SN54HC138J DIP-16-C TI 89 25
SN54HC139J DIP-16-C TI 89 50
SN54HC241J DIP-20-C TI 91 10
SN54HCT373J DIP-20-C TI 93 15
SN54LS00J DIP-14-C TI 98 125
SN54LS00J DIP-14C [LOOSE] TI 89 17
SN54LS04J DIP-14-C TI 84 25
SN54LS08J DIP-14-C TI 98 219
SN54LS09J DIP-14-C TI 98- 1563
SN54LS109J DIP-16-C TI 77 24
SN54LS11J [LOOSE] DIP-14-C TI 77 10
SN54LS12J DIP-14-C TI 90 10
SN54LS138J DIP-16-C TI 84 25
SN54LS145J DIP-16-C TI 98 1600
SN54LS153J DIP-16-C TI 88 25
SN54LS164J DIP-16-C TI 89 11
SN54LS221J DIP-16-C MOTOROLA 93 40
SN54LS240J DIP-20-C TI 95 179
SN54LS241J DIP-20-C TI 98 140
SN54LS242J DIP-14-C TI 89- 775
SN54LS244J DIP-20-C MOTOROLA 98 20
SN54LS245J DIP-20-C TI 84 80
SN54LS251J DIP-16-C TI 90 38
SN54LS258BJ DIP-16-C TI 89 158
SN54LS266J DIP-14-C TI 93 25
SN54LS280J DIP-14-C TI 93 9
SN54LS283J DIP-16-C TI 89 13
SN54LS365AJ DIP-16-C TI 98 1600
SN54LS373J DIP-20-C TI 94 92
SN54LS374J [LOOSE] DIP-20-C MOTOROLA 83 7
SN54LS374J DIP-20-C TI 95 107
SN54LS378J DIP-16-C TI 91 425
SN54LS379J DIP-16-C TI 88 50
SN54LS37J DIP-14-C TI 93- 17
SN54LS390J DIP-16-C TI 93 15
SN54LS393J DIP-14-C TI 92 45
SN54LS51J DIP-14-C TI 90+ 25
SN54LS595J DIP-16-C TI 95 32
SN54LS598J DIP-16-C TI 94 40
SN54LS629J DIP-16-C TI 90 128
SN54LS642J DIP-20-C TI 91 28
SN54LS670J [LOOSE] DIP-16-C TI 82+ 33
SN54S02J DIP-14-C TI 88 25
SN54S140J DIP-14-C TI 91 75
SN54S260J DIP-14-C TI 93 75
SN55114J [LOOSE] DIP-16-C TI 85 31
SN64BCT306 SMD-SO8 TI 01 75
SN72201FN [LOOSE] SMD-PLCC20 TI -- 129
SN73F373N DIP-20 TI 99 80
SN7401 TI 88 30
SN7403J TI 82+ 82
SN7403J DIP-14C TI 84 1600
SN7403N TI 90 285
SN7404N TI 83+ 6000
SN7404N TI 84 6000
SN7404N TI 84 6000
SN7404N TI 89 6000
SN7405N TI 90+ 360
SN7406N TI 92 150
SN7407N TI 93 75
SN7408J TI 88 1600
SN7408N TI 88+ 175
SN7408N TI 84 17
SN7409N TI 84 83
SN7409N TI 94 39
SN7409N TI 88 25
SN74100N DIP-24 TI 78 30
SN74109 DIP-16 TI 77 1000
SN74109N DIP-16 TI 78 25
SN74122J DIP-14-C TI 88 25
SN74122N DIP-14 TI 73+ 49
SN74122N DIP-14 TI 79 24
SN74123J DIP-16-C TI 84 56
SN74125N DIP-14 TI 92- 75
SN74125N DIP-14 TI 79 50
SN7412N [LOOSE] DIP-14 TI 74 116
SN7412N DIP-14 TI 88- 211
SN7412N DIP-14 TI 84 11
SN74145N DIP-16 TI 90+ 769
SN7414N DIP-14 TI 82+ 491
SN7414N DIP-14 TI 82 129
SN7414N DIP-14 TI 79 11
SN74153N DIP-16 TI 93 100
SN74153N DIP-16 TI 79 50
SN74154J DIP-24-C TI 89 1600
SN74154N DIP-24 TI 79 44
SN74156N DIP-16 TI 92 200
SN74161N DIP-16 TI 93+ 425
SN7416N DIP-14 TI 89 6000
SN74174N DIP-16 TI 80 650
SN74174N DIP-16 TI 79 825
SN74175 DIP-16 TI 79 1000
SN74175N DIP-16 TI 83 24
SN74175N DIP-16 TI 88 25
SN74175N DIP-16 TI 75+ 63
SN74176N DIP-14 TI 86 25
SN7417N DIP-14 TI 94 23
SN74180N DIP-14 TI 93- 125
SN74180N DIP-14 TI 79 115
SN74185AN [LOOSE] DIP-16 TI 87+ 7
SN74185AN [LOOSE] DIP-16 TI 87 16
SN74199N DIP-24 TI 73 48
SN7420N DIP-14 TI -- 143
SN7420N DIP-14 TI 85 37
SN74221N DIP-16 TI 91 75
SN74221N DIP-16 TI 78 960
SN7423N DIP-16 TI 88+ 200
SN7423N DIP-16 TI 85 25
SN7423N DIP-16 TI 85 25
SN74259J DIP-16-C TI 85- 3000
SN7425N DIP-14 TI 80 50
SN74265N DIP-14 TI 91 356
SN74265N3 DIP-14 TI 93 654
SN7426N DIP-14 TI 80+ 50
SN7426N DIP-14 TI 86 20
SN74276N DIP-20 TI 88- 618
SN7428N DIP-14 TI 79 50
SN7430N DIP-14 TI 88 86
SN7432N DIP-14 TI 87 87
SN7432N DIP-14 TI 82+ 750
SN74367AN DIP-16 TI 87 1200
SN74373N DIP-20 TI 89 1050
SN7437N DIP-14 TI 88+ 550
SN7438J DIP-14-C TI 84 1600
SN7438N DIP-14 TI 80+ 390
SN7438N DIP-14 TI 90- 177
SN7438N DIP-14 TI 94 525
SN7438NS1 DIP-14 TI 89 6000
SN7442AN DIP-16 TI 94 50
SN7442AN DIP-16 TI 91 175
SN7442AN DIP-16 TI 76 48
SN7442ANG DIP-16 TI 76 48
SN7447AN DIP-16 TI 94 249
SN7451N DIP-14 TI 88+ 46
SN7451N DIP-14 TI 91 25
SN7453N DIP-14 TI 72 250
SN7470N DIP-14 TI 73 83
SN7483A DIP-16-C TI 83 25
SN7483AN DIP-16 TI 73 75
SN7483AN DIP-16 TI 84 75
SN7493AN DIP-14 TI 85 33
SN74AB241 SMD-SSOP20 TI 93 140
SN74AB241 SMD-SSOP20 TI 00 1102
SN74AB374 SMD-TSSOP20 TI 93 66
SN74ABT125D SMD-SO14 TI 00 243
SN74ABT126DR RoHS SMD-SO16 TI 04 1341
SN74ABT162244DLR SMD-SSOP48 TI 01 1125
SN74ABT162245DGGR SMD-TSSOP48 TI 00 1600
SN74ABT16240 SMD-SSOP48 TI 94 344
SN74ABT16244A SMD-SSOP48 TI 94 163
SN74ABT16244ADGGR SMD-TSSOP48 TI 98 978
SN74ABT16244ADLR SMD-SSOP48 TI 99 550
SN74ABT16245DGGR SMD-TSSOP48 TI 92 75
SN74ABT16373A SMD-SSOP48 TI 98 50
SN74ABT16373A SMD-TSOP48 TI 99 814
SN74ABT16500B SMD-SSOP56 TI 94 1400
SN74ABT16501 SMD-SSOP56 TI 94 60
SN74ABT16646 SMD-TSSOP56 TI -- 51
SN74ABT16657 SMD-SOP48 TI 92 27
SN74ABT16827DLR SMD-SSOP56 TI 99 1000
SN74ABT18504 SMD-QFP64 TI 94 48
SN74ABT2240APWR SMD-TSSOP20 TI 01 2000
SN74ABT2240D SMD-SO20L PHILIPS 96 270
SN74ABT2244N DIP-20 TI 93 1775
SN74ABT2244N DIP-20 PHILIPS 96 1526
SN74ABT240 SMD-SO20L TI 93 690
SN74ABT240N DIP-20 TI 92 40
SN74ABT241A SMD-SO20L TI 99 125
SN74ABT241ADW SMD-SO20L TI 98 1400
SN74ABT273 SMD-SO20L TI 94 577
SN74ABT273DB SMD-SSOP20 TI -- 126
SN74ABT373DB SMD-SSOP20 TI 01 245
SN74ABT374 SMD-SO20L TI 94 800
SN74ABT374ADBR SMD-SSOP20 TI 00 3132
SN74ABT543NT DIP-24 TI 93 40
SN74ABT620 SMD-SO20L TI 92 150
SN74ABT620N DIP-20 TI 92 40
SN74ABT646A SMD-SO24L TI 93 150
SN74ABT646CMSAX SMD-SO24L TI 97 2000
SN74ABT651 SMD-SO24L TI 92 50
SN74ABT651NT DIP-24-L TI 92 45
SN74ABT8245 SMD-SO24L TI 92 925
SN74ABT827 SMD-SO24L TI 94 200
SN74ABTH18504A SMD-QFP64 TI 95 17
SN74AC11032N DIP-16 TI 90 375
SN74AC32DR SMD-SO14 TI 96 37
SN74ACT02 SMD-SO14 ONSEMI -- 151
SN74ACT11000N DIP-16 TI 87+ 424
SN74ACT11002N DIP-16 TI 87 25
SN74ACT11004 SMD-SO20L TI 91 97
SN74ACT11004DBLE SMD-TSSOP20 TI 92 850
SN74ACT11010N DIP-16 TI 87 60
SN74ACT11020N DIP-14 TI 87+ 85
SN74ACT11030N DIP-14 TI 87 25
SN74ACT11074N DIP-14 TI 87 194
SN74ACT11373 SMD-SO24L TI 95 242
SN74ACT11521N DIP-20 TI 93 100
SN74ACT14M SMD-SO14 TI 95 146
SN74ACT16374 SMD-TSSOP48 TI 93 100
SN74ACT16543 SMD-TSSOP56 TI 94 39
SN74ACT244N DIP-20 TI 00 300
SN74ACT245 SMD-SO20L TI 97 47
SN74ACT245 [LOOSE] SMD-SO20L TI 97 1112
SN74ACT245N DIP-20 TI -- 73
SN74ACT573N DIP-20 TI -- 943
SN74ACT74DR SMD-SO14 TI 99 2423
SN74ACT7807-15FN SMD-PLCC44 TI 99 352
SN74AHC02PWR SMD-TSSOP14 TI 00 505
SN74AHC08PWR RoHS SMD-TSSOP14 TI 05 1511
SN74AHC1G04DCKR SMD-SOT23-5 TI 04 3000
SN74AHC1G32DBVR SMD-SOT23-5 TI 02 2300
SN74AHC32PWR SMD-TSSOP14 TI 02 377
SN74AHC86PWR RoHS SMD-TSSOP14 TI 04 572
SN74AHCT125 SMD-SO14 TI 97 200
SN74AHCT1G02DCKR SMD-SOT23-5 TI 00 2338
SN74AHCT244 SMD-SO20L TI 97 608
SN74AHCT244DWR SMD-SO20L TI 97 800
SN74AHCT244PWR RoHS SMD-TSSOP20 TI 05 2000
SN74AHCT373 SMD-SO20L TI 97 385
SN74AHCT373 SMD-TSSOP20 TI 97 725
SN74AHCT74PWR SMD-TSSOP14 TI 04 758
SN74ALB16244DGGR SMD-TSSOP48 TI 99+ 1600
SN74ALS00A SMD-SO14 TI 96- 2197
SN74ALS00AN [LOOSE] DIP-14 TI 90+ 290
SN74ALS00AN [LOOSE] SMD-SO14 TI 76
SN74ALS00AN DIP-14 TI 86 85
SN74ALS00ANA26 DIP-14 TI 96 920
SN74ALS01DR10 SMD-SO14 TI 92 851
SN74ALS02 SMD-SO14 TI 98 80
SN74ALS02A [LOOSE] SMD-SO14 TI 98 157
SN74ALS02ADRA26 SMD-SO14 TI 98 2449
SN74ALS02AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 92
SN74ALS02AN DIP-14 TI 95 495
SN74ALS02N [LOOSE] DIP-14 TI 91 98
SN74ALS03BN [LOOSE] DIP-14 TI 91 28
SN74ALS03BN DIP-14 TI 91- 502
SN74ALS03BN DIP-14 TI 92 250
SN74ALS04B [LOOSE] SMD-SO14 TI 98 144
SN74ALS04B SMD-SO14 TI 95- 265
SN74ALS04BN DIP-14 TI 88 154
SN74ALS05A SMD-SO14 TI 94 91
SN74ALS08 [LOOSE] SMD-SO14 TI 95 56
SN74ALS08N [LOOSE] DIP-14 TI 95 1212
SN74ALS08N [LOOSE] DIP-14 TI 91 145
SN74ALS08N DIP-14 TI 85+ 285
SN74ALS08N DIP-14 TI 84+ 4496
SN74ALS09 SMD-SO14 TI 90 1750
SN74ALS09N DIP-14 TI 93 250
SN74ALS1005 SMD-SO14 TI 91 40
SN74ALS1010AN DIP-14 TI 87 53
SN74ALS1034 SMD-SO14 TI 96 116
SN74ALS1035N DIP-14 TI 88 190
SN74ALS109AN DIP-16 TI 92 43
SN74ALS109AN DIP-16 TI 89+ 1815
SN74ALS10A [LOOSE] SMD-SO14 TI 95 113
SN74ALS10A SMD-SO14 TI 93+ 479
SN74ALS10AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 50
SN74ALS10AN DIP-14 TI 91 4824
SN74ALS10AN DIP-14 TI 92 89
SN74ALS11002AN DIP-14 NSC 88 25
SN74ALS112A SMD-SO16 TI 92+ 80
SN74ALS112A SMD-SO16 TI 87 50
SN74ALS112ADRA26 SMD-SO16 TI 96 570
SN74ALS112AN [LOOSE] DIP-16 TI 94 311
SN74ALS112AN [LOOSE] DIP-16 TI 00 303
SN74ALS112AN DIP-16 TI 96 594
SN74ALS112AN DIP-16 TI 91+ 810
SN74ALS114AN DIP-16 TI 91 420
SN74ALS11A SMD-SO14 TI 94 49
SN74ALS11AD10 SMD-SO14 TI 93 6000
SN74ALS11AN [LOOSE] DIP-14 TI 93 54
SN74ALS11AN [LOOSE] DIP-14 TI 93 3
SN74ALS11AN DIP-14 TI 94 447
SN74ALS1245AN DIP-20 TI 92 696
SN74ALS131DR SMD-SO16 TI 91 1395
SN74ALS131N DIP-16 TI 91 248
SN74ALS133 [LOOSE] DIP-16 TI 91 29
SN74ALS133 SMD-SO16 TI 91+ 1667
SN74ALS133N DIP-16 TI 92+ 210
SN74ALS133N DIP-16 TI 84 216
SN74ALS133N DIP-16 MOTOROLA 85 50
SN74ALS133N DIP-16 MOTOROLA 84 25
SN74ALS133N DIP-16 TI 94 219
SN74ALS138N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 67
SN74ALS139 [LOOSE] SMD-SO16 TI 95 36
SN74ALS139N DIP-16 TI 96 5271
SN74ALS151N [LOOSE] DIP-16 TI 94 136
SN74ALS151N [LOOSE] DIP-16 TI 91 21
SN74ALS151N DIP-16 TI 96 376
SN74ALS151N DIP-16 TI 90 198
SN74ALS153N [LOOSE] DIP-16 TI 91 9
SN74ALS153N DIP-16 TI 89+ 1808
SN74ALS153N DIP-16 TI 92 100
SN74ALS157A SMD-SO16 TI 91+ 1500
SN74ALS157AN DIP-16 TI 91 57
SN74ALS157N DIP-16 TI 86 448
SN74ALS158N [LOOSE] DIP-16 TI 89 65
SN74ALS158N DIP-16 TI 87+ 4623
SN74ALS158N DIP-16 TI 92 445
SN74ALS15AN DIP-14 TI 87+ 1040
SN74ALS161BN [LOOSE] DIP-16 TI 95 42
SN74ALS161BN [LOOSE] DIP-16 TI 91 13
SN74ALS161BN DIP-16 TI 93+ 300
SN74ALS163B [LOOSE] SMD-SO16 TI 99 109
SN74ALS163B SMD-SO16 TI 93 883
SN74ALS163BN [LOOSE] DIP-16 SIGNETICS 91 64
SN74ALS163BN DIP-16 TI 90 225
SN74ALS1645AN DIP-20 TI 90 80
SN74ALS164A SMD-SO14 TI 97 27
SN74ALS165N [LOOSE] DIP-16 TI 94 352
SN74ALS165N DIP-16 TI 89+ 791
SN74ALS166N [LOOSE] DIP-16 TI 99 75
SN74ALS166N DIP-16 TI 91+ 246
SN74ALS168BN DIP-16 TI 84 88
SN74ALS168BN DIP-16 TI 89 150
SN74ALS168BN DIP-16 TI 84 50
SN74ALS174N DIP-16 TI 88 50
SN74ALS175N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 91
SN74ALS175N DIP-16 TI 90+ 136
SN74ALS175N DIP-16 TI 92 100
SN74ALS190N DIP-16 TI 83 90
SN74ALS20AN [LOOSE] DIP-14 NSC 91 35
SN74ALS20AN DIP-14 TI 89+ 2378
SN74ALS20AN DIP-14 TI 93 825
SN74ALS21AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 59
SN74ALS21AN DIP-14 TI 89+ 891
SN74ALS21AN DIP-14 TI 93 225
SN74ALS2233AFN SMD-PLCC28 TI 98 29
SN74ALS2238N DIP-40 TI 00 9
SN74ALS240A-1N DIP-20 TI 86 141
SN74ALS240A-1N DIP-20 TI 91 50
SN74ALS240A [LOOSE] SMD-SO20L TI 93 91
SN74ALS240A SMD-SO20L TI 93+ 3005
SN74ALS240AN [LOOSE] DIP-20 TI 95 151
SN74ALS240AN [LOOSE] DIP-20 TI 90 44
SN74ALS240AN DIP-20 TI 94 20
SN74ALS241A-1N DIP-20 TI 86 79
SN74ALS241AN DIP-20 TI 85 778
SN74ALS241AN DIP-20 TI 84 360
SN74ALS241B SMD-SO20L TI 94 176
SN74ALS241N DIP-20 TI 82 9
SN74ALS241N DIP-20 TI 83 11
SN74ALS241N DIP-20 MOTOROLA 85 306
SN74ALS243AN DIP-14 TI 86 188
SN74ALS244A-1N DIP-20 TI 93 1280
SN74ALS244AN DIP-20 TI 94 80
SN74ALS244B [LOOSE] SMD-SO20L TI 92 19
SN74ALS244BDW SMD-SO20L TI 93 705
SN74ALS244BN [LOOSE] DIP-20 TI 92 198
SN74ALS244BN [LOOSE] DIP-20 TI 94 644
SN74ALS244C [LOOSE] SMD-SO20L TI 95 192
SN74ALS244C [LOOSE] SMD-SO20L TI 95 46
SN74ALS244N DIP-20 TI 83 100
SN74ALS244N DIP-20 MOTOROLA 85 72
SN74ALS245 [LOOSE] DIP-20 TI 91 164
SN74ALS245A [LOOSE] SMD-SO20L TI 95 90
SN74ALS245A SMD-SO20L TI 95+ 231
SN74ALS245ADWR SMD-SO20L TI 02 347
SN74ALS245ADWR SMD-SO20L TI 96 2034
SN74ALS251N [LOOSE] DIP-16 TI 91 119
SN74ALS251N [LOOSE] DIP-16 TI 99 372
SN74ALS251N DIP-16 TI 87+ 1203
SN74ALS251N DIP-16 TI 93 325
SN74ALS253N [LOOSE] DIP-16 TI 91 19
SN74ALS253N DIP-16 TI 89 300
SN74ALS253N DIP-16 TI 94 875
SN74ALS257A SMD-SO16 TI 97 113
SN74ALS257N [LOOSE] DIP-16 TI 89 58
SN74ALS257N [LOOSE] DIP-16 TI 93 18
SN74ALS257N DIP-16 TI 86 100
SN74ALS258 SMD-SO16 TI 91 680
SN74ALS259 [LOOSE] SMD-SO16 TI 95 115
SN74ALS259 SMD-SO16 TI 94 814
SN74ALS259DRA SMD-SO16 TI 94 2300
SN74ALS259N [LOOSE] DIP-16 TI 95 393
SN74ALS259N [LOOSE] DIP-16 TI 90 16
SN74ALS259N DIP-16 TI 93 618
SN74ALS259N DIP-16 TI 90 497
SN74ALS273 SMD-SO20L TI 93 1658
SN74ALS273N [LOOSE] DIP-20 TI 92 43
SN74ALS273N [LOOSE] DIP-20 TI 91 20
SN74ALS273N DIP-20 TI 86+ 132
SN74ALS273N DIP-20 TI 92- 86
SN74ALS27A SMD-SO14 TI 94 350
SN74ALS27N [LOOSE] DIP-14 TI 91 59
SN74ALS27N [LOOSE] DIP-14 TI 92 16
SN74ALS27N DIP-14 TI 90 126
SN74ALS280N DIP-14 TI 88 590
SN74ALS28AN DIP-14 TI 91+ 257
SN74ALS29824NT DIP-24 TI 91 155
SN74ALS29828NT DIP-24 TI 91 75
SN74ALS29841NT DIP-24 TI 94 441
SN74ALS30A SMD-SO16 TI 95 394
SN74ALS30AN [LOOSE] DIP-14 TI 95 5
SN74ALS30AN DIP-14 TI 90 671
SN74ALS30AN DIP-14 TI 92+ 159
SN74ALS32 [LOOSE] SMD-SO14 TI 95 303
SN74ALS32 SMD-SO14 TI 95 1044
SN74ALS32N [LOOSE] DIP-14 TI 95 267
SN74ALS32N [LOOSE] DIP-14 TI 93 102
SN74ALS32N DIP-14 TI 94 2325
SN74ALS32N DIP-14 TI 86 65
SN74ALS33 SMD-SO14 TI 90 400
SN74ALS33A SMD-SO14 TI 00 350
SN74ALS33AFN SMD-PLCC20 TI 95 48
SN74ALS33AN DIP-14 TI 92 645
SN74ALS33AN DIP-14 TI 93 1075
SN74ALS34N DIP-14 TI 92 115
SN74ALS35AN DIP-14 TI 92 140
SN74ALS374ADWR SMD-SO20L NSC 94 1900
SN74ALS37AN DIP-14 TI 90 504
SN74ALS37AN DIP-14 TI 92 1025
SN74ALS38A SMD-SO14 TI 90 984
SN74ALS38AN DIP-14 TI 96 25
SN74ALS465AN DIP-20 TI 89 17
SN74ALS521N [LOOSE] DIP-20 TI 93 20
SN74ALS521N DIP-20 TI 90 135
SN74ALS521N DIP-20 TI 93 320
SN74ALS533AN DIP-18 TI 92 70
SN74ALS534AN DIP-20 TI 92 610
SN74ALS563AN DIP-20 TI 89 6
SN74ALS563BN DIP-20 TI 91 20
SN74ALS564A SMD-SO20L TI 00 56
SN74ALS564N DIP-20 TI 91 328
SN74ALS568AN DIP-20 TI 90 240
SN74ALS569AN DIP-20 TI 93 189
SN74ALS573BN DIP-20 TI 88 120
SN74ALS574AN DIP-20 TI 85 75
SN74ALS574B SMD-SO20L TI 95 113
SN74ALS574B SMD-SO20L TI 95 715
SN74ALS574N DIP-20 TI 84 20
SN74ALS574N DIP-20 TI 83 90
SN74ALS576 DIP-20 TI 93 239
SN74ALS577NT DIP-24-L TI 82 13
SN74ALS580B [LOOSE] SMD-SO20L TI 95 100
SN74ALS580B SMD-SO20L TI 93 100
SN74ALS620A-1N DIP-20 TI 88 1600
SN74ALS621AN DIP-20 TI 90 130
SN74ALS622AN DIP-20 TI 92 80
SN74ALS639AN DIP-20 TI 89 285
SN74ALS640AN DIP-20 TI 86 60
SN74ALS640B-1N DIP-20 TI 89 84
SN74ALS640B [LOOSE] SMD-SO20L TI 95 236
SN74ALS640B SMD-SO20L TI 94 25
SN74ALS640N [LOOSE] DIP-20 TI -- 17
SN74ALS641A-1N DIP-20 TI 95 20
SN74ALS641AN DIP-20 TI 89 43
SN74ALS645A-1N DIP-20 TI 00 19
SN74ALS645A SMD-SO20L TI 90 210
SN74ALS645AN DIP-20 TI 94 220
SN74ALS646-1NT DIP-24 TI 91 25
SN74ALS646NT DIP-24 TI 87 30
SN74ALS647 SMD-SO24L TI 93 375
SN74ALS652-1NT DIP-24-L TI 90 13
SN74ALS666 SMD-SO24L TI 93 190
SN74ALS679N DIP-20 TI 90 29
SN74ALS679N DIP-20 TI -- 18
SN74ALS74A [LOOSE] SMD-SO14 TI 95 182
SN74ALS74A SMD-SO14 TI 94+ 358
SN74ALS74ADRA26 SMD-SO14 TI 95 2480
SN74ALS74AN [LOOSE] DIP-14 TI 92 228
SN74ALS74AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 208
SN74ALS74AN DIP-14 TI 86 394
SN74ALS74AN DIP-14 TI 95 25
SN74ALS74AN DIP-14 TI 95 350
SN74ALS74ANA26 DIP-14 TI 94 699
SN74ALS74N DIP-14 TI 83+ 200
SN74ALS8003AP DIP-8 TI 90 1
SN74ALS804AN DIP-18 TI 89 53
SN74ALS805 SMD-SO20L TI 00 370
SN74ALS805AN [LOOSE] DIP-20 TI 91 16
SN74ALS805AN DIP-20 TI 91+ 29
SN74ALS805ANA26 DIP-20 TI 96 906
SN74ALS810N DIP-14 TI 92 175
SN74ALS811N DIP-14 TI 89 45
SN74ALS832A SMD-SO20L TI 88 100
SN74ALS832AN DIP-20 TI 91 32
SN74ALS832AN DIP-20 TI 93 20
SN74ALS86DR SMD-SO14 TI 01 1548
SN74ALS86DRA26 SMD-SO14 TI 97 2500
SN74ALS86N [LOOSE] DIP-14 TI 94 85
SN74ALS86N [LOOSE] DIP-14 TI 95 93
SN74ALS86N DIP-14 TI 91 527
SN74ALS870NT DIP-24 TI 89 25
SN74ALS873 [LOOSE] DIP-24 TI 91 24
SN74ALS874BNT DIP-24 TI 92+ 282
SN74ALS874BNT DIP-24 TI 96+ 853
SN74ALS880ANT DIP-24 TI 92 30
SN74ALS962N [LOOSE] DIP-18 TI 91 332
SN74ALS962N DIP-18 TI 90+ 1600
SN74ALS962N DIP-18 TI 87+ 608
SN74ALS990N DIP-20 TI 92 20
SN74ALS992 SMD-SO24L TI 94 175
SN74ALS994NT DIP-24 TI 90 30
SN74ALS996 SMD-SO24L TI 92 1450
SN74ALVC125PWR SMD-TSSOP14 TI 00 2807
SN74ALVCH162268DGGR SMD-TSSOP56 TI 01 738
SN74ALVCH162268GR SMD-TSSOP56 TI -- 25
SN74ALVCH16244 SMD-TSSOP48 TI 92 50
SN74ALVCH16244ZQLR SMD-TSSOP48 TI 05 950
SN74ALVCH16260DGGR RoHS SMD-TSSOP56 TI 04 715
SN74ALVCH162835GR SMD-TSSOP56 TI 98 61
SN74AS02N DIP-14 TI 89+ 711
SN74AS02N DIP-14 TI 96 100
SN74AS1004A SMD-SO14 TI 91 45
SN74AS1004AN DIP-14 TI 91 95
SN74AS1034AN DIP-14 TI 99 48
SN74AS109 SMD-SO14 TI 93 47
SN74AS153N DIP-16 TI 93 50
SN74AS157N DIP-16 TI 89 200
SN74AS158 SMD-SO16 TI 00 160
SN74AS20N DIP-14 TI 90 118
SN74AS240N DIP-20 TI 92 40
SN74AS241N DIP-20 TI 95 20
SN74AS244N DIP-20 TI 93 325
SN74AS244N DIP-20 TI 90 244
SN74AS245 SMD-SO20L TI 93 225
SN74AS250ANT DIP-24-L TI 93+ 280
SN74AS253N DIP-16 TI 91 50
SN74AS257N DIP-16 TI 93+ 225
SN74AS2645N DIP-20 TI 93 100
SN74AS280N DIP-14 TI 93 175
SN74AS280N DIP-14 TI 86 11
SN74AS286 SMD-SO14 TI 94 379
SN74AS286N DIP-14 TI 94 175
SN74AS298N DIP-16 TI 94 25
SN74AS32DR SMD-SO14 TI 95 275
SN74AS32N DIP-14 TI 93 361
SN74AS373N DIP-20 TI 86 20
SN74AS373N DIP-20 TI 93 60
SN74AS374N DIP-20 TI 96 40
SN74AS574 SMD-SO20L TI 93 50
SN74AS620N DIP-20 TI 89 440
SN74AS646NT DIP-24-L TI 93 150
SN74AS646NT DIP-24-L TI 92 225
SN74AS804BN [LOOSE] DIP-20 TI 90 160
SN74AS866N DIP-28 TI 98 4
SN74AS867NT DIP-24-L TI 90 30
SN74AS869NT DIP-24-L TI 90 20
SN74AS885NT DIP-24 TI 91 30
SN74AVC16245DGGR SMD-SSOP48 TI 00 1542
SN74AVCAH164245KR TI 04 804
SN74BCT125 SMD-SO14 TI 93 391
SN74BCT125A SMD-SO14 TI 96 345
SN74BCT126N DIP-14 TI 93 598
SN74BCT2245 SMD-SO20L TI 93 150
SN74BCT2245N DIP-20 TI 93 80
SN74BCT2414DWR SMD-SO20L TI 03 1369
SN74BCT2414N DIP-20 TI 91 40
SN74BCT241N DIP-20 TI 91 80
SN74BCT244A SMD-SO20L TI 90 992
SN74BCT244DBLE SMD-SSOP20 TI 95 1000
SN74BCT244N DIP-20 TI 88+ 154
SN74BCT244N DIP-20 TI 94 100
SN74BCT245N DIP-20 TI 92 300
SN74BCT2827A SMD-SO24L TI 91 149
SN74BCT2828A SMD-SO24L TI 91 350
SN74BCT29823 SMD-SO24L TI 91 150
SN74BCT29823NT DIP-24 TI 93 150
SN74BCT29827B SMD-SO24L TI 93 500
SN74BCT29843NT DIP-24-L TI 82 20
SN74BCT29844 SMD-SO24L TI 95 1200
SN74BCT29861B SMD-SO24L TI 93 100
SN74BCT543 SMD-SO24L TI -- 50
SN74BCT544NT SMD-SO24L TI 92 50
SN74BCT574N DIP-20 TI 93 20
SN74BCT640N DIP-20 TI 90 120
SN74BCT651NT DIP-24 TI 92 45
SN74BCT756N DIP-20 TI 93+ 300
SN74BCT760 SMD-SO20L TI 94 164
SN74BCT8245A SMD-SO24L TI 94 132
SN74BCT8245NT DIP-24 TI 90 31
SN74CBT1G125DCKR SMD-SOT23-5 TI 01 2903
SN74CBT3244DBQR SMD-SSOP20 TI 97 2400
SN74CBT3384ADBLE SMD-SSOP28 TI 98 1600
SN74CBTLV3257PWR SMD-TSSOP16 TI 00 1700
SN74F00 SMD-SO14 TI 96 50
SN74F04N DIP-14 TI 99 150
SN74F109 SMD-SO16 TI 97 74
SN74F10DR SMD-SO14 TI 93 2439
SN74F10N DIP-14 TI 93 1850
SN74F138 SMD-SO16 MOTOROLA 97 1322
SN74F161AN DIP-16 TI 94 449
SN74F161AN DIP-16 TI 90 68
SN74F163A SMD-SO16 TI 94 838
SN74F175 SMD-SO16 TI 94 880
SN74F240N DIP-20 TI 90 10
SN74F241N DIP-20 TI 87 140
SN74F241N DIP-20 TI 88 40
SN74F244N DIP-20 TI 88 295
SN74F245N DIP-20 TI 93 235
SN74F245N DIP-20 TI 90 28
SN74F253 SMD-SO16 TI 94 1320
SN74F27N DIP-14 TI 89+ 549
SN74F27N DIP-14 TI 93 250
SN74F280BDR10 SMD-SO14 TI 95 2014
SN74F299N DIP-20 TI 89 20
SN74F574N DIP-20 TI 93 540
SN74F621N DIP-20 TI 93 160
SN74F74 SMD-SO14 TI 95 38
SN74F74N [LOOSE] DIP-14 TI 91 2523
SN74F74N DIP-14 TI 95 1375
SN74F86 TI 94 350
SN74H01N DIP-14 TI 94 911
SN74H10N DIP-14 TI 88 690
SN74HC00N DIP-14 TI 88 575
SN74HC01 SMD-SO14 TI 93 1105
SN74HC02DR SMD-SO14 TI 97- 5431
SN74HC02N DIP-14 TI 86+ 80
SN74HC03 SMD-SO14 TI 94 50
SN74HC03D SMD-SO14 TI 99 838
SN74HC03DR RoHS SMD-SO14 TI 04 614
SN74HC04 [LOOSE] SMD-SO14 TI 93 4931
SN74HC04DR SMD-SO14 TI 03 1971
SN74HC05D SMD-SO14 TI 99- 734
SN74HC08 SMD-SO14 TI 92 520
SN74HC08 SMD-SO14 TI -- 300
SN74HC08DR SMD-SO14 TI 94 3054
SN74HC107D [LOOSE] SMD-SO14 TI 95 58
SN74HC107J DIP-14-C TI 86 122
SN74HC107N DIP-14 TI 94 541
SN74HC109DR SMD-SO16 TI 94 2500
SN74HC109N DIP-16 TI 93 849
SN74HC109N DIP-16 TI 91- 798
SN74HC112N DIP-16 TI 92- 454
SN74HC113N DIP-14 TI 84 241
SN74HC114N DIP-14 TI 83 49
SN74HC11D SMD-SO14 TI 95+ 6000
SN74HC11N DIP-14 TI 91- 1094
SN74HC125 SMD-SO14 TI 94 50
SN74HC132DBR SMD-TSSOP14 TI 99 3784
SN74HC132DR RoHS SMD-SO14 TI 05 86
SN74HC132MX SMD-SO14 FAIRCHILD 05- 6000
SN74HC139DR RoHS SMD-SO16 TI 04 451
SN74HC139N DIP-16 TI 94- 4733
SN74HC14 SMD-SO14 TI 94 2275
SN74HC14 SMD-SO14 TI 04 140
SN74HC14 (200MIL) SMD-SO14M TI 92 4300
SN74HC148N DIP-16 TI 92 2925
SN74HC153N DIP-16 TI 84 62
SN74HC153N DIP-16 TI 86 217
SN74HC157DR RoHS SMD-SO16 TI 06 890
SN74HC157N DIP-16 TI 94 825
SN74HC161N DIP-16 TI 91 2475
SN74HC162N DIP-16 TI 90 315
SN74HC163DR SMD-SO16 TI 93 1126
SN74HC163N DIP-16 TI 93 461
SN74HC163N DIP-16 TI 86 50
SN74HC164A SMD-TSSOP14 TI 94 90
SN74HC165N DIP-16 TI 96 1115
SN74HC166N DIP-16 TI 94 1044
SN74HC173N DIP-16 TI 90 550
SN74HC174N DIP-16 TI 87 3869
SN74HC174N DIP-16 TI 84 110
SN74HC175 SMD-SO16 TI 93 5366
SN74HC175N DIP-16 TI 90 10
SN74HC180N DIP-14 TI 83 232
SN74HC191N DIP-16 TI 94 3000
SN74HC193D SMD-SO16 TI 93 2421
SN74HC194N DIP-16 TI 96 260
SN74HC20 SMD-SO14 TI 92 100
SN74HC20DR SMD-SO14 TI 98- 2782
SN74HC21N DIP-14 TI 92+ 567
SN74HC237N DIP-16 TI 89 100
SN74HC237N DIP-16 TI 92 30
SN74HC241DWR RoHS SMD-SO20L TI 06 1620
SN74HC241N DIP-20 TI 93- 5085
SN74HC242N DIP-14 TI 83+ 1729
SN74HC243N DIP-14 TI 90 73
SN74HC244N [LOOSE] DIP-20 TI 91 40
SN74HC245 SMD-SO20L TI 94 37
SN74HC245N [LOOSE] DIP-20 TI 97 103
SN74HC253 SMD-SO16 MOTOROLA 98 327
SN74HC253DR SMD-SO16 TI 99 655
SN74HC253N DIP-16 TI 92 405
SN74HC259 SMD-SO16 TI 93 80
SN74HC259DR SMD-SO16 TI 01 3039
SN74HC266N DIP-14 TI 93- 447
SN74HC27 SMD-SO14 TI 97 1150
SN74HC273N DIP-20 TI 93 201
SN74HC27N DIP-14 TI 95 6000
SN74HC30D SMD-SO14 TI 90 3000
SN74HC32 (200MIL) SMD-SO14M TI 92 3900
SN74HC32DR SMD-SO14 TI 94 2500
SN74HC32N DIP-14 TI 93 125
SN74HC32N10 DIP-14 TI 94+ 1799
SN74HC365 SMD-SO16 TI 93 440
SN74HC366N DIP-16 TI 87 175
SN74HC367N DIP-16 TI 89 75
SN74HC368N DIP-16 TI 94+ 1021
SN74HC377 SMD-SO20L TI 00 212
SN74HC4020 SMD-SO16 TI 93 200
SN74HC4020N DIP-16 TI 84 7
SN74HC4040 SMD-SO16 TI 94 10
SN74HC4040M SMD-SO16 TI 01 1834
SN74HC4040N DIP-16 TI 91+ 117
SN74HC4066NSEL2 SMD-SO14L TI 93 6000
SN74HC4075N DIP-14 TI 88 437
SN74HC533N DIP-20 TI 89 310
SN74HC534N DIP-20 TI 90 280
SN74HC540N DIP-20 TI 91 144
SN74HC541DWR SMD-SO20L TI 99+ 5418
SN74HC541DWR SMD-SO20L TI 98 1439
SN74HC573 RoHS SMD-SO20L TI 05 47
SN74HC573ADWR SMD-SO20L TI 02 1919
SN74HC573ADWR RoHS SMD-SO20L TI 05 986
SN74HC574N DIP-20 TI 98- 2
SN74HC643N DIP-20 TI 83 100
SN74HC677NT DIP-24 TI 89 145
SN74HC7008NT DIP-24 TI 87 30
SN74HC7032DR SMD-SO14 TI 00 3000
SN74HC73N DIP-14 TI 92- 815
SN74HC74N DIP-14 TI 97 147
SN74HC74N DIP-14 TI 98 285
SN74HC75N DIP-16 TI 84 175
SN74HC77N DIP-14 TI 83+ 87
SN74HC832N DIP-20 TI 90 1515
SN74HC86DR SMD-SO14 TI 93 2996
SN74HCT00DR SMD-SO14 TI 97 3615
SN74HCT00DR10 SMD-SO14 TI 97 156
SN74HCT02 SMD-SO14 TI 99 1613
SN74HCT125DR SMD-SO14 TI 01 586
SN74HCT126M SMD-SO14 TI 00 43
SN74HCT126N DIP-14 TI 92 45
SN74HCT137N DIP-16 TI 91- 210
SN74HCT14DR SMD-SO14 TI 00 420
SN74HCT157N DIP-16 TI 94 100
SN74HCT237N DIP-16 TI 84 200
SN74HCT240 SMD-SO20L TI 92+ 277
SN74HCT240N [LOOSE] DIP-20 TI 97 20
SN74HCT242N DIP-14 TI 84 245
SN74HCT243N DIP-14 TI 84 223
SN74HCT244PWR SMD-SSOP20 TI 00 1776
SN74HCT273DWR SMD-SO20L TI 01 1038
SN74HCT373N DIP-20 TI 96 220
SN74HCT374N DIP-20 TI 87+ 255
SN74HCT533N DIP-20 TI 88 60
SN74HCT534N DIP-20 TI 87 23
SN74HCT541 SMD-SO20L TI 00 15
SN74HCT564N DIP-20 TI 84 100
SN74HCT74DR SMD-SO14 TI 96 770
SN74HCT74DR SMD-SO14 TI 01 2445
SN74HCT74N DIP-14 TI 95 138
SN74HCU04N DIP-14 TI 92- 575
SN74L00N DIP-14 TI 74 90
SN74L04N [LOOSE] DIP-14 n/a n/a 50
SN74LCX02 SMD-TSSOP14 FAIRCHILD 02 2350
SN74LS00D SMD-SO14 MOTOROLA 96 811
SN74LS00D SMD-SO14 TI 04 100
SN74LS00N [LOOSE] DIP-14 TI 91 27
SN74LS00N DIP-14 MOTOROLA 90 400
SN74LS00N DIP-14 MOTOROLA 84 38
SN74LS01N DIP-14 TI 93 20
SN74LS02D SMD-SO14 MOTOROLA 97 6000
SN74LS02N DIP-14 TI 97 25
SN74LS02N RoHS DIP-14 TI 91 105
SN74LS02N DIP-14 MOTOROLA 90- 100
SN74LS02N DIP-14 TI 90 100
SN74LS02N DIP-14 MOTOROLA 90 550
SN74LS03 SMD-SO14 TI 94 150
SN74LS03BN [LOOSE] DIP-14 TI 92 26
SN74LS03N DIP-14 MOTOROLA 98 50
SN74LS03N DIP-14 MOTOROLA 84 75
SN74LS03N DIP-14 TI 92+ 399
SN74LS03N DIP-14 MOTOROLA 82 125
SN74LS03N DIP-14 TI 91+ 3607
SN74LS04 SMD-SO14 MOTOROLA 96 580
SN74LS04DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 98 2100
SN74LS04N [LOOSE] DIP-14 TI 91 154
SN74LS04N DIP-14 MOTOROLA 85 50
SN74LS04N DIP-14 MOTOROLA 93 50
SN74LS04N DIP-14 MOTOROLA 98 140
SN74LS04N DIP-14 TI 97 213
SN74LS04N DIP-14 TI 92 25
SN74LS08 SMD-SO14 TI 94- 750
SN74LS08 SMD-SO14 TI 97 1150
SN74LS08N [LOOSE] DIP-14 NSC 91 204
SN74LS08N DIP-14 TI 88 8
SN74LS10 SMD-SO14 TI 93+ 99
SN74LS107A SMD-SO14 TI 90 49
SN74LS107AN [LOOSE] DIP-14 TI 80+ 2228
SN74LS107AN [LOOSE] DIP-14 TI 94 705
SN74LS107AN DIP-14 MOTOROLA 90 60
SN74LS109AN [LOOSE] DIP-16 TI 91 112
SN74LS109AN DIP-16 TI 95- 559
SN74LS109AN DIP-16 MOTOROLA 90 50
SN74LS109AN DIP-16 TI 90- 419
SN74LS109AN DIP-16 TI 92 100
SN74LS109AN DIP-16 MOTOROLA 86 33
SN74LS10N [LOOSE] DIP-14 TI 91 81
SN74LS10N DIP-14 MOTOROLA 81 44
SN74LS10N DIP-14 TI 97 67
SN74LS10N DIP-14 MOTOROLA 84 150
SN74LS10N DIP-14 TI 87 118
SN74LS10N DIP-14 TI 93 50
SN74LS10N DIP-14 TI 94 25
SN74LS11 SMD-SO14 TI 94 950
SN74LS112A SMD-SO16 TI 92 638
SN74LS112AN DIP-16 TI 91- 1225
SN74LS112AN DIP-16 TI 95 125
SN74LS112N DIP-16 TI 92 338
SN74LS113AN DIP-14 TI 91 275
SN74LS11DR2 SMD-SO14 MOTOROLA 94 1790
SN74LS11N DIP-14 TI 84 25
SN74LS11N DIP-14 MOTOROLA 90 200
SN74LS11N DIP-14 TI 84- 31
SN74LS11N DIP-14 TI 85 150
SN74LS11N DIP-14 MOTOROLA 98 448
SN74LS11NDS DIP-14 MOTOROLA 84 25
SN74LS122N [LOOSE] DIP-14 TI 91 7
SN74LS122N DIP-14 MOTOROLA 88 23
SN74LS123 SMD-SO16 MOTOROLA 00 44
SN74LS123 SMD-SO16 TI 98 72
SN74LS123 SMD-SO16 TI 98- 2379
SN74LS123DR SMD-SO16 TI 99 2225
SN74LS123DR2 SMD-SO16 MOTOROLA 98 2500
SN74LS123N DIP-16 TI 94 100
SN74LS123N DIP-16 TI 87 483
SN74LS123N DIP-16 MOTOROLA 93 100
SN74LS123S SMD-SO16 TI -- 373
SN74LS125A SMD-SO14 TI 94 767
SN74LS125AD SMD-SO14 TI 95 54
SN74LS125ADR2 SMD-SO14 MOTOROLA 92 2500
SN74LS125AN [LOOSE] DIP-14 TI 91 31
SN74LS125AN DIP-14 MOTOROLA 99 334
SN74LS125AN DIP-14 TI 88 25
SN74LS125AN DIP-14 TI 93+ 170
SN74LS126A SMD-SO16 TI 96 168
SN74LS126AN [LOOSE] DIP-14 TI 93 111
SN74LS126AN [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 90 447
SN74LS126AN DIP-14 TI 92 1715
SN74LS126AN DIP-14 MOTOROLA 94 73
SN74LS126AN DIP-14 TI 93 300
SN74LS126N DIP-14 TI 77 116
SN74LS12N DIP-14 MOTOROLA 89 100
SN74LS136N DIP-14 TI 90- 1017
SN74LS136NC DIP-14 TI 87 50
SN74LS137N [LOOSE] DIP-16 TI 90 41
SN74LS137N DIP-16 TI 89 25
SN74LS138N DIP-16 TI 86 62
SN74LS139 SMD-SO16 TI 94 2560
SN74LS139AN DIP-16 TI 89 11
SN74LS14 SMD-SO14M TI 91 205
SN74LS14DR SMD-SO14 TI 99 2097
SN74LS14N [LOOSE] DIP-14 TI 93 22
SN74LS15 SMD-SO14 TI 92 100
SN74LS151 SMD-SO16 TI 93 540
SN74LS151N [LOOSE] DIP-16 NSC 91 40
SN74LS151N DIP-16 TI 87 635
SN74LS151N DIP-16 MOTOROLA 85 7
SN74LS151N DIP-16 TI 91- 13
SN74LS151N DIP-16 MOTOROLA 95 52
SN74LS153N [LOOSE] DIP-16 TI 91 132
SN74LS153N DIP-16 TI 93+ 5902
SN74LS153N DIP-16 TI 84+ 2789
SN74LS153N DIP-16 MOTOROLA 84 25
SN74LS153N DIP-16 MOTOROLA 92 95
SN74LS153N DIP-16 MOTOROLA 96 25
SN74LS155ADR SMD-SO16 TI 93 2880
SN74LS155AN DIP-16 TI 93 92
SN74LS155AN DIP-16 TI 85 25
SN74LS157 SMD-SO16 TI 91 1365
SN74LS157N [LOOSE] DIP-16 TI 91 10
SN74LS158 SMD-SO16 TI 93 160
SN74LS158N [LOOSE] DIP-16 TI 91 38
SN74LS158N DIP-16 TI 94 1000
SN74LS158N DIP-16 MOTOROLA 85 525
SN74LS158N DIP-16 MOTOROLA 85- 1349
SN74LS158N DIP-16 TI 86+ 235
SN74LS15N DIP-14 TI 90 1600
SN74LS15N DIP-14 TI 92 156
SN74LS15N DIP-14 MOTOROLA 90 24
SN74LS161A SMD-SO16 TI 94 710
SN74LS161AN [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 99 971
SN74LS161AN DIP-16 TI 87 364
SN74LS161AN DIP-16 MOTOROLA 95- 1132
SN74LS161AN DIP-16 MOTOROLA 99 125
SN74LS161AN DIP-16 MOTOROLA 83 25
SN74LS163A SMD-SO16 TI 92 2520
SN74LS163AN [LOOSE] DIP-16 NSC 92 100
SN74LS163AN DIP-16 TI 92 25
SN74LS163AN DIP-16 MOTOROLA 90 25
SN74LS163AN DIP-16 TI 80+ 650
SN74LS165A SMD-SO16 TI 95 360
SN74LS165N DIP-16 MOTOROLA 85 310
SN74LS165N DIP-16 MOTOROLA 82+ 1093
SN74LS165N DIP-16 TI 82 25
SN74LS165N DIP-16 TI 90+ 1388
SN74LS165N DIP-16 TI 90+ 100
SN74LS166AN [LOOSE] DIP-16 TI 91 263
SN74LS166AN DIP-16 TI 83 425
SN74LS166AN DIP-16 TI 85+ 275
SN74LS166AN DIP-16 TI 95- 300
SN74LS169BN DIP-16 TI 90 2405
SN74LS169N [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 98 100
SN74LS170N DIP-16 TI 85+ 454
SN74LS170N DIP-16 TI 85 25
SN74LS170N DIP-16 MOTOROLA 82 225
SN74LS173AN [LOOSE] DIP-16 TI 91 75
SN74LS173AN DIP-16 TI 81 25
SN74LS173AN DIP-16 TI 97 1464
SN74LS173AN DIP-16 TI 91- 1585
SN74LS173AN DIP-16 TI 88 25
SN74LS173AN DIP-16 MOTOROLA 92 25
SN74LS174N [LOOSE] DIP-16 TI 98 325
SN74LS174N DIP-16 TI 98 25
SN74LS174N DIP-16 TI 89 46
SN74LS175 SMD-SO16 TI 93 751
SN74LS175N [LOOSE] DIP-16 TI 91 133
SN74LS175N DIP-16 TI 88+ 160
SN74LS175N DIP-16 TI 92+ 421
SN74LS175N DIP-16 MOTOROLA 94 651
SN74LS181N DIP-24 MOTOROLA 84+ 3000
SN74LS190N DIP-16 TI 93 20
SN74LS193D SMD-SO16 TI 94 1560
SN74LS194AJ DIP-16-C TI 91 115
SN74LS194AJ DIP-16-C AMD 79 24
SN74LS194AN [LOOSE] DIP-16 TI 91 2
SN74LS194AN DIP-16 TI 89+ 9
SN74LS195AN DIP-16 MOTOROLA 92- 1496
SN74LS195AN DIP-16 TI 90+ 3559
SN74LS20 SMD-SO14 TI 90 800
SN74LS20N DIP-14 MOTOROLA 87 50
SN74LS20N DIP-14 MOTOROLA 88 200
SN74LS20N DIP-14 MOTOROLA 89 93
SN74LS20N DIP-14 TI 79+ 725
SN74LS21N DIP-14 MOTOROLA 85- 75
SN74LS21N DIP-14 TI 86 41
SN74LS21N DIP-14 TI 97- 489
SN74LS221N [LOOSE] DIP-16 TI 91 65
SN74LS221N DIP-16 TI 90+ 2337
SN74LS22N DIP-14 TI 85+ 976
SN74LS240 SMD-SO20L TI 92+ 50
SN74LS240 SMD-SO20L TI 88+ 200
SN74LS240DW SMD-SO20L TI 85 28
SN74LS240N [LOOSE] DIP-20 TI 91 9
SN74LS240N DIP-20 MOTOROLA 89 53
SN74LS240N DIP-20 TI 86 280
SN74LS240N DIP-20 TI 86 200
SN74LS240N DIP-20 TI 92+ 834
SN74LS241 SMD-SO20L TI 94- 535
SN74LS241DW SMD-SO20L MOTOROLA 88 5
SN74LS241N DIP-20 TI 91- 1710
SN74LS241N DIP-20 MOTOROLA 96- 420
SN74LS242N DIP-14 TI 92 300
SN74LS242N DIP-14 TI 91- 1880
SN74LS243N DIP-14 TI 92+ 437
SN74LS243N DIP-14 MOTOROLA 85 475
SN74LS243N DIP-14 MOTOROLA 83 746
SN74LS243N DIP-14 TI 84 343
SN74LS243N DIP-14 MOTOROLA 94 424
SN74LS244 SMD-SO20L TI 96 23
SN74LS244J DIP-20C [LOOSE] MOTOROLA 88 2
SN74LS244N DIP-20 TI 86 38
SN74LS245N [LOOSE] DIP-20 MOTOROLA 88 70
SN74LS245N DIP-20 MOTOROLA 93 8
SN74LS245NS SMD-SO20L TI 92 6000
SN74LS251 SMD-SO16 TI 92 40
SN74LS251N [LOOSE] DIP-16 TI 93 472
SN74LS251N DIP-16 TI 85+ 55
SN74LS253N [LOOSE] DIP-16 TI 91 61
SN74LS253N DIP-16 TI 91 425
SN74LS253N DIP-16 MOTOROLA 90 350
SN74LS256N DIP-16 MOTOROLA 88 31
SN74LS256N DIP-16 MOTOROLA 83 25
SN74LS257BN DIP-16 MOTOROLA 95 775
SN74LS257BN DIP-16 TI 96 1012
SN74LS257BN DIP-16 TI 80- 284
SN74LS257N [LOOSE] DIP-16 TI 91 47
SN74LS258BN DIP-16 TI 92 575
SN74LS259BN [LOOSE] DIP-16 TI 91 48
SN74LS259BN DIP-16 TI 91 39
SN74LS259N DIP-16 TI 90 20
SN74LS266N [LOOSE] DIP-14 TI 91 80
SN74LS26N [LOOSE] DIP-14 TI 91 22
SN74LS26N DIP-14 TI 90+ 2172
SN74LS273N DIP-20 MOTOROLA 96 20
SN74LS279A SMD-SO16 TI 96 435
SN74LS279AN [LOOSE] DIP-16 NSC 88 50
SN74LS279AN DIP-16 TI 91- 742
SN74LS279AN DIP-16 TI 93 150
SN74LS279N DIP-16 MOTOROLA 84 24
SN74LS27N [LOOSE] DIP-14 TI 91 43
SN74LS27N DIP-14 TI 94- 152
SN74LS27N DIP-14 TI 94 4
SN74LS27N DIP-14 TI 92 903
SN74LS27N DIP-14 TI 78+ 94
SN74LS280N [LOOSE] DIP-14 TI 87 40
SN74LS280N DIP-14 TI 91 625
SN74LS280N DIP-14 TI 93+ 2140
SN74LS283N DIP-16 TI 93 1875
SN74LS283N DIP-16 MOTOROLA 92 1096
SN74LS283N DIP-16 TI 90 3001
SN74LS28N [LOOSE] DIP-14 TI 84 2995
SN74LS28N [LOOSE] DIP-14 TI 84 928
SN74LS28N DIP-14 TI 91 3165
SN74LS28N DIP-14 MOTOROLA 94 374
SN74LS293N DIP-14 MOTOROLA 97 524
SN74LS293N DIP-14 TI 86 117
SN74LS295BN DIP-14 TI 88 6000
SN74LS297N DIP-16 TI 90 125
SN74LS298N [LOOSE] DIP-16 TI 91+ 123
SN74LS298N DIP-16 TI 87+ 947
SN74LS298N DIP-16 MOTOROLA 90 25
SN74LS298N DIP-16 TI 95 643
SN74LS299N DIP-20 TI 90+ 3107
SN74LS299N DIP-20 MOTOROLA 89 1002
SN74LS299N DIP-20 MOTOROLA 89 551
SN74LS299N DIP-20 MOTOROLA 91 1087
SN74LS299N DIP-20 TI 89+ 5079
SN74LS30N [LOOSE] DIP-14 TI 91 53
SN74LS30N DIP-14 TI 91+ 2318
SN74LS30N DIP-14 TI 83 177
SN74LS30N DIP-14 TI 95 538
SN74LS30N DIP-14 MOTOROLA 84 5920
SN74LS32 SMD-SO14 TI 95 58
SN74LS32 SMD-SO14 MOTOROLA 00 91
SN74LS321N DIP-16 TI 87 78
SN74LS322 SMD-SO20L TI 91 75
SN74LS323N DIP-20 TI 90 120
SN74LS32N DIP-14 MOTOROLA 98 575
SN74LS32N DIP-14 MOTOROLA 85 81
SN74LS32N DIP-14 TI 89 348
SN74LS32N DIP-14 TI 01 271
SN74LS33N [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 98 500
SN74LS33N DIP-14 MOTOROLA 98 25
SN74LS33N DIP-14 TI 94 25
SN74LS33N DIP-14 TI 92- 1970
SN74LS352N [LOOSE] DIP-16 TI 91 36
SN74LS352N DIP-16 TI 90 170
SN74LS357N DIP-20 TI 82 153
SN74LS365AN DIP-16 TI 88 455
SN74LS365AN DIP-16 MOTOROLA 89 5
SN74LS365AN DIP-16 MOTOROLA 95 25
SN74LS367ADR2 SMD-SO16 ONSEMI 00 965
SN74LS367AN DIP-16 MOTOROLA 82+ 75
SN74LS367AN DIP-16 TI 81+ 123
SN74LS367N [LOOSE] DIP-16 TI 91 63
SN74LS368AN DIP-16 TI 93 47
SN74LS368AN10 DIP-16 TI 96 1000
SN74LS368N DIP-16 TI 79 153
SN74LS373 SMD-SO20L TI 94 2375
SN74LS375N [LOOSE] DIP-16 TI 90 31
SN74LS375N [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 94 3
SN74LS375N DIP-16 TI 84 2412
SN74LS378N [LOOSE] DIP-16 TI 91 78
SN74LS378N DIP-16 MOTOROLA 94- 312
SN74LS378N DIP-16 MOTOROLA 94 183
SN74LS378N DIP-16 TI 94 1734
SN74LS378NQ DIP-16 MOTOROLA 82 1139
SN74LS379N [LOOSE] DIP-16 TI 91 48
SN74LS379N DIP-16 TI 87+ 4985
SN74LS37N [LOOSE] DIP-14 TI 90 81
SN74LS37N DIP-14 MOTOROLA 92 90
SN74LS381AN DIP-20 TI 88 80
SN74LS385N DIP-16 TI 86 40
SN74LS386AN DIP-14 TI 86 2125
SN74LS38N [LOOSE] DIP-14 TI 90 20
SN74LS38N DIP-14 TI 93 130
SN74LS38N DIP-14 TI 90 70
SN74LS390 SMD-SO16 TI 90 160
SN74LS390D SMD-SO16 TI 87 171
SN74LS390N DIP-16 TI 93 369
SN74LS393 SMD-SO14 TI 96 287
SN74LS393N DIP-14 TI 89 32
SN74LS395 N [LOOSE] DIP-16 TI 87 208
SN74LS396N [LOOSE] DIP-16 TI 91 46
SN74LS396N DIP-16 TI 95 550
SN74LS399N DIP-16 TI 90 715
SN74LS40N DIP-14 TI 89 200
SN74LS446N DIP-16 TI 92 50
SN74LS449D SMD-SO16 TI 90 319
SN74LS468N DIP-20 TI 90 35
SN74LS47N DIP-16 MOTOROLA 99 50
SN74LS51N DIP-14 TI 84+ 4188
SN74LS51N DIP-14 TI 84+ 941
SN74LS541N DIP-20 TI 94 70
SN74LS541N DIP-20 TI 89 20
SN74LS541NSLE (200MIL) SMD-SO20M TI 95+ 949
SN74LS54N DIP-14 TI 85 25
SN74LS54N DIP-14 TI 79+ 2075
SN74LS57P DIP-8 TI 97 60
SN74LS592 SMD-SO16 TI 92 990
SN74LS595N [LOOSE] DIP-16 TI 94 21
SN74LS596N DIP-16 TI 93+ 625
SN74LS596N DIP-16 TI 92 315
SN74LS597N [LOOSE] DIP-16 TI 91 25
SN74LS597N DIP-16 TI 95 35
SN74LS598N [LOOSE] DIP-16 TI 91 52
SN74LS598N DIP-16 TI 94 715
SN74LS604N DIP-28 TI 92 950
SN74LS612N DIP-40 TI 92+ 108
SN74LS621N DIP-20 TI 86 70
SN74LS623N3 DIP-20 TI 91 80
SN74LS624N [LOOSE] DIP-14 TI 91 71
SN74LS624N DIP-14 TI 95 2
SN74LS628N DIP-14 TI 88+ 160
SN74LS629N DIP-16 TI 87 250
SN74LS63N DIP-14 TI 88 340
SN74LS640-1N DIP-20 TI 96 12
SN74LS640-1N DIP-20 TI 85 20
SN74LS641-1N DIP-20 TI 96 188
SN74LS641N DIP-20 TI 92 100
SN74LS641N DIP-20 TI 88 372
SN74LS642-1N DIP-20 TI 90+ 35
SN74LS642-1N DIP-20 TI 95 113
SN74LS644-1N DIP-20 TI 93 80
SN74LS645-1N DIP-20 TI 96 102
SN74LS645N DIP-20 TI 90+ 74
SN74LS646 SMD-SO24L TI 98 150
SN74LS648NT DIP-24 TI 92 65
SN74LS652NT DIP-24 TI 92 270
SN74LS653NT DIP-24-L TI 89 45
SN74LS668N DIP-16 TI 90 800
SN74LS670 SMD-SO16 TI 89 110
SN74LS672N DIP-20 TI 90 60
SN74LS673N DIP-24 TI 94- 747
SN74LS674N [LOOSE] DIP-24 TI 94 66
SN74LS674N DIP-24 TI 92 178
SN74LS674N DIP-24 MOTOROLA 88 15
SN74LS682 SMD-SO20L TI 97 970
SN74LS682N DIP-20 TI 93 52
SN74LS684 SMD-SO20L TI 94+ 313
SN74LS684N [LOOSE] DIP-20 TI 91 43
SN74LS684N DIP-20 TI 92+ 776
SN74LS684N DIP-20 MOTOROLA 93 216
SN74LS688N DIP-20 TI 96 20
SN74LS688N DIP-20 TI 89 32
SN74LS691N DIP-20 TI 89 15
SN74LS693N DIP-20 TI 89 60
SN74LS73AN DIP-14 TI 84+ 301
SN74LS74AN DIP-14 MOTOROLA 97 225
SN74LS74AN DIP-14 TI 98 150
SN74LS74AN DIP-14 MOTOROLA 96- 425
SN74LS74N [LOOSE] DIP-14 TI 87 141
SN74LS76AN DIP-16 MOTOROLA 97 44
SN74LS85 SMD-SO16 MOTOROLA 98 862
SN74LS85DR SMD-SO16 TI 94 1385
SN74LS85N [LOOSE] DIP-16 TI 89+ 92
SN74LS85N DIP-16 TI 91+ 103
SN74LS85N DIP-16 MOTOROLA 83 25
SN74LS86A SMD-SO14 TI 94 1495
SN74LS86A SMD-SO14 TI 94 400
SN74LS86ADR SMD-SO14 TI 97- 2360
SN74LS91N DIP-14 TI 89 275
SN74LS92N DIP-14 TI 87+ 1193
SN74LV04 SMD-SO14 TI 94 33
SN74LV138 SMD-SO16 TI 94 38
SN74LV174 SMD-SO16 TI 94 80
SN74LV240 SMD-SO20L TI 93 100
SN74LV244 SMD-SO20L TI 93 125
SN74LV273 SMD-SO20L TI 94 100
SN74LV373 SMD-SO20L TI 93 25
SN74LV374 SMD-SO20L TI 93 50
SN74LV74 SMD-SO14 PHILIPS 93 317
SN74LVC04A SMD-SO14 TI 01 830
SN74LVC04ADR RoHS SMD-SO14 TI 06 2497
SN74LVC162244 SMD-TSSOP48 TI 97 141
SN74LVC162244DLR SMD-SO48 TI 98 337
SN74LVC162245ADGG SMD-SO48 PHILIPS 03 266
SN74LVC1G125DCKR SMD-SOT23-5 TI 01 2525
SN74LVC1G125YZPR SMD-SOT23-5 TI 04 2980
SN74LVC1G126YEPR SMD-BGA5 TI 03 1011
SN74LVC1G14DCKR SMD-SOT23-5 TI 01 2810
SN74LVC1G32DCKR SMD-SOT23-5 TI 01 2860
SN74LVC32ADBR SMD TI 05 3358
SN74LVC32ADR SMD-SO14 TI 01 2208
SN74LVC573A SMD-SO20L TI 96 174
SN74LVCH16244AZQLR SMD-BGA TI 04 316
SN74LVCH16245ADLR SMD-SSOP48 TI 98+ 2041
SN74LVT125 SMD-SO14 TI 93 878
SN74LVT125 SMD-TSSOP14 TI 00 306
SN74LVT16244ADLR TI 95 2500
SN74LVT16245 SMD-SSOP48 TI 94 75
SN74LVT16245ADLR SMD-SSOP48 TI 95 3000
SN74LVT16500 SMD-SSOP56 TI 94 80
SN74LVT16501 SMD-SO TI 94 60
SN74LVT240 SMD-SO20L TI 93 98
SN74LVT244ADBLE SMD-TSSOP20 TI 95+ 3000
SN74LVT646 SMD-SO24L TI 93 75
SN74LVT652 SMD-SO24L TI 92 100
SN74LVTH16373 SMD-SOP48 TI 00 997
SN74LVTH244APWR SMD-TSSOP20 TI 04 1772
SN74LVTH245ADBLE SMD-TSSOP20 TI 97 1696
SN74LVTH245APWR SMD-TSSOP20 TI 01 674
SN74LVTH32245GKER SMD-BGA96 TI 01 610
SN74LVTH374PWR SMD-TSSOP20 TI 03 1976
SN74LVX574DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 00 6000
SN74PL16R4-1N DIP-20 TI 94 40
SN74S00DR SMD-SO14 TI 98 2450
SN74S00N3 DIP-14 TI 92 441
SN74S02N DIP-14 TI 97+ 500
SN74S03 SMD-SO14 TI 95 50
SN74S03N DIP-14 TI 92 926
SN74S03N DIP-14 TI 93 72
SN74S04J DIP-14-C TI 82 21
SN74S04N DIP-14 TI 87- 2010
SN74S04N DIP-14 TI 93 379
SN74S04N DIP-14 TI 80 50
SN74S05N DIP-14 TI 92 25
SN74S08N DIP-14 TI 84+ 1100
SN74S08N DIP-14 TI 94+ 2013
SN74S09N DIP-14 TI 93 325
SN74S1050 SMD-SO16 TI 90 200
SN74S1050N DIP-16 TI 92 13
SN74S1052 SMD-SO20 TI 93 175
SN74S1053 SMD-SO20 TI 93 1231
SN74S1056 SMD-SO16 TI 93 280
SN74S10J DIP-14-C TI 86 26
SN74S10N DIP-14 TI 88 1513
SN74S112AN DIP-16 TI 92 879
SN74S112AN DIP-16 TI 89 250
SN74S112N DIP-16 TI 78 698
SN74S112N DIP-16 TI 91 6
SN74S113AN DIP-14 TI 91 1444
SN74S113J DIP-14-C TI 86 67
SN74S113N DIP-14 TI 87 50
SN74S113N DIP-14 TI 80 350
SN74S132N DIP-14 TI 83 120
SN74S133N DIP-16 TI 89 818
SN74S133N DIP-16 TI 95 979
SN74S134J DIP-16-C TI 81 11
SN74S138AN DIP-16 TI 89+ 825
SN74S138AN DIP-16 TI 93 495
SN74S138N DIP-16 TI 83 2950
SN74S140N DIP-14 TI 93 175
SN74S140N DIP-14 TI 88 1000
SN74S153N DIP-16 TI 93 327
SN74S157N DIP-16 TI 88 1182
SN74S157N DIP-16 TI 93 72
SN74S157N DIP-16 TI 82 25
SN74S158N DIP-16 TI 86 11
SN74S163N DIP-16 TI 86 300
SN74S163N DIP-16 TI 83 22
SN74S174N DIP-16 TI -- 6000
SN74S174N DIP-16 TI 84 24
SN74S174N DIP-16 TI 95 100
SN74S174N DIP-16 TI 89+ 3572
SN74S175N DIP-16 TI 89 975
SN74S182N DIP-16 TI 92 23
SN74S194N DIP-16 TI 93+ 2510
SN74S195N DIP-16 TI 88+ 131
SN74S195N DIP-16 TI 92 200
SN74S201N DIP-16 TI 87 387
SN74S20N3 DIP-14 TI 95 100
SN74S225J DIP-20-C TI 82 25
SN74S225N DIP-20 TI 84 80
SN74S240N DIP-20 TI 95 940
SN74S240N DIP-20 TI 81 33
SN74S241N DIP-20 TI 94+ 1000
SN74S244J DIP-20-C MMI 82 34
SN74S251N DIP-16 TI 90+ 309
SN74S251N DIP-16 TI 90 5000
SN74S251N DIP-16 TI 93 669
SN74S257N DIP-16 TI 84 25
SN74S257N DIP-16 TI 90 3000
SN74S260 SMD-SO14 TI 93 1000
SN74S260N DIP-14 TI 89+ 1248
SN74S280N DIP-14 TI 85+ 175
SN74S280N DIP-14 TI 85 145
SN74S299N DIP-20 TI 81 56
SN74S299N DIP-20 TI 93 5
SN74S301N DIP-14 TI 88 34
SN74S30N DIP-14 TI 89 25
SN74S32N DIP-14 TI 92+ 807
SN74S32N DIP-14 TI 94 903
SN74S373J DIP-20-C TI 83 10
SN74S373N DIP-20 TI 87+ 163
SN74S373N DIP-20 TI 89 5519
SN74S374J DIP-20-C TI 83 127
SN74S374N DIP-20 TI 89+ 6000
SN74S374N DIP-20 TI 87 48
SN74S37N3 DIP-14 TI 91 369
SN74S381J DIP-20-C TI 82 14
SN74S38N DIP-14 TI 97 105
SN74S409-2D DIP-48-C MMI 90 17
SN74S51N DIP-14 TI 87+ 3333
SN74S51N DIP-14 TI 94 105
SN74S536J DIP-20-C MMI 83 19
SN74S64J DIP-14-C TI 89 75
SN74S64N DIP-14 TI 88 156
SN74S74N DIP-14 TI 94+ 976
SN74S85N DIP-16 TI 94 121
SN74S86J DIP-14-C TI 89 177
SN74S86N DIP-14 TI 88 125
SN74S86N DIP-14 TI 86 50
SN74S86N DIP-14 TI 95 807
SN74S86N DIP-14 TI 88 209
SN75109N DIP-14 TI 74 104
SN75113 SMD-SO16 TI 94 80
SN75115N [LOOSE] DIP-16 TI 99 843
SN75116N DIP-16 TI 89 96
SN75123N DIP-16 TI 88 122
SN75128N DIP-20 TI -- 40
SN75138N DIP-16 TI 86 74
SN75150N DIP-14 TI 84 75
SN75150P DIP-8 TI 80+ 3000
SN75150P DIP-8 TI 97 29
SN75150P DIP-8 TI 94 30
SN75150P DIP-8 TI 93 25
SN75150PS2 DIP-8 TI 86 150
SN75152 SMD-SO16 TI 92 290
SN75154N [LOOSE] DIP-16 TI 94 92
SN75154N DIP-16 TI 76+ 64
SN75157P DIP-8 TI -- 30
SN75160AN DIP-22 TI 84 157
SN75160B SMD-SO20 TI 98 304
SN75160BN DIP-20 TI -- 23
SN75161AN DIP-20 TI 84 120
SN75161BN DIP-20 TI -- 23
SN75173N SMD-SO16 TI 93 100
SN75175N [LOOSE] DIP-16 TI 90 125
SN75175N DIP-16 TI 93 140
SN75176BP DIP-8 TI 97 62
SN75177D SMD-SO8 TI 91 615
SN75179BDR SMD-SO8 TI 01 944
SN75182DR SMD-SO14 TI 99 2000
SN75185 SMD-SO20L TI 97 50
SN75188 [LOOSE] DIP-14 n/a -- 1655
SN75188DR SMD-SO14 TI 00 2019
SN75188N DIP-14 TI 95 1621
SN75189A SMD-SO16 TI 92_ 553
SN75189ADR SMD-SO16 TI 00 1204
SN75189ADR SMD-SO16 TI 00 144
SN75189AN DIP-16 TI 99 232
SN75232N DIP-16 TI 73 352
SN75240AWLE SMD-TSSOP8 TI -- 280
SN75326N DIP-16-C TI 88 100
SN75366N DIP-16 TI 79 862
SN75437ANE DIP-16 TI 94 25
SN75450BN DIP-14 TI 86 2475
SN75451BP DIP-8 TI 88+ 5083
SN75451P DIP-8 TI 73+ 603
SN75452B SMD-SO14 TI 93 525
SN75452BDR SMD-SO8 TI 99 2377
SN75452BP DIP-8 TI 97 542
SN75452BP DIP-8 TI 94 1900
SN75453BP DIP-8 TI 91 29
SN75453BP DIP-8 TI 91 110
SN75454BP DIP-8 TI 98 50
SN75461P DIP-8 TI 92 182
SN75462P [LOOSE] DIP-8 TI 99 92
SN75462P [LOOSE] DIP-8 TI 90 151
SN75463P DIP-8 TI 88 1134
SN75469 SMD-SO16 TI 91 45
SN75472P DIP-8 TI 92 880
SN75473P DIP-8 TI 92 17
SN75477P [LOOSE] DIP-8 TI 95 150
SN75478P DIP-8 TI 93+ 519
SN75ALS171J DIP-20-C TI 91 23
SN75ALS172AN DIP-16 TI 97 41
SN75ALS174A SMD-SO20L TI 97 159
SN75ALS174ADWR SMD-SO20L TI 00 1
SN75ALS180N DIP-14 TI 98 82
SN75ALS192 SMD-SO16 TI 94 160
SN75ALS193J DIP-16-C TI 00 37
SN75ALS194N DIP-16 TI 93 775
SN75ALS194N DIP-16 TI 93 90
SN75ALS197 SMD-SO16 TI 95+ 1402
SN75ALS197J DIP-16-C TI 93 425
SN75ALS199 SMD-SO16 TI 99 878
SN75C188N DIP-14 TI 97 425
SN75C198 SMD-SO14 TI 92 50
SN75LB184D SMD-SO8 TI -- 263
SN75LBC174N DIP-16 TI 93 43
SN75LBC175N DIP-16 TI 93 68
SN75LP05Q SMD-TSSOP20 TI 93 70
SN76115N TI 79 30
SN76115NS [LOOSE] DIP-14 TI 79 1690
SN76116NB [LOOSE] DIP-14 TI 80 76
SN84163N DIP-16 TI 81 570
SN84175N DIP-16 TI 80 22
SN84195N DIP-16 TI 77 34
SN8450N DIP-14 TI 83 35
SN8460N DIP-14 TI 79 98
SN84L98N DIP-16 TI 85 50
SN84LS242N DIP-14 TI 84 100
SN84LS368J DIP-16-C TI 77 61
SNC54LS668J DIP-16-C TI 81 56
SNJ5402J TI 89 122
SNJ5403J TI 89 25
SNJ5404J TI 89+ 52
SNJ5405J TI 88 70
SNJ54107J DIP-14-C TI 89 90
SNJ54123J DIP-16-C TI 89 100
SNJ5413J DIP-14-C TI 89 15
SNJ54155J DIP-16-C TI 88 35
SNJ54174J DIP-16-C TI 88 59
SNJ54181J DIP-24-C TI 89 75
SNJ5486J DIP-14-C TI 89 30
SNJ54ABT574J DIP-20-C TI 92 25
SNJ54ALS02AJ DIP-14-C TI 99 38
SNJ54ALS03BJ DIP-14-C TI 89 95
SNJ54ALS153J DIP-16-C TI 89 200
SNJ54ALS157J DIP-16-C TI 89 40
SNJ54ALS21AJ DIP-14-C TI 89 75
SNJ54ALS240AJ DIP-20-C TI 89 39
SNJ54ALS244CJ DIP-20-C TI 98 4
SNJ54ALS32J DIP-14-C TI 00- 575
SNJ54ALS541J DIP-20-C TSE 98 12
SNJ54ALS573CJ DIP-20-C TI 00- 12
SNJ54ALS574BJ DIP-20-C TI 00 20
SNJ54ALS574BJ DIP-20-C TI 99 220
SNJ54ALS645AJ DIP-20-C TI 90 14
SNJ54ALS873BJI DIP-24-C TI 93 5
SNJ54AS02J DIP-14-C TI 89 25
SNJ54AS175AJ DIP-16-C TI 89 75
SNJ54AS21J DIP-14-C TI 92 63
SNJ54AS27J DIP-14-C TI 89 23
SNJ54AS373J DIP-20-C TI 89 20
SNJ54AS573AJ DIP-20-C TI 89 25
SNJ54AS760J DIP-20-C TI 89 10
SNJ54AS808BJ DIP-20-C TI 89 30
SNJ54AS869JT DIP-24-CL TI 90 30
SNJ54BCT373J DIP-20-C TI 93 40
SNJ54F109J DIP-16-C TI 89 55
SNJ54HC373J DIP-20-C TI 95 120
SNJ54HC4075FK SMD-LCC20-CG TI 91 24
SNJ54HCT374J DIP-20-C TI 94 60
SNJ54LS08J DIP-14-C TI 92 25
SNJ54LS221J DIP-16-C TI 01 20
SNJ54LS242J DIP-14-C TI 85 13
SNJ54LS33J DIP-14-C TI 00 23
SNJ54LS375J DIP-16-C TI 89 100
SNJ54LS682J DIP-20-C TI 89 15
SNJ54S00J DIP-14-C TI 89 40
SNJ54S02J DIP-14-C TI 89 45
SNJ54S03J DIP-14-C TI 89 125
SNJ54S174J DIP-16-C TI 89 25
SNJ54S182J DIP-16-C TI 89 66
SNJ54S280J DIP-14-C TI 89 30
SNJ54S30J DIP-14-C TI 89 25
SNJ54S381J DIP-20-C TI 88 20
SNJ54S85J DIP-16-C TI 93 25
SNJ55115J DIP-16-C TI 92 5
SNJ55182FK SMD-LCC20-CG TI 89 10
SNJ55464JG DIP-8-C TI 93 80
SNJ7408J TI 88 231
SNJ74LS298J DIP-16-C TI 88 55
SO272 DIP-14 SIEMENS 89 370
SO358 DIP-18 SIEMENS 80 300
SO498 DIP-6 SIEMENS 88 3897
SOCKED 1X6 FEM.WITH WIRES SIEMENS -- 1865
SOCKED 1X8 ON THE TAPE -- 1560
SOCKED 1X8 ON THE TAPE MOLEX -- 1150
SOCKED 2X15 MEN n/a n/a 153
SOCKED 2X15PI MEN SMD n/a n/a 130
SOCKET 6 PIN-GOLD R7.5 n/a n/a 2483
SOCKET 8 PIN-GOLD R7.5 AUGAT -- 3
SOCKET 8 PIN R7.5 TYCO -- 70
SOCKET 10 PIN-GOLD K R7.5 PRECICONT -- 73
SOCKET 14 PIN-GOLD R7.5 PRECIDIP n/a 15
SOCKET 14 PIN-GOLD R7.5 AUGAT n/a 15
SOCKET 16 PIN-GOLD K R7.5 PRECIDIP n/a 586
SOCKET 16 PIN R7.5 ARIES n/a 12
SOCKET 16 PIN R7.5 TYCO n/a 13624
SOCKET 18 PIN-GOLD R7.5 AUGAT n/a 6000
SOCKET 18 PIN R7.5 TYCO n/a 3000
SOCKET 18 PIN R7.5 n/a n/a 1419
SOCKET 1X18 SMD n/a n/a 167
SOCKET 1X18 SMD n/a n/a 190
SOCKET 1X18 SMD n/a n/a 963
SOCKET 20 PIN-GOLD R12.5 PRECICONT n/a 20
SOCKET 20 PIN-GOLD R7.5 TI n/a 6000
SOCKET 20 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT -- 100
SOCKET 20 PIN PLCC AMP n/a 101
SOCKET 20 PIN PLCC HONDA -- 524
SOCKET 20 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 216
SOCKET 20 PIN PLCC-SMD ERNI - 52
SOCKET 20 PIN PLCC-SMD YAMAICHI -- 380
SOCKET 22 PIN-GOLD R12.5 PRECICONT -- 19
SOCKET 22 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT n/a 257
SOCKET 24 PIN-GOLD R15 n/a -- 306
SOCKET 24 PIN-GOLD R15 PRECIDIP -- 17
SOCKET 24 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT -- 477
SOCKET 24 PIN-GOLD W R7.5 ROBINSON -- 17
SOCKET 28 PIN-GOLD R15 n/a n/a 210
SOCKET 28 PIN-GOLD R15 n/a 01 23
SOCKET 28 PIN-GOLD R15 n/a n/a 26
SOCKET 28 PIN-GOLD R15 AUGAT n/a 37
SOCKET 28 PIN-GOLD R15 n/a n/a 69
SOCKET 28 PIN-GOLD R7.5 AMP -- 19
SOCKET 28 PIN-PLCC PLCC AMP n/a 44
SOCKET 28 PIN PLCC n/a -- 62
SOCKET 28 PIN PLCC-SMD AMP n/a 155
SOCKET 28 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 1958
SOCKET 28 PIN PLCC-SMD AMP n/a 100
SOCKET 28 PIN R15 AMP -- 900
SOCKET 2X10 MEN AMP -- 198
SOCKET 2X10 MEN ANG AMP -- 391
SOCKET 2X17 AMP 96 687
SOCKET 2X18 SMD SAMTEC n/a 435
SOCKET 2X25 FEM SIEMENS -- 75
SOCKET 32 PIN-GOLD R15 FISCHERELE n/a 11
SOCKET 32 PIN-GOLD R15 PRECIDIP n/a 20
SOCKET 32 PIN-GOLD R15 ETEC n/a 203
SOCKET 32 PIN-GOLD R15 ETEC -- 36
SOCKET 32 PIN-GOLD R15 n/a n/a 57
SOCKET 32 PIN PLCC ITTCANON -- 3000
SOCKET 32 PIN PLCC-SMD VOLTRONICS -- 507
SOCKET 32 PIN R15 TYCO n/a 6000
SOCKET 32 PIN SMD-DIP32 SAMTEC n/a 80
SOCKET 32 PIN PLCC GOLD n/a 99 119
SOCKET 42 PIN R15 n/a -- 9
SOCKET 44 PIN-PLCC PLCC AMP n/a 1514
SOCKET 44 PIN PLCC n/a n/a 979
SOCKET 44 PIN PLCC-SMD n/a n/a 80
SOCKET 44 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 3000
SOCKET 48 PIN-M R15 n/a -- 48
SOCKET 48 PIN SMD-DIP48 SAMTEC -- 2606
SOCKET 50 PIN-GOLD R22.5 n/a n/a 80
SOCKET 52 PIN-GOLD-M R15 n/a n/a 98
SOCKET 52 PIN-GOLD R15 n/a -- 48
SOCKET 52 PIN PLCC-SMD METHODE n/a 305
SOCKET 56 PIN R15/1.76 PRECIDIP -- 212
SOCKET 64 PIN-GOLD R22.5 PRECICONT n/a 947
SOCKET 64 PIN R22.5 PRECIDIP n/a 10
SOCKET 68 PIN LCC AUGAT n/a 31
SOCKET 84 PIN PGA n/a n/a 16
SOCKET 84 PIN PLCC AMP n/a 2687
SOCKET 84 PIN PLCC METHODE n/a 5
SOCKET 84 PIN PLCC AMP n/a 306
SOCKET 84 PIN PLCC SCOTT n/a 8
SOCKET 84 PIN PLCC n/a n/a 58
SOCKET 84 PIN PLCC PRECIDIP n/a 5
SOCKET 84 PIN PLCC-SMD C&K n/a 3000
SOCKET CONCENTRIC IMS 98 100
SOCKET 10MM BNC n/a -- 294
SOCKET 10MM BNC n/a n/a 16
SOCKET 10MM CONCENTRIC n/a -- 420
SOCKET 10MM CONCENTRIC SIEMENS -- 18
SOCKET 10MM CONCENTRIC SIEMENS -- 33
SOCKET 124 PIN SMD SUYIN -- 111
SOCKET 145 PIN PGA n/a n/a 226
SOCKET 169 PIN PGA n/a n/a 49
SOCKET 169 PIN PGA n/a n/a 18
SOCKET 179 PIN BGA n/a -- 11
SOCKET 1X07 FEM.TAPE n/a -- 2154
SOCKET 1X11 FEM.TAPE n/a n/a 3000
SOCKET 1X11 FEM.TAPE n/a n/a 3000
SOCKET 1X11 FEM.TAPE n/a n/a 3000
SOCKET 1X12 FEM.TAPE -- 3000
SOCKET 1X15 MEN.ANGLE DUPONT -- 160
SOCKET 1X16 FEM.TAPE -- 207
SOCKET 1X16 FEM.TAPE n/a -- 3000
SOCKET 1X24 FEM.TAPE n/a -- 596
SOCKET 1X4 FEM.TAPE n/a n/a 1113
SOCKET 1X6 FEM. n/a n/a 3000
SOCKET 1X6 FEM. n/a n/a 500
SOCKET 208 PIN PGA n/a n/a 5
SOCKET 208 PIN PQFP YAMAICHI -- 103
SOCKET 208 PIN PQFP YAMAICHI n/a 500
SOCKET 216 PIN PGA n/a n/a 104
SOCKET 225 PIN PGA n/a n/a 10
SOCKET 226 PIN PGA n/a n/a 10
SOCKET 281 PIN BGA n/a -- 33
SOCKET 281 PIN BGA n/a n/a 307
SOCKET 281 PIN PGA n/a -- 12
SOCKET 2X08 FEM. SAMTEC -- 246
SOCKET 2X10 FEM n/a -- 175
SOCKET 2X10 FEM n/a n/a 44
SOCKET 2X10 FEM n/a -- 385
SOCKET 2X10 FEM &TAPE DUPONT -- 80
SOCKET 2X13 FEM &TAPE SIEMENS -- 63
SOCKET 2X15 FEM SMD n/a n/a 173
SOCKET 2X15 FEM SMD n/a n/a 58
SOCKET 2X15 FEM SMD ODUSTECK -- 267
SOCKET 2X17 MEN AMP -- 333
SOCKET 2X2 MEN &TAPE -- 140
SOCKET 2X20 FEM &TAPE DUPONT -- 50
SOCKET 2X20 FEM. SMD SAMTEC -- 269
SOCKET 2X20 FEM. SMD DUPONT -- 32
SOCKET 2X20 MEN. TYCO -- 710
SOCKET 2X20 MEN. SMD -- 430
SOCKET 2X20 MEN. SMD SAMTEC -- 28
SOCKET 2X25 FEM n/a n/a 1350
SOCKET 2X25 FEM n/a -- 196
SOCKET 2X25 FEM n/a n/a 595
SOCKET 2X25 FEM SAMTEC -- 26
SOCKET 2X25 FEM n/a n/a 365
SOCKET 2X25 MEN AMP n/a 71
SOCKET 2X25 MEN n/a n/a 50
SOCKET 2X25 MEN BERG n/a 111
SOCKET 2X25 MEN n/a 152
SOCKET 2X25 MEN SMD n/a n/a 24
SOCKET 2X32 FEM.SMD BERG -- 990
SOCKET 2X32 FEM.SMD SMD n/a -- 525
SOCKET 2X34 FEM MOLEX n/a 728
SOCKET 2X34 FEM MOLEX -- 681
SOCKET 2X34 FEM n/a -- 183
SOCKET 2X5 FEM &TAPE -- 34
SOCKET 2X50 FEM 00 1143
SOCKET 2X50 FEM SMD n/a n/a 82
SOCKET 2X50 FEM SMD TYCO -- 84
SOCKET 2X50 FEM SMD TYCO -- 348
SOCKET 2X7 MEN AMP -- 171
SOCKET 2X8 MEN AMP -- 148
SOCKET 370 PIN PGA DECOLLETAG 01 666
SOCKET 388 PIN PGA YAMAICHI n/a 17
SOCKET 3MM CONCENTRIC n/a -- 1300
SOCKET 3MM EARPHONE n/a n/a 3000
SOCKET 3X32 MEN COMPEL -- 204
SOCKET 3X7 FEM &PCB n/a -- 206
SOCKET 4 POWER SUPPLY n/a n/a 589
SOCKET 479 PIN MPGA FOXCONN -- 141
SOCKET 4MM CONCENTRIC GOL n/a n/a 314
SOCKET 4X25 FEM. AMP -- 233
SOCKET 4X4 PHONE -- 40
SOCKET 5MM CONCENTRIC GOL n/a n/a 252
SOCKET 5MM EARPHONE n/a -- 341
SOCKET 68 PIN PLCC n/a n/a 320
SOCKET 6X6 PHONE n/a n/a 250
SOCKET 6X6 PHONE n/a n/a 103
SOCKET 8MM TYPE HF SIEMENS 93 3000
SOCKET 8X8 PHONE n/a n/a 20
SOCKET 8X8 PHONE -- 47
SOCKET 8X8 PHONE BERG -- 175
SOCKET 8X8X4 PHONE n/a n/a 93
SOCKET 8X8X4 TEL. n/a n/a 384
SOCKET FUZE. 5x20mm SCHURTER 00 6
SOCKET MEN 2X22 n/a n/a 55
SOCKET MK 15 CAN. MEN n/a -- 96
SOCKET SIM SMD MOLEX -- 49
SP208ECT SMD-SO24L SIPEX 00 4
SP211EA SMD-SSOP28 SIPEX 00 17
SP486CT SMD-SO16 SIPEX 96 124
SP5510S SMD-SO16 GECPLESSEY 91 881
SP805SCN-L/TR RoHS SMD-SO8 SIPEX 06 991
SP8718 DIP-8-C GECPLESSEY 89 365
SPAK821ZP66B3 SMD-QFP MOTOROLA 98 2
SPB08P06P TO-220-H INFINEON 00 149
SPB80N03S2L-05 SMD-D2PAK INFINEON 04 302
SPB80N06S2-08 E3045A SMD-D2PAK INFINEON 03 1600
SPB80N06S2L-11 SMD-TO263 INFINEON 01 789
SPD08P06P SMD-TO252 SIEMENS 99 2300
SPD08P06P TO220 INFINEON 01 298
SPD30P06P SMD-TO252 SIEMENS 00 239
SPEA12234B SWITCH ALPS n/a 6000
SPEACKER TELEK. n/a n/a 1400
SPEACKER TELEK. n/a n/a 3000
SPEACKER TELEK. n/a n/a 2584
SPEACKER TELEK. n/a n/a 350
SPEACKER TELEK. n/a n/a 247
SPEACKER TELEK. n/a n/a 550
SPEACKER TELEK. n/a n/a 1609
SPEACKER TELEK. n/a n/a 3000
SPEACKER TELEK. n/a n/a 280
SPEACKER TELEK. n/a n/a 343
SPM2A-1 SMD-PLCC44 DTECH 98 54
SPP80N06S2-05 2N0605 TO-220 INFINEON 00 149
SPPJ320600 ALPS 02 196
SPPQ40003A SWITCH ALPS n/a 5836
SPPY520101 ALPS 01 500
SPRC SME1040CGA-333 587 PIN LGA n/a n/a 41
SPS6524 ARTESYN -- 1
SPS6531 ARTESYN 01 734
SPS6554 ARTESYN 01 26
SPS6556 ARTESYN 02 7
SPS6573 ARTESYN 01 4
SPS6580 ARTESYN 01 11
SPS6581 ARTESYN 99+ 125
SPS6585 ARTESYN 02 7
SPU2220 DIP-40 ITT 83 23
SPU2221 DIP-40 ITT 85 2
SPU2243 DIP-40 ITT -- 31
SPVC21204A SMD-SWITCH ALPS 97 812
SPVC21240A SMD-SWITCH ALPS 97 6000
SR0604180YSC SMD ABCTAIWAN 00 6000
SR306 DO-201AD TSE -- 70
SR732BLTEBR39J SMD-1206 KYOCERA -- 5311
SRD00214A SIEMENS 95 1
SRD00224K-E9212 SIEMENS 99 77
SRD00224K-E9212 SIEMENS 99 90
SRD00224K-E9212 SIEMENS 98 5
SRE103009 G03 09VDC [PULLS] 9,0VDC PHOENIXMEC -- 20
SRE103012 G03 12VDC 12VDC PHOENIXMEC 02 21
SRE103020 G03 20VDC PHOENIXMEC 02 113
SRM20100LH-85 SMD-SO32 OKI 89 21
SRM20100LM85 [BULK] SMD-SO32 SEIKOEPSON 96 164
SRM20256LC12 DIP-28 SEIKOEPSON -- 17
SRM20256LLC10 DIP-28 SEIKOEPSON -- 13
SRM2064C15 DIP-28 SEIKOEPSON 83 271
SRM2264LC10 DIP-28 SEIKOEPSON 98+ 28
SRM2264LMT10 SMD-SO28 SEIKOEPSON 99+ 53
SRM2268C-45 DIP-20 SMOS -- 50
SRM2B256SLDAX5 SEIKOEPSON 96 50
SRM2B256SLMX-10 SMD-SO28L SEIKOEPSON 97 24
SRM2B256SLMX55 SMD-SO28L EPSON 98 79
SRM2B256SLMX70 SMD-SO28L SEIKOEPSON 00 3000
SRUDH-SS-112D1 12VDC OEG 00 14
SRUDH-SS-120H1 20VDC OEG -- 166
SS-22F66-GCA SWITCH PICSW 97 15870
SS-6488S-A-PG4-BA-A42 STEWARTCON 00 298
SS-700810S-A-PG4-1-BA STEWARTCON 01 298
SS125C TO-39 RFT -- 250
SS14 SMD-DO214AC GSE 02 30000
SS14 SMD-DO214AC GSE 02 30000
SS16/11T SMD-DO214AC GSE 04 300
SS2-010-H138/01-11 SMD n/a n/a 169
SS2-050-H138/01-11 SMD n/a n/a 92
SS202 TO-99 RFT 89 1000
SS32/9T SMD-SMB GSE 04 591
SSC103A-SC FC LUCENT 01 1340
SSI 117-4F SMD SSI 88 20
SSI32H101 DIP-8 SSI 89 6000
SSI32R117-4P DIP-22-M SSI 89 6000
SSM-108-L-SH-TR SAMTEC 04 3000
SSSS81416A SMD-SWITCH ALPS -- 6000
SST39LF800A-45-4C-EK SMD-TSOP48 SST 00 588
SST39VF40-90-4C-WH SMD-TSOP32 SST 00 690
SST39VF400A-70-4C-EK SMD-TSOP48 SST 00 820
SST39VF400A-90-4C-EK- SMD-TSOP48 SST 02 1600
SST39VF400A-90-4C-EK SMD-TSOP48 SST 02 96
SST39VF512-90-4C-NH SMD-PLCC32 SST 00 18
SSW-10-22-S-DVS-P-TR n/a n/a 114
ST10C167-Q3/A5 SMD-QFP144 STM 00 275
ST10C167-Q3/A6 STM 99 37
ST10F269-T3 SMD-PQFP144 [LOOSE] STM 07 79
ST10F273B CAA SMD-PQFP144 [LOOSE] STM 06 65
ST10F273M ABG3 SMD-PQFP144 [LOOSE] STM 07 24
ST10R172LT6 SMD-TQFP100 STM 00 81
ST16C450CJ SMD-PLCC44 EXRAR 98 581
ST16C450CP DIP-40 STARTECH 94 8
ST16C452CJ [BULK] SMD-PLCC68 STARTECH 97 365
ST16C452CJ [BULK] SMD-PLCC68 EXRAR 97 1458
ST202EC SMD-SO16 STM 97 50
ST24C04B1 DIP-8 SGS 91+ 36
ST24C08R6 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 589
ST24C16CB1 DIP-8 STM 95 15
ST24C16W6 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 102
ST24C64 [LOOSE] SMD-SO8 NSC -- 72
ST25C02AM1013TR SMD-SO8 SGS 94 5645
ST25C02FM1TR/KS SMD-SO8 SGS 98 810
ST25C02FM1TR/N SMD-SO8 SGS 96 1750
ST25C02I SMD-SO8 STM 96 41
ST25C04 SMD-SO8 SGS 98 1282
ST25C08 [LOOSE] SMD-SO8 STM 97 344
ST25C08CM6TR SMD-SO8 STM 00 6000
ST4224 SMD VALOR 97 888
ST5034FN-A SMD-PLCC44 SGS 93 644
ST5081 SMD VALOR n/a 44
ST5173T-R PULSE 05 354
ST6041B6/DJ DIP-48 SGS 91 1600
ST6154Q8/CC SMD-QFP SGS 92 1600
ST6154Q8/LZ SMD-QFP SGS 93 1600
ST62BC001-B [LOOSE] SMD-PLCC68 SUNTAC -- 11
ST62BC002-B [LOOSE] SMD-PLCC68 SUNTAC n/a 11
ST62BC003-B [LOOSE] SMD-PLCC68 SUNTAC -- 11
ST62BC004-B [LOOSE] SMD-PLCC68 SUNTAC -- 11
ST62C005-B [LOOSE] SMD-PLCC84 SUNTAC 80 21
ST62T15B6-SWD DIP-28 STM 95 12
ST62T15M6/HWD SMD-SO28 SGS 94 28
ST6326B1/TE DIP-40 STM 93 9
ST72104M37NHU SMD-SO28L STM -- 380
ST72216/NJC [LOOSE] SMD-SO28L STM 99 52
ST72311R7T6NLBTR SMD-QFP64 STM 99 1000
ST72311R7T6NNUTR SMD-QFP64 STM 99 504
ST7255BM3/LUJ [LOOSE] SMD-SO28L STM 99 15
ST7282A5QBCPCTR SMD-QFP80 STM 00 500
ST7282B2Q6ALCHTR SMD-QFP80 STM 00 1600
ST72C215G2M6 SMD-SO28L STM 03 56
ST72F324K2TC PROG. SMD-QFP64 STM 04 987
ST72T55BG2M3 [LOOSE] SMD-SO28L STM 99 23
ST8004CDR SMD-SO28L STM 00 590
ST8004CDR RoHS SMD-SO28L STM 06 611
ST8004CDR SMD-SO28L STM 05 732
ST90406YC1/HF SMD-PLCC68 STM 95 157
ST90406YC1/HM SMD-PLCC68 STM 95 112
ST92E93/CZ SDIP-42-CGW SGS 94 11
ST92T93J5B1/CZ SDIP-42 SGS 95 17
ST93C46A3 SMD-SO8 STM -- 100
ST93C46CM1TR/R SMD-SO8 SGS 95 3000
ST93C56M6 [LOOSE] SMD-SO8 STM -- 55
ST93CS56 ML1 SMD-SO14 STM 90 370
STASEI 3N HIRSCHMANN 02 200
STB100NF04 SMD-D2PAK STM 03 81
STB3/4-G-5.08 PHOENIX n/a 95
STB3/4-ST-5.08 PHOENIX -- 95
STD12N06T4 SMD-DPAK SGS 95+ 3000
STD2NC60T4 SMD-DPAK STM 00 6000
STD4N20 TO-251 STM 96 90
STD5NM50 SMD-DPAK STM -- 40
STE100N20 STM 95 1
STF309A MOLEX -- 210
STH15NB50FI TO-218-F STM 00+ 1600
STH91005Z E9346 INFINEON 00 22
STH91005Z E9459 INFINEON 01 80
STI7100YWC RoHS STM 06 436
STI7100YWCT STM 00 65
STIFTW44 YAMAICHI 01 3000
STK12C68-S45 SMD-SO28L SIMTEK 00 984
STK428-430-E RoHS SANYO 06 980
STK621-140 SANYO 04 320
STK621-140 RoHS SANYO 04 1600
STK66083HP SANYO n/a 229
STK6981B SANYO n/a 378
STL21-480VDGG-08 C/TR MPE-GARRY n/a 156
STL52005A-E9200 SIEMENS 97 1
STL70BC DIP-18 IIT 93 140
STP1010TAB-50 SMD SUN 00 60
STP1012PGA-110 PGA FUJITSU 99 6
STP2000QFP SMD-QFP160 LSI 99 93
STP2000QFP SMD-QFP160 LSI 99 240
STP2000QFP 89C100 SMD-QFP160 LSI 99 154
STP2001QFP SYM89C105 SMD-PQFP160 LSI 99 36
STP2003QFP SMD-QFP208 SUN 00 60
STP2011PGA PGA279CG SUN 98 14
STP2012QFP SMD-PQFP160 SUN 96 5
STP2013PGA [PULLS] PGA SUN 98 10
STP2014QFP L1B5377 SMD-PQFP160 SUN 98 240
STP2016QFP L1A9061 SMD-PQFP100 SUN 95 288
STP20N06 [LOOSE] TO-220 STM -- 37
STP20N06 TO-220 STM 93 3
STP2NA50 TO-220 SGS 97 890
STP50N06 TO-220 STM 95 52
STP5NB60 [CUT] TO-220 STM 02 87
STP5NB60 TO-220 STM 02 485
STP5NK50 TO-220 STM 04 1000
STPR820D TO-220-2 STM 98 699
STPS140 SMD-SMA STM 01 1595
STPS140ASIE SMD-SMA STM 01 6000
STPS140ASIE SMD-SMA STM 01 3343
STPS140U SMD-SMB SGS 97 2455
STPS1545 TO-220-F STM 98 28
STPS20L25CT TO-220 STM 99 2346
STPS20L40CT TO-220-F STM 02 996
STPS3045CT TO-220 SGS 97 191
STPS340D TO-220-2 STM 93 77
STPS8L30B-TR SMD-DPAK STM 00 2420
STRF6264 SANKEN 03 733
STRF6267 SANKEN 03 719
STS0805-310K SMD ABCTAIWAN 98 6000
STTA806D TO-220-2 SGS 97 1543
STU2071B1 (L) SMD-PLCC28 STM 96+ 160
STU2071FN SMD-PLCC28 STM 96 6
STV9001CFN [PULLS] SMD-PLCC44 n/a n/a 3000
STV9302A HEPTAWATT-V5 STM 04 798
STW45NM50 STM 04 55
STX7100ZWA-ES SMD-BGA STM 05 12
SUD30N03-30 SMD-DPAK SILICONIX 00 136
SUD30N04-10 SMD-DPAK SILICONIX 99 355
SUP70N06-14 TO-220 SILICONIX 97+ 1600
SVC321SPA SANYO -- 69
SVM7975C0B DIP-18 EPSON -- 25
SW172 n/a n/a 22
SW174 n/a -- 19
SW201GP DIP-14 PMI 92 45
SW85II SMD-SO24 PHILIPS 90 3000
SWD119 SMD-SO16 MACCOM 99 1600
SWITCH 12 CONTACT SWITCH CTCSEMICON -- 2000
SWITCH 4 CONTACT SWITCH AB ELEKTR -- 343
SWS256N0LBAW01 SMD-BGA64 SPANSION 05 53
SXA10-48S05 ARTESYN 03 11
SXA10-48S12 ARTESYN 03 7
SXA10-48S2V5-9016 ARTESYN 01 1600
SXA10-48S2V5 ARTESYN 01 1600
SXA10-48S3V3 ARTESYN 01 1106
SXA10-48S3V3 9017 ARTESYN 01 282
SXA1007A V1.1 SMD-BGA SIEMENS 00 83
SXA1007A V1.1 SMD-BGA INFINEON 02 3000
SXA1044297R3A/ C707 10M006 068 2 SMD AMPHENOLDE 00 100
SXE15-48S1V8 ARTESYN 01 9
SXE16VB822M18X40LL NIPPONCHEM 03 6000
SY100E111JC SMD-PLCC28 SYNERGY 97 9
SY2114AL-2 DIP-18 MMI 84 20
SY2130-2 [LOOSE] DIP-48-C SYNERTEK 85 6
SY2130-2 DIP-48 MMI 85 18
SY32EL32VZCTR SMD-SO8 MICREL 01 317
SY345/2K DO-15 RFT 88 6220
SY345/8K DO-15 RFT 89 4150
SY360/10 DO-41 RFT 89 900
SY360/2 DO-41 RFT 89 7080
SY360/6 DO-41 RFT 88 3290
SY403D LED-5MM-ORANGE NEC n/a 669
SY6522 [PULLS] DIP-40 SIGNETICS 83 16
SYM53C720SE SMD-PQFP160 LSI 00 27
SYM53C876-208QFP SMD-PQFP208 LSI 00 432
SYS8512FKXL-85 DIP-32 n/a -- 18
SZ600/10 METAL RFT 88 1180
SZ600/12 METAL RFT 88 3000
SZ600/15 METAL RFT 88 3000
SZ600/16 METAL RFT 88 3000
SZX21/22 RFT 90 880
SZX21/24 RFT 89 2880
SZX21/5.1 RFT 90 2900
T-SINUS 701L MMS ASTECPWR -- 556
T003 n/a n/a 299
T03428DS -LCD EPSON -- 364
T1003T SMD PULSE 00 139
T110B106M020AS AXIAL-B KEMET 98+ 1725
T1231T PULSE 05 900
T1400AB SMD-BGA DIALOGSEM 03 549
T1802 ER11 RoHS EPCOS 06 1200
T2022T PULSE 03 900
T2022T PULSE 02 400
T266SCD/J SMD-PLCC68 ISD 97 36
T3001-01A TRACO 93 2
T340B225M035AS4000 CASE-B KEMET 99 2670
T340D156M035AS4000 CASE-D KEMET 97 1800
T350A105M035AS7301 KEMET 98 1500
T350E106K016AS KEMET 01 1860
T350J476M016AS KEMET 00 3000
T356F226M016AS7301 KEMET 01 1233
T393D SMD-SO8 MOTOROLA 94- 493
T4402C DIP-16-C AMS 93 1371
T483CDAA LUCENT 00 2
T491A105K020AS7981 SMD-A KEMET 00 6000
T491A155K010AS SMD-A KEMET -- 8875
T491A336M004AS SMD-A KEMET 98 1740
T491B105K035AS7981 SMD-B KEMET 99 6000
T491B105M035AS SMD-B KEMET 00 4000
T491B155M025AS SMD-B KEMET 94 4665
T491B225K020AS7553 SMD-B KEMET 01 3800
T491B225K020AS7981 SMD-B KEMET 98 3690
T491B226K006AS7553 SMD-B KEMET 99 1400
T491B226M006AS7521 SMD-B KEMET 05 5176
T491B474K035AS SMD-B KEMET 02 6000
T491B475K010AS4805 SMD-B KEMET 97 3911
T491B475M016AS7280 SMD-B KEMET 96 6000
T491B685K010AS7553 SMD-B KEMET 96 5013
T491B685K010AS7981 SMD-B KEMET 96 6000
T491B685K020AS7981 SMD-B KEMET 01 2000
T491C106K020AS SMD-C KEMET 00 164
T491C106K020AS7015 SMD-C KEMET 00 4958
T491C106K020AS7280 SMD-C KEMET 01 3000
T491C106M016AS SMD-C KEMET 00 2000
T491C226K010AS4805 SMD-C KEMET 97 500
T491C335K025AS SMD-C KEMET 01 812
T491C475M020AS7553 SMD-C KEMET 99 1000
T491D156K025AS7981 SMD-D KEMET 00 1205
T491D156K035AS SMD-D KEMET 97 428
T491D686K010AS SMD-D KEMET 00 500
T491R106M004AS7521 SMD-A KEMET 04 10000
T491V107K010AS SMD-D KEMET 00 1000
T495D226K025AS SMD-D KEMET 00+ 6000
T4LS153B1 DIP-16 SGS 87 2000
T510E108M004AS0003 SMD-E KEMET 00+ 1600
T5201SMD VALOR 99 66
T520D337M006AS SMD-D KEMET 00 213
T520V157M006AS7280755 SMD-D KEMET 01 1518
T54LS21D2 DIP-14-C SGS 85 50
T5C1008DJ-25 SMD-SOJ32 MICROELEC 94- 258
T60402-C4490-X1 SMD VAC 95 238
T60403-L4096-X22 VAC 97 1598
T60403-L5003-B101 VAC 00 3000
T60405-A4192-X4 VAC 99 300
T60405-A6226-X 8 VAC 98 139
T60405-A6290-X 95 VAC 99 268
T60405-N4025-X70 VAC 00 3000
T60405-N5032-B22 SMD VAC 00- 1425
T60405-R6166-X27 VAC 01 180
T60405-U5052X12881 SMD VAC 05 200
T60407-L5051-X5 VAC 96 1228
T60407-L5051-X9 DIP VAC 95 48
T60407-L5053-X002-80S DIP VAC 94 3000
T60407-L5053-X003-80S DIP VAC 94 1716
T60407-N4059-X006-80S VAC 95 1600
T60407-R4785-X018-80 VAC 00 30
T6045-A478-X-K-V-2056 VAC 98 138
T665MGN-1115=P3 TOKO 03 1120
T7023 SMD ATMEL 01 15
T7024 SMD-QFN20 ATMEL 00 710
T7055T PULSE 05 3000
T7056T PULSE 04 2380
T7115AML SMD-PLCC68 AT&T 94 13
T7115AML SMD-PLCC68 LUCENT 97 18
T7181H SMD-QFP PHILIPS 94 22
T7213-EC-DT SMD-SOJ28 LUCENT 99 176
T7213 EC SMD-SOJ28 LUCENT 99 798
T7230 ML SMD-PLCC68 LUCENT 97 14
T7250B SMD-PLCC44 AT&T -- 603
T7259 FC SMD-PQFP LUCENT 96 12
T7280MC SMD-PLCC44 AT&T 94 10
T7288-EL SMD-SOJ28 LUCENT 98 8
T7289A PL4 [LOOSE] DIP-28 AT&T 94 4
T7289A PL4 [PULLS] DIP-28 LUCENT 96 43
T7300IV SMD-QFP44 XICOR 00 138
T73XX-2M-VSF VISHAY n/a 400
T74AC04P (L) DIP-14 TOSHIBA 94 2319
T74AC08P (L) DIP-14 TOSHIBA 94+ 402
T74AC14P (L) DIP-14 TOSHIBA 94 1694
T74AC20 [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 94 264
T74AC245P (L) DIP-20 TOSHIBA 96 303
T74AC273P (L) DIP-20 TOSHIBA 94 1228
T74AC32P (L) DIP-14 TOSHIBA 95 743
T74AC640P (L) DIP-20 TOSHIBA 96 318
T74AC86P (L) DIP-14 TOSHIBA 97 934
T74ACT04 [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 91 163
T74ACT04P (L) DIP-14 TOSHIBA 94 1088
T74ACT08 (L) DIP-14 TOSHIBA 94 2062
T74ACT273 [LOOSE] SMD-SO20L TOSHIBA 96 33
T74ACT273 [LOOSE] SMD-SO20L TOSHIBA 95 1103
T74ACT273P (L) DIP-20 TOSHIBA 94+ 1132
T74ACT521 [LOOSE] SMD-SO20L TOSHIBA 94 61
T74ACT541 [LOOSE] SMD-SO20L TOSHIBA 95 678
T74LS02B1 DIP-14 STM 92 50
T74LS03B1 DIP-14 STM 90 2948
T74LS04B1 DIP-14 SGS 98 35
T74LS08B1 DIP-14 STM 96 71
T74LS10B1 DIP-14 STM 93 74
T74LS10B1 DIP-14 SGS 98 88
T74LS10B1 DIP-14 TOSHIBA 80 88
T74LS10B1 DIP-14-C SGS 85 23
T74LS12B1 DIP-14 STM 99 70
T74LS157B1 DIP-16 SGS 87 1000
T74LS15B1 DIP-14 SGS 85 1470
T74LS175 SMD-SO16 STM 90 300
T74LS175B1 DIP-16 SGS 86+ 1352
T74LS194AB1 DIP-16 SGS 85+ 9
T74LS20BI DIP-14 STM 84+ 425
T74LS22B1 DIP-14 SGS 84+ 87
T74LS240 SMD-SO20L SGS 87 908
T74LS240 SMD-SO20L SGS 87 170
T74LS240B1 DIP-20 SGS 86 19
T74LS244 SMD-SO20L SGS 87 156
T74LS256B1 DIP-16 SGS 86 102
T74LS257AB1 DIP-16 STM 91+ 75
T74LS257B1 DIP-16 SGS 86 480
T74LS258B1 DIP-16 SGS 85- 3584
T74LS259B1 DIP-16 STM 92 63
T74LS260B1 DIP-14 STM 91 185
T74LS273B1 DIP-20 STM 93 160
T74LS27BI DIP-14 SGS 90+ 1740
T74LS280B1 DIP-14 STM 93 459
T74LS283B1 [LOOSE] DIP-16 SGS 87- 1070
T74LS283B1 DIP-16 STM 91 125
T74LS28B1 [LOOSE] DIP-14 SGS 88 2163
T74LS28B1 [LOOSE] DIP-14 TI 84 875
T74LS293B1 DIP-14 STM 90 4
T74LS33 SMD-SO14 SGS 85 1171
T74LS366AB1 DIP-16 SGS 86 25
T74LS368AB1 DIP-16 SGS 98 6
T74LS377BI [LOOSE] DIP-20 SGS 88 164
T74LS393B DIP-14 STM 90 99
T74LS51B1 DIP-14 SGS 86 50
T74LS54B1 DIP-14 SGS 86 962
T74LS74AB1 DIP-14 SGS 92- 139
T7540 MC2 [LOOSE] SMD-PLCC44 AT&T 95 10
T7988 TOSHIBA 96 1194
T82C51AM-10 SMD-SO28L TOSHIBA 94 99
T8706 TO-92 SILICONIX 89 660
T8F24EF-0002 SMD-PQFP TOSHIBA 04 1800
T93XB 20K 10% VISHAY 97 328
T93YA2M10 VISHAY -- 446
T93YB 20K 10% VISHAY 99 130
T9Z PM83E 50K 10% VISHAY 00 100
TA-010 TCM 220 M-ER L SMD-E FUJITSUMDL 00 6000
TA13255A [LOOSE] SMD-PLCC68 HARRIS 92 419
TA13255A SMD-PLCC68 HARRIS 92- 33
TA52108CR4780 SMD-SO8 INTERSIL 00 2500
TA550C SMD-QFP48 TI 91 46
TA7060AP [LOOSE] SIL-5 TOSHIBA 88 154
TA7317P [LOOSE] SIP-9 TOSHIBA -- 60
TA7640AP E [LOOSE] DIP-16 TOSHIBA 89 11
TA7662P DIP-24 TOSHIBA -- 439
TA7680AP DIP-24 TOSHIBA -- 11
TA7705F (L) SMD-SO16 TOSHIBA 92 1127
TA7705P [LOOSE] DIP-16 TOSHIBA 94 77
TA7727P [LOOSE] DIP-8 TOSHIBA -- 27
TA7750 [LOOSE] DIP-16 TOSHIBA -- 1975
TA78L12F SMD-SOT89 TOSHIBA 97 533
TA80188 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 10
TA80C188XL12 PGA68CG [PULLS] INTEL -- 14
TA8100N [LOOSE] SDIP-24-L TOSHIBA 90 200
TA8272H MULTIWATT-V25 TOSHIBA 03 17
TA8690AN SDIP-54 TOSHIBA 94 41
TAA2761(B2761) DIP-8 RFT 90 651
TAA2765A [LOOSE] DIP-8 SIEMENS 93- 48
TAA2765A [PULLS] DIP-8 SIEMENS 93 34
TAA4765A DIP-14 SIEMENS 85 40
TAA521A DIP-14 SIEMENS 84- 348
TAA630S DIP-16 FAIRCHILD 79 425
TAA630S DIP-16 SGS 87 441
TAA762SA TO-99 MINTECH 98 572
TAA765G DIP-6 SIEMENS -- 105
TAA930A DIP-14 n/a 79 35
TACT SWITCH n/a n/a 1000
TACT SWITCH SMD-TAKT-SWITCH ALPS n/a 3000
TACT SWITCH SMD-TAKT-SWITCH n/a n/a 100
TACT SWITCH SMD-TAKT-SWITCH n/a n/a 120
TACT SWITCH TAKT-SWITCH ALPS n/a 2907
TACT SWITCH TAKT-SWITCH ALPS -- 6000
TACT SWITCH TAKT-SWITCH MENTOR n/a 100
TACT SWITCH TAKT-SWITCH HDK -- 516
TACT SWITCH TAKT-SWITCH CHERRYSEMI n/a 2356
TAJA105M016R SMD-A AVX 93 2278
TAJA226M006RNJ SMD-A AVX 00 6000
TAJA336K004R SMD-A AVX 98 1630
TAJA475K010R SMD-A AVX 03 1742
TAJA475K010RNJ SMD-A AVX 95 1687
TAJA475M010SNJ SMD-A AVX 01 2410
TAJB105K035YBS SMD-B AVX -- 2000
TAJB106M006R SMD-B AVX 92 1260
TAJB1R5M25RBJ SMD-B AVX 97 5930
TAJB226K010R SMD-B AVX 03 988
TAJB474K035RBS SMD-B AVX 94 1940
TAJB475M016R SMD-B AVX 04 2000
TAJC107K010SNJ SMD-C AVX 94 3000
TAJC475K020R SMD-C AVX 00 970
TAJC6R8M20RBS SMD-C AVX 92 1000
TAJD107M010RNJ SMD-D AVX 00 290
TAJD157K010RNJ SMD-D AVX 00 500
TAJD15K25RBJ SMD-D AVX 99 632
TAJD336M020R SMD-D AVX 95 448
TAJD475K035RBS SMD-D AVX 97 1982
TAJD476K010RBS SMD-D AVX 93 564
TAJD476M010R SMD-D AVX 95 540
TAJD476M010R SMD-D AVX 95 490
TAJD476M010R RoHS SMD-D AVX 01 500
TAJE337M006R SMD-E AVX 01 2000
TAP476M016CRS AVX 98 1400
TAPE 12 WIRES n/a n/a 36
TAPE 12 WIRES YOUNGSHIN n/a 1726
TAPE 15 WIRES n/a n/a 3000
TAPE 16 WIRES n/a n/a 4056
TAPE 4 WIRES n/a n/a 20
TB1208HWCA203A SMD HITACHI 97 3000
TB1208HWCB203A SMD HITACHI 97 3000
TB1227N SDIP-56 TOSHIBA 97 17
TB28F400BV [PULLS] SMD-PLCC32 INTEL -- 17
TB2902H MULTIWATT-V25 TOSHIBA 04 119
TBA120S [LOOSE] DIP-14 SIGNETICS 84 146
TBA120S DIP-14 n/a -- 175
TBA231 [LOOSE] DIP-14 SGS 73 16
TBA395 [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 76 236
TBA396 [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 76 72
TBA396 DIP-14 MOTOROLA -- 50
TBA440C [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 81 36
TBA490 [LOOSE] DIP-16 n/a 83 59
TBA510 E [LOOSE] DIP-16 n/a 83 16
TBA540 [LOOSE] DIP-16 n/a n/a 23
TBA570 [LOOSE] DIP-16 n/a 84 18
TBA760 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS -- 19
TBA920 [LOOSE] DIP-16 n/a n/a 57
TBA920B DIP-16 MOTOROLA 89 56
TBA950 DIP-14 ITT 86 73
TBB042G SMD-SO14 SIEMENS 90 599
TBB200G SMD-SO14 SIEMENS 93 1600
TBB200G SMD-SO14 SIEMENS -- 166
TBB202G SMD-SO8 SIEMENS 93 1600
TBB206E GEG SMD-SO14 SIEMENS 98- 1600
TBB206H SMD-SO14 SIEMENS 91 1410
TBB2469G SMD-SO20L SIEMENS 88+ 652
TBB4331A DIP-14 SIEMENS 80 25
TBC2332B DIP-8 SIEMENS 90 1600
TBC847B (1F) SMD-SOT23 TOSHIBA 95 30000
TBC857B (3F) SMD-SOT23 TOSHIBA 95 30000
TBP18S22N DIP-20 TI 80 20
TBP24S41J DIP-18 TI 90 580
TBP28S86AN DIP-24 TI 87 15
TC110G08AT SMD-PLCC84 TOSHIBA 93 310
TC1232 COA SMD-SO8 MICROCHIP 92 2597
TC14007UBP DIP-14 TOSHIBA 84 1000
TC160G33AF SMD-TQFP TOSHIBA 97 67
TC160GA8AY PGA TOSHIBA 93 4
TC160GT5AF-1008 SMD-QFP120 TOSHIBA 96 100
TC164 RJ047 SMD YAGEO 98 30000
TC17G005AP-0042 DIP-40 TOSHIBA 02 60
TC17G042AT SMD-PLCC68 TOSHIBA 96 11
TC17G060AY PGA145C [PULLS] TOSHIBA 00 14
TC17G060AY PGA64C [PULLS] TOSHIBA 00 22
TC183E7101CY-02 PGA TOSHIBA 00 185
TC183GA3HF-0003 SMD-QFP TOSHIBA 98 146
TC183GA3HF-0004 SMD-QFP TOSHIBA 96 94
TC183GT4HF-0001 SMD-QFP TOSHIBA 97 134
TC19GO32AT SMD-PLCC84 TOSHIBA 96 27
TC35219P DIP-14 TOSHIBA 94 18
TC35306P DIP-8 TOSHIBA 93 3000
TC35310F SMD-SO20 TOSHIBA 94 855
TC40104BP DIP-16 TOSHIBA 84 950
TC4013BF (300MIL) SMD-SO14 TOSHIBA 83+ 6000
TC4014BP DIP-16 TOSHIBA 88 30
TC4019BP DIP-16 TOSHIBA 85 50
TC4023BP (L) DIP-14 TOSHIBA 94 2281
TC4025BP DIP-14 TOSHIBA 84+ 2125
TC4028BFN SMD-SO16 TOSHIBA 93 850
TC4034BP DIP-24 TOSHIBA 89 25
TC4040BF (200MIL) SMD-SO16M TOSHIBA 84 6000
TC4049BFN SMD-SO16 TOSHIBA 94 1548
TC4051BF (200MIL) SMD-SO16M TOSHIBA 96 850
TC4053BF (200MIL) SMD-SO16 TOSHIBA 90 3064
TC4068BP (L) DIP-14 TOSHIBA 94+ 364
TC4075BP DIP-14 TOSHIBA 94 31
TC4078BP DIP-14 TOSHIBA 83+ 553
TC4081B SMD-SO14 TOSHIBA 94 4312
TC4094BF (200MIL) SMD-SO16M TOSHIBA 97 1910
TC40H367P DIP-16 TOSHIBA 92 882
TC4520BP [LOOSE] DIP-16 TOSHIBA 86 50
TC4556BP DIP-16 TOSHIBA 83 502
TC4S66F SMD-SSOP5-P TOSHIBA 00 1320
TC5026-101K YOTO 00 3000
TC511000AZ-70 ZIP-19 TOSHIBA 91 29
TC511000BZ-60 ZIP-19 TOSHIBA 92 14
TC5116160BJ-60 SMD-SOJ42 TOSHIBA 96 284
TC511664BJL-80 [LOOSE] SMD-SOJ40 TOSHIBA 91 57
TC511664JL-80 [LOOSE] SMD-SOJ40 TOSHIBA 91 89
TC511665JL-80 SMD-SOJ40 TOSHIBA 90 41
TC514256AP-10 DIP-20 TOSHIBA 89 135
TC514256AZ-70 ZIP-20 TOSHIBA 95 92
TC514400AFT-60 SMD-SOJ20 TOSHIBA 96 300
TC514400AZ-60 ZIP-20 TOSHIBA -- 39
TC514400AZ-70 ZIP-20 TOSHIBA 91 78
TC518129CPL-80 DIP-32 TOSHIBA 97 481
TC524256AJ-10 SMD-SOJ28 TOSHIBA 90 49
TC524256BZ-80 ZIP-28 TOSHIBA 95 14
TC524256J-12 SMD-SOJ32 TOSHIBA 89 72
TC524256Z-10 ZIP-28 TOSHIBA 88 65
TC528126AJ-10 SMD-SOJ40 TOSHIBA 91 59
TC528128AJ-10 SMD-SOJ40 TOSHIBA 90 172
TC5501D-1 DIP-22-MC TOSHIBA -- 7
TC551001AFL-10 SMD-SO32L TOSHIBA 94 23
TC551001APL-10 [PULLS] DIP-32 TOSHIBA 92 9
TC551001APL-10 DIP-32 TOSHIBA 92 2
TC551001ATRL-10L SMD-TSOP32 TOSHIBA 92 1600
TC551001BFI-85L SMD-SO32 TOSHIBA 97 234
TC551001BFL-85L [LOOSE] SMD-SO32 TOSHIBA 98 66
TC5514APL-2 DIP-18 TOSHIBA 90 32
TC551664AJ-15 SMD-SOJ44 TOSHIBA 98] 54
TC551664BJ-15 SMD-SOJ44 TOSHIBA 00 878
TC55257BPL-10 [LOOSE] DIP-28 TOSHIBA 91 38
TC55328J-35 SMD-SOJ28 TOSHIBA 91 15
TC55328P-20 [LOOSE] DIP-28 TOSHIBA 92 7
TC55328P-20 [PULLS] DIP-28-L TOSHIBA 92 23
TC55329AJ-35 SMD-SOJ32 TOSHIBA 94 1029
TC5564PL-15 [LOOSE] DIP-28 TOSHIBA 87 28
TC5589J-25 SMD-SOJ28 TOSHIBA 93 29
TC5589P-25 DIP-28 TOSHIBA 90 194
TC55V16256FT-15 SMD-TSOP44 TOSHIBA 98 539
TC55V2161FTI-85 SMD-TSOP32 TOSHIBA 98 255
TC55V328P-15 [LOOSE] DIP-28-L TOSHIBA 95 11
TC55V328P-17 [LOOSE] DIP-28-L TOSHIBA 95 8
TC55W400XB7 SMD-BGA48 TOSHIBA 01 20
TC571000 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 89+ 15
TC571000D-20 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 88 19
TC571000D [PULLS] DIP-32-CW TOSHIBA 88 160
TC574096D-120 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA n/a 4
TC574200D-120 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 93 22
TC574200D-150 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 92 23
TC57H1024AD-15 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 92 9
TC57H1024AD-85 [PULLS] DIP-40-CW TOSHIBA 92 10
TC58DYM92A2X6J5 SMD-BGA64 TOSHIBA 05 91
TC648BE0A713 SMD-SO8 MICROCHIP 95 3000
TC74AC04 [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 96 950
TC74AC08FN SMD-SO14 TOSHIBA 97 4127
TC74AC161 [LOOSE] SMD-SO16 TOSHIBA 93+ 1236
TC74AC240 [LOOSE] SMD-SO20L TOSHIBA 98 180
TC74AC240FW SMD-SO20L TOSHIBA 98 800
TC74AC32FN SMD-SO14 TOSHIBA 94 500
TC74AC32FT SMD-TSSOP14 TOSHIBA 00 2964
TC74AC74FN SMD-SO14 TOSHIBA 95 1417
TC74AC86P DIP-14 TOSHIBA 93 262
TC74ACT373 (200MIL) SMD-SO20M TOSHIBA 91 3000
TC74ACT574P (L) DIP-20 TOSHIBA 95 245
TC74HC00A [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 94+ 1248
TC74HC04A (200MIL) SMD-SO14M TOSHIBA 97 240
TC74HC109AP DIP-16 TOSHIBA 89 50
TC74HC10AFN SMD-SO14 TOSHIBA 91 2390
TC74HC11AFN SMD-SO14 TOSHIBA 90+ 2169
TC74HC139AP DIP-16 TOSHIBA 93 550
TC74HC174P DIP-16 TOSHIBA 86+ 1000
TC74HC259AFN SMD-SO16 TOSHIBA 96 500
TC74HC32P DIP-14 TOSHIBA 84 775
TC74HC4020P DIP-16 TOSHIBA 85 1679
TC74HC4049A [LOOSE] SMD-SO16 TOSHIBA 97 66
TC74HC4094F (200MIL) SMD-SO16M TOSHIBA 88 2748
TC74HC74A [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 94+ 1539
TC74HC74AP DIP-14 TOSHIBA 95 293
TC74HC86A [LOOSE] SMD-SO14 TOSHIBA 93+ 2122
TC74LVX125FS SMD-TSSOP14 TOSHIBA 94 1981
TC7S04F SMD-SSOP5-P TOSHIBA -- 950
TC7S04FU SMD-SSOP5-P TOSHIBA 94+ 6000
TC7S08F SMD-SSOP5-P TOSHIBA 99 30000
TC7S32FU SMD-SSOP5-P TOSHIBA 97 6000
TC7SA08FU SMD-SSOP5-P TOSHIBA -- 2721
TC7SU04FU SMD-SSOP5-P TOSHIBA 05 6000
TC7SZ125FU SMD-SSOP5-P TOSHIBA 00 6000
TC7W00FU SMD-SSOP8-P TOSHIBA -- 2737
TC7W04FK SMD-SSOP8-P TOSHIBA -- 2207
TC7W08FK SMD-SSOP8-P TOSHIBA 02 6000
TC7W241FU SMD-SSOP8-P TOSHIBA 03 6000
TC7W66FU SMD-SSOP8-P TOSHIBA 99 6000
TC7W74FU SMD-SSOP8-P TOSHIBA -- 928
TC7WH34FU SMD-SSOP8-P TOSHIBA -- 1104
TC8409F SMD-SO10 TOSHIBA -- 1004
TC8748 DIP-40 MOSTEK 85 18
TC8831F SMD-QFP52 TOSHIBA 90 518
TC9159P DIP-18 TOSHIBA 84 72
TC9172P DIP-16 TOSHIBA 85 39
TC9270F SMD-SO28L TOSHIBA 94 15
TC9287F SMD-QFP44 TOSHIBA 95 900
TC9293F SMD-SO24L TOSHIBA 95 767
TC9337F-015 SMD TOSHIBA 96 200
TCA240 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 84 30
TCA270SB DIP-16 ITT 77 50
TCA325A [PULLS] DIP-6 SIEMENS n/a 36
TCA3385FP [LOOSE] SMD-SO16 MOTOROLA 94- 1600
TCA4500A [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 80 140
TCA4511 [LOOSE] DIP-18 TFK 85 260
TCA4511 [LOOSE] DIP-18 SIEMENS 86 152
TCA520D SMD-SO8 n/a 94 275
TCA640 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 85 15
TCA640 DIP-16 PHILIPS 83 25
TCA650 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 95 4
TCA660 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 74 41
TCA671 DIP-14 SIEMENS 89 9
TCA730A [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 83 23
TCA740A [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 83 18
TCA871 DIP-14 SIEMENS 90+ 112
TCA991 [LOOSE] DIP-14 SIEMENS 87 36
TCDT2204 [LOOSE] DIP-8 TFK n/a 240
TCDT2204 DIP-8 TFK 91 1871
TCE2ACK DIP-28 n/a n/a 62
TCFGA1C225M8R SMD-B ROHM 00 6000
TCM1512P DIP-8 TI 94 50
TCM320AC36C SMD-SO20 TI 95 46
TCM320AC39CN DIP-20 TI 92 20
TCM320AC46CN DIP-20 TI 95 20
TCM5089DR SMD-SO16 TI 94 918
TCM5091NS [LOOSE] DIP-18 TI 93 12
TCM5091NS DIP-18 TI 84 20
TCN75-5.0MOA713 SMD-SO8 TELECOMSEM 00 249
TCS7262-0121177 HOSIDEN n/a 603
TCS7587-01-401 HOSIDEN 95 2434
TCS7930-16-401 HOSIDEN 93 4500
TCSCS0J106MAAR SMD-A SAMSUNG 02 1370
TCSCS1A106MBAR SMD-A SAMSUNG 01 6000
TCSCS1A106MBAR SMD-B SAMSUNG 00 880
TCSCS1D225MAAR SMD-A SAMSUNG 00 2000
TCSCS1E225MAAR SMD-A SAMSUNG 00 6000
TCSCS1V105KAAR SMD-A SAMSUNG 99 2000
TCSCS1V475MCAR SMD-C SAMSUNG -- 2931
TCSN1V474MBDR SMD-B SAMSUNG 98 1964
TCST2104 TFK -- 11
TD1316A/SRV-2 RoHS PHILIPS 06 1409
TD22-3506G1 HALO 00 535
TD61N14KOF-A EUPEC -- 345
TD62003AP DIP-16 TOSHIBA 98 224
TD62003F SMD-SO16 TOSHIBA 96 3000
TD62302AP DIP-18 TOSHIBA 97 37
TD62305AP DIP-16 TOSHIBA 90+ 741
TD62305F SMD-SO16 TOSHIBA 93 3000
TD62384AP-PULLS DIP-18 TOSHIBA 96 1
TD62478P [LOOSE] DIP-8 TOSHIBA 97 36
TD62706P DIP-16 TOSHIBA 97 190
TD62C936AF SMD-QFP TOSHIBA 95 40
TD62C942F SMD-QFP TOSHIBA 92 167
TD62C948LF SMD-QFP TOSHIBA 95 70
TD62C948RF SMD-QFP TOSHIBA 95 160
TD62C961F SMD-QFP100 TOSHIBA 96 50
TDA10023HT/C1 RoHS SMD-TQFP64 PHILIPS 05+ 3000
TDA10046AHT/C1 RoHS SMD-TQFP64 PHILIPS 05 1600
TDA10046HT/C1 SMD PHILIPS 03 199
TDA10086HT/C2 RoHS SMD-TQFP64 PHILIPS 04+ 1600
TDA1046 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS -- 680
TDA1047 [LOOSE] DIP-18 SIEMENS 88 48
TDA1047 DIP-18 SIEMENS 90 1600
TDA1054M1 [LOOSE] DIP-16 SGS 77 43
TDA1062S DIP-16 TFK 85 140
TDA1072AT [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 93 30
TDA1074A [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 90 3
TDA1074A DIP-18 TFK 88 50
TDA1220L DIP-16 SGS 84 2831
TDA1236 [LOOSE] DIP-18 IIT 81 55
TDA1516Q [PULLS] PHILIPS 95 1600
TDA1522 [LOOSE] SIL-9 PHILIPS 93 14
TDA1540D [LOOSE] DIP-28-C PHILIPS 94 17
TDA1572 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 92 35
TDA1574 DIP-18 PHILIPS 91 245
TDA1574T SMD-SO20L PHILIPS 88 36
TDA1575T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 92 245
TDA1576T/V4 SMD-SO20L PHILIPS 99 81
TDA1579 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS -- 69
TDA1579 DIP-18 PHILIPS 88 1285
TDA1579T SMD-SO20 PHILIPS 92 774
TDA1579T SMD-SO20L PHILIPS 07 72
TDA1579T/V4 SMD-SO18L PHILIPS 97 1000
TDA1581T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 91 153
TDA1589 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 83 164
TDA1591 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 94 162
TDA1591T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 176
TDA1592 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 184
TDA1593T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 94 136
TDA1593T SMD-SO20L PHILIPS 98 60
TDA1595T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 92 200
TDA1596 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 93 220
TDA1596T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 92 228
TDA1596T SMD-SO20L PHILIPS 91 18
TDA1597 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 94 220
TDA1598 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 91 8
TDA1599 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 92 16
TDA1599T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 29
TDA2003 HEPTAWATT-H5 SGS 94 129
TDA2005VM MULTIWATT-V11 n/a 97 94
TDA2006 HEPTAWATT-V5 TFK 94 103
TDA2048 DIP-18 SIEMENS 86 20
TDA2052 HEPTAWATT-H7 STM 00 36
TDA2503 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS -- 18
TDA2532 DIP-16 TESLA 90 984
TDA2532 DIP-16 TESLA 90 3000
TDA2542 DIP-16 PHILIPS 87 11
TDA2546A [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 92 220
TDA2555 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 93 220
TDA2556 [LOOSE] DIP-24 PHILIPS 85+ 29
TDA2795 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 84 44
TDA2840 DIP-14 SIEMENS 88 25
TDA3047T SMD-SO16L PHILIPS 93 1450
TDA3047T SMD-SO16L PHILIPS 95 130
TDA3083 SMD-SO16 SIEMENS 96 50
TDA3504 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 95 180
TDA3520 DIP-28 TSL 90 1600
TDA3530 DIP-28 CTCSEMICON 90 1600
TDA3561A DIP-28 PHILIPS 90 34
TDA3590A DIP-28 PHILIPS 91 18
TDA3725 DIP-18 PHILIPS 90 50
TDA3803A [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 90+ 13
TDA3826 [LOOSE] DIP-14 PHILIPS 89+ 200
TDA3827 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 92 188
TDA3833 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 94 203
TDA3841 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 92 173
TDA3842 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 42
TDA3842T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 190
TDA3843 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 98 213
TDA3845T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 92 41
TDA3850 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 93 180
TDA3851 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 94- 120
TDA3852 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 92 413
TDA3852T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 94 228
TDA3853T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 94 228
TDA3856 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 93 200
TDA3856T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 94 179
TDA3857 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 95 198
TDA3858 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 92 418
TDA3866 [LOOSE] SDIP-24-L PHILIPS 94 200
TDA3867T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 93 108
TDA3868T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 94 216
TDA3950 [LOOSE] DIP-14 MOTOROLA 85 31
TDA4100 DIP-22 SIEMENS 88 1600
TDA4210-3 [LOOSE] DIP-18 SIEMENS 85 59
TDA4260 DIP-8 SIEMENS -- 17
TDA4302T SMD-SO16L PHILIPS n/a 909
TDA4306T SMD-SO20L PHILIPS 91 38
TDA4442 [LOOSE] DIP-16 TFK 99 25
TDA4510 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS n/a 1916
TDA4554 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 208
TDA4563 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 92 20
TDA4565 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS n/a 3000
TDA4565 DIP-18 PHILIPS n/a 1065
TDA4566 DIP-18 PHILIPS 94 24
TDA4650WP [LOOSE] SMD-PLCC28 PHILIPS 92 271
TDA4650WP SMD-PLCC28 PHILIPS 91 35
TDA4655 [LOOSE] SDIP-24-M n/a 96 99
TDA4655T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 98 54
TDA4657 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 95 17
TDA4660 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS n/a 153
TDA4660 [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS n/a 3000
TDA4661 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS n/a 372
TDA4662 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 93+ 3000
TDA4662T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 97 250
TDA4663 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 93 200
TDA4663T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 93 200
TDA4665T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 94 576
TDA4665T/V5 SMD-SO16 PHILIPS 98 166
TDA4671 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 93 180
TDA4672 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 93 195
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92+ 1600
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 1289
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 91+ 1289
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 1325
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 90 138
TDA4680 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 47
TDA4680 DIP-28 PHILIPS 93 826
TDA4680WP [LOOSE] SMD-PLCC28 PHILIPS 93 370
TDA4681 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 93 208
TDA4685 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92+ 1030
TDA4686 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 94+ 14
TDA4686WP [LOOSE] SMD-PLCC28 PHILIPS 94 1600
TDA4686WP SMD-PLCC28 PHILIPS 93 33
TDA4687 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 93+ 1600
TDA4688 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 94 236
TDA4690T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 12
TDA4691 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 98 165
TDA4691T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 96 190
TDA4710H [LOOSE] SMD-QFP48 PHILIPS 01 273
TDA4711H [LOOSE] SMD-QFP48 PHILIPS 92 316
TDA4720 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 86 87
TDA4720T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 97 252
TDA4722 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 96 210
TDA4724 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 95 208
TDA4725 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 92 208
TDA4725T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 93 208
TDA4730H [LOOSE] SMD-QFP48 PHILIPS 93 19
TDA4780 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 93+ 1600
TDA4800 [LOOSE] DBS-13P PHILIPS 92 100
TDA4810 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 32
TDA4820 [LOOSE] SMD-SO8 PHILIPS 95 200
TDA4821 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 99 185
TDA4850 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 216
TDA4851 [PULLS] DIP-20 PHILIPS 94 15
TDA4852 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 216
TDA4853 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 98 92
TDA4854 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 98 260
TDA4855 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 94 70
TDA4856 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 99 350
TDA4857 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 98 333
TDA4860 [LOOSE] SIL-9 PHILIPS 93 366
TDA4866 [LOOSE] SIL-9 PHILIPS 93 180
TDA4880 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 92 211
TDA4881 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 93 216
TDA4882 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 95 216
TDA4883 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 216
TDA4885 [LOOSE] SDIP-32 PHILIPS 97 355
TDA4886A [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 98 1560
TDA4887PS [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 99 335
TDA4916G GEG SMD-SO24 SIEMENS 96 1600
TDA4916GG GG SMD-SO24L INFINEON 01 716
TDA4940 DIP-22-M SIEMENS 87 23
TDA4951 DIP-8 TFK 84 1021
TDA5030A DIP-18 PHILIPS 90 198
TDA5030A SMD-SO20L SIEMENS 84 17
TDA5510 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 84 26
TDA5660X [BULK] SMD-SO20 SIEMENS 85 1600
TDA5660X SMD-SO20 SIEMENS 85 377
TDA5708 DIP-28 PHILIPS 86 9
TDA6149X SMD-SO16 SIEMENS -- 140
TDA6151-5X SMD-SO20 SIEMENS 94 950
TDA6600-2 DIP-24 SIEMENS 89 41
TDA7010T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 88 219
TDA7030T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 89+ 71
TDA7040T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS -- 39
TDA7052 DIP-8 PHILIPS 01 50
TDA7052A [LOOSE] DIP-8 PHILIPS 94 205
TDA7053A DIP-16 PHILIPS 01 1632
TDA7240A [LOOSE] TO-220-7 STM 00 43
TDA7266SA CLIPWATT V15 RoHS STM 06 250
TDA7270S DIP-16 SGS 88 306
TDA7275 [LOOSE] DIP-8 STM 89 193
TDA7275 DIP-8 STM 98 40
TDA7300 [LOOSE] DIP-28 STM 90 6
TDA7300D SMD-SO28 STM 90 1508
TDA7302 [LOOSE] DIP-28 STM 90 117
TDA7309D SMD-SO20L STM 04 100
TDA7315D SMD-SO20L SGS 94 1600
TDA7332D (L) SMD-SO14 STM 94 1515
TDA7334D SMD-SO16 STM 94 137
TDA7348D SMD-SO28L STM 94 51
TDA7350 SIL-11 STM 89 8
TDA7372B MULTIWATT-V15 STM 97 1600
TDA7433D SMD-SO20 STM 95 80
TDA7495S MULTIWATT-V15 STM 04 450
TDA7497 MULTIWATT-V15 STM 05 495
TDA7564 MULTIWATT-V25 STM n/a 272
TDA8001T/C1 SMD-SO28L PHILIPS 95 450
TDA8002BT/3/C2 SMD-SO28 PHILIPS 98 943
TDA8003 SMD-TSSOP24 PHILIPS 00 98
TDA8023TT/C1 SMD-TSSOP28 PHILIPS 05 3000
TDA8177 HEPTAWATT-V7 STM 04 999
TDA8376A [LOOSE] SDIP-52 PHILIPS 97 102
TDA8415 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 91 216
TDA8416 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 206
TDA8417 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 93 216
TDA8421 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 90 154
TDA8421 DIP-28 PHILIPS 90 24
TDA8424 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 198
TDA8443A [PULLS] DIP-28 PHILIPS 92 300
TDA8443B [PULLS] DIP-28 PHILIPS 95 162
TDA8443B DIP-28 PHILIPS 96 596
TDA8702T [PULLS] SMD-SO16 PHILIPS 90+ 1600
TDA8702T SMD-SO16 PHILIPS 90 45
TDA8708T [PULLS] SMD-SO28 PHILIPS 92 1600
TDA8708T SMD-SO28 PHILIPS 92 130
TDA8709 DIP-28 PHILIPS 93 9
TDA8709T SMD-SO28L PHILIPS 90 29
TDA8730/C1 DIP-16 PHILIPS 90 1164
TDA8741 SDIP-42 PHILIPS 94 81
TDA8745 [LOOSE] SDIP-42 PHILIPS 99 43
TDA8808T SMD-SO28 PHILIPS 93+ 61
TDA8809T SMD-SO28 PHILIPS 89 399
TDA9330H/N1 SMD-QFP44 PHILIPS 99 1600
TDA9710H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 92 97
TDA9715H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 95 200
TDA9725 [LOOSE] SDIP-52 PHILIPS 96 211
TDA9808 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 96 248
TDA9808T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 98 370
TDA9809T [LOOSE] SMD-TSSOP20 PHILIPS 98 200
TDA9810 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 95 220
TDA9810T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS n/a 200
TDA9811 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 95 200
TDA9812 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 94 153
TDA9812T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 95 243
TDA9813T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 95 216
TDA9814T/V2 SMD-SO28L PHILIPS 93+ 1600
TDA9815 [LOOSE] SDIP-32 PHILIPS 94 235
TDA9817T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 99 210
TDA9817T [LOOSE] SMD-TSSOP24 PHILIPS 99 195
TDA9818 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 98 535
TDA9818T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS n/a 200
TDA9818TS [LOOSE] SMD-TSSOP24 PHILIPS 98 214
TDA9819/V1 SDIP-32 PHILIPS 96 1600
TDA9819T [LOOSE] SMD-SO32L PHILIPS 99 140
TDA9820 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 93 200
TDA9820 DIP-16 PHILIPS 94 724
TDA9821/V1/S1 DIP-16 PHILIPS 95 870
TDA9829T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 98 85
TDA9830 DIP-16 PHILIPS 94 906
TDA9830T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 95 200
TDA9840 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 92 12
TDA9840T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 94 450
TDA9845 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 96 198
TDA9847 [LOOSE] SDIP-24-M PHILIPS 94 200
TDA9850 PHILIPS 96 43
TDA9850T [LOOSE] SMD-SO32L PHILIPS 95 110
TDA9851T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 97 256
TDA9852 [LOOSE] SDIP-42 PHILIPS 95 196
TDA9852H [LOOSE] SMD-QFP44 PHILIPS 98 35
TDA9854 [LOOSE] SDIP-42 PHILIPS 95 209
TDA9855 [LOOSE] SDIP-52 PHILIPS 95 66
TDA9855WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 94 200
TDA9857WP [LOOSE] SMD-PLCC68 PHILIPS 94 200
TDA9860 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 92 200
TDA9861 [LOOSE] SDIP-32-M PHILIPS 94 200
TDA9880T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS n/a 200
TDB0139DP DIP-14 SGS 84 23
TDB0157DP DIP-8 SGS 93 761
TDB0158DP DIP-8 SGS 93 34
TDB2033 DIP-16 MULLARD -- 15
TDC1009A [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 95 587
TDE16A011-R RoHS 07+ 610
TDE1767DP DIP-8 STM 90 584
TDE1897DP DIP-8 SGS 90 70
TDE1897RFP SMD-SO20 SGS 94 1600
TE2344 TO-220 MOTOROLA 90 1600
TE28F008BEB120 SMD-TSOP48 INTEL 97 379
TE28F016C3TA85 SMD INTEL 01 1600
TE28F160C3TA110 SMD-TSOP48 INTEL 00 681
TEA0651 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 84 200
TEA0653 [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 89 238
TEA0655 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 94 208
TEA0655 DIP-20 PHILIPS 92 520
TEA0665 DIP-28 PHILIPS 90 13
TEA0675T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 94 200
TEA0676T [LOOSE] SMD-SO16L PHILIPS 97 52
TEA0677T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 96 200
TEA0678T [LOOSE] SMD-SO24L PHILIPS 93 169
TEA1002 DIP-18 n/a -- 135
TEA1024 DIP-8 TEMIC 99 1600
TEA1060 DIP-18 PHILIPS 86 25
TEA1061 DIP-18 TSL 92 3000
TEA1062T/C4 SMD-SO16 PHILIPS 95+ 3000
TEA1064AT/C1 SMD-SO20L PHILIPS 94 3000
TEA1064AT/C1 SMD-SOP20 PHILIPS 93 165
TEA1064T SMD-SO20L PHILIPS 90 28
TEA1067 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 99 12
TEA1067T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 19
TEA1068 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 88 114
TEA1068 DIP-18 PHILIPS 88 71
TEA1081T SMD-SO8 PHILIPS 92+ 3000
TEA1118T/C2 SMD-SO14 PHILIPS 97 716
TEA2000 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 0 357
TEA2014 [PULLS] DIP-8 SGS 85 3000
TEA3718SFPTR SMD-SO20L SGS 93 771
TEA5170 DIP-8 STM 96 146
TEA5581 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 90 300
TEA5640F DIP-28 STM 91 6
TEA5712 SDIP-32-M PHILIPS 93 5
TEA5757H [LOOSE] SMD-QFP44 PHILIPS 96- 1600
TEA5759H [LOOSE] SMD-QFP44 PHILIPS 96 200
TEA5762H SMD-QFP44 PHILIPS 95 160
TEA5764HN/N1D SMD-BGA PHILIPS 03 682
TEA5767HN/V1 SMD-BGA PHILIPS 02 962
TEA5767HN/V2 RoHS SMD-BGA PHILIPS 05 1600
TEA6200 [LOOSE] DIP-20 PHILIPS 93 200
TEA6310T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 91 68
TEA6320T [LOOSE] SMD-SO32L PHILIPS 93 200
TEA6321T [LOOSE] SMD-SO32L PHILIPS 95 80
TEA6322T [LOOSE] SMD-TSSOP40 PHILIPS 97 200
TEA6323T [LOOSE] SMD-TSSOP40 PHILIPS 99 200
TEA6360T [LOOSE] SMD-SO32L PHILIPS 91 106
TEA6415B DIP-20 SGS 92 139
TEA6415CDT SMD-SO20L STM 05 34
TEA6420 [LOOSE] SDIP-24-L STM 99 146
TEA6820T [LOOSE] SMD-TSSOP56 PHILIPS 91 187
TEA6821T [LOOSE] SMD-TSSOP56 PHILIPS 93 200
TEA6821T/V2/S1 SMD-TSSOP56 PHILIPS 97 1600
TEA6822T [LOOSE] SMD-TSSOP56 PHILIPS 96 200
TEA7034SP5-2 TO-220-5 SGS 87 783
TEA7531 [LOOSE] DIP-16 STM 87+ 41
TEA7532DP [LOOSE] DIP-16 STM 88 200
TEA7650H [LOOSE] SMD-QFP48 PHILIPS 92 200
TEB1026DG DIP-16-C SGS 85+ 3000
TEB1033 SMD-SO8 SGS 95 175
TEB4033DT SMD-SO14 STM 93 2500
TEESVA21A475M8R RoHS SMD-A NECTOKIN 05 2812
TEF6862HL/V1 RoHS SMD-LQFP64 PHILIPS 07 731
TEK 12621 80C562WP -L SMD-PLCC68 PHILIPS 92- 926
TEPSLB20G107M8R SMD-B NEC 01 2000
TEPSLDOJ337M(25)12R SMD-D NECTOKIN 03 850
TEPSLP0J475M8R SMD-A NEC 00 3000
TESP10110601 DIP-16 STM 91 1000
TEST PIN GOLD INGUN n/a 6000
TESVD1E106K12R SMD-D NECTOKIN 02 1000
TESVFB21E155M8R SMD-B NEC 97 6000
TESVSP0G106M8R SMD-A NEC 00 1652
TF2 5,0VDC MATSUSHITA -- 246
TFC220080JPN SMD TDK 00 1380
TFM-120-02-S-D-LC SMD SAMTEC -- 29
TFMS5400 TFK n/a 325
TFR341A SMD AVECTRON 99 150
TFS110K1 SMD VECTRON 01 1290
TFS170/1 SMD AVECTRON 00 571
TFS241 SMD AVECTRON 99 3000
TG110-S050N2TR SMD HALO 00 1600
TG17DOFT TWIG04+ SMD-BGA STM 05 3000
TGL41-10 SMD-DO213AB GI 90 6000
TGL41-30A-GS SMD-DO213AB GSE 00 4305
TH1027.1C SMD-QFP100 THESYS 94 131
TH1047.1C SMD-MQFP44 XFABSEMI 00 672
TH1080.1C SMD-TQFP64 THESYS 97 29
TH1087.1C SMD-PQFP64 THESYS 97 372
TH2003.1C SMD-PQFP80 THESYS 98 1600
TH2026.1C SMD-SOP16 THESYS 97 1600
TH2032.1C SMD-SOP20 THESYS 97 1600
TH2036.1C SMD-PQFP64 THESYS n/a 334
TH2067 SMD-SO8 BOSCH 01 1912
TH2267.1 SMD-SO8 THESYS 03 198
TH4018.2C SMD-PLCC68 THESYS 00 90
TH58DYG02A2XGP5 SMD-BGA TOSHIBA 05 150
THBT20011RL SMD-SO8 SGS 96 750
TI16L8-5 SMD-PLCC20 TI -- 275
TI16L8-7 SMD-PLCC20 TI 99 197
TI20L8-5CFN SMD-PLCC28 TI -- 192
TI380C30APGF SMD-TQFP TI -- 5
TIBPAL16L8-25CN DIP-20 TI 96 75
TIBPAL16L8-7 SMD-PLCC20 TI n/a 646
TIBPAL16R4-15CN DIP-20 TI 95 18
TIBPAL16R6-15CN DIP-20 TI 92 118
TIBPAL16R6-25CN DIP-20 TI 90 30
TIBPAL20L10-20CNT DIP-24 TI -- 9
TIBPAL20L8-15CNT DIP-24 TI 97 255
TIBPAL20L8-25CNT DIP-24-L TI -- 92
TIBPAL20R4-25CNT DIP-24 TI 95 55
TIBPAL20R6-25CNT DIP-24 TI 93 145
TIBPAL22V10ACNT [PULLS] DIP-24-L TI 01 184
TIBPAL22V10ACNT DIP-24-L TI 90+ 74
TIC126A [PULLS] TO-220 TI 87 870
TIL113 DIP-6 TI 98 225
TIL155 DIP-6 TI 90 200
TIL190-4 DIP-6 TI 94 200
TIP110 TO-220 SGS 89 200
TIP115 TO-220 STM 00 150
TIP125 TO-220 TI 93 80
TIP126 TO-220 TI 91 70
TIP30A TO-220 SGS 98 838
TIP30A TO-220 n/a -- 1800
TIP47 TO-220 SGS 84 2000
TIP47 TO-220 TI 96 14
TISP3072F3 SMD-SO8 POWERINN 94 360
TISP4300M3BJR SMD-DO214AA BOURNS 04 3000
TISP4300M3BJR SMD-DO214AA BOURNS 03 3000
TISP83121DR SMD-SO8 BOURNS 04 374
TJA1010T/N1 SMD-SOP28 PHILIPS 98 1600
TJA1050T/N1 SMD-SO8 PHILIPS 03 278
TK10651-RCL10651 -BUL SMD-SO20 TOKO 91+ 1600
TK11220BMCL SMD-SO6 TOKO 99 200
TK11222BMCL SMD-SOT23L-6 TOKO 00 1971
TK11230A-AOF SMD-SO6 TOKO 98 3000
TK11231BMCL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 1023
TK11231BMIL SMD-SOT23L-6 TOKO 00 1250
TK11231CMIL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 3000
TK11235BMCL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 823
TK11238BMCL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 2370
TK11238BMIL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 3000
TK11245BMCL SMD-SOT23L-6 TOKO -- 1090
TK11249BMIL SMD-SOT89 TOKO 01 3000
TK11250A-AOF SMD-SO6 TOKO 98 3000
TK11280CMCL SMD-SOT23L-6 TOKO 03 509
TK11325BMCL SMD-SO6 TOKO 98 1240
TK71623SIL SMD-SOT23-5 TOKO -- 3000
TK71627SIL TOKO 00 2225
TK71629SIL SMD-SOT23-5 TOKO -- 3000
TL-SCSI285N DIP-14 TI 94 75
TL022CDR SMD-SO8 TI 90 2895
TL027CN DIP-14 TI 91 20
TL032A SMD-SO8 TI -- 92
TL044CN DIP-16 TI 91 110
TL044MN DIP-16 TI 93 345
TL060 DIP-8 TSL 90 6000
TL061 DIP-8 TSL 90 2000
TL061C [LOOSE] SMD-SO8 TI 92 3137
TL061CP DIP-8 TI 02 35
TL061IDR SMD-SO8 TI 91 741
TL062ACP [LOOSE] DIP-8 TI 96 25
TL062BC SMD-SO8 TI 95 19
TL062CJG DIP-8-C TI 88+ 1126
TL062CN DIP-8 STM 92 700
TL062CP [LOOSE] DIP-8 TI 93 64
TL062I [LOOSE] SMD-SO8 TI -- 60
TL062IP DIP-8 TI 97 2524
TL064ACN DIP-14 TI 97 20
TL064BC [LOOSE] SMD-SO14 TI 94 1071
TL064C [LOOSE] SMD-SO14 TI -- 1570
TL064CD SMD-SO14 TI 91 5418
TL064CN DIP-14 TI 95 35
TL066 DIP-8 TSL 90 2000
TL066CP DIP-8 TI 94 50
TL071ACN DIP-8 SGS 96 40
TL071C [LOOSE] SMD-SO8 STM 93 619
TL071C [LOOSE] SMD-SO8 TI 91 77
TL071C SMD-SO8 TI 00 6000
TL071C SMD-SO8 TI -- 97
TL071CDR SMD-SO8 TI 95 1770
TL071CDR SMD-SO8 TI 00 6000
TL071CJG DIP-8-C TI 92 150
TL071CP DIP-8 TI -- 15
TL072ACP DIP-8 TI -- 18
TL072BC SMD-SO8 TI -- 26
TL072CDR SMD-SO8 TI 00 4690
TL074AC SMD-SO14 TI -- 1616
TL074C [LOOSE] SMD-SO14 STM 96 105
TL074C SMD-SO14 STM 96 84
TL074CDT SMD-SO14 SGS 96 6000
TL081ACP DIP-8 TI 01 90
TL081C [LOOSE] SMD-SO8 TI 91 875
TL081CDR10 SMD-SO8 TI 95 3329
TL081CDT SMD-SO8 SGS 90 1733
TL081CN DIP-8 SGS 93 500
TL081I SMD-SO8 TI -- 1200
TL082CN DIP-8 STM 02 273
TL082CP DIP-8 MOTOROLA 96 36
TL082CP [LOOSE] DIP-8 TI 99 250
TL082IDT SMD-SO8 STM 99 1607
TL082MJG DIP-8-C TI 93- 432
TL083 DIP-14 TSL 90 5018
TL083 DIP-14 TESLA 90 588
TL083CN DIP-14 TI 94 7
TL084IN DIP-14 SGS 96 230
TL1451ACN DIP-16 TI 91 178
TL1451ACNSR RoHS SMD-SO16 TI 05 705
TL1591CP DIP-8 TI 92 7
TL16C550C SMD-PQFP48 TI 03 536
TL16C550CPT SMD-QFP48 TI 99 61
TL16C752B SMD-PQFP48 TI 02 8
TL185CN DIP-16 TI 79 655
TL2218-285PWR SMD-TSSOP40 TI 00 1600
TL272C SMD-SO8 TI 96 994
TL317C SMD-SO8 TI -- 13
TL331CP [LOOSE] DIP-8 TI 81+ 155
TL34071P DIP-8 TI -- 950
TL3702I SMD-SO8 TI -- 1450
TL372I SMD-SO8 TI -- 75
TL393C SMD-SO8 TI 97 39
TL431AIP DIP-8 TI 91 50
TL431CDR2 SMD-SO8 ONSEMI 04 1408
TL431CJG DIP-8-C TI 87 500
TL431CZ TO-92 STM -- 130
TL431I SMD-SO8 STM 95 452
TL431IDT SMD-SO8 STM 99 1331
TL431IDT SMD-SO8 STM 00 3603
TL556C SMD-SO14 TI 91 200
TL594CD SMD-SO16 TI 90 1197
TL594CN DIP-16 TI 91 39
TL594CPWR SMD-TSSOP16 TI 04 830
TL594CPWR RoHS SMD-TSSOP16 TI 04 3083
TL7472N DIP-14 TFK 72 50
TL750L10C DIP-8 TI 93 350
TL750L12CD SMD-SO8 TI 01 675
TL7702 [LOOSE] DIP-8 n/a -- 85
TL7702ACD1013TRA SMD-SO8 SGS 95 2000
TL7702ACP [PULLS] DIP-8 STM 00 1249
TL7702ACP DIP-8 STM 00 100
TL7702AIP [LOOSE] DIP-8 TI 98 32
TL7702AIP [LOOSE] DIP-8 TI 83 112
TL7702AIP DIP-8 STM 98 675
TL7702BCD SMD-SO8 TI 01 1580
TL7702C SMD-SO8 SGS 95 286
TL7705ACP [LOOSE] DIP-8 TI 94 77
TL7705ACP DIP-8 STM 93 333
TL7705ACP DIP-8 TI 87 69
TL7705AIP DIP-8 TI 00 166
TL7705C [LOOSE] SMD-SO8 TI 00 204
TL7705C [LOOSE] SMD-SO8 STM 96 383
TL7705C SMD-SO8 STM 98 581
TL7757CDR SMD-SO8 TI 94 1305
TL7757IDR SMD-SO8 TI 94 3000
TL7770-5C SMD-SO16L TI 92 20
TL780-05C TO-220 TI 03 1000
TL780-15CKC TO-220 MOTOROLA 98 50
TLC1542IN DIP-20 TI 92 16
TLC2201C SMD-SO8 TI -- 103
TLC2201CDR10 SMD-SO8 TI 94 1450
TLC2201IP [LOOSE] DIP-8 TI 00 23
TLC2252C SMD-SO8 TI -- 47
TLC2252I SMD-SO8 TI -- 13
TLC251C SMD-SO8 TI 98 1000
TLC252 SMD-SO8 TI 98 868
TLC254C SMD-SO14 TI 93 50
TLC25L2 SMD-SO8 TI 98 95
TLC272AIP [LOOSE] DIP-8 TI 97 145
TLC272CP [LOOSE] DIP-8 TI 89 54
TLC274AC [LOOSE] SMD-SO14 TI 94 963
TLC274BC [LOOSE] SMD-SO14 TI 92 892
TLC274IN [LOOSE] DIP-14 TI 90 57
TLC27M2IP [LOOSE] DIP-8 TI 90 27
TLC27M4CD SMD-SO14 STM 04 433
TLC27M7CP DIP-8 TI 94 100
TLC2872ZP DIP-8 TI 93 50
TLC32071CFN SMD-PLCC28 TI 92 10
TLC34058-110FN SMD-PLCC84 TI 92 15
TLC34058-135FN SMD-PLCC84 TI 92 2
TLC34075-85FN SMD-PLCC84 TI 91+ 43
TLC34076-135FN SMD-PLCC84 TI 92 15
TLC34076-85FN SMD-PLCC84 TI 92 234
TLC372C SMD-SO8 TI 94 525
TLC372CP DIP-8 TI 97 13
TLC372M SMD-SO8 TI -- 75
TLC374I SMD-SO14 TI 91 200
TLC393C [LOOSE] DIP-8 TI 90 28
TLC393IP [LOOSE] DIP-8 TI 91 63
TLC393IP DIP-8 TI 91 57
TLC7528C SMD-SO20L TI 93 10
TLC7705I SMD-SO8 TI 00 404
TLDR5800 LED-5MM-RED TEMIC 95 1600
TLE2061IP DIP-8 TI 93 600
TLE2084C SMD-SO16 TI 96 40
TLE2144C SMD-SO16L TI 93 28
TLE2161A SMD-SO8 TI -- 375
TLE4260 HEPTAWATT-V5 SIEMENS 92 389
TLE4269 G SMD-SO8 INFINEON 00 567
TLE4274D V33 SMD-DPAK INFINEON 02 31
TLE4307D V33 SMD-DPAK-5 INFINEON 04 420
TLE4307D V33 RoHS SMD-DPAK-5 INFINEON 08 3000
TLE4307D V38 SMD-DPAK-5 INFINEON 00 1650
TLE4307D V38 SMD-DPAK-5 INFINEON 04 3000
TLE4307D V38 SMD-DPAK-5 SIEMENS 99 41
TLE4308G RoHS SMD-SOT223 INFINEON 05 3000
TLE4470 GS SMD-SO14 SIEMENS 98 1960
TLE4470 GS SMD-SO14 INFINEON 00 1590
TLE4471G SMD-POWER-SO20 INFINEON 06 6
TLE4913 SMD-SOT23 INFINEON 05 2490
TLE4942-1C RoHS INFINEON 07 3000
TLE4942-2C INFINEON 05 3000
TLE6217G [LOOSE] SMD-POWER-SO20 INFINEON 08 28
TLE6220GP [LOOSE] RoHS SMD-POWER-SO20 INFINEON 07 4
TLE6232GP SMD-POWER-SO36 INFINEON 00 176
TLE6244 C1 SMD-QFP INFINEON -- 46
TLE6280GP [LOOSE] SMD-POWER-SO20 INFINEON 02 24
TLE7209-2R [LOOSE] SMD-POWER-SO20 INFINEON 08 26
TLE7209 C1 SMD-POWER-SO20 INFINEON 03 464
TLE7209R SMD-POWER-SO20 INFINEON 06 242
TLESVB21D225M8RE RoHS SMD-B NECTOKIN 05 3000
TLHF4405 LED-3MM-GREEN TFK 91 49
TLHY5413 AS12 LED-5MM-YELLOW SIEMENS -- 1000
TLLG5401 LED-5MM-GREEN TEMIC -- 1340
TLMC3100-GS08 RoHS SMD-LED-GREEN VISHAY 04 4125
TLMR2200-GS08 SMD-LED-RED TEMIC 99 360
TLMT3100-GS08 RoHS SMD-LED-RED VISHAY 04 4832
TLN105B TOSHIBA n/a 300
TLOE1100 SMD-LED-ORANGE TOSHIBA 02 6000
TLP101-2 SMD-SO8-2 TOSHIBA 98 282
TLP296G DIP-8 TOSHIBA 95 96
TLP298KV MULTIWATT-V15 TI 92 539
TLP371 DIP-6 TOSHIBA 99 1098
TLP521-2 DIP-8 TOSHIBA 95 6000
TLP521-2GB DIP-8 TOSHIBA 95 6000
TLP541G DIP-6 TOSHIBA 99 269
TLP541G1 DIP-6 TOSHIBA 87 128
TLP590 DIP-5 TOSHIBA 95 280
TLP621-4 DIP-16 TOSHIBA 06 25
TLP621 [LOOSE] DIP-4 TOSHIBA -- 1920
TLP731 [LOOSE] DIP-6 TOSHIBA 96 87
TLP731 DIP-6 TOSHIBA 96 1787
TLPGE1102B RoHS SMD-LED-GREEN TOSHIBA 08 6000
TLPSLV0J157M12RE SMD-D NECTOKIN 02 2055
TLPSLV0J157M12RE SMD-D NEC 03 3000
TLRE1100 SMD-LED-RED TOSHIBA 02 6000
TLS106-4 TO-220-H SGS 86 6000
TLSG5101 LED-5X2MM-GREEN TEMIC 97 550
TLSVZD1A227K12RE SMD-D NEC 03 3000
TLSVZV1A157MA12RE SMD-D NECTOKIN 03 2100
TLUR4401 LED-3MM-RED TEMIC 95 2600
TLV2332IP DIP-8 TI -- 40
TLV2341I SMD-SO8 TI -- 1025
TLV2341IP DIP-8 TI 95 40
TLV2352IP DIP-8 TI -- 25
TLV2393IP DIP-8 TI 93 50
TLV320AIC22CPT RoHS SMD-PQFP48 TI 04 11
TM24S05/2000Z ARTESYN 01 1
TM3325A-NBP2 SMD-QFP80 n/a 98 500
TM4103M TO-99 TOSHIBA -- 12
TM4744A SMD-MELF ITT 90+ 2835
TM48S05/3000Z ARTESYN 01 60
TMM2016AP-10 [PULLS] DIP-24 TOSHIBA 84 102
TMM2016AP-15 [PULLS] DIP-24 TOSHIBA 84 36
TMM2016BP-10 [PULLS] DIP-24 TOSHIBA 85 45
TMM2016BP-12 [LOOSE] DIP-24 TOSHIBA 87 196
TMM2016BP-15 [LOOSE] DIP-24 TOSHIBA 85 36
TMM2063AP-70 [PULLS] DIP-28 TOSHIBA 88 261
TMM27256AD-15 [PULLS] DIP-28-CW TOSHIBA 87 13
TMM314APL-1 DIP-18 TOSHIBA -- 20
TMM416-P3 DIP-16 TOSHIBA -- 25
TMMBAT48 SMD-MINI-MELF STM 94 22920
TMMDB3/1 SMD-MINI-MELF STM 01 8760
TMP01EG SMD-SO8 AD 98 100
TMP2220E5RV00 DIP-28 TI 87 1018
TMP2220E5RV00 DIP-28 TI 87 791
TMP370C710FZL SMD-PLCC28-CW TI 93 9
TMP370C732FNA SMD-PLCC44 TI 90 7
TMP375C003NL DIP-28 TI 89 137
TMP375C706 SMD-PLCC44 TI 95 214
TMP47C26-N3231 SDIP-42 TOSHIBA 89 14
TMP47C420AF [LOOSE] SMD-QFP64 TOSHIBA 85 64
TMP47C634N R491 SDIP-42 TOSHIBA 95 13
TMP47C847F [BULK] SMD-QFP80 TOSHIBA 95 52
TMP47C870N-4704 DIP-64 TOSHIBA 87 1600
TMP47C870N-H577 [LOOSE] SDIP-64 TOSHIBA 97 598
TMP47P422VN SDIP-42 TOSHIBA 95 19
TMP47P857VN SDIP-42 TOSHIBA 92 12
TMP5220CFNL [LOOSE] SMD-PLCC28 TI 87 20
TMP68HC11E0T SMD-PLCC52 TOSHIBA 95 38
TMP7002FNA-2 [LOOSE] SMD-PLCC44 TI 86 23
TMP70C02AFNL [LOOSE] SMD-PLCC44 TI 87 48
TMP80C39P-6 DIP-40 TOSHIBA 84 6
TMP80C48AP-6 DIP-40 TOSHIBA 86 10
TMP80C49AP-6387 DIP-40 TOSHIBA 97 3000
TMP80C50AP DIP-40 TOSHIBA 92+ 1600
TMP8155P [LOOSE] DIP-40 TOSHIBA 84 24
TMP8155P [PULLS] DIP-40 TOSHIBA 84 5
TMP8155P2 DIP-40 TOSHIBA 84 21
TMP8243P DIP-24 TOSHIBA 88 34
TMP8255AP-5 [PULLS] DIP-40 TOSHIBA 84 18
TMP82C37BP-8 DIP-40 TOSHIBA 94 40
TMP82C55AM-10 SMD-SOP40 TOSHIBA 96 20
TMP87P808M SMD-SO28L TOSHIBA 95+ 65
TMP87PH40AN SDIP-64 TOSHIBA 95 15
TMP87PK42N SDIP-42 TOSHIBA 94 8
TMP87PM37N SDIP-64 TOSHIBA 94 8
TMP91C641N [LOOSE] SDIP-64 TOSHIBA 93 25
TMP91P640N-10 [LOOSE] SDIP-64 TOSHIBA 90 34
TMPN3120E1N SMD-SO32 TOSHIBA 97 108
TMPZ84C040AM-6 SMD-SOP40 TOSHIBA 92 587
TMPZ84C20AP-6 DIP-40 TOSHIBA 89 3
TMPZ84C41AP-8 DIP-40 TOSHIBA 94 167
TMPZ84C42AP-8 DIP-40 TOSHIBA 96 3
TMS-126-03-T-D-RA SAMTEC 00 69
TMS-12FNT B58533 SMD-PLCC32 TI -- 16
TMS0117NLL [PULLS] DIP-28 TI 81 22
TMS1000NL3230 DIP-28 TI 85- 1600
TMS1000NLC DIP-28 TI 83 1600
TMS1100P1072E DIP-28 TI 87 13
TMS120C3FNQ SMD-PLCC32 TI 93 11
TMS1600P3750 DIP-40 TI 84 9
TMS1600P3750 A DIP-40 TI 82 412
TMS1951NL [PULLS] DIP-40 TI 79 5
TMS2516JL [PULLS] DIP-24-CW TI 86 51
TMS2532JL-45 [PULLS] DIP-24-CW TI 82 30
TMS2708JL-45 DIP-24-CW TI 82 193
TMS2708JL [PULLS] DIP-24-CGW TI 78 5
TMS27256-20JL [PULLS] DIP-28-CW TI 86+ 136
TMS27256-25JL [PULLS] DIP-28-CW TI 86 181
TMS2732A-25JL [PULLS] DIP-24-C TI 86 15
TMS2732A-30JL DIP-24-CW TI 86 43
TMS2732AJL-30 [PULLS] DIP-24-C TI 89- 14
TMS2732AJL-35 [PULLS] DIP-24-C TI 85 15
TMS2732AJL-35 [PULLS] DIP-24-C TI 85+ 52
TMS2732AJL-45 [PULLS] DIP-24-C TI 83- 131
TMS2764 [PULLS] DIP-28-CW TI 88 11
TMS2793NL [PULLS] DIP-40 TI 84 7
TMS2797NL [PULLS] DIP-40 TI 87- 41
TMS2797NL DIP-40 TI 85 2
TMS27C010-20JL DIP-32-CW TI 90 33
TMS27C010A-12JL DIP-32-CW TI 95 138
TMS27C010A-15JL [PULLS] DIP-32-CW TI 94 17
TMS27C010A-20JE [PULLS] DIP-32-CW TI 95 10
TMS27C020-12JL [PULLS] DIP-32-CW TI -- 79
TMS27C020-15 [PULLS] DIP-32-CW TI 94 11
TMS27C020-15JL [PULLS] DIP-32-CW TI 93 200
TMS27C040-10JL [PULLS] DIP-32-CW TI 95 39
TMS27C040-12JL [PULLS] DIP-32-CW TI 92+ 22
TMS27C040-15JL [PULLS] DIP-32-CW TI 95 136
TMS27C210-20JL [PULLS] DIP-40-CW TI 90 23
TMS27C210 [PULLS] DIP-40-CW TI 90 33
TMS27C210A-12JL DIP-40-CW TI 93 14
TMS27C210A-12JL DIP-40-CW TI 93 32
TMS27C210A-15JL [PULLS] DIP-40-CW TI 93 5
TMS27C210A-20JL DIP-40-CW TI 91+ 491
TMS27C240-12JT DIP-40-CW TI 95 9
TMS27C256-10 [PULLS] DIP-28-CW TI 87+ 143
TMS27C256-12 [PULLS] DIP-28-CW TI 88+ 222
TMS27C256-15 [PULLS] DIP-28-CW TI 89+ 1291
TMS27C256-15JL [PULLS] DIP-28-CW TI 92 25
TMS27C256-15JL [PULLS] DIP-28-CW TI 96 389
TMS27C256-20JL [PULLS] DIP-28-CW TI n/a 14
TMS27C256-20JL [PULLS] DIP-28-CW TI 90+ 2100
TMS27C256-25 [PULLS] DIP-28-CW TI 92+ 440
TMS27C256-25JL [PULLS] DIP-28-CW TI 86 13
TMS27C256 [PULLS] DIP-28-CW TI 89+ 1476
TMS27C512-12 [PULLS] DIP-28-CW TI 89+ 515
TMS27C512-15 [PULLS] DIP-28-CW TI 92+ 2974
TMS27C512-17JE [PULLS] DIP-28-CW TI 92 8
TMS27C512-1JL [PULLS] DIP-28-CW TI 89+ 6
TMS27C512-20 [PULLS] DIP-28-CW TI 89+ 1400
TMS27C512-20JE [PULLS] DIP-28-CW TI 94 339
TMS27C512-25 [PULLS] DIP-28-CW TI 91- 66
TMS27C512-25JL [PULLS] DIP-28-CW TI 92 8
TMS27C512-2JL [PULLS] DIP-28-CW TI 89 9
TMS27C512 [PULLS] DIP-28-CW TI 92 30
TMS27C512 [PULLS] DIP-28-CW TI -- 355
TMS27C512JL [PULLS] DIP-28-CW TI 88 20
TMS27L08JL [PULLS] DIP-24-CGW TI 78 11
TMS27PC040-15FML SMD-PLCC32 TI 93 433
TMS27PC210-12FNT SMD-PLCC44 TI -- 406
TMS27PC256-2NL DIP-32 TI 91 83
TMS27PC512 SMD-PLCC32 TI 94 155
TMS32020GBL PGA68 TI 89 7
TMS320BC53SPZ80 SMD-QFP100 TI 98 12
TMS320C25FNL [PULLS] SMD-PLCC68 TI 93+ 121
TMS320C30GBL PGA181CG [PULLS] TI 91 13
TMS320C31PQL [LOOSE] SMD-TQFP132 TI 95 1
TMS320C32PCM50 SMD-QFP144 TI 97 31
TMS320C40GFL50 PGA324CG [PULLS] TI -- 26
TMS320C40GFL60 PGA324CG [PULLS] TI -- 4
TMS320C542 SMD-QFP144 TI -- 25
TMS320E14FZL [PULLS] SMD-PLCC68-CW TI 92 3
TMS320P17FNL [LOOSE] SMD-PLCC44 TI 95 6
TMS320VC5410APGE SMD-QFP144 TI -- 28
TMS320VC5410AZGU12 RoHS TI 04 5
TMS34020AGBL-40 PGA145CG [PULLS] TI -- 5
TMS34020GBL-32 PGA145CG [PULLS] TI -- 5
TMS3450NL SDIP-28-L TI 88 110
TMS3477NL SDIP-28-M TI 96 1600
TMS370C642FNL SMD-PLCC44 TI 94 27
TMS370C742NL DIP-40 TI 92 5
TMS3753NL DIP-28 TI 87 260
TMS3755DNL DIP-28 TI 81 39
TMS3755NL DIP-28 TI 87 169
TMS375C004FNA SMD-PLCC28 TI 93 18
TMS38030PQL-10 SMD-QFP136 TI 92 105
TMS38051NL DIP-20-L TI 91 166
TMS38052NL DIP-20 TI 91 157
TMS380C26PQL SMD-PQFP132 TI -- 72
TMS4030NL [PULLS] DIP-22-M TI 75 88
TMS4116-15NL [LOOSE] DIP-18 TI 88 757
TMS4116-20NL [LOOSE] DIP-16 TI 84 25
TMS4161-15NL DIP-20 TI 85 74
TMS4164-20 DIP-16 TI 93 3000
TMS4164-20NL DIP-16 TI 83 52
TMS4164-Z20JDL DIP-16-C TI 81 24
TMS4256-10NL [LOOSE] DIP-16 TI 89 18
TMS4256-12NL [LOOSE] DIP-16 TI 90 1046
TMS4416-15NL [LOOSE] DIP-18 TI 84 2091
TMS44400DJ-70 SMD-SOJ20 TI 96 20
TMS4464-12NL DIP-18 TI 89 17
TMS44C256-12N DIP-20 TI 90 20
TMS4500A-150N DIP-40 TI 87 9
TMS4C2971-28DT SMD-SO32 TI 94 137
TMS4C2972-24DT SMD-SO36L TI 99 1600
TMS77C01NL [PULLS] DIP-40 TI 86 1279
TMS77C02ANL [PULLS] DIP-40 TI 88 1087
TMS77C02NL [PULLS] DIP-40 TI 88 207
TMS9902ANL DIP-18 TI 86 3
TMS99105AJDL [PULLS] DIP-40-CG TI 89 13
TMS9927NL [PULLS] DIP-40 TI 82 2
TMS9937NL [PULLS] DIP-40 TI 87 947
TMS9937NL DIP-40 TI 87 2
TMS9995NL-16 [PULLS] DIP-40 TI 91 6
TMS9995NL-6 [PULLS] DIP-40 TI 86+ 11
TMS9995NL [PULLS] DIP-40 TI 84+ 10
TMS9995NL [PULLS] DIP-40 TI 84+ 1
TMS9995NL [PULLS] DIP-40 TI 87+ 17
TMS9995NR DIP-40 TI 88 9
TMSDVC5410AGGUR SMD-BGA144 TI 04 1600
TMSDVC5410AZGUR120 SMD-BGA144 RoHS TI 06 860
TMX3556NS DIP-40 TI 84 4
TMX370E16B5A SMD-QFP TI 98 1104
TMX390S10TBBL SMD SUN 92 95
TN-DSS-02 405T2 DIP-28 PHILIPS 94 403
TN0205AD-T1 SMD-SOT363 SILICONIX 00 1329
TN0205AD-T1 SMD-SOT363 SILICONIX 02 6000
TN0702N3 TO-92 SUPERTEX 99 2731
TN2130K1 SMD-SOT23 SUPERTEX 01 6000
TN2130K1 SMD-SOT23 SUPERTEX 01 2772
TN2535 SMD-SO16 SUPERTEX 95 1736
TN28F010-150 [LOOSE] SMD-PLCC32 INTEL 94 22
TN74ALS161BDR SMD-SO16 TI 90 2705
TN8032AH SMD-PLCC44 INTEL -- 50
TN80C186XL20 SMD-PLCC68 INTEL 96 15
TN80C186XL20 SMD-PLCC68 INTEL 94- 5
TN80C188-12 SMD-PLCC68 INTEL 97 18
TN80C32 1 SMD-PLCC44 INTEL -- 22
TN80C51BH SMD-PLCC44 INTEL 91 25
TN87C196KB16 - PROG. SMD-PLCC68 INTEL 95 444
TN87C51 SMD-PLCC44 INTEL 96 15
TNETD2011APZ SMD TI 01 25
TNETD4150GJG SMD-PBGA256 TI 01 20
TNETD5014PAP SMD-TQFP64 TI 02 8
TNETD5200GHK SMD-BGA TI 01 8
TNETD5200GHK PGA292 TI 01 19
TNETV115PAP TI 04 446
TNETV1700ZZGR TI 05 787
TNETV9-1PAG SMD-LQFP64 TI 04 1526
TNETV921PAG TI 04 154
TNETW2522MZEFR TI 04 2584
TNF001A SMD-PLCC68 PHILIPS n/a 54
TOP 1.5/GS/5 SE 2STI WEIDMULLER 93 48
TOP209P DIP-8 POWERINT 03 3000
TOP234Y TO-220-5 POWERINT 01 55
TOTX170 TOSHIBA 99 19
TOTX177PL TOSHIBA 06 272
TOTX179PL TOSHIBA 06 1129
TP3054WM [BULK] SMD-SO16 NSC 95 89
TP3064WM [LOOSE] SMD-SO20 NSC -- 257
TP3067N DIP-20 NSC 95 46
TP3067V [LOOSE] SMD-PLCC20 NSC 02 730
TP3067V SMD-PLCC20 NSC 99 190
TP3068J [LOOSE] DIP-20-C NSC 91 274
TP3069J [LOOSE] DIP-20-C NSC 91+ 664
TP3069N DIP-20 NSC 99 72
TP3155V [LOOSE] SMD-PLCC20 NSC -- 18
TP3C0 SMD-PLCC68 PHILIPS 88 34
TP4398N DIP-16 TI 96 497
TP5C090-60 DIP-40 INTEL -- 8
TPA741 SMD-SO8 TI -- 41
TPBF11CGRA0 TAKT-SWITCH T&B 00 300
TPBF11CGRA0 TAKT-SWITCH TYCO 03 102
TPC1010AFN-044C SMD-PLCC44 TI 94 32
TPC1020AFN-068C SMD-PLCC68 TI 93 21
TPD0522-HI/UP TRACO -- 8
TPGB-1 SMD-QFP NEC 95 124
TPIC0298KV SIL-15 TI 93 75
TPIC1301 SMD-SO24L TI 94 25
TPQ3724 DIP-14 n/a -- 823
TPQ3725 DIP-14 NSC 92 13
TPQ6700 DIP-14 MOTOROLA 86 50
TPS1100DR SMD-SO8 TI 96 930
TPS2023D RoHS SMD-SO8 TI 05 703
TPS2033 SMD-SO8 TI 06 1050
TPS2033 RoHS SMD-SO8 TI 06 1600
TPS2041DR RoHS SMD-SO8 TI 04 1600
TPS2052A SMD-SO8 TI -- 71
TPS2052ADR RoHS SMD-SO8 TI 05 3000
TPS2053B SMD-SO16 TI -- 950
TPS2206I SMD-TSSOP30 TI 00 494
TPS2206IDFLE SMD-TSSOP30 TI -- 167
TPS2206IDFLE SMD-TSSOP30 TI -- 62
TPS2206IDFR SMD-SO30 TI 00 563
TPS3820-33DBVR SMD-SOT23-5 TI 02 1622
TPS3825-33DBVR SMD-SOT23-5 TI 02 240
TPS5102IDBTR SMD-TSSOP30 TI 01 889
TPS62202DBVR SMD-SOT23-5 TI 02 1600
TPS65010RGZR TI 04 1600
TPS79301DBVT SMD-SOT23-5 TI 03 1500
TPS793185DBVR RoHS SMD-SOT23-5 TI 04 1382
TPS793285DBVR RoHS SMD-SOT23-5 TI 05 1323
TPS851 SMD TOSHIBA 03 6000
TPSD107K010R0065 SMD-D AVX 00 1500
TPSD107K016S0150 SMD-D AVX 05 5
TPSD107M010R0100 SMD-D AVX 00 500
TPSD107M010R0100 SMD-D AVX 95 469
TPSD107M010R0100 SMD-D AVX 00 2500
TPSD226K025R0200 SMD-D AVX 00 488
TPSD227K010R0100 SMD-D AVX 00 220
TPSD227K010S0150 SMD-D AVX 02 3000
TPSE227K010R0100 SMD-E AVX 94 945
TPU2700 DIP-40 ITT -- 20
TPU2732 [LOOSE] DIP-40 ITT 85 8
TPU2732S DIP-40 ITT -- 1600
TPU3041 DIP-40 ITT -- 18
TPWCC16B-TC10 SMD MURATA 04 2130
TPWKA5M50B04-R1 SMD MURATA 00 3000
TQ2-L2-9V 9,0VDC NAISMATS 99 1600
TR1206MR-7T4K7 SMD-1206 YAGEO 00 30000
TR14-A-S R-12S549X MITSUMI 03 770
TR1863-CL DIP-40-C WDC 86 37
TR88802CS SMD-SO28L TRITECHMIC 97 12
TR9C1710-66PCA [LOOSE] DIP-28 TRIADSEMI 90 55
TR9C1710-80DCA SMD-PLCC44 MSCORP 91 532
TRI-1A05 5,0VDC 07 1600
TROLI-4/16DM/TMS380C1 DIP PULSE 95 20
TRT235B DIP-40 PHILIPS 91+ 534
TRTEP13.5-U27ZB013 SMD TDK -- 300
TRTEP13S-U178B012-24 TDK 04 377
TRTEP13S-U178B012 RoHS TDK 05 3000
TRW012HJ1G DIP-64-CG TRW 86 26
TRW1011B7C DIP-24-C TRW 91 16
TRW1016J5C8 DIP-40-CG TRW 83 68
TRW2210G8C1 PGA68CG [PULLS] TRW 91 12
TS-WDMB100PS210-W TECOS -- 1
TS-WFS SMD n/a n/a 476
TS05BZPT SMD-BGA STM 00 3000
TS05CZPT SMD-BGA STM 05 1709
TS11CZPT/LF RoHS SMD-BGA STM 05 342
TS271I [LOOSE] SMD-SO8 STM 96 100
TS272AIDT SMD-SO8 SGS 96 1100
TS272I SMD-SO8 STM -- 700
TS27L2AIN DIP-8 SGS 96 3000
TS374IN DIP-14 SGS 96 3000
TS393CD SMD-SO8 SGS 95 1750
TS3V339IDT SMD-SO14 SGS 97 225
TS3V902IN DIP-14 SGS 91 300
TS6114 BOTHHAND 02 148
TS68000CFN12 [PULLS] SMD-PLCC68 STM 91+ 20
TS68000CFN12 SMD-PLCC68 STM 95 19
TS68000CFN16 [PULLS] SMD-PLCC68 STM 92 34
TS68000CP10 [PULLS] DIP-64 SGS 86 3
TS68000CP10 [PULLS] DIP-64 STM 91 7
TS68000CP12 [PULLS] DIP-64 STM 90 9
TS68000CP12 [PULLS] DIP-64 SGS 87 30
TS68000CP8 [PULLS] DIP-64 SGS 87 3
TS68000CP8 [PULLS] DIP-64 STM 88 23
TS68008CP10 [PULLS] DIP-48 SGS 87 6
TS68230CFN10 SMD-PLCC52 STM 02 3
TS7070 SWITCH n/a 01 1779
TS7590CFND SMD-PLCC68 SGS 87 10
TS80C31X2-MIB [LOOSE] SMD-PLCC44 INTEL 02 23
TS80C32 1 SMD-PLCC44 INTEL -- 23
TS87C52X2-LCB PROG. SMD-PLCC44 ATMEL 05 1500
TS902ID SMD-SO14 SGS 93 10
TS922AI SMD-SO8 STM 00 100
TS972IDT SMD-SO8 STM 99 1250
TSA5055T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 97+ 1600
TSA5512AT/C3 SMD-SO20L PHILIPS 93 2990
TSB41AB2 SMD-QFP64 TI 03 270
TSC251G1D16CB SMD-PLCC44 ATMEL 01 206
TSC251G1DDRFL SMD-LQFP44 ATMEL 04 3000
TSC7660CPA DIP-8 TELEDYNE 91 186
TSC80C31-16CB SMD-PLCC44 TEMIC 97 18
TSC80C51CUB-12-IBR-TM SMD-PLCC44 TEMIC -- 20
TSC87C52-16CB SMD-PLCC44 TEMIC 97 60
TSC911BCPA DIP-8 TELEDYNE 88 617
TSCC51AUA-12CA [LOOSE] DIP-40 TEMIC 98 55
TSCC51CUX-12CB SMD-PLCC44 TEMIC 98 27
TSH150ID SMD-SO8 SGS 95 880
TSH150IN DIP-8 SGS 93 1634
TSH151IN DIP-8 SGS 94 600
TSH22ID SMD-SO8 SGS 96 1450
TSH22IN DIP-8 SGS 94 1739
TSH94IN DIP-16 STM 95 25
TSH95IDT SMD-SO16 STM -- 1468
TSL0707 2R2M2R9 TDK -- 500
TSL220 DIP-8 TI 91+ 77
TSM-110-02-T-D SAMTEC n/a 56
TSM-110-02-T-D SAMTEC -- 84
TSM-114-01S-SV-A-P-TR SMD SAMTEC n/a 145
TSM-116-02-DH SAMTEC -- 216
TSM-116-02-S SAMTEC -- 16
TSM-116-02-T-D SAMTEC -- 135
TSOP34838XG1 RoHS VISHAY n/a 3000
TSOP36136TR RoHS SMD VISHAY 06 1066
TSOP36136TR RoHS SMD VISHAY 06 3000
TSS463 SMD-SO16L n/a 99 47
TSW-106-07-T-D SAMTEC n/a 754
TSW-109-20-F-D SAMTEC -- 147
TSWTK2500PS210-W TECOS -- 2
TT46N16LOF EUPEC -- 1
TUA2000 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS 81 220
TUSB2046BVFR SMD-TQFP32 TI 05 865
TVA4687 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 93+ 1410
TVR10391KS THINKING 02 949
TWIG02 V22 SMD-BGA64 STM 00 230
TWIG03+C SMD-BGA STM 99 228
TX 2K210-VSF VISHAY 93 1100
TX1441T PULSE 05 1000
TX2SA-5V 5,0VDC-SMT MATSUSHITA -- 504
TX3.661.020 ZHEJIANG -- 200
TXDAC9761ARS SMD-TSSOP28 AD 00 47
TY-SW-5SS-12-05-10-0/ TECOS -- 2
TY-SW-5SS-22-05-10-0/ TECOS -- 2
TY38477AFTBR2 SMD-QFP MOTOROLA 01 1600
TY44811DWR2 SMD-SO20L MOTOROLA 96 840
TY45018 [LOOSE] DIP-28 MOTOROLA 91 3
TY94084DH SMD-POWER-SO20 MOTOROLA 01 12
TY94084FB SMD-SOP20W MOTOROLA 98 13
TYA-22K VISHAY 02 600
TYA-470R-VSF VISHAY n/a 492
TYA34083P DIP-8 MOTOROLA 93 1658
TYP 510 2X8 DOUBLE ROW PIN BLOCK n/a -- 92
TYP212 TO-220 STM 95 230
TZ03Z070ER169 TR.7P BLUE MURATA -- 960
TZMB6V2-GS08 SMD-SOD80 VISHAY 04 2500
TZMB9V1-GS08 SMD-SOD80 VISHAY 04 9500
TZMC10 GS08 SMD-SOD80 VISHAY 99 450
TZMC12-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 05 19890
TZMC12-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 03 20000
TZMC13 GS08 SMD-SOD80 TFK 93 50
TZMC13 GS18 SMD-SOD80 TEMIC -- 523
TZMC18 GS18 SMD-SOD80 TEMIC 94 5900
TZMC22 GS18 SMD-SOD80 VISHAY 01 22500
TZMC22 GS18 SMD-SOD80 VISHAY 01 1300
TZMC22 GS18 SMD-SOD80 TEMIC 98 16578
TZMC27-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 98 1730
TZMC2V4-GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 04 8708
TZMC2V4-GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 05 30000
TZMC2V7-GS08 SMD-SOD80 TEMIC 98 2100
TZMC2V7-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 98 30000
TZMC30 GS08 SMD-SOD80 TEMIC 96 1750
TZMC3V0-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 96 3890
TZMC3V9 GS18 SMD-SOD80 TEMIC 93 5000
TZMC4V3-GS08 SMD-SOD80 VISHAY 02 634
TZMC4V3-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 97 9605
TZMC56-GS08 SMD-SOD80 TFK 93 2400
TZMC56-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 97 30000
TZMC5V1-GS08 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 8958
TZMC5V1-GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 05 5350
TZMC5V6 GS08 SMD-SOD80 VISHAYTFK 00 9410
TZMC5V6 GS18 SMD-SOD80 TEMIC 98 10994
TZMC6V2-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 95 11350
TZMC6V8-GS08 SMD-SOD80 TEMIC 98 6641
TZMC75 GS08 SMD-SOD80 TFK 93 30000
TZMC7V5-GS18 SMD-SOD80 VISHAY 02 12186
TZMC8V2-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 96+ 8123
TZMC8V2-GS18 RoHS SMD-SOD80 VISHAY 05 3980
TZMC9V1-GS18 SMD-SOD80 TEMIC 95 16000
U1001C DIP-16-C ZMD -- 120
U101D DIP-14 RFT 90+ 110
U1021C DIP-24-CG RFT 90+ 40
U102D DIP-10 RFT 90+ 3000
U1056D DIP-16 RFT -- 39
U105D DIP-14 RFT 90+ 216
U106D DIP-16 RFT 90+ 232
U107D DIP-16 RFT 86+ 321
U108D DIP-22-M RFT 90+ 90
U108D DIP-22-M RFT 90+ 57
U112D DIP-14 RFT 86+ 1484
U1159D DIP-16 ZMD 91 1224
U121D DIP-24 RFT 80+ 68
U125D DIP-40 RFT 83+ 166
U126D DIP-40 RFT 85+ 100
U131G SMD RFT 90+ 119
U145M [LOOSE] DIP-28-C TFK 97 7
U145M [PULLS] DIP-28 TFK 91 850
U1520PC SMD-PLCC64 RFT 89+ 100
U1524PC SMD-PLCC64 RFT 90+ 1536
U1FWJ44M SMD-DO214AC TOSHIBA 00 30000
U200DR DIP-14 RFT 87+ 2911
U2069B DIP-8 TFK 87 149
U211B [LOOSE] SMD-SO16 TFK 90 124
U2129B [LOOSE] DIP-24 TFK 90 143
U2148D DIP-18 RFT 90+ 421
U214D20 [LOOSE] DIP-18 RFT 90+ 2325
U214D20 DIP-18 RFT 90+ 3000
U214D20 DIP-18 RFT 90+ 124
U214D30 DIP-18 RFT 90+ 3000
U215D DIP-16 RFT 86+ 1311
U2164C DIP-16-C RFT 90+ 459
U2164D DIP-16 RFT 90+ 416
U2164DC15 DIP-16 RFT 90+ 3000
U2164DC20 DIP-16 RFT 90- 3000
U2164DC20/1 DIP-16 RFT 90+ 3000
U2164DC25 DIP-16 RFT 90+ 3000
U221B DIP-8 TFK 84 504
U2222B DIP-14 TFK 87 171
U224D DIP-18 RFT 90+ 77
U224D30 DIP-18 RFT 87+ 2300
U225D DIP-16 RFT 90+ 43
U2343B SIP-9 TEMIC n/a 220
U2364D DIP-28 RFT 90+ 40
U2364D45 DIP-28 RFT 88+ 3000
U2403B - DESOLDERING DIP-8 TFK 95 154
U2452B-A DIP-8 TFK -- 1600
U2480B DIP-28 TFK -- 600
U253 DIP-18-C RFT -- 82
U253D DIP-18 RFT 90+ 146
U2560B [LOOSE] SMD-SO20L TFK 90 200
U256D DIP-16 RFT 90+ 1200
U256D DIP-16 RFT 88 3000
U256D DIP-16 RFT 88+ 3000
U2642B DIP-8 TFK 00 56
U2716C35 DIP-24-CGW RFT 89+ 39
U2732 DIP-24-CGW RFT 90+ 446
U2732CC35 DIP-24-CGW RFT 88 1600
U2732CC35 DIP-24-CW RFT -- 11
U2732CC35 DIP-24-CW RFT 90 112
U2733B SMD-TSSOP20 TEMIC 97 83
U2735B SMD-TSOP28 TEMIC 97 100
U317M [LOOSE] DIP-28 TFK -- 2
U318M [LOOSE] DIP-28 TFK -- 325
U3206M [LOOSE] SMD-SO20L TFK 90 35
U327MD-A DIP-24 TFK 93 630
U329M [LOOSE] DIP-28 TFK 92 42
U334M [LOOSE] DIP-28 TFK -- 140
U338M [LOOSE] DIP-8 TFK -- 223
U3500BM-ZFLG1 SMD-SO28 TEMIC 98 840
U3500BM [LOOSE] SMD-SO28L TFK 98 79
U3500BM SMD-SO28 TEMIC 98 328
U352D DIP-10 RFT 90+ 90
U353M DIP-8 TFK -- 95
U3550BM-AFLG1 SMD-SO28L TEMIC 98 1295
U3870M [PULLS] DIP-40 TFK -- 109
U3870M DIP-40 TFK 90 124
U401BR [LOOSE] DIP-24 TFK -- 11
U402D DIP-24 RFT 87+ 204
U4050B-BFLG3 SMD-SO28L TFK 96 1100
U4050B SMD-SO28 TFK 93+ 780
U4058 [LOOSE] DIP-20 TFK 91 3000
U4058B DIP-20 TFK 91 756
U4062 [LOOSE] SMD-SO20 TFK 92 1259
U4074B [LOOSE] SMD-SO16 TFK 93 1600
U4076B-A DIP-14 TFK 92 3000
U4076B-AFLG1 SMD-SO16L TFK 96 891
U4076B [BULK] SMD-SO16 TFK 00 892
U4076B DIP-14 TFK 91 38
U4076B SMD-SO16 TFK -- 35
U4078B SMD-SO8 TFK 95 47
U4080B DIP-28 TFK 85 1600
U4082B [LOOSE] SMD-SO28L TFK 93 25
U4083B-AFPG3 SMD-SO8 TFK 94 300
U4083B-AFPG3 SMD-SO8 TEMIC 00 6000
U4083B [LOOSE] SMD-SO8 TEMIC -- 1181
U4090B-CFNG3 SMD-SSO44 TEMIC 96 980
U4090B-NFNG3 SMD-SSO44 TEMIC 97+ 1600
U4119B DIP-16 TFK 91 63
U416B-N DIP-14 TFK -- 1183
U4257BM-N SMD-SSOP44L TFK -- 17
U4260B [LOOSE] DIP-28 TFK 92 12
U427B [LOOSE] DIP-8 TFK -- 72
U441B-A DIP-16 TFK n/a 1400
U4441B DIP-16 TFK -- 1372
U4453B-F DIP-16 TFK 90 1176
U4744B [LOOSE] DIP-8 TFK 91 99
U5001M SMD-PLCC44 TFK 92 59
U501D DIP-24 RFT 90+ 3000
U505D DIP-24 RFT 89+ 3000
U5201-312PC SMD-PLCC68 ZMD 92 20
U551D DIP-24 RFT 84+ 79
U555C DIP-24-CGW RFT 87+ 1600
U5ZA27C SMD-3-11J2A TOSHIBA 99 333
U6048B DIP-8 TFK -- 65
U6056B DIP-14 TFK 95 510
U6080B SMD-SO16 TFK 94 113
U6092B DIP-40 TFK 93 38
U6093B-AFLG3 SMD-SO24 TFK 95 1600
U6204B-CFLG3 SMD-SO20 TEMIC 95 1600
U6211B-ACPG3 SMD-PLCC52 TFK 95 579
U6264ASA [LOOSE] SMD-SO28L ZMD 98 180
U6264ASC10 P (330MIL) SMD-SOP28 ZMD 95 1600
U6358B DIP-20 TFK -- 21
U6516D DIP-24 RFT 87+ 138
U6548DC20 DIP-18 RFT 90+ 754
U6548DC20 DIP-18 RFT 90+ 30
U690B(MZW/0) DIP-8 TFK 87 122
U700D DIP-22-M RFT 90+ 20
U706D DIP-24 RFT 90+ 1639
U708D DIP-16 RFT 90 1600
U713D DIP-18 RFT 90+ 280
U714PC [LOOSE] SMD-PLCC64 RFT -- 380
U739DC DIP-28 RFT 90+ 28
U74HCT138 DIP-16 RFT 90 500
U74HCT243 DIP-14 RFT 90 150
U74HCT86 DIP-14 RFT 90- 721
U7660 DIP-8 TSL n/a 636
U8030DC04 DIP-40 RFT 90 400
U8032C DIP-48-C RFT 90+ 196
U8032C DIP-48-CG RFT 90+ 8
U8036DC04 DIP-40 RFT 90+ 241
U8036DC04 DIP-48-CG RFT 90+ 18
U806D DIP-24 RFT 90+ 35
U807D DIP-24 RFT 90+ 28
U807DC DIP-24 RFT -- 15
U82530DC04 DIP-40 RFT 90+ 170
U82536DC04 DIP-40 RFT 90+ 109
U8272 DIP-40 RFT 90+ 188
U82720DC02 DIP-40 RFT 89 1600
U82720DC02 DIP-40 RFT 90+ 49
U8272D04 DIP-40 RFT 90+ 1308
U8272D04 DIP-40 RFT 90+ 8
U829B TFK -- 1215
U830CM DIP-48-CG RFT -- 18
U830CN DIP-48-CG RFT 90+ 277
U830CP DIP-48-CG RFT 90+ 183
U834C1 DIP-48-CG RFT 90+ 10
U855D DIP-40 RFT 90+ 697
U857D DIP-28 RFT 90+ 77
U8611DC08-13 DIP-40 RFT 90+ 668
U8611DC08 DIP-40 RFT 90+ 1600
U8611DC081 DIP-40 RFT 90+ 1
UA1458RC DIP-8-C FAIRCHILD 84 100
UA311HC TO-99 FAIRCHILD 87 37
UA723CD SMD-SO14 SIGNETICS 87 942
UA747CD SMD-SO14 SIGNETICS 88 30
UA747CN DIP-14 TI 01 70
UA748CD SMD-SO8 SGS 95 1900
UA748CP DIP-8 TI 92 442
UA75150TC DIP-8 FAIRCHILD 87 3000
UA75452BTC DIP-8 FAIRCHILD 88 2237
UA758A [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 80 13
UA7808C TO-220 TI -- 50
UA7808KM TO-3 FAIRCHILD 87 960
UA7885C TO-220 TI 94 200
UA78L10CD SMD-SO8 TI 93 70
UA78MGU1C TO-220-4 FAIRCHILD 82 186
UA855D DIP-40 RFT 89 3000
UA8560D DIP-40 RFT 90+ 1380
UA8563D DIP-40 RFT 90+ 10
UA857D DIP-28 RFT 90+ 3000
UA858D DIP-40 RFT 90+ 20
UA858D DIP-40 RFT 90+ 1080
UA9636 APC3 DIP-8 TI 91 6000
UA9636ACP DIP-8 TI 91 45
UA9637AC SMD-SO8 TI 97 77
UA9637ACP [LOOSE] DIP-8 TI 92 84
UA9637ACP [PULLS] DIP-8 TI 92 1646
UA9637ACP DIP-8 TI 89 516
UA9638CP [LOOSE] DIP-8 TI 91 931
UA9638CP [PULLS] DIP-8 TI n/a 593
UA9667PC DIP-16 FAIRCHILD 84 100
UAA1006 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 92 40
UAA1009 [LOOSE] DIP-16 IIT 81 12
UAA1009 [PULLS] DIP-16 ITT 81 249
UAA1110 [LOOSE] DIP-28 PHILIPS 91 55
UAA1250 [LOOSE] DIP-16 PHILIPS 92 200
UAA1280T SMD-SO28L PHILIPS 99 1600
UAA1281T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 98 25
UAA1300 [LOOSE] DIP-14 PHILIPS 94 200
UAA1300T [LOOSE] SMD-SO20L PHILIPS 93 200
UAA190 DIP-8 SIEMENS 84 609
UAA2001 [LOOSE] DIP-16 MOTOROLA 83 19
UAA2002 DIP-14 MOTOROLA 83 25
UAA2006 [LOOSE] DIP-18 PHILIPS 93 200
UAA2022 [LOOSE] DIP-24 MOTOROLA 94 65
UAA2033T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 92 200
UAA2050T SMD-SO28L PHILIPS 95 67
UAA2080H [LOOSE] SMD-QFP32 PHILIPS 93 2
UAA2081H [LOOSE] SMD-QFP32 PHILIPS 92 11
UAA2083H [LOOSE] SMD-QFP32 PHILIPS 96 200
UAA2084T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 95 130
UAA2085T [LOOSE] SMD-SO40 PHILIPS 96 220
UAA3190T [LOOSE] SMD-SO28L PHILIPS 93 49
UAA3200T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 94 200
UAA3201T [LOOSE] SMD-SO16 PHILIPS 94 25
UAA3202T [LOOSE] SMD-TSSOP20 PHILIPS 91 250
UAA3546HN/C1 SMD-LQFP32 PHILIPS 03 1600
UAA3546HN/C3 RoHS SMD-LQFP32 PHILIPS 05 580
UAA3590TW/C1 SMD-TSSOP20 PHILIPS 00 477
UAA3595HN/C1 RoHS SMD PHILIPS 05 1600
UB02CB1 SMD-SO8 STM 00 1623
UB2-3NU-L RoHS 3,0VDC NEC 06 2424
UB2-3NU 3,0VDC NEC 05 213
UB8001C DIP-48-CG RFT 89 211
UB8002D DIP-40 RFT 90+ 1093
UB8010C DIP-48-CG RFT 90 12
UB834C DIP-48-CG RFT 90+ 48
UB855D DIP-40 RFT 90+ 651
UB855D DIP-40 RFT 87 1600
UB8560D DIP-40 RFT 90+ 80
UB8563D DIP-40 RFT -- 11
UB857D DIP-28 RFT 90+ 1600
UB857D DIP-28 RFT 90+ 3000
UB857D DIP-28 RFT 90+ 1362
UB880D DIP-40 RFT 90+ 1600
UB8821M DIP-64-1 RFT 90+ 11
UB8830D DIP-40 RFT 90 108
UB8831D DIP-40 RFT 90+ 11
UB8840M DIP-64 RFT 90 608
UB8840M DIP-64-1 RFT 90+ 384
UB8840M DIP-64-1 RFT 90+ 559
UB8841M DIP-64-1 RFT 90+ 32
UB8860D DIP-40 RFT 90+ 31
UB8861D DIP-40 RFT 90+ 20
UBR42-4K5L/0 SMD n/a -- 880
UBS40-4K5100 SMD ADVCONN 89 105
UC2637DW SMD-SO20L n/a n/a 5
UC2843BD1R2 SMD-SO14 ONSEMI 03 183
UC2843D SMD-SO14 MOTOROLA 98 622
UC2843D013TR SMD-SO14 SGS 98 2500
UC2845N DIP-8 UNITRODE 96 1128
UC2846J DIP-16-C SILICONIX 94 129
UC3709N [LOOSE] DIP-8 UNITRODE 91 33
UC3843 DIP-8 STM 97 11
UC3843 SMD-SO14 STM 97 47
UC3843AD SMD-SO14 MOTOROLA 94 81
UC3843DR SMD-SO14 TI 97 2450
UC3844D SMD-SO14 MOTOROLA 03 548
UC3844N DIP-8 ONSEMI 02 1700
UC3845D-1 SMD-SO14 STM 00 960
UC3845N [LOOSE] DIP-8 UNITRODE 86 47
UC40202 SAMSUNG n/a 13
UC5170CQ SMD-PLCC28 UNITRODE 00 142
UC5170CQTR SMD-PLCC28 UNITRODE 98 203
UC5180CQ SMD-PLCC28 UNITRODE 99 77
UC5180CQTR SMD-PLCC28 TI 00 675
UC5601DWPTR SMD-SO28L TI 01 1600
UC5609DWP SMD-SO28L n/a -- 13
UC8821M DIP-64-1 RFT 90+ 621
UCB1100BE SMD-TQFP44 PHILIPS 97 1600
UCC2805 SMD-SO8 UNITRODE 99 90
UCC3805 SMD-SO8 UNITRODE 97 60
UCC3805DTR SMD-SO8 TI 00 50
UCC5619MWP SMD-SSOP36 UNITRODE 00 97
UCN4810A-3 DIP-18 n/a 82 72
UCVA3-204A SMD ALPS 03 3000
UCVA4XW02A SMD ALPS 05 606
UCVA7-S02A SMD ALPS 04 3000
UCVA7-V02A SMD ALPS 02 3000
UCVA7XV02B SMD ALPS 01 1940
UCVE1-502A SMD ALPS 99+ 3000
UCVE1-503A SMD ALPS 99 3000
UCVE1-503A SMD ALPS -- 2930
UCVE1-604A SMD ALPS 00 3000
UCVE1-639A ALPS 01 3000
UCVE4X106D SMD ALPS 01 3000
UCVE7HW03J SMD ALPS 00 1940
UCVE7XW03D SMD ALPS 99 630
UCVE7XW25C SMD ALPS 00 1983
UCY7406 CEMI 90 5765
UCY74LS00 DIP-14 CEMI 94 29
UCY74LS10 DIP-14 CEMI 90 15
UCY74S158 DIP-16 CEMI 90 60
UCY74S405N DIP-16 CEMI 89 3000
UCY74S487 DIP-20 CEMI 89 1462
UD61256DC [LOOSE] DIP-16 ZMD 95 5
UD61259D DIP-16 ZMD 92 25
UD61464DC DIP-18 ZMD 93 191
UDA1334BT/N2 RoHS SMD-SO16 PHILIPS 06+ 3000
UDN2916B DIP-24-L AI 96 115
UDN5722M [LOOSE] DIP-8 ALCOR 94 77
UDN6144A DIP-14 n/a 85 2482
UDN6164A DIP-16 n/a 85 3000
UDZ TE-17 15B SMD-SOD323 ROHM 00 3000
UDZ TE-17 3.3B SMD-SOD323 ROHM 99 7102
UDZ TE-17 3.9B SMD-SOD323 ROHM 99 1848
UDZ TE-17 4.3B SMD-SOD323 ROHM 97 2160
UDZ TE-1710B SMD-SOD323 ROHM 99 7780
UDZ TE-1710B SMD-SOD323 ROHM 00 30000
UDZS TE-17 10B SMD-SOD323 ROHM 05 3000
UDZS TE-17 15B SMD-SOD323 ROHM 04 2873
UDZS TE-17 3.9B SMD-SOD323 ROHM 04 3000
UDZS TE-17 6.8B SMD-SOD323 ROHM 98 3525
UDZS TE-17 6.8B SMD-SOD323 ROHM 98 30000
UDZS TE-18 3.3B SMD-SOD323 ROHM 00 12215
UDZS TE-18 3.3B SMD-SOD323 ROHM 00 30000
UDZS TE-18 4.3B SMD-SOD323 ROHM 00 8800
UDZS TE-18 5.1B SMD-SOD323 ROHM 00 25625
UDZS TE-18 5.1B SMD-SOD323 ROHM 00 30000
UDZS TE-18 5.1B SMD-SOD323 ROHM 03 30000
UF5404 DO-201AD GSE 02 1196
UG01-BBN SMD-POWER-SO20 STM 01 124
UG4B DO-201AD GI 96 1350
UL224D30 DIP-18 RFT 90+ 3000
UL224D30 DIP-18 RFT 90+ 65
UL6516D DIP-24 RFT 90+ 405
UL6516DG15 DIP-24 RFT 90 3000
UL6516DG15 DIP-24 RFT 90+ 468
UL7515 TO-3 CEMI -- 30
UL7518L TO-3 CEMI -- 300
ULA3U009E-7 DIP-40 n/a 91 128
ULA5RA033E DIP-22-M FERRANTI 83 257
ULC-640-TL-A-31 PRECICONT n/a 50
ULC1240 V2.0 SMD-PLCC84 ATMEL 03 1841
ULN2001A [LOOSE] DIP-16 STM 00 736
ULN2002AN DIP-16 TI 96 15
ULN2003A [LOOSE] DIP-16 STM 89 640
ULN2003A DIP-16 STM 93 58
ULN2003AN DIP-16 TI 97 195
ULN2004A DIP-16 STM 99 241
ULN2004AN DIP-16 TI 00 350
ULN2004AN DIP-16 TI 90 5
ULN2004D SMD-SO16 SIGNETICS 86 44
ULN2021A DIP-16 n/a n/a 45
ULN2032A [LOOSE] DIP-16 ALLEGRO 76 125
ULN2032A DIP-16 ALLEGRO 96 3000
ULN2067B DIP-16 STM 95 25
ULN2209M DIP-8 n/a 96 150
ULN2455A DIP-14 ALLEGRO 97 24
ULN2802A DIP-18 n/a 89 42
ULN2804A [LOOSE] DIP-18 STM 89 128
ULN2804A DIP-18 STM 99 65
ULQ2003D1013TR RoHS SMD-SO16 STM 08 11
UM2132 UMEC 95 223
UM307 UMEC 93 2
UM3491-20 DIP-18 UMC 95 1600
UM3752 DIP-20 UMC 89+ 221
UM3754 [BULK] DIP-28 UMC 89 14
UM3755 DIP-20 UMC 90 649
UM5100 DIP-40 UMC 96 69
UM61256CK-20 [LOOSE] DIP-28-L UMC 93 8
UM61256FK-15 [LOOSE] DIP-28-L UMC 95 23
UM61256FK-15 [PULLS] DIP-28-L UMC 96 54
UM6168L-1 DIP-20 UMC 89 613
UM61L3232AE-7 SMD-TQFP100 UMC 98 30
UM61M256K-15 [LOOSE] DIP-28-L UMC 95 21
UM62S512AX-70LLT SMD-TSOP32 UMC 98 936
UM6551A [LOOSE] DIP-28 UMC 88 14
UM82450 DIP-40 UMC 90+ 308
UM82450L SMD-PLCC44 UMC 89 12
UM8259A-2 DIP-28 UMC 87 11
UM8272A DIP-40 UMC 89 447
UM82C11 [LOOSE] DIP-40 UMC 89 22
UM82C284-10 DIP-18 UMC 89 60
UM9151 DIP-18 UMC 89 14
UM9151A DIP-18 UMC 89 1600
UM91611 DIP-18 UMC 91 401
UM9242 DIP UMEC -- 9
UM9252 DIP UMEC -- 247
UMD2 N TL SMD-SOT363 ROHM 97 5350
UMD3 N TR SMD-SOT363 ROHM 02 4360
UMH9 SMD-SOT363 ROHM 02 1670
UMH9 SMD-SOT363 ROHM 04 2320
UMX11 N TR SMD-SOT363 ROHM 01 7428
UMX11 N TR SMD-SOT363 ROHM 01 30000
UMZ6.8E N TR SMD-SOT353 ROHM 04 30000
UMZ6.8E N TR SMD-SOT353 ROHM 04 15000
UN4116 PANASONIC -- 3000
UN4222 PANASONIC -- 6000
UPA1428AH [LOOSE] SIP-10 NEC 98 1394
UPA1558H [LOOSE] SIP-10 NEC 94 75
UPA1702G-E2 SMD-SO8 NEC 98 2500
UPA1711G-E2 SMD-SO8 NEC 97 2500
UPA1851GR-934-E2 SMD-SO8 NEC 97 3000
UPA1911TE-T1 SMD-SUPERSOT-6 NEC -- 6000
UPA2004G [LOOSE] SMD-SO16 NEC 98 922
UPA53C [LOOSE] DIP-14 NEC 92 69
UPB1511TB-E3 SMD-SOT23L-6 NEC 00 2230
UPB553AC [LOOSE] DIP-8 NEC 80 66
UPB8212C DIP-24 NEC 85+ 73
UPB8216C DIP-16 NEC 85 60
UPB8228C [LOOSE] DIP-28 NEC 83+ 26
UPB8282C DIP-20 NEC 84+ 40
UPB8284AD DIP-18-C NEC 88 13
UPB8288C DIP-20 NEC 85 17
UPB8288D DIP-20-C NEC 85 207
UPC1074AGT [LOOSE] SMD-SO16L NEC 94 5
UPC1074G [LOOSE] SMD-SO16L NEC 91 9
UPC1100GS-E1 SMD-SO16M NEC 96 1600
UPC1185H SIL-12H NEC 90 791
UPC1245V [LOOSE] ZIP-19 NEC 94 29
UPC1820ACT SDIP-30 NEC 94 11
UPC2405AHF TO-220-F NEC 99 3000
UPC2409AHF [BULK] TO-220-F NEC 99 1118
UPC24A05HF TO-220-F NEC 99 32
UPC2711T SMD-SOT363 NEC -- 2984
UPC2712T-E3 NEC 00 3000
UPC2747T-E3 NEC -- 3000
UPC2748T-C1T [LOOSE] SMD-SOT343 NEC -- 676
UPC2801 SMD-SO8 NEC 92 350
UPC29S78GR [LOOSE] SMD-SO8 NEC 01 18
UPC3215TB-E3 SMD-SOT23-6 NEC 00 6000
UPC339G2-E2/JM SMD-SO14 NEC 01 5000
UPC358C DIP-8 NEC 00 467
UPC358G2-T2 SMD-SO8 NEC 95 4000
UPC4574G SMD-SO14 NEC -- 1846
UPC617C DIP-8 NEC 97 82
UPC667CT SDIP-30 NEC 00 16
UPD10 TO-99 NEC 92 68
UPD10A TO-99 NEC -- 455
UPD12A TO-99 NEC 93 28
UPD16312GB-3BS-E2/CM SMD-QFP44 NEC 02 1600
UPD16312GB SMD-QFP44 NEC 03 440
UPD16432BGC SMD-QFP NEC 00 598
UPD16502 [LOOSE] SMD-SO20M NEC 01 155
UPD1701C [LOOSE] DIP-28-M NEC 00 36
UPD1703C [LOOSE] DIP-28-M NEC 00 242
UPD1708AG-734 [LOOSE] SMD-QFP52 NEC 88 150
UPD1708AG-754 [LOOSE] SMD-QFP52 NEC 89 5
UPD1708AG-787 [LOOSE] SMD-QFP52 NEC 88 36
UPD1708G-595 [LOOSE] SMD-QFP52 NEC 85 28
UPD17149GT-531-E1 SMD-SO28L NEC -- 3000
UPD17201AGF-724 [LOOSE] SMD-QFP80 NEC 00 45
UPD17202AGF-782 SMD-QFP64 NEC 00 43
UPD17202AGF-826 SMD-QFP64 NEC 03 334
UPD17P104CS [PULLS] SDIP-22 NEC 97 21
UPD17P108 [LOOSE] SMD-SO24M NEC 96 261
UPD17P136AGT/PROG. SMD-SO28L NEC 97 900
UPD17P137ACT SDIP-28-M NEC 00 17
UPD2102AL-4 DIP-16 NEC 94 31
UPD2114LD-3 DIP-18-C NEC 80 66
UPD2149D-1 [PULLS] DIP-18-C NEC 83 36
UPD2149D-2 DIP-18-C NEC 83 11
UPD2167D DIP-20-CG NEC 86 36
UPD27256AD-2 [PULLS] DIP-28-CW NEC 86+ 200
UPD27256D [PULLS] DIP-28-CW NEC 86+ 200
UPD2732A-3 [PULLS] DIP-24-C NEC 86 41
UPD27C1001A-12 [PULLS] DIP-32-CW NEC 93 27
UPD27C256AG-15 SMD-SO28 NEC 91 3000
UPD27C512C-15 DIP-28 NEC 91 10
UPD27C512D [PULLS] DIP-28-CW NEC 89+ 200
UPD27C8000GX-15 SMD-SO44 NEC 95 28
UPD2819C [LOOSE] DIP-18 NEC 84 19
UPD28C04G-20 SMD-SO24L NEC 91 30
UPD28C64C-20 DIP-28 NEC 89 4
UPD30122F1-150-GA1 SMD-BGA190 NEC 01 1242
UPD30122F1-150 SMD-BGA190 NEC 01 494
UPD30541GD-167 SMD-QFP NEC 00 45
UPD3700 [LOOSE] SDIP-20 NEC -- 19
UPD3719D [LOOSE] DIP-34-C NEC n/a 4
UPD3720ACY [LOOSE] DIP-22-M NEC 98 5
UPD3732CY-1 [LOOSE] DIP-22-M NEC 97 8
UPD3732CY-1 DIP-22-M NEC 98 1200
UPD3794CY [LOOSE] DIP-22-M NEC 98 2
UPD3797CY [LOOSE] DIP-32-M NEC n/a 4
UPD3797D [LOOSE] DIP-22-MC1 NEC 97 5
UPD4013G SMD-SO14 NEC 84+ 6000
UPD4016C-2 DIP-24 NEC 84 49
UPD4016C-3 [LOOSE] DIP-24 NEC 80 305
UPD411AC [LOOSE] DIP-22-M NEC -- 144
UPD41256C-12 [LOOSE] DIP-16 NEC 85 71
UPD41416C-12 DIP-18 NEC 83 132
UPD41464C-10 DIP-18 NEC 93 622
UPD41464C-12 DIP-18 NEC 85 118
UPD4164C-3 [LOOSE] DIP-16 NEC 86 47
UPD4164C-3 DIP-16 NEC 87 300
UPD4168C-12 DIP-28 NEC 87 23
UPD416C-2 DIP-16 NEC 84 550
UPD416C-5 DIP-16 NEC 80 58
UPD4216400LA-60 SMD-SOJ24 NEC 97 232
UPD42280V-30 ZIP-28 NEC 99 62
UPD424256C-80 DIP-20 NEC 89 130
UPD42832C-15L DIP-28 NEC 86 13
UPD431000AGU-B12X-9JH SMD-TSOP32 NEC 00 1311
UPD431000AGU-B12X-9KH SMD-TSOP32 NEC 03 3000
UPD431000AGW-70L/(L) SMD-SO32 NEC 95 148
UPD431000AGW-70LL [LOOSE] SMD-SO32 NEC 97 287
UPD431000AGW-85LL/(L) SMD-SO32 NEC 95 86
UPD431000AGW-A10-E2 SMD-SO32L NEC 00 917
UPD431000AGW-A10 SMD-SO32L NEC 00 55
UPD431008LE-20X SMD-SOJ32 NEC 00 1600
UPD431016LE-15 SMD-SOJ44 NEC 97 11
UPD431232ALGF-A7-E2 SMD-TQFP100 NEC 98 1600
UPD431232ALGF-A8 SMD-TQFP100 NEC 97 195
UPD43251LA-35 [PULLS] SMD-SOJ24 NEC 90 160
UPD43256AC-10L [PULLS] DIP-28 NEC 93 7
UPD43256AC-12L [PULLS] DIP-28 NEC -- 16
UPD43256AC-15L [PULLS] DIP-28 NEC 89 25
UPD43256AC-15L [PULLS] DIP-28 NEC 89 829
UPD43256BGU-70LL SMD-SO28L NEC 89 50
UPD43256BGU-70Y-E2 SMD-SO28L NEC 01 224
UPD43256BGU-70Y SMD-SO28L NEC 00 146
UPD43256BGU-85LL [LOOSE] SMD-SO28 NEC 96 86
UPD43256BGW-B12X-9JL SMD-TSOP NEC 00 3000
UPD43256C-10L [PULLS] DIP-28 NEC 87 15
UPD43256C-10L [PULLS] DIP-28 NEC 88 12
UPD43256C-12L [PULLS] DIP-28 NEC 88 11
UPD4362C-55 DIP-22 NEC 89 30
UPD4364C-12L [PULLS] DIP-28 NEC 89 21
UPD4364C-15L [PULLS] DIP-28 NEC 85 592
UPD4364C-15L DIP-28 NEC 85 35
UPD4364C-20L [PULLS] DIP-28 NEC 84 12
UPD442000LGU-B10X-9JH SMD-TSOP32 NEC 00 1600
UPD4464C-15L [LOOSE] DIP-28 NEC 85 11
UPD446C-3 DIP-24 NEC 84 9
UPD45128163G5-A10-9JF SMD-SO54 NEC 99 31
UPD45128163G5-A80-9JF SMD-TSSOP56 03 137
UPD45128841G5-A10-9JF SMD-SO54 NEC 00 313
UPD4516421AG5 [LOOSE] SMD-SO44 NEC 98 430
UPD4516421G5 [LOOSE] SMD-SO44 NEC -- 852
UPD4516421G5 [LOOSE] SMD-SO44 NEC 97 1573
UPD4516821AG5 [LOOSE] SMD-SO44 NEC 98 238
UPD4516821G5 [LOOSE] SMD-SO44 NEC 97 787
UPD4564441G5 [LOOSE] SMD-TSSOP54 NEC 97 937
UPD45D128842G5-C10A-9LG SMD NEC 99 24
UPD4712CC [LOOSE] DIP-24-L NEC 97 1600
UPD4992 SMD-SO20M NEC 98] 30
UPD5101LC-1 DIP-22-M NEC 85 17
UPD61032GL SMD-QFP NEC 02 40
UPD61130AS1-120-F6 NEC 04 1447
UPD61130AS1-120-F6 RoHS NEC 06 1600
UPD61133F1-120-KA2 NEC 06 913
UPD6121G001 SMD-SO20L NEC 98 450
UPD6161CA 604 [LOOSE] SDIP-28-M NEC 89 602
UPD6316 SMD-SO16M NEC 99 93
UPD6336C DIP-16 NEC 97 294
UPD63724GM-8ED NEC 98 500
UPD6379AL SMD-SO8 NEC -- 1517
UPD65002C036 [LOOSE] DIP-48 NEC 87 29
UPD65006C-A14 [LOOSE] DIP-48 NEC 98 1083
UPD65012L [LOOSE] SMD-PLCC44 NEC 92 26
UPD65013S-240 PGA NEC 01 20
UPD65020C030 [LOOSE] DIP-40 NEC 85 27
UPD65031L115 [LOOSE] SMD-PLCC84 NEC 94 20
UPD65031L160 [LOOSE] SMD-PLCC84 NEC 96 32
UPD6503IL096 SMD-PLCC84 NEC 87 31
UPD65040S-127 PGA NEC 87 20
UPD65240R-032 PGA280CG NEC 00- 65
UPD65611GB-Y33-9EU SMD-QFP64 NEC 99 1248
UPD65621GF-061-3BE-E1 SMD-QFP64 NEC 98 500
UPD65641GD019 SMD-TQFP NEC 93 34
UPD65650GD096 SMD-TQFP NEC 00 206
UPD65664GD-045-5ML SMD-PQFP208 NEC 00 183
UPD65804GD-061 SMD-QFP NEC 02 1600
UPD65812GL-022LMV SMD-QFP NEC 97 92
UPD65813GL017 SMD-QFP NEC 00 60
UPD65881GB-02-YEU SMD-TQFP64 NEC 03 1614
UPD65882GB-150-YEU SMD-TQFP64 NEC 03 807
UPD66565GDY02 SMD-QFP NEC 98 123
UPD69147S9C06 [LOOSE] SMD-BGA580 NEC 99 150
UPD70116HG-16 SMD-QFP NEC 02 26
UPD70208L-10 [LOOSE] SMD-PLCC68 NEC 88 12
UPD70208L-8 [LOOSE] SMD-PLCC68 NEC 98 8
UPD70208L-8 SMD-PLCC68 NEC 94 9
UPD70216HG-20 SMD-TQFP80 NEC 02 554
UPD70216HGK-20-9EU SMD-QFP NEC 02 1600
UPD70216HLP-20 SMD-PLCC68 NEC 01 1600
UPD703004AGC(A)-E02-8 SMD-QFP NEC 02 1600
UPD703004AGC(A)-E05-8 SMD-QFP NEC 02 1600
UPD703004AGC(A)-E05-8EU SMD-QFP100 NEC 02 505
UPD70320GJ-5BG SMD-QFP NEC 94 225
UPD70F3003A-25 SMD-QFP NEC 00 40
UPD70F3017AGC SMD-QFP NEC 99 93
UPD70F3017AS1 SMD-QFP NEC 00 5
UPD70F3025A-33 ES SMD-QFP NEC 99+ 90
UPD70F3079AYGC SMD-QFP NEC 01 37
UPD70F3157(A) SMD-TQFP100 NEC 01 6
UPD70F3210GC SMD-QFP NEC 02 85
UPD70F3210GK SMD-QFP NEC 02 20
UPD70F3217YGJ SMD-QFP NEC 00 100
UPD71037-10 SMD-QFP NEC 02 100
UPD71051L [LOOSE] SMD-PLCC28 NEC 98+ 20
UPD71054L-10 [PULLS] SMD-PLCC28 NEC 95+ 363
UPD71055C [PULLS] DIP-40 NEC 90 40
UPD71055L [LOOSE] SMD-PLCC44 NEC 98 21
UPD71059-10 [LOOSE] SMD-QFP44 NEC 99 49
UPD71059C [PULLS] DIP-28 NEC 85 53
UPD71059C DIP-28 NEC 93 81
UPD71059L-10 [LOOSE] SMD-PLCC28 NEC 98 45
UPD71059L [LOOSE] SMD-PLCC28 NEC 93 198
UPD71059L SMD-PLCC28 NEC 88 120
UPD71059L SMD-PLCC28 NEC 92+ 1157
UPD71071C [LOOSE] DIP-48 NEC 96 26
UPD71084C DIP-18 NEC 95 1600
UPD71087C DIP-20 NEC 85 33
UPD720101GJ-UEN-A/UJ RoHS SMD-TQFP144 NEC 05 45
UPD720101GJ-UEN-E2-A/UJ SMD-TQFP144 NEC 05 855
UPD720101GJ-UEN SMD-TQFP144 NEC 05 108
UPD720101GJ-UEN/UJ-EXT SMD-TQFP144 NEC 04 1090
UPD720101GJ SMD-TQFP144 NEC 04 22
UPD7201AC [PULLS] DIP-40 NEC 93 46
UPD7201C DIP-40 NEC 90 71
UPD72065BC [LOOSE] DIP-40 NEC 97 1600
UPD7210C [PULLS] DIP-40 NEC 86 7
UPD72120L SMD-PLCC84 NEC 00 777
UPD7220AD [PULLS] DIP-40-CG NEC 85+ 55
UPD7220AD DIP-40-CG NEC 88+ 11
UPD7225G01 [LOOSE] SMD-QFP52 NEC 00 88
UPD7227G SMD-QFP64 NEC 87+ 281
UPD7229AGF-013-3B9 SMD-QFP NEC 96 1600
UPD72880GJ SMD-QFP NEC 01 11
UPD72893GD SMD-QFP NEC 01 4
UPD75004 065PTSAB2 -P SDIP-42 NEC 90 55
UPD75037566 SMD-TQFP64 NEC -- 228
UPD7507SC DIP-28 NEC 89 143
UPD7508 M28 NEC 90 9
UPD7508C-877 DIP-40 NEC 89 369
UPD7508CC42 DIP-40 NEC 92 956
UPD75108CW-C047 SDIP-64 NEC 95 360
UPD75108CW [LOOSE] SDIP-64 NEC 89 22
UPD75112CW-180 SDIP-64 NEC 92 312
UPD7514G-490-12 SMD-QFP NEC 91 1600
UPD75206CW-177 SDIP-64 NEC 91 1031
UPD75206CW-183 SDIP-64 NEC 92 1655
UPD75212-208 TP90-A SDIP-64 NEC 90 8
UPD75212 ACW-187 SDIP-64 NEC 89 90
UPD7527ACU-224 SDIP-42 NEC 00 12
UPD7528ACU [PULLS] SDIP-42 NEC 00 74
UPD7528CU SDIP-42 NEC 92 317
UPD753012AGC SMD-TQFP80 NEC -- 86
UPD753016AGCF11 SMD-TQFP80 NEC 01 870
UPD75308GF-396 SMD-QFP NEC 91 300
UPD75308GF-526 SMD-QFP NEC 91 25
UPD75308GF-N14-3B9R SMD-QFP NEC 97 1600
UPD75316BGC-E28-3B9 SMD-QFP NEC 95 244
UPD75316GF-537-3B9 SMD-QFP80 NEC 94 1600
UPD75352AGF SMD NEC 94 1600
UPD7537AC DIP-40 NEC 89 80
UPD7538AC-012 DIP-40 NEC 86 283
UPD754244GS-541-BA5-E SMD-SO20M NEC 03 1600
UPD754264GS-024-E2 SMD-SO20M NEC -- 1600
UPD754264GS-056-E2 SMD-SO20M NEC 03 1600
UPD758C DIP-42 NEC 85 68
UPD75CG08E DIP-40-CG NEC 87 2
UPD75P0076DU [PULLS] SDIP-42-CGW NEC 96 223
UPD75P008CU SDIP-42 NEC 99 4
UPD75P0116CU [LOOSE] SDIP-42 NEC 97 1600
UPD75P108CW-35 SDIP-64 NEC 92 9
UPD75P116GF SMD-QFP NEC 00 13
UPD75P117H SMD-QFP NEC 00 1002
UPD75P3116 [PULLS] SMD-LCC64-CGW NEC 96 59
UPD75P4026K [PULLS] SMD-LCC80-CGW NEC 96 45
UPD75P402CT SDIP-28-M NEC 01 7
UPD760011FMC014 SMD-QFP NEC 02 249
UPD765AC-2 DIP-40 NEC 86 50
UPD765AC [LOOSE] DIP-40 NEC 82 29
UPD76F0018GJ(A) SMD-QFP NEC 01 881
UPD77015GC-A01-9EU SMD-QFP NEC 97 72
UPD7720AD DIP-28 NEC 86 26
UPD77C20AC-187 [LOOSE] DIP-28 NEC 88+ 317
UPD77C20AC-335 DIP-28 NEC 98 618
UPD77C20AC-357 DIP-28 NEC 97 39
UPD77C20AC-365 DIP-28 NEC 95 520
UPD77C20AC-366 DIP-28 NEC 96 320
UPD77C20AC-368 DIP-28 NEC 96 2334
UPD77C20AC-369 DIP-28 NEC 95 3000
UPD77C20AC-370 DIP-28 NEC 96 520
UPD77C20AC 267 [LOOSE] DIP-28 NEC 98 16
UPD77C20AC 280 DIP-28 NEC 94 11
UPD77C20AC 282 [LOOSE] DIP-28 NEC 92 203
UPD77C25C-120 DIP-28 NEC 98 286
UPD77C25C-135 [LOOSE] DIP-28 NEC 96 25
UPD77C25C-135 DIP-28 NEC 96 330
UPD77C25L-518 [LOOSE] SMD-PLCC44 NEC 93 25
UPD77C25L-522 [LOOSE] SMD-PLCC44 NEC 95 8
UPD77C25L-533 SMD-PLCC44 NEC 00 476
UPD77P20D [PULLS] DIP-28-CW NEC 87 810
UPD77P25L [LOOSE] SMD-PLCC44 NEC 98 15
UPD77P56CR DIP-20 NEC 00 354
UPD780021A-119 SMD-QFP NEC 03 1600
UPD780021A-120 SMD-QFP NEC 03 1548
UPD780022A-ES SMD-QFP ADVCONN 04 10
UPD780023N09 SMD-QFP NEC 03 215
UPD780024A-B82 SMD-QFP NEC 01 3000
UPD780032A-B03 SMD-QFP NEC 00 283
UPD78012HG-503 SMD-QFP NEC 00 1800
UPD78013FGC-569 SMD-QFP64 NEC 02 46
UPD78014-804 [LOOSE] SMD-QFP48 NEC 98 190
UPD78016F543 SMD-QFP48 NEC 01 48
UPD78016F591 SMD-QFP48 NEC 03 13
UPD78016F592 SMD-QFP48 NEC 95 95
UPD78016F622 SMD-QFP48 NEC 02 10
UPD78016FGC-804 [LOOSE] SMD-QFP48 NEC 99 235
UPD78018F623 SMD-QFP48 NEC 04 63
UPD780232501 SMD-QFP NEC 03 750
UPD780828BGC(A)-811-8 SMD-TQFP80 NEC 03 3000
UPD780C-1 DIP-40 NEC 83 9
UPD780C-1 [LOOSE] DIP-40 NEC 83 23
UPD7810CW [LOOSE] SDIP-64 NEC 85 5
UPD7810HCW SDIP-64 NEC 89+ 109
UPD78214CW-G45 SDIP-64 NEC 94 8
UPD78322L (A)-309 FAG SMD-PLCC68 NEC 93 17
UPD78363AGF-027 SMD-QFP80 NEC 02 1600
UPD784035YGC-813-8BT- SMD-QFP80 NEC 02 1600
UPD789046-042 SMD-QFP NEC 02 68
UPD789074MC-035-5A4-E SMD-TSSOP30 NEC 03 580
UPD789166YGB-510-8ES- SMD-QFP44 NEC 03 3000
UPD789407AGK-A66-9EU- SMD-TQFP80 NEC 03 1000
UPD78C11G231 DIP-64 NEC 90 59
UPD78C14G SMD-QFP64 NEC 95 298
UPD78C14G J65 DIP-64-1 NEC 00 14
UPD78C18GQ-A52 DIP-64-1 NEC 01 10
UPD78C18GQ-A60 DIP-64-1 NEC 00 200
UPD78F0034B (A) SMD-QFP NEC 02 30
UPD78F0034BGC CS1.1 SMD-QFP NEC 01 35
UPD78F0034YCW [PULLS] SDIP-64 NEC 98 666
UPD78F0103M1 V2.1 DS SMD-TSSOP30 NEC 02 90
UPD78F0103M2 V1.1 DS SMD-TSSOP30 NEC 02 35
UPD78F0103M2 V2.2 DS SMD-TSSOP30 NEC 02 95
UPD78F0103M3 V2.1 DS SMD-TSSOP30 NEC 02 42
UPD78F0103M5 V2.0 DS SMD-TSSOP30 NEC 02 1176
UPD78F0103M6 SMD-TSSOP30 NEC 02 140
UPD78F0114M2 SMD-QFP44 NEC 02 65
UPD78F0148M2 SMD-QFP NEC 02 42
UPD78F0338GC SMD-QFP NEC 00 10
UPD78F0828BGC SMD-QFP NEC 01 219
UPD78F0828GC SMD-QFP NEC 01 113
UPD78F3214GC SMD-QFP NEC 02 7
UPD78F4216AGC [LOOSE] SMD-QFP100 NEC 99 134
UPD78F4216GF [LOOSE] SMD-QFP100 NEC 99 62
UPD78F9177AYGB-8ES-A PROG. SMD-QFP NEC 07 800
UPD78F9316GC [LOOSE] SMD-QFP64 NEC 01 1267
UPD78F9418AGC [LOOSE] SMD-TQFP80 NEC 99 95
UPD78F9488GC SMD-QFP NEC 01 280
UPD78F9801 SMD-QFP NEC -- 446
UPD78P0208KL-T SMD-LCC100-CGW NEC 97 3
UPD78P048AKL-S SMD-LCC100-CGW NEC 98 1
UPD78P054KK SMD-LCC80-CGW NEC 97 3
UPD78P058YKK SMD-LCC80-CGW NEC 98 2
UPD78P064BGC SMD-QFP NEC 01 5
UPD78P078GF SMD-QFP NEC 02 4
UPD78P0808GF SMD-QFP100 NEC 98 300
UPD78P312ADW [PULLS] SDIP-64-CGW NEC 90 36
UPD79011L SMD-PLCC84 NEC 86+ 77
UPD8022C DIP-40 NEC 84 79
UPD8041AH DIP-40 NEC 91 200
UPD8041AH077 DIP-40 NEC 85 252
UPD8041AHC038 DIP-40 NEC 84 45
UPD8048HC126 DIP-40 NEC 86 2509
UPD8049HC DIP-40 NEC 85+ 1338
UPD8049HC167 DIP-40 NEC 85 216
UPD8049PC DIP-40 NEC 84 37
UPD8080AFC DIP-40 NEC 84 519
UPD8085 [PULLS] DIP-40 NEC -- 1600
UPD8085A-2 [LOOSE] DIP-40-CG NEC 83 13
UPD8085AC-2 [PULLS] DIP-40 NEC 83 99
UPD8085AC [PULLS] DIP-40 NEC 84- 99
UPD8085AHC-2 [PULLS] DIP-40 NEC 88 33
UPD8085AHC [PULLS] DIP-40 NEC 85 44
UPD8085AHC [PULLS] DIP-40 NEC 85 155
UPD8086D [PULLS] DIP-40-C NEC 82 75
UPD80C39D [LOOSE] DIP-40-CG NEC 82 53
UPD80C39HC DIP-40 NEC 92+ 9
UPD80C48C DIP-40 NEC -- 1600
UPD80C49 [PULLS] DIP-40 NEC -- 1600
UPD80C49C227 [LOOSE] DIP-40 NEC 85+ 110
UPD80C49HC-179 [LOOSE] DIP-40 NEC 87+ 308
UPD80C49HC-179 [PULLS] DIP-40 NEC 88 804
UPD80C49HC666 [LOOSE] DIP-40 NEC 93 9
UPD8155C [LOOSE] DIP-40 NEC 84 82
UPD8155HC [LOOSE] DIP-40 NEC 84 56
UPD8155HC [PULLS] DIP-40 NEC 84 112
UPD8155HC DIP-40 NEC 84 21
UPD8155HD [PULLS] DIP-40-C NEC 84 6
UPD8156HC DIP-40 NEC 85 36
UPD82073GM-001 SMD-QFP NEC 00 45
UPD82157N7-002 SMD-BGA500 NEC 99 64
UPD8237AC-5 [PULLS] DIP-40 NEC 88 46
UPD8237AC-5 DIP-40 NEC 96 1530
UPD8243D [LOOSE] DIP-24-CG NEC 84 5
UPD8251AC [PULLS] DIP-28 NEC -- 5
UPD8251AFC [LOOSE] DIP-28 NEC 90 4
UPD8255AC-2 [PULLS] DIP-40 NEC 90+ 28
UPD8255AC-2 [PULLS] DIP-40 NEC 87 26
UPD8255AC-2 DIP-40 NEC 89 14
UPD8255AC-5 [PULLS] DIP-40 NEC 84+ 32
UPD8255AD-2 [LOOSE] DIP-40-C NEC 85 8
UPD8257C-2 [PULLS] DIP-40 NEC 85 291
UPD8257C-2 DIP-40 NEC 84 9
UPD8257C-2 DIP-40 NEC 91 45
UPD8257C-5 [PULLS] DIP-40 NEC 84 57
UPD8257C-5 DIP-40 NEC 84+ 385
UPD8259-5 [LOOSE] DIP-28-CG NEC 96 16
UPD8259AC-2 [LOOSE] DIP-28 NEC 86 17
UPD8259C-5 DIP-28 NEC 83 195
UPD8279C-2 [PULLS] DIP-40 NEC 87+ 1600
UPD8279C-2 [PULLS] DIP-40 NEC 86+ 1120
UPD8279C-5 [PULLS] DIP-40 NEC 82+ 263
UPD8741AD NEC 88 21
UPD8741AD [PULLS] DIP-40 NEC 83 122
UPD8742 [PULLS] DIP-40-CW INTEL 87 481
UPD8748D [PULLS] DIP-40-CW NEC 85 6
UPD8748HC DIP-40 INTEL 84 144
UPD8749HC DIP-40 NEC 95 5
UPD8749HD [PULLS] DIP-40-CW NEC -- 374
UPD89009GM-101-JEU SMD-TQFP176 NEC 01 1600
UPD89030S1-001-6C SMD-QFP NEC 02 200
UPD93075LP-E3-BELL SMD-PLCC68 NEC 01 1600
UPD9309AGF [LOOSE] SMD-QFP100 NEC 90 38
UPD9309GF [LOOSE] SMD-QFP100 NEC 90 69
UPD93313GF-3B9-E2 SMD-QFP64 NEC 01 1600
UPD9625L [BULK] SMD-PLCC18 NEC 95+ 1600
UPD97252GN-002-LMU SMD-QFP NEC 01 1600
UPD97312-001-LMU SMD-QFP NEC 00 996
UPD9810ES2 SMD-QFP64 NEC 00 68
UPD98401AGD SMD-QFP NEC 01 500
UPD98405GL-PMU SMD-QFP304 NEC 98 13
UPD98410S2 SMD-BGA580 NEC 98 10
UPD98503N7 [LOOSE] SMD-BGA256 NEC 01 306
UPR1000D [LOOSE] DIP-24 n/a 87 66
UR1316/A I-3 RoHS PHILIPS 05 86
URAE8-DO8A SMD ALPS 97 3000
US224 D20 DIP-18 RFT 90+ 106
US224D20 DIP-18 RFT 90+ 760
US83C87-33 PGA68CG [PULLS] ULSISYS 91+ 11
US83C87-40 PGA68CG [PULLS] ULSISYS 94 8
US83C87C-40 PGA68CG [PULLS] ULSISYS 94 6
USB2502AEZG RoHS SMSC 06- 1600
USB2502AEZG SMSC -- 442
USB6B1RL RoHS SMD-SO8 STM 06 2278
USBN9602-28M SMD-SO28 NSC 98 50
USD945 TO-220-2 MICROUSPD 98 59
USO-306-TL-A-31 6 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT 99 576
USO-320-TL-A-36F 20 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT 99+ 890
USO-324-TL-A-36F 24 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT -- 7
USO-324-TL-A-36F 24 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT 99 13
USO-328-TL-A-36F 28 PIN-GOLD R7.5 PRECICONT -- 500
USO-422-TL-A-36-F 22 PIN-GOLD R12.5 PRECICONT -- 16
USO-624-TL-A-36F 24 PIN-GOLD R15 PRECICONT -- 65
USO-624-TL-A-36F 24 PIN-GOLD R15 PRECICONT -- 13
USO-632-TL-A-36F 32 PIN-GOLD R15 PRECICONT 99 1852
USO-648-TL-A-36-F R15 PRECICONT n/a 91
USS825-DB SMD LUCENT 99 100
UT1E2GE-NDK TAKT-SWITCH NDK -- 50
UT90124 SMD UNIVERSAL 98 3000
UUR1V470MCLSHDMS RoHS SMD-08X06,2L HICON 06 700
UUX1V101MNTAZHGS SMD-10X10 HICON 97 280
UV02 BDB L9230 SMD-POWER-SO20 STM 02 266
UVZ1A471MED1TD RoHS HICON 06 2000
UWR-5/500-D48 DATEL 93 8
UWX1C470MCR1GB SMD-06,3X5,3 HICON -- 6000
UWX1H2R2MCR1GB SMD-4X5.5L HICON 00 3340
UXP 14 132 TLA 72 132 PIN PGA PRECICONT n/a 82
UXP1717 168TLA72 168 PIN PGA PRECICONT 95 617
V10471U MATSUSHITA -- 750
V22916-X9-A58 DIP-40 PHILIPS 91+ 18
V22916-X9-A68 DIP-48 PHILIPS 90 98
V23026-A1011-B201 9,0VDC SIEMENS 98 527
V23026-D1022-B201 12VDC AXICOM 01 1600
V23040-A0001-B201 5VDC SIEMENS 96+ 165
V23040-A0003-B201 15VDC SIEMENS 96+ 1600
V23040-A0004-B201 24VDC SIEMENS -- 1279
V23040-A0009-B201 4,5VDC SIEMENS -- 772
V23040-A0010-X002 7,0VDC SIEMENS -- 659
V23040-A0016-B201 12VDC SIEMENS -- 156
V23040-B0102-B201 12VDC SIEMENS -- 139
V23040-B0104-B201 24VDC SIEMENS -- 753
V23040-C0051-B201 5,0VDC SIEMENS -- 123
V23040-C0056-B201 3,0VDC SIEMENS -- 141
V23040-C0057-X503 1,2VDC SIEMENS -- 1600
V23040-C0069-X009 1,2VDC SIEMENS -- 162
V23042-A1001-B101 5,0VDC SIEMENS -- 20
V23042-A2001-B101 5,0VDC SIEMENS 98 58
V23042-A2003-B201 12VDC SIEMENS 98 1046
V23042-A2004-B201 15VDC SIEMENS -- 98
V23042-A2005-B201 24VDC SIEMENS 98 325
V23042-B2201-B101 5,0VDC SIEMENS 96 1600
V23057-D0006-A102 24VDC SCHRACK -- 40
V23061-A1010-A402 60VDC SIEMENS -- 274
V23072-A1061-A303 [LOOSE] 12VDC SIEMENS -- 124
V23072-C1059-X119 12VDC SIEMENS 93+ 1600
V23079-A1001-B301 5,0VDC SIEMENS -- 21
V23079-D2001-B301 5,0VDC-SMT SIEMENS n/a 251
V23079-D2001-B301 5,0VDC-SMT AXICOM 02 1600
V23079-D2016-B301 RoHS 5,0VDC-SMT AXICOM 04 400
V23079-G1011-X11 4,5VDC-SMT TYCO 01 1600
V23079-G1011-X11 4,5VDC-SMT TYCO 01 1600
V23079-G2016-B301 RoHS 5,0VDC-SMT AXICOM 05 542
V23082-A1201-A401 3,0VDC SIEMENS 98 50
V23084-C2002-A403 12VDC TYCO 02 434
V23092-A1024-A302 24VDC SIEMENS 99 1600
V23100-V4005-A010 5,0VDC SIEMENS 00 85
V23100-V4024-A010 24VDC SIEMENS -- 42
V23100-V4305-B010 5,0VDC SIEMENS -- 710
V23100-V4312-C000 12VDC SIEMENS 00 40
V23100-V4505-A000 5,0VDC AXICOM 03 260
V23100-V4505-A010 5,0VDC AXICOM 03 60
V23100-V4515-A010 15VDC AXICOM 06 942
V23100-W1224-A104 24VDC SIEMENS -- 439
V23532-A1010-S32 SIEMENS 96 80
V23535-A3280-C141 SIEMENS -- 1600
V23535-A3280-C201 SIEMENS -- 422
V23535-A3280-C501 SIEMENS -- 68
V23612-A102-A76 SIEMENS -- 18
V23612-A103-A43 SIEMENS -- 3
V23612-A103-A45 SIEMENS -- 41
V23612-A103-P76 SIEMENS n/a 125
V23612-A1068-G1 SIEMENS -- 298
V23612-A303-C45 SIEMENS n/a 157
V23612-A603-G66 SIEMENS n/a 57
V23756-A3003-A8 DIP-16 SIEMENS 02 220
V23826-C18-C366 INFINEON n/a 4
V23872-T6320-T809 INFINEON n/a 110
V24216-Z11-A1 966610 DIP-14 INTERSIL 99 3000
V24216Z11A1 [LOOSE] DIP-16 SIEMENS -- 137
V24851 Z 1359 A24 SIEMENS 97 3000
V26822-B3-V5 SIEMENS 00 2722
V275LA10 HARRIS 04 109
V30145-F185-Y32 10.368 MHZ RoHS SMD-UM1S 06 3000
V30146-A2056-D1 IMS 00 74
V330RA22 ARESTOR HARRISMOV -- 217
V33103-S1076-A202 SIEMENS -- 3000
V33103-T3015-J602 -1 SIEMENS 95 77
V33131-Z1003-A202 SMD VOGTELEC 95 207
V34614-E1-A100 12VDC SIEMENS -- 353
V39104-F3020-X212 PHILIPS -- 3000
V39197-F5006-F270 ROSENBERGE 02 1600
V39331-F6225-M SMD-3X5.5 RUBYCON 03 7225
V4001D [LOOSE] DIP-14 RFT 90+ 1025
V4001D DIP-14 RFT 90+ 486
V40098D DIP-16 RFT 90+ 165
V40098D DIP-16 RFT 88+ 2702
V4012 [LOOSE] DIP-14 RFT 90 136
V4012D DIP-14 RFT 90+ 650
V4019D DIP-16 RFT 90+ 4423
V4023D DIP-14 RFT 90+ 850
V4027D DIP-16 RFT 90 3020
V4028D DIP-16 RFT 90+ 202
V4029 DIP-16 RFT 90+ 3491
V4030D DIP-14 RFT 90- 248
V4034D DIP-24 RFT 86 3000
V4042D DIP-16 RFT 90+ 2009
V4044D DIP-16 RFT 90+ 491
V4048 [LOOSE] DIP-16 RFT -- 126
V4048D DIP-16 RFT 90+ 865
V4050 [LOOSE] DIP-16 RFT -- 85
V4050D DIP-16 RFT 90+ 775
V40511D DIP-16 RFT 90+ 178
V4051D DIP-16 RFT 90+ 5697
V4066D DIP-14 RFT 90+ 6000
V4093D DIP-14 RFT 90+ 184
V422264-H1002-H1 SWITCH SIEMENS n/a 10
V42229-F104A SMD SIEMENS 00 800
V42229-F154-A SMD SIEMENS -- 118
V42229-F345-A SMD SIEMENS 00 721
V42229-F384-A SIEMENS 00 834
V42235-E23-A-1 SMD VAC 98 106
V42235-E24-A-1 SMD VAC 98 557
V42235-E28-A-1 SMD VAC 97 95
V42235-M26-D10-2 SMD SIEMENS 00 450
V42235-M46B 10 SMD VAC 99 700
V42235-M47-D10-3 SIEMENS -- 900
V42235-M71-D12 SMD SIEMENS -- 270
V42237-Z119-A8-1 SMD VAC 00 1536
V42237-Z119-A8-1 SMD VAC 00 3000
V42237-Z119-A9-1 SMD VAC 00 3000
V42237-Z119-A9-1 SMD VAC 98+ 3000
V42237-Z165-A9-1 SMD SIEMENS -- 398
V42250-Z58-C389 SIEMENS -- 591
V42251-C276-A113 SIEMENS 00 10
V42251-C566-V100 SIEMENS 97 1309
V42251-C566-V100/01 SIEMENS -- 391
V42251-C566-V100/01 SIEMENS -- 17
V42251-C591-V101/03 SIEMENS -- 500
V42251-C591-V105/03 SIEMENS -- 63
V42251-C608-V101/03 SIEMENS -- 5
V42251-C608-V104/03 SIEMENS -- 67
V42251-C608-V105/03 SIEMENS -- 4
V42251-C608-V108-1 SIEMENS -- 23
V42251-C608-V108/03 SIEMENS -- 36
V42251-C608-V109/03 SIEMENS -- 6
V42251-C608-V110-1 SIEMENS -- 3
V42251-C608-V110/03 SIEMENS -- 93
V42251-C608-V114-1 SIEMENS -- 17
V42251-C608-V114/03 SIEMENS -- 78
V42251-C614-V104-1 SIEMENS 99 150
V42251-C614-V105-1 SIEMENS -- 13
V42251-C614-V108-1 SIEMENS 99 210
V42251-C614-V109-1 SIEMENS 99 200
V42251-C614-V110-1 SIEMENS -- 235
V42251-C614-V114-1 SIEMENS 99 372
V42251-C614-V116/03 SIEMENS 99 58
V42254-A3326-C315 SIEMENS -- 47
V42254-A5234-B225 SIEMENS -- 900
V42254-A5235-B215 SIEMENS -- 1528
V42254-B1200-C963 SIEMENS -- 90
V42254-B7291-C207 SIEMENS -- 1763
V42254-B7291-C207 SIEMENS -- 128
V42254-B7291-C217 SIEMENS -- 120
V42254-B7291-C253 SIEMENS -- 870
V42254-B7291-C254 SIEMENS -- 290
V42254-B8202-C963 SIEMENS -- 390
V42254-B8202-C968 SIEMENS -- 120
V42254-P2266-C965 SIEMENS -- 40
V42256-A82-B111 SIEMENS -- 8
V42256-A82-B211 SIEMENS -- 8
V42256-A82-B51 SIEMENS n/a 12
V42295S5001P SMD-PLCC28 NSC 99 24
V42312-B24-A7-1 SIEMENS -- 75
V442235-E28-A-1 SMD SIEMENS -- 6000
V4520D DIP-16 RFT 90+ 522
V50004-S21-T210 SMD-QFP NEC 97 320
V50004-S61-T220 SMD-TQFP100 TI 93 144
V50004-S96-T210 SMD-QFP TI -- 52
V50017-Q210-K800 TECOS 02 49
V50017-Q8240-K800 SANTEC 00 5
V50017-T90-K802 INFINEON 01 80
V53C256P80L DIP-16 VIETELIC 90 25
V5R5 V-PACK RELIABILIT 92 440
V6130 SMD-SO8 UEM 98 1391
V6130 SMD-SO8 UEM 99 3000
V6309L SMD-SOT23 UEM 01 3000
V7024-22PC DIP-22-M UEM 88 1600
V7110 SMD-PLCC68 PHILIPS n/a 23
V71600024SI SMD-SO24L UEM 97 31
V7188 V0 SMD-PLCC68 PHILIPS 93 340
V7195 V1.B SMD-PQFP160 PHILIPS 92 168
V7311TIN3P [LOOSE] DIP-28 ITALTEL 88 49
V7361 S05 MATSUSHITA -- 1733
V74FCT240P DIP-20 VTC 89 180
V74FCT244P DIP-20 VTC 96- 468
V784429651 SMD-PLCC28 BOSCH 01 112
V8041P T176 DIP-28 PHILIPS 90 24
V80C552 12H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 89 18
V8594 DIP-8 PHILIPS -- 126
V89CE558H [LOOSE] SMD-QFP80 PHILIPS 93 67
V9056P DIP-28 PHILIPS 89 52
V93C101 PLCC-84 PHILIPS 92 15
VA033DJ DIP-8-C VTC 87 150
VB311606E7.1 SMD-SO20 BOSCH n/a 255
VB855D DIP-40 RFT 90+ 27
VC-2R7A24-0897/1747 SMD FUJITSU 02 352
VC-2R8A28-0897/1747/1 SMD FUJITSUMDL 01 118
VC-2R8A29-0897/1747 SMD FUJITSUMDL 01 969
VC-2R8A29-0897/1747 SMD FUJITSUMDL 01 2970
VC-2R8A29-0897/1747 SMD FUJITSUMDL 00 839
VC-2R8A29-0897/1747 SMD FUJITSUMDL 00 443
VC-2R8A29-0897/1747Y SMD FUJITSUMDL 02+ 1600
VC-2R8A29-0897/1747Y SMD FUJITSUMDL 03 1600
VC-2R8A29-0897/1747Y SMD FUJITSUMDL 02 1100
VC-2R8A80-1360 SMD FUJITSU 01 1600
VC2500 AK33DA SMD-TQFP IIT 94 20
VC5479-0002 PGA209C [PULLS] VLSI 91 113
VCB-Z035 JDS -- 2
VCO RX 09 H2 MSENGIN 00 3000
VCO RX 18 H2 MSENGIN 99 3000
VCO TX 09 H2 MSENGIN 00 3000
VCO TX 18 H2 MSENGIN 00 3000
VCU2133A [PULLS] DIP-40 IIT -- 420
VD090015A n/a n/a 13
VD090030C n/a n/a 24
VD090050G n/a n/a 51
VD2SB8 SMD PANASONIC 98 3000
VES5453 [LOOSE] SMD-PLCC68 VLSI 95 131
VES5453 SMD-PLCC68 VLSI 95 1125
VGC7209-0709 [LOOSE] SMD-PLCC68 VLSI 96 17
VGC7212-0708 SMD-PLCC84 VLSI -- 30
VGT8006-6185 PGA181C [PULLS] VLSI 92 44
VI-220-CX VICOR -- 7
VI-263-EW VICOR -- 8
VI-2W3-EV VICOR 98 23
VI-AIM-C1/F2 VICOR -- 1
VI-J10-CZ VICOR 96 90
VI-J30-CZ/S VICOR n/a 165
VIC068A-BC PGA145C [PULLS] VIC 96 8
VIC068A-BC PGA145C [PULLS] VIC 91+ 8
VJ0402G104KXQCW1BC SMD-0402 VISHAY 00 3000
VJ0603A101KFAAI34 RoHS SMD-0603 VISHAY 05 3000
VJ0603A101KXCT SMD-0603 VITRAMON 01 2800
VJ0603A221KXCT SMD-0603 VITRAMON 01 28000
VJ0603Y103KFBAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 07 3000
VJ0603Y103KFBAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 07 3000
VJ0603Y104KFJL RoHS SMD-0603 VISHAY 05 3000
VJ0603Y222MXB-T SMD-0603 VITRAMON -- 3824
VJ0603Y223KFJAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 07 3000
VJ0603Y223KXXP SMD-0603 VISHAY 04 3000
VJ0603Y331KFBAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 07 3000
VJ0603Y331KFBAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 07 3000
VJ0603Y332MXB-T SMD-0603 VITRAMON -- 18030
VJ0603Y471KXB-T SMD-0603 VITRAMON -- 15508
VJ0603Y472KFBAM34 RoHS SMD-0603 VISHAY 05 3000
VJ0603Y473KXJT SMD-0603 VISHAY 00 4000
VJ0603Y473KXXLM SMD-0603 VISHAY 00 10000
VJ0603Y681KXBT SMD-0603 VISHAY 05 3000
VJ0603Y682KXBP SMD-0603 VISHAY 05 3000
VJ0805A100JXA-T SMD-0805 VITRAMON 88 3200
VJ0805Q180FXAT SMD-0805 VITRAMON 01 3000
VJ0805Q1R2CXAT SMD-0805 VITRAMON 01 3000
VJ0805Q4R7CXAT SMD-0805 VITRAMON 01 2464
VJ0805Q5R6CXAT SMD-0805 VITRAMON 01 6000
VJ0805Q6R8CXAT SMD-0805 VITRAMON 01 2339
VJ0805Y104KFAAM34 RoHS SMD-0805 VISHAY 00 30000
VJ0805Y152KXC-T SMD-0805 VITRAMON -- 15445
VJ0805Y222JXATM SMD-0805 VISHAY 01 3940
VJ0805Y223KXATM SMD-0805 VITRAMON 98 1530
VJ0805Y224KXJLM SMD-0805 VISHAY 05 3000
VJ0805Y224KXJLM SMD-0805 VISHAY 05 3000
VJ0805Y224KXJTM RoHS SMD-0805 VITRAMON 98 880
VJ0805Y333JXATM SMD-0805 VITRAMON 98 2672
VJ0805Y333JXATM SMD-0805 VISHAY 00 3000
VJ0805Y333JXATM SMD-0805 VISHAY 00 14774
VJ0805Y473JFAL SMD-0805 VITRAMON 95 3000
VJ1206Y102KXELM SMD-1206 VISHAY 04 1490
VJ1206Y103MXET SMD-1206 VISHAY 00 2800
VJ1206Y224KXATM SMD-1206 VISHAY 00 2700
VJ1206Y333KFA-T SMD-1206 VITRAMON -- 3000
VJ1206Y333KXBTM SMD-1206 VITRAMON 00 3000
VJ1206Y473KXBLM SMD-1206 VITRAMON 00 20675
VJ1206Y473KXBTM SMD-1206 VITRAMON 00 1992
VJ1206Y683JXAT SMD-1206 VITRAMON -- 2660
VJ1210A362JXAT SMD-1210 VITRAMON 01 8641
VJ1210A681GXET SMD-1210 VITRAMON 99 3000
VJ1210T474KXAT SMD-1210 VITRAMON 98 3000
VJ1210Y103KXET SMD-1210 VITRAMON 01 3804
VJ1210Y103KXET RoHS SMD-1210 VITRAMON 05 141
VJ1210Y104KFA-T SMD-1210 VITRAMON -- 2420
VJ1210Y105MSA SMD-1210 VISHAY 00 1500
VJ1210Y154KXA-T SMD-1210 VITRAMON -- 5241
VJ1812Y104KXCT SMD-1812 VITRAMON 01 2000
VJ1812Y224KXA-T SMD-1812 VITRAMON -- 1607
VJ1812Y274MXA-T SMD-1812 VITRAMON -- 2314
VJ1812Y474KXAT SMD-1812 VITRAMON 01 1480
VJ2220A682KXB-T SMD-2220 VITRAMON -- 2842
VJ2321A153JXA-T SMD-2321 VITRAMON 88 1860
VJ2321X474JXA-T SMD-2220 VITRAMON -- 1000
VL16C450-PC [PULLS] DIP-40 VLSI 88 261
VL82C320A FC SMD-QFP VLSI 92 14
VL82C320FC4.07 SMD-QFP VLSI 91 370
VL82C330FC3.08 SMD-QFP VLSI 91 240
VL82C331-FC SMD-QFP208 VLSI 92 86
VLB1589 SMD TEMEX 01 171
VLB1680 SMD TEMEX 01 188
VLF3010AT-100MR49 SMD TDK 04 930
VLF3010AT-2R2M1R0 SMD TDK 05 1348
VLF3010AT-2R2M1R0 RoHS SMD TDK 04+ 3000
VLGEM1058-01 LCD 2X24 CHARACTER n/a n/a 1600
VLMS30G2J1-GS18 RoHS SMD-LED-RED VISHAY 08 6000
VM1174PK DIP-22-M VTC 88 1288
VM201 HEPTAWATT-V5 STM 90+ 1600
VN03 TO-220-5 STM 97 90
VN16B HEPTAWATT-V5 STM 98 1600
VNC14NV04T SMD-SO28L STM 99 27
VND05B HEPTAWATT-V7 STM 98 1600
VND05B SMD-POWER-SO10 STM -- 1297
VND10B HEPTAWATT-V7 STM 98 1600
VNS1NV04 [LOOSE] SMD-SOT223 STM 06 640
VNS1NV04D13TR SMD-SO8 STM 00 820
VNV35N07 SMD-POWER-SO10 STM 96 244
VP0116TO-92 99 218
VP06389-2 SMD-TQFP168 PHILIPS 00 1600
VP2000 AK33CA SMD-TQFP IIT 95 29
VP222141A2 SMD-BGA PHILIPS 00 573
VP22264B3 SMD-BGA PHILIPS 01 2917
VP22264B3 SMD-BGA PHILIPS 01 498
VP22264BED SMD-BGA PHILIPS 03 2780
VP22264BED PCI3610L SMD-BGA PHILIPS 03 3000
VP22269A2 SMD-BGA PHILIPS 01 2567
VP27118-2 PGA144 VLSI 98 1600
VQB201D RFT n/a 275
VQB201E RFT 90 441
VQB28D RFT n/a 1146
VQB28E RFT 90 130
VQE11D RFT n/a 659
VQE11E RFT n/a 1375
VQE21F RFT n/a 102
VS10038 16 SMD-TQFP48 VLSI 05 32
VS6624Q0KP RoHS STM 07 1600
VSC215 L2A2025 SMD-TQFP144 VITESSE 04 66
VSP2860 SMD-PLCC44 ITT n/a 19
VT2130-15 DIP-48-CG VTI 84 14
VT6212L G SMD-LQFP128 VIA T 06 190
VT7132A-45QC SMD-PLCC52 VLSI 90+ 9
VTM260X-103 VTM260X BOURNS 99 700
VUC2003 [LOOSE] DIP-16 PANASONIC 94 1600
VV40260 HJST20K n/a -- 110
VW26002DE1 SMD-FPBGA96 PHILIPS 01 751
VW8201CPD DIP-40 MOTOROLA 84 9
VY14591C2.01 PGA n/a 92 150
W0369 DIP-14 FAIRCHILD 84 25
W24129AS-35 SMD-SO28 WINBOND 97 1600
W24257AK-25 [LOOSE] DIP-24-L WINBOND 92 15
W24257AKDX [LOOSE] DIP-24-L WINBOND 94 10
W24L10T-70LE SMD-TSOP WINBOND 98 20
W24M257AK-15 [LOOSE] DIP-24-L WINBOND 95 24
W25X16VSSIG RoHS SMD-SO8 WINBOND 06 484
W25X40VSNIG RoHS SMD-SO8M WINBOND 07 60
W25X80VZPIG SMD-WSON8 WINBOND 06 20
W625 TO-18 STM 91 642
W7020FMCB-DT SMD-BGA AGRE 01 1600
W742E811 SMD-QFP100 WINBOND 99 100
W7515-A SMD COILCRAFT 01 6000
W7757-A SMD-DO3316P COILCRAFT 01 6000
W7763-A SMD-DO3316P COILCRAFT 01 6000
W83C42 [PULLS] DIP-40 WINBOND 83 239
W83C553F-G SMD-QFP WINBOND 00 5
W86C450 DIP-40 WINBOND 90 34
W9425G6DH-6 RoHS SMD-TSOP66 WINBOND 07 100
WAC-186-B-X SMD-TQFP PMC 98 34
WASI021 RoHS SMD-TSSOP16 06 3000
WBC2.5/A-3S4 PHILIPS 01 883
WBDK-L80 LUCENT 01 4
WBS2.5-5/4,8/10-4B1 SMD PHILIPS 99 170
WD0419 [PULLS] DIP-40 TI 88 1270
WD1010A-AL [PULLS] DIP-40-CG WD 86 27
WD1010AL-00 [PULLS] DIP-40-CG WD 84 8
WD1010AL-05 [PULLS] DIP-40-CG WD 83 7
WD1014-AL [PULLS] DIP-40-CG WD 85 13
WD1015-PL37A DIP-40 WD 88 38
WD10C20A-PH DIP-28 WDC 85 1444
WD11C00C-JU SMD-PLCC84 WD 90 59
WD1315U-A11 JDSFITEL -- 29
WD1415-PKT5751 JDSFITEL 00 2
WD1504D1B-SM2 JDS 99 28
WD1504D1C-SM2 JDS 99 28
WD1504D1E-SM2 JDS 99 63
WD1504D1F-SM2 JDS 99 2
WD1504D1G-SM2 JDS 99 4
WD1504D1H-SM2 JDS 99 23
WD1504D2-SM2 JDS 99 33
WD1504D2A-SM2 JDS 99 2
WD1504D2B-SM1 JDSFITEL 01 1
WD1504D2B-SM2 JDS 99 79
WD1504D2C-SM2 JDS 99 129
WD1508D1C-SM2 JDS 99 2
WD1508D1D-SM2 JDS 99 1
WD1508RAD2-SM1 JDSFITEL -- 137
WD1508RD1-SM2 JDS 99 321
WD1508RD1-SM3 JDS 99 292
WD1515ADCBA-SM1 JDS 99 18
WD1515ADCBC-SM1 JDS 99 9
WD1515ADCBD-SM1 JDS 99 6
WD1515ADCBG-SM1 JDS 99 5
WD1515ADCBH-SM1 JDS 99 6
WD1515DB-SM2 JDS 00 374
WD1532B1-SM2 JDS 00 217
WD1550R2-SM2 JDS 00 418
WD16C450-PL [PULLS] DIP-40 WINBOND 89 16
WD1935A-PL DIP-40 WDC 86+ 578
WD33C93A-PL DIP-40 WDC 90+ 73
WD37C65BJM [LOOSE] SMD-PLCC44 WESTERN 91+ 5
WD37C65CJM [LOOSE] SMD-PLCC44 WDC 90 4
WD42C22A-JU [LOOSE] SMD-PLCC84 WDC 90 20
WDT404514 n/a n/a 3630
WDT404514 n/a -- 600
WE9110 DIP-18 WINBOND 91 3000
WFP127AB20T SMD-QFP STM -- 1600
WKP4N7M VISHAY n/a 500
WL155-003033 JDS 00 89
WL155-003111 JDS 00 5
WL155-003190 JDS 00 50
WL155-003190 JDS 00 5
WL155-003268 JDS 00 11
WL155-003346 JDS 00 3
WL155-003346 JDS 00 7
WL155-003425 JDS 00 9
WL155-003503 JDS 00 8
WL155-003503 JDS 00 21
WL155-003582 JDS 00 9
WL155-003739 JDS 00 9
WL155-003740 JDS 00 12
WL155-003818 JDS 00 101
WL155-003897 JDS 00 12
WL155-004055 JDS 00 11
WL155-004056 JDS 00 3
WL155-004134 JDS 00 47
WL155-004134 JDS 00 95
WL155-004134 JDS 00 1
WL155-004293 JDS 00 115
WL155-004771 JDS 00 29
WL155-004931 JDS 00 38
WL155-005092 JDS 00 72
WL155-005172 JDS 00 11
WL155-005252 JDS 00 11
WL155-005333 JDS 00 2
WL155-005575 JDS 00 98
WL155-005655 JDS 00 9
WL155-005736 JDS 00 59
WL155-005817 JDS 00 12
WL155-005898 JDS 00 5
WL155-005979 JDS 00 9
WL155-006060 JDS 00 160
WL155-3112 JDS 00 17
WL155-3504 JDS 00 1
WL155-3819 JDS 00 1
WL155-4135 JDS 00 4
WL155-4771 JDS 00 5
WL155-4851 JDS 00 2
WL155-4852 JDS 00 4
WL155-4932 JDS 00 2
WL155-5494 JDS 00 11
WL155-5736 JDS 00 24
WL155-6142 JDS 00 2
WM326-TA TO-92 SILICONIX 87 1000
WM8750S WOLFSON 04 60
WP24S05/5000U ARTESYN 99 1
WPC03R48S05L [PULLS] POWERCONV 99 15
WPC10R48S05N POWERCONV 97 1
WR-70S-VF-1-E1500 SMD JAE 96 1600
WR12D15/1000U ARTESYN 00 34
WR12S05/5000U ARTESYN 01 4
WR12S12/1250XC ARTESYN 00 5
WR12S12/2500U ARTESYN 00 71
WR12S12/60K-1 ARTESYN 99 20
WR12S12/60K ARTESYN 99 10
WR12T05-15/55K ARTESYN 99 3
WR24D05-12/55K ARTESYN 99 16
WR24D12/60K-3 ARTESYN 00 11
WR24D12/625XC ARTESYN 00 47
WR24S05/50K ARTESYN 00 9
WR24S12/60K ARTESYN 00 3
WR30-48S12-F ARTESYN 99 38
WR30-48S5V4-F ARTESYN 99 17
WR48D12/60K ARTESYN 99 5
WR48D15/1000U ARTESYN 99 2
WR48S05/50K ARTESYN 99 4
WR48S06/4500U ARTESYN 99 20
WR48S15/2000U ARTESYN 00 9
WR80S-VF-1-E2000-SN SMD JAE 01 1600
WR80S-VF-1-E2000-SN SMD JAE 01 1600
WRNF80P-VF60-A1-E120 SMD JAE 00 408
WS57C45-25 [PULLS] DIP-24-CLW WAFERSCALE 93 34
WS59521S DIP-24 WAFERSCALE 86 90
WSL-2010 0.012 1% R86 SMD-2010 VISHAY -- 2782
WU-1-3216HD SMD-LED-RED KINGBRIGHT 01 1990
WYA010 DIP-32 FUJITSU 90 12
WYO 2N2M 250-Y2 R7.5 VISHAY 3000
WYO 4N7M 250-Y2 R7.5 VISHAY 2272
X2203CP DIP-16 XICOR 84 75
X2210AP DIP-18 XICOR 88 90
X2211CP DIP-14 XPPLC 90 75
X2238P DIP-16 XICOR 95 25
X22C10P DIP-18 XICOR 94 19
X24C02 SMD-SO8 XICOR 97 485
X24C02P [LOOSE] DIP-8 XICOR 93 118
X24C04 DIP-8 XICOR 88 7
X24C04 SMD-SO8 XICOR 00 196
X25128S SMD-SO16 n/a 94 32
X25170 SMD-SO8 n/a -- 39
X2804AP-45 DIP-24 XICOR 87 27
X2804AP DIP-24 XICOR 84 18
X28C256DI-20 DIP-28-C XICOR 90 10
X28C256P-20 [PULLS] DIP-28 XICOR -- 20
X28C256P-25 [PULLS] DIP-28 XICOR -- 277
X28C256P-25 DIP-28 XICOR 96 6
X28HC256DI-12 DIP-28-C XICOR 97+ 403
X28HC256J-12 SMD-PLCC32 XICOR 99 30
X304 n/a n/a 1315
X304 [PULLS] n/a n/a 3000
X430P3251 SMD-QFP64 TI 96 35
X6964M S+M -- 40
X6981M [LOOSE] S+M 98+ 1000
X6986M [LOOSE] S+M 98+ 1000
X6991T [LOOSE] S+M 98+ 1000
X6997T [LOOSE] S+M 98+ 1000
X7001L [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 1000
X88C64D DIP-24-C XICOR 92 6
X9241YS SMD-SO20L XICOR 99 27
X9511W SMD-SO8 XICOR 00 295
XC17256DJC SMD-PLCC20 XILINX 98 291
XC1736A DIP-8 XILINX 92 370
XC1736A DIP-8 EXRAR 93 40
XC1736DJC SMD-PLCC20 XILINX 94 197
XC1736DPC DIP-8 EXRAR -- 54
XC1736DSC SMD-SO8 EXRAR -- 52
XC1736EJC [LOOSE] SMD-PLCC20 EXRAR 90 72
XC1736EJC SMD-PLCC20 XILINX 00 483
XC1736EPC DIP-8 XILINX -- 40
XC240 DIP-16-C XPPLC 97- 64
XC2C256-7TQ144C SMD-TQFP144 XILINX 02 32
XC2S100-5FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 205
XC2S100-5FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 1
XC2S100-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 5
XC2S100E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 22
XC2S100E-6FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1034
XC2S100E-6FT256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 21
XC2S100E-7FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 8
XC2S100E-FT256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 8
XC2S15-5VQ100C SMD-VQFP100 XILINX 03 90
XC2S150-5FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 30
XC2S150-5FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 210
XC2S150-5FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 63
XC2S150-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 31
XC2S150-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 25
XC2S150E-6FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 276
XC2S150E-FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 23
XC2S150E-FT256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 19
XC2S200-5FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 360
XC2S200-5FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 130
XC2S200-5FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 16
XC2S200-5FG456I [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 21
XC2S200-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 10
XC2S200E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 3
XC2S200E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 06 60
XC2S200E-6FG456I [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 3
XC2S200E-6FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 588
XC2S200E-6FT256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 14
XC2S200E-7FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 7
XC2S200E-7FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 55
XC2S30-6PQ208C [LOOSE] SMD-PQFP208 XILINX 03 4
XC2S300E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 4
XC2S300E-6FGG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 37
XC2S300E-6FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 135
XC2S300E-6FT256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 25
XC2S300E-7FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 2
XC2S300E-7FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 9
XC2S400E-6FG256AFQ [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 1
XC2S400E-6FG256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1
XC2S400E-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 42
XC2S400E-6FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 19
XC2S400E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 30
XC2S400E-6FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04- 25
XC2S400E-6FG676I [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 2
XC2S400E-7FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 75
XC2S400E-7FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1
XC2S400E-7FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 1
XC2S400E-FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 11
XC2S50-5FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 99
XC2S50-5FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 32
XC2S50-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 1
XC2S50E-6FT256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 66
XC2S50E-6FT256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 97
XC2S50E-FT256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 25
XC2S600-5FG676I [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 02 2
XC2S600E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 45
XC2S600E-6FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 33
XC2S600E-7FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 20
XC2S600E-7FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 5
XC2V1000-4FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 68
XC2V1000-4FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 13
XC2V1000-4FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03+ 8
XC2V1000-4FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03+ 122
XC2V1000-4FG456I [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03 42
XC2V1000-5FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03 8
XC2V1000-BG575AGT [LOOSE] SMD-BGA575 XILINX 03+ 11
XC2V1000-BG575BGT [LOOSE] SMD-BGA575 XILINX 03 1
XC2V1000-FG256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 94
XC2V1000-FG456AFT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03 5
XC2V1000-FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03 96
XC2V1000-FG456BGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 03 83
XC2V1500-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 15
XC2V1500-BG575AGT [LOOSE] SMD-BGA575 XILINX 04 3
XC2V1500-FG676AGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 64
XC2V2000-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 29
XC2V2000-BG575AGT [LOOSE] SMD-BGA575 XILINX 03 1
XC2V2000-FG676AGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 90
XC2V2000-FG676BGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 21
XC2V250-4FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 2
XC2V250-FG256AFT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 267
XC2V250-FG456AFT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 2
XC2V3000-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 202
XC2V3000-4FG676I [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 282
XC2V3000-5BG728C [LOOSE] SMD-BGA728 XILINX 03 2
XC2V3000-5FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 1
XC2V3000-BG728AGT [LOOSE] SMD-BGA728 XILINX 03 7
XC2V3000-FG676AGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 63
XC2V3000-FG676BGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 9
XC2V40-FG256AFT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 7
XC2V500-4FG456C SMD-FBGA456 XILINX 02 9
XC2V500-4FGA256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 10
XC2V500-FG256AFT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 1
XC2V500-FGA256 [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 83
XC2V500-FGA456 [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 16
XC2V6000-FF1152AGT [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 1
XC2V80-FG256AFT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1
XC3020-70PC84C [PULLS] SMD-PLCC84 XILINX 95 111
XC3020A-7PC84C [PULLS] SMD-PLCC84 XILINX 96 10
XC3030-100PC68C [PULLS] SMD-PLCC68 XILINX 95 14
XC3030-100PQ100I SMD-PQFP100 XILINX 00 50
XC3030-70PC84C [PULLS] SMD-PLCC84 XILINX 91+ 111
XC3030A-6VQ100C SMD-TQFP100 XILINX 00+ 660
XC3030A-7 PC84C [LOOSE] SMD-PLCC84 XILINX 95 9
XC3042-125 PC84C SMD-PLCC84 XILINX 91 4
XC3042-70PC84C [PULLS] SMD-PLCC84 XILINX 96 864
XC3042A-7PC84C (LOOSE) SMD-PLCC84 XILINX 99+ 12
XC3042A-7PQ100C SMD-QFP100 XILINX 01+ 120
XC3042A-7PQ100C SMD-QFP100 XILINX 98 7
XC3064A-6 PP132C PGA132C [PULLS] XILINX -- 5
XC3090-100 PC84C SMD-PLCC84 XILINX 90+ 357
XC3090-70 PP175C PGA175CG [PULLS] XILINX 94 13
XC3090-70PP175C PGA175CG [PULLS] XILINX 96 11
XC3090A-6PQ208C SMD-QFP208 XILINX 94 185
XC3090A-7PP175C PGA175C [PULLS] XILINX 97 12
XC3142A-2 PQ100C [LOOSE] SMD-QFP100 XILINX 03 46
XC3142A-5 PQ100C SMD-QFP100 XILINX 96 10
XC3S1000-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 2
XC3S1000-JFT256ALQ [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 10
XC3S200-4FTG456C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 05 7
XC3S400-4FGG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 1
XC4003A-4PC84C SMD-PLCC84 XILINX 94 5
XC4003E-3PQ100C [LOOSE] SMD-PQFP100 XILINX 99+ 1
XC4005-3PQ160C SMD-QFP160 XILINX 00 29
XC4005-5PQ208C SMD-QFP208 XILINX 92 12
XC4008-5PQ208C SMD-QFP208 XILINX 94 48
XC4010D-5PC84C (PULLS) SMD-PLCC84 XILINX 00 20
XC4010XL-3PQ160C SMD-QFP160 XILINX 00 13
XC4010XL-3PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 00 17
XC4010XL-3TQ144C SMD-TQFP144 XILINX 99 34
XC4013E-2BG225C SMD-BGA225 XILINX 00 25
XC4013E4PG223I PGA223CG [LOOSE] XILINX 03 1
XC4020XL-3PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 99 1
XC4020XLA-09PQ160C SMD-PQFP160 XILINX 01 54
XC4020XLA-09PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 99 8
XC4028XL-1BG352C SMD-BGA352 XILINX 98 7
XC4028XL-3BG352C [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 2
XC4028XLA-09HQ160C SMD-QFP160 XILINX 00 4
XC4036XL-2PG411C PGA411CG [LOOSE] XILINX 03 1
XC4036XLA-09HQ208C SMD-QFP208 XILINX 99 16
XC4052XLA BG432 SMD-BGA432 XILINX 03 1
XC408602P STR300AP/1 DIP-48 MOTOROLA 91 4
XC408608CFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 90 10
XC411863P-DSR1000FMV1 DIP-40 MOTOROLA 93 9
XC411864P-FT950-93-A DIP-40 MOTOROLA 93 9
XC44000PK [LOOSE] DIP-40 MOTOROLA 89 7
XC44000PP [LOOSE] DIP-40 MOTOROLA -- 4
XC45B/320 SHARP 98 1600
XC5206 PQ160 SMD-PQFP160 XILINX 98 52
XC56200LC10 DIP-28-CG MOTOROLA 94 9
XC68040RC25B PGA180CG [PULLS] MOTOROLA 94 8
XC68040RC33M [PULLS] PGA MOTOROLA 94 5
XC68060RC50 [PULLS] PGA MOTOROLA 95+ 37
XC68060RC50A [PULLS] PGA MOTOROLA 99- 2
XC68060RC50C [PULLS] PGA MOTOROLA 98 1
XC68060RC50E [PULLS] PGA MOTOROLA 98 1
XC68160FB-20 SMD-QFP52 MOTOROLA 96 5
XC68160FB SMD-QFP52 MOTOROLA 96 138
XC68705S3CS DIP-28-CW MOTOROLA 87 8
XC68882RC40A PGA68CG [PULLS] MOTOROLA 90 18
XC68EC040RC20A PGA180CG [PULLS] MOTOROLA 92 17
XC68EC040RC25B PGA180CG [PULLS] MOTOROLA 93 32
XC68EN302PV20 SMD-LQFP144 MOTOROLA 96 16
XC68HC05EOFN SMD-PLCC68 MOTOROLA 92 346
XC68HC11F1B4 SDIP-64 MOTOROLA 96 1600
XC68HC58DW SMD-SO28L MOTOROLA 98 915
XC68HC705C5CFS SMD-PLCC44-CW MOTOROLA 92 5
XC68HC705C5CS DIP-40-CW MOTOROLA 93 5
XC68HC705C9CFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 93 161
XC68HC705C9FS SMD-PLCC44-CW MOTOROLA 92 14
XC68HC705P9CS DIP-28-CW MOTOROLA 92 1
XC68HC705X16FS SMD-PLCC68-CGW MOTOROLA -- 18
XC68HC705X32CFU-PROGR SMD-QFP64 MOTOROLA 96+ 691
XC68HC711E20CFN SMD-PLCC52 MOTOROLA 95 39
XC68HC711E9CFS2 [PULLS] SMD-PLCC52-CW MOTOROLA 94 6
XC68HC711E9FS SMD-PLCC52-CW MOTOROLA 91 7
XC68HC711EA9CFN SMD-PLCC52 MOTOROLA 93 32
XC68HC912BD32CFUR2 SMD-QFP MOTOROLA 03 3000
XC68LC040RC25B PGA180CG [PULLS] MOTOROLA 94 12
XC68LC302PU20B SMD-QFP MOTOROLA 87 84
XC731/320-CCD MODUL PHILIPS -- 1600
XC73144-10PQ160C SMD-PQFP160 XILINX 98 70
XC7336-5PC44C [PULLS] SMD-PLCC44 XILINX 97 18
XC85534CFU SMD MOTOROLA 97 40
XC86604P DIP-40 MOTOROLA 87 23
XC87DLC-33 PGA68-C [PULLS] IIT 94 7
XC88646P CUC300ARG2.0 DIP-40 MOTOROLA 95 1444
XC95288XV-7FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 2
XC9572-10PQ100C SMD-PQFP100 XILINX 98+ 20
XC9572-15PC84C SMD-PLCC84 XILINX 97+ 45
XCE0102-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 1
XCE0102-FG676 [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 5
XCR3064XL-10CS48I SMD-BGA48 XILINX 01 1600
XCR3064XL-10VQ100C SMD-VQFP100 XILINX 04+ 1600
XCR3064XL-10VQG44C SMD-VQFP44 XILINX 06 40
XCR5032C PC44 SMD-PLCC44 XILINX 01 22
XCS20XL-4PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 00 6
XCS20XL-4PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 00 4
XCS20XL-4VQ100C [LOOSE] SMD-VQFP100 XILINX 01 8
XCS30-3PQ240C SMD-PQFP240 XILINX 98 5
XCS30-4TQ144C SMD-TQFP144 XILINX 02 12
XCS30XL-4PQ208C SMD-PQFP208 XILINX 02 7
XCV100-4BG256I [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 2
XCV100-5BG256I [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 2
XCV100-5TQ144C SMD-TQFP144 XILINX -- 47
XCV100-5TQ144C SMD-TQFP144 XILINX 02 33
XCV100-BG256AFP [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 1
XCV1000E-6FG680C [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 02 4
XCV1000E-6FG900C [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 2
XCV1000E-6FG900I [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 1
XCV1000E-7BG728C [LOOSE] SMD-BGA728 XILINX 03 66
XCV1000E-7FG900C [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 04 2
XCV1000E-BG728AGT [LOOSE] SMD-BGA728 XILINX 03 8
XCV1000E-FG1156AGT [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 4
XCV1000E-FG680AFT [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 02 1
XCV1000E-FG680AGT [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 03 1
XCV1000E-FG900AGT [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 6
XCV100E-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 16
XCV100E-6FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03+ 16
XCV100E-7FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 8
XCV100E-7FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 9
XCV100E-FG256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 120
XCV150 -4FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1
XCV150 -FG256AFP [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 3
XCV1600E-6BG560C [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 02 1
XCV1600E-6FG1156C [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03+ 5
XCV1600E-6FG680I [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 03 1
XCV1600E-6FG900I [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 1
XCV1600E-7FG680C [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 03 4
XCV1600E-FG1156AFS [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 3
XCV1600E-FG680AFS [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 02 5
XCV1600E-FG900AFS [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 04 6
XCV200-4FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 51
XCV200-4FG256C SMD-BGA256 XILINX 01 2
XCV200-5FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03+ 32
XCV200-5FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 2
XCV200-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 1
XCV200-FG256AFP [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 45
XCV2000E-6FG1156C [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03+ 9
XCV2000E-6FG680C [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 02 3
XCV2000E-7BG728C [LOOSE] SMD-BGA728 XILINX 03 8
XCV2000E-7FG1156I [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 2
XCV2000E-8FG1156C [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03+ 4
XCV2000E-FG1156AGT [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 12
XCV2000E-FG1156AMS [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 7
XCV200E-6BG352C [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 9
XCV200E-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 166
XCV200E-6FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 30
XCV200E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 1
XCV200E-7FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 1
XCV200E-BG352AFS [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 1
XCV200E-BG352AGT [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 1
XCV200E-FG256AFS [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 3
XCV200E-FG256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 56
XCV200E-FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 6
XCV2600E-6FG1156C [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03+ 6
XCV2600E-7FG1156C [LOOSE] SMD-FBGA1156 XILINX 03 1
XCV300-4FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 29
XCV300-4FG456I [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 12
XCV300-5FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 1
XCV300-6BG432C [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 04 1
XCV300-BG352AMS [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 1
XCV300-BG432AMS [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 1
XCV300-FG456AMS [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 15
XCV300E-6BG352C SMD-BGA352 XILINX 05 3
XCV300E-6BG352C [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 12
XCV300E-6BG432C [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 02+ 66
XCV300E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 4
XCV300E-6FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 13
XCV300E-7FG456C [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 6
XCV300E-BG352AGT [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 03 2
XCV300E-BG352AMT [LOOSE] SMD-BGA352 XILINX 02 1
XCV300E-BG432AGT [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 19
XCV300E-FG456AFS [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 02 1
XCV300E-FG456AGT [LOOSE] SMD-FBGA456 XILINX 04 40
XCV400-4BG432C [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 8
XCV400-4BG432I [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 1
XCV400-4FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 2
XCV400-5BG432C [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 4
XCV400-5BG432I [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 1
XCV400-6BG432C [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 02 8
XCV400-6FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 22
XCV400-BG432AFP [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 02 1
XCV400-BG432AMS [LOOSE] SMD-BGA432 XILINX 03 13
XCV400-BG560AMS [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 03 3
XCV400-FG676AMS [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 04 11
XCV400E-6FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 291
XCV400E-6FG676I [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 5
XCV400E-7BG560C [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 02 11
XCV400E-7FG676C [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03+ 42
XCV400E-BG560AGT [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 03 5
XCV400E-FG676AFS [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 1
XCV400E-FG676AGT [LOOSE] SMD-FBGA676 XILINX 03 67
XCV50-4BG256C [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 1
XCV50-4FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 15
XCV50-5BG256C [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 1
XCV50-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03+ 6
XCV50-BG256AFP [LOOSE] SMD-BGA256 XILINX 03 2
XCV50-FG256AFP [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03 48
XCV50E-6FG256C [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 04 115
XCV50E-6FG256I [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03+ 81
XCV50E-FG256AGT [LOOSE] SMD-FBGA256 XILINX 03+ 50
XCV600E-BG560AGT [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 03 8
XCV600E-FG680AGT [LOOSE] SMD-FBGA680 XILINX 03 1
XCV600E-FG900AGT [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 3
XCV800-5BG560I [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 02 2
XCV812E-6BG560C [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 03 6
XCV812E-6FG900C [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03 19
XCV812E-6FG900I [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 03+ 3
XCV812E-BG560AFS [LOOSE] SMD-BGA560 XILINX 03 25
XCV812E-FG900AFS [LOOSE] SMD-FBGA900 XILINX 04- 35
XE1287 XECOM 89 37
XF251204R SMD-SOT23 ITT 96 3000
XF721764BGGW SMD-PBGA176 TI 00 618
XLE93C46P DIP-8 EXLEL 89 53
XLS2804AP-250 DIP-24 EXLEL 96 1070
XLS28C256AP-250 [PULLS] DIP-28 EXLEL 92 3
XLS28C64P-200 DIP-28 EXLEL 92 2
XLS93C46P-3 DIP-8 EXLEL 90 349
XLS93C46P DIP-8 EXLEL 93 53
XM2400LB-PM0601 SMD-SOT23-6 MURATA -- 645
XP125L CERPASS V1.05 SIEMENS -- 148
XP16C450CJ SMD-PLCC44 XPPLC 94 32
XP215-1L 031112-21 SMD HITACHI 03 839
XP215-1L 031204 SMD HITACHI 03 205
XP2212N [LOOSE] DIP-16-C n/a 87 11
XP318 [LOOSE] HITACHI -- 98
XP318R HITACHI -- 28
XP6118 [LOOSE] DIP-18 XICOR 84 27
XP68C681CJ SMD-PLCC44 XPPLC 97 98
XPC107A SMD-BGA503 MOTOROLA 02 6
XPC603ERX133LN SMD-BGA MOTOROLA 97 25
XPC603PRX166LE SMD-BGA MOTOROLA 99 76
XPC604ERX200RE SMD-BGA MOTOROLA 98 23
XPC750ARX266LE SMD-BGA MOTOROLA 98 15
XPC8260ZU150A SMD-TBGA480 MOTOROLA 00 2
XPC8260ZUIFBB3 SMD-TBGA480 MOTOROLA 02 21
XPC860DCZP50C1 [LOOSE] SMD-BGA357 MOTOROLA 98 33
XPC860DCZP50C1 SMD-BGA MOTOROLA 98 1
XPC860MHZP50B SMD-BGA MOTOROLA 98 39
XPC860MHZP50C1 SMD-BGA MOTOROLA 00+ 1600
XPC860PZP80D3 SMD-BGA357 MOTOROLA 00 85
XPC860SRZP66C1 SMD-BGA MOTOROLA 99 2
XR0117R-6JC SMD-PLCC28 89 3000
XRT5675D SMD-SO8 EXRAR 95 71
XRT65118CDTR SMD-SO28 EXRAR 91 1129
XSP56001RC20 PGA88 [PULLS] MOTOROLA 91+ 796
XTNETW2522M TI 04 148
XUK2AKSAL2R TELEMECANI -- 29
XUK2AKSAL2T TELEMECANI -- 32
XY38450FUR2 SMD-QFP44 MOTOROLA 97 1600
XY93084FB SMD-SOP20W MOTOROLA 98 5
Y3220DA SMD ALPS -- 2144
Y3220DA SMD ALPS -- 3000
Y322NAA SMD ALPS -- 3000
Y37 22512 SMD FUJITSU n/a 1917
Y37 31501 SMD FUJITSU -- 2265
Y37 31508 SMD FUJITSU -- 622
Y37 A 2156M SMD n/a -- 1311
Y415F n/a n/a 616
Y419F n/a n/a 1850
Y5012D3 SMD ALPS -- 1350
Y7101L [LOOSE] S+M 98+ 1000
Y7102L [LOOSE] SMD-SO18 S+M 98+ 1000
YG802C09RF122 RoHS TO-220-F FUII 00 1875
YK508MDB0898M1748B SMD KYOCERA 98 50
YK512MDC0898M1748A KYOCERA 02 3000
YK512MDC0898M1748A KYOCERA 03 2000
YK512MDC0898M1748A SMD KYOCERA 00 3000
YK512MDC0898M1748B SMD KYOCERA 00 461
YK512MDC0898M1748B SMD KYOCERA 02- 3000
YM3623B [LOOSE] DIP-28 YAMAHA 91 22
YM3623B DIP-28 YAMAHA 90 11
YMU759B-QE2 SMD-QFN32 YAMAHA 02 255
YMU759B-QE2 SMD-QFN32 YAMAHA 02 1600
Z0840004PSC [LOOSE] DIP-40 ZILOG 92 8
Z0840004PSC DIP-40 ZILOG 96 10
Z0840004PSC DIP-40 ZILOG 93 10
Z0843004PSC Z80 CTC DIP-24 ZILOG 92 43
Z0844104PSC Z80SIO1 - DIP-40 ZILOG 92 9
Z085106CEA DIP-18 ZILOG 93 8
Z0853006VSC [LOOSE] SMD-PLCC44 ZILOG 92 6
Z0853606VSC CIO SMD-PLCC44 ZILOG 00 94
Z0853606VSC CIO SMD-PLCC44 ZILOG 00 33
Z0861008PSC DIP-28 ZILOG 95 41
Z1002-A201 DELTA 95 214
Z16C2010VSC SMD-PLCC84 ZILOG 89 37
Z16C3510VSC [LOOSE] SMD-PLCC68 ZILOG 92 18
Z2014 A1-01 [LOOSE] SMD-LCC52 90 49
Z403 n/a n/a 369
Z440G 06 53
Z47NEO SMD-SOT23 ITT 94 2820
Z64000Z2210Z RoHS EPCOS 05 35
Z6A225/AT047 SMD-SO28L PHILIPS 94 405
Z765 APS DIP-40 ZILOG 86 95
Z80-SIO/0 DIP-40 RFT -- 49
Z80-SIO/0 (UB8560D) DIP-40 RFT 90+ 1600
Z80 CPU [PULLS] DIP-40 n/a n/a 26
Z80 CTC DIP-24 RFT 90+ 3000
Z8001PS CPU DIP-48 ZILOG 85 9
Z8018006VSC [PULLS] SMD-PLCC68 ZILOG 91+ 199
Z8018233ASC SMD-QFP100 ZILOG 97+ 1418
Z8030AB1 Z-SCC DIP-40 SGS 94 9
Z80844204-SIO-2 [PULLS] DIP-40 n/a n/a 326
Z80844204/SIO/2 DIP-40 ZILOG n/a 1298
Z808442PS/SIO/2 DIP-40 ZILOG 84 10
Z80A CTC DIP-28 RFT 89 1600
Z80A DMA DIP-40 SGS 84 36
Z80A DMA DIP-40 RFT 90+ 1600
Z80A PIO [PULLS] DIP-40 SGS 89 66
Z80A PIO DIP-40 RFT 90+ 1600
Z80A SIO/0 DIP-40 RFT 90+ 258
Z80A SIO/0 DIP-40 RFT 90+ 2398
Z80B CPU [PULLS] SMD-PLCC44 STM -- 599
Z80B PIO [PULLS] DIP-40 ZILOG -- 431
Z80B PIO [PULLS] DIP-40 SGS 89 10
Z80CPU DIP-40 RFT 89 1142
Z8400 Z80 CPU [PULLS] DIP-40 ZILOG 81 10
Z8400 B1 Z80 CPU DIP-40 SGS 85 79
Z8400 BPS DIP-40 ZILOG 86 7
Z8400A PS [PULLS] DIP-40 GOLDSTAR 93 146
Z8400AB1 Z80ACPU [PULLS] DIP-40 SGS -- 64
Z8400AB1 Z80ACPU DIP-40 STM 90 415
Z8400AB1 Z80ACPU DIP-40 SGS 86 9
Z8400APS Z80ACPU [PULLS] DIP-40 ZILOG 84 4
Z8400BB1 Z80BCPU DIP-40 STM 90 5
Z8410A PS Z80A DMA DIP-40 ZILOG 83+ 78
Z8420A PS [PULLS] DIP-40 GOLDSTAR 93 193
Z8420AB1 Z80APIO [LOOSE] DIP-40 SGS 85 7
Z8420AB1 Z80APIO DIP-40 STM 87+ 154
Z8420AVS SMD-PLCC44 ZILOG 85 148
Z8420BB1 Z80BPIO DIP-40 ZILOG 86 56
Z8430A PS [LOOSE] DIP-28 GOLDSTAR 93 117
Z8430A PS Z80ACTC [LOOSE] DIP-28 ZILOG 84 43
Z8430AB1 Z80ACTC [LOOSE] DIP-28 SGS 85 52
Z8430AB1 Z80ACTC [LOOSE] DIP-28 STM 88 20
Z8430AB1 Z80ACTC DIP-28 SGS 88 54
Z8441AB1 Z80ASIO-1 DIP-40 SGS 90 55
Z8442AB1 Z80ASIO-2 -P DIP-40 SGS 87+ 46
Z8442AB1 Z80ASIO-2 DIP-40 SGS 84 7
Z8442APS Z80A SIO/2 DIP-40 ZILOG 85 198
Z8470BPS DIP-40 ZILOG 84 42
Z84C0006VEC Z80 CPU SMD-PLCC44 ZILOG 97 9
Z84C0008VEC Z80 CPU SMD-PLCC44 ZILOG 97 55
Z84C1006PEC DIP-40 ZILOG 90 5
Z84C2006VEC [BULK] SMD-PLCC44 ZILOG 93 189
Z84C3006VEC SMD-PLCC44 ZILOG 93 1275
Z84C4106PEC Z80 SIO/1 DIP-40 ZILOG 93 30
Z84C4410VEC SIO/4 SMD-PLCC44 ZILOG 90 30
Z84C60-4PE DIP-16 ZILOG 85 191
Z8523008VEC SMD-PLCC44 ZILOG 99 29
Z8523008VEC SMD-PLCC44 ZILOG 98 11
Z8523020VSC [LOOSE] SMD-PLCC44 ZILOG 94+ 33
Z8523020VSC SMD-PLCC44 ZILOG 03 9
Z8530 AB1 SCC [PULLS] DIP-40 SGS 87 180
Z8530 APS SCC [PULLS] DIP-40 ZILOG 86 75
Z8530 PS SCC [PULLS] DIP-40 ZILOG 86 141
Z853006PSC SCC [PULLS] DIP-40 ZILOG 88 474
Z8530APC [LOOSE] DIP-40 AMD 87 61
Z8530PC [PULLS] DIP-40 AMD 86 29
Z8531APC [PULLS] DIP-40 AMD 87 12
Z8601720ASC SMD-TQFP ZILOG 98 65
Z8611ADMB1 DIP-40 SGS 89- 90
Z8681PS DIP-40 ZILOG 86 43
Z86C3012PSC DIP-28-L ZILOG 96 3000
Z86C6116VSC SMD-PLCC44 ZILOG 95 22
Z86E0208PSC DIP-18 ZILOG 99 1600
Z86E2112VSC Z8 8K OT SMD-PLCC44 ZILOG 92 29
Z86E21AF1 [PULLS] DIP-40-CW STM 89 20
Z86E4012VSC SMD-PLCC44 ZILOG 97 75
Z8939120VSC SMD-PLCC84 ZILOG 94 15
ZAD2836 ANALOGSOL -- 1
ZASILACZ n/a n/a 90
ZASILACZE R盈NE -- 32
ZC10002P10 DIP-64 n/a n/a 13
ZC403788CFN SMD-PLCC44 MOTOROLA 90 54
ZC410912 DIP-40-CG n/a n/a 9
ZC419785VFU4 SMD-QFP64 MOTOROLA 96 731
ZC87121P [LOOSE] DIP-28 MOTOROLA 83 297
ZC87395P [LOOSE] DIP-28 MOTOROLA 85 117
ZC99362MFU SMD-QFP MOTOROLA 97 224
ZD10 DO-13 ITT 85 450
ZF FILTER LA33 225MHZ SMD EPCOS -- 690
ZF142009 RELAY 10A/250VAC/9VDC SCHRACK 98 936
ZF900 052 20VDC SCHRACK 1600
ZGL41-200 SMD-DO213AB GI 95 6000
ZJY51R5-M4PA DIP-8 TDK -- 260
ZJYS51R5-2PT-G SMD TDK 00 1417
ZJYS51R5-2PT SMD TDK 93 3000
ZJYS51R5-2PT SMD TDK 00 3000
ZKB 504/001-80-262-BN VAC 91 105
ZKB 505/109-80-971S-E VAC 94 209
ZM4731A-13 SMD-MELF ITT 92 5500
ZMM10 SMD-SOD80 ITT 02 2012
ZMM12 SMD-SOD80 ITT 00 20000
ZMM16 SMD-SOD80 ITT 96 30000
ZMM18 SMD-SOD80 GSE 98+ 30000
ZMM2.7 SMD-SOD80 ITT 96 18135
ZMM2.7 D1 SMD-SOD80 GSE 00 10000
ZMM20 SMD-SOD80 ITT 00 853
ZMM27 SMD-SOD80 GSE 98 29500
ZMM3.0 SMD-SOD80 GSE 00 22500
ZMM3.3 SMD-SOD80 ITT 99 1325
ZMM3.9 D1 SMD-SOD80 ITT 99 9245
ZMM33 SMD-SOD80 ITT 94 7390
ZMM36 SMD-SOD80 GSE 99+ 20900
ZMM4.7 SMD-SOD80 ITT 99 17573
ZMM47 SMD-SOD80 GSE 98 20000
ZMM5238B SMD-SOD80 ITT 90 4800
ZMM6.2 SMD-SOD80 ITT 91 11400
ZMM6.8 SMD-SOD80 ITT 95+ 20836
ZMY15-07 SMD-MELF ITT 93 2250
ZMY20-13 SMD-MELF ITT 93 4900
ZMY24-13 SMD-MELF ITT 96 30000
ZMY3.9-13 SMD-MELF ITT 93 8000
ZMY4.7-07 SMD-MELF IIT 94 1400
ZMY5,1 SMD-MELF DIOTEC 00 3200
ZMY5,1 25 SMD-MELF GSE 00 4449
ZMY51-07 SMD-MELF GSE 99 2500
ZMY51-25 SMD-MELF GSE 00 7100
ZMY62-13 SMD-MELF ITT 95 3100
ZMY75-13 SMD-MELF ITT 96+ 30000
ZMY91-07 SMD-MELF ADVANTEK 88 3000
ZN404 TO-18 FERRANTI 82 405
ZN427J-8 DIP-18-CG 92 15
ZN428E-8 DIP-16 FERRANTI 95 3
ZN428J-8 FERRANTI 86 14
ZNA134E [LOOSE] DIP-16 n/a 88 9
ZNA2L023E DIP-18 FERRANTI 77 41
ZPD11 DO-35 ITT n/a 2700
ZPD12 DO-35 ITT 95 30000
ZPD2.7 DO-35 ITT 99 18191
ZPD22 DO-35 ITT -- 3300
ZPD24 DO-35 ITT n/a 5700
ZPD3 DO-35 ITT n/a 29606
ZPD3.9 DO-35 ITT n/a 1110
ZPD3V3 DO-35 ITT n/a 147
ZPD47 DO-35 ITT n/a 4890
ZPD5.6 DO-35 GSE 00 10000
ZPD6.2 DO-35 GSE 00 7230
ZPD7.5 DO-35 PHILIPS n/a 500
ZPD7.5 DO-35 ITT -- 100
ZPD7.5 DO-35 PHILIPS n/a 860
ZPD8.2 DO-35 ITT n/a 10740
ZPY3.9 DO-41 IIT -- 5000
ZPY4.3 DO-41 ITT -- 850
ZPY47 DO-41 ITT -- 1000
ZR36100PQC SMD-QFP128 ZORAN 94 25
ZSY0.7 DO-35 ITT -- 1400
ZT-SOJ 328-T/0 28 PIN SOJ-28 ETEC -- 24
ZX11 METAL ITT -- 20
ZX13 METAL ITT -- 20
ZX20 METAL ITT -- 10
ZX43 METAL ITT -- 20
ZX5V6 METAL ITT -- 10
ZX7V5 METAL ITT -- 20
ZY150 DO-41 ITT -- 4077
ZY150 DO-41 ITT -- 6000
ZY33 DO-41 ITT n/a 630
ZY51 DO-41 ITT n/a 2948


深圳市同源达电子科技有限公司
张先生
电话0755-82516896 0755-82515378

#日志日期:2010-9-27 星期一(Monday) 晴 复制链接 举报



登录 | 新人注册>>
输入您的评论:(不支持HTML标签)


验证码
本文所属博客:Dewert电动系统
引用地址:



© 天涯社区